Çözüm 3D AYT Geometri Soru Bankası [YKS 2020 ed.]
 9786051944012

Citation preview

Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.

Çözüm Yayınları Grafik Birimi

Çözüm Yayınları Dizgi Birimi

2018 Ankara

Cem Veb - Ofset

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Bu kitap son açıklanan YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ve MEB müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Geometri hem bilgi hem de görmeye dayalı bir ders olduğundan soruları hemen çözemeyebilirsiniz. Bu nedenle çözemediğiniz geometri sorusundaki şekli büyük bir kâğıda çizip, soruya tekrar bakmalı ve soruyu çözebilmek için uğraşmalısınız. Geometriyi ancak bu şekilde kalıcı olarak öğrenebilirsiniz. AYT 3D Geometri Soru Bankası kitabımın siz değerli öğrencilerimize faydalı olacağına inancım tamdır. Bu kitap hazırlanırken, •

Bir bölüme ait çok sayıda alt başlık oluşturularak hazırlanan testlerle konu içeriği eksiksiz taranmıştır.Bir teste ait sorular kolaydan zora doğru 3D tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır.Her teste ait sorular, genelden özele bilgi düzeyini artırmak üzere tasarlanmıştır.Önceki sorularda ya da testlerde karşılaşılan kavramlar ilerleyen test ve bölümlerde sarmal eğitim sistemine uygun şekilde tekrar kullanılmıştır.Sorular sadece konu ve kavram bilgisinin değil, üst düzey olarak adlandırılan bilişsel becerilerin ölçülmesine fırsat sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.Sorular MEB’in biyoloji dersi öğretim programındaki kazanım bölümlerine uygun hazırlanmıştır.ÖSYM soruları titizlikle analiz edilerek her bölüme ait Bire Bir ÖSYM testleri hazırlanmıştır. Bu testlerdeki sorular hazırlanırken sınav sistemindeki değişiklikler de dikkate alınmıştır.Sarmal sisteme uygun tümevarım testleri hazırlanarak konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kitabın hazırlık aşamasında emeği geçen yayın ekibine, fikirleri ile desteklerini esirgemeyen meslektaşlarım Fatih Yazıcı, Kurtuluş Köksaldı ve uygulamada yardımcı olan öğrencilerime ayrıca çocuklarım Rümeysa, Sebiha Selcan ve Harun Reşit Bolat’a teşekkürlerimi sunarım. Üniversiteye giriş sınavında ve hayatın her alanında başarı ve mutluluk dileklerimle…

Mehmet BOLAT

İÇİNDEKİLER 01. BÖLÜM: ÜÇGENLER

04. BÖLÜM: ANALİTİK GEOMETRİ

Düzlemde Açı...............................................................................7

Noktanın Analitik İncelenmesi................................................209

Üçgende Açı............................................................................... 11

Bire Bir ÖSYM.........................................................................213

Bire Bir ÖSYM...........................................................................19

Doğrunun Analitik İncelenmesi...............................................215

Dik Üçgen ve Trigonometri.........................................................21

Bire Bir ÖSYM.........................................................................227

Bire Bir ÖSYM...........................................................................31

Dönüşümlerle Geoemetri........................................................229

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları.................................................33

Çemberin Analitik İncelenmesi...............................................241

İkizkenar Üçgen..........................................................................39

Bire Bir ÖSYM.........................................................................255

Eşkenar Üçgen...........................................................................45

TÜMEVARIM - IV......................................................................257

Bire Bir ÖSYM...........................................................................51 Üçgende Açıortay.......................................................................53

05. BÖLÜM: UZAY GEOMETRİSİ VE KATI CİSİMLER

Üçgende Kenarortay..................................................................59

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler..........................................269

Üçgende Merkezler....................................................................65

Bire Bir ÖSYM.........................................................................281

Bire Bir ÖSYM...........................................................................67

TÜMEVARIM - V.......................................................................283

Üçgende Benzerlik.....................................................................69 Bire Bir ÖSYM...........................................................................81 Üçgende Alan.............................................................................83 Bire Bir ÖSYM...........................................................................93 TÜMEVARIM - I..........................................................................95

02. BÖLÜM: ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER Çokgenler................................................................................101 Dörtgenler................................................................................107 Yamuk...................................................................................... 113 Paralelkenar............................................................................123 Bire Bir ÖSYM.........................................................................131 Eşkenar Dörtgen.....................................................................133 Dikdörtgen...............................................................................139 Kare .........................................................................................145 Deltoid ve Dörtgenlerin Sınıflandırılması...............................153 Bire Bir ÖSYM.........................................................................157 TÜMEVARIM - II.......................................................................159

03. BÖLÜM: ÇEMBERLER Çemberde Açı..........................................................................167 Bire Bir ÖSYM.........................................................................175 Çemberde Uzunluk..................................................................177 Bire Bir ÖSYM.........................................................................189 Dairede Alan............................................................................191 Bire Bir ÖSYM.........................................................................199 TÜMEVARIM - III......................................................................201

BÖLÜM 01 Test

Düzlemde Açı

50°

C

% Yukarıdaki verilere göre, m (FDT) = x kaç derecedir?A) 60

B) 55

2.

C) 50

D) 45

C 70°

F

x

K% Yukarıdaki verilere göre, m (KCB ) = x kaç derecedir?A) 100

B) 105

A

C) 110

30°

C

E

D) 115% Yukarıdaki verilere göre, m (BOD) kaç derecedir?A) 60

B) 54

C) 50

D) 48

E) 40

E) 40

% % m (BAL) = m (CAL) % m (EBD) = 40° % = m (FLB) 70°

A

3.

D OD B 40° E

C

F

K

% % m (AOB) = m (BOC) % % m (EOD) = m (COD) % = m (AOD) 72° % m (BOE) = 48°

B

[BK ⊥ [DF % m (ABE) = 50°

E x

A

[BE ⊥ [DT

T

D

4.

[BA // [DF

A

B

E) 120

5.

A

30°

110°

Çözüm Yayınları

1.

01

x

D

AF // [DE % m (FAB) = 30° % m (ABC) = 110° % m (CDE) = 40°

F B

C

40° E% Yukarıdaki verilere göre, m (BCD ) = x kaç derecedir?A) 150

B) 140

C) 130

D) 120

E) 110

7

[BA // [DE % m (ABC) = 30° % = m (DCB) 80°

B

80° x D

E% Yukarıdaki verilere göre, m (CDE) = x kaç derecedir?A) 115

B) 120

C) 125

D) 130

E) 135

6. Bir açının tümleyeni ile aynı açının bütünleyeni toplamı 220° olduğuna göre, bu açı kaç derecedir?A) 25

B) 30

C) 35

D) 40

E) 45

Test 01 A

D

50

°

x E

85°

B

d1 // d2

10. A

% % m (BDC) = m (CDF) % m (ACD) = 85° % = m (BAC) 50°d1

% Yukarıdaki verilere göre, m (AED) = x kaç derecedir?A) 125

8.

A

x

E

C) 115

B

C

D 140°

D) 110

AC // [DE % % m (DBF) = m (CBF) % m (EDF) = 140° % m (BFD) = 30°

8% Yukarıdaki verilere göre, m (ABD ) = x kaç derecedir?A) 30

9.

A

E) 70

[BA // [EF % m (ABC) = 110° % = m (BCD) 120° % m (DEF) = 150°

B 110° 120° C E x

D) 60

F

B

K

70°

84°

D

L

9.C

10.A 11.C 12.C

AL // MN % m (BAL) = 30c % m (BCD) = 70c % = m (FKL) 100c % m (KFE) = 84c

100° F

E

8.B

NA) 58

B) 56

C) 52A 20º

E

80ºC

F

70°

D

D) 48

E) 42

[BA // [FK % m (ABC) = 20c % = m (BCD) 80c % m (CDE) = 50c % = m (EFK) 70c

x 50ºK% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (FED )A) 30

12.

B) 35

A

C) 40

B

2a C

a

DD

7.B

a

M

F

150°

6.A

bF

C) 50

C

11. B

°

5.B

% % Yukarıdaki şekilde m (MDC) = m (ALK) = b ve % % m (NEF) = m (ABC) = a olduğuna göre, b kaç derecedir?E) 105

30

B) 40

4.E

b

d2

B) 120

3.D

30°F

C

2.A

a

Çözüm Yayınları

7.

1. EE 3a KL 4a

D) 45

E) 50

[BA // [KL % m (ABD) = 2a % = m (DCF) a % m (FEK) = 3a % m (MKL) = 4a

M% Yukarıdaki verilere göre, m (CDE ) = x kaç derecedir?Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir?A) 10A) 24

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

B) 20

C) 18

D) 15

E) 12

1.

4. Aşağıda, aynı sayfa düzleminde çizilmiş olan 4 doğrudan d

[AB // [DC

A D

E

x 110°

B

doğrusunun d1, d2, d3 doğruları ile kesişimleri ile oluşan açılar ayrı ayrı şekillerde verilmiştir.

[KE ⊥ [AB % m (DKE) = 110°

100°

C

K

d

d1

50° d2

d% Yukarıdaki verilere göre, m (KDC) = x kaç derecedir?A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

dBuna göre, d1, d2 ve d3 doğrularının kesiştikleri noktalar birleştirilerek elde edilen üçgen aşağıdakilerden hangisidir? A)

A

x

B

K 80°

C

[BA // [LK [CD] // [LM % m (KLM) = 80° % m (BCD) = 90°

M D

E% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

60°

B

C

48° A

D

O

30°

50°

50°

E) 80°

60°

70°

50°

30°

E) 30

A F

d

D x

9

[BA // [DF

B

C

[BC] ⊥ d % m (ABC) = 130° % = m (DEC) 60°

E

% Yukarıdaki verilere göre, m (COE) kaç derecedir?A) 66

C) 58

50°

40°

70°

FB) 62

80°

100°A, O, F doğrusal % % m (BOC) = m (DOC) % = % m (FOE) m (DOE) % m (AOB) = 48°

E

C)

D)5. 3.

B) 80°

Çözüm Yayınları

2.

°

20

d3L

02

BÖLÜM 01 Test

Düzlemde Açı

D) 48

E) 42% Yukarıdaki verilere göre, m (FDE)= x kaç derecedir?A) 115

B) 110

C) 105

D) 100

E) 95

Test 02 6.

1. C

C

B

A 48°

d1

x F

D

9.

CA // DE [BD] // [EF] % % m (CBD) = m (DBF) % = m (ABF) 48°A) 104

7.

C) 112

95°

E

B

50°

D) 114

E) 124

45° x

F

D

10

5.D

6.D

110°

130°

7.C

8.B

9.A

10.B 11.E

[BA // [EF % m (FED) = 160° % m (BCD) = 110° % m (CDE) = 130°

A

160° E

[BA // [EF % m (ABC) = 95° % = m (BCD) 50° % m (FED) = 45°

A

C

C

F% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 140

10.

B) 145

C) 150

BA

45°

E Çözüm Yayınları

B) 108

4.E

x

D

% Yukarıdaki verilere göre, m (BFE) = x kaç derecedir?

3.A

B

d2

E

2.A

95°

C

x

F

DD) 155

E) 160

BA // DK % % m (ABC) = m (CBF) % = % m (EDC) m (CDK) % m (BFE) = 45c % m (DEF) = 95c

K% Yukarıdaki verilere göre, m (CDE) = x kaç derecedir?% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BCD )A) 80A) 60

8.

B) 85

A

F

B 70°

C

C) 90

d1

D) 95

E) 100

11.

d1 // d2

E70°% = kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (CBF ) aA) 90C) 100

C

L

d2

D) 105

E) 110

x

T

KB) 95

D 110°

50°

% % m (ACB) = m (BCD) % = m (CAB) 70° % m (CDE) = 30°

C) 70B

[DE] ⊥ d2

30°

B) 65

75° A

E

D) 75

E) 80

FT = FL % % m (CDE) = m (EDK) % = m (BAL) 70c % m (ABC) = 50c % = m (BCD) 110c % m (DEF) = 75c

F

% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (DKT ) A) 25

B) 20

C) 18

D) 15

E) 10

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı 1.

4. Şekil 1’deki ABC dik üçgeninde AC ⊥ AB ve [AD]

ABC üçgeninde

A

kenarortaydır.

[CD] dış açıortay

|AB| = |AC| x

B

03

C% m (ADC) = 27°

C

D

27° D

% Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) = x kaç derecedir?A) 54

B) 68

C) 78

D) 81

A

E) 84B

Şekil 1Şekil 1’deki ABC üçgeninin B köşesi [AD] üzerinden ok yönünde katlanarak Şekil 2’deki görünüm elde ediliyor. B′C

D AB ⊥ BC

A D

40°

|AE| = |EC|

x

E

|BD| = |BC| % m (BAC) = 40° C

B

% Yukarıdaki verilere göre, m (BDC) = x kaç derecedir?A) 45

3.

B) 50

C) 55

A

C

x% % m ^ ACB h = 125° olduğuna göre, m ^Bl CD h kaç derecedir?A) 50

5.

[AC] // KL

D) 65

[AD] iç açıortay |BD| = |AD| = |AC|

L

% Yukarıdaki verilere göre, m (ABK) = x kaç derecedir?A) 85

C) 75

D) 70

E) 70

ABC üçgeninde

A

BB) 80

C) 60

E) 65

40° B

B) 55

|AD| = |DC| % % m (BAD) = m (DAC) % m (CBL) = 40°

D

K

D) 60

Şekil 2

A Çözüm Yayınları

2.

E) 65

x

C

D% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 24

B) 32

C) 36

D) 40

E) 44

11

Test 03

|BD| = |BC| % m (ABD) = 27° % m (ACD) = 12°

x

D

B

% Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) = x kaç derecedir?A) 48

7.

C) 58

99°

C% Yukarıdaki verilere göre, m (CAH) = x kaç derecedir?A) 20

B) 24

C) 27

D) 30

8.D

9.D

10.B 11.E

x

|AE| = |ED| = |DC| % m (BDE) = 70° % m (ACB) = 65°

65°

D

C% = Yukarıdaki verilere göre, m (BAC ) x kaç derecedir?A) 70

B) 65

C) 60

D) 55

E) 50

A% m (ADB) = 99°

H

7.B

ABC bir üçgen

42°

|BH| = |DC| = |AD| D

6.C

A

10.

[AH] ⊥ [BC]

x

5.C

E) 62

ABC bir üçgen

A

B

D) 60

4.E

70°

B C

B) 54

3.B

E

12°

27°

2.E

9.

|AB| = |AC|

A

Çözüm Yayınları

6.

1. C

x

32° B

D

C

% % = ABC bir üçgen |AB| = |DC|, m (ABC ) 32°, m ^BADh = 42°% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (ACB )A) 30

B) 32

C) 36

D) 40

E) 42

E) 33

A

11. x

12

8.

ABC bir üçgen

A

D

|AH| = |DC| |AD| = |BD|

35°

[AH] ⊥ [BC]

x B

H

B

C

C% = ABC bir üçgen, [CD] açıortay, m (ABC ) 35°,% m (BAC) = 75° , |AB| = 2|CD|% Yukarıdaki verilere göre, m (BCD) = x kaç derecedir?% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BAD )A) 15A) 37,5

B) 20

C) 25

D) 30

E) 35

B) 35

C) 30

D) 25

E) 20

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı 1.

ABC bir dik üçgen

A

40°

üçgen

[BD] açıortay D

|AB| = |AC|

AB = AC

x

|AD| = |AE|

D x

B

C

E

|DC| = |EC|

% m (EAC) = 40°% Yukarıdaki verilere göre, m (BED) = x kaç derecedir?A) 10

B) 15

2.

C) 20

D) 25

B

E) 30% Yukarıdaki verilere göre, m (BDE) = x kaç derecedir?A) 60% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 25

B) 30

3. D

C) 35

D) 40

E) 45

A

ABC üçgeninde

z

[BF] ve [CD] iç,

B

x

x B

x

CA) 18

B) 20

C) 24

D) 28

E) 30

84°

C% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 42

6.

B) 44

C) 48

A 55°

% % m (ABF) = m (CBF) = x % % m (ACD) = m (BCD) = y % = m (BAC) z x + y + z = 110°

% Yukarıdaki verilere göre, m (EDB) kaç derecedir?

F

B

x

D

D) 50

E) 52

% m (ABD) = 30° % m (BAC) = 55° % m (DBC) = 40° % m (ACD) = 15°

15°

F

E) 25

ABC üçgeninde

E

[BD] dış açıortaydır. E

D) 30

[AE] ve [CD] açıortay % m (BDC) = 108c % m (AEB) = 84°

108° Çözüm Yayınları

C

D

C) 40

D

55°

x

B) 45

A

|BE| = |ED| % m (BAC) = 100° % m (EDA) = 55°

E

C

E

5.

|AD| = |DC|

A

B

4.

ABC bir ikizkenar

A

04

30° 40°C % = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (ADB )A) 55

B) 60

C) 65

D) 70

E) 75

13

Test 04

1. C

7.

3.B

4.B

5.E

6.E

10.

AB ⊥ BC

E

2.C

A

|BE| = |BD| A

D

xB % = Yukarıdaki verilere göre, m (ADE) x kaç derecedir?A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

[AB] ∩ [DE] = {F}

|AE| = |EC|

E

% m (DEC) = 85°

D noktası ABC

A

bölgesindedir. % m (BAC) = 20° % m (BDC) = 2x - 10°

D 2x–10° B

C

Yukarıdaki verilere göre, x’in alabileceği en küçük ve en büyük tamsayı değerleri toplamı kaçtır? B) 105

C) 100

D) 94

E) 93% Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) = x kaç derecedir?A) 40

B) 45

11.

üçgeninin iç

20°

A) 110

C

E) 30

C) 50

A

BH = AC

EH

F

|AD| = 2|BH|

x

B

D

C% Yukarıdaki verilere göre, m (ADB) = x kaç derecedir?A) 36

B) 48

12.

C) 54

9. D

x

14

A 44°D) 60

E) 72

|AB| = |AC|

A

% m (BAC) = 44° % m (ABD) = 56° % m (ABC) = 68° % = m (BCD) 34°

E) 60

[BH] ve [CE] açıortay

D) 55

ABC bir üçgenÇözüm Yayınları

8.10.A 11.C 12.D

20°

C85°

B

9.D

|AB| = 2 |ED|

F

% m (ACB) = 20°

8.A

AB ⊥ DC

x

|CD| = |AD|

D

7.B

|BD| = |BC| % m (EFC) = 110c % m (ACD) = 30c

E x D

110° F

56°

30°

68°

B

34°

B

C% Yukarıdaki verilere göre, m (BAD) = x kaç derecedir?A) 56

B) 58

C) 64

D) 68

E) 72

C% = kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (ADE) xA) 30

B) 40

C) 45

D) 50

E) 55

1.

A 30° D 70° x B

ABC bir ikizkenar

4.

üçgen|AB| = |AC||CB| = |CD| % m (BAC) = 30° % m (BDC) = 70°Kıble : Müslümanların namaz kılarken yönelmeleri gereken, Mekke kentinde bulunan Kabe'yi gösteren yön. Farklı iki ülkede bulunan A ve B noktalarındaki iki kişi, kıbleyi gösteren iki pusulada kıble ile kuzey ibresi arasındaki açıları aşağıdaki şekildeki gibi ölçmüştür. A ve B noktalarının Kabe’ye olan uzaklıkları birbirine eşittir. A

B

C% Yukarıdaki verilere göre, m (ACD) = x kaç derecedir?A) 35

B) 30

C) 25

D) 20

Kuzey

E) 1560° Kıble Kuzey

% m (BDE) = 50°

x E

C% Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) = x kaç derecedir?A) 80

B) 75

C) 70

D) 65

Çözüm Yayınları

|BD| = |EC|

50°

50°

C) A

B

D)

Kuzey 130°

E) 60

A Batı

A

|AD| = |BE|

Kuzey

Batı

DE ⊥ BC D

B)

B Kuzey 40°

ABC bir üçgen

A

Batı

Kıble

Buna göre, A noktasından B noktasına olan yönü gösteren pusula aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A)

2.

160°

Batı

B

05

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı

Kuzey B 40°

Batı

Batı

B

AE)

Kuzey 70°

B Batı

A

15 3.

ABC bir üçgen

A

|AD| = |BD| x

|AE| = |EC| % m (BAC) = 114°

B

DC % = Yukarıdaki verilere göre, m (DAE) x kaç derecedir?A) 54

B) 48

E

C) 45

D) 42

E) 40

Test 05

1. A

5.

A D 60°

F

E

ABC bir üçgen

8.

[BE] açıortay|BD| = |BC| = |BE| % m (BDC) = 60°

4.D

5.A

6.D

8.D

9.E

KH = AB

H

|AB| = |AC| |AH| = |BH|

K

x

B

% m (BAC) = 100°

C

% m (ABK) = 20°% Yukarıdaki verilere göre, m (KCB) = x kaç derecedir?% Yukarıdaki verilere göre, m (ACD) = x kaç derecedir?A) 20A) 15

B) 20

C) 25

D) 30DE ⊥ BC|EC| = |BE| + |BD|

D

B

ABC bir üçgen

|AD| = |AC|

x

C

E

% m (BAC) = 96°% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 24

B) 26

C) 27

D) 28

Çözüm Yayınları

96°

C) 15

D) 10

E) 9

ABC bir üçgen

A

A

B) 18

E) 35

9.

6.

10.E

ABC bir üçgen

100°

20°

7.A

C

B

AH = BC

x

|CD| = 2.|BH| % m (ABC) = 76c % m (ACB) = 38c 76° B

38°

H

D

C% = Yukarıdaki verilere göre, m (CAD ) x kaç derecedir?A) 9

B) 10

C) 12

D) 13

E) 14

E) 32

A

10.

16

3.B

Ax

2.Cx

7.

ABC bir üçgen

A x

E

DE ⊥ BC

D

|AB| = |DC| |BE| = |EC| 36° B

% m (ACB) = 36°

EC % = Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) x kaç derecedir?A) 72

B) 70

C) 66

D) 64

D

B

E) 60

20°

CABC bir üçgen, |BD| = |DE| = |EC|, |AE| = |DC|,% m (EDC) = 20°% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BAD )A) 30

B) 35

C) 40

D) 45

E) 50

1.

06

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı 4.

B, C, D doğrusal

A

|BC| = |CD| = |EC|

55°

[BE] açıortay

70°

% m (BAC) = 55°

E

ABC bir üçgen

A

|AE| = |AF|

E

% m (BAD) = 70°

F

F x

B

D

C

x

B

D

C% Yukarıdaki verilere göre, m (CFD) = x kaç derecedir?% Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) = x kaç derecedir?A) 25A) 70

B) 30

D) 40

|AD| = |DC| = |BC| % m (ADC) = 60° % = m (BCD) 130°

A

B

E) 45

x

60°

D

130° C

% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 70

B) 65

C) 60

D) 55

E) 50

B) 65

5.

ABC bir üçgen

A

x B

H

D

C

|AD| = |DC| % % m (HAD) = m (CAD) % = m (BAC) 105°% = Yukarıdaki verilere göre, m (ABC ) x kaç derecedir?A) 45

B) 40

C) 35

D) 30

E) 25

E) 50

ABC bir üçgen |BD| = |BF|

70° E

|CE| = |CD|

x B

DC % = Yukarıdaki verilere göre, m (FDE) x kaç derecedir?A) 75

B) 70

C) 65

D) 60

A

E) 55

ABC bir üçgen[AE] açıortay|AB| = |AC|AH ⊥ BC

D) 55

% m (BAC) = 70°

6.

3.

C) 60

A F

Çözüm Yayınları

2.

C) 35

x% m (CBD) = 22°

D

E B

22°

C% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (AED )A) 66

B) 68

C) 70

D) 72

E) 74

17

Test 06

1. C

7.

A

AB = AC

10.AE = BC

|BD|=|DC|=|AE|2.D

E

6.B

7.D

% + % Yukarıdaki verilere göre, m (ABC ) m (EDC) toplamı kaç derecedir?A) 60

C) 50

D) 45

8.E

9.E

10.D 11.B 12.C

ABC bir üçgen

15°

x

F E

|AD| = |DC| % m (AEC) = 135° % = m (EBD) 15°

D

135°

C

B) 65

5.E

[AE] ve [CE] açıortay

B

C

H

D

4.A

AB

3.A% Yukarıdaki verilere göre, m (AFD) = x kaç derecedir?A) 60

B) 55

C) 50

D) 45

E) 30

E) 408.

ABC bir üçgen

A

11. Bir ABC geniş açılı üçgen çizelim. Bu üçgenin C

CH ⊥ AB

35°

|AD| = |BC|

D

% m (BAC) = 35°

H

x

C

Çözüm Yayınları

|DH| = |HB|köşesinden çizilen kenarortay [AB] yi D noktasında kessin.% % m (ABC) = 105°, m (BAC) = 30° olduğuna göre,% m (ADC) = x kaç derecedir?A) 145

B) 135

C) 130

D) 125

E) 120

B

18% Yukarıdaki verilere göre, m (BCH) = x kaç derecedir?A) 40

B) 35

C) 30

D) 25

E) 20

12. 9.

|BC| = 2|AD|

A

AB = AC % m (ABD) = 25°

B

25°

ABC bir üçgen

A

C

x

|AB| = |AC| % m (BAC) = 104° % m (ABD) = 8° % = m (BCD) 22°

x 8°

D

D 22°

B

C% = Yukarıdaki verilere göre, m (ADB ) x kaç derecedir?% Yukarıdaki verilere göre, m (ADC) = x kaç derecedir?A) 25A) 72

B) 35

C) 40

D) 45

E) 50

B) 78

C) 82

D) 84

E) 86

BİRE BİR

BÖLÜM 01 Test

1. E

D

y F

A

B

100°

x

C

40°

DE // BA // CF % m (KBD) = 100° % = m (FCK) 40° % m (ABK) = x % = m (BDE) y

07

A

4.

D x

K

B

24° E

CYukarıdaki verilere göre, x – y farkı kaç derecedir?ABC bir üçgen |AB| = |AD| = |DE| = |EC|A) 20% = 24° |DC| = |BE|, m (CBD )% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BDE)A) 96

B) 25

C) 30

D) 35

E) 40

2. Bütünler iki açının ölçüleri oranı 1 3 ise, bu açılardan

A) 30

B) 35

C) 40

D) 45

E) 60

5. Çözüm Yayınları

küçüğünün tümleri kaç derecedir?

B) 100

C) 108

D) 110

ABC bir üçgen

A

CH ⊥ AB

36

°

H

|AH| = |HB| |AD| = |DC|

E

% m (CAD) = 36°

x B

3.

L B

A

3α α

70°

T C

% % m (FAK) = 3.m (FAE) % m (KBL) = 70° % m (ECD) = 50°

K

x 50°A) 36

C) 54

D) 56

E) 60

ABC bir dik üçgen

AE

AB = AC

E

|BD|=|DC|=|AE| % m (ACB) = 50°

x B

50°

D

C

% = Yukarıdaki verilere göre, m (DTF ) x kaç derecedir?A) 55

C) 65

B) 44

6.D

B) 60

D

C % Yukarıdaki verilere göre, m (DEC) = x kaç derecedir?F

E) 112

D) 70

E) 75% = kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BDE ) xA) 25

B) 30

C) 35

D) 40

E) 45

19

Test 07

1. A

7.

40°

EA) 80

C) 90

D) 95

H

B

E) 100

[AH] ⊥ [BC]

D

H

C

% % m (HAD) = m (CAD)% Yukarıdaki verilere göre, m (BAH) = x kaç derecedir?A) 45

B) 50

C) 60

D) 65

Çözüm Yayınları

|AD| = |DC|

x

9.

A E

F

B

96°

x

F

K

C

E% Yukarıdaki verilere göre, m (AKF) = x kaç derecedir?A) 85

B) 80

11.

C) 78

D) 75

E) 70

B, C, D doğrusal

A

AB ⊥ BD

x

|AB| = |ED|

E

|AE| = |EC|

25

°

E) 70

% m (CED) = 25°

x% Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) = x kaç derecedir?A) 35

ABC üçgeninde

12.

[BE] açıortay|BF| = |FE|B) 30

% C m (ADC) = 96°A) 32

D) 24

C) 25

D) 20

E) 15

ABC bir üçgen

A

|AB| = |BD| = |BE|

D

% m (EDC) = 25°

25°

% Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) = x kaç derecedir? C) 26

D

C

AB ⊥ AC

D

B) 28

9.C 10.D 11.A 12.E

ABC eşkenar üçgen

D

B

20

8.C

|AB| = |AC|

A

B

7.E

C

% = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (EDF )

8.

6.B

DEFH kare

% m (ACB) = 40°

B) 85

5.C

A

|BD| = |DE|

x

B

4.B

|AD| = |DF|

F D

3.C

10.

ABC bir üçgen

A

2.D

E) 22

B

E

C% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) kaç derecedir?A) 70

B) 65

C) 60

D) 55

E) 50

BÖLÜM 01 Test

Dik Üçgen ve Trigonometri 1.

A

AB ⊥ BC

x

E AC ⊥ CD 2

2 6 D

2 B

2

AD ⊥ DE|AB| = 2 6 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm’dir?A) 7

C) 2 10

B) 3 5

D) 38

E) 6

|AB| = 5 cm D

5

CYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm’dir?A) 2 3

B) 13

C) 14

3.

A 2

C

3

BE) 17

C) 4 5

x

B

|DC| = 6 cm

E

15

D

C

6

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 20

C) 17

D) 16

E) 15

ABC bir üçgen

A

BC ⊥ CD

AH ⊥ BC

CD ⊥ ED

|AD| = |BD|

|AB| = 2 cm

D) 6 3

|BD| = 15 cm

5B) 18

E) 5 5

|AE|=|EC|=|DE|= 5 cm

5

D

|AH| = 10 cm |BH| = 6 cm

|ED| = 5 cm

C) 10

D) 10

ABC üçgen

|CD| = 4 cm

D

B) 3 10

B) 8

A

6.

AB ⊥ BC

Yukarıdaki verilere göre, A ile E arası en kısa mesafe nedir? A) 9

A) 3 5

|BC| = 3 cm

4D) 15

|AC| = 5 cm

5

|AD| = 11 cm

|BD| = |DC| AE = 2 5 AD|DC| = 5 cm

6

11

5

C

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

Çözüm Yayınları

5

E

CE = AD5.

|AC| = 6 cm

x

AB = AC

5

E

D

B

ABC bir üçgen

A

B

x

ABC dik üçgen

2.|BC|=|CD|=|DE|=2 cm

C

A

4.

08

E) 13

B

H

C

|HC| = 9 cmYukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm’dir?A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

21

Test 08

1. E

7.

4.D

5.C

6.A

7.D

25

11

|AB| = 25 cm

|AH| = 5 cm B

H

Yukarıdaki verilere göre, |CB| = x kaç cm’dir?A) 4

C) 2 3

B) 13

D) 10

C

30Yukarıdaki verilere göre, [AC] kenarına ait yükseklik kaç cm’dir?A) 25

E) 3

B) 24

C) 23

11. ABC bir dik üçgen

A

|DE| = 2 cm

2 B

6

Çözüm Yayınları

D

x

|BE| = 6 cm C

EYukarıdaki verilere göre, |AB| = |AD| = x kaç cm’dir?A) 6 3

B) 10

C) 11

D) 7 3

DH = AC

HDE ⊥ BC

E) 12

|DE| = |DH| x|EB| = 1 cm

D

E) 21

AB = BCAB ⊥ BC

x

D) 22

ABC bir dik üçgen

A8.

10.B 11.A 12.D

|BC| = 30 cm

|AB| = 8 cm

5

9.E

|AC| = 11 cm

A

|CH| = 7 cm

B

8.B

ABC bir üçgen

CB ⊥ AB

x A

3.C

10.

AH ⊥ HC

C

2.C

|CE| = 7 cm C

E

7

B

1Yukarıdaki verilere göre, |CH| = x kaç cm dir?A) 3 7

B) 62

C) 61

12.

A

D) 2 15

E) 59

AB ⊥ BC BD ⊥ DC

22

AE ⊥ BE x

6

9. A açısı 90° olacak biçimde bir ABC dik üçgeni çiziniz. |AB| = 18 cm ve |AC| = 15 cm olsun. [BC] kenarı üzerinde |DC| = 2|BD| olacak şekilde bir D noktası işaretleyiniz. Sonra A ile D noktasını birleştiriniz.

Buna göre, |AD| kaç cm’dir?A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

2

6

|AB| = |BC| D

|DE| = 6 cm |CE| = 2 6 cm

E

C

BYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm’dir?A) 6

B) 2 10

C) 3 5

D) 4 3

E) 7

BÖLÜM 01 Test

Dik Üçgen ve Trigonometri 1.

A

12

B

4.

AB ⊥ ACAH ⊥ BC|AC| = 12 cm|BC| = 18 cm

Yukarıdaki verilere göre, |HC| = x kaç cm’dir?A) 5

B) 6

C) 7

A

D) 8

E) 9

AB ⊥ AC AH ⊥ BC

3 2

D

|BE| = |ED|

E

|AE| = 3 2 cm |BH| = 4 cm

B

C

x

H

ABC bir dik üçgen

09

4

H

x

CYukarıdaki verilere göre, |HC| = x kaç cm dir?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 122.

AB ⊥ AC

A

5.

4

AH ⊥ BC

|AC| = 8 cm |BH| = x B

x

C

y

H

|HC| = yx Yukarıdaki verilere göre, y oranı kaçtır?A) 1

3 B) 4

3.

1 C) 2

1 D) 3

1 E) 4

AB ⊥ AC

A x

5

x

B

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm’dir?A) 16

B) 8 5

C) 18

D) 9 5

C

D

|BD| = 13 cm

3 B

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm’dir?A) 8

C) 5

D) 4

23

AB ⊥ AC

A

|HD| = 5 cmE) 10 5

AH ⊥ BC

D

B) 6

% % m (BAC) = m (CBH)

8

|CH| = 3 cm 3 H

13

|BH| = 8 cm

6.

AD ⊥ BC

B

|AH| = 4 cm

H

|AB| = 4 cm

8

Çözüm Yayınları

4

BH ⊥ AC

A

E) 3

H 1 E

BD ⊥ DE |AD| = |BH| x

C

|DH| = 3 cm |HE| = 1 cmYukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm’dir?A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

E) 19

Test 09

1. D

7.

3.B

4.A

5.B

6.A

10.

AB ⊥ AC

A

2.E

7.C

8.B

9.D

AB ⊥ AC

A

AD ⊥ BC

EH ⊥ BC

C

2

AC ⊥ CD

Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm’dir?A) 2

8.

B) 2 2

C) 3

D) 2 3

A 8 B

C

H

E

B

|HC| = 2 cm9.

C) 48

A

24

x

E 2 B

D

C

% % m (ADE) = m (EDB)A) 11

AH ⊥ BC|BH| = |CD||AB| = 8 cmB) 12

C) 13

D) 14

E) 15

E) 32A

AB ⊥ AC AE ⊥ BC

5

AD ⊥ DE |BD| = |DC|

B

H

D

x2

C

E

|AD| = 5 cm |HC| = 2 cmYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 9 2

D) 7 2

C) 15 4

B) 4

E) 13 4

AB ⊥ AC

12.

AH ⊥ BCAC ⊥ AD

DE ⊥ EC% % m (ACD) = m (BCD)

|BD| = |DC||EC| = 2AB ⊥ BC

A

E

x

D

|AC| = 2 5 cm |CE| = 3 cm

3

C

HYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm’dir?A) 3

B) 6

x

D

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = |DC| = x kaç cm’dir?

11.

D) 36

HAB ⊥ AC

D

B) 64

9

E) 4

Yukarıdaki verilere göre, BEDC dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir? A) 96

|BH| = 9 cm

6

|HD| = 2

D

|EH| = 6 cm

5

2

2

H

E

Çözüm Yayınları

x

x

E

ED ⊥ DC B

10.C 11.C 12.E

C) 5

D) 2

C E) 3

BYukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

BÖLÜM 01 Test

Dik Üçgen ve Trigonometri 4.

ABC bir üçgen

A

5 2

x

x A

|AB| = 5 2 cm |BC| = 13 cm

B CA) 16

B) 17

C) 18

2.

D) 19

E) 20

A) 2 13

Çözüm Yayınları

BYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 5 2

B) 53

C) 3 6

D) 55

A

C

2

C 6 2

A

120°

4 3

B

30°A) 2 19

C) 70

D) 2 17

B

A) 4

B) 3 3

C) 4 2

D) 6

E) 4 3

E) 2 14

AB ⊥ BC

A 60°

D x

y

25

DC ⊥ BC % % m (BAE) = m (EDC) = 60°

60°

|BC| = 12 cm

E

|AE| = x cm

|BC| = 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?

|BC| = 6 2 cm|AB| = 4 3 cm D

E) 10

Şekilde [AB] // [DC] % m (ABC) = 135° % m (BAD) = 120°

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

D noktası CB doğrusu üzerindeB) 6 2

135°

D) 9% m (ABD) = 30°

x

C) 6 2

D

6. 3.

B) 8

x

|BC| = 2 2 cm

|AH| = 5 cm|AB| = 5 cm

2 2

|AB| = 4 cm C

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

5.

135° C

H% m (ABC) = 135° 5

% m (HDC) = 30°

B

ABC bir üçgen

A

x

[DH] ⊥ [AC]

4

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?

[AB] ⊥ [BC]

5

13

[DC] ⊥ [BC]

°

45°

Şekilde

D

% m (BAC) = 45°

30

1.

10

B

E) 2 15

12

C

|DE| = y cmYukarıdaki verilere göre, x + y toplam kaç cm dir?A) 6 3

B) 12

C) 8 3

D) 14

E) 24

Test 10 7.

1. B

A x D

6 2

B

6 2

135° C

AB ⊥ BC

10.

% m (BCD) = 135°|AB| = |BC| = 6 2 cm|CD| = 9 cm9

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 15

8.

B) 16

C) 17

D) 18

E) 19

O

C

26Yukarıdaki verilere göre, |OA| = x kaç cm dir?A) 2 7

B) 4 2

C) 6

9.

D) 4 3

E) 7

A Şekildeki ABC üçgeninde % 30° m (BAC) = 30° % m (ACB) = 15°

x

C

3 2A) 3 3

B) 4 2

C) 6

AB ⊥ BC

D) 4 3

AD ⊥ AC % m (ADB) = 30° C

|BC| = 2 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 7

B) 5 2

C) 3 6

E) 8

AB ⊥ AC % m (ACB) = 60°

D

x

B

4

|DC| = 4 cm

60° E 1 C

|EC| = 1 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 4 3

B) 5 3

C) 6 3

D) 7 3

12. A

E) 8 3

ABC bir üçgen DB ⊥ BC % m (ABD) = 15° % m (ACB) = 30° |BE| = |EC|

D

x

15°

B E) 6 2

D) 2 15

A

30°

Yukarıdaki verilere göre |AC| = x kaç cm dir?

10.E 11.D 12.D

14

B9.C|BC| = 3 2 cm 15°

8.C

BD ⊥ DE

Çözüm Yayınları

45°

7.A

B 2 2 30°

|AB| = 2 cm |BC| = 2 2 cm

2 2

6.C

|BD| = 14 cm

% m (AOC) = 45°

x

B

5.E

x

11.

BC ⊥ OC

2

4.A

D

BA ⊥ OA A

3.A

A

2.B

E

C% Yukarıdaki verilere göre, m (BAE) = x kaç derecedir?A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

E) 35

1.

W) = m ( C W) = 45° m (W A) = m ( B

A

3 D 45°

C

4. Eşit uzunluktaki iki kibrit çöpü aralarında 2 cm mesafe olacak şekilde aynı hizada paralel olarak yerleştirilmiştir.

|AD| = 4 2 cm

45°

4 2

11

BÖLÜM 01 Test

Dik Üçgen ve Trigonometri

|CD| = 3 cm 2 cm

x 45°B

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 14

B) 13

C) 12

D) 11

Bu kibrit çöpleri yanıcı olmayan uçları sabit tutularak 45° şer döndürülerek aşağıdaki şekil elde edilmiştir.

E) 10AB ⊥ BC % m (BAD) = 30° % m (BCD) = 45°

4 3

30°

A

|AD| = 4 3 cm |CD| = 3 2 cm

x

D 3 2 C

45°

Alttaki kibrit çöpünün yanıcı ucu üstteki kibrit çöpüne değdiğine göre bu kibrit çöplerinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?A) 2§2

B) 4§2 C) 4

D) 2§2+2

E) 2+§2

Çözüm Yayınları

2.BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 7

B) 8

C) 9

3. H

1

D) 10

A

% m (EDA) = 45° 6 2 D

|AH| = 1 cm 45°

B

|CH| = 7 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir?A) 2 2

C) 3 2

D) 2 6

27

AB ⊥ AC

A

% m (AEB) = 45°

E

B) 4

5.

AB ⊥ BC BH ⊥ AC

7 C

E) 11

E) 5

B

|BE| = |EC| |AC| = 6 2 cm

45° x E

CYukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?A) 3 2

B) 5

C) 4 2

D) 6

E) 4 3

Test 11

1. D

6.

A 2 330°

15° 45°

BD

9.

AB // CD % m (ABD) = 15c % m (ADB) = 30c % m (CBD) = 45c

3.B

4.D

5.D

6.E

7.A

8.A

A D

45°

B

AB = AC

x

|BD| = |BE| % m (EDC) = 45°

C

E

|AD|=2 3 cmYukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?A) 6

C) 2 6

B) 3 3

D) 3 2

E) 4Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 6

|AC| = 24 cm C

B x

30°D) 3 6

E) 8

ABC dik üçgen AE = ED % m (ACB) = 90c % m (ABC) = 60cÇözüm Yayınları

°

15

A, C, D noktaları doğrusal % m (BAD) = 15° % m (ADB) = 30°

24

AAB ⊥ BC

A

C) 7

B) 4 3

10. 7.

10.E 11.E

[BD] açıortayC

9.B

ABC bir dik üçgen,

2 3

|AB| = 2 3 cm

x

2.C

2

|BD| = 2 birim

D

|BE| = 6 birim

60° B 6

E

x

CYukarıdaki verilere göre |EC| = x kaç birimdir?A) 3 5

B) 4 3

C) 5 2

D) 8

E) 9

D

28Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 12

B) 11

C) 6 3

8.

D) 9

E) 6 2

CA ⊥ OA A

11.

CB ⊥ OB

3 3 C

2 13

% m (AOB) = 60° |AC| = 3 3 cm |OC| = 2 13 cm

A75°x

ABC bir üçgen|BD| = 2 cm|DC| = 4 cm % m (BAD) = 75° % m (ADC) = 120°12

BBYukarıdaki verilere göre, |OB| = x kaç cm dir?% Yukarıdaki verilere göre, m (CAD) = x kaç derecedir?A) 7A) 15

O

x

B) 4 3

C) 6

D) 3 3

E) 5

2

D

B) 25

C

4

C) 30

D) 37,5

E) 45

BÖLÜM 01 Test

Dik Üçgen ve Trigonometri 1.

4.

AB ⊥ AC

A

ABC bir dik üçgen

A

% m (ABC) = 30°

|DC| = 5 cm B

30°

11

D

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 3

2.

C) 5 2

D) 3 6

E) 2 15Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 74

B) 73

6

D

C

x

|CD| = 4 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir? A) 9

B) 4 5

C) 6 2

3.

C 10

A

3

D

|BD| = 4 cm

4 2

D) 8

E) 2 15

Çözüm YayınlarıD) 71

A

AB ⊥ ACC) 6 2

5.

[BD] ve [CD] açıortay

B

|AB| = 9 cm

C

E) 70

ABC bir üçgen

A

4

|DC| = 5 cm

5

BB) 7

|AD| = 10 cm D

x

C

5

AB ⊥ BC

10

9

|BD| = 11 cm

x

12

x

C

2 5 B

6

[AE] ∩ [BD] = {C} AB ⊥ BD |AB| = 2 5 cm |AC| = 6 cm |EC| = 6 cm

E

|DC| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 19

B) 2 15

C) 21

D) 22

E) 29

29

ABC bir üçgen |AC| = 10 cm

x

2 6

|AD| = 8 cm |BD| = 2 cm

8 D

2

B

|CD| = 2 6 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 4

B) 2 5

C) 23

D) 2 6

6. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında b2 + c2 + bc = a2 bağıntısı olduğuna göre, A açısı kaç derecedir?

E) 5A) 165

B) 150

C) 135

D) 120

E) 105

Test 12 7.

1. B

A x D

6 3

B

6

3

60°

C

E

|DC| = 6 cmBuna göre, |AD| = x kaç cm dir?

|DE| = 3 cmA) 10

11.

3 2A) 105

45°

x

C

2 3

E) 165

% m (ABC) = 45° % = % m (BAD) m (ADC) = 60°

4 3 60°

D) 150

|AD| = 4 3 cm

Çözüm Yayınları60°

|AD| = 8 cm |CD| = 3 2 cm

BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 11

B) 10

12.

C) 9

DA) 4 3

D) 4

ABC üçgeninde

B E) 2 3

x

AB ⊥ AC

2 3 2 3

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

E) 7

[CD] açıortay

DD) 8

A

|CD| = 2 3 cm

C) 3 2

x

C

B

B) 6

165°

45°

C

A

E) 4 5

AB ⊥ BC % m (ADC) = 165° % = m (BCD) 45°

A

8

D

|AC| = 6 cm

% = a kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (BAC )

9.

D) 9

E) 8

|BC| = 2 21 cm

30

C) 3 10

B) 4 6

|AB| = 6 3

|AB| = 2 3 cm

C) 135

10.E 11.E 12.A

|BC| = 8 cm olarak veriliyor.

α

B) 120

9.CABC bir üçgen

2 21

8.D

E ! [AB], [AB] + [CD] = {E}, |DE| = |EC|, |BE| = 6 cm ve

A

B

7.AD) 9

6

6.D

% m (ABC) = 60°

A) 12

2 3

5.C

DE ⊥ BC8.

4.B

10. Düzlemde A, B, C ve D noktaları için, AB = BC, AD = AC,

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir? C) 10

3.E

ABC bir üçgenB) 11

2.B

AH ⊥ BC

E H

C

|AE| = |DE| = 2 3 cmYukarıdaki verilere göre, |BH| = x kaç cm dir?A) 9

B) 6 2

C) 4 3

D) 6

E) 3 3

BİRE BİR 1.

4.

ABC bir üçgen

A

|AB| = |HC|

12 2

|AC|= 3 6 cm xH

C

45°

|AH|= 19 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BH|=x kaç cm dir? 15

A)

B) 4

12 2 metre uzunluğundaki bir merdiven yer ile 45° lik açı yapacak şekilde yere dik bir duvara şekildeki gibi dayandırılıyor.

AH ⊥ BC

3 6

19

B

C)

17 D) 2 5E) 5

Buna göre, merdiven ayağının duvara olan uzaklığı kaç metredir?

A) 6 2

B) 9

D) 12

10

H

|AD| =  |DC|  =  10  cm

5. B açısı 60° olacak biçimde bir ABC üçgeni çiziniz.

|AH| = 8 cm[BC] nin orta noktası D, [AC] nın orta noktası E ve [AB] nın orta noktası F olarak işaretleyiniz.|DE| = 5 cm ve |EF| = 8 cm olsun.Bu çizime göre, |AC| kaç cm dir?A) 15

|HB| = 13 cm

D

13

10

B) 14

C) 13

D) 12

E) 11

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

A

1

B) 16

C) 15

D) 13

E) 12

ABC bir dik üçgen D

ABC bir dik üçgen AB ⊥ BC

 ) = 30° m( ACB

|AE| = |EB| = |ED|

5

|BD| = |DC|

|AD| = 1 cm

B

C

x

A) 2 6

x

|DC| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?6. A

AB ^ BC

EC

x

A) 17

3.

E) 8 3

DH ^ AB

8

B

C) 6 3

ABC bir üçgen

A

Çözüm Yayınları

2.13

BÖLÜM 01 Test

B)

26

D) 2 7

E)C) 3 3 30

B

D

) = x m( ADC

30° C

Yukarıdaki verilere göre, cotx değeri kaçtır?

3 A) 2 B)

3 C) − 3 D) -

3 2 2 E) 2

31

Test 13 7.

A

3 2

D B

AB ^ AC ) = 30° m( ABC ) = 15° m(BCD

E

30°

x

2.D

10.

A

15°

C

4.D

5.B

6.D

7.EA) 8

A

D

12

D) 6 3

E) 12

13

EA) 3

B) 4

C) 5

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 9

B) 10

A

4 3

C) 11

D 4 2

19 cmD) 12

E) 13

C

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

x

D

4

19

x60°

Çözüm Yayınları

C B

|BC| =

12.C

|BE| = 13 cm B

|CD| = 4 cm

60°

11.A

|AB| = 12 cm

|AD| = 6 cm 6

x

10.C

|AD| = |BD|

 ) = m( ADC ) = 60° m(BAD

60°

9.B

AB ^ BC

11. E

8.

8.A

|AE| = 3 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir? C) 10

3.E

BD ^ DE

|DE| = |EC|B) 6 2

1. B

45° F

B

D) 6

EA // FC EF ^ FC ) = 60° m(EAB ) = 45º m(FCD | AD |= 4 3 cm | DC |= 4 2 cm

CYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 10

B) 11

12.

E) 7

C) 12

D) 13

E) 14

A 10 150° B

16- 5 3 C 45° 4 2

32

9.

A 8

AB ^ BC ) = 30° m(BAD ) = 45° m(DCB

30°

D 3 2 C

x

45°

D

|AB|=10 cm, |BC|=16- 5 3 cm

|DC|= 4 2 cm

|CD| =  3 2 cmYukarıdaki verilere göre, A ile D noktaları arası uzaklık kaç cm dir?A) 17

B

B) 5|AD| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

A) 2 5

 ) 150 ) 45º = m( ABC = º, m(BCD

C) 2 6 D) 3 3

E) 6

B) 16

C) 15

D) 14

E) 13

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları

1.

ABC bir üçgen

A

4.

B

40°

85° x

D

z

B

C

9

D CYukarıdaki verilere göre |AB| = x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 7

|DC| = z

Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) z > y > x

B) x > z > y

D) y > x > z

|BD| = 9 cm

|BD| = x |AD| = y ) = m( ADC ) m(CAD

x

 ) = 40° m( ABC ) = 85° m( ADC

y

ABC bir üçgen

A

[AD] açıortay

14

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

C) y > z > x

E) x > y > z

2. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarının hangileriyle

5. Kenarları tam sayı ve çevresi 61 cm olan kaç farklıA) a = 4 cm, b = 5 cm, c = 6 cm

B) a = 4 cm, b = 7 cm, c = 4 cmC) a = 5 cm, b = 5 cm, c = 2 cmD) a = 3 cm, b = 4 cm, c = 7 cmE) a = 3 cm, b = 7 cm, c = 5 cm

ikizkenar üçgen çizebilir?

3.

A) 13

C) 15

D) 16

E) 17

ABC bir üçgen

A

|AB| = 5 cm 5

6

|AC| = 6 cm

6.

7

|AB| = 4 cm 4

CYukarıdaki verilere göre ha , hb , hc arasındaki sıralama nedir?A) ha > hb > hcB) hc > hb > haC) ha > hc > hbD) hc > ha > hbE) hb > hc > ha

ABC bir üçgen

A

|BC| = 7 cm B

B) 14

Çözüm Yayınları

bir üçgen oluşturulamaz?

|BC| = 6 cm

B

33

|AC| = x

x

6 C > m(A) olduğuna göre x in Yukarıdaki şekilde m(B) alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

Test 14 7.

1. E

3x

x8.

C) 4

8

8

|AC| = 12 cmC) 8

D) 9

E) 10

B) 9

D34 3

Bx

FE = BC

F

|AD| = |BD|

E

|BEl = |EC| C |FC| = 6 cm|AC| = 15 cmYukarıdaki verilere göre, |KF| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 6

Şekildeki ABC üçgeninde < 90° m(BAC)|AC|= 3 cmB) 7

C) 8

A

D) 9

E) 10

ABC bir üçgen |AD| = VA kenarortay

H

|BN| = nB açıortay

N

|CH| = hc yükseklik

|AB|= 5 cm

C

A) a < b

A) 3E) 7

C

olmak üzere Va < nB = hc bağıntısı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki verilere göre, |BC|= x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm dir? D) 6

D

C) 5

E) 12

KD = ABB x

D) 11

6

12. A

C) 10

ABC bir üçgen KA) 6

B) 7

A) 8

 m(BAC)>90°C11. A

Yukarıdaki verilere göre, |BC|= x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm dir?

D

Yukarıdaki verilere göre |AD| = x in en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Şekildeki ABC üçgeninde

C

B) 4

12E) 6B

10.B 11.A 12.E

ABC bir üçgen

x

B

|AB|= 5 cm

x

5

9.C

|AB| = 8 cm

|AC|= 8 cm

9.

8. D

|AC| = 3x cm

D) 5

A

B

7.A

C

B) 3

5

6.C

[AD] kenarortay

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 2

5.C

|AB| = x cm

Çözüm Yayınları12

4.D

A

|BC| = 12 cm B

3.B

10.

ABC bir üçgen

A

2.D

B) hc < hb

C) b = c

W) E) m ( C W) < m ( B W) D) m (W A) < m ( C

1.

|AB| = 5 cm

A 5

7

B

4.

4

 ) < 90° 60° < m(BAC

|CD| = 3 cm

|AB| = |AC| = 6 cm 6

C

BYukarıdaki verilere göre, |AC|= x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 7

C) 5

D) 4

E) 3

2. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b, c olmak üzere A) 2a

B) 2b

C) 2c

D) a+b

E) a+c

x

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x in kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 2

B) 3

5.

C) 4

ABC üçgeninin iç 9

bölgesinde

10 D|AB| = 9 cm

E

|AC| = 10 cm C

Yukarıdaki verilere göre |BD| + |DE| + |EC| toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 15

A

|AB| = 4 cm

3

E

4 5

B) 16

6.

C) 17

D) 18

|BC| = 2 cm 6

|AB| = 6 cm

2x - 1

|BC| = 9 cm

|DE| = 5 cm

|AC| = 2x – 1

B

2 C

9

DYukarıdaki şekilde, ACD üçgeninin kenarları birer tam sayı olduğuna göre çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?A) 25

B) 24

C) 23

D) 22

E) 21

E) 19

ABC bir üçgen

A

|AE| = 3 cm

B

E) 6

D ve E noktaları

B

3.

D) 5

A

Çözüm Yayınları

|b+c-a| + |c-b-a| toplamı aşağıdakilerden hangisidir?6

D

3

B) 6

ABC bir üçgen

A

|BC| = 4 cm

|AD| = 7 cm

x

15

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları

CYukarıdaki şekilde hc > hb olduğuna göre x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

35

Test 15

1. D

7.

6

10

D 5

6

|BD| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |CD| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

5.D

6.C

7.B

8.E

9.E

10.D 11.B 12.A

ABC bir üçgen |AB| = |AD| = 6 cm |DC| = 8 cm

6

B

|AB| = 6 cm

C

4.A

x

|BC| = 13 cm

13

3.C

A

|AC| = 10 cm

x

B

10.

D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde herhangi bir nokta

A

2.B

D

8

CYukarıdaki verilere göre, |AC| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

E) 5

11. Aşağıda elemanları verilen üçgenlerden hangisiyle bir tek A 7

5

|AB| = 5 cm

|BC| = 6 cm

x

B

Çözüm Yayınları

8.

D

6

üçgen çizilebilir?

\) 1 90c m ( BAD \) 2 90c m ( BCD

|CD| = 4 cm |AD| = 7 cm

4W) = 60° , a = 16 cm, b = 14 cm I. m ( BII. a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm

III. m (W A) = 108° , a = 6 cm, b = 8 cmA) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve II

C) I ve III

E) II ve III

C

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

12. 36

9.

|AD| = |AE|

A

|BD| = 5 cm

ABC bir üçgen

A

|AB| = |AD|

x

x

|BD| = 6 cm

|EC| = 3 cm

7

|AC| = 7 cm

|DC| = 8 cm B

6

D

8

C

BYukarıdaki verilere göre, |AC| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

5

D

E

3

CYukarıdaki verilere göre, |AB| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

E) 4

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları

1.

A

9ABC üçgeninde D

4.

[AE] ve [BE] açıortayD

DE = BC

AB // DF E

|AD| = 9 cmBYukarıdaki verilere göre, CDF üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 39

10

7

|BD| = 7 cm

C |BF| = 10 cm

F

B) 38

2.

C) 37

D) 36

A

B

E) 35

ABC bir üçgen D

|AB| = 8 cm

x B 1 E

C

11Yukarıdaki verilere göre, |ED|= x in en büyük tam sayı değeri kaçtır?A) 9

B) 8

C) 7

3. 30°

D) 6

E) 5

A

ABC bir üçgen

40°

 ) = 30° m(BAD ) = 40° m(DAC

Yukarıdaki verilere göre, |AC|= x in en büyük tam sayı değeri kaçtır?A) 5

B) 6

C) 7

A

7

4

|AC| = 7 cm

x

B

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 7

B) 6

6.

C) 5

D) 4

E) 3

AB = AC

A

|BD| = 5 cm

5

70°

37

|DC| = 6 cm

DE) 9

|AB| = 4 cm

O

 ) = 70° m( ADC

D

D) 8

O noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi|EC| = 11 cm

|AD| = 2 cm

|BE| = 1 cm

C

E

5.

|AD| = |DC|

8

B

|BE| = |EC|

x

Çözüm YayınlarıABC bir üçgen

A

2

16

6

C

Yukarıdaki taslak çizimde verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) |AB| = |BC|

B) |AD| = |AC|

C) |DC| > |AD|

D) |AC| > |BD|

E) |AD| > |BD|

B

x

C

D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde herhangi bir nokta olduğuna göre |BC|= x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Test 16 7.

1. A8.

C

D) 12

E) 11

Çözüm Yayınları

6

|AC| = 6 cm

C

x

|BC| = 9 cm

6 D

ABC bir üçgen

4

10.D 11.E 12.B

|CD| = 6 cm

|AB| = 4 cm

B

9

B

C

A

9.D

dış açıortay

% Yukarıdaki şekilde m (BAC) > 60° olduğuna göre, |BC| = x in C) 13

8.C

iç açıortay

x

B) 14

7.A

ABC üçgeninde

A

6 x

A) 15

6.E

[BD] ve [CD]

alabileceği tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5.C

|DC| = 6 cm

D

B

4.D

[BD] ve [CD]

|BD| = 10 cm 10

3.C

10.

ABC üçgeninde

A

2.BYukarıdaki verilere göre, |BD| =x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

11.

I. a= 7 cm,II. a= 12 cm, ha= 12 cm,

hc= 12 cmIII. a= 3 cm, b= 6 cm,

c= 8 cm

b= 8 cm,

E) 3

A açısının ölçüsü 100°Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir?A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III

C) Yalnız III

90° < m (W A) < 120° olduğuna göre, |BC| = x in alabileceği tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6

B) 7

9.

C) 8

D) 9

E) 10

ABC bir üçgen

A

 ) > m(DAC ) m(BAD

38

12.

ABC ve DCB birer üçgen

A D

|BD| = |CD| 13

|BE| = |ED|

18

|AB| = 13 cm

x

|AF| = |FC|

E

x

F

10

|DC| = 10 cm |AB| = 18 cm

C B

D

B

CYukarıdaki verilere göre, |AC| = x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm’dir?Yukarıdaki verilere göre, |EF|= x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 11A) 4

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

BÖLÜM 01 Test

İkizkenar Üçgen

1.

4.

ABC bir ikizkenar üçgen

A

ABC bir ikizkenar üçgen

A

|DC| = 11 cm

|AB| = |AC| D

|BD| = 21 cm 20

20

x

17

CH ^ AB ) = 60° m(BDC

60°

|AB| = |AC| = 20 cm

H

|BD| = 8 3 cm 21

B

D 11 C

BYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 13

B) 14

2.

C) 15

D) 16Yukarıdaki verilere göre, |CH| kaç cm dir?

A) 4 3

E) 17

ABC bir ikizkenar üçgen

A

C

B) 8

D) 6 3

C) 9

5.

A

|AB| = |AC|

|AD| = 7 2 cm Çözüm Yayınları

x

|DC| = 4 cm

D

4

CYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 16

B) 17

C) 18

D) 19

A

3.

20°6

50°

E) 20

ABC bir ikizkenar üçgen

9

H

BYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 10

C

C) 6 2A) 17

B) 16

6.

C) 15

D) 14

E) 13

ABC bir üçgen

A

AH ^ BC BD ^ DC D

B

E) 4 3

|BH| = |HC| =  |DC| 8°

x

|AD| = 6 cm

D) 8

|DE| =7 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?

 ) = 50° m( ABC|DF| = 9 cm ) = 20° m(BAD

B) 9

B

AD ^ DC

D

DE ^ AB DF ^ BC

E

F

C

x

7

|AB| = |BC|

xAH ^ BC

D

45° B

ABC bir ikizkenar üçgen |AB| = |BC|

% m(ADB) = 45° 7 2

E) 12

H

 ) = 8° m( ACD C ) = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m( ABDA) 28

B) 30

C) 36

D) 38

E) 40

39

Test 17

1. A

A

7.

4.E

5.B

6.D

[DF] = [AB]

E F

3 3

3

B

x

D|AB|=|AC|= 8 cm|DF|= 3 cmC |DE|= 3 3 cm

A) 15

B) 30

8.

C) 45

D) 60

E) 75

E

F

B

AA) 23

B) 22

C) 21

H

C

 ) = 75 m ( ABC ) = 15 m ( ACD

D

|FE| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir?A) 12

B) 11

C) 10

D) 9

75° B

E) 8

40

30° x

A

6 B) 2 2

D) 2 3

C) 3

[BD] ∩ [CH] = {A}

12.

ABC bir üçgen

A

AB ⊥ AC

BH ^ AC

m ^\ ADB h = 2.m ^\ ABC h

x

 ) = 30° m(BDC B

C

Yukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?A) 8

C) 12

|DC| = ñ2 cm

|HB| = 4 3 cmB) 6 3

E) 4

ABC bir ikizkenar üçgen

|AB| = |AC|

4 3

C

2 6

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

A)

D

|BC| = 2 6 cm

° 159.

E) 19

|AB| = |AC|

x

|DF| = 12 cm

D) 20

ABC bir ikizkenar üçgen

A

Çözüm Yayınları

E

H

K

Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir?

AH ^ BC

x

5 B

C

|AB| = |AC|

F

10.A 11.D 12.B

CE = AEDE ^ BC 12

9.D

& ) = 46 cm Ç(ABC

11.

D, A, C doğrusal

D

8.B

BD = AD D = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDC)

7.B

ABC bir üçgen, F, B, C ve K noktaları doğrusal [BD] ve [CE] açıortay

A

[DE] = [AC]

3.C

10.

Şekildeki ABC üçgeninde2.C

D) 8 3

B

E) 14

9 2

D

2

C

|BD| = 9ñ2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 2 30 B) 2 35

C) 12

D) 4 10

E) 13

1.

4.

ABC bir ikizkenar üçgen

A

D

|DC| = |AB|

D

C |DC| = 9 cm

|CH| = |HB|

x

C

15BBE ^ AC

E

|AB| = 18 cm

9

DH ^ BC

A

|BC| =  |AC|  =  15 cm

15 18

18

BÖLÜM 01 Test

İkizkenar Üçgen

A) 6 2 B) 4 5

C) 9

D) 3 10

B

H

 ) = 24° m( ACB

 kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) A) 98

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

|AE| = |DE|

24°

B) 104

C) 108

D) 114

E) 118

E) 10

5.

AB ^ CD

A

DH ^ AC ABC bir ikizkenar üçgen

A

BH = AC

x

% m (ACB) = 75° |AB| = |AC| = 8 3 cm

H 75

B

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?A) 12

3.

C) 10

D) 9

|BC| =18 cm E

18

7

B

DYukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir?A) 25

6.

A

B) 24

C) 23

D) 21

DE // BC DF // AB

% m (ABC) = 45°

|AB| = |BC|

|AD| = |AE| x

|BD| = 4 cm

B

|DE|+|DF|= 4 3 cm 120° B

|EC| = 7 cm 10

E

7

C

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 13

B) 15

C) 16

D) 17

% m (ABC) = 120°

D

E

|DE| = 10 cm 45° 4 D

E) 20

E) 5 3

ABC bir üçgen

A

|BD| = 7 cm

H

C

CB) 6 3

|AH| = |HC| Çözüm Yayınları

2.

E) 18

F

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin [BC] kenarına ait yüksekliği kaç cm dir?

A) 2 3

B) 4

C) 3 3 D) 4 2

E) 6

41

Test 18 7.

1. D

A x D

15°

B

H

3

C) 2 2

B) 2

4.C

5.B

6.E

7.D

8.A

10.

DH ^ BCDE = BCCD = AB

|BH| = |HC||DC| = 2 3 cmA

D) 3

E) 2 3

10.E 11.A 12.D

|AB| = |AC| = 2 13 cm |DE| = 4 cm

4 B

9.C

ABC bir ikizkenar üçgen

D

C

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

A)

3.B

AB ^ AC

 ) = 15 m ( ACB 2 3

2.A

E

CYukarıdaki verilere göre |AE| kaç cm dir?A) 5

B) 3 3 C) 4 2 D) 34

E) 6A

D

4 E

ABC üçgeninde [AH] açıortay

2

AH ^ BC

|AB| = 7 cm ve |BC| = 7 + 8 3 cm ise A noktasının [BC] ye

AD ^ DC

16|DE| = 4 cm |EC| = 16 cm C |AH| = 15 cm

HYukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir?A) 16

B) 14

C) 12

D) 10

A) 1

B)

2 C)

3

3

5

9.

D CYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 8

C) 6

|BC| = 8 cm

x

D) 5

E) 4

αB

B) 7

 ) = 2.m ( ABE ) m ( ACD

|AE| = 14 cm |AC| = 26 cm

x

5

ABC bir üçgen

|AC| = 12 cm 12

|CD| = |DE|

E D

C

A

 ) = m(BAE ) m(BAC

14 26

E)

E) 8

AB ^ BC

A

D) 2

5

12. 42

3

2

olan uzaklığı kaç cm dir?

DE ^ AC

15

B

% = % 11. m (ABC ) 2.m (ACB) olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim.

Çözüm Yayınları

8.

8

B

E

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 6 2

B) 2 15

C) 8

D) 4 3

E) 6

1.

4.

Şekilde,

A

AB ⊥ BC

A

DH ⊥ AC

[BH] = [AC]

x

|BD| = 9 cm

|HC| = 2 cm |BC| = 2 17cm

H

2 17C

A) 6 3

Yukarıdaki verilere göre, |AB|= x kaç cm dir?A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

C

6

D

|DC| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |AC|= x kaç cm dir?A) 12

B) 2 35

C) 11

D) 6 3

E) 6

x

B

3

5

5

|BE| = 3 cm

C

5

D

E

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 3 6

B) 2 13 E) 4 2

A

|AB| = |AC| A, B, D noktaları doğrusal

|AB| = |AC|

8

|DE| = |DC|

B

|HC| = 5 cm

E

x

B

3

F

H

5

C

Yukarıdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir?A) 4

B)

9 2

C) 5

10

|BF| = 3 cmD)

11 2

C) 5 2

D) 2 10

DF ⊥ EC D

E) 10 2

|AE| = |AD| = |DC| = 5 cm

6.

AH ⊥ EC

A

D) 14

ABC bir dik üçgen

A3.

C) 6 5

B) 12

AB ^ AC

Çözüm Yayınları

|AB| = |AD| |BD| = 8 cm

8

|CD| = 15 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, |BH| kaç cm dir?

5.

[AB] = [AC] x

9

D

E) 17

Şekilde

A

B

15

C

22.

) ) = m(CDH m( ADH

H

|AB| = |AC|

B

19

BÖLÜM 01 Test

İkizkenar Üçgen

BH ^ AC

H

43

|CH| = 5 cm

5 C

|BH| = 8 cm |BD| = 10 cm

x

D E) 6Yukarıdaki verilere göre, |DC|= x kaç cm dir?A) 15

B) 17

C) 18

D) 19

E) 20

Test 19 7.

1. E

% m (ABC) = 45°

A

2.B

3.A

4.C

5.D

10.

6.B

7.E

8.B

 ) = 2 ⋅ m( ABC ) m( ACB

|BD| = 2 6 cm

|BH| = 16 cm

2

6

AH ^ BC

x

C

B

16

6

CYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

Yukarıdaki şekilde D noktasının [BC] ye göre simetriği F ve, [AB] ye göre simetriği E ise |EF| kaç cm dir?A) 25

AH ^ BC α

 ) = 2 ⋅ m(CAH ) m( ABC x

|BH| = 8 cm |AB| = 10 cm

2α 8

H

C

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?

9.

B) 2 10 C) 42 D 2 11 E) 3 5

H

E

x Çözüm Yayınları

10

A) 38

E

B

51°C D % = % ABC bir üçgen m (ADE ) m (EDC), |AC| = |DC|% |AB| = |DE|, m (ABC) = 51°% Yukarıdaki verilere göre, m (BAD)= x kaç derecedir?A) 30

B) 32

A

C

A) 18

B) 17

D

CC) 16

D) 15

ABC bir dik üçgen

|BD| = |CD|

|AC| = 14 cm

Yukarıdaki verilere göre, |HD| kaç cm dir?

E) 39

|AD| = |BC|

|BD| = |DC|D) 36

AB = BC

 ) = m(BAH ) m(HAE

|AB| = 16 cm

D

C) 35

12.

AH = BH

A

B

E) 18

A

11.

ABC bir üçgen

A

B

C) 9 5 D) 8 5

B) 20

C) 2 10 D) 3 5 E) 4 3

B) 6

8.

44

H

B

A) 2 6|HC| = 6 cmα10.D 11.C 12.A

ABC bir üçgen

A

D! [AC]

D

9.D

E) 14

25°

% m (BCD) = 25°

x B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADB)A) 85

B) 90

C) 95

D) 100

E) 105

BÖLÜM 01 Test

Eşkenar Üçgen

1.

4.

ABC bir eşkenar üçgen

A 4 D

ABC bir eşkenar üçgen

A

DE ^ BC

|BD| = 1 cm

|AD| = 4 cm

|DC| = 7 cm

|DC| = 6 cm

20

x

6

x

B

E

B

CYukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 8

B) 7

2.

C) 6

D) 5D

1

C

7

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

A) 2 13 B) 3 6 C)

E) 4

3 D

x

DE ^ BC

5.

|AD| = 3 cm|EC| = 8 cmABC bir eşkenar üçgen

D

C, A, D noktaları doğrusal DF ^ BC

A

4 3

|DE| = 4 3 cm

C

8Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 13

B) 12

C) 11

D) 10

E) 9

Çözüm Yayınları

E

57

ABC bir eşkenar üçgen

A

B

55 D) 2 14 E)E|EF| =

x

3 cm

3 B

F

CYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

3.

6.

ABC bir eşkenar üçgen

A

FE ^ BC

6Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları büyükten küçüğe sırasıyla a, b, c, d, e olan 5 tane eşkenar üçgen verilmiştir.Buna göre, şeklin çevresinin a, b, c, d ve e türünden eşiti hangisidir?A) 3a + 2b + c + d + e

B) 2a + b + c + d + eC) 3a – b + c – d + c

D) 2a + 2b + c + d + eE) 3a + b + c + d + e

|AD| = |BD| F

D x

B

|AF| = 6 cm |FC| = 4 cm

4 E

CYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 8

B) 3 6

C) 7

D) 4 3 E) 2 3

45

Test 20

1. B

7.

ABC bir eşkenar üçgen

A

[KD] // [BC]

1

2

K

[KE] // [AC]

D

|EK| = 1 cm

2 3 B

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 21

8.

D) 30A) 8 3 B) 6 3 C) 4 3 D) 3 3 E) 2 3

9.

ABC bir eşkenar üçgen

A

% m (CAD) = 15°

15º

46

ABC bir eşkenar üçgen|CD| = 4 2 cm C 60°

4 2Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir?A) 4 2

C) 4 3

B) 6

11. E

A 1

|AD| = 4 cm x

|AE| = 1 cm

C

B

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 13

B) 12

12.

C) 11

|BD| = 19 cm |DC| = 4 cm

x

) = x m( ADC

D4

19

C

B

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

A) 3 3 B) 2 6 C) 3 2

D) 4

E) 9

|AD| = 3 cm 3

D

D) 10

ABC bir eşkenar üçgen

A

6

x

E) 5 2

BD ^ ED

D

|AD| = 6 cm

B

D) 17

ABC bir eşkenar üçgen 4

& ) = 16 3 cm2 A (ABC

Yukarıdaki verilere göre, CED üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

10.E 11.D 12.B

D

E) 33

D

C

9.B

|BD| = 2 cm

Çözüm Yayınları

B

8.CAB = AE E

7.A

% m (ADC) = 60c

2

ABC ile CED eşkenar üçgen

A

6.C

A

|KH| = 2 3 cm

C) 27

5.D

BB) 24

4.E|KD| = 2 cm

H

3.E

10.

KH ^ BC E

2.A

E) 2 3

CYukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?A) 165

B) 150

C) 135

D) 120

E) 105

BÖLÜM 01 Test

Eşkenar Üçgen

1.

4.

ABC bir eşkenar üçgen

A

21

D

DE // BC DF // AC

x H

3 3

|FC| = 7 cm

E

D B

A

DH ^ AB E

|DH| = 3 3 cm F

7

C

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?A) 11

B) 10

C) 9

D) 8

E) 7

ABC ve ADE eşkenar üçgen

A

2

B

21 B)

5.

B

D

x

CYukarıdaki verilere göre, |FC|= x kaç cm dir?A) 1

B)

3 2

C) 2

D)

A

3.

FD

B 2 3

CA) 14

D) 11

C

Yukarıdaki verilere göre, |AD|= x kaç cm dir?A) 4

B) 2 3

6.

C) 3

D) 2

E)

ABC bir eşkenar üçgen ) = 105º m(BED

A 4

|AD| = |BD| = 4 cm

D 4

|DE| = 2 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC|= x kaç cm dir? C) 12

EDH ^ ACB) 13

B

105º B

|FH| = 3 3 cm

E

|DF| = 4 3 cm

F

DE ^ AB

3 3

E) 10

39

|BF| = |FH|

H 4 3

D, B, C noktaları doğrusal

H

x

E) 3

ABC eşkenar üçgen5 2

35 E)

[DE] ^ [BC]

D Çözüm Yayınları

F

29 D)

ABC bir eşkenar üçgen [BH] ^ [AC]

x

|AB| = 8 cm

E

26 C)

A

|DF| = |FE| 8

E

6

C

ABC ve DCE birer eşkenar üçgen B, C, E noktaları doğrusal, |AE| = |EB|, |DF| = |FE|, |BC| = 2 cm, |CE| = 6 cm olduğuna göre, |EF| kaç cm dir?

A)

2.

F

E

x

CYukarıdaki verilere göre, |EC|= x kaç cm dir?A) 7

B) 4 3

C) 6

D) 3 3

E) 4

3

47

Test 21

1. B

7.

& Ç (DEF) = 21 cm

F

5.A

6.B

B

9.D

10.C 11.B 12.A

 ) = 15º m(EAC |AH| = |HE| |AD| = 4 3 cm

D

C

8.D

DH = AE

H 5

7.D

ABC bir eşkenar üçgen

15°

4 3

E

D

4.E

A

|AF| = |BD| = |EC|= 5 cm

5

B 5

3.E

10.

ABC bir eşkenar üçgen

A

2.C

x

E

CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 30A) 6

B) 33

8.

C) 36

D) 39

E) 42

D) 6 2

C) 8

[DE] ^ [AB]

D E

|AE| = |BE|

E

[DH] ^ [CB]

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?

B) 24 3 A) 27 3 E) 16 3 D) 18 3

9.

C) 21 3

AC // DF D K E 2 3

B

|BC|= 4 3 cm C

4 3

x

15º

D

Yukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?

A) 6 3

C) 3 3

B) 6

D) 4

E) 2 3

ABC ve DEF eşkenar üçgen

A

48

Çözüm Yayınları

|DH|= 5 cm HB

 ) = 15º m(BDE

F

|AD|= 8 cm

5

E) 9

ABC bir eşkenar üçgen B, C, D noktaları doğrusal

A

[DA] ^ [CA]

811.

ABC bir eşkenar üçgen

A

B) 4 3

12.

3 L

3

B, C, D noktaları doğrusal

E

|BE|= 2 3 cm |KL|=

ABC bir eşkenar üçgen

A

KL ^ AC

|BE| = |ED|

3 cm

|AE|= 3 cm

F C

B

&

B

&

C

x

DYukarıdaki verilere göre, Ç(ABC) – Ç(DEF) farkı kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?A) 9A) 3

B) 12

C) 15

D) 18

E) 21

B) 2 3

C) 4

D) 5

E) 3 3

BÖLÜM 01 Test

Eşkenar Üçgen

1.

4.

ABC bir eşkenar üçgen

A

ABC bir eşkenar üçgen

A

AD ^ BC

[BH] ^ [AC]

D

 ) = 45º m(BDE

DE ^ AE

C x

H

B

D Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?A) 1

2 C)

B)

3

D) 3

& ) = 24 cm Ç (ABC

x

E

Yukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?A) 4

B)

9 2

C) 5

D)

[AB] ^ [DE] 4

D

Çözüm Yayınları

|AC|= a cm h

E) 6

ABC bir eşkenar üçgen

A

[AH] ^ [BC] a

11 2

E) 2 3

ABC bir eşkenar üçgen

A

B

C

E

5. 2.

|BE| = |EC|

F

& ) = 16 3 cm2 A (ABC B

H

45º

|AH| = 2|HD|

22

|AH|= h cm

5

[AD] ^ [DB] |DF| = 4 cm

4

|AD| = 4 5 cm

F x

E

B

C

C

H

a2 + h2 = 21 olduğuna göre, ABC eşkenar üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

A) 5 3

C) 4 3

B) 8

D) 6

E) 5

A) 2 3 B) 3 3 C) 4 3 D) 6 3 E) 7 3

3.

ABC bir eşkenar üçgen

A

6.

ABC ve ADE birer eşkenar üçgen

A

[DE] ^ [BC] D

3

F

[DF] ^ [AC] |DF| =3 cm

D

|DE| = 3 3 cm

3 3 B

|BE| = |EC| = 3 cm

E

x

C

B

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

A) 3 3 B) 26

C) 5

D) 4

E) 2 3

3

E

3

C

Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir?

A)

53 B) 3 6 C) 2 15 D) 3 7 E) 6 2

49

Test 22 7.

1

1. A

4 3

A

D

6C) 18

4 3 D

D) 14

C

D

 ) = 30º m( ADB |CE| = 6 cm

E E) 5 7Yukarıdaki verilere göre |AD| = x kaç cm dir? C) 4 3

B) 6

4 3

11.

|AD| = |DC| = 4 3 cm

D) 8

E) 6 2

ABC bir eşkenar üçgen

A

AD ⊥ BD

C

|CD| = ñ5 cm

x Çözüm Yayınları

x

E

Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 12

9.

 ) = 45º , m( AEC

6

45º

10.E 11.C 12.C

ABC bir eşkenar üçgen A, B, E ve B, C, D noktaları doğrusal 30º

B

9.B

 ) = 75º m(EDC

B

B) 6 3

8.A

ABC bir eşkenar üçgen A, B, E noktaları doğrusal

A

75º

7.E

x

A) 3 2

8.

6.D

[EC] ^ [BC]

|AD| = 1 cm

B) 20

5.D

[DA] ^ [AB]

Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir?

A) 12 3

4.A

A

|AC| = 4 3 cm E |CE| = 6 cm B

3.C

10.

ABC bir eşkenar üçgen

C

2.B

C) 9

D) 4 3

E) 6

|BD| = 2ñ5 cm

D B

2 5

5

CYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 2ñ5

C) ò15 D) ò13

B) 4

E) 2ñ3

ABC bir eşkenar üçgen

A

E! [BC]

50

D K F

H

B

E

L

EF ^ AB , EH ^ BD

12.

EL ^ AC , EK ^ DC|BD| = |DC| = 13 cm|EF| + |EL| = 12 3 cmC

Yukarıdaki verilere göre, |EH| + |EK| toplamı kaç cm dir?A) 10

B)

120 13

C) 8

D)

100 13

E) 6A

ABC bir eşkenar üçgen DH = AC

H

DE = BC DF = AB

D B

E

x

C

F

|DF| = 2 3 cm |DE| + |DH| = 7 3 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 5 3

B) 9

C) 10

D) 6 3

E) 11

BİRE BİR 1.

BÖLÜM 01 Test

A

ABC bir üçgen

95º

% m (BAC) = 95c

b

c

B

ABC bir dik üçgen

A

40º

a

16

x

|BE| = |EC| |AD| = |DC| = 10 cm

10

|AB| = 16 cm

A) a

B) a-c

C) a-b

2

B D) b

E) b-c

ABC bir üçgen

A

CYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 1

B) 2

5.

 ) = 24º m( ABC ) = 36º m(BAD

24º D

C

Yukarıdaki taslak çiziminde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) |BD| > |AD|

B) |DC| > |AC|

C) |DC| > |AD|

D) |DC| > |BD|

E) 5

Şekilde

|AB| = |AC| x

|BD| = 2 cm |DC| = 8 cm

B2

D

8

C

Yukarıdaki verilere göre, |AD|= x kaç cm dir?

A) 30 B) 4 2 C) 33 D) 34

E) 6

E) |AC| > |AB|3.

D noktası ABC

A

üçgeninin iç bölgesinde herhangi 10

FK // BC

F x

|BD| = 4 cm

7 C

|AC| = 10 cm

B

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x in kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 5

A)

C) 7

D) 8

K 2

E) 9

D

51

KE ^ AC

E

KD ^ BC |KE| = 2 cm

4

|BC| = 7 cm

B) 6

ABC bir eşkenar üçgen

A

|AD| = 5 cm

D

4

6.

bir nokta

5

x

B

D) 4

[AB] ^ [AC]

Çözüm Yayınları

B

45º

C) 3

A

 ) = 45º m( ACBE

C

36ºBE ^ EC D

Yukarıdaki verilere göre, |a-b|-|c-b|+ |a-c| ifadesi

2.AB ^ BC

10

 ) = 40º m( ACB

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

4.

23

|KD| = 4 cm

& ) = 27 3 cm2 C A (ABC

Yukarıdaki verilere göre, |FK|= x kaç cm dir?

3

B) 2

C) 3

D) 2 3

E) 4

Test 23

1. C

7.

2.E

3.A

10.

A

4.B

5.D

20

B

D

10.E

|AH| = 15 cm

x E

C

Yukarıdaki verilere göre, |HC| = x kaç cm dir?A) 8 5A) 5

C) 6 5

8.

D) 12

E) 10

AB ^ AC

A

11.

B) 6

C) 7

|AB| =  |BD| =  |DC|

x H|BC| = 30 cm A

Çözüm Yayınları

C

D

B) 4

9.

C) 3 2 D) 3 3

E) 6

AB ^ DC

A

F 1 B

D

5

B

2

C

EYukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 12

12.

B) 13

7 E

|BC| = 2 cm |BD| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir?A) 5

B) 2 6 C) 2 5 D) 3 2

D) 15

E) 4

B

AB // EH

3

 ) = m(CBH ) m(HBA C

x

|EH| = 3 cm |AB| = 7 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 14

B) 13

C) 12

E) 16

BH ^ CH

H

|AE| = |EC|

C

C) 14

A

DE ^ AC E

|EF| = 1 cm

x

Yukarıdaki verilere göre, |CH| = x kaç cm dir?

A) 2 3

E) 9

|AB| = |AC| = 17 cm

|AC| = 6 3 cm B

D) 8

C, A, D noktaları doğrusal

D

AD ^ CH 6 3

12.B

|BD| = |AD|

% % m (ACB) = 2.m (ABC) olduğuna göre, |AB| = x kaç cm dir? B) 16

11.C

EH ^ AC

C B

9.B

DE ^ BC

15

H

[AB] = [AD], |DC| = 2 cm, |BD| = 20 cm

52

8.D

ABC bir eşkenar üçgen

D 2a 2

7.A

A

x

a

6.D

D) 11

E) 10

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açıortay

1.

5 10 D

[CD] açıortay |BD| = 3 5 cm

|AB| = 10 cm x

x

|AD| = 5 cm C

|BC| = 22 cmYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 13

2.

C) 15

D) 16

3 5 E) 17

B

CYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 10

B) 4 6

D) 4 5 E) 6 2

C) 9

ABC bir dik üçgen

A 45º

5.

 ) = 45º m(BAC

[BD] ve [CD]

x B

C

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

A) 6 2

C) 12 2

B) 12

D) 18

x Çözüm Yayınları

D

E) 24

ABC bir üçgen

A

|AD| = 24 2 cm

24 2

açıortay

14

D

DH ^ BC |BH| = 7 cm

B

7

H

C

9

|AC| = 14 cm Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 14

B) 13

C) 12

|EC| = 7 cm

DE ^ AC

D

|DE| = 4 cm

4

120º7

C

D

x

|BD| = 2 3 cm

E

2 3 B

B

x

C

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

A) 1A) 8

B) 2

E) 10

[CD] açıortay ) = 120º m(DEC

[AD] açıortay E

D) 11

ABC bir dik üçgen

A

ABC bir üçgen

A

|HC| = 9 cm6. 3.

|AC| = 6 + |BC|

D

[DC] açıortayABC bir dik üçgen

A

AB ^ AD

B 22

B) 14

4.

 ) = m(CBD ) m( ABD

A

24

C) 3

D) 4

E) 5

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

53

Test 24

1. A

7. D

10.

AB ^ BC

A 17

2.E

3.E

4.C

x

|AB| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 8

B) 3 6

C) 7

8.

D

C

DH ^ BC

|AC| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 30

C) 26

9. D

A) 24

B) 25

x

E) 24

K

E) 30

DEF, ACB üçgeninin yükseklik ayaklarının oluşturduğu üçgensel bölgedir.

A

F

D) 27

x

|FD| = 12 cm

E

|ED| = 8 cm |FE| = 7 cm B

D

CYukarıdaki verilere göre, |KE| = x kaç cm dir?A) 1,4

B) 2

C) 2,4

D) 2,8

E) 3

[AB] = [BC]A

|AB| = 12 cm |AC| = 13 cmC) 26

Şekilde54

D) 25

|AB| = 24 cmiç açıortay

|HC| = 3 cm

B) 28

C

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

Çözüm Yayınları

H 3

|BE| = 15 cmAB ^ AC B

|DE| = 8 cm

E

15

11.

[BD] ve [CD]

5

D

B

ABC bir üçgen

A

10.B 11.D 12.D

 ) = m( AED ) m( AEB

8

E) 4 2

D) 6

9.C

AB ^ BC

24

B8.A

ABC bir dik üçgen

|BC| = 21 cm 21

7.D

x

|AD| = 17 cm

C

6.B

A

 ) = m( ACB ) m( ACD 8

5.C

21

12

13

C

|DC| = 21 cm

% m (ADC) < 90°

BYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 17

B) 18

C) 20

D) 21

E) 25

A

12.

ABC bir üçgen

HBH = AC

18% % m (CBH) = 3.m (ABH)|AB| = 18 cmBYukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 24

24

B) 23

C

C) 22

|BC| = 24 cm

D) 21

E) 20

1.

25

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açıortay A

4.

A

ABC üçgeninde

A

[CD] dış açıortay x D

9|BE| = |EC|

D

|AB| = 9 cm

C

E

B

3

|AC| = 12 cm

x BAB ^ AC

12

6 Şekil l

C

C

B

D

Şekil ll

Şekil l deki ABC dik üçgeninin B köşesi [CD] ye göre katlanınca Şekil ll oluşuyor.Buna göre |AD| = x kaç cm dir?A) 3ñ3

B) 5

C) 2ñ5

D) 4

Yukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?

A) 25

B) 12

2

D) 10

2

E) 9

E) 2ñ3

5. 2.

C) 21

A

ABC bir üçgen

A

 ) = m( ACB ) m( ABE

E x B

|BD| = 12 cm

F

12

C

DYukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?A) 14

3.

B) 12

C) 10

D) 9

7

D

3 E

x

C ) = m(DAE ) AD ^ AC, |BD| = 7 cm, |DE| = 3 cm m(BAD ,Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

A) 15 2

E) 6

[CD] açıortay

C

B

B) 7

C) 13 2

D) 6

E) 11 2

ABC bir dik üçgen

A

15º 15º

Çözüm Yayınları

[AD] açıortay

x

) m ) 15º m= ( ACD = (BCD

D

|BD| = 6 3 cm

6. F

x

BYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 11 B) 8 2 D) 18 E) 12 3

C) 12

B

55

CB ^ OB FD ^ OB

6

C

6 3

8

CA ^ OA

A

 ) = m(COA ) m(COB

E

|AF| = 8 cm D

O

|EF| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |CB| = x kaç cm dir?A) 18

B) 17

C) 16

D) 15

E) 14

Test 25 7.

1. B

A

20

15

F x

9

B

ABC bir üçgen

10.

[BE] ve [CF]iç açıortayAH ^ BC

E

H

C|BH| = 9 cm |AC| = 20 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

4 A) 7 B) 5 C) 6

3

3

8.

E)

5 6

6

D

|AB| = 12 cm

F

|BC| = 8 cm |AF| = 6 cm

B

8

x

C

EYukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?A) 24

B) 30

C) 32

9.

A

E

E) 40

 ) = 150º m( AED

150º

6.E

7.E

8.E

9.D

10.A 11.C 12.D

[CD] ve [AE] açıortay 5|DF| = 2|FC| x

D

|BD| = |BE| = 6 cm

F

6 B

EYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A)

6

45 2

C

B) 22

C)

43 2

D) 21

E) 20

ABC bir üçgen

A

[CD] açıortay

5 D

AB ^ AC

10

AH ^ BC |AD| = 5 cm

E

|AC| = 10 cm x

B

H

CYukarıdaki verilere göre, |BH| = x kaç cm dir?A) 8

B) 10

C)

32 3

D) 12

E)

38 3

ABC bir dik üçgen

[AD] açıortay

x

56

D) 36

5.A

ABC üçgeninde

11.

D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi

A

12

D) 1

4.AÇözüm Yayınları3.C

A|AB| = 15 cm

2.B

12.

ABC bir üçgen

A

[AD] açıortay

|AB| = 7 3 cm |BD| = 4 cm

 ) = 2.m( ABC ) m( ACB

24

|AB| = 24 cm |DC| = 8 cm

C

D

4

B

α B

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?

3 3 5 3 A) 2 B) 2 3 C) 2 D) 3 3 E) 4 3

2α x

D

8

CYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 18

B) 16

C) 15

D) 12

E) 9

1.

A, F, D doğrusal

A

E

x

F

4.

A

 ) = m(DAC ) m(BAD ) = m(EDF ) m(BDF

12

8 B

26

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Açıortay

D

C 2|BD| = 3|DE|

5

|EC| = 5 cm D

|AC| = 12 cm

B

|AB| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |FE| = x kaç cm dir?A) 2

5 2

B)

C) 3

D)

7 2

C Şekil I D

E) 4

B

E

C

Şekil II

ABC bir üçgen

A

) m ) 45º m = (BAD = (CAD

º

45º 45 3 6

B

D

|AC| = 6 6 cm

C

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

A) 2 6|DE| = 6 cm, |DC| = 8 cm ve |EC| = 3 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 37

B) 36

C) 35

D) 34

E) 33

|AB| = 3 6 cm

6 6

x

Şekil I deki ABC üçgeni [BD] boyunca katlanınca A noktası [BC] üzerindeki E noktası ile çakışarak Şekil II'deki görünüm elde ediliyor.

Çözüm Yayınları

2.C) 3 5 D) 4 3 E) 5 2

B) 6

3.

D

ABC bir dik üçgen [CD] ve [AD]

A

5.

açıortay

15

2

DE = AC D

AB = BC E

|DE| = 15 cm

B

Şekilde,

A x

C

B

[AE] açıortay,

2 13

4 2

F

|EF| = |ED| = 4 2 cm

4 2 E

C

|AE| = 2 13 cm |AD| = 2 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, |AF|= x kaç cm dir?A) 35A) 6

B) 30

C) 25

D) 20

E) 15

57

% % m (EFC) < m (ADE)

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

Test 26

1.E

6.

 ) = m (BAD ) m ( CAB

4 10

6.B

7.CA) 6

B) 15

C) 8

2

D) 17

2

8.C

9.A

10.B 11.A

ABC bir üçgen AH ^ BC

4 10

% % m (CAH) = 2.m (BAH)

x

|BH| = 4 cm |AB| = 4 10 cm

|AC| = 10 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

B E) 9

4

H

CYukarıdaki verilere göre, |AC|= x kaç cm dir?A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

E) 20

Şekildeki ABC üçgeninde

A

10.

[BD] ve [CD] dış açıortay

AH ^ BC% % m (CAH) = 2.m (ABC)

|CD| = 4 cm

x

C 4

7 D

Yukarıdaki verilere göre, |BC|= x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 1

B) 2

C) 3

8.

D) 4

α

F E

α B

C

12

H

C

12Yukarıdaki verilere göre, |AH|= x kaç cm dir?A) 8

B) 9

11.

C) 10

D) 12

E) 15

8

|AB| = 8 cm,

12

|EC| = 12 cm

|AC| = 12 cm B

B

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 15

C) 18

Şekildeki ABC üçgeninde; % % m (BAC) > 2.m (ABC)

A

|DF| = |FC|

|BE| = 20 cm

20

B) 16

18

E) 5

AE ^ DC % % m (ABC) = 2.m (BCD)

x D

|CH| = 12 cm

ABC bir üçgen

A

58

|BH| = 18 cm

x Çözüm Yayınları

B

ABC bir üçgen

A

|BD| = 7 cm5.E

|AD| = 4 cm7.

4.C

α 2α

[AB] ^ [BC]

B

x

3.B

A

 ) = m (BCD ) m ( ACD

D E

C

9.

Şekilde

A

2.D

D) 20

E) 24

x

C

Yukarıdaki verilere göre, |BC|= x in en küçük tam sayı değeri kaç cm dir?

A) 16

B) 15

C) 14

D) 13

E) 12

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Kenarortay

1.

ABC bir üçgen

A D B

x

4.

A

ABC bir üçgen , AB ^ AC,

|AD| = |BD| 8 5

F

E

|DF| = 8 cm

16A) 15

B) 12

C) 10

D) 9

|AG| = 8 cm x

B

C Yukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?

G ağırlık merkezi

G|FC| = 16 cm8|EF| = 5 cm

Buna göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 18

B) 20

C) 24

% % m (BCE) = m (ACE)

|BG| = 15 cm

G x

CYukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 34

B) 32

C) 30

D) 28

3.

|AB| = 12 cm

x

G

E) 25

AB ^ BC

A

|BC| = 6 cm

12

|AD| = |CD| = 12 cm

D

Çözüm Yayınları

B

E) 32

AB ^ BC

A

|AG| = 16 cm 16

D) 27

E) 8

AG ^ BG

A

15

C5. 2.

27

12

E x

C

B

6Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 2

5 B) 2

C) 3

6.

A 9

|BC| = 18 cm 12

E

7 D) 2

E) 4

AB ^ BC [AD] ∩ [EC] = {F}

59

|AE| = |EB|= 9 cm |CD| = |DB|= 12 cm

F C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AG| = x kaç cm dir?A) 9

B) 10

C) 6 3

9

x

B

18

D) 12

E) 8 3

C

12

D

12

BYukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?A) 10

B) 4 6

C) 9

D) 6 2

E) 8

Test 27 7.

1. C

10.

ABC bir üçgen

A

2.A

3.B

4.C

5.E

6.A

7.C

8.D

BD ^ DC

% m (ACD) = 60°

G

12 B

|AG|= 2 3 cm

C

G

G'

G' x D

CŞekilde G noktası ABC üçgeninin, G' noktası ise BGC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |G'D|= x kaç cm dir?A) 1

B) 3

D) 5

C) 2

2

8.

2

D

E) 3

BG ^ GC

A

A

Çözüm Yayınları

G

2 2Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre,|AG|= x kaç cm dir?A) 6

2 5

G

|BG| = 2 5 cm

x

2 3

B

C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık

%

merkezi olduğuna göre m (AGC) = x kaç derecedir?

A) 60

B) 90

C) 105

D) 120

A

ABC bir dik üçgen60

x

B

Şekilde G noktası ABC dik üçgeninin ağırlık merkezidir. G|DC| = 3 cm

x|BD| = 15 cm

2 6

C

|EC|= 2 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB|= x kaç cm dir?

A) 3 6 B) 2 13 C) 5 2 D) 4 3 E) 3 5

2a

a

[AE] ^ [BD] E

AB = AC

[AB] ^ [BC]

D

E) 135

E) 2 2

12. A

E) 2 2

|AG| = 2 2 cm

2 2C

D) 4

D) 3

|CG| = 2 3 cm

x

B) 4 2 C) 3 2

C) 2 3

B) 4

11.

|GC|= 2 2 cm

B

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin, G’ noktası ise BDC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GG'| kaç cm dir?

A) 3 2

|AB|= |AC|

9.

10.D 11.B 12.E

AB ^ AC

A

|AG| = 12 cm

B

9.D

B

15

D

3

C% % m (ADB) = 2.m (ABC)Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 13

B) 5 6

C) 14

D) 10 2 E) 6 6

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Kenarortay

1.

A

ABC bir üçgen

4.

BG ^ GC|AG| = x+2 x+2

|AD| = |BD|=

5

2 x

D

|GD| = x-1

5

E 2

B

x-1 D

C

CYukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir?Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |BC| kaç cm dir?A) 2A) 10

2.

B) 9

C) 8

D) 7

x D

B

2 1 3 C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GD| = x kaç cm dir?

3

A)

3.

B) 2

C)

F D|AB| = 8 cm, |AC| = 4§6 cmolduğuna göre, |BC| kaç cm dir?A) 5B) 2§7

D) 6

E) 2ò10

6.

[AC] ∩ [BD] = [E]

A

|BD| = 24 cm

[EF] açıortay

10

G, ABC üçgeninin ağırlık B

merkezi 6

C) 4§2

E) 3

AB ^ BC

A

E

6 D) 2 2

Çözüm Yayınları

G

E) 2 3

dik olarak kesişmektedir.

|GC| = 2 13 cm

E

D) 3

5. Bir ABC üçgeninde B ve C köşelerinden çizilen kenarortaylar

|GE| = 3 cm 3

6 C) 2 2

B)

E) 6

AD ^ BE

A

5 cm

|AE| = |EC| = 2 cm

F

G

B

AB ^ AC

A28

G

E

61 G'

D

|GD| = 6 cm

G

|AF| = 10 cm C

C

B

Yukarıdaki verilere göre,

|AE|Şekildeki G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi, G' ise ADC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre |GG'| kaç cm dir?A) 12

oranı kaçtır?

|ED| 3 4 5 5 5 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 5

B) 10

C) 9

D) 8

E) 6

Test 28

1. E

7.

GD ^ GC

A

2.B

3.C

4.A

5.C

6.D

7.D

10.

8.A

9.A

10.D 11.E 12.B

A

|AB| = |AC|

8

|BD| = 3 cm G

|DC| = 5 cm

20 B

G

x

x

C

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

AG = AC, |AG| = 8 cm, |BG| = 20 cm B 3 D

5

CYukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre |GD| = x kaç cm dir?A) 4

B) 2 3

8.

C) 3

D)

5

|GC|= 12 cm

G

x

D

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |BD|= x kaç cm dir?A) 12

B) 10

9.

C) 9

D) 8

G

26AB ^ AC, GH ^ BC, |BH| = 7 cm, |HC| = 11 cm olduğuna göre, |GH| kaç cm dir?A) 1

B) 2 C) 3

E) 5

D) 2

Hx F

C

|DH| = 12 cm

E Yukarıdaki verilere göre, |HF| = x kaç cm dir?

C) 7

A

D) 8

2

2a x a

|AC| = 26 cm

B) 6

G noktasından [BC] ye çizilen dikme ayağı H olsun.

12.

DE ^ BC

12

A) 5

E) 36ABC üçgeninin ağırlık merkezi

62D) 24 2

C) 32

E) 6

G noktası

A

B

B) 22 2

BD

A) 30

üçgenin ağırlık merkezini G harfi olarak işaretleyiniz.

Çözüm Yayınları

C11. A açısı 90° olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiziniz ve bu

% % m (ACG) = m (BCG) 12

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

E) 2

AB ^ BD

AE) 9B

D

C

4

%

%ABC bir üçgen, AD = AC, m (BAD) = 2.m (ACB)|DC| = 4 cm, |AB| = 2 cm olduğuna göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 5 –2B) 5 –1

D) 2 5 –2

E) 2 5 –1

C) 1

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Kenarortay

1.

4.

AH ^ BC

A

G, ABC ve KLM üçgenlerinin ağırlık merkezi

A

|HC| = 8 cm |AB| = 10 cm

x

10

10

E

K

G

G B

H

C) 2 3

B

D) 3

E) 2 2

Yukarıdaki verilere göre, |GM| = x kaç cm dir?A) 2K xC

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |KG| = x kaç cm dir?

3 B) 2

C) 2

D)

5 2

Çözüm Yayınları

E

D

A) 1

B)

5 2

C) 3

A

D)

7 2

E) 4

ABC bir üçgenGC[BE] açıortay 21B

D

5.

|AD| = 12 cm

A

D

|AE| = 10 cm

L

M

C

8

B) 4

2.

|EG| = |DM|

x

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AG| = x kaç cm dir?

A) 3 2

29

|DE| = 4|GD|

G

|AB| = 21 cm

B

C

D

E

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre |BC| kaç cm dir?A) 21

E) 3

6.

B) 22

C) 23

D) 24

E) 25

% m (GCB) = 30°

A

|GC| = 4 3 cm |BC| = 10 cm

3.

AB ^ AC

A

|AE|= |EC|

x

E

G

|BD|= |DC| = 6 cm

4 3

F B

6

D

B

C

6Yukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir?

A)

7 2

B) 4

C)

9 2

D) 5

63

x

E) 6

10

30º

C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 5 7

B) 12

C) 4 7

D) 9

E) 6 2

Test 29 7.

1. B

E

6.C

7.E

8.D

9.A

10.B 11.C 12.A

A) 13

B) 14C) 15

D) 16

E) 17

C

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

A) 4 2

8.

C) 4 3 D) 6 2 E) 8 2

B) 6

|AD| = |CD|

2

|AG| = 2 cm

G

D

|BG| = 4 2 cm

4

6 E

D

2

C K

F

AE = d

2

5 d

AG ^ GB

A

BD = d

G

B

11.

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

A

GF = d CK = d

Çözüm Yayınları5.D

|EC| = 8 cm

x

B|BD| = 4 6 cm

G

4.E

ve 9 cm olduğuna göre, üçüncü kenarortay uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm dir?

[AB] ^ [AC]

D

3.B

10. Bir ABC üçgeninin herhangi iki kenarortay uzunluğu 6 cm

Şekilde G noktası BAC dik üçgeninin ağırlık merkezidir.

A

2.C

|CK| = 2 cm |GF| = 6 cm |BD| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir?A) 14

B) 13

9.

C) 12

A

64 H

x

D) 11

6 3Yukarıdaki şekilde ADB üçgeninin ağırlık merkezi G ise |BC| = x kaç cm dir?A) 12

CH ⊥ AB

12.

B) 15

% % m ^BAGh = m ^CAGh|BC| = 6ñ3 cmE) 24

C

6

|BH| = 2 cm |AC| = 6 cm

G

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AG| = x kaç cm'dir?

A) 6

A)

E) 4

AH ^ BC

x

B

D) 2ñ6

D) 20

% m (GBC) =22,5°C) 3ñ3

C) 18

AB) 4ñ2

B

E) 10

G

B

x

C

22,5º H 2

C

Yukarıdaki şekilde G noktası AHC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AB| = x kaç cm dir?

22 B)

21 C) 2 5 D)

19 E) 3 2

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Merkezler

1.

4.

D noktası ABC

A

üçgeninin diklik

A 4

merkezi

H

D

C

28º

B

DH ^ AC |AH| = 4 cm

6

x

D

|CH| = 6 cm BC % Yukarıdaki verilere göre, m (ADC) = x kaç derecedir?

A) 108

A) 3 2 B) 2 5 C) 2 6

B) 112

C) 116

D) 118

E) 128

Yukarıdaki şekilde D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre, |AD| = x kaç cm dir?

5.

2.

D) 5

E) 6

ABC bir üçgen

A

D noktası ABC üçgeninin

A

ABC bir dik üçgen AB ^ BC

x

% m (BCD) = 28c

30

|BD| = |AC|

kenar orta dikmelerinin kesim noktası

D

Çözüm Yayınları

% m (ADC) = 124c

124º

x

C

B

% Buna göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 52

B) 54

C) 56

D) 60

E) 62

D C

B

Yukarıdaki şekilde D noktası ABC üçgeninin çevrel % çemberinin merkezi olduğuna göre, m (ABC ) kaç derecedir?A) 45

B) 40

C) 30

D) 25

E) 20

A

3. D

x

K

6.

ABC bir üçgen

A

F

% m (BAC) = 150°

150º

|BC| = 2 6 cm BC

E

K noktası ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi B, C, E doğrusal |BK| = |CE|% Yukarıdaki verilere göre, m (ADE) = x kaç derecedir?A) 90

B) 80

C) 75

D) 65

E) 60

B

2 6

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir?

A) 2 2

B) 3

C) 2 3

D) 4

E) 2 6

65

Test 30

1. D

7. Bir ABC üçgeninde yüksekliklerin kesim noktası üçgenin içB) 2

C) 3

D) 4

4.B

5.C

6.E

7.B

8.C

9.B

10.A 11.D 12.A

çevrel çemberinin yarıçapı ile dış teğet çemberlerinden birinin yarıçapına oranı sabittir” demiştir.

|AB| = 12 cm ve |BC| = 5 cm olduğuna göre, |AC| nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 1

3.C

10. Mehmet öğretmen derste “Herhangi bir eşkenar üçgenin

bölgesindedir.2.EE) 5

Bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Cemal bu oranı doğru olarak hesaplamış ve x olarak bulmuştur.Buna göre, x kaçtır? 2 2 1 3 3 A) 3 B) C) D) 2 E) 3 2 3

8.

11.

ABC bir üçgen

A

% m (ABC) = 60°

A

|BC| = 8 m

DE ^ BC |AD| = 9 cm |DE| = 3 5 cm

E

C

D

66Yukarıdaki şekilde D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre, |BC| kaç cm dir?A) 18

B) 6 5

9.

C) 12

D) 6 3

A

D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi, E noktası ise ABC üçgeninin iç teğet çemberinin

x E B

D

36º

C

merkezi |AB| = |BC| % m (ABC) = 36°% = olduğuna göre, m (EAD ) x kaç derecedir?A) 12

B) 18

C) 20

E) 10

D) 24

E) 36

Çözüm Yayınları

B

x

60º

B

8

C

Yukarıdaki şekilde Ahmet üçgenin köşelerine 19 metre uzaklıkta olduğuna göre, |AB| = x kaç metredir?

A) 2 19

B) 8

C) 2 15

D) 7

E) 4 3

12. Eşit kenarları |AB| = |AC| = 15 cm olan bir ABC üçgeni çiziniz.

Bu üçgenin |BC| kenarının uzunluğu 24 cm olsun.ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezini “E” ve ağırlık merkezini “G” harfi olarak işaretleyiniz.Bu çizime göre, |EG| kaç cm dir?A) 1

B)

7 4 3 3 C) 2 D) 4

E) 2

BİRE BİR 1.

D

x6

AB

31

BÖLÜM 01 Test

4. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıdın [AB] kenarı [BC]

Şekilde;

kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında Şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'deki kağıdı tekrar açıp kat izini kalemle çizdiğimizde Şekil 3 elde ediliyor.

% % m (BCA) = m (ACD) [AD] ⊥ [DC]

% C m (ABC) = 30°

30ºA

|AD| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 8

B) 6 2

D) 6 3

C) 9

E) 12 B

C

Şekil 1 D

B

C

A′

Şekil 2 A

E

F 4 K B

D, E, F bulundukları kenarların orta noktaları |KL| = 4 cm

L

D

CYukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir?A) 32

B) 28

C) 24

3.

D

ABC bir üçgen

A

D) 20

A

E) 18

ABC bir dik üçgen

Çözüm Yayınları

2.

B

C

Şekil 3Diğer köşeler için aynı işlemleri yapıldığında çizilen doğru parçalarının kesim noktası için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?A) Diklik merkezidirB) Ağırlık merkezidirC) Çevrel çemberin merkezidirD) İç teğet çemberin merkezidirE) Kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır

5.

ABC bir üçgen

A

[BD] ve [CD]

AB = BC D

E

F

D

DE ^ BC

|AD| = |DC|

10 C

B

Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 30

C) 34

|BE| = |EC| + 4

|FB| = 10 cmB) 32

açıortay

|AE| = |EB|

D) 36

B

E) 40

C

EYukarıdaki verilere göre, |AB| – |AC| kaç cm dir?A) 9

B) 8

C) 6

D) 4

E) 2

67

Test 31 6.

1. E

2 D

7.

7.B

8.C

9.D

10.A 11.C

merkezi P E

|AT| = |GD|

x

|BE| = 36 cm

G

C |AB| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EH| = x kaç cm dir?

A)

6.E

G noktası ABC

F

B

5.D

T

|AD| = 2 cm

H

4.D

üçgeninin ağırlık

AB = AD

E x

3.A

A

AH = BC

6

B

9.

ABC ve ABD birer üçgen [BD] açıortay

A

2.C

7 6 8 5 4 3 B) 3 C) 5 D) 5 E) 5

C

DYukarıdaki verilere göre, |GP| = x kaç cm dir?A) 12

B) 10

C) 9

D) 8

E) 6

AB = BC

A

|AF| = |FC| E68

[AD] açıortay

x

x

D

C

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = |DC| = x kaç cm dir? 11 9 C) 5 D) E) 6 A) 4 B) 2 2

8.

ABC bir dik üçgen

A

x

Çözüm Yayınları

|AB| = 24 cm

B

B

x

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 11

B) 6 3

C) 10

D) 9

A) 5

11.

B) 2ñ6

C) 2ñ5

A

D G

B

D) 3ñ2

E) 4

G noktası ADC eşkenar üçgeninin ağırlık merkezi, H ise ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezi % m (ABC) = 120°

H 120°

|AB| = |BC| = 12 cm 12

E) 6 2

|DE| = 5 cm

C12

CD

2

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?

|AC| = 12 cm D

|BD| = 2 cm|AE| = 4 cm

45º

AD = DE

5

% m (CED) = 45°

12

E

AB = BC E

[CE] açıortay

4

B

ABC bir dik üçgen

|EF| = 5 cm

F

2410. A

|ED| = 2 |AE|

CYukarıdaki verilere göre, |GH| kaç cm dir?A) 6

B) 4ñ3

C) 8

D) 6ñ2

E) 9

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

1.

AE // BF // CK // DL

E

A 4

|AB| = 4 cm, |EF| = 2 cm

2 F

B|BC| = 6 cm, |KL| = 8 cm

y K

6 C

DYukarıdaki verilere göre, x+y toplamı kaçtır?A) 19

B) 18

C) 17

D) 16

E) 15

|AE| = |BD| = 12 cm E

|AK| = 9 cm

K

ABC üçgen 9|CD| = x , |FK| = y

8 L

x

A

4.

32

B

|EC| = 8 cm

8

x

|DC| = 6 cm

D

6

C

[AD] + [BE] = {K}Yukarıdaki verilere göre |KD| = x kaç cm dir?A) 2,8

B) 3

C) 3,2

D) 3,6

E) 4

5. Şekil 1'deki kurşun kalemin yazan kısmı (kurşun kısım) 2.

E x A 3

tamamen tükenmiştir. Bu kalem bir önceki seferde de kullanılmış bir kalemtıraşla açılarak Şekil - 2'deki hale getirilmiştir.

AB // CD

B

|AE| = 3 cm

K

0,5 cm (kurşun kısım)

|CF| = 8 cm

C

8

F

Çözüm Yayınları

2 cm

D

x

x cm

Yukarıdaki verilere göre, |EB| = |FD| = x kaç cm dir?

A) 2 6 B) 2 5 C) 3 2

D) 4

E) 32 cm Şekil - 1Şekil üzerinde verilen bilgilere göre x kaç cm dir?

A) 1 3

3.

A x

6

D

4

E 3

B

[BE] açıortay

6.

DE // BC|AE| = 4 cm|EC| = 3 cm|DE| = 6 cm5

D

7

C) 2 3

E

A

D) 3 4

E) 1

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 6

D) 10

E) 12

CD // EB

69

% % m (CAB) = m (BAE) B

x

C) 9

B) 1 2

ABC bir üçgen

C

B) 8

Şekil - 2

AB = BC |AD| = 5 cm |DE| = 7 cm

CYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 17

B) 18

C) 19

D) 20

E) 21

Test 32

1. A

7.

6.C

7.B

E

10.C 11.D 12.B

[AC] ∩ [BD] = [F]

D|AC| = 15 cm, |AD| = |DE|Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 20

C) 17

D) 16

E) 15

Şekildeki ABC üçgeninde|AD| = 2 |DC||AB| = 9 cm|BC| = 6 cm

|AB| = 4 cm C

D

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 6Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?A) 6

D) 3

E) 2

Çözüm Yayınları

C

C) 4

B) 8

D) 10

2

E) 12

ABC dik üçgen % m (BAC) = 90°

4C) 9

A6

E11.

x

2|FC| = 3|AF|

4

B

8. A

|BC| = 2|CE|

x

F

CB) 5

9.E

[DE] ^ [BE]

% ABC bir üçgen AD = AC, m (ABC) = 30°, 2|DE| = 3|EC|

B) 18

8.E

15

D

9

L

F

K x

[AE] + [FK] = {L}

5

|AF| = 4 cmB|BE| = |EC| = |KC| = 5 cmYukarıdaki verilere göre |LK| = x kaç cm dir?A) 2,8

E

5

C |BF| = 2 cm

5

B) 2,4

C) 2

D) 1,8

E) 1,6

A

9.

ABC bir üçgenBD = BC

x70

5.C

A

30°

B

4.E

[AB] ^ [BE]

x

B

3.B

10.

A2.A

12.

% % m (EDB) = m (BDC)CD ^ AD

|AD| = |DC|

ED

AB ^ BC

A

EC ^ EK

K

|BE| = 6 3 cm

E

6 3

3 2

F 2

|BC| = |CD| |FC| = 2 |AF|

x

B

B

C

|EF| = 3 2 cm |FK| =

2 cm

CYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 24 3

B) 27

D

C) 18 3

D) 24

E) 12 3

Yukarıdaki verilere göre, |FC| = x kaç cm dir?

A) 2 6

B) 6

C) 4 3

D) 8

E) 6 2

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

1.

4.

ABC bir üçgen

A

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

A

[DE] // [BC]

F 3

5

D

[GD] // [BC]

% % m (ABF) = m (CBF)

10

G

|AD| = 10 cm

E

x

|BC| = 36 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 10

B) 11

C) 12

D) 14

CYukarıdaki verilere göre, |GD| = x kaç cm dir?A) 4

B) 6

C) 8

5.

8

A

F

[DF] // [BC]

12 8

D

B

|FC| = 9 cm

9

x

|AD| = y, |EK| = x

E

CYukarıdaki verilere göre, x+y toplamı kaçtır?A) 25

B) 24

x

12

E

C) 23

3. A

D) 22

E) 12

B

[DE] // [BC] % % m (AFE) = m (EFC) |AF| = 8 cm |FC| = 12 cm

|AK| = 8 cm

F

K

12

D

|AF| = |BD| = 12 cm Çözüm Yayınları

y

D) 9

E) 15

[AE] ∩ [DF] = [K]

A

36

B

C2.

D

x

|DF| = 5 cm |FE| = 3 cm

B

33

C

15

|BC| = 15 cmYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

E) 9

E) 21

[DE] // [BC] % % m (DEF) = m (FEC) 10

6.

|AE| = 10 cm

D

|DE| = 5 cm 5

D

B

E

2 F

x

3 |EB| = 2 |AE|

F

|BF| = 2 cm

|FK| = 2 cm 8

Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir?A) 6

C) 8

|KB| = 8 cm

2 K

CB) 7

DC // AB

C

D) 9

A E) 10

E

BYukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

71

Test 33

1. C

7. AD) 5

E) 6

[DH] = [AB]

A

2 5

7.B

8.E

9.D

10.B 11.D 12.E

x

FE // BD % % m (EFD) = 2m (CBD) |AF| = |FB| |BD| = |FD| |AE| = 12 cm

HYukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?A) 9

|AH| = 2 5 cm

D

D

|BH| = 5 5 cm

5 5

B) 8

C) 7

11. A

|AD| = |DC| x

6.B

C

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

A) 3 2 B) 2 5 C) 2 6

|BC| = 9 cm C 9

B

D

B

6

8.

B

D) 6

E) 4

AB ^ BC

30º

Çözüm YayınlarıE|AB| = 3 cm |BC| = 6 cm

C

12 F

5.C

ABC bir üçgen

A|AC| = 3 |AD|

3

4.E[AB] = [BC] x

3.C

10.

D, A, C noktaları doğrusal

D

2.D

DE ^ BE % m (BAC) = 30°

6 3

|EC| = |BC|

E

|AE| = 6 3 cm

G K

Yukarıdaki verilere göre, |HD| = x kaç cm dir?

A) 2 5 B) 3 2

9.

7

A

D) 2 3

C) 4

B

E) 3

CYukarıdaki şekilde G noktası BDE üçgeninin, K noktası BEC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GK| kaç cm dir?A) 4

B) 2 6 C) 3 3 D) 2 7

E) 6

[AC] ∩ [ED] = [F]

D

[AD] // [BC]

72

F

|BC| = 17 cm |AD| = 7 cm

G B

x

12. Bir ABC üçgeni çizelim ve bu üçgenin G ağırlık merkezini

|BE| = x cm

E

işaretleyelim. G noktasından çizilen d doğrusu [AB] yi D noktasında, [AC] yi ise E noktasında kessin.

C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir?

A)

7 2

B) 4

C)

9 2

D) 5

E)

11 2|AD| = 8 cm, |BD| = 4 cm, |EC| = 2 cm ve |AE| = x cm olsun.Bu çizime göre, x kaç cm dir?A) 2

B)

5 2

C) 3

D)

7 2

E) 4

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

18

6

F

D

% % m (ABF) = m (CBF) % = % m (ACF) m (BCF)|EC| = 4 cm

A) 12

D) 44 3

C) 14

A

10

2

|EF| = 2 cm CYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 4

B) 6

C) 8

|BE| = |EC| = 10 cm

10

D) 9

CYukarıdaki verilere göre, |AK| = x kaç cm dir?A) 10

B) 9,5

C) 9

5.

D) 8

E) 7,5

[AD] ∩ [BE] = [F]

A

|BF| = |FE|

4

|AE| = 4 cm

E

|BD| = |DC|

D

F

E

|AC| = 4 |AF|

E

3.

D

AB // EF

F

B

K

E) 15

ABC bir üçgen

x

|AE| = 15 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

2.

DE = EF

x

|BD| = 6 cmB) 40 3

ABC bir üçgen DF // BCC

x

A|AD| = 18 cm

E 4

B

4.

[DE] // [BC]

A

|EC| = 6 cm

Çözüm Yayınları

1.

34

F

B E) 10

2

|BD| = 2 cm

6

x

D

CYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 4

C) 11 2

B) 5

D) 6

E) 13 2

[DE] // [BC]

A 8

[DC] // [FE]

F

6.

|AF| = 8 cm

6

[DE] // [AB]

D

A

[AC] // [DF]

|FD| = 6 cm

D

|AB| = |DF|

K

E

4

x B

6

E

5 x

|KC| = 5 cm C

4

C

B

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 10

C) 11

|EK| = |CF| = 4 cm |BE| = 6 cmB) 21 2

F

D) 23 5

E) 12Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 4

B) 9 2

C) 5

D) 11 2

E) 6

73

Test 34

1. B

7. • Bir ABC üçgeni çizelim. • |AD| = 3 |DC| olacak şekilde D! [AC] noktasını işaretleyelim.• D noktası ile B köşesini birleştirelim.• |AB| = 8 cm, |BC| = 12 cm ve |BD| = x verilsin.Buna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 6

B) 5

D) 3

D

E

F

8.D

A

ABC bir üçgen

x

[DE] = [BC]C % = Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) x kaç derecedir?A) 89

B

E

B) 96

C) 103

D) 110

E) 117

C, A, D doğrusal

D

[AB] ∩ [DF] = [E]

|DC| = 10 cm

C) 17 D) 16 3 3

9. A

10.E 11.E 12.E

% % 4m (ABC) = 3m (ACB)

11. 6

C

B) 6

9.A

[AB] // [EF] // [DC]

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

A) 19 3

7.D

|AC| = 2|DE|

E) 2

x

B

6.A

|KB| = 3 cm 10

3

5.B

|BE| = |EC|

|AK| = 5 cm

KC) 4

A 5

4.C

D

E) 5

Çözüm Yayınları

8.

3.B

10.

2.C

|BH| = 3 |HC|

E

6

x B

[AH] // [DF]

A

F

C

HYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 3

7 B) 2

9 D) 24 E) 2 5

C) 4

[KD] ∩ [EC] = [F] |AE| = |BE|

74

|BD| = |DC|

12 E

|AK| = 12 cm

K F B

x

xYukarıdaki verilere göre, |KC| = x kaç cm dir? A) 8

C) 7

KC

D B) 15 2

A

12.

DF =5 9 DK

D) 13 2

E) 6

ABC bir üçgen K diklik merkezi, O çevrel çemberin merkezi

O

OD = BC

3

B

|OD| = 3 cm

D

CYukarıdaki verilere göre, |AK| = x kaç cm dir?A) 2 3

B) 4

C)

9 2 D) 3 3

E) 6

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

1.

A x D

F 6

B

8

C

[AC] ∩ [DE] = [F]

4.

[AC] = [BE]

|BC| = 8 cm|CE| = 15 cm|BD| = 9 cmYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 14A) 14

2.

A

% % m (ABE) = m (ACB)

E

|FC| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir? C) 12

[AD] açıortay 8

B) 13

ABC bir üçgen

A

[ED] = [AB]

E

15

D) 11

F B

|AF| = 8 cm

4

9

D

x

C

27 B) 2

5.

% % m (BAC) = m (CBD)

[AB] = [AC]

A

[DE] = [BC]Çözüm Yayınları

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

3.

14

C) 4

B

12

CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 96

B) 90

C) 80

D) 72

E 2

A

6.

|CE| = 2 cm

D

11

E|DE| = 7 cm

H1

xx

ABC üçgeninde

5|BD| = 11 cm

C

AH = BD

7

|AD| = 5 cm,

B

C

|DC| = 7 cm,

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, |BH| = x kaç cm dir?A) 10A) 6 3

C) 14

D) 16

E) 18

75

[BD] açıortay

D

B

B) 12

E) 60

D) 3 2 E) 2 5

|AE| = 8 cm

8 7

|EC| = 12 cm

|AD| = 5 cm

A 5

|DE| = 9 cm

9

B

A) 2 3 B)

|AD| = |DC|

D

|CD| = 2 cm

2 x

E) 12

E) 10

D

C

|FD| = 4 cm

25 D) 2

C) 13

|AD| = 7 cm 7

35

B) 9

|HD| = 1 cm

C) 6 2 D) 4 3

E) 6

Test 35 7.

1. A

A 8 B

4 F

6

10.

[AE] , [CF] iç açıortay ve [BE] dış açıortayA) 16

B) 15

C) 12

A

8.

B

D 7Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GD| = x kaç cm dir?A) 7

9.

20 3

C) 6

D) 5

10 E) 3

Şekildeki ABC üçgeninde [AD] ve [CD] açıortay

A 6E

4 C

|DE| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir? A) 2

5 B) 2

C) 3

7 D) 2

|AF| = 4 cm |EB| = 6 cm

6Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 8

E

B

|FB| = 8 cm

15 25 B) 2 C) 4

E) 4

23 E) 4

D) 6

ABC bir üçgen

A

[AF] ve [BF] açıortay DE // AB

F

ED = AC B

x

E

|AB| = 6 cm

C

|AC| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?

8 5 A) 2 B) 3

C) 3

D)

10 7 3 E) 2

A

12. D

18° x

18 C

|DC| = 4 cm

x

DE = EF

C

|AD| = 6 cm

3 B

8 x

[BD] = [DE]

D

10.C 11.A 12.C

AB = BC

D

|AC| = 29 cm

x C

B)

D

11.

AB = BC

9.A

|CE| = |EF|

|BD| = 7 cm

G76

E) 9

8.B

ABC bir dik üçgen

F

GD = BC

29

7.DÇözüm YayınlarıD) 8

6.E

4E5.B

A|AB| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |FE| kaç cm dir?

4.B|AC| = 6 cm3.C|AF| = 4 cm

C

D

Şekildeki ABC üçgeninde

2.D

18°

E

B% = % ABC bir dik üçgen AB = BC, m (BAE ) m (ACB) = 18c|AE| = |ED|, |CD| = 18 cm,Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 6 3 B) 4 6

C) 9

D) 4 3

E) 6

36

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

1.

[AD] ∩ [BC] = [E]

A

4.

% % m (BAD) = m (CAD) 15 x B

12

4 cm A

|AB| = 15 cm C

E

6 cm

|AC| = 12 cm

|DE| = 2 cm

30 cm Şekil 1

2 D

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 5

B) 6

C) 8

D) 9

E) 10

8 cm 4 cm

B 30 cm Şekil 2 A

2.

[AD] açıortay 10AB = BCAD = DC 5

C

x

B

E

Çözüm Yayınları|CE| = 5 cm |AC| = 10 cm

DDüz zeminden 6 cm uzaklıktaki siyah top Şekil 1'deki gibi atılarak A noktasına çarparak zeminden 4 cm uzaklıktaki beyaz topa çarpıyor.Siyah top dikey doğrultuda 2 cm kaydırılıp Şekil 2'deki gibi atıldığında B noktasına çarparak aynı yerdeki beyaz topa yine çarpıyor.Buna göre, A ile B arasındaki mesafe kaç cm dir?A) 1

ABC dik üçgeninde

B)

3 2

C) 2

D)

5 2

E) 3

Yukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?

A) 2 5 B) 15 C) 2 3

3.

D

5.

77

|DE| = 4 cm

E

B

C

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 3

C) 6

3

D

x

E

4

C

% [AD] ^ [AE], m (BAC) = 135°, |AD| = |AE|, |BD| = 3 cm

x

B) 4

A

|AB| = 12 cm 4

B

E) 5

ABC bir üçgen % % m (ABD) = m (ACB) % = % m (DBE) m (CBE)

A

12

D) 4

D) 8

E) 9|EC| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

A) 3 2 B) 2 5 C) 2 6 D) 3 3 E) 2 7

Test 36

1. C

6.

A

D

K 8 L

9.

[KE] = [BC][LF] = [AC][MD] = [AB]

F

6

ABC bir üçgen|KL| = 8 cm |AB| = 18 cm C

EYukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir?A) 15

B) 18

7.

C) 20

D) 22

3 E x

|CD| = 4 cm C

B

|AD| = 3 cm

4

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

A) 2 7 B) 2 6 C) 2 5

8.

D) 4

B 2a

10

E

x

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 8

B) 7

C) 6

D) 5olduğuna göre,A) 2

B)

AD oranı kaçtır? DB

5 2

C) 3

D)

7 2A) 24

C) 15

D) 12

E) 4

11.

ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi

A

D

AB ^ AC G B

D

Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir?

E) 4

2|AB|= 2|AC|= 3|BC|

10.D 11.B

|BE|=|EC| = 10 cm|FC| = 3 cm

3

B) 18

10

DH ^ BC

|AF| = 9 cm

F

C

a

D

|BC| = |CD|

E

9.D

AB = AC % m (ACB) = a % m (ADE) = 2a C |AB| = 2 cm

[DE] = [AB]

9

B

8.D

A, B, D doğrusal

2

[AC] = [BD]

78

7.A

E) 2 3

[AC] ∩ [DE] = [F]

A

6.E

çizelim. C noktasında [AB] ye çizilen dikme ayağı D ve

AB = AC

D

5.C

10. |AB| = |AC| olacak şekilde bir ABC dar açılı ikizkenar üçgen

ABC dik üçgeninde [BD] ve [CE] açıortay

A

4.C

E) 24

Çözüm Yayınları

B

3.C

A|KM| = 6 cm

M

2.E

C

|AC| = 9 cm |AB| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DH| kaç cm dir?

A) E) 10

H

121 123 127 41 51 20 B) 20 C) 20 D) 4 E) 4

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Benzerlik

1.

4.

ABC bir eşkenar

A

ABC bir eşkenar

A

üçgen

üçgen D E x

24°

60°

|AD| = |EB| % m (ACD) = 24c % = m (ABE) 60c

D FC % = Yukarıdaki verilere göre m (AEB) x kaç derecedir?A) 96

2.

E

D) 106

|AE| = |BD|

x

B

E) 108

C Yukarıdaki verilere göre m(EFC) = x kaç derecedir?A) 40

B) 45

C) 50

D) 60

E) 75

ABCD bir kare |ED| = |FB|

x

C

 ) = 24° m(FCB

5.

24°

D

C) 104

[BE] ∩ [CD] = {F}

E

B

B) 100

37

ABC bir ikizkenar

A

üçgen A, C, E doğrusal

A

F

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre m(AEF)A) 18

B) 21

3.

C) 24

D) 27

E) 30

Çözüm Yayınları

D

|AB| = |AC|

CD ^ AB

C B x

|DC| = |CE| + |BD| E = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre m(AEB)A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

E) 45

ABC ve ACD birer

A

üçgen % % m (BAC) = m (CAD)

C B

D

6.

Yukarıdaki şekilde ABC ve ADC üçgenlerinin eş olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi yeterlidir?

A

x

D

AB = BC

3

AB = AD

E

EC = CD

79

|AE| = 3 cm

A) |AB| = |AD| ) = m(CAD ) B) m( ABC

5

 ) = m( ACD ) C) m(BAD

B

|EB| = 5 cm C

D) |BC| = |AD|Yukarıdaki verilere göre |AD| = x kaç cm dir?

E) |AC| = |BC|A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

Test 37

1.A

7. Şekil 1 de ABC ikizkenar dik üçgeni veriliyor. Şekil 2'de A ve B

3.A

4.D

8.

köşelerinden geçen birbirine dik d1 ve d2 doğruları çiziliyor.2.B

5.E

6.C

7.B

8.C

9.C

10.E

AB ^ BC

A

AC ^ DC

A köşesi d1 üzerinde 2 br, B köşesi d2 üzerinde 3 br ötelenerek Şekil 3'deki A'B'C ikizkenar dik üçgeni elde ediliyor.

|AC| = 17 2 cm |DC| = 7 2 cm

D A ABC ikizkenar dik üçgen |AB| = |AC| m(A) = 90° C

Şekil - 1

A A d2

B

B

Şekil - 2

d1

C

BYukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir?A) 20

A B C ikizkenar dik üçgen m(B )=90° |A B | = |B C|

C

80Buna göre, ABC üçgeninin alanı, A'B'C üçgeninden kaç br2 fazladır?A) 1

5 2

C) 3

C) 25

D) 27

A

E) 30

D)

ABC ve BED eşkenar üçgen|AE| > |ED||AD| = 5 birim|EC| = 7 birim

E

7

B

CD Yukarıdaki şekilde A, E ve D doğrusal olduğuna göre, |AE| kaç birimdir?A) 7 B) 2 2

Şekil - 3

B)

B) 22

9.

d1 A d2

B

A, A ∈ d1 B, B ∈ d2 d1 ⊥ d2 |BB | = 3 br |AA | = 2 br

Çözüm Yayınları

B

C

C) 3

D) 10

E) 4

7 9 2 E) 2

10. A

ABC bir ikizkenar dik üçgen AB = BC|AB| = |BC|5 2|BD| = 5 cm

x

|AD| = 5 2 cm

D

5 B

|DC| = 10 cm

10 CYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 14

B) 10 2 C) 2 55

D) 15

E) 5 10

BİRE BİR

BÖLÜM 01 Test

1.

4.

ABC bir üçgen & & ABC + DFE % = m (EDC) 55c

A

x

F

38

ABC bir dik üçgen

A

[AB] ^ [BC] F

E

16

[FE] ^ [AD]

x

E

|AD| = |DC| |CF| = 3 |FA| |AB| = 16 cm

B

55 B

D

C = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AEF)A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

D

CYukarıdaki verilere göre, |FE| = x kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

E) 55

5.

ABC bir dik üçgen

A

AB ^ BC

6

EABC üçgeninin A köşesi EF doğrusu boyunca katlandığında BC üzerindeki A' noktasına denk geliyor.

F

EF // BC|AB| = |BC| B

A

C

|EF| = 6 cmYukarıdaki verilere göre |AC| + |BC| toplamı kaçtır?A) 12

B) 15

3.

C) 18

D) 20

|AB| = 6 cm 6

|BD| = |DC| |EC| = 4 cm E

x B

D

C

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

A) 2 3

B) 4

C) 5

6.

x

F

|EC| = 1 cm 9

C

|BC| = 6 cm

4 2 B

E Yukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?A) 5

B)

16 3

C) 6

D)

20 3

E) 7

6

81

|AE| = 9 cm

xE) 6

|AD| = |BD|

D

B

D) 3 3

ABC bir üçgen

A

|BE| = 4 2 cm

D

|AE| = 12 cm

4

E) 24

ABC ve BDE birer eşkenar üçgen

A

12

Çözüm Yayınları

A

2.

C

E 1Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

Test 38

1. E

7.

10.

[BC] ∩ [DE] = [F]

A

2.E

3.B

4.C

5.B

6.C

7.A

|KE| = 6 cm

|CE| = 4 cm

C

K

B

E

C x

BYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 10

C) 8

E

6

4

F

B) 9

|AD| = |DK| = |BK|

D

|AC| = 8 cm

x

D) 7

8. D5 C) 2

B) 2

11.

D, A, C doğrusal

3

|AC| = 3 |AD|

|BC| = 18 cm B

18

CYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 8

B) 6 2

C) 9

D) 10 E) 6 3

E) 4

|AK| = 3 cm

K

E Çözüm Yayınları

|AB| = 6 cm

6

D) 3

Şekildeki E ve D bulundukları kenarların orta noktalarıdır.

A

AB ^ BC

x

F

Yukarıdaki verilere göre, |CF| = x kaç cm dir?

3 A) 2

E) 6

ABC bir dik üçgen A

10.D 11.A 12.C

KE // BF

|AD| = 6 cm

8

D

9.B

[AC] ∩ [DF] = [E]

A

% % m (ABC) = m (AED)

6

8.D

KF = 2 3 EF

F x

B

C

DYukarıdaki verilere göre, |KC| = x kaç cm dir?A) 6

B) 7

12.

C) 8

D) 9

E) 10

ABC bir ikizkenar üçgen A, C, D doğrusal

A

 ) = m( ACB ) m( ABC 7

9.

F

AB ^ AC

A

|DE| = |EF|

x

|AF| = 7 cm

AH ^ BC

82

|AB| = |AD| B

|AH| = 3 2 cm

3 2 D

E

|BH| = 2 2 cm

x B

2 2

H

D C

Yukarıdaki verilere göre, |HD| = x kaç cm dir?

A) 3 2 B) 2 5 C)

C

22 D)

23 E) 2 6Yukarıdaki şekilde |AD| = 13 cm olduğuna göre|AC|= x kaç cm dir?A) 9

B) 9,5

C) 10

D) 10,5

E) 11

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Alan

1.

4.

ABC bir üçgen

A

ABC üçgeninde

A

|EC| = 2 |AE|

[AD] kenarortay

|BC| = 4 |DC|

E

39

[AN] açıortay

12

& ) = 48 cm2 A (ABC

6

[AB] ^ [AC] |AC| = 6 cm

B

D

B

C

D

N

C

|AB| = 12 cmYukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, ADN üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 2A) 12

B) 3

D) 6

[AH] = [DH]

7

[DE] = [BC]

8 2 B

|DE| = 2 cm

D

E

|BC| = 20 cm CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 48

B) 44

C) 42

D) 40

C) 8

& ) = A (DFC &) A (AFE

E

F D

12

CA) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

E) 38

3. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarından herbirinin

A

E) 36G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

4

6 B

uzunluğu 3 5 cm ve üçüncü kenarın uzunluğu 6 cm olduğuna göre, bu üçgenin alanı kaç cm2 dir? D) 30

B

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?C) 24

4

|DC| = 12 cm

3

B) 20

|EB| = 3 cm |BC| = 4 cmA) 18

E) 4

[AC] ∩ [DE] = [F]

A

6.D) 6

x

|AB| = 8 cm |DH| = 7 cm

B) 9

5.

ABC bir üçgen

H A

E) 8

Çözüm Yayınları

2.

C) 4

G

|AG| = 4 cm |CG| = 2 5 cm

2 5

|BG| = 6 cm

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A) 24 5 B) 20 5 C) 18 5 D) 15 5 E) 12 5

83

Test 39

1. C

7.

A[AC] ∩ [DE] = [F]

3 S1E

F S2 2

D

4

C

B

|DC| = |EB| = 2 cm& A (AFE) = S1, & A (DCF) = S2Yukarıdaki verilere göre S1 – S2 farkı kaçtır?A) 8

B) 7

8.

A

C) 6

β

E) 4

D

Yukarıdaki verilere göre, ACD üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 60

D

S3B

K

C) 6

D) 2 10

E) 7D [AB] = [AC] [AB] // [CD]

6 5

% % m (CBD) = 2m (ABD) |AC| = 2|AB|

α B

|ED| = 6 5 cmCYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6

12.

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

AB ^ AC

A

AG ^ DE

& A (DMF) = S1 &)= A (NEM S2 & A (KLM) = S3

E

MYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

NK // AB

S2

S1

|DF| = 6 cm

E) 24

DE // BC

N

FD) 36

|EC| = 8 cm

C

FL // AC

A84

C) 48

|AD| = 3 cm

E

12

B) 56

F

A

a + b = 180°

10.B 11.C 12.D

DE // BC

8

x

B

9.B

[DF] ve [EF] açıortay

11.

) = α m(BAC ) = β m( ACD

8.C

E 6

|DC| = 12 cm

C

7.E

ABC bir dik üçgen

A) 30 B) 4 2

|BC| = 8 cm 8

9.[AB] ^ [BC]

B

α

D) 5

6.EÇözüm Yayınları25.D

D|BC| = 4 cm

4.D

3|AE| = 3 cm

3.A

A

10.

[AB] ^ [BD]2.A

LC

A) 12

C) 16

D) 18

E) 21

|AC| = 2 5 cm

G

B

|MF| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? B) 15

D

9S1 = 9S2 = S3|AB| = 4 cm

E

C

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A)

5 B)

6 5 8 5 9 5 5 C) 5 D) 5 E) 2 5

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Alan

1.

A

D

6 3

ABC bir dik üçgen

4.

[AB] = [AC]|BD| = 6 3 cm|DC| = 2 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, BDC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 18

D) 36 3 E) 18 6

C) 36

5

12

|AB| = 5 cm |AC| = 12 cm CYukarıdaki verilere göre, BGC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 10

3.

B) 12

C) 13

D) 14

5

D

E) 15

D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi

A

12

KF // BC C

|AF| = 8 cm

ABC dik üçgenin de D ve E bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 40

B) 48

C) 60

D) 80

E) 96

ABC üçgeninde, [BD] ∩ [AE] = {F},

A

F

% m (BCD) = 30°

D 6 30°

2|AF|= 3|EF| |DC| = 6 cmBYukarıdaki verilere göre, ABD üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 18

8

B) 20

6.

B

E

C) 24

A

C |BE| = 8 cm

D) 36

E) 48

[AD] ∩ [BC] = {E} [AB] ^ [BC]

85

[BC] ^ [DC]

6 2

[AB] = [AC]

C

|AK| = 2 cm|BE| = 6 2 cm

E

|AB| = 5 cm

B

EF = KF

B[AB] = [AC]

G

B

AB = AC

F

E

D

5.

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

A

Çözüm Yayınları

2.

8

AC

B) 18 3

2

DK = KF2 6

B

K

40

|DC| = 4 2 cm

|AC| = 12 cm D 2

4 2

CYukarıdaki verilere göre, BDC üçgeninin alanı kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, AEC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 10A) 48

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

B) 36

C) 32

D) 30

E) 24

Test 40

1. A

7.

A

4.DA)

H

|DH| = 8 cm

B

CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 40

B) 64

C) 72

11.

D) 80

% % 3m (ACB) = 2m (ADB)

D

H

CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 45

C) 54

D) 60

E) 72

Çözüm Yayınları

|AF| = 4 cmB

2α D

86A) 10 5

B)

72 5 7

D) 11 5

E)

A

15

E

6 5

|AD| = 12 cm

F

74 5 7

AB ^ BC

merkezidir.

G

|AC| = 6 5 cm

G3

C

C

6

& AGC, & BGC

üçgenlerinin ağırlık

G2

G1

|BE| = 15 cm

D

78 5 7

& ABC, & AGB ,

|EF| = 5 cm B

C)

G, G1, G2, G3 sırasıyla

|AB| = |BD| 5

C

Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

ABC bir üçgen

A

|AB| = 6 5 cm12. 9.

|AC| = 12 cm

12

6 5

3 |AH| = 5 |ED|

|DC| = 9 cm B

E) 108

AB ^ AC

A

[ED] ^ [BC]

F

10.D 11.B 12.C

E

[AH] ^ [BC]

E

9.E

2|AC| = 5|FH|

F

6 6 6 6 6 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

A

8.B

 ) = m(EDH ) m( ABH

D

8.

7.C

ABC bir üçgen

8

D

|DC| = 4 cm

|AC| = y 4 C x Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? y 3

6.E

BH ^ AC

|AB| = x B

5.A

A

|BD| = 3 cm

y

x

3.C

10.

 ) = 60º m(BAD ) = 45º m(CAD

60° 45°

2.A

B

|BC| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, G1, G2, G3 üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 120A) 9

B) 140

C) 150

D) 160

E) 180

B) 6

C) 4

D) 3

E) 2

1.

4.

ABC bir ikizkenar üçgen

A

[KD] // [BC]

A

[DE] ^ [BC]

[AB] = [AD]

[DF] ^ [AC]

|AB| = |AC|

F

|BD| = 10 cm, B

10

D

6

C

K

|DC| = 6 cmYukarıdaki verilere göre ADC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 15

C) 16

D) 18

B

E) 24

5

D 2 3

|DE| = 4 cm |DF| = 5 cm |KD| = 2 3 cm

4 E

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC eşkenar üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

B) 36 3 A) 48 3 E) 24 3 D) 27 3

2.

5.

ABC bir üçgen

A

A

 ) = 60º m(BAC

|ED| = 6 cm

6 9

|BD| = 9 cm D

D AA) 27

B) 24

C)

27 25 2 D) 2

3.

AA) 2

3

C

E

6.

[DH] ^ [AB]

E) 2 3

|EC| = 3 2 cm |AB| = 6 cm

6

|AB| = |BC| = 10 cm

B

Yukarıdakilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 70

D) 35

D) 3

[AE] // [DC]

D

A

B

C) 45

6 C) 2 2

[AB] ^ [BC]B) 60

B)

E) 10

|DH| = 4 cm H

B

E

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x cm cm dir?

|DE| = 3 cm 4

|AB| = 6 cm[DE] ^ [BC] D

6

2A

x

C

Yukarıdaki verilere göre, BED üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

[AB] = [BC] &) A (ABED) = 2A (DCE

CC) 32 3

[ED] = [AC] Çözüm Yayınları

|AC| = |AD| = |AE|

E

B

41

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Alan

E) 30

E

C

3 2Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6

B) 6 2

C) 9

D) 12

E) 9 2

87

Test 41

1. A

7.

ABC dik üçgen

C

2.C

3.D

4.A

5.E

6.E

7.A

10.

4

|DE| = 8 cm

8 B

|AE| = 10 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 48ñ3

B) 36ñ3

8.

C) 24ñ3

ED) 20ñ3

5

[BD] ve [CD] açıortay

DAB = AC B

C|AE| = 1 cm|BE| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6

15 B) 2

C) 8

D) 10

9. 88

DE = AB

DH ⊥ BC|AB| = 14 cm|BC| = 10 cm|DE| = 3 cm

H B|DC|= 4 3 cm, |BE|= 8 3 cm olduğuna göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm2 dir? B) 12

C) 6 3

D) 9

A

11.

% % m (BAD) = m (CAD) = 60° & A (ABD) = 6 3 cm2 & ) = 12 3 cm2 A (ADC

60° 60° x12 3

6 3 B

C

E) 6

ABC bir üçgen

D

CYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 6

B) 3 3 C) 3 2

12.

A

DE ⊥ AB

E

D) 4

E) 2 3

E) 15

ABC bir üçgen

A D

C

E

% Şekilde; [AB] ^ [AC], [ED] ^ [AB], m (BED) = 70c

A) 12 3

ABC dik üçgeninde

1 A

8 3

3E) 18ñ3

Çözüm Yayınları

E 2

70°

B

|EB| = 2 cm 10

10.C 11.D 12.B

A

|AD| = |DC|

D

9.D

D

AB ⊥ BC

A

8.B|AC| = 14 cm14|KC| = 4 cm |BK| = 12 cm

12

|DH| = 8 cm

ABC üçgeninde K diklik merkezi

B

K 4 C

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, Alan (ACBK) kaç cm2 dir?

A) 72A) 28

B) 71

C) 64

D) 61

E) 60

B) 36

C) 42

D) 48

E) 52

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Alan

1.

4.

ABC bir ikizkenar üçgen

A

6

CP noktasından [AC] ve [AB] ye çizilen dik doğru parçalarının uzunlukları toplamı 4 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 24

C) 15

D) 12

6

|BE| = |EC|

D

|AD| = 6 cm 8

B

|DC| = 8 cm

E

CA) 1

B)

3 2

3.

C) 2

D)

5 2

E) 3

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 18

B) 18 3

5.

D) 24 3

C) 36

[BD] açıortay

8

[AB] = [AC]

D

|BE| = 3 |ED|

E

|AD| = 8 cm 18

C

|BC| = 18 cmYukarıdaki verilere göre, BEC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 40

C) 44

D) 48

E) 54

[AB] ^ [AC]

A

[AH] ^ [BC]

[DE] = [BC]

89

|AD| = |BH|

|AH| = 6 cm

D

E) 72

ABC bir dik üçgen

A

6.

[AH] = [BC]

AB

& A (ABD ) oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre & A (BED)

C

E) 9

ABC bir üçgen

A

|DE| = 6 cm

D

Çözüm Yayınları

2.

|AC| = 8 cm

6

P

B) 18

|BD| = 2 |DC|

30°

B B

 ) = 30º m(DEC

E

P![BC] noktası veriliyor. 6

ABC bir üçgen

A

|AB| = |AC| = 6 cm

42

|AH| = 6 cm

D

|DE| = 4 cm

& ) = 24 cm2 A (ABC B

E

H

B

C

H

CYukarıdaki verilere göre, BDC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 16A) 36

B) 15

C) 14

D) 13

E) 12

B) 30

C) 27

D) 24

E) 18

Test 42 7.

1. D

A

16

[AB] ^ [AC]

10.

[CH] ^ [AH]|AB| = |AD||AC| = 16 cmC

D 7Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 63

C) 56

4.C

D) 48

5.E

6.E

7.C

D F

[DC] // [FE] & ) = 24 cm2 Alan (CAD & Alan (EDF) = 6 cm2

24 6

C

E& ) kaç cm2 dir? Yukarıdaki verilere göre Alan(ABCA) 38

B) 40

C) 42AB = BC

4 2

C

45° B2 2

%

m(ABD) = 45° |AC| = 4 2 cm |BD| = 2 2 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 2 2

B) 4

C) 3 2 D) 4 2

E) 8

E90|AB| = |BC|B

D

CYukarıdaki verilere göre, ABD üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 48

B) 24

C) 18

A

3|AE| = 4|EC| olacak biçimde bir E noktası işaretlenmiştir. 2A) 16

B) 14

C) 12

D) 9

E) 7

D) 12

E) 9

BK = KC4 3D

K

|AD| = |BD|

12 E

|AE| = |EC| |DK| = 4 3 cm|KE| = 12 cm B

biçimde bir D noktası ve [AC] kenarı üzerinde

|EC| = 4 3 cm

ABC eşkenar üçgen9. Bir ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerinde |BD| = 3 |DC| olacak

[EC] = [BC] |AD| = |DE|ABC üçgeninin alanı 84 cm olduğuna göre, EDC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

E) 48

[AB] = [BC]12.D) 46

ŞekildeÇözüm Yayınları

A

10.E 11.D 12.E

E) 42

D BCD bir üçgen9.D

[DE] // [AC] ve

11. A 8.

8.B

ABC üçgen

B

H

B) 60

3.A

A

|DH| = 7 cm B

2.B

CYukarıdaki verilere göre, DKE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 48

B) 24 3

C) 24

D) 18 3 E) 12 3

1.

4. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi G

[AB] ^ [BC]

A

D

A

noktasıdır.

 ) = m(BAC ) m(DAB ) ) = m(BCD m( ACD

6|AE| = 6 cm E 3

|EB| = 3 cm C

B

43

BÖLÜM 01 Test

Üçgende Alan

G

D

E

Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A) 3 3

B) 4 3

D) 5 3E)

C)

9 3 2

B

C Şekil 1

11 3 2[DE] // [BC] ve G ∈ [DE] olmak üzere; ADE üçgeni [DE] üzerinden katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.G

D

E

C

B G noktası ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezi

A

E

[AB] ^ [AC]

6

[GE] ^ [AB]

G B

|AB| = |AC| = 6 cm

D

CYukarıdaki verilere göre, BDGE dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8

B) 7

C) 6

D) 4

A′ Çözüm Yayınları

2.

Şekil 2

Şekil 2 ise [GA′] üzerinden katlanarak Şekil 3 elde ediliyor. a, b, c içinde bulundukları bölgelerin alanlarıdır. GE b

E) 3

c C

a

A′ Şekil 3

3. A

D

Buna göre,

ABC bir dik üçgen& h = 4a + 4b + 2c l. A ^ ABC

[AB] = [BC]ll. a + c = b

[AD] = [BD]lll. b = 2c

|AB| = |BC|yargılarından hangileri doğrudur?

|BD| = 2 6 cmA) Yalnız l

2 6B

CYukarıdaki verilere göre, BDC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 15

C) 18

D) 20

E) 24

91

B) Yalnız ll

D) l ve lll

E) l, ll ve lll

C) l ve ll

Test 43

1.C

5.

& A (ADE) = 18 cm2 & = 5 cm2 A (BDF ) & A (EFC) = 7 cm2

18 D

F 5

7

Yukarıdaki verilere göre, BFC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 30

B) 27

C) 24

D) 20

92

D

B) 124

|AC| = 16 cm |AE| = 12 cm C

C) 108

D) 96

E) 72

[AD] // [FE]

A

& ) = 36 cm2 A (ABC

F

D

|AC| = 5 cm

CA) 28

B) 26,4

C) 25,4

E

D) 24

E) 20

A

ABC bir ikizkenar üçgen BH = AC[AD] açıortay

H5

E

2

|AB| = |AC|

1

|BE| = 5 2cm|EH| = 1 cm B

D

C& + & Yukarıdaki şekilde A (AHE ) A (BED) = 30 cm2olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 60

B) 65

C) 67

A

D) 70E) 77

ABC bir üçgen

D AH ⊥ BC

|BE| = 3|EC|

B

 ) = 3.m( ABC ) m(BAC

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

10. 7.

10.A9.

Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir? A) 144

9.C

E) 12

Çözüm Yayınları

E

8.B

ABC bir üçgen

11

|BD| = 3|DC| 16

7.B

|BC| = 11 cm

[AB] ^ [AC]

A 126.E

A

B

5.D

5

C

B

4.B

E

B

6.

3.A

8.

[DE] // [BC]

A

2.B

DE ⊥ BC |BH| = 7 cm B 7 H E x C |CH| = 25 cm 25

CYukarıdaki verilere göre, DFC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki şekilde Alan(AB&C) = 2 . Alan(DE&C) olduğuna göre |EC| = x kaç cm dir?A) 12A) 20

B) 9

C) 8

D) 6

E) 4

B) 19

C) 18

D) 17

E) 16

BİRE BİR

BÖLÜM 01 Test

1. 9

4.

[AB] = [AD]

A

8

A

44

 ) = 45º m(CBG

|BC| = 3 |CD|

|BG| = 4 cm

|AD| = 8 cm

|BC| = 8 2 cm

|AB| = 9 cm D

G

CYukarıdaki verilere göre, ACD üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 9

B) 12

C) 14

2.

D) 16

E) 18

8

|AD| = 8 cm

D

C 2Yukarıdaki verilere göre, ABD üçgeninin alanı kaç cm dir?A) 24

C) 48

G

D) 72

E) 96

G noktası ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezi

A

E

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, ABG üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8

B) 8 2

C) 16

D) 16 2

C

[AB] = [AC]

D

|AE| = |EC|

12

E

5

|ED| = 5 cm D

|CD| = 12 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 60

6.

B) 78

C) 96

D) 120

|AB| = 6 2 cm

45° α

[BD] = [CE]

8 3

6 2

|AB| = |AC|x

B

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

A) 6 2

B) 8

C) 6

D) 4 2

E) 4

E) 156

ABC bir üçgen

A

|AC| = 8 3 cm

 ) = 45º m(BAD ) = α m(CAD

& ) = 48 cm2 A (ABC B

E) 24

[CD] = [AE]

|AC| = 12 cm

3.|BD| = 2 |DC|

12

B) 36

C

 ) = 30º m(CAD

30°

B

4

5. A

ABC bir üçgen

A

45°

B

Çözüm Yayınları

B

D

C

|DC| = 2 |BD|

Yukarıdaki verilere göre, sina değeri kaçtır?

A)

2 3 3 1 3 2 B) 2 C) 4 D) 2 E) 5

93

Test 44 7.

1.E

& ) = 3 cm2 A (GDE

5.B

6.D

7.D

8.D

9.A

10.E 11.A 12.B2|AE| = 3|BE| olacak biçimde bir E noktası işaretlenmiştir.ADE üçgeninin alanı 18 cm2 ise ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

E

Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 45

A

C) 48

D) 54

B) 60

C) 72

D) 80

E) 90

E

üçgen ve D, A, C noktaları doğrusaldır. [DE] ^ [BC]

4

C

Yukarıdaki verilere göre, ABED dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

9.

C) 16

D) 18

E) 20

|AB| =|AC|

F

B

E

3

|AH| = 10 cm

H

C

|EH| = 3 cmYukarıdaki verilere göre, ADF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 15

C) 18

12. A

|AB| = 12 cm D

|BC| = 15 cm

D

D) 20

E) 24

[AB] ^ [AD] [AC] ^ [DC]

6 2

|AB| = |AD|

12

E

|EF| = 6 cm

10

6

ABC bir dik üçgen

A

94

[AH] ^ [BC]

A

│EC│= 4 cmB) 15

Şekilde ABC ikizkenar

D

│AD│=│DE│= 3 cm

3 B

11.

[DE] = [BC]

DE) 60

[AB] = [AC]

3A) 54

C

Çözüm Yayınları

D8.

4.C

biçimde bir D noktası ve [AB] kenarı üzerinde

G B

3.B

10. Bir ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerinde |DC| = 2|BD| olacak

[GE] // [AC]

A

2.C

C

|AC| = 6 2 cm

x C

15

B

BŞekilde verilen ABC üçgeni [CD] ve [BE] doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 üçgene ayrılıyor.Buna göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 8,5

B) 8

C) 7,5

D) 7

E) 6Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 24

B) 36

C) 40

D) 48

E) 72

TÜMEVARIM - I 4.

1.

Şekilde[BA // [DE ) = m (DCK ) m (BCK ) = m (CBK ) m (ABK ) = 70° m (EDC

[AB] ⊥ [BC] 3 6

x

|AD| = 3§6 cm

B

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BKC)Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?

A) 60A) 8

2.

C) 50

A

D) 45

E) 30

B) •70

9

|AC| = 9 cm

|AB| = 15 cm 15

|AB| = x 4 B

C

Yukarıdaki verilere göre x in en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri toplamı kaçtır? A) 12

B) 13

C) 14

[AH] ^ [BC] [BD] ^ [AC]

Çözüm Yayınları

E

D) 15

|DH| = 9 cm

D 9

B

H

CYukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir?A) 14

B) 13

C) 12

ABC ikizkenar üçgen

x

|AB| = |AC|

3 2

 ) = 45° m(GDC

45°

|DG| = 3 2 cm

|BC| = |DC| G

m(AéCD) = 27° D

B

27° CYukarıdaki verilere göre, m(BéAC) = x kaç derecedir?A) 54

B) 52

C) 42

D) 40

E) 9

G noktası ABC eşkenar üçgeninin ağırlık merkezi

A D

A

B

D) 10

E) 16

6. 3.

D) 5§3 E) 2•19

AB ^ BC

|EB| = 4 cm

x

C) 6§2

A

|AE| = 7 cm

7|CD| = §3 cm

D

3

5.ABC bir dik üçgen

A

C

B) 55

01

[AD] ve [CD] açıortay

Test

E) 36

C

Yukarıdaki verilere göre, ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir? A) 12 2 B) 12 3 C) 18 2 D) 18 3 E) 24 3

95

Test 01

1. B

7. AB

9 x

5.C|AC| = 9 cmx

4 EYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

DA) 14

E) 10C) 3 2 D) 2 5 E) 2 6

3

E

W) = 150c m (W A) + m ( B

K

|KE| = 3 cm2

|KD| = 2 cmB

D

CYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 13

C) 26

B) 4

D) 6

7

D

8 C

|AE| = |CE| x

E

B

|DE| = 8 cm

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BDE)A) 45

B) 40

E) 15

E) 2 13

[AB] ^ [AC]

A

[AH] ^ [BC] |BE| = |EC| 8

[DC] = [BC]

|EK| = 6 cm

B

|AH| = 8 cm

E

H

C

6

|AF| = 7 cm

C

KA) 4

C) 3

D) 30

[AB] = [BC]

Yukarıdaki verilere göre, |FC| = x kaç cm dir?

7 2

C) 35

[AC] ∩ [DE] = {F}B)

|AB| = 8 2 cm2 |DF| = 3 |EF|

x

B

D

|BE| = |EC|

F

8 2 AB ^ BC

E

12. 9. A

ABC bir dik

A

KD ^ BC96

|ED| = 2 cm

üçgen

Çözüm Yayınları

x

C

B) 4

K noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi% % m (ACB) = m (ADB)

11.

A

10.E 11.A 12.A

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = |AC| = x kaç cm dir?

A) 2 3

8.

9.C

|AE| = 4 cm

B

|AB| = 10 cm

D) 11

8.E

AD + BC = {E} xC) 12

7.B

ABC ve ABD birer üçgen

2

B) 13

6.D

A|AH| = 6 cm C

4.DD DH ^ AB

10

3.C

10.

ABC üçgeninde [AD] ve [CD] dış açıortay

H 6

2.A

D)

5 2Yukarıdaki verilere göre, KEC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 24

E) 2

B) 28

C) 30

D) 36

E) 48

TÜMEVARIM - I 1.

A x

D

x

32°ABC ve ADE birer üçgen

4.

|AB| = |AC| % % m (ADE) = m (ABC) % = m (EAC) 32c % m (AED) = 49cA

D

|AB| = |AC| = 8 cm|BD| = |BC| = 4 cm

E 4

E

ABC ikizkenar üçgen % % m (ABD) = m (ABC)

49° B

x C

4

B

C% % Yukarıdaki verilere göre, m (DAB) = m (BAE) = x kaç derecedir?Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 32A)

C) 36

2.

D) 38

Şekilde A, B, D noktaları doğrusal [AB] ⊥ [AC]

A15

5

12

B x

|AC|= 12 cm |AB|= 15 cmDYukarıdaki verilere göre, |DE|= x kaç cm dir?A) 15

|BD|= 5 cm

B) 16

1 2

C) 17

D) 18

E) 20

B) 1

[DE] ^ [BC]

H x C

6

13

D

E

[BH] ^ [AC]

|AH| = |DH|

B

6

12Yukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?

A) ò51

B) 3§6

C) 2ò14

D) 2ò15 E) ò61

5 2

B|BD| = |DC|

x

|AB| = 12 cm

E

F

|AE| = 6 cm

3 C

D

|EC| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir? B) 6

C)

13 2

ADE)

15 2

DC ⊥ BC

97

|BC| = |CE| % % m ^BDCh = m ^CDEh

ED) 7

ABC bir üçgen 21°

% m ^BACh = 21°|CE| = 6 cm |AB| = 13 cm

E)

ABC bir dik üçgen

|EB| = 12 cm 12

D) 2

AB ^ AC

6. A

3 2

A

A) 5

3.

C)

5.

|BE|= 2|EC| C

E

E) 40

Çözüm Yayınları

B) 34

02

Test

x B

C% Yukarıdaki verilere göre, m ^ ABC h = x kaç derecedir?A) 42

B) 48

C) 50

D) 53

E) 54

Test 02

1.D

7. 6 3

3.E

4.B

10.

ABC bir eşkenar üçgen ) = 15° m(BDE

A

2.C

5.B

6.D

7.C

8.E

 ) = m(EAC ) m(BAE

|AD| = |BD|= 6 3 cm

|BE| = |EC|

15°

F

6 3 E

B

C

x

A) 12

B) 9 3

C) 18

8.

D) 12 3

|FC| = 1 cm

1

|BD| = 3 cm

C

E

6

3

Yukarıdaki verilere göre, |EC|= x kaç cm dir?& ) = 6 cm2 A (BDE

D E) 20Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 9

B) 12

11.

[AB] ⊥ [CD]

C) 15

D) 16

|AB| = |BC| 9

|CD| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?

A) 9 3

B) 6

C)

38 D) 2 10 E) 6 3

% m (BAC) = 120° Çözüm Yayınları

60°

|DE| = 2 7 cm |BD| = 4 cm B

4

D

2 7

9.

CA) 7

B) 3 5 C) 2 10

A

S2

|AB| = 8 cm

D) 6

E) 4 2

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] kenarı 5 eşit parçaya, [AC] kenarı 3 eşit parçaya ve [BC] kenarı 4 eşit parçaya bölünmüştür.

S1

% % m (BAC) + m (ADC) = 180° 8

x

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

ABC bir üçgen

A

E12. 98

E) 18

ABC bir üçgen, ADE eşkenar üçgen

A

% m (AEC) = 60°10.B 11.A 12.A

Şekildeki ABC üçgeninde A, B, D noktaları doğrusal

A

D

B

9.E

B

C

|BD| = 4 cm B

4 D

xC

S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere

S1 S2

oranı kaçtır?

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

A)

32 10 B) 9 3

C)

13 16 16 D) E) 3 3 9

TÜMEVARIM - I 1.

A

xABC bir üçgen

23°

B

9

% m (CAD) = 60° % m (CBD) = 23°A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

|AG| = 18 cm D

|AC| = 15 cmYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

ABC bir üçgen

D[BD] açıortay

xE

18

|AB| = 9 cm

E) 9

BE = DCC

D

5. A 2. A

|BD| = |DC|

15

x

B

C

% Yukarıdaki verilere göre, m (BAD) = x kaç derecedir?

03

AB ^ AD

A

|AD| = |AC| = |BD|

60°

D4.

Test

HDH = AC

W) - m (W m (C A) = 38c

E

G x

C

BŞekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 6

3. F

B) 9

5E

C) 12

E) 18

C

%Yukarıdaki verilere göre, m (BDH) = x kaç derecedir?A) 20

B) 19

C) 18

D) 16

E) 15

OA = AB 2

DOB = BC 32B1

O

106.

OC = CD

CE) 15

Çözüm Yayınları

B

A

Şekildeki ABC üçgeninde,

OD = DE

[BE] ∩ [CD] = {F}

OE = EF |OA| = 10 cm

[EC] // [FK]

|AB| = 1 cm

3|EF|= 2 |BF|

|BC| = 2 cm

|AE|= 12 cm

|CD| = 3 cm|DE| = 2 cm , |EF| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |OF| = x kaç cm dir?A) 6

B) 4 2 C) 2 7 D) 36

99

[DE] // [BC]Yukarıdaki verilere göre, |FK|= x kaç cm dir?

E) 5A) 3

B)

18 5

C) 4

D)

22 5

E) 5

Test 03

1. C

7.

H

C

A) 16

B) 12

B

|BC|= 16 cm

C) 9

D) 8x

A

|AC| =  6 5  cm

9

100

7

|DH| = 9 cm

|BD| = 7 cm C

DYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 18

9.

B) 19

C) 20

E Ax

EC |BE| = 4 cm

A) 2 2

B) 3A) 4

C) 6

D) 7

E) 4

AB = BCA, C ve D doğrusal% % m (ADB) = 2.m (BAC)Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

14

12. A

AD = BD10 D)

C)

E) 22

E) 8

|AC| = 8 2 cm

8 2

|CD| = 2 2 cm B

x

C

2 2 D

C |AC| = 18 cm

25

|ED| = 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?B

B) 5

xABC bir üçgen% % m (ABD) = m (CBD)

4

|BC| = 25 cm

7

5

[BD] ^ [DC]

B

|BD| = 7 cm

D

E)

[AB] ^ [AC]

D% % m (BAE) = m (BAD)

18D) 21

Çözüm Yayınları

6 5

D) 3

2CH ^ AD

6

D

E) 6

|AH| = 6 cm H

|ED| = 5 cm

A) 2 6 B) 2 5 C) 2 3x

10.A 11.E 12.D

|AE| = 3 cm

5

CA

9.C

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

11.

8.

8.C

% m (AEC) = 120°

[HD] ⊥ [AB]

E

7.D

ABC bir eşkenar üçgen

120º

Yukarıdaki verilere göre, BDE üçgeninin alanı kaç cm2

B

6.B

E

dir?

5.B

3

[DE] ⊥ [BC]4.A

A

[AH] ⊥ [BC]

D

B

3.E

10.

Şekildeki BAC ikizkenar dik üçgeninde

A

2.EYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 2 2

B) 3

C) 3 2

D) 4

E) 2 5

1.

K

E

4.

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

E

ABCDEF bir düzgün altıgen,

D

|EK| = |KD| 2 13

F

|AK| = 2ò13 cm

C

C

F L K

A

BYukarıdaki verilere göre, düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir?A) 48

B) 36

2.

C) 30

E

D

L

K

D) 24

A = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ECK)A) 45

B) 40

C) 35

D) 30

5.

ABCDE bir düzgün beşgen

D

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(KAD)A) 10C) 20

F D

E) 30

ABCDE düzgün beşgen

x

F

A

|FC| = y |BD| = 24 cmYukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaçtır?A) 12

B) 16

6. H

BF + DC = {K}

C) 18

D) 20

E) 24

ABCDE bir düzgün beşgen

D

E

BH ⊥ DE

y F

C

) = y m(DFH

C

) = x m( ABH

B

%

Yukarıdaki verilere göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A) x = y

Yukarıdaki verilere göre, m (BKD) = x kaç derecedir?

A) 110C) 114

D) 118

E) 124

B

B) 112

y

B

A A

C x

DCF eşkenar üçgen K

E

D) 25

Çözüm Yayınları3.

E

[AK] ve [AD] köşegen

B B) 15

E) 25

|BC| = x

x A

|EC| = |AK|

E) 18

ABCDEF bir düzgün altıgen

C

K, A, B doğrusal,

B

ABKL kare F

01

BÖLÜM 02 Test

Çokgenler

B) x = 2y

D) 2x = 3y

E) x = 3y

C) 2x = y

101

Test 01 7.

1. D

E

D

F

C

K ∈ [FB]Yukarıdaki verilere göre, EKC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6

B) 4ñ3

E

C) 6ñ2A

BYukarıdaki verilere göre, |KD| = x kaç cm dir?A) 4

B) 2 6 C) 4 2

D) 6

E

E) 4 3

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

KC ⊥ CD x

F

C K

A

A) 10

C) 13

D

E

x L 3

E) 15

ABCDEF düzgün altıgeninde E, D, K noktaları doğrusaldır. |DL| = |LC| = 3 cm

C

BA) 2ñ3 B) ò13E

C) ò15

D

F

D) 4

E) 3ñ2

ABCDE ve DFKLM düzgün beşgen

x

M 127°

K

C

% m (CML) = 127°

L A

E) 5

K

Yukarıdaki verilere göre, |KL| = x kaç cm dir?

A(ABCDEF)= 9ñ3 cm2

D) 3ñ2

D) 14B

C) 4

F, P, T ve A, K, T noktaları doğrusaldır.

C

B) 12

AKD ⊥ DE

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir?

A) ò14 B) ò15

ABKLP düzgün beşgen12.

9.

10.B 11.B 12.E

A B % Yukarıdaki verilere göre, m (ATF) = x kaç derecedir?

F

K

2 6

P

9.A

ABCDEF düzgün T altıgen

x K

8.DC |AB| = 2 6 cm 45°

7.E

D

3

Çözüm Yayınları6.A

L

% m (AFK) = 45c

x F

E

11.

FK ⊥ KD5.E

E) 6ñ3

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

D) 9

4.A

F

B

2 3

3.C|AB| = 2ñ3 cm8.

102

10.

[EC] ve [FB] köşegen

K

A

ABCDEF bir düzgün altıgen

2.B

B

%Yukarıdaki verilere göre, m (EFK) = x kaç derecedir?A) 11

B) 13

C) 14

D) 15

E) 17

BÖLÜM 02 Test

Çokgenler

1.

E

L

T x

F

P

4.

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

K C

E

K noktası ABCDEF düzgün altıgeninin ağırlık merkezidir.

D

ABKLP düzgün beşgen ve F, P, T doğrusal

P 2 A

B

A, B, L doğrusal

C

K

F

A

2

|BP| = |PC| = 2 cm

B

L = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(FTC)Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir?A) 74A) 4ñ2

2.

B) 84

C) 86

E) 106

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

E K

D) 96A

4

BYukarıdaki verilere göre, ABK üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 16

B) 8ñ3

3.

C) 12

E

T

B

F

L

%Yukarıdaki verilere göre, m (BFR) = x kaç derecedir?A) 81

6.

B) 80

E

K

C) 79

C

D) 75

E) 71

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

&

A(KFL) = 10 cm2

ABPT bir kare

F P

C KR + AB = {F}

K

E) 9

ABCDE bir düzgün beşgen

D

K

D) 6ñ3

E) 4ñ3

AKLB kare

x

A

D) 3ñ5

ABCDE düzgün beşgen

R

E

Çözüm Yayınları

C

FC) 2ò10

D

5.

K ∈ [ED] |AB| = 4 cm

B) 6

02

[AD] ve [AP] köşegen

F

C

&

A(KMC) = 8 cm2

x A

A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(FAD)A) 32

B) 30

C) 27

D) 24

E) 17

BYukarıdaki verilere göre, ABML dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

E) 18

103

Test 02 7.

1. D

D

H

ABCDE bir düzgün beşgen

C

x

E

F

4.E

5.A

6.E

D|DH| = |CK| = |BK|

7.A

8.D

9.A

10.A 11.E 12.C

ABCDE düzgün beşgen[AD] + [EC] = {K} E

|EK|2 + |DK| . |AE| = 36

C

K

B A

A

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AFH)A) 72

B) 70

F

C) 60

E) 48

K

D

L BYukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?A) 14ñ2

C) 10ñ2

B) 16

S1

E

C

O F

E) 8ñ2

OH ⊥ ED OF ⊥ AE A(OCDH) = S1

S2 A

D) 14

ABCDE düzgün beşgeninin ağırlık merkezi O noktasıdır.

D

104

Yukarıdaki verilere göre, ABCK dörtgeninin çevresi kaç cm dir?A) 24

B) 28

11.

C

9.C) 30

D) 36

E) 40

|FL| = 7ñ2 cm

x

A

B

ABCDEFKL bir düzgün sekizgen

E

7 2

D) 54

Çözüm Yayınları

8.3.C

10.

A, B, F doğrusal

K

2.Bdüzgün beşgen,

C E 12 F

D, C, K doğrusal

S1 Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? S2

3 4 5 A) B) C) 5 5 6

5 1 D) E) 7 2

x

A

|AC| = 2|CK| K

|CF| = 12 cm

BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 24

B) 28

12. E

C) 30

4

2 F C E D AD) 32

E) 36

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

K L

A(ABCOF) = S2 B

ABCDE bir

D

ED // KL |DL| = 4 cm |LC| = 2 cm

B

Yukarıdaki şekilde ED, KL doğrusu boyunca katlanarak E′ D′ hâline getiriliyor.

Buna göre, taralı alan kaç cm2 dir? A) 30ñ3

B) 24ñ3

C) 22ñ3

D) 20ñ3

E) 18ñ3

BÖLÜM 02 Test

Çokgenler

1.

E

4.

ABCDEF bir düzgün

D

E

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

altıgen

[AC] köşegen

[FC] köşegen 8

F

C

|FC| = 8 cm

x

F

1K B

A 2

Yukarıdaki verilere göre, FKC üçgeninin alanı kaç cm dir?

A)16ñ3

B) 12ñ3

C) 8ñ3

D) 125. 2.

A

ABCDE.... bir düzgün çokgenin köşeleri

B

C 108° P

 ) = 108° m( APE

DYukarıdaki verilere göre, bu çokgen kaç kenarlıdır?A) 24

3.

B) 20

E

C) 18

D) 15

E) 10

ABCDEF bir düzgün altıgendir.

DA

H

A

6.

E

DCPR dikdörtgen |AB| = 2 birim |CP| = 4 birim

A

Yukarıdaki verilere göre, FGH üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A) 2ñ3

A) ò46

ABCDEF düzgün altıgen

D 6 K

x

E) 4ñ3

4

B

F

D) 6

ABKL kare P

A) 2 5 B) 2 6 C) 26 D) 29 E) 4 2C) 3ñ3

ABCDEF düzgün altıgen

RB

B) 4

E) 2ñ3

Yukarıda verilen şekilde K ve R noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir?

C

G

2

D) 3|AE| = 12 cm F

C) 2ñ2

L K F C Çözüm Yayınları

E

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir?

D E

A, B, P ve E, D, P noktaları doğrusal

|KC| = 1 cm

B

A) ñ6 B) ñ7

E) 8

|AK| = 2 cm

C

K

2 A

03

6 C

|DK| = |KC| = ñ6 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir? B) 3ñ5

C) 2ò11

D) ò43 E) ò42

105

Test 03 7.

1. C

6

E

10.

ABCDE bir düzgün beşgen,

D

|EC| = 6 cm,

K

|BF| = x cm x

B

A

F

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?A) 6ñ3

C) 4ñ3

x

4.B

5.B

6.E

7.D

D) 6

8.B

O noktası bu beşgenin ağırlık merkezi

O

1 |AF| = |KB| = 4 |AE|

D

E) 3ñ3% Yukarıdaki verilere göre, m (OKF) = x kaç derecedir?A) 72

11.

R

B) 70

C) 54

E

D

D) 50

APRS bir kare AP // BC

C

|AB| = 4 cm

Çözüm Yayınları

S

106Düzgün sekizgen biçimindeki fayanslarla kaplanmış bir zemin üzerine, gri renkle süsleme yapılmıştır.Her bir sekizgenin alanı 1 birimkare olduğuna göre, bu süslemenin kapladığı alan kaç birimkaredir?A) 7

9.

E

D H

6 7

C

F

A

x

D) 10

4

BYukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 8ñ3

B) 12

C) 6ñ3

D) 9

12. Bir ABCDE düzgün beşgeni çiziniz.

CH ⊥ AD

EC + DF = {K} olsun.

|FH| = 6ñ7 cmDK = 7 ve |KC| = 2 birim olduğuna göre, 5 KFABCDE beşgeninin çevresi kaç birimdir?A) 24A) 8

D) 12

E) 4ñ3

E) 11

B

C) 10

A

F! [BC] ve F ile D noktasını birleştiriniz.

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? B) 9

|AS| = 5 cm

5

ABCDEF bir düzgün altıgenE) 36

ABCDEF bir düzgün altıgen

P

F

C) 9

10.C 11.A 12.A

C

8.

B) 8

9.D

ABCDE bir düzgün beşgen

E

B

FB) 9

3.E

DC ∩ AB = {F}

C

A

2.D

E) 15

B) 25

C) 28

D) 30

E) 32

BÖLÜM 02 Test

Dörtgenler

1.

D

x

4.

ABCD bir dörtgen

A

ABCD bir dörtgen

D

AB ⊥ BC

72°

6

K

 ) = 72° m( ADCC2.

B L

Yukarıdaki şekilde 2 AB = 2 BC = AD olduğuna % göre, m (BAD) = x kaç derecedir? A) 81

B) 80

A

C) 78

D) 75

K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktaları & ) = 6 cm2 A (DKN

N

A C

04

& ) = 5 cm2 A (BML

M

5 B

E) 71Yukarıdaki verilere göre, taralı ALMCNK çokgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 22

B) 33

C) 36

D) 40

E) 44

ABCD bir dörtgen

73

D

BD ⊥ AE DC ⊥ BC

8

2 6

|AD| = 73 cm

B

4

Çözüm Yayınları

|AB| = 8 cm |DC| = 2 6 cm

E x C

|BE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 1

3

2 C)

B)

D) 2

%h= 5. Şekil-1'deki ABC dik üçgeninde AB ⊥ BC, m ^ACB 30° ve |AC| = 8 cm dir.A

E)

8

5 A

30°

BC

8 Şekil - 1 A

30°

BŞekil-1'deki ABC üçgeni C B köşesi etrafında saat yönünde 60° döndürülerek Şekil - 1Şekil-2'deki A'BC' üçgeni oluşturuluyor. AA B A3.

ABCD bir dörtgen

D 2 7 C 10 x 60° A9

B

C) 5

B

E

AB ⊥ BC % m (BAD) = 60°

30°

C

CA' ∈ [AC][A'C'] ∩ [BC] = {E}

107

Şekil - 2

|AD| = 10 cm |CD| = 2 7 cm

D) 3 3

30°

C

|AB| = 9 cm

C Şekil - 2

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

A) 2 3 B) 2 6E

E) 6Buna göre, A'BC'C dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8§9

B) 16§3

C) 24§3

D) 36

E) 48

Test 04

1. A

6.

A

ABCD bir dörtgen

9.AC ⊥ BD

|AE| = |BE||CF| = |FD||AC| = |BD| = 2 6 cmEF Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?A) 2

7.

D 44°

F

C

x E

D) 3

ABCD bir dörtgen % % m (DCF) = m (BCF) % % m (DAF) = m (FAE) % = m (EBC) 104c % m (ADC) = 44c

104°

A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AFC)A) 64

8.

B) 60

C) 54

108

E

x

D

7.B

8.C

9.E

AB = BC F x

AD = DC |AE| = |EC|

21°

K

|BF| = |FD|

E

% m (AEF) = 21° C

%Yukarıdaki verilere göre, m (AKB) = x kaç derecedir?A) 59

B) 60

C) 61

D) 63

10. A

E) 69

D ABCD bir dörtgen

11AB = BEAC = BD|BE| = |DC|

E|AD| = 11 cm|BC| = 4 3 cm B

4 3

CYukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir?A) 73 B) 6 3

D) 5 6

C) 12

11.

A

E) 13

BA ⊥ CD

D

|AE| = |ED|

8

|BC| = 7 cm

F

ABCD bir dörtgen

E

x

|AD| = 3 cm

|BF| = |FC|

4

|AB| = 8 cm B

F

C

|DC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

A) 1A) 4

B) 2

10.E 11.C

ABCD bir dörtgen

A

|BF| = |FD|

7

B

AE) 46

|AE| = |EC|

KD) 50

[AC] ∩ [BD] = {K}

3

6.E

ABCD bir dörtgen

C

D

5.B

E) 2 3

Çözüm YayınlarıC) 2 2

4.B

B

C B) 6

3.DD

B

2.A

C) 3

D) 4

E) 5

B) 3ñ2

C) 2ñ5

D) 2ñ6

E) 5

BÖLÜM 02 Test

Dörtgenler

1.

x

E

x

AB ⊥ BC

|CD| = 6 cm

67,5°

C = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADC)A) 105

B) 110

C) 115

D) 120

E) 130

6

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = |BC| = x kaç cm dir?A) 6

C

x

 ) = 85° m(CFB

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AED)A) 85

C) 95

D) 100

E) 105

Çözüm Yayınları

85° x E

A

3 3

A

H

 ) = m(DCE ) m(BAD |BC| = 4 cm |AB| = 8 cm |DC| = 2 3 cm

B

A) 2 17 B)

66

C) 8

D) 2 15

E) 7

Yandaki noktalı zeminde ABCD dörtgeni çizilmiştir.

A

ABCD bir dörtgen

109

D

AC ⊥ BD |AE| = |EB|

3

F

4

|BF| = |CF|

{

x

C

AB ⊥ BE

4

8

E) 3

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

6. D

2 3

D) 2ñ3

ABCD bir dörtgen

E

[AE], [BF], [CF] ve

A

3.

C) 4

C

[DE] açıortay

B) 90

B) 3ñ2

D

ABCD bir dörtgen

D

D5.

F

 ) = m( ADC ) = 67, 5° m(BAD

x

B

2.

BC ⊥ CD

67,5°

B

 ) = 15° m(CEF

15° F

ABCD bir dörtgen

A

[CE] ve [AF] açıortay C

A

4.

ABCD bir dörtgen

D

05

|HE| = 4 cm

B

|HF| = 3 cm

E B

|DC| = 3ñ3 cmYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 5ñ2

B) 3ñ6 C) ò55 D) ò57

E) 2ò15

2 cm

Cİki nokta arası 2 cm olduğuna göre, Alan (ABCD) kaç cm2 dir?A) 60

B) 64

C) 72

D) 84

E) 96

Test 05 7.

1.D

6.D

7.E

B

|AB| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 6

C) 9

E) 6 3

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 5ñ2

B) 7

DYukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 24ñ3

B) 24

C) 12ñ3

C) 4ñ3

D) 3ñ5

E) 6

6

D) 12

E) 6ñ3

ABCD bir dörtgen

C

|AE| = |ED| |CF| = |BF|

E

F

|DC| = 6 cm |AB| = 18 cm

A

B

18Yukarıdaki verilere göre, |EF| nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

[AE] ve [DE] açıortay

3

|DE| = 3 cm

E

12.

F

D

ABCD bir dörtgen

C

|DF| = |FC|

|AE| = 8 cm

8

B

|AD| = |BC|

|AD| = x

|AE| = |EB|

A

W) + m ( C W) > 240° olduğuna göre, x’in Yukarıdaki şekilde m ( B

A

alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? B) 2

E) 8

ABCD bir dörtgen

C

D

D

|BD| = 12 cm

60° E 12

A) 1

B

|AC| = 4 cm

C

x

|BC| = 16 cm11.

 ) = 60° m( AEB

4

110

|AD| = 6 cm

F

ABCD bir iç bükey dörtgen

A

B

D) 10

 ) + m(BAD ) = 120° m( ABC

16

A

Çözüm Yayınları

8.

B) 6 2

10.B 11.C 12.E

|BF| = |DF| x

6

|AE| = 10 cm

C

x

9.A

ABCD bir dörtgen

E

D

|AD| = 5 cm

E

8.C

|AE| = |EC|

 ) = m(DAE ) m(BAE

10

85.B

C

AD ⊥ DC4.B

AB ⊥ BC

A

9.

3.C

10.

ABCD bir dörtgen

D

5

2.C

C) 3

D) 4

E) 5

30°

x

50° E

B

 ) = 50° m( ABC ) = 30° m(BAD = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AEF)A) 80

B) 85

C) 90

D) 95

E) 100

BÖLÜM 02 Test

Dörtgenler

1. Şekil - 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kartonun C köşesi,

3.

A köşesi üzerine gelecek şekilde katlandığında Şekil - 2'deki görünüm elde ediliyor.

06

ABCD bir dörtgen

D C

E

[AC] ∩ [BD] = {E}

 ) = 45° m(BAC |BE| = 2|DE|

A

45°

A

|AB| = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

4 3

B

|AC| = 4ñ2 cm

B

6

B) 18ñ2

C) 18

D) 9ñ2

E) 9

C

24 Şekil - 1 A

E

4. B

[AB] ⊥ [AC]

6

8

D

Şekil - 2

ABCD bir dörtgen

A

E

D

5

|AB| = 8 cmBuna göre, ABDE dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 30§3

2.

B) 32§3

C) 33§3

D

C

x

E) 36§3

ABCD bir dörtgen

EYukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 48

B) 54

5.

C) 72

D) 96

AC ⊥ BD

A 9

F

BC ⊥ EA |AF| = 2|FE|

|BF| = 4 cm

7 E

D

|AD| = 9 cm

x C = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADC)Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 150A) 4

C) 140

D) 135

E) 130

111

|FD| = 7 cm

4

B

B B) 145

E) 108

|AB| = |CD|

 ) = 100° m(BCD A

|AE| = 6 cm

C

[AE] ve [BF] açıortay

100° F

D) 35§3

Çözüm Yayınları

5 B

|DE| = |DC| = 5 cm

B)

15 C)

13 D) 2 3

E) 3

Test 06

1. D

6. D

x 7

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir?A) 14

7.

C) 12

D) 11

E) 10

|AE| = |ED| |AC| = 32 cm

B

|BD| = 20 cm Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?A) 14

B) 10ñ2

D

C

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

6 B)

8.

7 C) 2 2 D)

10

E)

11

ABCD bir dörtgen

A

DC ⊥ BC

112 15

B

D 18

15

23°

C) 15

x

D) 16

B) 152

B

% = Yukarıdaki verilere göre, m (BCD) x kaç derecedir?A) 137

B) 135

11.

C) 130

D) 128

E) 127

ABCD bir dörtgen

A

AB ⊥ AD B

|DC| = 10 cm

E x

D F

BC ⊥ DC

 ) = 60° m( ABC |AF| = |FC| |BE| = |ED| = 12 cm

C

C) 154

|AD| = |DC| % m (BAD) = 74c % m (ADB) = 69c % = m (BDC) 23c|AC| = 18 cm 10

74°

E) 2ó129

ABCD bir dörtgen

C

|AB| = |BC| = 15 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir? A) 144

Çözüm Yayınları

A E

A)F

69°

x[AC] ∩ [BD] = {K}

|DC| = 3 2 cm

B

10.E 11.E

ABCD bir dörtgen10.

|AC| = 2 6 cm

D

9.A

|BF| = |FC|

AB ⊥ BC

A

8.E

 ) = 120° m( AKD

E

|AE| = 4 cm7.D

K

AB) 13

6.B

|EL| = 7 cm

B

L

5.B

C 120°

 ) = 60° m(FEL

K

4.C

D

|EF|= 8 cm

A

3.C

E, F, K, L bulundukları kenarların orta noktaları

8

E

9.

ABCD bir dörtgen

C

F

2.C

D) 160

E) 162

C

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 6ñ3

B) 9

C) 4ñ3

D) 3ñ5

E) 6

BÖLÜM 02 Test

Yamuk

1.

D 116°

4.

ABCD bir yamuk

C

D

DC // AB

[AC] açıortay

A

B

 = α kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CBE)A) 64

C) 58

|BC| = 8 cm

 ) = 116° m( ADCB) 62

D) 56

A

5

B

12

B) 4

D

ABCD bir yamuk

C) 2ñ5

x

E

5

F

B

Ç(ABCD) = 32 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir?A) 12

3.

B) 13

D

C) 14

D) 15

B

A

 ) = 57° m(CBH

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCD)A) 102

6.

B) 104

D

|AB| = |AD| + |DC| = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABC)

A) 55D) 70

E) 118

ABCD bir yamuk

C 15

AD ⊥ BC

B

A

B

C) 65

D) 114

|AD| = 20 cm

x

B) 60

C) 108

DC // AB

20

 ) = 70° m(BAD A

|AH| = |HD|

113

DC // AB

70°

|BC| = |CD|

E) 16

ABCD bir yamuk

C

E) 3ñ3

BH ⊥ AD 57°

Çözüm Yayınları

A

D) 5

DC // AB

H

[DF] ve [CE] açıortay |EF| = 5 cm

|AE| = 5 cm

ABCD bir yamuk

C

DC // AB |DC| = 3 cm

|AD| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

5. C

E

|EB| = 12 cm

E) 52

A) ò11

3

|DC| = 7 cm

8

x

6

|AE| = |BE| = |BC|

α

D

ABCD bir yamuk

C

DC // AB

E

2.

7

07

E) 75

|BC| = 15 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun yüksekliği kaç cm dir? A) 9

B) 6ñ3

C) 12

D) 8ñ3

E) 14

Test 07

1. E

7.

D

E

3.A

10.

ABCD bir yamuk

C

2.A

4.D

5.B

6.C

7.E

8.D

 ) = 15° m(BAD BA) 6

5

D

C) 10

C

E 9

A

x

B

D) 12

3

C

|DF| = 6 cm A

E) 12ñ2

13

B

Yukarıdaki verilere göre, |FC| = x kaç cm dir?A) 2

B)

5 2

C) 3

AB ⊥ BC

[BE] açıortayDC ⊥ BC

BE ⊥ AD|DC| = 5 cm|BC| = 9 cmD) 14

E) 13

|AB| = 13 cm

D

C

F x

E

D)

7 2

ABCD dik yamuk

FE ⊥ BC AF ⊥ DF |FD| = |FA|

A

B|AB| = |BC| |DC| = 24 cmYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 9

B) 6 3

C) 12

D) 18

H

9

12.

AB = AD

ABCD bir yamuk

C

D

AH = BC

DC // AB|DC| = 3 cm

AC ⊥ BD|AD| = 9 cm

|AC| = 4 cm

|AB| = 15 cm

|BD| = 6 cm

E) 12 3

DC // AB

E) 4

ABCD bir dik yamukBE ⊥ AEA) 17

D

[BE] açıortay

DC // AB9.

DC // AB

C

11.

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? C) 15

x

ABCD bir yamukB) 16

F

6

 ) = 75° m( ABC

|EH| = 3ñ2 cm Yukarıdaki verilere göre, |AB| – |DC| farkı kaçtır? B) 6ñ2

D

Çözüm Yayınları

H

8.

114

A, D, E doğrusal

EH ⊥ AB 75°

15° A

10.D 11.C 12.E

ABCD bir yamuk

E

DC // AB 3 2

9.B

A

15

B

A

B

Yukarıdaki verilere göre, ABH üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, |AB| + |DC| toplamı kaç cm dir?

A) 60A) 10

B) 54

C) 52

D) 48

E) 36

B) 9

C) 6ñ2

D) 8

E) 2ò13

BÖLÜM 02 Test

Yamuk

1.

D

E

4.

ABCD bir yamuk

C

D

ABCD bir yamuk

C

8

DC // AB

x

DC // AB E

[AC] ∩ [BD] = {F}

F

[AC] ∩ [BE] = {F}

K

x

F

EH ⊥ AB

FK // DC

|DC| = 6 cm

3|AE| = 5|DE| A

|AB| = 18 cm A

H

B

|EH| = 14 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

11 A) 2

2.

9 C) 2

B) 5

D

x

D) 4

7 E) 2

ABCD bir yamuk

C

2

B |DC| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, |FK| = x kaç cm dir?A) 8

5.

DC // EO // AB

E

B) 9

D

6Çözüm Yayınları

|AB| = 6 cm

A

B

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?

5 A) 2

3.

7 C) 2

B) 3

D

4

D) 4

9 E) 2

ABCD ikizkenar yamuk

C

|DC| = 4 cm

|DH| = 6 cm & ) = 8 cm2 A (BEC

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?A) 2

5 B) 2

C) 3

7 D) 2

B

B) 18

C) 19

D

2

C

D) 20

E) 21

ABCD bir dik yamuk

115

DC ⊥ BC AB ⊥ BC

E

AE ⊥ DE |BE| = |EC|

A

E) 4

|AE| = 8 cm

A) 17

|AD| = |BC||DE| = |EF| = 6 cm x

B

|DC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

DH = AB

A x H

[DE] , [AE] açıortay

F

6EF // DC // AB

A

6.

E) 12

ABCD bir yamuk

8

DC // AB E

D) 11

C

4

EC) 10

6

|EO| = 2 cm

O

08

4 2

B

|AB| = 4 2 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD dik yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 10

B) 10 2

C) 20

D) 20 2

E) 40

Test 08 7.

1. E

D

4.C

5.B

D 2DH ⊥ AB

E

x

A

48 5

8.

B) 12

C)

3

D

72 5

D) 18

E)96 5

1

F

[DF] açıortay |DC| = 3 cm

A

5

|EF| = 1 cm

BA) 7

D

6

C) 9

D) 10

A) 14

11.

12

C) 12

D) 11

E) 10

ABCD bir yamuk

C 2α

DC // AB % m ^BCDh = 2 $ m ^W Ah

8

12

E

ED ⊥ AD

|CE| = |EB|

α x

B

|AD| = 12 cm|DE| = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 15

12.

B) 16

C) 17

D

BH ⊥ AD

E

|DC| = 6 cm B

D) 18

E) 20

ABCD bir yamuk

C

DC // EF // AB

x

A(ABFE)=2.A(EFCD)

F

|DC| = 4 cm

2A

|AH| = 9 cm A D) 2

4 A

|HB| = 12 cm Yukarıdaki verilere göre, |HD| = x kaç cm dir?

6 8 9 A) B) C) 5 5 5

B) 13

D

DC // AB

AE) 12

[BH] açıortay

H 9ABCD bir yamuk

C

x

116

|EB| = 3 birim olduğuna göre, |AC| = x kaç birimdir?

A

Yukarıdaki verilere göre, |AD| + |BC| toplamı kaçtır?

9.|AB| = 5 cmB) 8

Şekil 1 deki ABCD dik yamuğu şeklindeki kartondan DCE üçgeni kesilerek şekil 2 deki gibi yapıştırılıyor.

Çözüm Yayınları

E

B Şekil 2

DC = BC, AB = BC, |DC| = 2 birim, |CE| = 6 birim ve

DC // AB [AF] , [BE] , [CE] ve

C

E

A

Şekil 1

ABCD bir yamuk

C

B

10.B 11.A 12.D

x

E 3

|DE| = 12 cm

B

9.C

C

AD ⊥ DE

H

8.D

D

6

|AD| = 32 cm Yukarıdaki verilere göre, |DH| = x kaç cm dir?

A)

7.E

C

|CE| = |EB| A

6.C

DC // AB

12 32

3.A

10.

ABCD bir yamuk

C

2.B

12 E) 5

2 13

|AB| = 2ò13 cm B

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

A) ò34

B) 4ñ2 C) ò30

D) 2ñ7 E) ò26

BÖLÜM 02 Test

Yamuk

1.

D

6

13

x

4.

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

D 3

DC // AB

x18

2. D

B) 2ò14

4

x

21

|DE| = 3 cm

A

D) 3ñ5 E) ò41

C) 3ñ6

ABCD bir dik yamuk

C

B

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 15

B) 16

5.

C) 17

D

|DC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 9ñ2

B) 14

D 3

E

C) 10ñ2

7

D) 15

E) 16

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

Çözüm Yayınları

B3.

4

F 2 A

BA) 2ò10

B) 3ñ5

6.

D

x

B

C

8A) 13

D) 16

E) 8

ABCD bir dik yamuk DC ⊥ BC

117

|AE| = |ED| |DC| = 3 cm |BC| = 8 cm

|EC| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?

D) 3ñ6

AB ⊥ BC

|DE| = 3 cmC) 15

3

x A

|AF| = 11 cm B) 14

C) 7

E

|AD| = |BC| F

|CF| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir?

EF ⊥ AB

11

|FB| = 2 cmDC // AB

A

AB ⊥ BC |DE| = |EF| = |AE|

|BC| = 13 cm

9

E) 20

ABCD bir dik yamuk

C

E

|AB| = 9 cm A

D) 18

DC ⊥ BC

AD ⊥ AB x

|AE| = 21 cmDC ⊥ AD 13

DE ⊥ AC |EC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = |BC| = x kaç cm dir?

A) ò61

DC ⊥ BC

E

|AB| = 18 cm

B

ABCD bir dik yamuk AB ⊥ BC

4

|DC| = 6 cm |AC| = 13 cm

A

C

09

E) 17

11

F 2

B

|FB| = 2 cm|AF| = 11 cm Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 4ñ3

B) 7

C) 5ñ2

D) 2ò13

E) 8

Test 09

6

E

D

AB ⊥ BC

4

|DC| = 4 cm

C

|BE| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 6ñ3

B) 12

D

C) 13

CD) 6ñ5

118°

x

E) 15

A

B

|BD| = |KA|

 ) = 70° m(KBD

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BKC)A) 70

B) 55

C) 50

D) 45

E) 35A) 69

C) 62

C 5 E

D

2

ABCD dik yamuk

C

AD ⊥ DC

%

%

D) 60

E) 59

5

E

[BE] açıortay |DE| = |AE|

x

|DC| = 2 cm A

B

|BC| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 4

B)

15 C)

13 D) 2 3

E) 3

ABCD bir dik yamuk [AE] ve [DE] açıortay DC ⊥ BC

12.

AB ⊥ BC

ABCD yamuk

C K|AD| = 6 cm

[DC] // [AB] [AC] + [BD] = {K} % m (AKB) = 135c

135°B

Yukarıdaki verilere göre, ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

5 5 C) 2 5 D) 3 5 E) 2 2

D|CE| = ñ5 cm

A) 3 5 B)

|AD| = |BC|

AB ⊥ AD

Yukarıdaki verilere göre, m (CBE) = x kaç derecedir?10.E 11.B 12.E

DC // AB

|AB| = 2|DC|A

9.B11.

B m (AEB) = 118c

6

E

70°

K

A

118

8.E

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

xD

7.C

K, A, B doğrusal

EC =BC

E

B) 64

6.D

D F

DC // AB

9.

5.A

ABCD bir yamuk4.A

DC ⊥ BC8.

3.C

[AE] ve [DE] açıortay

x

B

2.D

10.

ABCD bir dik yamuk

A

Çözüm Yayınları

7.

1. A

5AB

|AC| = 5 2 birim |BD| = 7 birimYukarıdaki verilere göre, [DC] ve [AB] doğru parçaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?19 25 27 36 35 A) 9 B) 10 C) 10 D) 13 E) 13

BÖLÜM 02 Test

Yamuk

1.

D

4.

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

D

DC // AB 8

C

DH ⊥ AB

ABCD bir ikizkenar yamuk

3

DC // AB

E

12

[AE] açıortay

|DH| = 8 cm H

18

B

AE ⊥ BC

|HB| = 18 cm

AYukarıdaki verilere göre, ABCD ikizkenar yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 154

2.

D

B) 144

3

C) 136

D) 124

E) 112

E

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 18

5.

B) 19

D

C) 20

A

H

3

B

|DE| = |AE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD dik yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 72

C) 54

D

D) 48

E) 36

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

DC // AB

6

 ) = 67, 5° m( ABD 67,5°

A

|AD| = |BC| B

|BD| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 18

B) 12ñ2

AD ⊥ AB

8B) 64

C) 9ñ2

D) 12

E) 24

ABCD bir dik yamuk

C

[AC] ⊥ [BD]

|DC| = |HB| = 3 cm

4

D) 22

DC ⊥ AD

FH ⊥ AB

F

|AD| = |BC|DC // EF // AB

4

3.

B

|AD| = 12 cm

ABCD bir dik yamuk

C

x

|CE| = 3 cm

E) 6ñ2

Çözüm Yayınları

A

10

|AD| = 8 cm A

8 2

B

|AB| = 8ñ2 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD dik yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 72

B) 48ñ2

D

6.

C) 48

E

C

D) 24ñ2

ABCD dik yamuk ABD eşkenar üçgen

FAB ⊥ BCDC ⊥ BC|BF| = 3|DF| 12

E) 24A

BBuna göre, ABCE dik yamuğunun alanı kaç birimkaredir?A) 54 3 B) 48 3 C) 42 3 D) 27 3 E) 24 3

|AB| = 12 birim

119

Test 10 7.

1. B

5

D

3.C

4.A

5.B

6.C

7.E

10.

ABCD bir yamuk

C

2.D

|DC| = 5 cm

D

F

EH = CBED = AD

B

11

|EH| = 3 cm

& ) = A (BCDE) olduğuna göre, DE oranı kaçtır? A (ABE AE

A

5 B) 5 C) 4 D) 3 E) 3 A) 11 12 9 7 8

Yukarıdaki verilere göre, ABF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 18

B) 24

C) 36

D

C

ABCD bir dik yamuk

3

BC ⊥ CD

F

AF⊥ DE

5

DC // AB

ABCD bir yamuk

C

3

9

120

A (DECK) = 9 cm2

B

EYukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 54

9.

B) 52

6

D

C) 48

C

xK

12A

18E

D) 44

E) 40ABCD yamuk[AB] // [DC]

H A

F|CE| = |EF| = |FB||DC| = 6 cm

B

Yukarıdaki verilere göre |KE| = x kaç cm dir?12 A) 7

C) 2,8

D) 3

[AF] açıortay |DH| = |HF|Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 17

12.

B) 16

C) 15

D) 12

E) 10

ABCD bir yamuk

D

C

DC // AB

E

FE ⊥ AD 8

A

24 E) 7

E) 48

|BF| = 5 cm

|AB| = 18 cm |AK| = 12 cm

B

E

D) 42

|CF| = 3 cm

[AE] + [DF] = {K}B) 2,4

x

E ∈ [AB] & ) = 3 cm2 A (DCK

K

A

|ED| = 11 cmÇözüm Yayınları

D

E |AD| = 6 cm

B H

11. 8.

10.B 11.A 12.D

DC // AB

C

|AB| = 11 cm A

9.D

ABCD bir ikizkenar yamuk

DC // AB

E

8.C

|CF| = 3|FB| F

9|DC| = 5|AB| B

|AD| = 6 cm|EF| = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 56

B) 48

C) 44

D) 42

E) 35

BÖLÜM 02 Test

Yamuk

1.

D

4.

ABCD bir yamuk

C

7

D

ABCD bir yamuk

C

DC // AB

DC // AB

[DE] açıortay

6

6

16

|DC| = 7 cm

ED ⊥ AD

E

|CE| = |BE|

|EB| = 2 cm A

E

2

B

|DE| = 6 cm A

|AD| = 6 cm

3 2 1 1 1 B) C) D) E) 5 5 5 6 3

2.

DA) 20

BYukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 84

3.

D

B) 80

4

C) 72

E) 64

ABCD bir yamuk

C

13

D) 66

A

xA) 36

6.A) 13

B) 12

C) 11

D) 10

E) 9

D

B) 48

4

C) 60

D) 72

E) 96

ABCD bir dik yamuk

C

AD ⊥ DC

4

|AD| = ò13 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

|BC| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?

|DC| = 4 cmB% m (ABC) = 30°

B

|AE| = |ED|

30°

|BE| = 12 cm

|BC| = 4ñ3 cm 30°

 ) = 30° m(CBE

A

[DC] // [AB] 4 3

E) 12

ABCD bir yamuk

8 12

& ) = 12 cm2 A (ABE

D) 14

C

E

|CE| = 3|EB|

C) 16

DC // AB

Çözüm Yayınları

A

B) 18

D

|AB| = 3|DC| 12

|AD| = 16 cm

Yukarıdaki verilere göre, CDE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

DC // AB E

B5.

ABCD bir yamuk

C

15

|AB| = 15 cm

&) A (ADE Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? A (ABCD)

A)

11

E

AD ⊥ AB

5

& ) = 30 cm2 A (BEC

A

x

B

|DC| = |DE| = 4 cm |AE| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

121

Test 11

1. B

7. 15

3.C

4.E

10.

ABCD bir dik yamuk

C

2.E

5.B

6.D

24

C

DE ⊥ BC

 ) = m(ECB ) m(DCE

B

E

|AH| = 8 cm A

|BC| = 24 cm Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 1

D

3 2

C) 2

D) 

E) 3

B

EYukarıdaki verilere göre, AEFD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8

9.

B) 10

D

122

S1

E

C) 11

D) 12

E) 13

Şekildeki ABCD yamuğunda K noktası köşegenlerin kesişim noktasıdır.

C

K

B) 44

C) 48B

Yukarıdaki verilere göre,

A)

1 1 B) 3 2

AD ⊥ DC E

AC ⊥ BE F

[AC] + [EB] = {F}

A

|AE| = |ED| = |DC|

B

xA(ABCD) = 48 cm2 Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 6

12.

B) 7

D

E

C) 3ñ6

3 2

E) 6ñ2

ABCD bir ya­mu­k

C

DC // AB |DE| = |EC| |AC| = 12 cm

S1 = 5 13 S2

D)

D) 8

|AF| = |FB|

A

EC oranı kaçtır? DE C) 1

E) 56

AD ⊥ AB

|AB| = 2|DC| A

D) 52

ABCD bir dik yamuk

C

DC // AB

S2

|DE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?

11. D

AECD bir paralelkenar DC // AB & = A (DCF ) 2 cm2 & A (EBF) = 8 cm2

B

A) 42

ABCD bir yamuk

C F

A

5 2Çözüm Yayınları

8.

B) 

|BC| = 7 cm

H

|DC| = 15 cm10.A 11.D 12.C

AH ⊥ BC

|AD|  = 12 cm x

9.C

DC // AB D

BC ⊥ AB

12

8.B

ABCD bir yamuk

E

DA ⊥ AB

D

A

7.A

E) 2

F

B

|BD| = 16 cm|EF| = 10 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 196

B) 144

C) 96

D) 90

E) 72

BÖLÜM 02 Test

Paralelkenar

1.

D

E

x

C

4.

ABCD bir paralelkenar

Stadyum

D

[AE] açıortay

12

|AB| = |AE| |AD| = |BE| A

65° 23°

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCD)A) 72

B) 64

C) 54

D) 48

Ev

E) 36

D

C

x

Yukarıda verilen paralelkenar şeklindeki krokide bir öğrencinin evi ile okulu arasındaki mesafe 9 km ise okul ile stadyum arasındaki mesafe kaç km dir? (sin65° ≅ 0,9, sin23°≅ 0,4 alınız.)A) 2

B) 3

EF // AB

F

12

|AE| = 12 cm

9

|EF| = 7 cm A

|FB| = 9 cm

BYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 18

3.

B) 19

D

C) 20

E

4 C 60°

F 8

x

D) 21

B

ABCD paralelkenarı ile AEFD paralelkenarı benzerdir. |AD| = 12 cm

A

x

E

BYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 4

B) 5

6.

C) 5,4

D

D) 6

E) 7,2

E

123

C

F

[AE] açıortay BF ⊥ AE

 ) = 60° m(BCDA) 4

D) 4ñ3

B

A

|BC| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir? C) 6

C

E) 3ñ3

E) 22

ABCD bir paralelkenarB) 3ñ3

D) 4

|DC| = 20 cm

|EC| = 4 cm

A

F

12 Çözüm Yayınları

7

D

C) 2ñ3

ABCD bir paralelkenar [AE] ve [BF] açıortay

E

Okul5. 2.

9 km

E) 8ABCD bir paralelkenar [BD] köşegen taralı alanlar toplamıA) 12

24 cm2 olduğuna göre, AFB üçgeninin alanı kaç cm2 dir? B) 18

C) 24

D) 36

E) 48

Test 12

1. A

10.

7. Bir ABCD paralelkenarının iç bölgesinde bir E noktası alınız. E noktasını paralelkenarın köşeleri ile birleştiriniz.C) 60

D) 70

3 5

|HC| = 12 cmYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 15

B) 14

D

124

C) 12

K 8

16

C L 9

A

D) 10

F

E) 9

ABCD ve AEFK birer paralelkenar & A (BFL) = 9 cm2 & = cm2 A (KCL ) 8 & ) = 16 cm2 A (ADK

ABCD bir paralelkenar

|AD| = 6 cm

B

C) 3ñ6

E

C 2

D) ò55

ABCD bir parelelkenar [AE] açıortay

H 1

6

B

|BH| = 1 cm |CH| = 2 cm|AB| = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 4ñ2 B) ò30

12.

C) 2ñ7

D) 3ñ3 E) ò26

C ABCD bir paralelkenar

D

[AE] ∩ [DF] = {K} E

B K E

A

F

|AF| = 2|FB| & ) - A (KAF & ) = 8 cm2 A (DEK

BYukarıdaki verilere göre, AEB üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?A) 14A) 32

B) 15

C) 16

D) 17

E) 18

E) 2ò14

EH ⊥ BC

A Çözüm Yayınları

12

10.B 11.B 12.C

G noktası BCD üçgeninin ağırlık merkezi

x

5 cm |HB| = 2

C

B) 2ò13

D

H, B, D noktaları doğrusal

B

H

9.

11.

|AH| = 9 cm

5 2

9.B

|AB| = 3ñ5 cm Yukarıdaki verilere göre, |AG| kaç cm dir?

AH ⊥ HC

x

8.D

 ) = m(CDG ) m(BDG

ABCD bir parelelkenar

9

7.A

G

A) 3ñ5

D

6.C

E) 80A

5.E

C

A

8.

4.D

6

alanı kaç cm2 dir?

B) 50

3.C

D

& ) + A (DEC & ) = 20 cm2 olduğuna göre, paralelkenarın A (ABE

A) 40

2.E

B) 40

C) 48

D) 56

E) 64

BÖLÜM 02 Test

Paralelkenar

1.

E

D

C

4

6

4.

ABCD bir paralelkenar

E

D

EH ⊥ AB F

|EH| = 4 cmŞekildeki ABCD paralelkenarının A ve B açılarının iç açıortayları [DC] kenarı üzerindeki E noktasında kesişmektedir.

Buna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 96

B) 72

C) 48

2. D

D) 36

E) 24

A

B

Yukarıdaki verilere göre,

A(FOCE) oranı kaçtır? A(ABCD)

A)

1 1 1 1 1 B) C) D) E) 9 8 6 5 4

5.

ABCD bir paralelkenar

C

D

E

C

[CE] açıortay

A

15

|AE| = |EB| = 15 cm

x E

|DE| = 24 cm B

15Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?A) 15

3.

B) 17

C) 18

D

D) 20

E) 22

F 11 A

x

BH ⊥ DH % % m (CBH) = m (PBH) E

B

8

|CF| = 5 cm |FB| = 11 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 22

B) 21

C) 20

D) 19

E) 18

125

6.

D

C ABCD bir paralelkenar

13

[CF] açıortay

H

|AD| = 12 cm

E

9

x

A

PYukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 4

B) 5

AE ⊥ EFF

A

[AE] açıortay

B

|AB| = 8 cm

x

ABCD bir paralelkenar

ABCD bir paralelkenar

C

12

5 Çözüm Yayınları

24

[BD] ve [AC] köşegen

O

B

H

ABCD bir paralelkenar |DE| = |EC|

|BC| = 6 cm A

C

13

C) 6

D) 7

E) 8

x

BE ⊥ AD |BC| = 9 cm |DC| = 13 cm

BYukarıdaki verilere göre, |BF| = |EF| = x kaç cm dir?A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Test 13 7.

1. C

D

8

C

ABCD bir paralelkenar

7 x AA) 2ñ2

8.

D

B) 3

M

C) 2ñ3

C

N

D) 4

E) 3ñ2

ABCD bir paralelkenarL

B

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir? A) 80

B) 78

C) 76

D) 74

E) 72

9.

D

1

P

3A) 52

B) 56

C) 60

D

D) 64

C

A

7

E

[DE] açıortay DE ⊥ EF

F

|FB| = 4 cm

4

|CF| = 7 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 11

B) 12

C) 13

58

|EF| = ñ3 cm

9

B

E

F

D) 14

A(DEFC) = 58 cm2

6

B|FH| = 2ñ3 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD parelelkenarının alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?A) 18ñ3A) 116

B) 24ñ3

C) 30ñ3

D) 36ñ3

E) 48ñ3

E) 15

C ABCD bir paralelkenar & ) = 9 cm2 A (AEK & A (FBK) = 6 cm2

D

A

E) 72

ABCD bir paralelkenar|AH| = |HB|

2 3

& )= 1 cm2 Alan(PRS & )= 3 cm2 Alan(PSB

Yukarıdaki verilere göre, paralelkenarın alanı kaç cm2dir?

DB ⊥ BC

F

H

PDA üçgen & )= 2 cm2 Alan(PRC

EH ⊥ AB

3

A

2C ABCD bir paralelkenar

E

10.C 11.E 12.E

ABCD paralelkenar,

B

12. 126

9.D

A

Çözüm Yayınları

&

A(MNE) = 6 cm2

8.B

C

x

&

K

7.A3|KL| = 2|AB| A(KLE) = 14 cm2

A

S

11.

|DC| = 3|MN| E

6.D

R|BC| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?

5.BAE ⊥ BE4.CAD ⊥ DE |DC| = 8 cm

B

3.A

D

10.

[BE] açıortay E

2.C

K B) 108

C) 96

D) 92

E) 86

1.

D

C

4.

ABCD bir paralelkenar

2

|AD| = |EB|

x

2

|AB| = |EC| A

14

BÖLÜM 02 Test

Paralelkenar

34°

E

3

% m (BEC) = 34°

B

4 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADE)A) 39

B) 38

C) 37

D) 36

5

E) 35 Şekil - 1

2. D

ABCD bir paralelkenar

C

Şekil 1'deki 2 özdeş paralelkenar ve 2 yamuk ile Şekil 2'deki gibi bir A harfi yapılıyor.2

[AC] köşegen

13

|CE| = |AE|

Çözüm Yayınları

E

A

DH ^ AB

|AB| = 11 cm |BC| = 13 cm

H 5

A

11

B

|AH| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |HE| kaç cm dir?A) 13

B) 12

3.

C) 11

D) 10Verilen uzunluklar cm türünden olduğuna göre, Şekil 2'deki A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç cm'dir?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

E) 9

5.

2|AF| = 3|EF| D

Şekil -2

ABCD bir paralelkenar

E F

B

K

C

D

& ) = 45 cm2 A (ABE

E

C F

K

ABCD bir paralelkenar EF // DC K ∈ EF |AE| = 2|DE|

A A

BYukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 45

B) 48

C) 50

D) 52

E) 54

B

&

A(DKC) = 12 cm2Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 48

C) 60

D) 64

E) 72

127

Test 14 6.

1. A

D

C

E

A4.B

5.E

6.C

7.A

FE ⊥ AD

F

|FB| = 12 cm

12

B

A

|FC| = 16 cm

B

xYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 24A) 29,2

D

B) 36

C) 48

5

E

6

D) 72

C 6

E) 96Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 36ñ2

15

D

D) 18ñ2

10

C

F x

B

[DE] ve [BF] açıortay

12 18 24 32 36 B) C) D) E) 5 5 5 5 5

11.

D

F

C

Yukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?A) 4

D)

5 2

ABCD bir paralelkenar |FC| = 2|DF| |CE| = 3|BE|

E A

C) 3

|EF| = 3 cm

|AD| = 5 cm Yukarıdaki verilere göre, ABF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

|DK| = 16 cm7 2

EF ⊥ AF

ABCD bir paralelkenar

E

B)

ABCD bir paralelkenar

|AF| = 6 cm

B

|DC| = 15 cm

K

A

E) 33

 = m(EAF) m(DAE) F

AD) 32

C

6

E) 24

|AD| = 10 cm

16

E

5

A)

8.

C) 30,2

D

|AD| = |BE| = 6 cm

C) 36

|EF| = 19,2 cm

3

B

B) 24ñ2

B) 30

|AB| = |AE| |DE| = 5 cm

A

10.

ABCD bir paralelkenar

10.C 11.D

[CF] ve [BF] açıortay

16 19,2

9.B

ABCD bir paralelkenar

C

E

8.C

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?

7.

128

3.E

D

[DE] ve [CE] açıortay & ) = 12 cm2 A (BEC

Çözüm Yayınları9.

ABCD bir paralelkenar

2.D

E) 2

A(ABCD) = 120 cm2

BYukarıdaki verilere göre, AFE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 40

B) 45

C) 50

D) 55

E) 60

BÖLÜM 02 Test

Paralelkenar

1.

C

D

ABCD bir paralelkenar

4.[CE] açıortay• Bu paralelkenarın köşegenlerini çizip kesim noktasını E olarak işaretleyiniz.• E noktasından [AB] ye çizilen dikmenin uzunluğu 2 cm, [BC] ye çizilen dikmenin uzunluğu 3 cm olsun.• Bu paralelkenarın çevresi 30 cm olsun.

DE ⊥ AB |AE| = 1 cm |EB| = 3 cm

B

3Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 8

2.

B) 6ñ2

D

C) 10

C

E F6

|AF| = 8 cm |EF| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?

3.

B) 92

D

C) 90

2

E

C

D) 84

A

ABCD bir paralelkenar5

 ) = m( AED ) m(DAE

3

|EC| = 2 cm B

H

B) 48

C) 54

D

D) 60

ABCD bir paralelkenar

C 5 8

A x d

2

AE ⊥ d

L DF ⊥ d

K

F

BK ⊥ d CL ⊥ d

B

|DF| = 8 cm

E

|BK| = 2 cm |CL| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 1

6.

B)

3 2

D

C) 2

x

D)

C

5 2

[AF] açıortay F

K

|FH| = 3 cm

FK // AB AF ⊥ DE |AE| = |FK|

|DF| = 5 cm

A

E

6

B

|EB| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?

A) 72A) 20

C) 96

D) 108

E) 3

ABCD bir paralelkenar

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir? B) 80

E) 72

E) 78

DH ⊥ AB

F

A) 36

5.

ABCD bir paralelkenar

|FB| = 6 cm B

A) 96

Bu çizime göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?

FE ⊥ DC

AE) 12

Bir ABCD paralelkenarı çizelim.

[AF] ve [BF] açıortay

3

8

D) 8ñ2Çözüm Yayınları

A 1 E

15

E) 120

B) 18

C) 16

D) 15

E) 12

129

Test 15 7.

1. D

D

x

C

10.

ABCD bir paralelkenar

2.E

3.C

4.A

A

E

|EF| = 8 cm BYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 20

8.

B) 18

C) 17

D

D) 16

C

E) 15

|BE| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre, DCF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 14ñ3

B) 16ñ3

C) 20ñ3

x

|CF| = 2|FB|

B

H

Yukarıdaki verilere göre, |FH| = x kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 4

9.

D) 5

5

130 H

C

7A) 9

B) 12

12.

C) 15

F

D

D) 16

C

E) 18

2 3

BH ⊥ AE

 ) = m(CEH ) m( AEH

2 3 E x

A

|FE| = 5 cmABCD bir paralelkenar EH ⊥ AF

H

|HF| = 7 cm

A

|HB| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?

CE ⊥ AE

x

B

E[AE] açıortay

F

D

|AE| = |EB|

E) 6

ABCD bir paralelkenar

E

Çözüm Yayınları

12

x

F

6 A

E) 28ñ3

CE ⊥ DF

H

|DE| = |AF| = 6 cm

F

D) 21ñ3

ABCD bir paralelkenar

C

|FB| = 12 cm 6

|DC| = 14 cmBH ⊥ DH

E

A

|AD| = 10 cm

F

CE ⊥ DH

6

10.D 11.B 12.C

ABCD bir paralelkenar

B

11. D

ABCD bir paralelkenar

9.A

[AE] ve [BE] açıortay

A

|DE| = 12 cm

8.C

C

7

|AE| = 2|EB|

F

8

7.E

E

10

DE ⊥ EF

6.B

14

D

[DE] açıortay 12

5.A

|AD| = |AH| = 2ñ3 cm A(ABCD) = 6 cm2

B

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?

BYukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?A) 17

B) 16

C) 15

D) 13

E) 12

A) ò13 B)

6 5 8 5 C) 5 5

D) 3ñ2

E) 2ñ5

BİRE BİR 1.

BÖLÜM 02 Test C

ABCD bir yamuk

4.

135°

 ) = 150° m( ADC

[BD] ∩ [EC] = {F}

 ) = 135° m(BCD

F |DE| = |AE|

D 150°

6 2

xA) 12ñ2

2.

B) 12

C) 6ñ3

E) 6ñ2

ABCD bir ikizkenar yamuk

C

D

D) 9

A

DC // AB m(AéCB) = 90°

6

|AD| = |DC| = |BC| A

x

B

|AC| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 4§3

3.

B) 2•15

C) 8

D) 6§3

ABCD bir yamuk

x

BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 27

B) 24

D

9

5.

C) 22

E) 18

ABCD bir paralelkenar

C

E

EH ⊥ BC

4

3 2 1

|AE| = 2ò13 cm

H

x

|EH| = 4 cm

A E) 12

D) 20

[BE] açıortay

Çözüm Yayınları

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

C

|DC| = 9 cm

B9

E |BF| = 3|DF|

|BC| = 6ñ2 cm A

D

16

|DC| = 9 cm

BYukarıdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir?A) 2ñ5

B) 5

C) 3ñ3

D) 4ñ2

E) 6

ABCDE.....düzgün

A

onikigenin köşeleri

B

A, C, K ve E, D, K

6.

D

E

x

F

C

ABCD bir paralelkenar [AF] ve [BE] açıortay

noktaları doğrusal

|AB| = 21 cm

15

|AD| = 15 cm

C x K

D

E

A

21

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AKE)Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 105A) 6

B) 100

C) 95

D) 90

E) 85

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

131

Test 16

1. B

7. Köşegenleri birbirine dik olan ABCD ikizkenar

10.

yamuğunun tabanları |AB| = 12 cm ve |DC| = 4 cm dir.Bu yamuğun alanı kaç cm2 dir?A) 100

B) 80

C) 64

D) 60

2.A

3.A

4.E

5.B

6.D

7.C

E

D

C

T

E) 48

8.A

F K

8

D x

10.D 11.D 12.C

ABCD bir paralelkenar |DE| = |EC| |CF| = |FB| |AK| = |KF| |TE| = 2|AT|

B

&

C) 45

D) 48

A

8.

9.AA(ATK) = 3 cm2 Yukarıdaki verilere göre, ABCD parelelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 42

E) 54

ABCD dik yamuk

C

DA ⊥ AB AD ⊥ DC

E

[BE] açıortay

11. Bir eşkenar üçgenin her bir kenarı üzerinde, o kenarı üç eşit

|DC| = 8 cm

parçaya ayıracak şekilde ikişer nokta belirleniyor. Sonra bu noktaların tamamını köşe kabul eden düzgün altıgen oluşturuluyor.

|AD| = 6 cm A

|AB| = 16 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

A)

4 2 3 B) 5

C) 1

D)

6 8 5 E) 5

Çözüm YayınlarıB

16

Buna göre, oluşturulan bu altıgenin çevresinin eşkenar üçgenin çevresine oranı kaçtır?

A) 1 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 3 2 3 4 4

D

12. 132

9.

E 3

D

C

F

ABCD bir paralelkenar[AE] ve [CE] açıortay|EC| = 3 cm

C

ABCD bir yamuk DC // AB 2|AB| = 5|DC|

KA(ABCD) = 98 cm2

|AF| = 16 cm 16

10

|BC| = 10 cm

A

A

x

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 15

C) 17

Yukarıdaki şekilde K noktası ABCD yamuğunun iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre, ABK üçgeninin alanı

BB) 16

B

D) 18

kaç cm2 dir? E) 19A) 49

B) 45

C) 35

D) 32

E) 30

1.

17

BÖLÜM 02 Test

Eşkenar Dörtgen D

C 132°

4. Eşit uzunlukta 4 çubuk uçlarından hareketli menteşelerle

ABCD bir eşkenar dörtgen

birbirine tutturularak aşağıdaki şekilde verilen kare çerçeve elde edilmiştir.

 ) = m(ECB ) m( ACE ) = 132° m( ADC

Bu çerçeve köşelerinden bastırılıp, çekilerek rastgele dörtgenler elde ediliyor.

x A

E

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BEC)A) 48

B) 44

C) 40

D) 38

E) 36

2.

D x

Buna göre, bu şekillerde ilk kare şekline göre,I. Herhangi bir köşe açısıII. Yüzeyde kapladığı alanIII. Köşegenler arasındaki açıniceliklerinden hangileri aynı kalabilir?A) Yalnız I

B) Yalnız IIID) I ve III

5.

A

C) II ve III

E) I, II ve III

C ABCD bir eşkenar dörtgen

 ) = 10° m(BAE E 10°

A

B Yukarıdaki verilere göre, m(BCE) = x kaç derecedir?A) 5

B) 8

C) 10

D) 12

Çözüm Yayınları

ADE bir eşkenar üçgen

ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen uzunlukları 12 cm ve 16 cm dir.

E

E) 15

|ED| = 2|AE| D |CF| = |FD|

B

C

3.

D

K

L

C

10 8

T

E

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 48

C) 38

D) 36

E) 32

ABCD bir eşkenar dörtgen

133

LF ^ BC |KT| = 10 cm |TF| = 14 cm

B

6. Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri toplamı 20, çarpımı 64 olduğuna göre, bir kenarı kaç cm dir?

|LT| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |TE| = x kaç cm dir?A) 9

B) 10

B) 40

KE ^ AB 14

x AC) 11

D) 12

E) 13

A) 2ò15B) 8

D) 6ñ2

E) 9

C) 2ñ17

Test 17 7.

1. E

D

E 10

C 2

5

2.A

10.

ABCD bir eşkenar dörtgenA) 2ò13

C) 4ñ3

EC

H21°18

D) 3ñ5

A E) 2ò10

134|BH| = |EH|% m (CBE) = 21°A) 53

C) 43

D) 42

C 1

E) 37

ABCD bir eşkenar dörtgen

B) 6ñ3

D

x F

C) 10

B

a 5

C

|KC| = 5 cm|AB| = 12 cm A

B

12Yukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?3 A) 2

12.A) 4

C) 2ñ5

D) 2ñ6

E) 5

E) ò30

EAB üçgen % m (ADC) = 2a % = m (DCE) a5 14 C) 2 D) 5

B) 2

D

C 156° K

A

E) 3

ABCD eşkenar dörtgen |DK| = |KC|

 ) = 156° m(DKC ) = 84° m(BAD

x

84°

|AE| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

D) 9

ABCD eşkenar dörtgen

K

2a

[AC] köşegenB) 3ñ2

B

E

|EC| = 1 cm x

E

DE ^ EB

7 A

30

A) 2ò30

%

E

ABCD bir eşkenar dörtgenAH = BE

Yukarıdaki verilere göre, m (HAB) = x kaç derecedir?

D

10.A 11.B 12.C

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?

11.9.

9.EABCD bir eşkenar dörtgen

B

B) 47

C

F

x A

x

8.E

[AC] köşegen & ) = 18 cm2 A (ADF & A (BCF) = 30 cm2

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

8. D

7.D

|EC| = 2 cmB) 5ñ2

6.C

ED ⊥ DC

Çözüm Yayınları

x

5.B

[AC] köşegen

|AE| = 10 cm

B

4.B

D

|BE| = 5 cm A

3.D

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(KBC)A) 45

B) 42

C) 30

D) 25

E) 20

BÖLÜM 02 Test

Eşkenar Dörtgen

1.

D E

x

C

72°

ABCD bir eşkenar dörtgen

4.

ABE bir eşkenar üçgen% m ^BCDh = 72°

D

5B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADE)A) 72

B) 80

C) 84

D) 86

4 AE) 87

D

ABCD eşkenar dörtgen

C

|AE| = 4 cm |EC| = 5 cm

H

B

Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

5.

C, B, F noktaları doğrusal

H

x

|AH| = 3 cm

4

|AF| = 4 cm FYukarıdaki verilere göre, |HB| = x kaç cm dir?

A)

1 2

3.

B) 1

C)

3 2

D 2 E

D) 2

C

E)

A

FABCD bir eşkenar dörtgen

A) ñ3

B) 2

6.

C) 3

D) 2ñ3

D

C

E) 3ñ3

FE ⊥ AB

x A

Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 96

E) 70

12

ABCD bir eşkenar dörtgen [DF] ve [CF] açıortay

F

2 B

D) 72

|AE| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EH| = x kaç cm dir?

|DE| = |FB| = 2 cm

C) 80

[AC] + [BH] = {E}

5 2B) 88

ABCD bir eşkenar dörtgen BH ⊥ DC

B

|EF| = 8 cm A

E) 3

 = m(CBH) m(CAD)

EF ⊥ AB 8

C

E

12

AF ⊥ CB B

H

D

x

Çözüm Yayınları

3

10 7 C) 2 D) 3

B) 4

DH ⊥ AB A

DH = AB

E

9 A) 2

2.

ABCD bir eşkenar dörtgen [AC] + [DH] = {E}

A

C

18

|AE| = 12 cm |EB| = 3 cm

E 3 BYukarıdaki verilere göre, |FE| = x kaç cm dir?A) 3ñ3

B) 6

C) ò38

D) 2ò10

E) 3ñ5

135

Test 18 7.

1. C

H

D

3 120°

A

C

F

B

4.E

5.C

6.B

7.B

8.B

9.A

10.D 11.A 12.E

adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur.

BH ⊥ DC• 12 cm uzunluğunda bir AB doğru parçası çizelim.

 = 120° m(BFD)• Pergelimizi 10 cm açalım.

|FH| = ñ3 cm• Pergelin sivri ucunu önce A, sonra da B noktasına batırarak iki çember çizelim.• Bu iki çemberin kesim noktalarını C ve D olarak adlandıralım.• Köşe noktaları A, C, B ve D olan ACBD dörtgenini oluşturalım.Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?A) 24ñ3

B) 18ñ3

3.C

10. Cemal Ögretmen, geometri dersinde öğrencileriyle birlikte

ABCD bir eşkenar dörtgen DE ⊥ BC

E

2.D

C) 16ñ3

D) 15ñ3

E) 12ñ3

ACBD dörtgensel bölgesinin alanı kaç cm2 dir?

Buna göre, Cemal Öğretmen’in sorduğu sorunun cevabı nedir?

A

8.

ABC­D eşkenar dörtgenindeB

x

D

E

A) 30

D) 60

E) 75

11.

C) 72

x

D

Çözüm Yayınları% Yukarıdaki verilere göre, m (AEB) = x kaç derecedir? C) 50

B) 54

C

D

C

136

E

7 6

|AE| = |ED|

O

|EF| = ñ7 cm

F

|AF| = 6 cm BYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 10

B) 4ñ6

12.

|DB| = 4 cm D

A(ABCD) = 16 cm

B

C) 3ò10

D) 9

E) 6ñ2

ABCD bir eşkenar dörtgen

E

2

A

ABCD bir eşkenar dörtgen

ABCD bir eşkenar dörtgen DC ⊥ CE

4

E) 108

[AC] ve [BD] köşegen

A

9.

D) 96

B, D, E doğrusaldır. 2 AE = 2 AC

C

B) 45

A) 48

12

F

C

BD ⊥ DE & ) = A (CBF & ) = 12 cm2 A (DEF

12

A

E

BYukarıdaki verilere göre, BEC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12A) 144

B) 10

C) 9

D) 8

E) 6

B) 124

C) 108

D) 96

E) 72

BÖLÜM 02 Test

Eşkenar Dörtgen

1.

D

C

4.

ABCD bir eşkenar dörtgen

D

C

|AD| = |FC|

A

50°

x B

E Yukarıdaki verilere göre, m(BFE) = x kaç derecedir?A) 15

B) 20

C) 25

D

2.

C

%

E m (BCD) = 82c

B

%Yukarıdaki verilere göre, m (AEC) = x kaç derecedir?A) 49

3.

B) 48

C) 45

D

C

A

D) 42

E) 41

ABCD bir eşkenar dörtgen

x F

BYukarıdaki verilere göre, FBCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 14

5.

B) 15

C) 16

D

6

E

A(ABCD) = 24 cm2

3

|BE|  = 3 cm BYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 6

B) 4ñ2

C) 5

D) 2ñ6 

137

6.

A

DE ^ AB

B

ADEF bir eşkenar dörtgen

D

Yukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 3ñ3

B) 2ñ6

B

|FC| = 6 cmC) 3ñ2

D) 2ñ3

E) 3

E) 2ñ5 

ABC bir üçgen

F

|AC| = 18 cm

|AE| = |EB|

E

E) 20

[BE] ve [CE] açıor­tay­

x

A

D) 18

ABCD bir eş­ke­nar dört­ge­n

C

AE + BC = {F}

x

F A

F

BEC eşkenar üçgenE) 35

ABCD eşkenar dörtgen

82°D) 30

& ) = 4 cm2 A (AEF

E 4

A

ABCD bir eşkenar dörtgen [AE] açıortay & ) = 6 cm2 A (ADE

6

Çözüm Yayınları

F

 = 50° m(BAD)

19

E

C

| BE | 2 = | EC | 3Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir?A) 6

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

Test 19 H

D 120°

E

11 FYukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir?A) 17

D

C) 15

H

A

E) 13

|EH| = 3 cm F

B

|EF| = 7 cm |DC| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç cm2 dir? A) 120

138

B) 118

C) 110

D) 108

E) 90

9. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

♦ Bir kenarı 2ñ7 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni çiziniz.

|DE| = 6 cm, |EB| = 2 cm olacak şekilde E ∈ [BD] noktasını işaretleyiniz.

A) 2ñ3 B) ò15

C) 4

D) ñ17

E) 5

 = 48° m(BAC) FA) 42

B) 38

C) 36

D) 28

E) 24

ABCD bir eşkenar dörtgen

E 6

A, D, E doğrusal

K

5

C

[AC] köşegen EF ⊥ AC

F

|DE| = 6 cm |KC| = 5 cm

A

B

xYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 14

12. D

xB) 13

3a

FEa

C) 12

C

D) 11

E) 10

ABCD bir eşkenar dörtgen BD + AE = {F} % % m (AED) = 3 m (DAE)

3 O

♦ E ile C noktasını birleştiriniz.

Bu çizime göre, E ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç cm dir?

x

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AFD)♦ Eşkenar dörtgenin [BD] köşegeni üzerinde

|DE| = |BF|D

EH ⊥ AD

10.D 11.D 12.B

A, B, F noktaları doğrusal

B

11.

ABCD bir eşkenar dörtgen

9.C

ABCD bir eşkenar dörtgen

C

48°

EF ⊥ AB

7

8.A

K

[BD] köşegen

E

3

D) 14

C

12

7.B

E

|BK| = 10 cm

B) 16

6.E

D

|KH| = 11 cm

B

A

5.C

 = 120° m(ADC)

104.E

BH ⊥ DC K

A

3.E

EF ⊥ BC

x

8.

2.A

10.

ABCD bir eşkenar dörtgen

C

Çözüm Yayınları

7.

1. C

|OB| = 8 cm

8

A

|OF| = 3 cm BYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A)

40 50 11 B) 11

C) 5

D) 5,5

E)

60 11

1. D

20

BÖLÜM 02 Test

Dikdörtgen4. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni şeklindeki şeffaf kağıdın kısa

ABCD dikdörtgen

C

E

kenarı 18 birim ve uzun kenarı 24 birimdir.

|BF| = 2|CF| F % % % m (DAE) = m (EAF) = m (FAB)D

K

C

A

B

DE oranı kaçtır? EC 2 3 3 4 A) 5 B) 3 C) 4 D) 5

Yukarıdaki verilere göre,

E) 1A

B

Şekil 1

Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni şeklindeki şeffaf kağıdın önce D köşesi [AK] doğrusu boyunca katlanıp yeşil üçgen dışındaki bölge maviye boyanıyor ve Şekil 2 oluşuyor. K

C

D

2. ABCD dikdörtgeninin DC kenarı ok yönünde EF üzerinden

katlanıyor. Yeni oluşan dikdörtgenin çevresi 60 cm olan bir karedir. D

A

C

E

F

E

F

D'

C'

D'

C'

x

x B

A

A

Dikdörtgen ile yeni oluşan karenin alanları farkı 30 cm2 olduğuna göre, |AD′| = x kaç cm dir?A) 14

C) 12

Daha sonra Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeninin C köşesi [BK] doğrusu boyunca katlanarak Şekil 3'deki sarı boyalı bölge dışındaki AC'KD dörtgeni kırmızıya boyanıyor. D

D) 11

E) 10

A

3.

E

ABCD bir dikdörtgen A, C, E doğrusaldır.

6

C

10

|AC| = |CE| |DC| = 6 cm |BE| = 10 cm

A

BYukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 18

C) 24

K

BB) 13

Çözüm YayınlarıD

B

Şekil 2

D) 30

E) 36

C Şekil 3

BBuna göre, mor boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?(Not : Kırmızı ve mavi renk karışımı mor renk olur.)A) 48

B) 36

C) 24

D) 18

E) 12

139

Test 20 5.

1.E

11

D

E

7Yukarıdaki şekilde S2 = 2S1 olduğuna göre |AF| = x kaç cm dir?A) 3

C) 2

D)

3 2

E

ABCD bir dikdörtgen

70°

[AC] köşegen C

140

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABE)A) 72

B) 70

C) 64

7. D

D) 62

C

E) 60

ABCD bir dikdörtgen [AC] köşegen [DE] + [AC] = {H} DE ⊥ AC

H A

2

B

8

E

9.A

10.E

ABCD bir dikdörtgenA) 2

C) 4

Şekildeki A noktasında bulunan bir hareketli kırık çizgiler boyunca hareket ederek D noktasına gidecektir.

Buna göre, bu hareketlinin aldığı en kısa yol kaç cm dir?A) 30

9.

D

B) 27

D) 2ñ5

E) 2ñ6

C) 25

D) 23

E) 20

ABCD bir dikdörtgen

C 2

[AF] + [CE] = {K} |CF| = 2 cm

K

10

|FB| = 10 cm |AE| = 4 cm

A

4

E

B

12

|EB| = 12 cmYukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 40

B) 36

C) 32

C

10. D

D) 30

E) 28

ABCD bir dikdörtgenD, F, E doğrusal

% % m (CED) = 2m (AFD)

x|AE| = 2 cm

|EB| = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ACE üçgeninin alanı kaç cm2 dir? B) ñ5

8.C

B

12

|AC| = |BE|

 ) = 70° m(BED xE) 1

Çözüm Yayınları

5 2

 ) = 22° m(CAB

A

7.D

|AB| = 12 cm

A

B

22°

6.D

|AD| = 1 cmD

C

1

A(FBCE) = S2 A x F

6.

5.E

A(AFED) = S1

S2

B)

4. C

|DE| = 11 cm |EC| = 7 cm

S1

3.C

8. D

ABCD bir dikdörtgen

C

2.B

10

a

A

F

B

|AF| = 7|BF| |CE| = 10 cm

2a EYukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 18

35 B) 2

C) 17

31 D) 2

E) 15

BÖLÜM 02 Test

Dikdörtgen

1.

A

|BC| = 9 cm D

|AE| = |BD|

C

 ) = 32° m( ABD

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCE)A) 32

C) 22

D) 16

|AB| = 16 cm

9

E

BB) 24

ABCD bir dikdörtgen

E

A, B, E doğrusal

x

32°

4.

ABCD bir dikdörtgen

C

D

21

A

E) 12

B

16& ) + A(BCE & ) toplamı kaç Yukarıdaki verilere göre, A(ADE cm2 dir?A) 96

B) 72

C) 48

D) 40

E) 36

5. Kenar uzunlukları 9 cm ve 15 cm olan ABCD ve AEFG eş dikdörtgenleri, şekildeki gibi yerleştiriliyor. D2. D

6 2

2 2C

EFH = ABA

H

|EC| = 2 2 cm B

|DE| = 6 2 cm |FH| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, FBC üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 6 2 B) 5 2 C) 4 2 D) 3 2 E) 2 2

K F

15

A Çözüm Yayınları

4

C x

9

AC + BE = {F}

FABCD bir dikdörtgen

G

B

E

Bu dikdörtgenlerin BC ve FG kenarları K noktasında kesişmektedir.Buna göre, |GK| = x kaç cm dir?A) 3

B) 4

C) 3§2

D) 5 E) 4§2

3. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninin A köşesi sabit kalmak şartıyla [AD] kenarı 4 cm uzatılıp [AB] kenarı ise 3 cm kısaltılarak şekildeki AEGH karesi elde edilmiştir. H 4 D

G A1

C

F

6.

A2

AA1 – A2 = 20 cm2 olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

D) 48

4E 3 B

C) 44

COluşan DFGH ve EBCF dikdörtgenlerinin alanları sırasıyla A1 ve A2 dir.

B) 42

12

D

E) 52

Ax

E

B

F 1

ABCD bir dikdörtgen % % m (EDF) = m (CDF) |FB| = 1 cm |CF| = 4 cm |DC| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?

20 A) 3

B) 6

17 16 C) 3 D) 3

E) 5

141

Test 21 7.

ABCD bir dikdörtgen

E 9

22

D

C

F

x

7

1. D

2.C

3.C

10. D

4

F

BE ∩ DF = {C}|EF| = ò22 cm|DE| = 9 cm|BF| = 7 cm1 E

B

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 4ñ6

D) 6ñ3

C) 10

8

4

D

L 3

C

E 4

x A

10

A

9.

D

15

B

C) 6

15

E

C

xA) 3,2B

D)

11 2

E) 5

75 76 B) 7 7

C) 11

D

10

E

A

78 7

D) 4,2

D

C

B

F

E) 5

|BC| = 8 cm E

|EC| = 10 cm

F B′ Şekil - IIŞekil - I’deki ABCD dikdörtgeni d doğrusu boyunca katlanınca dikdörtgenin C köşesi ile A köşesi çakışıyor ve Şekil-II meydana geliyor.Buna göre, taralı AEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 36

B) 40

C) 48

K

C

D) 72

E) 80

ABCD bir dikdörtgen |AE| = |EB|

F

L A

E) 12

A

Şekil - I

|AD| = 12 cm

D)

C) 4

d

ABCD bir dikdörtgen

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç cm dir?

A)

B) 3,6

d

|FB| = 24 cm 24

|AE| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DL| = x kaç cm dir?

|AF| = 6 cm

K A 6 F

|DE| = 1 cm|DE| = |EC| 12

|BK| = 2 cm

K 2 B

12. D 142

ABCD dikdörtgen

8

|KF| = 8 cm

A) 7

10.C 11.B 12.E

|FC| = 10 cm

|AB| = 10 cm9.A

|DF| = 4 cm

|LC| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AK| = x kaç cm dir?

13 2

C

8.E

[AF] = [EK]

|BC| = |FL| = 4 cmB)

7.D

L

11.

ABCD ve AEFK birer dikdörtgen

F

K

E) 11

Çözüm Yayınları

8.

10

6.A

B) 7ñ2

5.D

x

3

A

4.B

|DK| = |KC| |AL| = |LO|

O

E

|OF| = |FC| B

|AB| = 9 cm |AD| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, A(EFKL) kaç cm2 dir?A) 18

B) 15

C) 12

D) 10

E) 9

BÖLÜM 02 Test

Dikdörtgen

1. D

C

4 3 15°

22

4. Şekil 1'deki iki eş dikdörtgen taralı bölge üst üste gelecek

E

şekilde P noktasından vidalanmıştır. x cm

K A30°

x

B

ABCD dikdörtgen [AE] ∩ [BD] = {K}

 ) = 30°, m( AED ) = 15°, CE = 4 3 cm m( ABD Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? A) 4ñ3

B) 2ñ10

C) 6

D) 3ñ3

P

x cm

E) 4 Şekil 1

Dikey durumdaki dikdörtgen P noktası etrafında şekildeki gibi ok yönünde döndürülerek Şekil 2 elde edilmiştir.A

ABCD bir dikdörtgen

E D

C

EH ⊥ AB AE ⊥ BE

P

Çözüm Yayınları

2.

B

C

D Şekil 2

|HB| = |AD| A(ABCD) = 117 cm2 A

H

BYukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir?A) 2ò13

B) 6ñ3

C) 3ò13

D) 4ò13|AB| = 15 cm ve |CD| = 5 cm olduğuna göre, x kaç cm dir?A) 8

B) 9

D

C

C

D

ABCD bir dikdörtgen|AB| = 13 cm|AD| = 3 cmM

K

EBH = AC

143

|LC| = 6 cm |BH| = 3 6 cm

3

6

A

L

birer dikdörtgen F

L H

B

A

E) 15

ABCD ve DEFC

6

N

D) 12

E) 8ñ3

5. 3.

C) 10

BBuna göre, açıortayların oluşturduğu KLMN dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, DEFC dikdörtgeninin alanı kaç cm2dir?A) 60A) 9

B) 52

C) 50

D) 45

E) 39

B) 10

C) 12

D) 15

E) 18

Test 22

1. C

6. D

C O

4 2

ABCD bir dikdörtgen

9. D

[AC] ∩ [BD] = {O}OF ⊥ OB|BC| = 4ñ2 cm2.C

3.C

4.D

5.E

6.B

6

BYukarıdaki verilere göre, AFO üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 2

B) 2ñ2

7. D

C) 3

D) 4

5

[DE] ve [FE] açıortay

F

|CF| = 5 cm |DC| = 12 cm

A

E

B

Yukarıdaki verilere göre, DEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir? A) 15

B) 20

8. D

8

C) 26

D) 30

C

F

|AB| = 4|BC|

F 2 B 1

|BE| = |CF| = 1 cm

EYukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir?A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

ABCD bir dikdörtgen

C

12

E) 3ñ2

9.A 10.D 11.A

CE = BE

1

A

10. D

ABCD ve AEBF birer dikdörtgen

C

|AB| = 3|AD|

F

Çözüm Yayınları

F

8.B

ABCD dikdörtgen

C

|FB| = 6 cm A

7.E

|BE| = 6 cm B

A 6

E) 39

E

Yukarıdaki verilere göre, ADF üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 12

B) 9

C) 8

D) 6

E) 3

ABCD bir dikdörtgen [BD] ∩ [EF] = {K}

144 K

5

11.

|BK| = |KD|

D

2

B

E

C

ABCD bir dikdörtgen E, A, B doğrusal

α

|DF| = 8 cm

x

|BC| = 5 cm A9

 ) = 2 ⋅ m( ADE ) m( ACD |AB| = 12 cm

|AE| = 2 cm

E

A

12

B

|BC| = 9 cmYukarıdaki verilere göre, ADKE dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 14A) 3ò10

B) 15

C) 16

D) 18

E) 20

B) 4ñ6

C) 10

D) 6ñ3

E) 11

BÖLÜM 02 Test

Kare

1. D

4. Şekil - 1'deki ABCD karesinin A ve B noktalarından K ve L

ABCD bir kare

E

1

noktalarına ipler bağlanmıştır.

A, C, E noktaları doğ-

C

rusal|AC| = 6 cm 6

x

AA) 3ñ2

2.

C) 5

D

D) 4ñ2

E) 6

ABCD bir kare

C

H Çözüm Yayınları

|AH| = 4 cm

B HYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 8

B) 4ñ3

3. D

C) 6

KC

PE) 4

Şekilde ABCD kare, MKL eşkenar üçgendir.

Q

xD) 4ñ2

|AB| = 10 cm |AH| = 7 cm

DBL

O A

D

 ) = 15° m(BAH

x

15° 4

|KH| = 5§2 cm,

R L

|BR| = 5§2 cm A B D C H R |LR| = 7 cm Şekil - 1 O K Şekil - 1'deki ABCD karesi O merkezi etrafında saat yönünde 45° döndürüldüğünde D C Şekil -L 2'deki gibi ipler gergin bir Şekil - 1 duruma geliyor. A K H R

AH ^ HC

A

[BR] ⊥ [LR]

O

Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?

[KH] ⊥ [HR]

L

A B K H

B B) 2ñ5

K|CE| = 1 cm23

R

C Şekil - 2O

B

C Şekil - 2Buna göre, bu iki ipin uzunlukları toplamı kaç cm dir?A) 23

5.

D

B) 24

C) 25

E

E) 27

ABCD bir kare

C x

D) 26

145

BE ⊥ EC

2

[AC] ∩ [MK] = {P} ve

|AB| = |AE|

[KL] ∩ [BC] = {Q} ise

|EC| = 2 cm

A M

B

LYukarıdaki verilere göre, m _PQK i = x kaç derecedir?A) 45

%

B) 60

C) 70

B

A

D) 75

E) 80Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 2

B) 2ñ2

C) 3

D) 2ñ3

E) 4

Test 23

1. C

6. D

5.B

6.A

D′

D

°

BEA) 4

C) 9

C

D

3 2

2 E

D) 12

F

|DE| = ñ2 cm

Yukarıdaki verilere göre, EBF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 10

8. D

C) 18

C

146

Buna göre, taralı alan kaç cm2 dir? A) 8ñ3

D) 20

B) 9ñ3

E) 25

ABCD bir kare

C

E) 16ñ3

E

|DE| = 4 cm

F x B

A

Yukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?A) 4ñ2

B) 6

11. D

C) 4ñ3

H ∈ [AC] E13 B

E) 6ñ2

[AC] köşegen

GK

D) 8

ABCD ve EFGH kare

C|KE| = ò13 cm

ABCD bir kare

 ) = m(EBD ) m( ABE

H

|BF| = |CF|

E

D) 12ñ3

DE ⊥ EB

4

|AK| = |KF| F

C) 10ñ3

D

D, C, F noktaları doğrusalB) 15

döndürülerek A′BC′D′

B

10.

ABCD bir kare

|CF| = 3ñ2 cm B

10.D 11.B

E) 16

EB ⊥ BF

AÇözüm Yayınları

B) 8

9.A

karesi elde ediliyor.

A

Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?

8.B

saat yönünde 30°

C A′7.E

Bir kenarı 2ñ6 cm

C′

|EF| = 4ñ2 cm

4 2

A

4.D

olan ABCD karesi

 ) = 30° m( ACE

F

7.

3.D

D, A, E doğrusal

30

A

9.

ABCD bir kare

C

2.D

F ve E noktaları ABCD karesinin üzerindenA

F

B

|EB| = 2 birimYukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, D ve G noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?A) 169A) 4

B) 144

C) 136

D) 120

E) 100

B) 2§5

C) 2§3

D) 6

E) 6§2

BÖLÜM 02 Test

Kare

1. D

11

K

C

4. D

ABCD bir dikdörtgen

ABCD bir kare

C

KLFC bir kare

 ) = 120° m( AEC

|DK| = 11 cm

A

5

F

L

x

E

|AE| = 2 cm |EC| = 6 cm

120°

2

E

B

Yukarıdaki verilere göre, |EL| = x kaç cm dir?A) 6ñ2

15°

6

|AE| = 5 cm2. D

B) 8

C) 5ñ2

3 2E) 6

B

Yukarıdaki verilere göre, karenin bir kenarı kaç cm dir?

A) ò26

B) 3ñ3

C) 2ñ7

5. D

E) 6

|BF| = |EB| x

|DF| = |EF|

F

 ) = 15° m(EDC

E

A

Çözüm Yayınları

DC = 3 2 cm

BYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 3

B) 2ñ3

C) 4

3. D

C

D) 3ñ2

A

E

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DFE)A) 30

B) 45

C) 60

K E

D) 67,5

E) 75

E) 6

Şekilde ABCD ve EBFK birer kare, geriye kalan beş dikdörtgen eştir.

6.

D

ABCD ikizkenar yamuğunun içerisine altı eş kare çiziliyor.

C

A(ABCD) = 90 cm2

A(EBFK) = 6 cm2 F B

AYukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç dir?A) 96

B) 72

D) 4ñ2

ABCD bir kare

C

 ) = 45° m(BCE

45°

x

D) 7

A

ABCD bir kare

C

A

24

C) 64

D) 49

cm2

E) 36B

Yukarıdaki verilere göre, karelerden birinin bir kenarı kaç cm dir?

A) ñ3

B) 2

C) 2ñ2

D) 3

E) 2ñ3

147

Test 24

1. A

7. D

|DE| = 3 cm

x

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 6

B)

11 2

C) 5

D)

9 2

E) 4

H

x F

AYukarıdaki verilere göre, boyalı üçgenlerin alanları toplamı kaç cm2 dir?A) 36

B) 18ñ3

|DH| = |FE| |DF| = 8 cm

A) 8

D) 9

E) 6ñ3

A, D, K doğrusal

L|FE| = |BC|4 C

D

E

ABCD bir kare

C F

x

A

AE = EF

K

21 BYukarıdaki verilere göre, |AK| = x kaç cm dir?A) 25

12.

D

B) 28

C) 30

D) 32

E) 35

|AE| = 4ñ2 cm

|KF| = |EC| = 4 cm

|BE| = 6 cm

10

Yandaki şekilde G, ABCD karesinin

|DE| = 10 cm E

merkezi olduğuna göre, |GL| kaç cm dir?

4

2

6

A

A

ABCD bir kare

C

ve L, DEFK dikdörtgenin ağırlık

GE) 12

DEFK dikdörtgen

D) 12ñ3

ABCD kare

F

4

E

C) 18

|KB| = 21 cmC) 6ñ2

|CF| = 4ñ6 cm

[CH] ⊥ [DE]

Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir? B) 2ò17

 ) = 60° m(ECF

KF = EF

148

E

ABCD bir kare

A, B, E doğrusal

 ) = 75° m( ADE B

10.D 11.E 12.C

|DE| = |EC|

Çözüm Yayınları

75°

9.C

B

Şekildeki ABCD karesinde

C

8.B

|EC| = 6ñ2 cm

F

11. D 8. D

7.D

4 6

A6.E

60°

6 2

E

B

A

K

5.C

C

|AE| = 6 cm

F

6

9.

4.A

[AE] ⊥ [DF]

E

3

3.A

10. D

Şekilde ABCD kare

C

2.B

B

A) 65 B) 66 C) 2 17 D) 69 E) 70

BYukarıdaki verilere göre, AEB üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12ñ2

B) 6ñ6

C) 12

D) 6ñ2

E) 6

BÖLÜM 02 Test

Kare

1.

2 6 F

D

C E

|AB| = 2 cm

|EF| = 4 cm A

A

EB = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BFE)A) 90

B) 75

2. D

C) 67,5

CD) 60

x F

ABCD bir kare ve D, A, E

E) 2ñ2

5. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. • Bir kenarı 6 cm olan bir ABCD karesi çiziniz.

[BD] + [EC] = {F}• |EB| = |EC| olacak biçimde bir E ∈ [BC] noktasını işaretleyiniz.• D köşesi ile E noktasını birleştiriniz.• A noktasından [DE] ye çizilen dikme ayağı H olsun. H ile B noktasını birleştiriniz.Bu çizime göre, H ile B noktaları arası uzaklık kaç cm dir?A) 3

Çözüm Yayınları

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DFC)A) 60

C) 70

C

D) 75

B) 3§2

C) 6

ABCD bir kare

6. D

E) 12

ABCD bir kare

C

A, B, E doğrusal

|BC| = 6 cm

5

D) 3§5

E) 80

|FB| = |FC| = 5 cm

F

D) 3

E

B) 2ñ3 C) ò10

|AE| = |BD|

E

x

B

E) 45

B

B) 67,5

2

Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?

A) ò13

noktaları doğrusaldır.

A

3. D

ABCD bir kare ABE ve ADF birer eşkenar üçgen

F

|DF| = 2ñ6 cm

x

4

4.

Şekilde F, ABCD karesinin köşegenlerinin kesim noktasıdır.

C

D

25

|AE| = 2§5 cm

6

|DE| = 6 cm

5 A

A

BYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 4

B)

7 2

C) 3

D)

5 2

E) 1

B

EYukarıdaki verilere göre, DCE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8

B) 9

C) 12

D) 16

E) 18

149

Test 25 7. D

1. B

E

30

F

3.A

10.

ABCD bir kare

C

2.B

4.E

5.C

6.A

7.E

8.A

9.D

10.E 11.D 12.C

ABCD bir kare

E

|BF| = |CF|

DEC bir eşkenar üçgen

& A(AEK) = 30 cm2 & A(KBF) = 6 cm2

EC ⊥ CF D

|AB| = 6ñ3 cm

C

K 6 F A

x

BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 12

B) 11

C) 6ñ3

8. D

D) 10

A

E) 4ñ6

Yukarıdaki verilere göre, DEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6ñ3

B) 12

C) 8ñ3

11. D

ABCD bir kare

C

BD) 18

Şekildeki ABCD karesinin [AC] ve [BD] köşegeni F noktasında birbirini kesmektedir.

C

[BE] ∩ [CF] = {K} 13

|FB| = |AE| x

A

4 3

|EC| = 13 cm

K B

FYukarıdaki verilere göre, |KC| = x kaç cm dir?A) 11

B) 6ñ3

C) 10

D) 4ñ6

E) 9

C

|AE| = 12 cm

K

A

12

E

BYukarıdaki verilere göre, |FK| = x kaç cm dir?A) 6§29. D

m(AéCE) = m(BéCE)

x Çözüm Yayınları

E

F

|EK| = 4ñ3 cm

E) 9ñ3B) 8

D) 6

C) 4§3

E) 4§2

ABCD bir kare EL ^ BC

150

12. D

|KL| = 2 cm

C

E

A

K F

2

L

|AE| = |DE|

6

|EH| = 6 cm

E B

xYukarıdaki verilere göre, CEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6

B) 8

BH ⊥ EC

H

A(ABCD) = 36 cm2

C) 9

ABCD bir kare

D) 12

E) 18

A

BYukarıdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir?A) 8

B) 6ñ2

C) 10

D) 6ñ3

E) 11

BÖLÜM 02 Test

Kare

1. D

4.

ABCD bir kare

C

D

 ) = 15° m(BCE

EF ⊥ FB

x

|DE| = 2 cm

6

|EF| = |FB| = 6 cm 6

F E

7 2

B

AYukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?A) 15

2.

B) 9ñ2

D

DE ⊥ EF

E

AE = 7 2 cm

15°

A

ABCD bir kare

C

2

C) 14

D) 12

67,5°

 ) = 67, 5° m(DCE

BYukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?A) 100

5.

D

E) 8ñ2

ABCD bir kare

C

26

B) 90

C) 80

D) 60

E) 50

ABCD bir kare

C

|DE| = |EF| |FB| = 2ñ6 cm

EB = 3 2 cm

A

x

E

3 2

BYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 6ñ2

B) 8

3.

C) 3ñ6

D x

E

D) 4ñ3

C 4

A

B 2

E) 6

E, A, B ve C, B, F doğrusal

B

FYukarıdaki verilere göre, DCE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

6.

D

B) 10

C) 9

10

D) 6

E) 4

K 4 A

A) 6

D) 3ñ6

C

E) 8

ABCD bir dikdörtgen KH ⊥ BC

|BF| = 2 cm7

EFKL bir kare

|BC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

L

E

ED ⊥ DFC) 2ò13

A

ABCD bir kare

F B) 3ñ5

Çözüm Yayınları

E

F

H

|DL| = 10 cm |LC| = 7 cm

B|KH| = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 124

B) 118

C) 112

D) 108

E) 104

151

Test 26 7.

1. C

D

K

[CF] ⊥ [BK]

4 H

3.C

10. D

ABCD bir kare

C

2.E

4.E

E

7.B

L

8.A

9.D

10.D 11.D 12.A

ABCD bir kare |DE| = |EC|

K

[CF] ⊥ [EF] 16

6.C

C

|KH| = 4 cm F

5.D

|BF| = |FC| F

|AB| = 10ñ3 cm

|HB| = 16 cm

x E

A

A

BYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 6ñ3

B) 10

8.

C) 4ñ6

E

D) 9

DA) 30

K

A

B% Yukarıdaki verilere göre, m (DEF) = x kaç derecedir?A) 24

B) 27

C) 30

E) 36

D) 10

E) 8

Şekilde K noktası, ABCD karesinin ağırlık merkezidir.

D

[AE] ⊥ [EB] K

A

C

|AE| = 4 cm |AD| = 5 cm

4 E

BYukarıdaki verilere göre, |EK| kaç cm dir?A) 8

B) 6

C) 4ñ2 D)

7 2 2

E) 3ñ2

Şekildeki ABCD karesinde

C

F

D) 32

C) 15

5

Çözüm Yayınları

156°

B) 20

11.

C

F

D 3

Yukarıdaki verilere göre, EKL üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

% m (BKF) = 156°

x

9.

E) 4ñ5

ABCD ve EFKC birer kare

B

10 3m(EA†F) = 45°

152

|BE| = |EC|, E|DF| = 3 br

45°

12. Bir ABCD karesi çizelim. |CE| = 2|BE| olacak şekilde %

E![BC] noktasını işaretleyelim. F![CD] ve m (FAE) = 45c

B

AYukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç br2 dir?A) 36

B) 45

C) 72

D) 81

E) 100olacak şekilde F noktasını seçelim.|CF| = 6 cm olduğuna göre, bu karenin çevresi kaç cm olur?A) 48

B) 52

C) 56

D) 60

E) 64

BÖLÜM 02 Test

Deltoid ve Dörtgenlerin Sınıflandırılması

1.

4. Bir eşkenar dörtgenin kenarlarının orta noktalarını köşe

ABCD bir deltoid

A

kabul eden yeni dörtgen aşağıdakilerden hangisidir?

|AB| = |AD|

70°

 ) = m( ABE ) m(CBE

B

 ) = 70° m(BAD

D

x

27A) Kare

B) DikdörtgenC) Eşkenar dörtgen

D) YamukE) Deltoid

 ) = 50° m(BCD

E

50° C

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BED)A) 100

k

C) 110

D) 115

E) 120

A

ABCD bir deltoid

x

|AB| = |AD| = k

k

B

 ) = 60° m(BCD

k 3 60° C = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BAD)A) 120

B) 135

C) 145

D) 150

ABCD bir deltoid

A

|AB| = |BC|

B

|BC| = |CD| = kñ3 cm D

k 3

5.

Çözüm Yayınları

2.

B) 105

30°

4 2

150°

D

% m ^ ABCh = 30° % m ^ ADCh = 150° |AC| = 4ñ2 cm

C

Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm2 dir?A) 64

B) 48

C) 40

D) 32

E) 16

E) 165

6.

ABCD bir deltoid

A

|AB| = |AD|

3.

ABDE bir deltoid

B

D

E

AB ⊥ AC x

C

F

 ) = 70° m( AED = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ACB)A) 15

B) 20

C) 25

7

B

|AE| = |AB| 70°

D) 30

E) 40

E, F, K bulundukları kenarların orta noktaları

E

ABC bir dik üçgen

A

|EF| = 7 cm

D 4

|FK| = 4 cm

K

C

Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm2 dir?A) 112

B) 96

C) 72

D) 56

E) 48

153

Test 27

1. C

7.

10.

ABC bir üçgen

A

2.A

3.B

D

4.B

x

5.D

A

B

x

C

8

DYukarıdaki verilere göre, |BF| = |BD| = x kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 4

8.

D) 5

B

6

E

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 5

9.

9 2

C) 4

B

B) 10

7 2

D) 12

E) 13

|AB| = |AD| |AE| = |BE|

12

E) 3

|CF| = |FD| |AC| = 12 cm

C B

F

|BD| = 16 cm D

16Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?A) 4ñ5

12.

B) 9

E

D) 6ñ3

E) 12

ABCD bir deltoid E ve F orta noktadır.

14 O

B

|BC| = |CD|

C) 10

A

|AB| = |AD|

D

C) 11

A

E ve F bulundukları kenarların orta noktaları

E

154

D)

ABCD bir deltoid

A

A) 9

E

CB)|BE| = 8 cm

6 8

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = |CE| = x kaç cm dir?

|BC| = |CD|

Çözüm Yayınları

x|DE| = |EC| = 6 cm

9

D

|AB| = 18 cm

B

18

11.

|AD| = |AC| = 9 cm

9

|BE| = 7 cm

E) 6

ABC bir üçgen

A

10.C 11.C 12.E

7

|DC| = 8 cm

x

9.B

|AD| = |AE| E

|AF| = 3 cm

F

8.E

DC // AB x

|EC| = 2|AE|

E

7.A

C

|FE| = |DE| 3

6.D

|AC| = 18 cm D

|AB| = |AD| = 14 cm |BC| = |CD| = 16 cm

|BD| = 10 cm

F

|AC| = 24 cm

16

F

C

CYukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16Yukarıdaki verilere göre, FOE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6ñ5

B) 8ñ5

C) 9ñ5

D) 10ñ5

E) 12ñ5

BÖLÜM 02 Test

Deltoid ve Dörtgenlerin Sınıflandırılması

1.

4.

ABCD bir dikdörtgen

E D

F

C

13

|AB| = |BC| = 13 cm

20

|AD| = |DE|

|AD| = |DC| = 20 cm B

|FB| = 9 cm

G

|AB| = 12 cm

9

ABCD bir deltoid

A

[DE] ⊥ [BE]

x

28

D

G′

|AC| = 24 cm

20

13 C

A

12

BYukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7Yukarıdaki şekilde G, ABC nin ağırlık merkezi, G′ ise ADC nin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GG′| kaç cm dir?A) 10

B) 9

C) 8

5.

I. İkizkenar yamuk

I. KareII. ParalelkenarII. DikdörtgenIII. Eşkenar dörtgenIII. Eşkenar dörtgenIV. KareIV. ParalelkenarV. İkizkenar yamukV. DikdörtgenYukarıdaki dörtgenlerin kaçının köşegenleri birbirine eşittir?A) 5

3.

B) 4

C) 3

B

4

E) 1

ABCD bir deltoid

A 2 13

D) 2

Yukarıdaki verilen dörtgenlerin kaçının her iki köşegeni daima açıortaydır?A) 5

B) 4

6.

C) 3

|AB| = |AD| = 3 cm D

x

10

7

E) 1

% m (ABC) > 90c

3

B

|CD| = 10 cm

D) 2

ABCD bir deltoid

A 3

|AE| = 4 cm D

E) 6|AB| = |AD| = 2ò13 cm

2 13

E

Çözüm Yayınları

2.

D) 7

|BC| = |CD| = 7 cm A(ABCD) = 12 3 cm2

7

C CYukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 144A) 4ñ3

B) 124

C) 108

D) 96

E) 72

B) 5ñ2

C) 3ñ6

D) 8

E) 6ñ2

155

Test 28

1. A

7. x B

D

5.D

6.D

7.B

8.A

9.B

10.B 11.E 12.C

ABCD deltoid

A

|BC| = |CD| |EF| = 4 cm

|AD| = |CD| = 8§2 cm

|AC| = 15 cm

E

|BD| = 23 cm x

4.D

[AD] ^ [DC]

8 2 23

3.E

10.

ABCD bir deltoid

A

2.C

F

B

8 2

D

C

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = |BC| = x kaç cm dir?A) 15

B) 17

C) 18

D) 19

C

E) 20

Yukarıdaki şekilde E noktası ABC üçgeninin, F noktası ise ACD üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, Alan (ABCD) kaç cm2 dir?8.

A) 60

B) 90

C) 120

D) 135

E) 180

ABCD bir deltoid

A

|AB| = |AD| |EC| = 3 |BE| x E

12

D

|FD| = 12 cm

11.

F

Çözüm Yayınları

B

C

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

A

ABCD bir deltoid Dx 18

156

3 5

E) 5

B

E

DYukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 10

B) 9

|AB| = |BC| = 3ñ5 cm

ABCD bir deltoid

11

|AF| = |FO|

O

B K

D

Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm2 dir?A) 20ñ5

E) 26ñ5

|AB| = |AD| = 11 cm |CD| = |BC| = 7 cm

L

|AC| = 12 cm

CD) 25ñ5

E) 6

E ve L bulundukları kenarların orta noktaları

F

7

C

C) 24ñ5

D) 7

|OK| = |KC|

|ED| = 2 cm

B) 22ñ5

C) 8

A

E

|AE| = 6 cm

3 5

|BF| = 18 cm |DE| = 10 cm

|AD| = |DC| 2

A, D, E doğrusal E |AB| = |BC| |EF| = 12 cmAB ⊥ AE 6

12

C

ABCD bir deltoid

A

F

B

12. 9.

10Yukarıdaki verilere göre, EKLF dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 3ò10

B) 4ò10

C) 6ò10

D) 8ò10

E) 12ò10

BİRE BİR 1.

BÖLÜM 02 Test 4.

ABC bir dik üçgen

A

C

D

EFKL bir dikdörtgen L

EF ⊥ FC E

|AK| = |KC|

|AF| = 3 cm

|BE| = 4 cm B 4 E

F

9

C

ABCD bir dikdörtgen [CE] açıortay

AB ⊥ AC

K

29

|FB| = 12 cm

|FC| = 9 cm

A

3

F

B

12Yukarıdaki verilere göre, EFKL dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 38A) 90

5.

D

2.

B) 36

C) 34

D) 32

E) 30

ABCD bir dikdörtgen

E

ECO bir eşkenar üçgen x

C

A

B Yukarıdaki verilere göre, m(EDC) = x kaç derecedir?A) 36

B) 34

C) 30

D) 28

E) 26

A

ABCD bir deltoid45° x

F 3 6

E

AB) 8

Yukarıdaki şekilde, A(BFDE) =

A) 2

B)

3 4 C) 2 3

A

% m (ABE) = 45c |FE| = 3 6 cm

D) 1

E)

1 2

|AB| = 4 cm

x 5

A(ABCD) olduğuna göre, 3

ABCD bir eşkenar dörtgen

D

|BC| = |CD|

E

1

|AE| = 5 cm C

|EC| = 1 cm

4 B

Yukarıdaki verilere göre, |BF| = x kaç cm dir?

A) 3 6

B

3

|DF| = |DE| = x kaç cm dir?

C

E ∈ [AD] |AB| = 3 cm

BE = AD

D

B

E) 150

F ∈ [DC]

6.

AC + BE = {F}

D) 135

ABCD bir kare

C

E3.

F

 ) = 26° m( ABD

O 26°

x

C) 120

x

[AC] ∩ [BD] = {O}

Çözüm Yayınları

D

B) 105

C) 6 2

D) 9

E) 6 3

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

A) ò15 B) ò14 C) ò13

D) 2ñ3 E) ò11

157

Test 29

1. A

7. D

AE ⊥ BE

x

B B) 3ñ3 C) ò26

D

C

D) 2ñ6

E O

E) 2ñ5

|FB| = 7 cm

B

|AF| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, |OC| = x kaç cm dir?A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E H

C

158

Şekilde birim karelerden oluşan bu dikdörtgenin içine yerleştirilmiş AHF dikBuna göre, |AF| = x kaç cm dir?A) 24

BFH ⊥ AE olduğuna göre,

AH oranı kaçtır? FHA) 3

5 2

B) 20

C) 18

D

C) 2

D) 17

E) 15

Yanda verilen ABCD karesi

C K

eşit alanlı dört dikdörtgene bölünmüştür.

L

A

F

Buna göre,

A)

B

DE oranı kaçtır? AF

3 3 5 5 3 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 11

E

3 6ABCD kare

D

F

45°

[DC] + [AE] = {F} C

% m (ECD) = 45°|AF| = 2|EF||EC| = 3 6 cm

üçgeni verilmiştir.

A

B)

|BC| = 18 cm

E) 16

ABCD dikdörtgeni ve F

|EC| = 12 cm

B

12. 9. D

10.B 11.A 12.B

ABCD bir dikdörtgen

18

E

Çözüm Yayınları

7

9.E

Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni [AE] ve [BF] doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyor.

ABCD bir eşkenar dörtgen

|EF| = 6 cm

F

8.AEF ^ AB

6

7.C

C

O noktası köşegenlerin kesim noktası

x

8

12

A

11.

A

6.E

x

3 2

A

8.

5.D

F

Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?

A) ò30

4.D

E

|BE| = 3ñ2 cm

2

3.E

D

|AE| = ñ2 cm

E10.

ABCD bir kare

C

2.C

D)

3 5 E) 3 2

B

A

Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?A) 124

B) 108

C) 62

D) 54

E) 27

01

TÜMEVARIM - II Test 1. Dört telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan Şekil 1'deki

3.

gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen dikdörtgen biçiminde bir çerçevenin kısa kenarı 12 birim, uzun kenarı 17 birimdir.

AB ^ BC

D

D, A, C

A

noktaları doğrusal % % m ^BDCh = 2 $ m ^BCDh

12

x

BD = 12 cm

B B

C A A

BYukarıdaki verilere göre, AC = x kaç cm dir?A) 27

B) 24

C) 18

D) 15

E) 12

Şekil 1

Şekil 2A ve B köşeleri üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafa aşağıya kaymasıyla Şekil 2'deki gibi bir paralelkenar halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 8'er birim azalmış, diğer iki köşesinin konumu ise değişmemiştir.Buna göre, çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birimkare azalmıştır?A) 20

B) 22

C) 24

D) 26

E) 28

4. Çözüm Yayınları

60° 4

B|AG| = 4 cm |AC| = 6 cm

C

x

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir? A) 14

D

6

G2.

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi % m ^CAGh = 60°

A

B) 12

C) 10

D) 9

E) 8

ABCDE düzgün beşgen

F

K ABF eşkenar üçgen

x

E

C

159 A

5. AB

AF // DE

D

Yukarıdaki şekilde B, C ve K noktaları doğrusaldır.Buna göre, m (BKE) = x kaç derecedir?A) 72

C) 76

D) 78

|BE| = |EK| = |KC| & ) = 42 cm2 A (ABC

B

%

B) 74

ABC bir üçgen

E) 80

E

F K

CYukarıdaki verilere göre, BDF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 10

B) 12

C) 14

D) 18

E) 21

Test 01

E x

CA) 82

B) 78

C) 76

A12

9

x B

D) 74

E

E 6

|BC| = |CD|

F

|AE| = 2|BE| D

x

B

|AF| = 9 cm |EF| = 6 cm

CYukarıdaki verilere göre, |FC| = x kaç cm dir?A) 6

10.

D

C) 6 2 D) 4 5

B) 8

8

C

E) 9

Kenar uzunlukları

AB // DEolan dikdörtgen biçimindekiYukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?A)

5

AB = BC

|DC| = 8 cm

|AC| = 12 cm

E

10.D 11.A

3

9.E

ABC bir dik üçgen

|AB| = 9 cm

D

8.B

|AD| = 10 cm8.

7.Ckartonun A köşesi [DE] doğrusu

C |AE| = |EC|

C)

6.B

ABCD bir deltoid

9E) 68

% % m (ECA) = m (ECD)

B) 3

5.C

AB = AC

D

15 4B4.B

AC + DE = {F} = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCF)

3.BAFD eşkenar üçgen2.D

AA

7.

9.

ABCDE düzgün beşgen

D

F

5 9 2 D) 4 E) 2

Çözüm Yayınları

6.

1. C

A boyunca katlanarak A köşesi [BC]

kenarı üzerindeki A' noktasına A

E

getiriliyor.

BBuna göre, A'ED üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 45

B) 35

C) 30

D) 25

E) 20

ABCD bir yamuk

C

11. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

DC // AB• Bir ABCD karesi çiziniz.• Karenin [BD] köşegenini çizip üzerinde bir E noktasını işaretleyiniz.

B |DE| = 3 cm |EC| = 5 cm• E noktasının [BC] ye göre simetriği K, [AB] ye göre simetriği L olsun.

|AF| = 6 cm• |KL| = 4§2 cm ve |EB| = x cm olsun.Buna göre, x kaç cm dir?|FB| = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?A) 2A) 2§2

160

 ) = 48° m(BAD

x 48° A

42° 6

F

B) 3

8

C) 4

 ) = 42° m( ABC

D) 5

E) 6B) 3

D) 3§2

E) 4§2

C) 4

TÜMEVARIM - II Test 1.

D

C

x

ABCD bir paralelkenar

4.

|AB| = |EC||EB| = |BC| ) = 64° m(BAD64° A

E

BA

ABC bir dik üçgen

3 L

B

E

C

A) 64D) 74

E) 84

AB // KE

2C) 72

DF // BC

F

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDC) B) 68

AB = AC

K D

02

|AK| = |KF| = |FC| |DL| = 3 cm |LE| = 2

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?2.

A

Dx

9 14 2 D) 3 14 E) 2 14

5.

|AB| = |DE|

64°ABC dik üçgeni

A) 7 7 B) 2 21 C)

ABCDE... bir düzgün çokgen A

|AD| = |DC|

 ) = 144° m(BDE

AB = BC

% m (BAC) = 64° C

E

B

B

%Yukarıdaki verilere göre, m (CDE) = x kaç derecedir?A) 104

B) 108

C) 114

D) 124

E) 126

Çözüm YayınlarıE 144° C

DYukarıdaki verilere göre, bu çokgen kaç kenarlıdır?A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

6. Kenar uzunlukları 12 6 metre ve 8

2 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların yarısı, bazılarının tamamı boyanarak şekildeki boyalı " " alanı oluşturulmuştur.

3. D

C E

5

2

ABCD bir kare |AC| köşegen |EC| = 5§2 cm

161

|EB| = 13 cm

12 6

13

A

x

BYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 17B) 18

D) 20

E) 17§2C) 13§2

8 2

Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç m2 dir?A) 48 3

B) 44 3

C) 40 3

D) 36 3

E) 34 3

Test 02

1. D

A

7.

4 3

BxD

H

11

C8.

C

D 6B) 3

F

EA) 7

9.

E

2

K

C) 6

|EC| = 16 cm

11 D) 2

E) 5

ABCDEF bir düzgün altıgen

D

|AL| = 1 cm F

x

C

ABCD bir eşkenar dörtgen

|CH| = 12 cm

H

|EH| = 3 13 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanıA) 108

kaç cm2 dir?

B) 132

C) 144

DYukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir?

13 B) 2

D) 156

E) 160E L

K

ABCDE düzgün beşgen ABFK kare

F

C

T

AAKL eşkenar üçgen AE + LF = {T}

x

B

%Yukarıdaki verilere göre, m (ATL) = x kaç derecedir?A) 97

B) 93

12.

D

C) 87

C

4

|EK| = |LB| = 2 cm

ABCD bir kare

|EF| = 7 cm |DF| = 4 cm A

BYukarıdaki verilere göre, |KL| = x kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, |BF| kaç cm dir?A) 2ñ7 B) ò29A) 19

C) 4ñ2 D) ò33 E) ò34

E) 77

AE ⊥ DE

7

B

D) 83

BF ⊥ DE

F E

A 1 L 2

10.D 11.B 12. B

CH = AH

BA(ABCD) = 208 cm2A

11.

|DH| = 6 cm B

9.A

ABCD bir dikdörtgen

AF ⊥ CF

H

A16 E) 11

DH ⊥ CF

x162D) 2

8.A

|DE| = |BE|

|HC| = 11 cm7.C

E36 A) 11

6.A

C

|AH| = 4 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

5.C[AD] açıortay26 C) 11

4.C

DAH ⊥ BC

Çözüm Yayınları3.A

[BD] köşegen

AB ⊥ AC10.

ABC bir dik üçgen2.D

B) 18

C) 17

D) 16

E) 15

TÜMEVARIM - II Test 1.

D

BA) 96

1 C

D K

E

FA

E) 116

L ABCDE düzgün beşgenD) 112

%Yukarıdaki verilere göre, m (ALB) = x kaç derecedir?A) 37

3.

C) 33

D) 27

E) 24

AB ^ BC

10

% % m ^BADh = m ^DAEh

E

6A) 24

15 2

C) 12

C

x

D) 9

E) 8

ABCD bir dik yamuk |CE| = |EB| |AD| = |DE|

E

A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDC)A) 22,5

B) 30

C) 45

D) 60

E) 67,5

x

D

10

C)

17 4

FB ^ FD F

|AB| = 6 cm

D) 4

x

15 4

|BE| = |ED|

10

E

2|BD| = 3|DC|

B

E)

AB ^ AC

A

|AE|   = |EC| = 10 cm

C

B) 7

163

6.

Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?

A)

B) 18

ABC bir dik üçgen

A

B

B

B) 34

|DE| = 2§2 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A, F, L ve B, C, L doğrusaldır.

C

|EC| = 5 cm

E B

5. D

ABFK kare

x

|AE| = 1 cmÇözüm Yayınları

2.

C) 108

5

A

% Yukarıdaki verilere göre, m (BDC) = x kaç derecedir? B) 104

[AC] köşegen

2 2

xC ABCD bir eşkenar dörtgen

D

|AB| = |AC| % % m (ACD) = m (CBD) % = m (BAC) 52c

52°4.

ABC bir ikizkenar üçgen

A03

C

D

|AC| = 10 cmYukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

Test 03

1. E

7. ABC üçgeni dar açılı bir üçgen AC = 4 cm, AB = 6 cm

2.D

3.E

10.

4.C

5.B

6.A

7.A

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

9.A

10.B 11.D 12.C

ABCDE bir düzgün beşgen

D

ise BC nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

8.D

[AD] ∩ [EC] = {F}

E) 6

E

C

F

A

|AB| = 6 cm

BYukarıdaki verilere göre, DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 18

B) 6ñ5

C) 12

D) 6ñ3

E) 9

8. Aşağıda kenar uzunlukları sırasıyla 4, 3 ve 1 birim olan ABCD, BLEF ve KLMN kareleri verilmiştir. C E

F

A

B

KL

Şekilde verilen A, B, K ve L noktaları doğrusaldır.Buna göre, DNE üçgeninin alanı kaç birimkaredir?A) 6

C) 7

D) 7,5

E) 8

ABC üçgen ADEF paralelkenar

D

B) 6,5

A

11.

M

N

Çözüm Yayınları

D

|AF| = 3|FC| A(ADEF) = 42 cm2

F

E

BC

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 84

B) 96

C) 105

D) 112

E) 126

9. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt, B ve D köşeleri çakışacak şekilde katlanıyor.[AB] kenarı üzerindeki katlama noktası E olmak üzere |AE| = 2 birim oluyor. D

164

C

D

F

C

12.

D

4

C

[AE] açıortay EA

B

A

2

EBuna göre, kağıdın alanı kaç birimkaredir?A) 12ñ3

B) 10ñ3

C) 9ñ3

D) 8ñ3

5

B

Katlama sonucunda, kağıdın üst üste gelen kısımları sarı renkli DEF eşkenar üçgensel bölgesini oluşturuyor.

E) 6ñ3

ABCD bir dik yamuk DC ⊥ BC AB ⊥ BC |AB| = |AD| |EB| = 5 cm

B

A

|DC| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir?A) 34

B) 33

C) 32

D) 30

E) 28

TÜMEVARIM - II Test D

α

 ) = 2m(DCE ) m(BCE

2α 7

E x A|BC| = 7 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 1

2.

D

3 2

4

C) 2

D)

5 2

E) 3

6 F

A

B

Yukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 12

3.

B) 13

C) 15

D) 16

4 2

2 B

BC ⊥ CD α

DA) 14

C) 20

D) 21

E) 24

ABC bir üçgen AB = AC DH = BC

'

|AD| = 2|BD| |DH| = 6 cm

% +

&

[

|BH| = 2 cmYukarıdaki verilere göre, |CH| = x kaç cm dir?A) 12

6.

|AB| = 2 cm

B) 13

C) 14

D) 15

E

D

AB ⊥ BC

x

A

E) 16

4 3

3 2 30°

45°

B

5 2 5 2 C) 3 D) 5 E) 3

165

AE ⊥ EC

|AD| = 4 2 cm

Yukarıdaki verilere göre, cota değeri kaçtır?

5 5 A) 2 B) 3

B) 18

$C

|BE| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

|BC| = 4 cm % m (BDC) = a

4

&

[

E) 18

AB ⊥ AD

A

(

|DE| = 6 cm|BF| = 12 cm

12

x

|DE| = |EF| %

5.

|DC| = 4 cm

E

|AF| = |FC|

'

AB // EF // CD % % m (EFD) = m (CFD)

C

[BC] + [DF] = {E}

)

ABC bir üçgen A, B, D doğrusal

$|AB| = 6ñ3 cm

B

6 3

B)

4.

ABCD bir dikdörtgen

C

Çözüm Yayınları

1.

04

C

ED ⊥ DC % m (BCE) = 45° % m (ECD) = 30° |DC| = 4 3 cm |AB| = 3 2 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 1

B) 2

C) 2

D) 2 2

E) 3

Test 04 7.

'

[ (1. A

&10.

ABCD paralelkenar & A (FBC) = 12 cm2 & = cm2 A (AEF ) 8

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir? A) 1

8.

F

C) 2

L

BC = EC 

Yukarıdaki verilere göre, LPC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6ñ6

9.

D 3

5

E

C

(

%

$

|DC| = 3 cm |BC| = 15 cm |EC| = 20 cm

Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 54

B) 72

11.

C) 90

. '

 )

&

D) 96

E) 108

ABCD ve CEFK kare % m (BCE) = 60° KF = 6 cm

E) 4ñ6

$

%Şekildeki gibi verilen iki kareden; ABCD karesinin alanı, CEFK karesinin alanının 3 katına eşittir.Buna göre, |AF| kaç cm dir?A) 94 B) 2 21 C) 4 5 D) 79 E) 74

ABCD bir eşkenar dörtgen

$ABCD deltoid % % m (BAC) = m (EDC)|BC| = |CD| = 8 cm = 60° m(BAD) x

AD = AB AD = DC

12.

166

10.C 11.B 12.D

(D) 6ñ3

9.E

ABCD dik yamuk

|PL| = 2ñ6 cm

C) 12

8.B

ƒ

B

B) 9ñ2

7.C|PE| = ñ6 cm

C A

E) 3

[LE] ve [LC] köşegen

D

&

6.CABCDEFKL düzgün sekizgen

E P

K

5 D) 25.B% 3 B) 2

4.DA (DEFC) = 28 cm2

Çözüm Yayınları)

'

3.A$

2.E

|DE| = 3 cm

%

'

) 

|EC| = 5 cm 60°

( 

|EC| = 4 cm&

A

BYukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 8

B) 2ñ5

C) 3ñ6

D) 5ñ2

E) 7Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

1.

01

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Açı

4.

AC ∩ DE = {F}

A x F

70º

AE ∩ DC = {B}

E 40º

B

ABC  bir üç­ge­n

x

|AC| = |AD| = |AE|

 ) = 40° m( ABD

 ) = 24° m(DEC

E

 ) = 70° m( AFD

C

A

24º

D

B

C

D = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DAC)A) 30A) 18

C) 20

D) 15

O

E

x

C

 ) = 70° m( ADE

70º D

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(FCB)A) 40

B) 50

C) 60

C

3. A

° 20

E) 80

O1 merkezli çember üzerinde alınan A ve B noktaları ile [AB] çaplı, O2 merkezli yarım çember çiziliyor. % m (AO1 C) = 20c % m (O1 CO2) = a

aD) 70

O2 B

O1

Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir?A) 35

B) 30

C) 27

D) 25

E) 20

B) 24

C) 30

5.

[CB, O merkezli çembere B noktasında teğettir.

A

F

E) 10

D) 36

E) 48

F A

Çözüm Yayınları

2.

B) 25

E

50º

20º

B

x

C

D

[BF, çembere A noktasında teğettir. ) = 50°, m( ACB ) = 20° m( ABC = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADE)A) 60

B) 70

C) 80

6.

DC K

E

D) 90

E) 100

O merkezli yarım çembere [DK, C noktasında teğet,

12°

167

|DE| = |EF| % m (CDA) = 12c

F a A

O

B% = kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre m (COB ) aA) 128

B) 132

C) 134

D) 136

E) 140

Test 01 7.

1. D

A

B 30º

x

DA) 30

C) 40

D) 45

6.B

x 35°

D

7.E

8.C

9.D

10.C 11.A 12.C

 ) = 35° m(BAC ) = 75° m( ABF

A

 ) = 25° m( ABC

F 75°

E

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCD)

5.B

E

B8.

4.E

10.

[BA ve [CD çembere sırasıyla A ve D noktalarında teğettir.

 ) = 100° m( ADE

100º

B) 35

3.D

 ) = 30° m( ABC

F

C

2.B

E) 50

C

25°Çemberler ADC, ve BDC üçgenlerinin çevrel çemberleri,AE, A noktasında teğet ve BF, B noktasında teğettir. = x kaç derecedir? Şekildeki verilenlere göre, m(BAE)A) 55

B) 50

C) 45

D) 40

E) 30

ABC bir üçgen

A

BE ⊥ AC CD ⊥ AB D

34º

 ) = 34º m(BED

E

11.

A

C kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABC)A) 46

9.

Çözüm Yayınları

x B

B) 52

C) 56

C

D) 60

Şekildeki çemberler

D

D ve E noktalarında birbirini kesiyor. Küçük

O

çemberin merkezi C

66º

E) 66

üzerindedir.

E

B

% % = ) x kaç derecedir? m (ABC) = 66°olduğuna göre, m (BACA) 57

B) 60

C) 64

D) 66

E) 67

BD ⊥ OC

) = x m(BCD

E

12.

B

ABC bir eşkenar

A

üçgen

26º

168

x

O

büyük çemberin yayı

O1

A

G

Yukarıdaki şekilde O1 merkezli yarım çember, O merkezli çeyrek çembere A noktasında [BD] doğru parçasına da E noktasında teğettir.Buna göre, x kaç derecedir?A) 40

B) 45

C) 50

D) 60

E) 75

B

D

 ) = 26º m(CAD ) = 34º m( ACD

34º CYukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgeninin ağılık merkezi % G noktası olduğuna göre, m (ADG) = x kaç derecedir?A) 50

B) 52

C) 56

D) 58

E) 60

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Açı

1.

DE

71°

A

4. Tusi

[EB, B noktasında çembere teğet

C

x

% m (BED) = 71° % m (CDE) = xYukarıdaki şekilde ABCD karesinin çevrel çemberi verilmiştir.Buna göre, x kaç derecedir?A) 26

B) 24

C) 21

D) 20

: Hangi problem üzerinde düşünüyorsun Hayyam Bey?Hayyam : Benim aklım ermiyor. Elinizde hiç bir geometrik alet olmaksızın çeyrek daire şeklindeki bir kağıt parçasında AB yayını üç eşit parçaya bölebilecek noktaları nasıl çizebiliriz?TusiHayyam : Biraz da kafa gerekir.

B: Hiç bir alete gerek kalmaksızın ellerinizle yapabilirsiniz.

A

E) 19O merkezli çeyrek çemberde |OD| = |BD|

40°

% m (ADB) = 40cÇözüm Yayınları

B

2.

D

xC

O

B

OA

02Yukarıdaki konuşmada bahsedilen sorunun çözümü aşağıdakilerden hangisi yapılarak sağlanır?A) A noktasının B noktasına gelecek şekilde katlanmalıB) A ve B noktaları ayrı ayrı O noktasına gelecek şekilde katlanmalıC) O noktası AB yayının orta noktasına gelecek şekilde katlanmalıD) B noktası [AO] doğru parçasının orta noktasına gelecek şekilde katlanmalıE) A noktası [BO] doğru parçasının orta noktasına gelecek şekilde katlanmalı

%Yukarıdaki verilere göre, m (OCB) = x kaç derecedir?A) 50

B) 55

3.

C) 60

E) 80

[AE ve [AB, E ve B noktalarında çembere teğettir.

D E

D) 65

x

|ED| = |DC| = |BC| C

 ) = 48° m(EAB

5.

AD

O[BA ve [BC, O merkezli çembere A ve C noktalarında teğettir.

111° E B

x

OB + CE = {D}

% m (AEC) = 111c

C

48º A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BDC)A) 48

B) 42

C) 40

D) 39

E) 38

%Yukarıdaki verilere göre, m (OBC) = x kaç derecedir?A) 69

B) 59

C) 54

D) 44

E) 42

169

Test 02

1. A

6.

Şekildeki çemberler D noktasında dıştan teğet ve AB dış ortak teğettir.

B A

42º = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCD)A) 38

B) 42

C) 48

D) 52E) 58

7.

10.D 11.B

|AB| = |AE| % m (DBE) = x % m (BCA) = y

10.

50º B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BAF)A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

E) 55

C

Çözüm Yayınları

D

C BDE üçgeninin çevrel çemberi ABC üçgeninin çevrel çemberine B noktasında teğettir. x Buna göre, y oranı kaçtır? 1 1 2 3 E) 1 A) 4 B) 2 C) 3 D) 4

 ) = 50° m( ABC

x

A

[AC, küçük çembere C noktasında teğet,

x

 ) = 40° m(BCA

B

 ) = 20° m(DAC = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABC)A) 60

B) 70

C) 75

D) 80

E) 85

A

B

( m ( KRL) = 244°

B

20°

40°

D

A ve B merkezli çemberler birbirini K ve L noktalarında kesmektedir.

K

Şekildeki çemberler E noktasında birbirine dıştan teğettir.

A

E

11.

L

9.E

 ) = 40° m( AFD

E

R

8.E

BC ∩ FD = {E}

F C 40º7.C

y8.

6.C

E170

5.D

x

E

A

4.B

D B

C

3.E

A

 ) = 42° m( AED

x

D

9.

2.B

55º 55º

x K

D

20º C

x

 ) = 35°, m( ACD ) = 20° m( ABC P

% ) = m(BDC ) = 55° m( ADBYukarıdaki verilere göre, m (APL) = x kaç derecedir? = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABD)A) 16A) 5

B) 18

C) 19

D) 24

E) 32

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Açı

1. E

50° ) = 145° m(BCD

145°

D E

A

O

F

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AED)A) 115

B) 120

C) 125

D) 130E) 135

B

C

K% Yukarıdaki verilere göre, m (DEF) kaç derecedir?A) 100

B) 110

C) 120

5. 2.

80°

C

|AE| = |ED|

D

x

|AC| = |CD|

 ) = 80° m( ACB

B

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ABC)A) 20

B) 18

C) 15

D) 12

E) 10

E

Çözüm Yayınları

E

x

B

O

D) 130

E) 140

[AB ve [AD

A

A A, E, D, C çember üzerinde birer nokta

Şekildeki çemberler birbirini E ve K noktalarında kesiyor. % m (BAC) = 50c

A

berde

C x

4.

O merkezli yarım çem-

D

03

O merkezli çembere B ve D noktalarında teğettir. C

BC ⊥ AD

D = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(AEC)A) 75

B) 60

C) 45

D) 30

E) 25

6. Şekildeki ABC üçgeninin içteğet çemberi çizilmiş ve

m(BA†C) = 42° dir. D noktası üçgenin [BC] kenarına ait dış teğet çemberinin merkezi ve [DE] doğru parçası çembere teğettir.

3. C

A

E x

96°

D

B

Şekildeki çemberler C noktasında dıştan teğettir.

BA, C, E doğrusal ve

42°

% m (ABC) = 96°

A

C = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CDE)Buna göre, m(BE†C) kaç derecedir?A) 84A) 100

B) 86

C) 94

D) 96

E) 104

D

E

B) 111

C) 122

D) 128

E) 132

171

Test 03

1. C

7.

3.A

10.

A

B

36° F

x E

C

2.E

4.D

5.B

6.B

D

7.C

8.A

9.E

10.C 11.D 12.D

ABCD bir kare

C

Şekilde [BA, A noktasında çembere teğettir.

 = 135° m(AED) = 22° m(ABE)

 ) = m(DF ) m(CD

E x

 ) = 36° m( ABC

D

22°

A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CED) = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DAE)A) 35A) 21

C) 72

D) 80

E

x

B

A

D

O

BC ⊥ AC

 ) = 2 ⋅ m(BF ) m(FE = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BAC)A) 18

9.

B) 20

C) 22,5

A

D) 30

E) 36

 ) = 50° m(EOD x

172

11.

Şekilde AC doğru parçası O merkezli çembere E noktasında teğettir.

C F

E) 86

E 50º

36º

C

D

OYukarıdaki şekilde çemberler B, E, D noktalarında teğetA) 25

 = x kaç derecedir? olduğuna göre m(BAE) B) 26

C) 27

D) 28

E) 29

C) 23

A

B

D) 24

E) 25

ABCD dörtgen % m (ACD) = 122c % m (ACB) = 28c % = m (DBC) 15c D % m (BAD) = 105c

a

15° 28° 122° C% Yukarıdaki verilere göre, m (BAC) = a kaç derecedir?A) 68

B) 70

C) 72

D) 76

E) 79

12.

• |AB| > |BC| olacak şekilde bir ABCD dikdörtgeni çizelim.• [AB] kenarı çap kabul eden çember [DC] ye E noktasında teğet olsun.• [AC] köşegenini çizip çemberi kestiği noktaya “F” harfi yazalım.• K ! [AC] ve |AK| = |KF| olsun

 ) = 36° m(BCD B

B) 22

Çözüm Yayınları

8.

B) 54 = x kaç derecedir? Buna göre, m(BKC)A) 75

B) 60

C) 50

D) 45

E) 30

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Açı

x

D

O

4.

O merkez

A 35° C

[DC] çap

 ) = m(CBD ) m( ABD

m(BéAC) = 35°

 ) = 15° m(ODB

m(OéBA) = 30°

A

B

BYukarıdaki verilere göre, m(AéOC) = x kaç derecedir?A) 35

2.

E

C) 45

E) 55 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BEC)A) 50

C

D) 44

E) 42

ABCDEF... düzgün çokgeni on kenarlıdır.

D

A 81

A

C) 50

D %Yukarıdaki verilere göre, m (BCD) = x kaç derecedir?A) 142

6.

B) 144

A) 72

B) 48

C) 36

C) 152

D) 24

E) 18

D) 154

E) 162

[AD] ∩ [BC] = {E}

A

|AB| = rñ3 cm

C

x

B% m (OAB) = 81c

C

E

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DAF)

E) 40

merkezli çember üzerindedir.

O

FD) 45

A, B, C ve D noktaları O

B

x

B x

B) 55

r 3

E

A) 60

 ) = 96° m( ADC3.

D

C) 46

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ACB)

|BC| = |BE|

C

B) 485.

Çözüm Yayınları

96°

D) 50

A, B, C, D çember üzerinde birer nokta

A

x

B

C

x

O

30°

B) 40

O merkezli çemberde

D

15°

1.

04173

|CD| = r cm

r D

Yukarıdaki şekilde çemberin yarıçapı r cm ise

 = x kaç derecedir? m(AEC)

A) 120

B) 105

C) 100

D) 90

E) 75

Test 04

1. D

7.

2.B

10. D

3.C

4.A

5.B

6.D

F

E

7.B

C

8.D

9.E

10.C 11.E 12.A

ABCD dikdörtgen, [AB] çaplı yarım çember [DC] yi E ve F

A

noktalarında kesiyor.

O2

DO1

14°x

B

a

C

O1 ve O2 merkezli çemberler D noktasında dıştan teğet

|DE| = |FC| B

A|EF| = 2.|DE| % = kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m (EBF) aA) 20

B) 25

C) 30

D) 37,5

E) 40

 = 14° ise m(ACD) = x kaç ve BC dış ortak teğet m(CAD)

derecedir?

A) 40

B) 38

C) 36

D) 32

E) 28

11.

8. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

• Bir ABCD karesi çizelim.• Pergelimizi karenin bir kenarı kadar açalım.• Pergelimizin sivri ucunu A ve D noktalarına batırarak birer çeyrek çember çizelim.• Bu çeyrek çemberlerin kesim noktasına da E diyelim ve E ile de B noktasını birleştirelim. ) = x olsun. • m( ABE Buna göre, x kaç derecedir?A) 60

B) 65

9.

C) 70

D) 75

A

38°

O1

O2

x

C

Yukarıdaki şekilde O2 merkezli çember büyük çemberin

 = x kaç yayı üzerinde olduğuna göre, m(BCD) derecedir?

A) 76

B) 75

C) 74

A

F

C

D) 72

 = 122° m(ABC)

B

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDF)A) 68

B) 66

C) 64

D) 62

E) 58

12. D

A

E) 71

C

42° B

 = 38° m(DAB)

B

E

E) 80

O1 ve O2 merkezli çemberler B ve D noktalarından birbirini kesiyor.

D

174

x

Çözüm YayınlarıŞekilde çemberler B ve D noktalarında birbirini kesiyor.

D[AC, C noktasında teğet ve çemberler birbirine B noktasında kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CBD)A) 69

 = 42° dıştan teğet m(ABD)

B) 68

C) 60

D) 66

E) 65

BİRE BİR

BÖLÜM 03 Test

1.

3.

D

K 50

E

 ) = 50° m( AKE ) = 30° m(BDC

30°

°

K

05

C A

LB

O Şekil 1

F

Şekil - 1'deki O merkezli [AB] çaplı yarım çember KL doğrusu boyunca ok yönünde katlanınca A noktası ile O noktası Şekil 2'deki gibi çakışıyor.O Şekil 2

xBuna göre, m(LB†K) = x kaç derecedir?A) 45

B) 40

C) 30

B

A

K

L

x = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BFC)A) 80

B) 86

C) 94

D) 96

B

D) 25

E) 15

4.

Şekildeki O merkezli çemberin yarıçapı

A

Çözüm Yayınları

x

2.

[DA ve [DC sırasıyla A ve C noktalarında çembere teğettir.

A B

70°

55°

D

r cm dir. O

|BC| = rñ3 cm

C

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BAC)A) 90

B) 75

C) 70

D) 60

E) 45

175

5.

O merkezli yarım çemberde

C

 ) = 70° m(BAC x

E) 104

x

D

 ) = 55° m( ACB

|DE| = |EB|

 ) = 20° m( ABD

E

C

20°

A

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(OCB)A) 50A) 45

B) 55

C) 60

D) 65

E) 70

B) 50

C) 55

D) 60

E) 65

Test 05

1. C

6.

2.E

3.A

4.D

9.

O merkezli çemberde

D

 ) = 130° m( ABC x

74° F

E

C

A

x

B = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BCD)

A) 85 B) 80

C) 75

8.B

9.D

10. C 11. B

[AB] çaplı O merkezli çemberde

C

DO ⊥ AB |OB| = |EF| B

O

 = 74° m(DFC)

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(CEB)

A) 37 B) 30

D) 70 E) 65

7.E

K

A

130°

6.E

D

|AB| = |BC| O

5.C

C) 27

D) 24 E) 20ABC bir üçgen % m (BAC) = 120c % m (ABC) = 45c

A 120°

B

12

10.

O merkezli [AB] çaplı

C D

çember

x

D, C çember üzerinde

AC = 12 cm

45°

x

A

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 6ñ5

B) 10ñ2

C) 15

D) 16

E) 6ñ6

Çözüm Yayınları

7.B

O

Yukarıdaki şekilde |BC| = añ2 cm, |AB| = 2a cm olduğuna

 = x kaç derecedir? göre, m(ADC)

A) 150 B) 145

C) 135

D) 120 E) 1158.

AABC bir ikizkenar üçgen |AB| = |AC|

a

% % m (ACD) = m (ABD) % m (BAC) = a

D

11.

|AB| = |AC|

A D

176 x

|BE| = |EC| AD ⊥ CD

 ) = 61° m( ABC C

B% Yukarıdaki verilere göre m (ADB) açısının a cinsinden

B

eşiti nedir?

A) 90 + aB) 90 +

D) 180 – a

a 2 E) 180 –

C) 90 + 2a

a 261° E

C

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDC)

A) 30 B) 29

C) 28

D) 27 E) 26

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

1.

4.

OACE bir dikdörtgen

D C

E

C

|OE| = 12 cm

K

D

|OA| = 5 cm Şekildeki D, C ve B noktaları O merkezli çeyrek çemberin üzerindedir. 5

O

x

A

Buna göre, x kaç cm dir?A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

O

E) 11

AA) 288

B) 304C

Yukarıdaki şekilde ABC ikizkenar üçgeninin çevresi çemberinin yarıçapı 5 cm olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 4ñ5

B) 9

2 2

C) 2ò21

D) 4ñ6

E) 10

AD

C

63° A

x

O

[AB] çaplı yarım çemberde A, B, C doğrusal| AB | = 4 2 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 2ñ2

C) 2ñ3 D) ò15

B) 3

Yukarıdaki verilere göre, |AO| = x kaç cm dir?A) 3ñ6

C) 8

D) 6ñ2

E) 9

E) 4

O merkezli çeyrek çemberde

 ) = 45° m( ADB | BD | = 7 2 cm

B

7

A

| DC | = 8 2 cmB) 2ò15

C

 ) = 72° m( ABC B

C

| DC | = 2 2 cm

 ) = 63° m(BAD

72°

30°

 ) = 30° m( ACE

O merkezli yarım çemberde

8 2

B

4 2

6.

3.

E) 352

D

x

Çözüm Yayınları

8

D) 336

|BC| = 8 cm

x

B

C) 320

E

|AB| = |AC| = x x

A(FDEB) = 16 cm2

Yukarıdaki verilere göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?

ABC bir ikizkenar üçgen

A

O merkezli AK yayı FDEB karesinin D köşesinden geçmektedir.5. 2.

OABC dikdörtgen

|OC| = 16 cm

BE

16

|AB| = x

12

F B

06

| OD | = 17 cm 2

45° x

D

17

OYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

177

Test 06 7. D

1. B

E

5

x

1

 yayı kabul eden BFD çiziliyor.

F

FE ^ DC |DE| = 5 cm |EF| = 1 cm B

A

Yukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 12

B) 11

C) 10

D) 9

3.C

4.C

B) 13

C) 14

D) 15

• Pergelimizin sivri ucunu önce D ve sonra C noktasına batırarak iki çeyrek çember çizelim.• Çemberlerin kesim noktasına E diyelim ve E noktasından [DC] ye çizilen dikmenin uzunluğu 3ñ3 cm olsun. Buna göre, ABCD karesinin çevresi kaç cm dir? A) 24

11.

B) 28

C) 32

D) 36

O merkezli ABD yayı veriliyor.

H

B

EH ⊥ OA 30° 30°

E 2 3

C

O

x

CE // DO

 ) = m(DOB ) = 30° m( AOB |EH| = 2 cm |CE| = 2ñ3 cm

D

Yukarıdaki verilere göre, |OD| = x kaç cm dir?A) 2ò15

12.

D

B) 2ò14

7

C) 2ò13

E

D) 5ñ2

x 60°

178

9.

K D

C 6

P A

F

ABCD ve BEFK birer kare

8

|AD| = 6 cm

E

C

ABCD bir paralelkenar

|BC| = 8 cm |DE| = 7 cm

A

R

B

olduğuna göre, [PR] çaplı yarım çemberin yarıçapı kaç cm dir? yayı çizilmiştir. Yukarıdaki şekilde A merkezli BEBuna göre, |EC| = x kaç cm dir?

A) 6ñ2A) 5

B) 9

C) 4ñ6

D) 10

E) 7

 ) = 60° m(BCD

8

|EF| = 8 cm B

E) 40

)

A

2

E) 17

10.A 11.C 12.B

E) 8

Buna göre, x kaç cm dir?

9.D

• Pergelimizi karenin bir kenarı kadar açalım.

|EB| = 5 cm, |FC| = 7 cm, |BC| = 8 cm, |DF| = x

A) 12

8.DÇözüm Yayınları7.E

• Bir ABCD karesi çizelim.

merkez kabul eden çember [AB] yi E de, [DC] yi F de kessin.6.B

8. Bir ABCD dikdörtgeni çizelim. Bu dikdörtgenin A köşesini

5.E

10. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

ABCD karesinin A köşesini merkez

C

2.A

E) 6ñ3

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

1.

6

E

4.

Şekildeki O merkezli çemberde

D

6

F 2 x

O

C

Yukarıdaki verilere göre, |FB| = x kaç cm dir?A) 3

2.

A 60°

F

B

6

C

E

45°

D

|AB| = |CD|

 ) = 45° m(OED |FO| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, |OE| = x kaç cm dir?A) 2ñ6

C) 6

D) 4ñ3

E 2

C

E) 3ñ6

5.

B) 4

A

C) 3ñ2

|AB| = 4 cm

O 8

C

D

C) 60

D) 70

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 3ñ2

B) 2ñ5

C) 2ñ6

D) 5

E) 3ñ3

Şekilde [BA, A noktasında O merkezli çembere teğettir. A 4 D

E) 75

|CD| = 8 cmkirişin çemberi kestiği noktalar A ve B dir.

B) 50

E) 2ñ6

BO ⊥ OD

kadar uzaklıkta bir K noktası alınıyor. K den geçen en kısa

A) 45

D) 2ñ5

[AB] // [CD]

3. O merkezli, 6 cm yarıçaplı çemberin merkezinden 3ñ2 cm|EC| = 2 cm

O merkezli çemberde,

B 4

O ) = 135° m(BED

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

6.

 kaç derecedir? Buna göre, m(BAO)

[AB] + [DC] = {E}

|DE| = 6 cm

A) ò15

O noktası çemberin merkeziB) 4ñ2

E) 2ñ5

 ) = 60° m( AFO

O x

D) 3ñ2

C) 4

B

A

|DE| = 6 cmB) 2ñ3

O

|FC| = 2 cm

B

135°

[ED] // [AC]

Çözüm Yayınları

A

O noktası [AB] çaplı çemberin merkezi

D

BD ⊥ AC

07

6

C

BA ⊥ BD |AB| = 4 cm |DC| = 6 cm

BYukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 6

B) 4ñ2

C) 2ñ7 D) 3ñ3

E) 5

179

Test 07

1. C

7. D

10.

O merkezli yarım çemberde

C

5

P

E

8

O

F

B

Yukarıdaki şekilde EFCD dörtgeninin çevresi 50 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 15

B) 14

D) 12

|AE| = 1 cm

O

|EB| = 9 cm D

16

|EF| = 17 cm

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

A

x

E) 16

[AB] çaplı çemberde

E 2

AB ∩ ED = {C}

D

B

3 60°

 ) = 60° m( ACE C

8.B

9.D

10.C 11.B 12.D

Şekilde ABC eşkenar üçgeninin çevrel çemberi

E

|AD| = 3 cm

x|DC| = 2 3 cm C

BYukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir?A)

7 7 8 3 B) 3 C) 3 D)

8 3 E)

7 3Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 10

C) 13

D) 14

11.

• Bir kenarı 6ñ3 cm olan eşkenar üçgen çiziniz.• Bu üçgenin kenarları üzerinde, köşelerden uzaklıkları ñ3 er cm olan 6 nokta alınız.• Bu noktalardan geçen bir çember çiziniz.Bu çizime göre çemberin yarıçapı kaç cm dir?

A) ò22 B) ò21

E) 3ñ2• O merkezli [AB] çaplı bir çember çiziniz.• [AB] ye dik bir [CD] kirişi çiziniz.• E ve F sırasıyla, [AD] ve [BC] nin orta noktaları olarak işaretleyip E ile F noktasını birleştiriniz.• |AD| = 4 cm ve |BC| = 4ñ3 cm olsun.

E) 15

C) 2ñ5 D) ò19

12. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

|ED| = 2 cm |DC| = 3 cm

B) 12

7.C

O merkezli çemberin [AB] ve [CD] kirişlerine [EF] diktir.

B9.

6.E

E) 10

|FD| = 16 cm

180

5.B

DÇözüm Yayınları

F

C) 13

9

E

1

17

C

A

|PC| = 5 cmA

4.D

verilmiştir.

|OE| = 8 cm

8.

3.A

DE // PO // CF |AE| = |FB|

A

2.EBuna göre, |EF| kaç cm dir? A) 2ò10

B) 6

C) 4ñ2

D) 2ñ7

E) 2ñ6

1.

x

D

6 2

C |DC| = 2 7 cm

2 7Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 21 B) 2 5 C) 3 2

D) 4

çaplı yarım çemberler A noktasında içten teğet

D

|AE| = |EC|

B

[AB] ve [AO]

C

% % m ( BD) = m ( DE)

E

O4.

O merkezli [AD] çaplı çemberde

A08

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

A

E) 14

CH ⊥ AB H O

|AD| = 6ñ2 cm

BYukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 4ñ5

B) 9

C) 6ñ3

D) 12

E) 8ñ3

5. Şekil - 1'deki [AB] çaplı yarım çemberdeki [AC] kirişinin

ayırdığı bölge [AC] üzerinden ok yönünde katlandığında Şekil - 2 deki gibi [AB] çapını D noktasında kesiyor. C

2.

[AB] çaplı yarım çemberde

C 2

A

2 D

 = 45° m(BDC)

45°

B

x

|AD| = 2 cm|DC| = 4ñ2 cm Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?A) 7

B)

20 19 C) 3 3

Çözüm Yayınları

4

D) 6

E)

AB Şekil - 1 C

17 3

A

D

6

4

B

Şekil - 2

3.

ELP 3 3F

D

xA) 8

C

|FP| = 3 3 cm

6.

D) 2•21

C) 4§5

E) 44§6Buna göre, |RC| = x kaç cm dir?A) 12 3

C) 11

C 12 8 A

D) 6 3

E) 9

O merkezli [AB] çaplı yarım çemberde

D

Şekildeki P noktası [AF] çaplı

B

B) 12

B) 6§2

181

yarım çember üzerindedir.

K A

|AD| = 6 cm, |DB| = 4 cm olduğuna göre |AC| kaç cm'dir?

ABCDEF düzgün altıgen CDLK kare P, R ! [FC]

RDH ⊥ AC |AD| = |BC|

H O

x

B

|AH| = 8 cm|HC| = 12 cm Yukarıdaki verilere göre, |OB| = x kaç cm dir?A) 6ñ5

B) 12

C) 5ñ5

D) 2ò30

E) 10

Test 08 7. A

1.A

H

C

x D

6 5

O

[AC], [BH] çaplı çembere H noktasında teğet

10.

|BD| = 5 cm4.D

5.C

B

A) 2

B) ñ6

C) 2ñ2

D) 3

8. E

D

C

F

8 O

Şekilde O merkezli [AB] çaplı yarım çember ve ABCD paralelkenarı verilmiştir. |AD| = 8 cm

BA(ABCD) = 96 cm2 Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 13

B) 15

E

3 3

C

2 3

10.B 11.D 12.A

|AC| = 3 3 cm % % 2.m ( BD) = 3.m ( AB)

C) 17

D) 18

Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin [BC] çaplı çevrel çemberi çizilmiştir.Buna göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 2 3

B) 3

C) 2 2 D) 6 E) 5

11.

• Bir ABCD karesi çizelim.• Karenin içerisine A merkezli [AB] yarıçaplı çeyrek çember ile [DC] çaplı çember çizelim.• Bu çemberlerin kesim noktası E olsun ve D ile E noktasını birleştirelim.• |DE| = 4 cm olsun.Bu çizime göre, karenin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 16

çapı

2 5 x

B

ABCD deltoid |AB| = |BC| = 2ñ5 cm D

x

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = |DC| = x kaç cm dir?A) 4

C) 6E

C

 ) = 45° m(BED |AB| = 4 cm

|AC| = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

|EC| = 4 cmB) 5

AB ⊥ AC

[ED] yarım çemberin

A

E) 25

Şekildeki çember ABC üçgeninin [BC] kenarında E noktasında teğet F

D

C

D) 20

A

182

2 5

C) 18

E) 20

12.

4

9.C

E) 2ñ3

Çözüm YayınlarıE

8.E

D

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

B

7.D

|EC| = 6 cm

49.

6.C

|EC| = 2 3 cm x

B

A

3.B

A|BE| = 4 cm

E

2.B

D) 7

E) 8

A)

60 50 6 120 12 B) C) D) E) 49 49 5 49 5

1.

4.

[BA ve [BC çembere A ve C noktalarında teğet

A

H

9

8

D

E

|CH| = 9 cm B

O

|AC| = 8 cm K

F

Yukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir?A) 16

C) 14

D) 13

|AB| = 10 cm

C

|HB| = 8 cmB) 15

Şekildeki O merkezli çember ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir.

A

AH ^ BC

C

09

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

E) 12

|BC| = 12 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, |FK| kaç cm dir?

A)

1 1 B) 5 3

C) 1

D)

3 2

E) 2

2. 5.

BDikey kesiti çember biçiminde olan bir iş makinesi lastiği, derinliği 20 cm, boyu 80 cm, dikey kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde bir lastik tereğine konulmuştur.Buna göre, lastiğin dikey kesitinin yarıçapı kaç cm dir?A) 50

B) 60

C) 70

D) 80

E) 100

Çözüm Yayınları

80

E

4

12

20

F

A

x

C

O

DŞekilde [AB, O merkezli yarım çembere B noktasında teğettir. ) = m(DAE ) , |BF| = 4 cm, |AB| = 12 cm m(BAEYukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 4

6.

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

ABC bir ikizkenar üçgen

A

DE // BC

3.

K

A E C

L

Şekilde AB ve CD dış ortak teğet, [KL] küçük çembere E, [KM] büyük çembere F noktasında teğettir.

B

F

D

E x

|AB| = 18 cm M

183

|BC| = 9 cm

B

D

9

CYukarıdaki verilere göre, KLM üçgeninin çevresi kaç cm dir?Yukarıdaki şekilde |AB| = |AC| = 18 cm ve BCED bir teğetler dörtgeni olduğuna göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 36A) 8

B) 32

C) 24

D) 20

E) 18

B) 7,8

C) 7,2

D) 6

E) 5,4

Test 09

1. B

7. O D

3 2

E

10.

OA ^ OC

Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 6ñ2

B) 9

C) 6ñ3

D) 8ñ2

184

9.

B 6 D

A 6 2

x

 ) = m(DBC ) m( ABC |BC| = 6ñ2 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?A) 9

B) 4ñ6

E) 8

[AB ve [AC sırasıyla B ve C noktalarında çembere teğetC) 10

D) 6ñ3

|AE| = 9 cm |OD| = 2 cm

D C

r

Yukarıdaki verilere göre, |OC| = r kaç cm dir?A) 6

B) 3 5 C) 5 2 D) 3 6

E) 12

OE) 8

AB ve AC, O merkezli çembere B ve C noktalarında teğettir.

B

9 A

|BD| = 6 cm

C

10.E 11.D 12.A11. Çözüm Yayınları

D) 6

9.E

E) 12

üçgeninin çevresi kaç cm dir? C) 5

8.D

AO = OC

B

O

ABC eşkenar üçgenin çevresi 18 cm olduğuna göre, ADE B) 4

7.E

[AB, O merkezli çembere B

E

2

[AB] yi D de, [AC] yi E noktasında kesiyor.

A) 3

6.C

9çemberi üzerinde bir K noktası alınıyor. K da teğet olan doğru5.C8. Bir ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin O merkezli iç teğet4.B

A

|ED| = 3ñ2 cm

C

B

3.A

noktasında teğettir.

 ) = 15° m(OCA 15°

A

[AC], O merkezli çembere B noktasında teğet

2.A

AB // CDD |AB| = 9 cm6

C

|CD| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 2

B)

6 5

C) 3

D)

9 E) 2 5 5

12. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

• AB ⊥ BC olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiziniz.• ABC üçgeninin [BC] kenarını çap kabul eden bir çember çiziniz.• Bu çember [AC] kenarı D noktasında kesiyor. D de teğet olan doğru da [AB] yi E noktasında kesiyor.• |AE| = 3 cm ve |AC|2 – |EC|2 = xBu çizime göre, x kaçtır?A) 27

B) 24

C) 21

D) 20

E) 18

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

1.

4. D

L

ABCD dik yamuğu bir teğetler dörtgeni

C 1

|OB| = 2ñ5 cm

E

C

10

|CE| = 1 cm

O

A B E K

DYukarıdaki şekilde KL doğrusuna L noktasında teğet olacak şekilde bir çember çiziliyor. Çizilen çemberin merkezi A, B, C, D ve E noktalarından hangisi olabilir?A) E

C) C

2.

D) B

[AB], O merkezli yarım çembere E noktasında teğettir.

A E

E) A

F

|FC| = 3|AF| B

3

D

O

C

|BD| = 3 cmYukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?9 C) 2

A) 9

B) 6

D) 4

7 E) 2

BYukarıdaki verilere göre, ABCD dik yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 18

B) 24

C) 36

5.

C E

Çözüm Yayınları

B) D

A

D

15

O

A

B

OYukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 3

B) 2ñ3

C) 4

x

A C

D

B

|AB| = 15 cm Şekilde D noktası çember üzerinde değişmektedir.Buna göre, |AD| uzunluğu en büyük değeri kaç cm dir?A) 21

B) 22

C) 23

D) 24

E) 25

D) 3ñ2

E) 3ñ3

[BA ve [BC, O merkezli çembere A ve C noktalarında teğettir.

A

|OC| = 8 cm 8

Şekildeki O merkezli çemberde A, B, E teğet noktalarıdır.

|DC| = 8 cm

AB doğrusu O merkezli çembere B noktasında teğet

B

E) 72

 ) = 2 ⋅ m(BCD ) m( ADC

6. 3.

D) 48

O

AH ^ BC

D 12

|OD| = 12 cm

H C

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 6

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

185

Test 10 7.

1. D

12

7 K

L

F M

B

E

4.A

5.B

6.E

A 137.C

F

B

x

9.D

10.E 11.B 12.D

DH = BC EF = BC

5

D

8.C

|AC| = 5 cm C

H

|AB| = 13 cm

|AK| = 7 cm C

D3 T

x

3.E

10.

Şekilde ABD ve ADC üçgenlerinin iç teğet çemberi çizilmiştir.

A

2.C

|AL| = 12 cm

E

|DT| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |ED| = x kaç cm dir?A) 6

8.

B) 7

D

C) 8

E

D) 9Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin içteğet çemberinin merkezi D ve dış teğet çemberinin merkezi E ise |FH| = x kaç cm dir?A) 4

E) 10

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

[AD] ve [BC], O

A

merkezli yarım çembere A ve B K

O

noktalarında teğet |BC| = 4|AD| |OB| = 5 cm

F

11. Kısa kenarı 9 cm, uzun kenarı 15 cm olan dikdörtgenin

B

Yukarıdaki şekilde [EF] doğru parçası O merkezli yarım çembere K noktasında teğet olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? A) 15

B) 14

25 C) 2

D) 12

23 E) 2

9. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor.

186

• Birbirine dik kesen d1 ve d2 doğrularını çiziniz. Doğruların

Çözüm Yayınları

C

içerisine uzun kenarlarını çap kabul eden iki yarım çember çiziniz. Bu çemberlerin kesim noktası E ve F dir.Buna göre, |EF| kaç cm dir?A) 13

B) 12

12. A

O

kesim noktası A olsun.

d

çember çiziniz. Aynı merkezli 2 cm yarıçaplı bir çember daha çiziniz.

C

5B

x

E

• Bu doğruların her ikisine de teğet olan 3ñ2cm yarıçaplı bir

C) 6ñ3

6

D

• A noktasından geçen ve 2 cm yarıçaplı çembere B nokta-

A) 3ñ5

B) 2ò10

C) 6

O merkezli [AB] çaplı yarım çember veriliyor.

 yayına E [BE, CD noktasında teğet AB // CD

|CD| = 6 cm

Bu çizime göre, A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç cmYukarıdaki şekilde çember d doğrusu boyunca katlandığına göre, |BE| = x kaç cm dir?A) 7

dir?

E) 6ñ2

|OB| = 5 cm

sında teğet olan bir doğru çiziniz.D) 10

D) 4ñ2

E) 3ñ3

B) 3ñ6

C) 2ò15

D) 8

E) 6ñ2

1.

D

x

8

O

EYukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 6ñ2

C) 10

2.

O B

8

F

12

C

D) 6ñ3

E) 8ñ2Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 2ñ3

B) 4

K

9

C) 2ñ5

D) 5

E) 6

Şekildeki ABCD karesinin [AB] kenarı çembere E noktasında teğettir.

C

D F

|BF| = 8 cm  |FC| = 12 cm

5. E

6

Şekildeki [BC] çaplı yarım çember ve ABC üçgeninin O merkezli iç teğet çemberi çizilmiştir.

D

E

D A

A

|AD| = 8 cm

B

B) 9

4.

ABCD dikdörtgen, A merkezli çeyrek çember ile O merkezli yarım çember F noktasında dıştan teğettir.

C

F

A

11

BÖLÜM 03 Test

Çemberde Uzunluk

B

x

|AB| = 8 cmŞekildeki A ve B merkezli çembere DC doğrusu C ve D noktalarında teğettir.|AF| = 6 cm, |KB| = 9 cm ve |CD| = 20 cmYukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 9

B) 10

C) 12

3.

xD

3

E

BYukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 3

B)

6.

7 2

C) 4

A

D)

9 2

E) 5

C

B

13

FA // BD

3

187

|AE| = 3 cm |EC| = 4 cm

E

A

E) 15

FA, A noktasında çembere teğet

A F

D) 13

Çözüm Yayınları

C

B 4Şekilde [AB] doğru parçası ve üzerinde bir C noktası veriliyor.• O merkezli ve [AB] çaplı bir çember çiziniz.• C merkezli 3 cm yarıçaplı bir çember daha çiziniz.• O noktasından C merkezli çembere bir teğet çizip değme

C

noktasına D diyelim.Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 2 6 B) 21 C) 3 2 D) 15 E) 2 3Buna göre, |OD| kaç cm dir? A) 4

B) 3ñ2

C) 2ñ5

D) 2ñ6

E) 5

Test 11

1. E

7.

A

B

C

Yukarıdaki verilere göre, D merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 3ñ2

B) 2ñ3

8. D

C) 3

F

6.A

7.D

A 4 2

9.C

10.C 11.D 12.C

Şekilde [CD] çaplı yarım çember

x

E

8.B

[AB] çaplı yarım çembere E noktasında teğettir. B

6 2

|AE| = 4ñ2 cm |EB| = 6ñ2 cm

E) 2Yukarıdaki verilere göre, |OD| = x kaç cm dir?A) 4ñ2

B) 3ñ3

C) 2ñ6

D) 2ñ5

E) 3ñ2

ABCD kare, A ve D merkezli çeyrek çemberler F noktasında kesişiyorlar.

C

E

D) 2ñ2

5.E

C

F4.B

D O

|EF| = 12ñ2 cm E

3.B

10.

A, B, C ve D merkezli çemberler şekildeki gibi birbirine teğettir.

D

2.C

11. |AB| = 6 cm, |BC| = 7 cm ve |AC| = 8 cm olan bir ABC

K

üçgeninin A köşesine ait açıortayı [BC] kenarını D noktasında

A

Çözüm Yayınları

kesiyor. A’dan geçen ve [BC] ye D de teğet olan çember ise B

[EK] // [AB] olduğuna göre,

A) 3 - 1

EF oranı kaçtır? FK

B) 3 + 1

C) 3

[AB] ve [AC] kenarlarını sırasıyla E ve F noktalarında kesiyor.

AK

AD ve EF doğruları K noktasında kesiyorsa oranı KD kaçtır?

A)

3 2

B) 2

C)

5 2

D) 3

E)

7 2

D) 2 + 3 E) 3 - 3

9.

D

ABCD yamuk

C188

|DC| = 17 cmOr

|AB| = 38 cm |AD| + |BC| = 35 cm

AB

Şekilde r yarıçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara

12. Dar açılı ABC üçgeni ve bu üçgenin O merkezli çevrel

çemberi çiziliyor. O noktasından çizilen dikme [AB] yi D ve çemberi E noktasında kesiyor. [AB] + [EC] = {F} ve

teğettir.

Buna göre, r kaç cm dir?A) 4

B) 4,5

C) 5

D) 5,5

E) 6|AB| = 20 cm, |AC| = 18 cm, |BC| = 12 cm olduğuna göre|DF| kaç cm dir?A) 1

3 B) 2

C) 2

5 D) 2

E) 3

BİRE BİR

BÖLÜM 03 Test

1. m (W A) = 60° olan bir ABC üçgeninde |BC| = 6 cm olduğuna

4.

göre, bu üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir?

A) 3ñ32.

B) 5

C) 2ñ6

D) 2ñ3

E) 3

O merkezli çeyrek çemberde

A 2 2

E A

A) 5

3.

D L

B) 2ñ6

K

15

C) 2ñ5

C 1 F

O

A) 4 2 B) 30 C) 2 7 D) 3 3 E) 26

E) 4

[BA, A noktasında çembere teğet

A

14

15

10

|AC| = 15 cm C

D

|AD| = 10 cm |BD| = 14 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 15

B) 16

C) 18

D) 20

E) 21

ABCD dikdörtgen |CF| = 1 cm

189

|CK| = 15 cm M

A

D) 3ñ2

Çözüm Yayınları|EC| = 4 cmx

C

Yukarıdaki verilere göre, |OC| = x kaç cm dir?

B

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

B|AD| = |BC| = 2 5 cm4

x

O merkezli [AB] çaplı çemberde

O

|BC| = 4 cm

O

C

4

5.

|AB| = 2ñ2 cm

B

D

12

E

6.

|BE| = 12 cm

12

K, F teğet değme noktaları

A

AB ⊥ AC

K

B

F

9

|FC| = 6 cmYukarıdaki şekilde O merkezli çember B merkezli çeyrek çembere M noktasında dikdörtgene ise K ve L noktalarında teğettir.Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?A) 3A) 6

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

B

6 D

O B) 2ò10

|BK| = 9 cm

E C C) 3ñ5

D) 4ñ3

E) 3ñ6

Test 12 7.

1. D

B

A

E|BE| =x

C

Yukarıdaki verilere göre, |CD| = x kaç cm dir?A) 7,5

B) 8

C) 8,5

8.

D) 9

x

E) 9,5

190

y

C

7

|AD| = x cm |BC| = y cm

OYukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç cm dir?A) 27

9.

B) 26

C) 25

D) 24

E) 23

Şekildeki O merkezli çember [AB] çaplı yarım çembere C ve D noktalarında teğettir.

D

Şekilde O merkezli yarım çember ile ABCD parelelkenarı verilmiştir. |BC| = 5 cm

|AE| = 13 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 65

B) 60

C) 55

D) 50

E) 45

11.

O merkezli çemberde

B

|AB| = 6 cm

6

A

|CD| = 3ñ5 cm

C

3 5

D ) + m(CD ) = 180° olduğuna göre, Yukarıdaki şekilde m( AB çemberin çapı kaç cm dir?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

12. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. • |AB| = 8ñ3 cm , |BC| = 7 cm olan bir ABCD dikdörtgeni çizelim.• Bu dikdörtgenin içerisine 7 cm yarıçaplı A ve B merkezli çeyrek çemberleri çizelim.• Bu çemberlerin kesim noktasına “E” harfi yazalım.

Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?• E noktasının [AB] ye dik uzaklığı x cm olsun.Bu çizme göre, x kaçtır?

A) 3A) 1

|AC| = 4 cm AB

10.A 11.B 12.AOC

9.AÇözüm Yayınları

B

8.B

O

|CO| = 7 cm

17

7.D

5 O

|EC| = |CD| |OD| = 17 cm

E

6.EEC ⊥ CD

D

5.E

E

A

O merkezli çeyrek çemberde

A

4.B

13

D3.C

D

1 2 cm

|EC| = 12 cm

12

O

10.

O merkezli çeyrek çember ile ABCD dikdörtgen

1 2

2.C

4

C

12

B) 3,5

B

C) 4

|BC| = 12 cm

D) 4,5

E) 5

3 B) 2 C) ñ3

D) 2

E) ñ5

13

BÖLÜM 03 Test

Dairede Alan

1.

4.

Şekilde ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi O ve bu çembere teğet olan O1 merkezli çember verilmiştir.

A O1

E

ABCDEF düzgün altıgenin köşelerini merkez kabul eden yarıçapları birbirine eşit ve 2 cm olan çemberler çizilmiştir.

D

C

F

O B

A

CBuna göre, büyük çemberin sınırladığı alan, küçük çemberin sınırladığı alanın kaç katıdır?A) 4

B) 6

C) 8

D) 9

E) 12İçteki çember tüm çemberlere teğet ve düzgün altıgenin bir kenarı 6 cm olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 54ñ3 – 12πdikdörtgen ve bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını çap kabul eden yarım çemberler çizilmiştir.

12B) 16p

4

C) 18p

D) 20p

3.

E) 54ñ3 – 24π

Şekilde [CB, B noktasında çembere teğettir.

S1

|OA| = 4 cm S1 = S2 S2Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?

E) 24p

A) p B)

3r 2

C) 4ñ2

D) 6

 ) = 90° m( AOB

6.

Şekilde birbirine dıştan teğet, yarıçapları birbirine eşit ve 2 cm olan beş çember verilmiştir.

|BC| = 2 cm4

C

2

|AC| = 4 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?E) 2p

Şekilde [AB], O merkezli çembere C noktasına teğettir.

O

A

C) 54ñ3 – 18π

x

Buna göre, boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir? A) 12p

D) 54ñ3 – 20π

Çözüm Yayınları

8

B) 54ñ3 – 16π

5.

2. Aşağıda kenar uzunlukları 12 birim ve 8 birim olan birB

A) 6ñ2 – 2pB) 6ñ2 – p

D) 3ñ2 – p

r E) 3ñ2 – 2

C) 6ñ2 – 3pBuna göre, çemberleri saran ipin uzunluğu en az kaç cm dir?A) 20 + 4pB) 20 + 3p

D) 18 + 4p

E) 18 + 3p

C) 20 + 2p

191

Test 13

1. D

7. Şekildeki birim kareli zeminde, merkezleri gösterilen 4 adet

2.D

3.A

10.

çember çiziliyor. Sonra bu çemberler arasında kalan bölge yeşil renkle boyanıyor.

5.E

6.A

C

D

F 45° O

A

7.C

8.C

9.B

10.D 11.B 12.A

O merkezli [AB] çaplı yarım çemberde

E4.E

6

B

CD // AB % m (BAE) = 45c |AF| = |EF| |OB| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 18r – 12 3

B) 18r – 9 3

C) 12r – 12 3

D) 12r – 9 3

E) 9r – 18Buna göre, boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir?A) 4π

B) 5π

C) 6π

D) 7π

E) 8π

11.

O merkezli büyük daireye O1 ve O2 merkezli daireler içten

Şekilde A, B, C merkezli çemberlerin yarıçapları birbirine eşit ve 2ñ6 cm dir.

B

A

CHer bir çember diğer iki çemberin merkezinden geçtiğine göre, taralı alan kaç p cm2 dir?A) 2

B) 3

9.

D) 5

reler verilmiştir.

192 E D

KA1 ve A2 bulundukları bölgelerin alanları olup O2 merkezli dairenin yarıçapı 2 3 cm olduğuna göre,2A2 – A1 kaç π cm2 dir?A) 8

12. D

C) 10

D) 11

E) 12

K

C

Bir kenarı 4 cm olan ABCD karesi ile [AD] ve [DC] çaplı yarım çemberler F noktasında

B

birbirini kesiyor.

F E

C

A

oranı kaçtır?

B) 2

B) 9

 | = | DC | | KL

S S1, S2 bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere, 1 S2 A) 1

A2

O2

F

S2

A1

|OK| = |KB|

S1

O

A2

E) 6

Şekilde O merkezli dai-

A LC) 4

teğettir.

O Çözüm Yayınları

8.

O1

C)

5 2

D) 3

E)

7 2

BYukarıdaki şekilde D merkezli [DF] yarıçaplı çeyrek çember ile iki yarım çember ve kare arasındaki taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 4

B) 8

C) 4 + π

D) 6 + π

E) 8 + π

1.

4.

[BA, O merkezli çembere A noktasında teğettir. O

D

F

|AB| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 6ñ3 – 2π

B) 6ñ3 – π

D) 12ñ3 – 3π

&C) 6ñ3 – 4π

B

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

A)

E) 12ñ3 – 2π

Ç(BEF) = 4 cm

E

A

r 2 B) π

5. D

C) 2π

8m

4m B

Şe­kil­de|AB| = 4 metreuzun­lu­ğun­da­ki yüksekliği fazla bir enge­lin A kö­şe­si­ne 8 metre uzun­lu­ğun­da bir ip­le ko­yun bağlanıyor.

Bu­na gö­re, ko­yu­nun ot­la­ma ala­nı en faz­la kaç m2 dir?A) 18π

B) 20π

C) 24π

D) 28π

Çözüm Yayınları

A

D) 3π

E) 4π

ABCD bir kare

C2.

[EF], K noktasında çembere teğet ve

K

B

6

A

ABCD karesinin içerisine D merkezli çeyrek çember çizilmiştir.

C

|OC| = |BC| C14

BÖLÜM 03 Test

Dairede Alan

B merkezli çeyrek çember E

EH = AB A(ABCD) = 24 cm2

A

H

BYukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alan kaç cm2dir?A) 3r – 6B) 3r – 4

D) 4r – 4

C) 4r – 6

E) 4r – 2

E) 30π

6. ABC dik üçgeni şeklindeki karton C köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde A'B'C üçgeni oluşuyor. A

3.

B

A 60°

4 O

[AB, O merkezli çembere B noktasında, [AC] ise D noktasında teğettir.,

4 B

 ) = 60° m(BAC

C

4 3

193

|OB| = 4 cm

D E C

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 24ñ3 – 6pB) 24ñ3 – 8p

D) 12ñ3 – 3p

C) 24ñ3 – 9p

E) 12ñ3 – 4p

B

ABuna göre, A ve B noktalarının aldığı yollar arasındaki kahve rengi ile boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 8π – 8§3

B) 8π

D) 4π

C) 4π + 4§3

E) 4π – 2§3

Test 14

1. A

7.

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.C

9.E

10.

ABC bir eşkenar üçgen

Şekilde yarıçapları 3 cm ve 12 cm olan iki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık 18 cm dir.

|BD| = |DC|

&

Alan(ABC) =

A

B

3 cm2

E

F

D

CYukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları çemberlerin merkezleri olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?A) 2π + ñ3D)

B) π – ñ3

r+ 3 2

C)

10.B 11.C 12.D

Buna göre, çemberleri sa­ran ipin uzun­lu­ğu en az kaç cm dir?

A) 18ñ3 + 20p B) 18ñ3 + 18p C) 18ñ3 + 9p D) 18ñ5 + 18p E) 18ñ5 + 12π +2 3 2

E) π + 1

11.

G noktası ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi

A

&

A(ABC) = 12ñ3 cm2

8. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı 10 metre, kısa

Buna göre, bu fiskiyelerle bahçenin kaç m2 lik kısmı sulanamaz?

A) 80 – 10pB) 80 – 12p

D) 80 – 18p

C) 80 – 16p

G Çözüm Yayınları

kenarı 8 metredir. Bu bahçenin tüm köşelerine 90° lik açı ile dönen ve en fazla 4 metreye kadar bölgeyi sulayan fiskiyeler konuluyor.

B

E) 80 – 20p

C

Yukarıdaki şekilde A, B, C merkezli çember yayları G noktasından geçtiğine göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?

A) 12π – 12ñ3

B) 10π – 12ñ3

C) 8π – 12ñ3

D) 12π – 6ñ3

E) 8π – 6ñ39.

12.

194

[PR] çaplı yarım daire

K

ABCD kare D

E

C

ADEF dikdörtgen

|PF| = 2|BR| P

F

8

A

6

B R

|AB| = 6 cm |AF| = 8 cm

Yukarıdaki şekilde yarıçapları birbirine eşit ve 2 cm olan çemberler arasındaki süslemenin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?A) 25r – 50

A) 24ñ3 – 6p

B) 20ñ3 – 8p

D) 40ñ3 – 16p

C) 20ñ3 – 10p

E) 40ñ3 – 20p

B) 25r – 48

D) 25r – 36

E) 25r – 32

C) 25r – 40

1. D

4.

Şe­kil­de­ki ABCD dik­ dört­ge­ni­nin A ve B kö­şe­le­ri­ni mer­kez ka­bul eden iki çeyrek çem­ber ve­ril­miş­tir.

C

6

F

2

6

EYukarıdaki verilere göre, ta­ra­lı alan kaç cm2 dir?A) 48 – 12πB) 48 – 10π

D) 48 – 8π

|OA| = |AD| S1 O

S2

S1 ve S2 taralı bölgelerin alanları

B C

C) 48 – 9π

E) 48 – 6π

2.

OD ^ OC

A

|BE| = 6 cm

B

O dairelerin merkezi

D

|AE| = 2 cm AYukarıdaki verilere göre,A) 1

5.

Şe­kil­de­ki da­ire­le­ rin çev­re­le­ri top­la­mı 18π cm ve ta­ra­lı böl­ge­ nin ala­nı 36 π cm2

B)

D

S1 S2 oranı kaçtır?

3 5 4 3 C) 3 D) 2

|AB| = 12 cm

Buna göre, kü­çük çem­be­rin ya­rı­ça­pı kaç cm dir?A) 1

K

A

3 B)  2

22,5°

O

2 7

C) 2

E) 3

O merkezli [AB] çaplı çemberde

L BYukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 48

6.

C) 21

D) 18

C) 27

E

% m (ALK) = 22,5°

C

K A

Yukarıdaki verilere göre, AKL üçgeninin alanı kaç cm2 B) 24

B) 36

D

|OB| = 2 7 cm

A) 28

B

8

dir?

A

KL // AB

5 D)  2

|BC| = 16 cm Çözüm YayınlarıE) 2

ABCD dikdörtgeninin [DC] kenarı E noktasında çembere teğettir.

C

E

dir.

3.

15

BÖLÜM 03 Test

Dairede Alan

E) 14

B

D) 24

E) 18

ABCD dikdörtgeninin C ve D köşelerini merkez kabul eden çeyrek çemberler ile K merkezli çember birbirine teğettir. |AD| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 128 – 18πB) 128 – 20π

D) 144 – 20π

C) 128 – 36π

E) 144 – 36π

195

Test 15

1. B

7.

iç teğet çemberi verilmiştir. D, E, F teğet değme

E

F

DA) 24ñ3 – 8π

7.A

8.A

9.D

10.C 11.E 12.B

ABCD dikdörtgeninin içerisine K ve O merkezli yarım çemberler çizilmiştir.

C

K ve L noktaları teğet değme noktaları

F B

L

Yukarıdaki şekilde |AB| = 8ñ3 cm olduğuna göre, taralı

B) 36ñ3 – 12πA) 12B) 6π – 12

C) 24

D) 12π – 12

E) 12π – 24

d

[AB] çaplı yarım çemberin çapı

C

% 4 7 cm ve m (ABC) = 22,5° dir.

C) 27ñ3 – 8π

E) 27ñ3 – 12π

11. 8.

6.C

alanlar toplamı kaç cm2 dir?

A ve B merkezli çember yayları F noktasında teğet olduğuna göre, taralı alan kaç cm2 dir? D) 27ñ3 – 9π

5.C

O

A

C

4.A

K

E

noktaları & ) = 36ñ3 cm2 A(ABC

B

3.E

10. D

ABC eşkenar üçgeninin

A

2.D

A

O1 ve O2 merkezli çeyrek

C

noktasında içten teğet, E

D

[BD] ise O2 merkezli

B

çembere E noktasında teğettir. BD ⊥ OC

O1

A

O2

2 3

Çözüm Yayınları

ve yarım çemberler A O

22,5°

|O1 O2| = 2ñ3 cm

B

2Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm dir?A) 8π – 12ñ3B) 8π – 9ñ3

D) 12π – 12ñ3

C) 8π – 6ñ3

E) 12π – 6ñ3Şekildeki çember d doğrusuna göre katlanıyor.Buna göre, taralı alan kaç cm2dir?A) 14r – 14

D) 7r – 1012. 196

9.

Şekildeki O merkezli çemberde

A

C

A

 ) = 25° m( ABC B

25° 12

O

C

B) 14r – 7

45˚

E) 7r –14

Şekildeki O merkezli dairede

D

B O

C) 7r – 7

6

[AB] // [CD]

 ) = 45° m(DOC ) = 45° m( AC

|BO| = 12 cm

|OB| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç r cm2 dir?A) 10pA) 8

B) 12p

C) 16p

D) 20p

E) 25p

B) 9

C) 10

D) 12

E) 13

16

BÖLÜM 03 Test

Dairede Alan

1.

4.

Şekilde BAC dik

D A

üçgeninin [AB]

C

kenarının uzunluğu E merkezli r cm yarıçaplı çemberin

x

D

B

3

E

Şekilde [AB ve [AD çembere B ve D noktalarında teğettir.

A

 ) = 30° m(BCD | = 2π cm | BD

çevresi, [AC] kenarı

4

BBuna göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 10

B) 11

C) 12

da D merkezli r cm yarıçaplı çemberin

30˚

çevresidir.

C

D) 13

E) 15Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 12p + 18ñ3D) 30ñ3

5. 2.

C) 24ñ3

E) 18 + 12ñ3

O merkezli 60° lik daire dilimine teğet D merkezli daire çizilmiştir.

O 60°

Şekildeki O merkezli daireye [AD], D noktasında teğet

D

B) 12p + 12ñ3

A

2

B

O

C

|AB| = 2 cmYukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 4p – 4ñ3

B) 4p – 3ñ3

C) 4p – 2ñ3

4r 4r D) 3 – ñ3 E) 3 – 2Çözüm Yayınları

|AD| = |DC| D C

A B

Buna göre, D merkezli dairenin alanının taralı alana oranı kaçtır?A) 3

B)

3 2

C) 2

D)

4 3

E) 1

6. Şekilde A, B ve C merkezli çemberler verilmiştir. A merkezli çember ile C merkezli çember E noktasında, B merkezli çember ile C merkezli çember D noktasında dıştan teğet, A

3.

D

E

Şekilde [EF] çaplı yarım daire içine çizilen ABCD karesinin alanı 8 cm2 dir.

C

A

4 B

8

 ) = 90° , m(BAC

2 E

D

C

|BD| = 8 cm, |EC| = 4 cm, |AE| = 2 cm

F

BBuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 4π – 4A) 18ñ3 – 12pB) 4π – 8

D) 6π – 8

E) 5π – 8

C) 6π – 10B) 18ñ3 – 9p

D) 18ñ3 – 6p

C) 18ñ3 – 8p

E) 18ñ3 – 4p

197

Test 16 7.

1. A

A1

3.E

4.E

10.

O merkezli [AB] çaplı yarım çember ile B merkezli [AB] yarıçaplı çemberler veriliyor.

C

2.D

5.C

6.B

7.B

8.A

10.A 11.C 12.D

[AB] çaplı O merkezli çember

C D

9.E

F

EOFD bir kare

A2 A

x AB

O

uzunlukları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır?

 = x kaç derecedir? A1 = A2 olduğuna göre, m(ABC)

A) 60C) 40

8. E

D) 30

E) 15

Bir kenarı 6 m olan karenin D köşesine 24 m uzunluğunda bir ip bağlanıyor. 24 m

11.Buna göre, E noktasının aldığı yol kaç metredir?A) 30p

B) 32p

C) 36p

D) 40p

E) 48p

D

B

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 15πB) 20π

C) 24π

O

A

CE) 30π

Küçük çember [AB] çaplı O merkezli yarım çemberin çapına O noktasında teğettir.

B

D

A, B, C, D, E ve F merkezli çemberlerin C yarıçapları 7 birimdir.

F

D) 27π

ABCDEF düzgün altıgen |AB| = 7 birimA, D, C ve A, O2, B noktaları doğrusal

O2

C

12. E

Şekildeki O1 ve O2 merkezli çemberlerin yarıçapları 6ñ2 cm

A

O1

C) (4, 3, 2)

E) (3, 2, 1)

D

Çözüm Yayınları

B

A

198

B) (5, 4, 2)

D) (4, 4, 2)

C

6

9.

A) (5, 4, 3)

E noktasından gergin tutularak ok yönünde karenin etrafına sarılıyor.

D

B

O

 , |DC| , |AD| yaylarının Yukarıdaki şekilde |BC|B) 45

E

|AO| = |OB| = |CD| = 2 3 cm olduğuna göre taralı alan kaç cm2 dir?

A

7BBuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 7r – 7 3

B) 7r – 8 3C) 14r – 7 3

D) 14r – 14 3

E) 14r – 21 3

A) 4ñ3 – 2πD) 2ñ3 –

B) 4ñ3 –

2r 3

2r 3 E) 2ñ3 –

C) 2ñ3 – π

r 3

BİRE BİR 1.

A

O

D

8

B

4.

[AB, O merkezli çembere B noktasında teğet ABCO parelelkenar|AB| = 2 6 cm

|BC| = 8 cm|DE| = 3 2 cmCYukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?

A) 8π – 8

2.

B) 8π – 12

D) 16π – 8EC) 8π – 16

A

E

C

ABCD bir dikdörtgen

%

A merkezli BE yayı veriliyor.

B

2 6

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

A) 2r + 2 3 B) 2r + 3 3 C) 2r + 4 3

E) 16π – 12

D) 3r + 2 3 E) 3r + 3 3ABCDEF bir düzgün altıgen

D

3 2

D

5. D

ABCD bir kare

C

|AB| = ñ6 cm

[AC] ve [BD] köşegenler

K

A

6

B

Yukarıdaki şekilde B ve C merkezli çemberler veriliyor.Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 3ñ3

B) 2ñ3

D) ñ3 + πC) 2π

E) 2ñ3 + π

Çözüm Yayınları

C

F17

BÖLÜM 03 Test

A

BYukarıdaki şekilde, K noktası B merkezli [BC] yarıçaplı çember ve [BD] köşegeni üzerindedir.ABCD karesinin alanı 36 cm2 olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 18π – 18ñ23.

D

ABCDE bir beşgen

E

C

B) 12π – 18ñ2

D) 18π – 9ñ2

E) 9π - 9ñ2

6.

Merkezleri beşgenin köşeleri ve yarıçapları 3 cm olan eş çemberler şekildeki gibi bir iple sıkıca çevrelenmiştir.

C) 9π – 18ñ2

6|AB| = 3|BC| = 2|CD|

199 A

B

C

D

Yukarıda [AD] çaplı yarım çemberin içine merkezleri doğrusal A

olan [AB]; [BC] ve [CD] çaplı üç yarım çember çizilmiş ve

B

İpin boyu 61r cm olduğuna göre, ABCDE beşgeninin çevresi kaç cm dir?

A) 56π B) 55π C) 54π D) 53π E) 52π

aralarında kalan bölge şekildeki gibi boyanmıştır.

Boyalı bölgenin çevresi 36r birim olduğuna göre, alanı kaç birimkaredir?A) 108r

B) 104r

C) 102r

D) 100r

E) 99r

Test 17 7.

1. CYukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?A) 4π – 8

8.

B) 4π – 4

D) 4π + 8

D8.E

9.D 10. A 11.C 12.E

|OB| = 5 cm A C

36°

Şekilde AB doğrusu O merkezli çembere B noktasında teğettir ve |AB| uzunluğu BCD yayının uzunluğuna eşittir.

C) 4π + 6

Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç r cm2 dir?A) 5

B) 6

11.

A

C) 8

4

O

Yukarıdaki verilere göre, |OA| = x kaç cm dir?

2 3 4 6 8 A) r B) r C) r D) r E) r

 = 4 cm |AB|

60°

x

E) 10

 ) = 60° m(DEC

8

E Çözüm Yayınları

x

|AB| = 4 cm

D) 9

[AC] ∩ [BD] = {E}

B

S1 = S2 ve S2

AŞekilde [BA, O merkezli çeyrek çembere A noktasında teğettir.

C

4

7.D

D

E) 4π + 12

B

S1

6.E

B

85.C

5 O

A

4.B

B

|DC| = 4ñ2 cm

C

4 2

3.B

10.

|AB| = 8 cm

D

2.A

 = |CD| = 8 cm |BC| C 8

D

 = x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |AD|A) 12

B) 15

C) 16

D) 18

E) 2412. 200

9.

F

A

E E

EF B

C

D

3

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm dir?A) 12π

B) 10π

B

|AD| = 10 cm15r C) 8π D) 2

E) 6π

6

4

= |AE| = |FK|

2

A2

A1

Şekilde [AB] , [AC], [AD] çaplı yarım daireler verilmiştir.

K

A

O

C

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] ve [AC] çaplı yarım çemberler ile üçgenin A köşesinden geçen [BC] çaplı yarım çemberler çizilmiştir. |AB| = 4 cm|AC| = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar A1 + A2 toplamı kaç cm2 dir?A) 24

B) 20

C) 18

D) 15

E) 12

01

TÜMEVARIM - III Test 4.

1 - 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

ABCD bir kare

E

B, C, E doğrusal

Yard, futbolun anavatanı kabul edilen İngiltere'de kullanılan bir uzunluk birimidir. 1 yard (yd) yaklaşık 0,915 metre

x F

D

Aşağıdaki şekilde bazı ölçüleri yard türünden verilen bir futbol sahası verilmiştir.

[BD] köşegen

C

[BD] ∩ [AE] = {K}

K

45°

A|BK| = 6 cm 6

x

BYukarıdaki verilere göre, |AK| = |CE| = x kaç cm dir?A) 2§3

B) 4

C) 3§2

D) 2§6

E) 51. Ceza sahasının KLMN dikdörtgenin alanı kaç yd2 dir?

A) 772

B) 792

C) 796

D) 800

E) 808

A

5.

noktası iç açıortayların

Çözüm Yayınları

x

2. |AB| uzunluğu kaç yd dir?

A) 6§3

B) 12

C) 6§5

D) 14

E) 16

kesim noktasıdır.

HAB = BC

3

x+3

ABC üçgeninde K

KH = AC K|AH| = x cm|CH| = x + 3 cmCYukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?A) 64

B

B) 40

|KH| = 3 cm

C) 36

D) 32

E) 303.

E

O merkezli çeyrek çember OABC dikdörtgenB

A

|OA| = |AE|

6. D C

[AB] ve [BC]

E

çaplı çemberler B noktasında dıştan

O A

Şekildeki OABC dikdörtgeninin alanı 6 3 cm2 olduğuna

30°

B D

göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?

A) 2r - 3 3 B) 2r - 2 3 C) 3r - 3 3D) 4r - 3 3 E) 4r - 2 3

C teğettir. [AC] ∩ [DE] = {B}

 = 30° m(ABE)|AC| = 12 cm Yukarıdaki verilere göre, |ED| kaç cm dir?A) 12

B) 6ñ3

C) 9

D) 4ñ3

E) 6

201

Test 01

1. B

E

7.

D10. D

ABCDEF düzgün altıgen2. E

3.D

4.D

5.C

O2

C

F

C

ABCD bir dikdörtgen O1

L

dikdörtgenin kenarlarına

A KYukarıdaki verilere göre, |AK| = x kaç cm dir?A) 9

D) 12 3

BBuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 216

B) 240

A

O merkezli dairenin içerisine BAE = EB

merkezli çeyrek daire çizilmiştir.A(ADE) = 9 cm2

Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı 4r

cm2

olduğuna

göre, |BC| kaç cm dir? B) 4

D) 2 2

C) 3

&

18

8

202

A

BYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 2

B) 2 2

[AD sırasıyla B ve D C noktalarında çembere

12.

teğet

B

D

|DE| = 6 2 cm6

O1

E) 3 2

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 12 2

C) 9 2

|DE| = 6 cm E

D) 12

|EC| = 4 cm

4 C

|EB| = 8 cmB) 15

D) 4

Şekilde [DC], O merkezli [AB] çaplı yarım çembere E noktasında teğet

|DC| = 18 cmC) 3

E) 2

çember üzerinde [AB ve

x

x

B, C, D ve E noktaları

D 6 2

Çözüm Yayınları

C

E

E) 288

E

B

9.

D) 272

ABCD bir kare

C

O

A) 4 2

C) 256

E) 18

11. D

A

teğettir.

O1

x

8.

10.E 11.E 12.A

9 cm olan yarım çembere ve

B

C) 12

9.A

çember, O2 merkezli yarıçapı

|BC| = 6 cm

B) 6 3

8.B

merkezli yarıçapı 4 cm olan

|AL| = |LB|

6 A7.C

K, A, F doğrusal

6.B

A E) 93 O

|OA| = 3 cm

B

Yukarıdaki verilere göre, O1 merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?

A) ò26 B) ò30

C) 4ñ2 D)

5 5 2

E) 6

02

TÜMEVARIM - III Test 1.

4.

ABCD bir dörtgen

A 60°

[AB], B noktasında O

A

merkezli yarım daireye

DC ^ BC

5

teğettir.

m(BéAD) = 60°

9

D

m(AéDC) = 150°

150°

4 2

|AD| = 5 cm

|AD| = |DC|

D

|AB| = 4ñ2 cm

|AB| = 9 cm B

x

CYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

B E) 4Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?A) 85. A x

2

AB ^ ACAH ^ HC|AB| = |CH||AH| = 2 cm

H

|BC| = 8 cm B8

C

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir? A) 3 5 B) 2 10 C) D)

Çözüm Yayınları

2.

C

O

B) 12

D) π + 8

D E

9

C) 16

E) 2π + 8

ABCD bir dik yamuk

C

AD = DC AD = AB

3 5

[BE] açıortayAB

|AD| = 3 5 cm |EC| = 9 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| – |DE| kaç cm dir?A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

35

34 E) 4 2

6.

D

15

C

ABCD ve EFBD birer dikdörtgen |DC| = 15 cm

3. D

E

ABCD ile BEFK birer kare

C

|AF| = 9 cm

203

A, B, E doğrusal F

K L

|AB| = 12 cm |BE| = 4 cm

A

B 9A 12 4 E B Yukarıdaki verilere göre, BEL üçgeninin alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8A) 108

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

F

B) 86

C) 72

D) 54

E) 48

Test 02 7.

1. B

C 6BH = OC D|CH| = 2 cm |HB| = 6 cm

x

4.A

5.C

6.B

7.C

8.C

9.A

10.D 11.A 12.B

çemberinin alanının iç teğet çemberinin alanına oranı sabittir.” demiştir.

merkezli çeyrek çembere A noktasında içten teğet

B

3.B

10. Mehmet öğretmen derste “Herhangi bir karenin çevrel

[OA] çaplı yarım çember O

2 H

2.DBu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Cemal bu oranı doğru olarak hesaplamış ve x olarak bulmuştur.Buna göre, x kaçtır?

A) ñ2 B)

1 C) ñ3 2

D) 2

E) 3

A

OYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 4

B) 3 2 C) 2 5 D) 2 6

E) 5

D

11.

ABCDE düzgün beşgen A ve B merkezli çember

F

E

C

yayları F noktasında birbirini kesiyor. |AB| = 6 5 cmx 5 E D

AH ⊥ BC

3 5 F

|AF| = 5 cm204

ABC bir üçgen

A

CD ⊥ AB |AC| = 10 cm

|CF| = 3 5 cm

H

B

Yukarıdaki verilere göre |AE| = x kaç cm dir?A) 2 6

9.

D

CC) 4

Fx

12E

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 45 3 - 6r

C) 45 3 - 9r

15

B

|AD| = 12 cmA)

C)

E) 45 3 - 12r

ikizkenar üçgeni çizelim ve bu üçgenin [AC] kenarını çap kabul eden yarım çember üçgenin [BC] kenarını E ve [AB]

|BE| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir? B) 2

D) 45 3 - 10r

12. |AB| = |AC| = 15 birim ve |BC| = 18 birim olan bir ABC

ED = AD9 4

B) 45 3 - 8r

ABCD paralelkenar

kenarını D noktasında kessin.

|AB| = 15 cm A

B

E) 3

FB = AB

3D) 2 3

6 5

CB) 2 5

A

Çözüm Yayınları

8.

7 5 3 4 D) 2 E) 4E noktasında teğet olan doğru [AB] kenarını K noktasında kestiğine göre |EK| kaç birimdir?A) 8

B)

36 5

C) 6

D)

24 5

E) 4

TÜMEVARIM - III Test 1.

Şekildeki O merkezli çemberde

D

A

20

E

° ) = 20° m(OAB

B

BC =CD C

A = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(DCB)A) 45

C) 30

D) 25E) 20

|AB| = 6 cm

4 D

B

C

4 6

6x

B) 40

AB = BC ) = 50° m( ABC

O 50°

F

4.

03

|BC| = 4 6 cm |CD| = 4 cm

E Yukarıdaki şekilde AED yayının uzunluğu AFD yayının uzunluğuna eşit olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?E S2

S1

C

60° A

O

B

S Buna göre, 1 oranı kaçtır? S2

3 3 2 4 A) 4 B) 2 C) 3 D) 3

3.

D

8

15EC

3 H 19

5.

B

x

B150°

CYukarıdaki şekilde O noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 6 3

B) 10

C) 4 6 D) 3 10

E

C

E) 9

|DF| = 3 cm

205

DC // AB

|AB| = 12 cm

EH = BC

Şekildeki [AB] çaplı yarım çember, ABCD dikdörtgeninin [DC] kenarını E ve F noktalarından kesmektedir.

|AE| = |ED| A

12

B

|EH| = 15 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?A) 20

C) 24

6 2

O

6. D 3 F

|HB| = 19 cm, |DC| = 8 cm B) 22

E) 8

% m (BOC) = 150c % = m (ABC) 45c AC = 6 2 cm

A x

|CH| = 3 cm A

C) 5 2 D) 3 6

B) 7

E) 1

ABCD bir yamukO merkezli [AB] çaplı yarım daire içerisine C merkezli S2 alanlı yarım daire ile 60° merkez açılı S1 alanlı daire dilimi veriliyor.

Çözüm Yayınları

2.

A) 4 3

D) 25

E) 26Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 72

B) 27ñ3

C) 108

D) 36ñ3

E) 144

Test 03

1.C

7.

10.

O1 merkezli çember ile O2

5.A

6.D

8.C

9.D

10.A 11.C 12.E

Bir kenarı 6 cm olan ABCD karesi ve bu karenin çevrel çemberi verilmiştir.

C

B

O2

A

%

Yukarıdaki verilere göre, m (DBO1) = x kaç derecedir?A) 45

B) 30

C) 22,5

D) 20

E) 15Yukarıdaki şekil her bir çember yayının karenin kenarlarına göre katlanması sonucu oluşmuştur.Buna göre, taralı alan kaç cm2 dir?A) 72 – 18π

B) 72 – 12πD) 36 – 8π

11.

D

E) 36 – 6π

C

|AB| = |AC|

20°

E

|BD| = |DC| = |DE| ) = 20° m(CAE

x

C

D

B

A 2 6 E

 = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(EDC) B) 30

C) 36 – 9π

AB ^ AC

A

B

B

6

Çözüm Yayınları

8.

A) 20

7.B

C

x

4.B

C noktalarında birbirini kesiyor.

O1

A

3.E

D

merkezli [AB] çaplı çember D ve

D

2.D

C) 40

D) 50

E) 60ABCD bir kare

AE = EB

|AE| = 2 6 cmYukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2dir?A) 9

B) 4 6

C) 12

D) 6 6

E) 24206

9.

x

B

a

18

D

5

ABCD eşkenar dörtgeninin tüm kenarlarına teğet olan çemberin yarıçapı 12 birimdir.

2a

%C

%

ABC bir üçgen AB = AD, m (ACB) = 2.m (ABC)|AC| = 9 cm, |BD| = 18 cm, |DC| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 2 6

C) 4 2

C

9B) 5

D

12.

AD) 6

B

A

Yukarıdaki şekilde eşkenar dörtgenin [AC] köşegeninin uzunluğu 40 birim olduğuna göre, bir kenarı kaç birimdir?

E) 4 3A) 30

B) 28

C) 27

D) 26

E) 25

TÜMEVARIM - III Test 1.

$

%

(

4.

ABC üçgeninde [AD] iç, [BD] dış açıortaydır. % m (ADB) = 33° [&% Yukarıdaki verilere göre, m (BCD) = x kaç derecedir?A) 66

C) 60

D) 58

|DE| = |DB| % % m (EDB) = m (BDC) % % m (DEB) = 2.m (BCD)[ (

%% Yukarıdaki verilere göre, m (CBD) = x kaç derecedir?A) 60

B) 75

CF = EB|DC| = 25 cm

C) 80

D) 85

|DE| = 6 cm

) $

%

|CF| = 13 cmYukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?A) 20

5.

E) 90

D

x13

B) 22

C) 23

C

D) 24

E) 25

ABCD bir eşkenar dörtgen

E

[BD] köşegen |AD| = 13 cm

21

Çözüm Yayınları$

(

E) 57

& ABCD paralelkenar

'

ABCD dikdörtgen DE = EB'B) 62

&

ƒ

2.

'

04

|BE| = 21 cm A(ABCE) = 105 cm2A

BYukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

6. Aşağıda beş eş çember çizilmiştir. İçteki çember diğer dört çemberin merkezinden geçmektedir.

3

[AH] = [BC]

A

|AD| = |BD|

207

|BH| = 12 cm |HC| = 9 cm

D|AH| = 16 cm

B

12

H

9

CYukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir?A) 17

B) 18

C) 19

D) 20

E) 21Buna göre, turuncu ile boyalı olan şeklin çevresinin, yeşil ile boyalı olan şeklin çevresine oranı kaçtır?A) 2

B) 3 C) 4 2 3

D) 1

E) 1 2

Test 04

1. E

7.

D

4.D

5.B

6. D

7.C

8.D

9.B

10.E 11.A 12.D

kenarı üzerinde |BD| = 2|DC| olacak şekilde bir D noktasını işaretleyiniz. A ile D noktasını birleştiriniz.

dikdörtgeni verilmiştir.|OA| = |AD|

A

3.A

10. A açısı 60° olacak biçimde bir ABC üçgeni çiziniz. [BC]

Şekilde O merkezli çeyrek çember ve ABCO

B

2.E

|CF| = |AF|

|AB| = 6 cm ve |AC| = 12 cm olsun buna göre, |AD| kaç cm dir?

A) 74 B) 78 C) 4 5

D) 9

E) 2 21

x F O% Yukarıdaki verilere göre, m (AFD) = x kaç derecedir?A) 60

B) 45

C) 30

8. D

E) 15

11.

O noktası

C

x

D) 22,5

ABCD karesinin köşegenlerinin kesim noktası

O

OF ^ OE F

|AE| = 8 cm

A

8

E

BYukarıdaki verilere göre, |DF| = x kaç cm dir?A) 8§2

B) 10

C) 6§2

D) 8

Çözüm Yayınları

E C

%O merkezli çeyrek çemberde % m (AOC) = 30°|AD| = 3 cm &|OD| = 5 cm (

$ 

'

ƒ 

2

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir? 32r 32r 10 B) 3 - 12 3 C) 10r – 10 D) 10r –12

A)

E) 6

E) 10r – 15

9.

D

5

C

E

208

|FB| = 6 cm |C′B| = 8 cm |DE| = 5 cm

12.

D

E

C

F 6 Ax

C′

8

BF

A

B

[FB] çaplı yarım çember ABCD dikdörtgeninin [DC] kenarına E noktasında teğettir. |FA| = |DE|

Şekildeki ABCD dikdörtgeni EF doğrusu üzerinde katlandığında C köşesi AB kenarı üzerindeki C′ noktasına geldiğine göre, |AC′| = x kaç cm dir?Ç(ABCD) = 80 cm olduğuna göre, |FB| çaplı çemberin yarıçapı kaç cm dir?

A) 18A) 8

B) 17

C) 16

D) 15

E) 14

B) 12

C) 14

D) 16

E) 18

BÖLÜM 04 Test

Noktanın Analitik İncelenmesi

1. A(a, b) noktası III. bölgede olduğuna göre, B(–a, a + b)

4.

noktası hangi bölgededir?

yBDik koordinat sisteminde ABCO bir paralelkenar

A) Orijinde

B) I. bölgede

|AD| = |BD| DC) II. bölgede

D) III. bölgede

E) IV. bölgedeA

01

C

D(0, 6) ve A noktasının apsisi –4 tür.

x

O

Buna göre ABCO paralelkenarının alanı kaç birimkaredir?A) 48

B) 52

C) 72

D) 96

E) 108

2. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada; Ankara, Aksaray

ve Kayseri şehirleri gösteren noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzaklık birimine göre verilmiştir.İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı Ankara (2,10) ile Aksaray (8, 2) noktaları arasındaki yeşil çizgi ile gösterilen uzaklığı 200 km olarak hesaplıyor.

5. Kenarların orta noktaları sırasıyla E(1, –1), F(3, 1),

G(m, n) ve H(2, 3) noktaları olan bir ABCD dörtgeni aşağıdaki gibi çiziliyor. A

Ankara (2, 10)Aksaray (8, 2)

Buna göre, bu harita programı Ankara ile Kayseri noktaları arasındaki yeşil çizgi ile gösterilen uzaklık kaç kilometre olarak hesaplar? A) 360

B) 320

C) 280

D) 260

E

Çözüm Yayınları

Kayseri (14, 5)

H

B

D FG CBuna göre, m + n toplamı kaçtır?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

E) 240

3. K

6.

ABC bir üçgen

A

E C

B

[AD] açıortay A

6

D

|AB| = 6 birim

9

|AC| = 9 birimYukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşmuştur.K(–4, 2) olduğuna göre, A, B, C, D, E noktalarından hangisi orijindir?Yukarıdaki şekilde B(–7, 3) ve C(8, 8) olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) AA) 7

B) B

C) C

D) D

B(–7, 3)

E) E

D

B) 6

C(8, 8)

C) 5

D) 4

E) 3

209

Test 01

1. E

7.

10.

ABC bir üçgen

A

2.D

C(0, –1)

Yukarıdaki şekilde B(–8, 1) ve C(0, –1) olduğuna göre, D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) 9

B) 8

D(2,3)

C) 7

K(6,4)

D) 6

8.C

9.B

10.E 11.D 12.B

A, C, D noktaları d doğrusu üzerinde,

F(4,–2)

ABCD ve EFGK paralelkenardır.

G

F(4,–2), K(6,4) ve D(2,3)

BYukarıdaki verilere göre, B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

O

E) 5

C

E A

7.C

AB ⊥ BC, |AB| = |BC| ve C(8, 2) dir. C(8, 2)

D8.

6.D

|AC| = 4 birim

B

x

D

dYukarıdaki verilere göre, D noktasının apsisi kaçtır?A) 16

B) 15

C) 14

D) 13

E) 12

11. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla (0, 8) ve (0,10)

Çözüm Yayınları

B(–8, 1)

5.B

A

|AB| = 7 birim

4

4.A

y

[AD] dış açıortay 7

3.B

noktaları olan ve orijinden geçen iki çember veriliyor. Sonra büyük çemberin küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kirişi çiziliyor.Bu kirişin uzunluğu kaç birimdir?A) 8

B) 10

C) 12

D) 16

E) 18E) 5

12.

A(–2 , –3)

y

B(4, –1)

C D

210 x

O

9. Köşe koordinatları A(0,6) , B(0,0) ve C(8,0) olan bir ABC

B(4,-1)

A(-2,-3)

üçgeninin A köşesine ait dış açıortayın karşı kenarı kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?Dik koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin C köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (–10,0)A) (1,4)B) (2,5)D) (1,6)E) (2,6)

B) (–12,0)

D) (–14,0)

E) (–15,0)

C) (–13,0)

C) (1,5)

1. Analitik düzlemde A(4, 1), B(2, 5) noktaları veriliyor.

[AB] doğru parçasının y ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir?A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

4. A(a, b) ve B(–a, b + 1) noktaları veriliyor.

E) 6|AB| = ò17 birim olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) 4

B) 0

5.

3.

C) 4

D) 5

E) 6

Şekilde d doğrusu x

y

Yandaki şekilde E(2, 1), B(–2, 1) ve A(4, 3) noktaları veriliyor.

B(–2,1)

C

D|AE| = |ED| ve |BD| = 2|DC| olduğuna göre, C noktasının koordinatları nedir?A) (1, 3)B) (1, –2)

D) (2, 3)6.

ABC bir üçgen

A

y eksenini C(0, 15)

D

noktasında kesiyor.

C) (1, –3) E) (2, –3)

eksenini A(18, 0) ve C(0,15)

E) –4

,1)

Çözüm Yayınları

B) –5

D) –2

E(2

geçen doğrunun Oy eksenine dik olmasını sağlayan k reel sayılarının toplamı kaçtır?

A) –6

C) –1

A(4,3)

2. Analitik düzlemde, A(5, k2 – 6) ve B(4, 5k) noktalarından02

BÖLÜM 04 Test

Noktanın Analitik İncelenmesi

D, E, F kenarların orta noktaları

E

D(–1, 2) E(6, 8)

B O

A(18,0)

B

x|AC| = 3|AB| olduğuna göre, |OB| kaç birimdir?A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 15

F

F(10, –1)

CYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (5, 2)B) (5, 3)D) (6, 3)E) (6, 4)

C) (5, 4)

211

Test 02

1. C

7. A(2, 3), B(1, 2) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan ve x

10.

ekseni üzerindeki noktanın apsisi kaçtır?A) 2

B) 3

C) 4

2.D

3.D

4.D

5.B

6.B

D

7.C

8.C

O

10.E 11.A 12.A

ABCD bir paralelkenar

C(11, 14)

D) 5 E) 6

9.B

[AC] ∩ [BD] = {O}

F

E A(–1, 5)

8.

BE noktası ABO üçgenin ağırlık merkezi, F noktası BOC üçgeninin ağırlık merkezidir.Buna göre, |EF| kaç birimdir?A) 9

B) 8

D O

Çözüm Yayınları

C(9, 0) x

E(0, –2) BAnalitik düzlemde ABCD paralelkenarı verilmiştir.C(9, 0) , D(0, 3) ve E(0, –2) olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç birim karedir?A) 80

B) 72

C) 45

D) 50

E) 5

Dik koordinat düzleminde ABCD bir kare C(11, 12) ve K, karenin köşegenlerinin kesim noktası

C(11,12)

D(0, 3)D) 6

11. y

y

A

C) 7

K B

O

x

A

Yukarıdaki verilere göre, |OK| kaç birimdir?

A) 6 2

B) 8

12.

y

C) 3 6 D) 5 2

E) 6

E) 54

212

C

DA(–8, –4) x B(k, –4)

O

A(-8,-4)

O (orijin), ABCD eşkenar dörtgeninin ağırlık merkezidir.

B(k,-4)

9. Dik koordinatlar düzleminde verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar, y ekseni üzerindedir.Bu karenin diğer iki köşesinin orijine olan uzaklıkları eşit ve 2ñ5 birim olduğuna göre, çevresi kaç birimdir?A) 20

B) 16

C) 14

D) 12

E) 8Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?A) 80

B) 72

C) 60

D) 48

E) 40

BİRE BİR 1. A(ab2, b) noktası IV. bölgede olduğuna göre, B(ab, a2b)

4. ABCD karesinin iki köşesinin koordinatları (2, 5) ve (–4, 1) dir.

noktası hangi bölgededir?A) I. bölge03

BÖLÜM 04 Test

B) II. bölge

D) IV. bölgeBuna göre, ABCD karesinin alanı en az kaç birim kare olabilir?A) 52

C) III. bölge

E) Orijinde

B) 48

C) 36

D) 26

E) 16

2. Bir ABCD paralelkenarının A köşesinin koordinatları (4, 5) ve köşegenlerin kesim noktası olan K nin koordinatları ise (6, 7) dir.Buna göre, A nın karşısındaki C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır?A) 20

C) 18

D) 17

eksenlere eşit uzaklıkta olduğuna göre, m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

E) 16A) –11

B) –10

C) –9

D) –8 E) –7

Çözüm Yayınları

B) 19

5. Dik koordinat sisteminde A(m – 1, 2m + 7) noktası

3.

y E

6.

D

Koordinat düzleminde

y A(–4, 7)A

B

x

B(–5, 0)

Analitik düzlemde ABCDEF bir düzgün altıgen ve C(12, k) dir.A(–4, 7) , B(–5, 0) ve C(3, 0) dır.

C(12,k)

F

O

Buna göre ABCDEF düzgün altıgeninin alanı kaç

A) 54ñ3

 ) = m(CAN ) m(BAN

B) 48ñ3

D) 36ñ3

E) 27ñ3

br2

C) 44ñ3

dir?N

O

Yukarıdaki verilere göre, A)

C(3, 0)

BN NC

x

oranı kaçtır?

3 4 4 6 5 B) C) D) E) 5 5 7 7 7

213

Test 03

1. C

7. A(5, –1), B(1, 2) ve C(3, 4) noktalarının belirttiği ABC

10.

üçgeninin Va kenarortay uzunluğu kaç birimdir?

A) ò13

B) 2ñ3

C) 3

D) 4

2.D

3.A

y

4.D

5.B

6.E

7.E

8.B

9.A

10.B 11.C 12.A

Analitik düzlemde ABCD dikdörtgeni

C(2, 9)

C(2, 9) ve A(4, 0) köşeleri veriliyor.

E) 5 D

|AD| > |DC|

B

O

x

A(4, 0)Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç br2 dir?A) 24

B) 20

C) 18

D) 16

E) 15

uzaklıkta ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır?A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Çözüm Yayınları

8. Analitik düzlemde A(2, 1) ve B(3, 2) noktalarına eşit 11. Köşeleri A(4, 2), B(6, 4), C(3, 6) ve D(m, n) köşegenleri

[AC] ve [BD] olan paralelkenarın [BD] köşegen uzunluğu kaç birimdir?A) 6

B) 3ñ3

C) 5

D) 2ñ6

E) 2ñ59.

D(–3, 7)

214

[AC] ∩ [DE] = [B]

A(1, 6)

12.

y

B

C

B K(4, 2)

E(1, 3) C

Yukarıda |DB| = |BE| , |BC| = 3|AB| olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (–7, 2)

B) (–7, 1)

D) (–7, –2)

K noktası ABCO eşkenar dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktasıdır.

E) (7, 1)

C) (–7, –1)

O

A

xYukarıdaki verilere göre, ABCO eşkenar dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?A) 20

B) 18

C) 16

D) 15

E) 12

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

1.

4.

Analitik düzlemde

y

Analitik düzlemde

y d1

d: 4x + 3y = 36 doğrusu y eksenini A noktasında, x ekseninin B noktasında kesiyor.

A

04

d 1 ⊥ d2

6

 ) = m(BAC ) m(OAC

0

x

8

d2

-4

O

Cx

B

A)

dYukarıdaki verilere göre, C noktasının apsisi kaçtır?A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

3.

B) 1D) 3

y

d2 d1

C) 2

K

E) 4birbirini K noktasında

kesmektedir,

6

–2

72 5

E) 18

eksenine indirilen dikmelerin orta noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir?A) 3x – 4y –12 = 0B) 3x – 2y –12 = 0C) 3x – 2y + 12 = 0D) 3x – 4y – 6 = 0

E) 3x – 2y – 6 = 06.

0

ABCD bir dikdörtgen

y

d1 : x – 2y = 2 d1 d2 : x + 2y = 6

x

6

Şekildeki K noktasının ordinatı 6 ise d2 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) 6x + y + 12 = 0

B) 6x – y + 12 = 0C) 3x + y + 6 = 0

D) 3x – y + 6 = 0D)

d1 ve d2 doğruları4C) 12

5. 3x – 4y – 24 = 0 doğrusu üzerindeki noktalardan y Çözüm Yayınları

değeri kaçtır?

A) 0

24 48 B) 5 5

E) 2

2. A(–1,6) , B(4,1) ve C(k,2) noktaları doğrusal ise k nın

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç birimkaredir?

E) 4x + y – 8 = 0

O

D

C

A

B

x

doğruları dikdörtgenin köşegen uzunluklarından geçmektedir.

d2Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?A) 4

B) 6

C) 8

D) 12

E) 18

215

Test 04

1. C

7.

y

OK(- 5 5 , 0) olduğuna göre, L noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) 3 5 B) 4 5 C) 5 5 D) 6 5 E) 7 5

4.E

5.B

C) x – y – 4 = 0

D) x – y – 2 = 0E) x – y – 1 = 0

y

B

d

x

d: x + 2y – 3 = 0 ve D noktasının apsisi –13 tür.Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır?A) –6

9.

B) –5

y

C) –4

d1

O

C

D

D(–6, –2) ve

& ) = A (ADC &) A (ABDYukarıdaki verilere göre, C ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) 5x + 6y – 25 = 0

B) 4x + 3y – 20 = 0C) 5x + 6y + 25 = 0

D) 4x + 3y + 20 = 0E) 6x + 5y – 30 = 0

12. Bir köşegeni x ekseni üzerinde diğer köşegeni d: 2x + y = 12 doğrusu üzerinde olan ABCD dikdörtgeni veriliyor.Buna göre karenin alanı kaç birimkaredir?A) 96

B) 72

D(-6, -2)

B(5, 0) xx

6

B(5,0)

E) –2

B

A

A(0, –7)

Analitik düzlemde ABCD kare d1 doğrusu D noktasından, d2 doğrusu [AC] köşegeninden geçmektedir.

d2

216

D) –3

Analitik düzlemde

C

A(0,-7) Çözüm Yayınları

O

A

Dik koordinat sisteminde ABCD bir eşkenar dörtgen10.C 11.A 12.E

C

9.B

B) x + y – 1 = 0D

8.D

A) x + y + 1 = 0y

7.D11.

8.

6.C

geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

x

K

3.A

10. x = 1 ve y = –3 doğrularına eşit uzaklıkta olan noktaların

Dik koordinat düzleminde bir küpün açılımı verilmiştir.

L

2.D

C) 64

D) 48

E) 36Bu dikdörtgenin bir köşesi (1,0) ise alanı kaç birimkaredir?A) 5ñ5

B) 10ñ5

C) 15ñ5

D) 18ñ5

E) 20ñ5

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

1. A(2, 3) noktasının, 3x – 4y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 2

4.

Dik koordinatlar

y

sisteminde d1 ve d2

birim olduğuna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) –3

B) –4

C) –6

D) –7

05

E) –8

doğrularının kesim

6

noktası K'dır.

3

K

O

3

x

6

d2

d1

Buna göre, K noktasının koordinatlar toplamı kaçtır?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

2. 5 x − 12y + k = 0 5x − 6y + 1 = 0 2

doğruları arasındaki uzaklık 1 cm olduğuna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) –18

C) –13

D) –11

E) –8 Çözüm Yayınları

B) –15

3.

y

2x – 5y – 7 = 0doğrularına eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) 2x – 5y – 2 = 0

B) 2x – 5y – 1 = 0C) 2x – 5y + 1 = 0

D) 2x – 5y + 2 = 0

y=

K

F(12, 0)

E

Şekildeki dik koordinat sisteminde y =

217

x

x ve y = 3x doğruları 2

F(12, 0) olduğuna göre, EFKL dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir?A) 24

E) 2x – 5y + 3 = 0

x 2

6. x – 5y – 1 = 0 ile 2x + 10y + 3 = 0 doğrularının kesim noktası ile başlangıç noktasından (orijinden) geçen

EFKL dikdörtgeninin sırası ile K ve L noktalarından geçmektedir.y = 3x

L

O

5. 2x – 5y + 11 = 0

B) 26

C) 28

D) 30

E) 32

doğrunun denklemi nedir?A) x + y = 0C) x + 2y = 0

E) 2x – y = 0

B) x – y = 0 D) x – 2y = 0

Test 05

1. B

y

7.

D(0,7)

4.D

5.D

6.B

7.C

8.B

9.A

10.E 11.E 12.C

bulunan noktanın koordinatları toplamı kaçtır?A) 10

B) 11

C) 12

D) 15

E) 16

B(9,4)

O3.E

10. A(–2, 13), B(5, 2) ve C(14, 11) noktalarına eşit uzaklıkta

Dik koordinat sisteminde ABCD yamuğu verilmiştir.

C(5,k)

2.D

x

A(7,0)Buna göre, ABCD yamuğunun alanı kaç birimkaredir?A) 30

B) 32

C) 33

D) 35

E) 36

11.

AO ⊥ OB

y

|AO| = |OB|

A

d: x + 2y = 12

B

8. A(1, 1) ve B(2, 3) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?

A) 2x + 4y – 13 = 0

B) 2x + 4y – 11 = 0C) 2x + 4y – 9 = 0

D) x + 2y – 8 = 0E) x + 2y – 6 = 0

Çözüm Yayınlarıx d

O

Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç birimdir?

A)

12 5 5

B) 6

12.

C)

18 5 5

D) 9

24 5 5

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi

y d

E)

A(3,10) 6

A(3,10) B(10,1)

218

G B(10,1)

9. 3x – 4y – 2 = 0 C3x – 4y + 28 = 0doğruları arasına kurulabilecek en büyük alana sahip eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir? B) 9ñ3

A) 12ñ3 D)

25 3 E) 6ñ3 4

8

O

xŞekilde d doğrusu ABC üçgeninin G ağırlık merkezinden geçtiğine göre, C noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?A) 5

25 3 C) 3

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

06

1. y = 2x doğrusu üzerinde bulunan bir noktanın,

4. 3x + 4y – 7 = 05x + 12y – 3 = 0

doğrusuna uzaklığı 2 birim olduğuna göre, bu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

doğrusuna 1 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) 3x + 4y + 2 = 0

B) 3x + 4y – 5 = 0A) (–1, 2)

B) (1, –2)C) 3x + 4y – 6 = 0

D) 3x + 4y – 10 = 0D) (2, 4)

C) (1, 2)

E) (3, 6)E) 3x + 4y – 12 = 0

2. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare, eğimi –1 2

olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. yO

x

12

Bu doğru x – eksenini (a, 0) noktasında kestiğine göre, a kaçtır? A) 18

B) 17

3.

y

C) 16

D) 15

E) 14

x

ODik koordinat düzlemindex = 3, x = 11, y = 0 ve y = x + ndoğruları ile sınırlı bölgenin alanı 72 birimkare ise n kaçtır?A)

3 2

B) 2

C) 3

D)

7 2

E) 4

AH ⊥ d

d

d doğrusu B(0, 8) ve C(–6, 0) noktalarından geçmektedir.

B(0, 8) H

C(–6, 0)

x=11

x=3

y=x+n

Çözüm Yayınlarıy

5.

12

219

6. Analitik düzlemde, x

O A(5, –2)Yukarıdaki verilere göre, |AH| kaç birimdir?A) 13

B) 12

C) 11

D) 10

E) 9y–x–3≤02y + x + 3 ≤ 0y ≥ –2koşullarını sağlayan bölgenin alanı kaç birim karedir?

A)

13 27 B) 2 4

C) 6

D) 4

E) 3

Test 06 7.

1. C

4.E

5.B

6.C

7.A

8.E

9.E

10.A 11.C 12.B

noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

|AC| = |BC|,

A(2,7)

3.D

10. A(5, 3) noktasının II. açıortay (y = –x) doğrusuna en yakın

Şekilde

y

2.A

A(2, 7) ve B(1, 2) dir.A) (1, –1)

B) (2, –2)

D) (–1, 1)

C) (3, –3)

E) (–2, 2)

C

B(1,2)

x

O

C noktasından geçen ve AB ye dik olan doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?A) 4,8

B) 5

C) 5,4

D) 6

E) 6,4

11.

ABCD bir kare

y C(3,16)

A(0,–5) C(3,16)

D B

O

xy = –ñ3x + 4ñ3doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir?A) 15

B) 30

C) 45

D) 60

E) 75

Çözüm Yayınları

8. y = x + 2 A (0,–5)

Yukarıdaki verilere göre, BC'nin denklemi nedir?A) 3x + 4y – 60 = 0

B) 3x + 4y – 24 = 0C) 4x + 3y – 60 = 0

D) 4x + 3y – 30 = 012.

E) 4x + 3y – 24 = 0

y y=x

C

B

220

A

O

9. A(4, –2), B(3, 1) ve C(2, –1) noktalarını köşe kabuleden ABC üçgeninin [BC] kenarına ait yüksekliği (ha) A) 4

B) 3

C) 2ñ2

D) ñ6 E) ñ5

x

Dik koordinat düzleminde OABC eşkenar dörtgeninin köşegeni y = x, bir kenarı ise y =

1 3 x doğrusu üzerindedir.

A noktasının apsisi 6 olduğuna göre OABC eşkenar dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

kaç birimdir?

y = 1x 3A) 36

B) 32

C) 18

D) 16

E) 12

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

1. 2x + y – 4 = 0 doğrusunun eksenler arasında kalan

4.

parçasını çap kabul eden dairenin alanı kaç birim karedir?A) 2π

B) 3π

C) 4π

D) 5π

E) 6π

y

07

ABCD bir kare

d2: y = 3x

D

C

d1: 2x +3y =12 doğrusu A noktasından

A

B

d2: y = 3x doğrusu C noktasından geçmektedir. x

O

d1: 2x + 3y = 12Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç birim karedir?A) 25

B) 16

C) 12

D) 9

E) 4

2. (2k – 2)x + (4k – 1)y + 2k + 4 = 0

doğrularının geçtiği sabit nokta aşağıdakilerden hangisidir?A) (1, –2)

B) (–3, –1)E) (–3, 2) Çözüm Yayınları

D) (3, 2)

C) (3, –2)

5. Ağırlık merkezi G(3,2) olan bir ABC üçgeninde [AB] kenarı 6x + 8y – 4 = 0 doğrusu üzerinde ise [AB] kenarına ait yükseklik kaç birimdir?

3.

C(4, 5) D(3, 4)

A) 12

B) 9

C) 6

D) 4

E) 3

ABCD bir dörtgen AC ^ BD

221

A(k, 1) B(6, 3) C(4, 5) D(3, 4)

A(k, 1) B(6, 3)

Yukarıdaki verilere göre, k kaçtır?

3 8 4 8 3 A) B) C) - D) - E) 3 3 8 8 3

6. A(k,3) noktası 2x + 3y – 16 = 0 ve 3x – 2y – 2 = 0 doğrularına eşit uzaklıktadır.Buna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) 2

B) 1

C) 0

D) –1

E) –2

Test 07 7.

1. D

x y= 3 D

O

C(m, 6)

B(26, 0)

A

|AD| = |DC| olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?A) 72

8.

C) 54

D) 489.B) 32

D) 16

E) 12

D) 36

y=3x

y = 3x doğrusu

B

OABC karesinin B noktasından geçmektedir.

y

C A

x

OYukarıdaki şekilde karenin [BC] kenarı y - eksenini D(0,10) noktasında kestiğine göre, karenin alanı kaç birim karedir?A) 80

E) 40

B) 60

C) 50

D) 40

E) 30

BC // OA [DE] orta taban

E

C

C) 24

OABC bir yamuk B(4, m)

A(8, 2) D

A(8, 2) B(4, m)

OC) 32

y

222

3x + 4y – 6 = 0

Buna göre A(ABCD) kaç birimkaredir? B) 24

10.C 11.A 12.A

A) 48

Çözüm Yayınları

x 3x + 4y – 24 = 0

Analitik düzlemde verilen ABCD paralelkenarının [AB] ve [DC] kenarları sırasıyla 3x + 4y – 6 = 0 ve 3x + 4y – 24 = 0 doğruları üzerindedir.

A) 18

9.C

E) 42

A8.DD7.E

Bu dikdörtgenin ağırlık merkezi (4,6) ise alanı kaç birimkaredir?

D

B

6.B11.

O

5.B

doğrusu, A köşesi ise y-ekseni üzerindedir.

y

C

4.E

xB) 60

3.B

10. Analitik düzlemde bir ACBD dikdörtgeninin [BC] kenarı y = x

Analitik düzlemde verilen ABCD dik yamuğunun D köşesi x y = doğrusu 3 üzerindedir.

y

2.C

x

Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç birimdir?

12. K(2, 10) noktasından geçen ve eksenleri eşit parçalara

3 17 A) 3 17 B) 6 3 C) 2 D) 6 E) 34ayıran doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkare olabilir? A) 32

B) 48

C) 64

D) 96

E) 144

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

1.

A 135°

4.

Dik kordinat düzleminde

y

Analitik düzlemde

y

d1: 4x + 3y = 24

 ) = 135° m( ABC

B

d2: x + 3y = 12

BC ⊥ DE

olan doğrular verilmiştir.

D(2,0)

E(–2,k)

08

E(–2,k) D(2,0)

x

O

C

x

O

d2

d1

Yukarıdaki verilere göre, k değeri kaçtır?A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6Buna göre, taralı alan kaç birimkaredir?A) 6

B) 8

C) 12

D) 16

E) 18

5. Dik koordinat düzleminde 2x + 3y – 6 = 0 doğrusuna A(2,0) noktasından çizilen dikme y- eksenini hangi noktada keser?

2.

y

Şekilded d: x – 2y + 2 = 0 DOA

C

B

x

doğrusu ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir.

B) –2

Yukarıdaki verilere, ABCD karesinin alanı kaç birimkaredir?A) 25

C) 18

D) 16

6.

3 y= x 2

d

E) 9

C(k, 5)

ABCD bir yamuk

A(3, 1)B(8, 2)

B(8, 2)Yukarıdaki verilere göre, k kaçtır?A) 13

B) 12

C) 11

E) 3

d doğrusu x- eksenini (4,0), y eksenini (0,3) noktalarında kesmektedir.

3A(3, 1)

D) 2

Analitik düzlemde

y

O

3. D(2, 3)

C) –3

|OB| = 10 birimB) 20

A) –1

Çözüm Yayınları4

x

Şekildeki taralı bölgeyi ifade etmek için y ≥ 0 koşuluna aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? A) 3x + 4y – 12 ≤ 0 3 x ≤ 0 y – 2

B) 3x + 4y – 12 ≥ 0 y –

3 x≤0 2

C(k, 5)C) 3x + 4y – 12 ≥ 0

D) 3x + 4y + 12 ≥ 0

D(2, 3)3 x ≥ 0 y – 2

y –

D) 10

E) 9E) 3x + 4y + 12 ≤ 0 y –

3 x≤0 2

3 x≥0 2

223

Test 08 7.

y

1. C

A(1,7)

d H

O

x

B

2.D

10.

AH = d d: x – y = 6 doğrusu y– eksenini A noktasında, x– eksenini B noktasında kesiyor.

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10doğrularının kesim noktasının birinci bölgede olması için k yerine kaç farklı tam sayı değeri gelebilir? B) 4

y

DD) 6

E) 7

A

Şekilde y = 2x doğrusu ABCD y=2x karesinin D x köşesinden y = 3 C K doğrusu EFKC y= x karesinin F 3 E F noktasından geçiyor. x B

D, C ve K noktaları doğrusal olduğuna göre, karelerin kenar uzunlukları oranı kaç olabilir? 6 A) 5

OA ⊥ AB

|BH| = 12 birim A xDik koordinatlar düzleminde G noktası AOB üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre OG doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) y = xB) y = 2xD) y = 3xE) y = 4x

B) 2

8 C) 3

D) 3

15 E) 4

C) y =

5 x 2

OABC dik yamuk

y

BC // OA d1

d2

OB = AC

B

C

d1: y = 2x d2: x + ky – 12 = 0

O

x

AYukarıdaki verilere göre, B noktasının apsisi kaçtır?A) 3

12.

224C) 5

10.D 11.A 12.E

G

Çözüm Yayınları

x + 2y – 4 = 0

9.C

|OH| = 3 birim

11.8.C

12

E) 11

8. 2x + y – k = 0

7.B

B

OO

6.A

3

Buna göre H noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

5.C

AH ⊥ OB

HA) 3

4.D

y

A3.B

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

y y=

A(2,5)

1 x 2

y=mx+n x

O1 Yukarıdaki şekilde x = 0, y = 2 xA(2,5) noktasında geçen y = mx + n doğruları ile sınırlanan bölgenin alanı en küçük ise m kaçtır?3 4 A) 2 B) 3

C) –1

4 3 D) - 3 E) - 2

1.

4.

Analitik düzlemde OABC dikdörtgeninin B köşesi

y

y B D(0,6)

x + 2y – 24 = 0

O

x

A

x + 2y – 24 = 0

|OA| = 2|AB| olduğuna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç A) 24

B) 36

C) 48

D) 60

OA (12,0)

xDik koordinat düzleminde O(0,0) merkezli D(0,6) noktasından geçen I. bölgedeki çeyrek çembere A(12,0) noktasından çizilen teğetin değme noktası C(a, b) olduğuna göre, a kaçtır?A) 2

br2 dir?

C(a,b)

doğrusu üzerindedir.

B

C

09

BÖLÜM 04 Test

Doğrunun Analitik İncelenmesi

E) 72

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

5. Dik koordinat düzleminde, merkezi y = 3 doğrusu 2.

y=mx D

C

A

B O

xx Şekildeki ABCD karesinin A köşesi y = - 5 doğrusu, C köşesi y = mx doğrusu üzerindedir.[AB] // Ox ve B(–2, 1) olduğuna göre m kaçtır?10 A) - 3

B) –3

5 C) - 2

D) –2

A) 15p

B) 14p

C) 12p

D) 10p

E) 9p

Çözüm Yayınları

y=- x 5

üzerinde olan bir çemberin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 8 birim olduğuna göre, bu çemberin çevresi kaç birimdir?

y

3 E) - 2

6.

y

D(0,3)

O

C

A

225 x

B(8, –3)

3. Analitik düzlemde x + 3y – 12 = 0 ve y = mx + n doğrularıDik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgen B(8, –3) ve D(0, 3) olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir?

A) 8ò10

y = x doğrusu üzerinde dik kesiştiklerine göre m+n toplamı kaçtır? A) 3

B) 2

C) 1

D) –2

E) –3

B) 9ò10

C) 10ò10

D) 11ò10

E) 12ò10

Test 09

1. E

7. 2x – y + 11 = 0

10.

2.D

3.E

4.B

5.D

6.A

7.C

8.A

9.A

10.C 11.B 12.B

OA ⊥ AB

y

|OA| = 5 birimy – 2x + 7 = 0doğrularına eşit uzaklıkta ve x – 2 = 0 doğrusu üzerinde olan noktanın ordinatı kaçtır?A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

A

|OB| = 13 birim

5

E) 4

D 13

O

8. İki kenarı 2x + y + 1 = 0 ve x – 2y – 7 = 0 doğruları ileBuna göre, üçgenin diğer kenarı hangi doğru üzerindedir?A) x + 6y – 20 = 0B) x + y – 5 = 0C) 2x + y – 7 = 0D) x + 2y – 8 = 0

E) y = xÇözüm Yayınları

çakışık olan dik üçgenin hipotenüsüne ait yükseklik ayağının koordinatları H(2,3) tür.

x

BDik koordinatlar düzleminde D noktası AOB üçgeninin açıortaylarının kesim noktası olduğuna göre OD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) y =

3 x 2

B) y = x

D) y =1 x 3

C) y =

E) y =

1 x 2

11.

• Dik koordinat düzleminde d1: y = x ve d2: y = –2x + 12 doğruları çiziliyor.• Bu iki doğrunun K kesim noktası belirleniyor.• Orijin noktası O olmak üzere, bir köşegeni [OK] olan kare oluşturuluyor.• A ve B noktası d2 üzerinde olmak üzere bir AOB üçgeni çiziliyor.Çizilen bu üçgenin alanı, karenin alanına eşit olduğuna göre, |AB| uzunluğu kaç birimdir? A) 3ñ5

B) D) 2ñ5

12.

8 5 7 5 C) 3 3 4 5 E) 3

y

y= 3x

y= –x

d

,7)

C(1

9.

y=x B y = –xO A2

A4 Ox

A3 A5

B) A2

C) A3Şekildeki A noktası y = –x , B noktası y = 3x doğrusu üzerindedir. C(1,7), A ve B noktaları d doğrusu üzerinde ve |AC| = |BC| dir.Buna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) 5x – 3y + 12 = 0

B) 5x – 3y + 16 = 0C) 4x – 3y + 17 = 0

D) 4x – 3y + 15 = 0

x

A1

Şekildeki A1, A2, A3, A4, A5 noktalarından hangisi |y| ≤ x ve 2x + y – 2 ≤ 0 bölgesi içinde bulunur? A) A1

B

A

y

226

2 x 3

D) A4

E) A5E) 5x – 2y + 9 = 0

BİRE BİR 1.

BÖLÜM 04 Test

D

A(3,4) noktasından geçmektedir.

C

A

O

4. mx + ky – 2 = 0 doğrusu x + 2y + 2 = 0 doğrusuna dik ve

Şekildeki ABCD karesinin D köşesinin apsisi 1 dir.

yBuna göre, k + m toplamı kaçtır?A) –2

B) –1

C) 0

D) 1

E) 2

x

B

dd doğrusunun denklemi 2x + 3y – 12 = 0 olduğuna göre, karenin alanı kaç birim karedir?A) 2

B) 3

10

C) 4

D) 9

E) 16

5.

d

ABCD bir eşkenar dörtgen

y C(0,6)

D

A(–8,0) C(0,6)

B

Çözüm Yayınları

A(–8,0)

2. 2x + 3y – 4 = 0

kx + y + 8 = 0doğruları ikinci açıortay (y = –x) doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre k kaçtır?A) –3

B) –2

C) 1

D) 2

x

OYukarıdaki verilere göre, d doğrusunun denklemi nedir?A) 4x + 3y + 30 = 0

B) 4x + 3y + 7 = 0C) 4x – 3y + 25 = 0

D) 3x – 4y + 30 = 0E) 3x – 4y + 25 = 0

E) 3

6.

Analitik düzlemde OABC karesi ile

y

d: kx + y = 12 doğrusu verilmiştir. C

O

3. 6x + 8y – 13 = 0 ve 3x + (k – 1) y + 6 = 0 doğruları birbirine paralel ise bu iki doğru arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A)

5 2

B) 3

C)

7 2

D) 4

9 E) 2

227

E

B

A

x d|CE| = |EB| olduğuna göre, karenin alanı kaç br2 dir?A) 36

B) 40

C) 48

D) 49

E) 64

Test 10

1. C

7.

10.

y

2.E

3.A

4.D

5.B

6.A

C

E

D

O

3y–6=0

Buna göre, ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?A) 9

D) 16

E) 18

8. A(–1, 3) B(–1,1) ve C(–5,7) noktaları veriliyor.

[BC] nin orta noktasından geçen ve [AC] ye paralel olan doğrunun denklemi nedir?A) y = x + 5B) y = x + 6C) y = x + 7D) y = –x –1

E) y = –x +1

Çözüm YayınlarıC) 14

y=

1 x 3

α F

ABCD karesinin [BC] kenarını taşıyan doğrunun denklemi10.C 11.B 12.A

x

O

A

B) 12

9.D

D B

d:x+

8.E

y

C7.D

A

x

BABCDE bir düzgün beşgen y =A) 48

1

x doğrusu düzgün 3 = α kaç beşgenin C köşesinden geçtiğine göre m(BCF) derecedir? B) 44

C) 42

D) 40

E) 38

11. A(5,–2) noktasının x –2y – 14 = 0 doğrusuna en yakın noktası B(k,m) ise k – m farkı kaçtır?A) 11

B) 10

C) 9

D) 8

E) 7228

9. x + 3y + 9 = 0

kx – y – 1 = 03x – 4y + 11 = 0doğrularının kesim noktalarını köşe kabul eden üçgen bir dik üçgen ise k sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A)

3 3 4 5 B) C) D) 4 5 3 3

E) 3

12. Analitik düzlemde bir kenarı x– ekseni üzerinde olan

dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası (7,4) ve köşegen uzunluğu 10 birim olduğuna göre alanı kaç birim karedir?A) 48

B) 45

C) 40

D) 36

E) 32

1.

f: R2 → R2, (x, y) = (x + 2, y + 5)

5. Köşe koordinatlarından biri A(–3, 1) olan bir şeklinfonksiyonuna göre, A(1, 1) noktası hangi noktaya dönüşür?A) (2, 6)B) (2, 5)

D) (3, 5)

orijin etrafında 180° dönmesiyle oluşan A′ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?C) (4, 6)ötelenmesi ile görüntüsü (1, 1) olan nokta nedir?A) (0, 1)

B) (0, –1)

D) (1, –3)

C) (3, 1)

E) (–1, 3)

etrafında saat yönünde 90° döndürülmesiyle oluşan A′ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

C) (1, 2)E) (1, 3)

A) (4, 2)B) (4, –2)

D) (–2, 4)

C) (– 4, –2)

E) (2, – 4)

Çözüm Yayınları

D) (0, 3)

B) (3, –1)

6. Köşe koordinatlarından biri A(2, 4) olan bir şeklin orijin

(x, y) → (x + 1, y – 2)

A) (–3, –1)E) (3, 6)

2. T : R2 → R2

11

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

3. P(5, 6) noktası orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürülüyor.

Buna göre, elde edilen P′ noktasının koordinatları nedir?A) (6, 5)B) (–6, 5)

D) (–5, –6)

7. P(–4, 2 5 ) noktasının orijin etrafında pozitif yönde 120° döndürülmüşü P′ noktası olduğuna göre, |PP′| kaç birimdir?

C) (6, –5)

E) (5, 6)A) 6

B) 6 2

D) 6 3

C) 10

E) 12

4. Köşe koordinatları, A(–6, 2), B(4, 3) ve C(–5, –1) olan ABC

üçgeninin 3 birim sağa, 2 birim yukarı ötelenmesiyle oluşan yeni üçgenin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) A′(–3, 4), B′(7, 5),

C′(–2, 1)B) A′(–3, 4), B′(7, 6),

C′(–5, 2)C) A′(–3, 5), B′(7, 5),

C′(–2, 1)D) A′(–9, 0), B′(1, 1),

C′(–8, –3)E) A′(–9, 1), B′(1, 1),

C′(–8, –2)

8. K( 2 3 , 2) noktası orijin etrafında ve pozitif yönde 120°

döndürülürse elde edilen K’ noktasının koordinatları nedir?A) (–3, 3 3 )B) (–2, 2 3 )

D) (–2 3 , 2)

C) (- 3 , 2)

E) (–2 3 , 3)

229

01 Test 11

1. E

9.

2. D

3. B

4. A

5. B

6. B

7. D

8. D

9. B 10. A 11. E 12. B 13. A 14. C

12.

AMerkezi etrafında ve saat yönünde 450° döndürüldüğünde yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri, başlangıçtaki görünümüyle aynı olur?A) Kare ve altıgen

B) Kare ve sekizgenC) Altıgen ve sekizgen

D) Yalnız kareE) Yalnız sekizgen

D

C

|AD| = |BC|A(2, 1)B(14, 1)

A

B

O

x

C(11, 4) tür.

Buna göre, D′ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (–1, 2)

B) (–1, –2) D) (2, –1)

11.

C

Birim karelerden oluşan zeminde ABC üçgeni ile KLMN dikdörtgeni verilmiştir.ABC üçgeni 4 birim sağa ve 1 birim yukarı KLMN dikdörtgeni ise 5 birim sola ve 5 birim aşağıya ötelendiğinde bu çokgenlerin kesişim bölgesinin alanı kaç birimkare olur?A) 12

B) 9

C) 8

D) 6

y

C) (1, –2)

E) (2, 1)

D

OABC karesi ve C

O

doğrusu verilmiştir. x

A

2x + y – 24 = 0OABC karesi orijin etrafında pozitif yönde 45° döndürülürse B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (0, 8 2 )C

2x + y – 24 = 0

BB) (8 2 , 0)

D) (0, 6 2 )

14.

Analitik düzlemde

y

ABCD dikdörtgeni verilmiştir.

D(-6, 5)O

B

A

A) (1, –2)B) (5, –2)

D) (5, –8)

E) (2, –2)

B

|AB| = 2|BC|

x

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki birim kareli zeminde verilen ABCD dikdörtgeninin orijin etrafında ve saat yönünde 90° döndürülmesiyle oluşan A’ B’ C’ D’ dikdörtgeninin köşe koordinatlarından biri değildir? C) (1, –8)

C) (6 2 , 0)

E) (0, 8)

230E) 4

Analitik düzlemde

y

CL13.

Yukarıdaki ABCD yamuğu 6 birim sola, 2 birim aşağıya ötelendiğinde A’B’C’D’ yamuğu elde ediliyor.K

AB // DC

M

Analitik düzlemde ABCD ikizkenar yamuk

yB

Çözüm Yayınları

10.

N

A(–2, 0) ve D(–6, 5) tir.

x

A(-2, 0) OABCD dikdörtgeni pozitif yönde A noktası etrafında 90° döndürülürse B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur?A) (–8, 8)B) (–9, 9)

D) (8, –8)

E) (10, –10)

C) (–10, 10)

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

1.

y A(0, 1)

x

O

5.

Orijin merkezli birim çember üzerindeki A(0,1) noktası orijin etrafında saat yönünde en az kaç derece döndürülürse, e

2 2 ,o 2 2noktasına dönüşür?

A) 45

B) 90

C) 135

D) 150

12

E) 225

Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin orijin etrafında saat yönünün tersine 90° lik açı ile yaptığı dönmeden oluşan şeklin koordinatları toplamı kaçtır?A) –2

B) –1

C) 0

D) 1

E) 2

2. P(2,

3 ) noktasının orijin etrafında pozitif yönde 60° döndürülmesiyle elde edilen noktanın koordinatları nedir?

A) e-

3 3 3 , o 3 2

C) ^- 3 , 2h

1 3 3 B) e- , o 2 2 D) e-

6.

3 1 , o 2 3

1 3 3 E) e- , o 3 2

Çözüm YayınlarıYukarıdaki koordinat sisteminde verilen üçgenin orijin etrafında saat yönünün tersine 90° lik açı ile yaptığı dönme sonucu oluşan üçgenin koordinatları toplamı kaçtır? A) 17

3.

f : R2 → R2(x, y) → (–x, –y)şeklinde tanımlanan hareket aşağıdakilerden hangisidir?A) Dönme merkezi orijin ve R180°B) Dönme merkezi orijin ve R150°C) Dönme merkezi orijin ve R120°D) Dönme merkezi orijin ve R90°E) Dönme merkezi orijin ve R60°

B) 18

C) 19

7.

D) 20

E) 21

Şekildeki ABC üçgeninin orijin etrafında 180° döndürülmesiyle oluşan üçgenin köşe koordinatları toplamı kaçtır?

A) –16

B) –15

C) –14

D) –13

E) –12

4. A(2 2 ,

2 ) noktası orijin etrafında ve pozitif yönde 135° döndürülürse A’ noktası elde ediliyor.Buna göre, A’ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (– 2 , 2)D) (–3,

B) (– 2 , 2 2 ) 2 )

E) (–3, 1)

C) (–3, 2)

8.

2x – y + 12 = 0

doğrusunun 1 birim sağa ve 2 birim aşağıya ötelenmesiyle elde edilen doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? A) –8

B) – 4

C) 4

D) 8

E) 12

231

Test 12 9.

1. C

2. B

3. A

4. E

5. C

6. E

7. C

8. D

9. B 10. E 11. B 12. A 13. E 14. D

12. ABC üçgeninin köşe nok- ABC üçgeninin orijin etrafında

3x + 2y – 12 = 0doğrusu orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürülüyor.Elde edilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?A) 3x – 2y – 12 = 0

B) 2x – 3y + 12 = 0

A(2, 5)

A'(–5, k)C) 3x – 2y + 12 = 0

D) 2x + 3y + 12 = 0

B(m, n)

B'(–1, –3)

C(4, –1)

C'(1, p)talarının koordinatları

pozitif yönde 90° döndürülmesiyle oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatları

E) 2x – 3y – 12 = 0

Yukarıdaki tabloya göre, m+ n + k + p toplamı kaçtır?A) 4

B) 5

C) 6

D) 9

E) 10

ABCD eşkenar dörtgeni 4 birim sağa ve 3 birim aşağıya ötelendiğinde D noktasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? A) (3, –4)

B) (–3, 4) D) (4, –3)

C) (3, 4) E) (4, 3)

Çözüm Yayınları

10. Köşelerinin koordinatları A(–1, 3), B(2, 4), C(3, 7) ve D olan

13. P(4, 6) noktası, M(3, 2) noktası etrafında pozitif yönde 90° döndürülüyor.Elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisi olur?A) (3, –1)11.

y y′

P

4 3

232 60°

O

xy dik koordinat düzlemi, orijin noktası etrafında şekildeki gibi 60° döndürülerek x’y’ x′ dik koordinat düzlemi oluşturuluyor.

14.3 )

B) (7,

D) (6, 2 3 )

y

E(-3, 3)

F

3 ) E) (7, 2 3 )

C) (8,

3)

Ax C

A) (–1,C) (–3, 2)

E) (–1, 3)

Analitik düzlemde ABCDEF düzgün altıgeni verilmiştir.

D(1, 3) O

Buna göre, xy düzlemindeki koordinatları (2, 4 3 ) olan P noktasının x’y’ düzlemindeki koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? A) (6,

D) (–2, 3)x

2

B) (3, –2)

Düzgün altıgen orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde A noktasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur?

B

3 )

B) (– 3 , 1)

D) (–3 3 , 3)

C) (–2 3 , E) (–3,

3)

3)

1. P(4, –1) noktasının M noktasına göre simetriği (–2, 7)

5. A(–1, 2) noktasının B(3, 1) noktasına göre simetriği C dir.

olduğuna göre M noktası aşağıdakilerden hangisidir?A) (2, 4)13

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

B) (2, 2)

D) (1, 2)

C) (2, 3)

E) (1, 3)C nin y – x = 0 doğrusuna göre simetriği nedir?A) (1, 6)B) (1, 7)

D) (0, 6)

C) (0, 7)

E) (0, 5)

6. Dik koordinat düzleminde A(k, m) noktasının y = 2 doğrusuna göre simetriği B noktası, B noktasının y = – x doğrusuna göre simetriği C(–7, –4) noktasıdır.

2. A(3, –5) noktasının y eksenine göre simetriği B,B nin orijine göre simetriği C ise C nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?Buna göre, k + m toplamı kaçtır?

A) (5, –3)A) –1

D) (–3, –5)

C) (3, – 5)

B) 0

C) 1

D) 2

E) 3

E) (3, 5)

Çözüm YayınlarıB) (–3, 5)

7. A(–2, –1) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B, B 3. A(–2, 1) noktasının y = –x (II. açıortay) doğrusuna göre simetriği B, B noktasının x = 2 doğrusuna göre simetriği C olduğuna göre, |AC| kaç birimdir?A) 2B)

10

D) 5 2

noktasının y = –x doğrusuna göre simetriği C ise, C nin koordinatları nedir?A) (1, –2)B) (2, 1)

D) (2, 2)

C) (2, –1)

E) (1, 2)

C) 4 2 E)

59

233

8. 4. A(2, 1) noktasının B(3, 2) noktasına göre simetriği,kx + 2y + 6 = 0doğrusu üzerinde olduğuna göre, k kaçtır?A) 3

B) 2

C) –2

D) –3

E) – 4

2x + y – 4 = 0doğrusunun y-eksenine göre simetriği nedir?A) 2y + x – 4 = 0

B) y – 2x – 4 = 0C) 2y + x + 4 = 0

D) y – 2x + 4 = 0E) 2x + y = 0

Test 13

1. E

9.

2. E

3.D

4. D

5.C

6. C

7. B

8. B

9. B 10.D 11. E 12. B 13. A 14. D

F

ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerindeki D noktasının [AB] kenarına göre simetriği E ve [AC] kenarına göre simetriği F noktasıdır.

12. A

E

4B

C

DYukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşmuştur.

Aşağıdaki hangi iki nokta O noktasına göre simetrik değildir?

% m (BAC) = 120° ve |AD| = 4 cm olduğuna göre, DEF üçgeninin alanı en fazla kaç cm2 dir?A) 16 3 B) 12 3 C) 9 3 D) 8 3 E) 6 3A) K ile LB) E ile F

D) C ile D

E) R ile S

% m (BAC) = 45 °

A

10.

C) A ile B|AD| = 6 cm

13. Dik koordinatlar düzleminde K noktası 3x – y + 11 = 0 doğrusu

B

D

CYukarıdaki şekilde D noktasının AB ve AC doğrularına göre simetrikleri sırasıyla E ve F dir.Buna göre, |EF| kaç cm dir?A) 6

B) 4 3

11.

C) 8

234

-9

d

K noktasının N(a, a–3) noktasına göre simetriği M noktası olduğuna göre, a kaçtır?A) –5

B) –4

C) –3

D) –2

E) –1

E) 9

sisteminde x = –3 ve d doğrusu verilmiştir.

18

x

OBuna göre, d doğrusunun x = –3 doğrusuna göre simetriği olan doğru y eksenini hangi noktada keser?A) 10

B) 9Dik koordinatlar

y x = -3

D) 6 2

Çözüm Yayınları

üzerinde, M noktası 3x – y + 3 = 0 doğrusu üzerinde birer nokta olarak veriliyor.

C) 8

D) 7

E) 6

14. A(2, 5) noktasının 2x – y + 1 = 0 doğrusuna göre simetriği kx – (k+1)y + 18 = 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre, k değeri kaçtır? 13 A) - 3

B) –4

C) 4

13 14 D) 3 E) 3

1. A(5, 7) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B, B5.

x + 2y + k = 0

noktasının x = 3 doğrusuna göre simetriği C olduğuna göre, C noktasının koordinatları nedir?doğrusu üzerinde alınan bir noktanın A(2, 3) noktasına göre simetriği B(3, 2) noktası olduğuna göre, k kaçtır?

A) (5, 1)A) –5B) (– 5, 1)

D) (–1, 5)

C) (1, 5)

6.

B noktasının C(2, 1) noktasına göre simetriği D noktası olduğuna göre, D noktasının koordinatları nedir? A(0, –1)

C) – 7

D) – 8

E) – 9

B) (0, 0)

D) (–1, 0)

doğrusunun A(–1, 2) noktasına göre simetriği kendisi olduğuna göre, k kaçtır? A) 2

C) (1, –1)

x+y+k=0

B) 1

C) 0

D) –1

E) – 2

E) (1, 1)

Çözüm YayınlarıB) – 6

E) (–1, – 5)

2. A(–2, –4) noktasının y = –x doğrusuna göre simetriği B,14

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

7. 3. A(4, 1) noktasının y = –3 doğrusuna göre simetriği B, B

3x – 2y + 4 = 0

doğrusunun y = x doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

noktasının y = –x doğrusuna göre simetriği C ise C nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) 3x – 2y – 4 = 0

A) (7, – 4)C) 3y – 2x – 4 = 0B) (7, 4)

D) (– 4, 7)

C) (–7, 4)E) (4, –7)B) 3x + 2y + 4 = 0 D) 3y + 2x + 4 = 0

E) 3y – 2x + 4 = 0

235

4. A(2, 3) noktasının B(–1, 2) noktasına göre simetriği olan noktanın,

4x + 3y – 2 = 0doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

8.

x–y+2=0

doğrusunun orijine göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?A) y – x + 2 = 0

B) y – x – 2 =0C) y – x = 0

D) y + x = 0E) y + x + 2 = 0

Test 14

1. D

2. B

3. A

4. C

5. E

6. D

7. E

8. A 9. B

10. E 11. B 12. E 13. C 14. C

9.

12. 2x + y + 2 = 0

doğrusunun K(1, 1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?A) 2x + y – 2 = 0

B) 2x + y – 3 = 0C) 2x + y – 4 = 0

D) 2x + y – 6 = 0

E) 2x + y– 8 = 0

Şekildeki dik koordinat sisteminde verilenlere göre, |AC| + |CB| toplamının en küçük olması için k kaç olmalıdır?A) –3

B) –2

C) –1

D) 1

E) 2

Çözüm Yayınları

10.

13. A(2, 1), B(4, 1), C(2, 5) noktalarının oluşturduğu üçgenin,

x+y+2=0doğrusuna göre simetriğinin koordinatları toplamı kaçtır?A) –23

B) –28

C) –27

D) –26

E) –25A noktasının OB doğrusuna göre simetriği C noktasıdır.Yukarıdaki verilere göre, C nin apsisi kaçtır?A) 5

B) 8

C) 10

D) 12

E) 13

236

14. A(–7, 1) noktasının y = mx doğrusuna göre simetriği y = –x doğrusu üzerindeki bir B noktasıdır.

11. A(4, 6) noktasının orijine göre simetriği B, x eksenine göre

simetriği C olduğuna göre, A(ABC) kaç birimkaredir?Buna göre, B noktasının ordinatı kaçtır?

A) 52A) 4

B) 48

C) 36

D) 24

E) 18

B) 3 3

C) 5

D) 4 3

E) 6

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

1.

5.

y

A

y – kx + 3 = 0doğrusunun y = –x doğrusuna göre simetriği A(2, –1) noktasından geçtiğine göre, k değeri kaçtır?A) –3

D B

15

B) – 2

C) –1

D) 0

E) 1

Cx

OAşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilde verilen ABCD dörtgeninin y eksenine göre simetriği olan A’B’C’D’ dörtgeninin köşe koordinatlarından biri değildir?A) (8, 4)

B) (3, 8)

D) (1, 6)

C) (3, 2)

E) (9, 3) x y + =1 3 4 doğrusu ve bu doğrunun x eksenine göre simetriği ile y ekseni arasında oluşan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

6.

2. A(3, 1) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B ve

A) 12

B) 16

C) 18

D) 20

E) 24

x = 1 doğrusuna göre simetriği C olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? A) 2 3 B)

10

C) 3

D) 2 2 E)

7 Çözüm Yayınları3. A(1, 1) noktasının y = –x doğrusuna göre simetriği B olduğuna göre, B noktasının y = 4 doğrusuna göre simetriği nedir?A) (–1, 9)B) (–1, 8)

D) (–2, 9)

C) (–1, 7)

E) (–2, 8)

7. A(–3, –1), B(9, –6) ve C(x, 0) noktaları veriliyor.

||CB| – |CA|| nın en büyük değeri kaçtır?A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

4.

237

Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin x eksenine

8. A(6, 4) noktasındaki ışık kaynağından çıkan bir ışık ışını x

ekseni üzerinde yansıyarak B(–2, 4) noktasından geçtiğine göre, A noktasından çıkan ışık ışınının eğim açısı kaç derecedir?

göre simetriği olan A′B′C′D′ dikdörtgeninin D′ köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? A) – 3

B) –2

C) –1

D) 0

E) 1

A) 150

B) 120

C) 60

D) 45

E) 30

Test 15

1. E

9. A(3, 2) noktasının, x – y + 6 = 0 doğrusuna göre simetriği

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

3. A

4. A

5. E

6. A

8. D 9. B

10. C 11. B 12. E 13. A 14. C

olan B(a, b) noktasından geçen,E) –1

3x + y + 5 = 0doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) 3x + y – 8 = 0

B) 3x + y – 7 = 0C) 3x + y + 6 = 0

D) 3x + y – 6 = 010.

7. D

12. A(–2, 4) noktasının 3x + y + 5 = 0 doğrusuna göre simetriği

mx + my – 15 = 0 denklemini sağladığına göre, m aşağıdakilerden hangisidir?2. D

E) 3x + y + 8 = 0

O

15°15° DO D(2, -1)

B

B noktasının [OA] ya göre simetriği D, [OC ye göre simetriği E dir. % % m (AOB) = m (BOC) = 15c

|OB| = 2 3 cmYukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir?A) 6

B) 3 2 C) 2 3

11.

y

y = -x

238

y=x

D) 3

E) 2

x

A(0, -5)ABCD yamuğu y = x doğrusuna göre simetriği alındığında A’B’C’D’ yamuğu elde ediliyor.

C(5, -1)

B(7, -5)

Buna göre, A’B’C’D’ yamuğunun orta tabanının orta noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?

A)

7 2

B) 3

C)

5 2

D) 2

E)

3 2

Analitik düzlemde OABC karesi ve y = –x doğrusu verilmiştir.

B

C

OABC karesi y = –x doğrusuna göre simetriği alındığında OA’B’C’ karesi elde ediliyor.

A(7, 2) x

OBuna göre, B’ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur?A) (–9, –4)Çözüm YayınlarıAnalitik düzlemde ABCD yamuğu ve y = x doğrusu verilmiştir.

y

C

A13.

E

B) (–9, –5)

D) (–7, –4)

E) (–9, –3)

C) (–7, –5)

14.

y

O

18°

Dik koordinat düzleminde verilen P(k, 1) noktasıyla orijini birleştiren doğru parçası şekilde gösterilmiştir. P(k, 1) P noktasının y = kx doğrusuna göre simetriği x olan R noktası işaretleniyor.Buna göre, POR açısının ölçüsü kaç derecedir?A) 96

B) 102

C) 108

D) 110

E) 112

16

BÖLÜM 04 Test

Dönüşümlerle Geometri

1. Bir P(–7, 2) noktası orijin etrafında saat yönünde 90°

5.

döndürülürse A noktası elde ediliyor.

x + 2y + 5 = 0doğrusunun x = 2 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?A noktası 1 birim sola ve 4 birim aşağıya ötelenirse elde edilen nokta nedir?A) 2y – x + 9 = 0

B) x – 2y + 13 = 0A) (3, –1)C) x – 2y – 13 = 0

D) 2y – x – 9 = 0B) (3, 1)

D) (1, 3)

C) (–1, 3)

E) (1, –3)

2. A(2, –3) noktası 4 birim sola ve 6 birim yukarı ötelenip, sonra

6. Analitik düzlemde, 3x + 2y – 3 = 0 doğrusunun

da elde edilen nokta orijin etrafında 180° döndürülüyor.Buna göre, elde edilen son noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (2, –3)

D) (3, 2)

C) (–3, 2)

3. R55° OR80° OR135° (2, –4) dönüşümüne karşılık geleny = –3 doğrusuna göre simetriğinin x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?A) 5

7.

D) 2

A) (–4, 2)B) (–4, –2)

C) (4, –2)

\D) (2, –4)

C) 3

E) 1

Analitik düzlemde ABCD bir paralelkenar

' 

noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?B) 4

E) (3, –2)

Çözüm YayınlarıB) (–2, 3)

E) 2y + x + 9 = 0

|DE| = 3|AE|,

(

[

2

$ 

&

A(–7, –1) ve D(–3, 3) tür.

E) (–2, 4) %

ABCD paralelkenarının y eksenine göre simetriği alındığında yeni E noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (3,0)

B) (4,0)

C) (6,0)

5 D) ( 2 ,0)

7 E) ( 2 ,0)

239

4. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(–5, 1), B(–4, –2), C(3, 2) ve D(–3, 6) olan ABCD dörtgeni 3 birim sağa ve 2 birim aşağıya ötelendikten sonra orijin etrafında 180° döndürülünce ile A’B’C’D’ dörtgeni oluşuyor.Aşağıdakilerden hangisi bu dörtgenin köşelerinden biri değildir?

8. A(3, –1) noktasınınA) (2, 1)doğrusuna göre simetriği B olduğuna göre, |AB| kaç birimdir?B) (1, 4)

D) (6, –1)

E) (0, –4)

C) (–6, 0)

A) 4

3x – 4y + 7 = 0

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Test 16

1. D

9. Analitik düzlemde A(–3, 5) noktasının x + 2y – 12 = 0

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

3. B

4. D

5. A

KLMN dörtgeninin köşeleri

A(–2,0 )

A′(2, 0)

B(–3, 3)

B′(3, 3)

C(–1, 2)

C′(1, 2)

D(–5, 5)

D′(5, 5)

8. E 9. BE) 12

A) (11, 2)

B) (11, 3)

D) (10, 2)

E) (10, 3)

göre, yansımasının bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–3, –1)ABCD ve KLMN dörtgenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) ABCD dörtgeni 4 birim sağa ötelenirse KLMN dörtgenine ulaşılır.B) Birbirlerinin x eksenine göre simetriğidir.C) Birbirlerinin y eksenine göre simetriğidir.D) ABCD dörtgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülürse KLMN dörtgenine ulaşılır.E) ABCD dörtgeni orijin etrafında saat yönünde 180° döndürülürse KLMN dörtgenine ulaşılır.

B) (–3, 1)

D) (1, –3)

14. E

F

Dik koordinat düzleminde, merkezi O noktasında olan aşağıdaki ABCDEF düzgün altıgeni verilmiştir.

D

O A

11. A(4, 1) noktasının, 3x – 2y + 8 = 0 doğrusuna göre

C

x

B

simetriği B(0, k) olduğuna göre, k kaçtır? B) 14

C) 13

D) 12

E) 11

C) (3, 1)

E) (1, 3)

y

240

A) 15

C) (11, 4)

13. P(–1, 3) noktasının y – 3x = 0 ve 2y – x = 0 doğrularına

10. C 11. C 12. B 13. A 14. A

Çözüm Yayınları

ABCD dörtgeninin köşeleri

7. C

yansımalarının bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir?10.

6. A

12. A(1, 3) noktasının x = 2 ve x = 7 doğrularına göre

doğrusuna göre simetriğinin ordinatı aşağıdakilerden hangisidir?2. A

Bu altıgen, merkezi etrafında ok yönünde 120° döndürülüyor. Döndürme sonrası elde edilen altıgenin de y eksenine göre simetriği alınıyor.Buna göre, ilk durumda F noktasının bulunduğu köşeye son durumda hangi noktada gelir?A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

5. x2 + y2 – 4x + 6y + k + 1 = 0

1. Analitik düzlemde A(2, –3) noktasına 4 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 4B) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 16C) (x – 2)2 + (y – 3)2 = 4D) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 4E) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 16

C) 4

9 D) 2

E) 5

Çözüm Yayınları

B) 3

denkleminin çember belirtmesi için k ne olmalıdır?A) 12 > k

B) 12 < k

D) 13 < k

C) 13 > k

E) 11 > k

6. x2 + y2 – 6y = 0

olan çemberin yarıçapı kaç birimdir?

5 A) 2

2. x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0

17

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesiçemberi ve üzerindeki K(–2 2, 4) noktası veriliyor.Bu noktadan geçen çapın öteki uç noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (2 2, 2)B) (2 2, 1)

D) (–2 2, 2)

C) (2 2, 4)

E) (–2 2, 4)

7. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç noktasından uzaklığı 5

3. 3x2 + (k – 1)y2 – 5x + 7y + (m – 3)xy – 12 = 0

ile 7 birim arasında olan noktaların kümesini belirtir?denklemi çember belirttiğine göre, k + m toplamı kaçtır?A) 5 < x + y < 7

B) 5 < x2 + y2 < 7A) 10C) 25 < x2 + y2 < 49

D) x2 + y2 < 49

B) 9

C) 8

D) 7

E) 6E) x2 + y2 < 25

241

8. Denklemi, 4. x2 + y2 – 8x + 4y + 2k – 1 = 0

x2 + y2 – 6x + m – 2 = 0

denklemi bir nokta belirtiyor ise k değeri kaçtır? A) 11

21 B) 2

C) 10

19 D) 2olan çemberin y = 3 doğrusuna teğet olması için m ne olmalıdır?A) –2

E) 9

B) –1

C) 1

D) 2

E) 3

01 Test 17

1. E

9. (x + 2)2 + (y – 3)2 = 2

3. D

4. B

5. A

12.çemberi orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülürse yeni çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?A) (x + 2)2 + (y + 3)2 = 2B) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 2 2

2. E

6. A

7. C

8. D

9. D 10. C 11. D 12. A 13. A 14. D

A ve B merkezli çemberler birbirini K ve L noktalarında kesmektedir.

K B

A L

2C) (x – 3) + (y + 2) = 2A merkezli çemberin denklemi (x + 1)2 + (y – 1)2 = 54D) (x – 3)2 + (y – 2)2 = 2B merkezli çemberin denklemi (x – 5)2 + (y – 7)2 = 18E) (x – 2)2 + (y – 3)2 = 2

olduğuna göre, yeşil boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 15r – 18 3

15π – 9 3 C) 2 E) 6r – 6 3

13.

10. y = 3 ve y = –1A) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 4B) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 2C) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 4D) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 2E) (x – 2)2 + (y + 1)2 = 4

C H

B) (x – 5)2 + (y – 11)2 = 162

2

2

2

2

11)2

C) (x – 5) + (y – 11) = 25 D) (x – 5) + (y – 11) = 36 E) (x – 5) + (y –

= 49

B noktasında teğet olan çemberin denklemi (x–6)2 + (y – 4)2 = r2 dir. A

A) 3 2

x

B) 4

C) 3

C K

O

A

G

E B

D) 2 2

E) 2

K merkezli çember Oy ve Ox eksenine, F ve G noktalarında, ABCD karesine ise E noktasında teğettir.

y

11. Denklemi (x – 5)2 + (y – 11)2 = 81 olan çembere içten

A) (x – 5)2 + (y – 11)2 = 9

M

AH ⊥ OC ve |OH| = 4 2 birim ise |AB| kaç birimdir?

Fdoğrusuna ise

O

D

teğet ve yarıçapı 3 birim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

15π –6 3 2

C noktasında, [AH]

B

14.

242

D)

y = x doğrusuna

y=x

doğrularına teğet olan ve merkezi x + y – 3 = 0 doğrusu üzerinde olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çözüm Yayınlarıy

B) 15r – 9 3

x|AB| = 24 birim ise çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 12)2 + (y – 12)2 = 144B) (x – 13)2 + (y – 13)2 = 169C) (x – 14)2 + (y – 14)2 = 196D) (x – 15)2 + (y – 15)2 = 225E) (x – 16)2 + (y – 16)2 = 256

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Merkezi M(2, 1) ve y = 5 doğrusuna teğet olan çemberin

5. Merkezi 2x + 3y – 6 = 0 doğrusu üzerinde bulunan ve II.

denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 16

B) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 9C) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 4

D) (x + 2)2 + (y + 1)2 = 16bölgede her iki eksene de teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

E) (x + 2)2 + (y + 1)2 = 9A) (x – 6)2 + (y + 6)2 = 36

B) (x + 6)2 + (y – 6)2 = 36C) (x + 6)2 + (y + 6)2 = 36

D) (x – 3)2 + (y + 3)2 = 9E) (x + 3)2 + (y – 3)2 = 9

2. (k – 1)x2 + 5y2 – (16 – k)x – 5my + (k – m)xy – 30 = 0

6. x = 9 ve x = –1denklemi bir çember belirttiğine göre merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (5, 15)

D) (1, 3)

doğrularına teğet olan ve merkezi y =

x + 1 doğrusu 4

üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

C) (1, –3)

E) (–1, –3)

Çözüm YayınlarıB) (–5, 15)

18A) (x – 4)2 + (y – 2)2 = 25B) (x + 4)2 + (y – 2)2 = 25C) (x + 4)2 + (y + 2)2 = 25D) (x – 4)2 + (y – 2)2 = 16E) (x + 4)2 + (y + 2)2 = 16

3. x2 + y2 – 6x – 14y + m = 0

denklemiyle verilen çemberin yarıçapı 6 birim olduğuna göre, m kaçtır?A) 20

B) 22

C) 24

D) 42

E) 44

7.

\Şekilde, eksenlere teğet olan A merkezli çemberin denklemi

G

$ [

%4. Denklemi x2+y2 – 8x – 12y + k = 0

olan çember x eksenine teğet ise k kaçtır?A) –16

B) –12

C) 8

D) 12

E) 16

(x – a)2 + (y – b)2 = 36 ve x eksenine teğet olan B merkezli çemberin denklemi x2 + (y + 8)2 = r2 dir.Buna göre, A ve B noktalarından geçen d doğrusunun denklemi nedir?A) 2x – y = 8

B) 3x – y = 8C) 7x – 3y = 24

D) 3x + 7y = 16E) 7x + y = 8

243

Test 18

1. A

8. Merkezinin koordinatları M(3, –2) olan çember

x – y + 3 = 0 doğrusuna teğet olduğuna göre çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 3)2 + (y + 2)2 = 16B) (x + 3)2 + (y – 2)2 = 16C) (x – 3)2 + (y – 2)2 = 32D) (x – 3)2 + (y + 2)2 = 32E) (x + 3)2 + (y – 2)2 = 32

2. D

3. B

4. E

5. B

12.

6. A

y

7. C

8. D

9. A 10. D 11. C 12. C 13. A 14. C

B ve C teğet değme

d

noktaları, B

d: 8y – 15x = 0

A

doğrusu her iki

C

çemberin merkezinden x

O

geçmektedir.A merkezli çemberin denklemi (x – 8)2 + (y – b)2 = r2 ise O merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) x2 + y2 = 36

B) x2 + y2 = 64C) x2 + y2 = 81

D) x2 + y2 = 100

E) x2 +y2 = 1449. x2 + y2 + mx + 2y + m + 4 = 0

denkleminin bir reel çember belirtmesi için m’nin alabileceği değerler kümesi nedir?A) m < –2

B) m > –2m > 6

m > 5

D) m > –1m > 6

C) m > –1

E) m > 6 m < –3

M merkezli çember

y x y= 3

M

K

m>5 Çözüm Yayınları13.

O

x doğrusuna 3

L noktasında, Oy eksenine ise K noktasında teğettir.

L

6

y=

x|OK| = 6 birim olduğuna göre M merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 2 )2 + (y – 6)2 = 2B) (x – 2)2 + (y – 6)2 = 3C) (x – 2)2 + (y – 6)2 = 6

10. DenklemleriD) (x – 3)2 + (y – 6)2 = 3

x2 + y2 – 18x + 6y + 74 = 0E) (x – 3)2 + (y – 6)2 = 6

x2 + y2 – 2x + 6y + 6 = 0

olan çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir?A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

14. 5x – 12y + 86 = 0 x=2

244

11. Merkezi M(1, –3) ve yarıçapı 7 birim olan çembere dıştan

y=3

teğet olan 1 birim yarıçaplı çemberlerin merkezlerinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?doğrularının belirttiği üçgenin iç teğet denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x + 1)2 + (y – 3)2 = 64A) (x – 1)2 + (y – 5)2 = 2B) (x + 1)2 + (y + 3)2 = 64B) (x – 1)2 + (y – 5)2 = 4C) (x – 1)2 + (y + 3)2 = 64C) x 2 + (y – 5)2 = 4D) (x – 1)2 + (y + 3)2 = 36D) x2 + (y – 5)2 = 2E) (x + 1)2 + (y – 3)2 = 36E) x2 + y2 = 4

çemberinin

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

19

5. (x + 5)2 + (y – 7)2 = r2

1. Merkezi M(3, –1) olan ve P(–1, 2) noktasından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?çemberi üzerindeki (3, 1) noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

B) (x + 3)2 + (y – 1)2 = 25A) 4y + 3x + 13 = 0C) (x – 3)2 + (y + 1)2 = 5B) 4y + 3x – 13 = 0D) (x – 3)2 + (y + 1)2 = 10C) 4y + 3x – 16 = 0D) 4x – 3y – 9 = 0E) 4x + 3y – 16 = 0A) (x + 3)2 + (y – 1)2 = 5

2

2

E) (x – 3) + (y + 1) = 25

6. y = x + 1 doğrusu x2 + y2 – 2x + 4y + m = 0 çemberine teğet

2. (x – 12)2 + (y – 5)2 = 81

çemberinin orijine en yakın noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?A) 5

C) 3

D) 2A) –3

B) –2

C) –1

D) 2

7.

O merkezli denklemi x2 + y2 = 144 olan çemberin içerisine;

y A

D

O B

C

[OA] çaplı yarım çember ile [BC] çaplı çember D noktasında dıştan teğet olacak biçimde çizilmiştir.

x

3. x2 + y2 – 4x + 6y – 5 = 0

çemberinin x ekseninden ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 3

E) 1

Çözüm Yayınları

B) 4

olduğuna göre, m kaçtır?

E) 8Buna göre [BC] çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 6)2 + y2 = 36

B) (x – 6)2 + y2 = 16C) (x – 8)2 + y2 = 16

D) (x – 8)2 + y2 = 36E) (x – 8)2 + y2 = 64

245

4. Denklemleri 8. x2 + y2 = 324 çemberine içten teğet ve merkezi M(12, –5)(x + 7)2 + (y – 4)2 = 144(x + 1)2 + (y + 4)2 = r2olan çemberlerin birbirine içten teğet olması için r aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) 1

B)

3 2

olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

C) 2

D)

5 2

E) 3A) (x – 12)2 + (y + 5)2 = 169B) (x – 12)2 + (y + 5)2 = 144C) (x – 12)2 + (y + 5)2 = 100D) (x – 12)2 + (y + 5)2 = 72E) (x – 12)2 + (y + 5)2 = 25

Test 19

1. E

9. A(4, 6), B(–3, 5) noktaları veriliyor. [PA] ⊥ [PB] koşulunu

A) x2 + y2 – x – 11y + 18 = 0B) x2 + y2 – x – 10y + 12 = 0C) x2 + y2 + x – 11y + 14 = 0D) x2 + y2 + x – 10y + 8 = 0E) x2 + y2 + x – 8y + 12 = 0

3. C

4. C

5. B

6. A

7. C

8. E

9. A 10. D 11. D 12. B 13. A 14. E

12. x + y – 3 = 0 doğrusu

sağlayan P noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir?2. B(x + 1)2 + (y – 3)2 = r2çemberine teğet olduğuna göre, değme noktasının ordinatı kaçtır?A) 2

13.

B)

5 2

y

C) 3

M(3, 5)

7 2

E) 4

Şekilde M(3, 5) merkezli çember y eksenine A noktasında teğettir.

y=x

A

D)

C

10. f :R2f(x, y) = (x – 2, y + 1)dönüşümü veriliyor.Bu dönüşümde x2 + y2 + 2y = 0 çemberinin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?A) x2 + y2 – 2y – 2 = 0B) x2 + y2 – 4x + 4y +5 = 0C) x2 + y2 + 2y + 2 = 0D) x2 + y2 – 4x + 4y + 7 = 0E) x2 + y2 – 4x + 4y – 7 = 0

Çözüm Yayınları

B R2

x

O

y = x doğrusu bu çemberi B ve C noktasında kestiğine göre, [BC]’nin orta noktasının apsisi kaçtır?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

14. x + y – 1 = 0 246

11. K(6, 1) ve L(1, 4) noktalarından geçen ve merkezi

x – y + 1 = 0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır?A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15x + 2y – 4 = 0doğrularıyla OX ekseninin oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin denklemi nedir?A) x2 + y2 – 5x – 9y – 4 = 0B) x2 + y2 + 5x – 9y + 4 = 0C) x2 + y2 + 5x + 9y + 4 = 0D) x2 + y2 – 5x + 9y + 4 = 0E) x2 + y2 – 5x – 9y + 4 = 0

1. Analitik düzlemde denklemi (x – 1)2 + (y + 4)2 = r2 olan

5.

çember K(7, 4) noktasından geçtiğine göre, r kaçtır?A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

x = _3

ABC eşkenar

y

üçgeninin [BC] kenarı x = –3 doğrusu üzerinde ve A(9, k) olduğuna göre, ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberinin merkezinin apsisi kaçtır?

B

E) 6

A(9, k) O

x

C

2. Denklemleri, 22(x – 11) + (y + 3) = 81(x + 1)2 + (y – 6)2 = r2olan çemberler birbirine dıştan teğet ise r kaç birimdir?A) 3

B) 4

C) 5

20

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

D) 6

A) 0

B)

1 2

C) 1

D)

5 2

E) 2

E) 7

3. y – eksenine P(0, 6) noktasında teğet olan ve merkezi

2x + y – 10 = 0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 2)2 + (y – 6)2 = 2B) (x – 2)2 + (y – 6)2 = 4C) (x – 2)2 + (y – 6)2 = 9D) (x + 2)2 + (y + 6)2 = 2E) (x + 2)2 + (y + 6)2 = 4

Çözüm Yayınları

6. Denklemi

x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0olan çemberin, 4x – 3y + 13 = 0 doğrusuna en yakın noktasının bu doğruya olan uzaklığı kaç birimdir?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7. P(1, –2) olmak üzere,

PT doğrusu T noktasında (x + 1)2 + (y – 3)2 = r2 çemberine teğettir.|PT| = 5 birim olduğuna göre, r kaç birimdir?A) 4

B) 3 2

C) 3

D) 2 2

E) 2

4. (x – 3)2 + (y – 5)2 = r2

çemberine üzerindeki A(4, 4) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) y = –xC) y = –2x + 128. x2 + y2 – 4x + 6y + m = 0

çemberinin y eksenini iki farklı noktada kesmesi için m ne olmalıdır?A) m < 9

B) y = x E) y = 3x

D) y = 2x – 4B) m < 8

D) m > 9

E) m > 6

C) m < 6

247

Test 20

1. A

9. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi (0, 24) noktası,3. B

12.

diğerinin merkezi ise (18, 0) noktası olan iki çember sadece (12, 8) noktasında kesişmektedir.2. D

4. B

B) 9

C) 4§5

D) 8

7)2

(x – 5) + (y +olan çemberin 12 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 5)2 + (y + 7)2 = 36B) (x + 5)2 + (y – 7)2 = 36C) (x – 5)2 + (y + 7)2 = 45D) (x + 5)2 + (y – 7)2 = 45E) (x – 5)2 + (y + 7)2 = 55

8. A

A merkezli çember x merkezli çember ise x eksenine C, A merkezli

D O

= 81

çember ise D noktasında x

C

A

B merkezli çemberin denklemi (x – 12)2 + (y – 6)2 = r2 ise A merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 2)2 + y2 = 4B) (x – 3)2 + y2 = 9C) (x – 4)2 + y2 = 16D) (x – 4)2 + y2 = 4E) (x – 6)2 + y2 = 36

13. A(–3, 6) noktasına olan uzaklığı orijine olan uzaklığının

Çözüm Yayınları

iki katı olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) x2 + y2 – 2x + 4y + 15 = 0B) x2 + y2 – 2x + 4y – 15 = 0C) x2 + y2 + 6x + 12y – 45 = 0D) x2 + y2 – 6x + 12y – 45 = 0E) x2 + y2 – 6x + 12y + 45 = 0

OABC kare

y B

C

248

A(11, 9)

A(11, 9)

O

11. x2 + y2 – 7x – 2y + 9 = 0

xYukarıdaki verilere göre, OABC karesinin çevrel çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x –1)2 + (y – 10)2 = 100çemberinin üzerinde apsisi 3 olan noktalardan çizilen teğetlerin denklemlerinden biri nedir?B) (x –1)2 + (y – 10)2 = 101A) 4y + x – 9 = 0

B) 4y – x + 9 = 0C) (x –1)2 + (y – 10)2 = 102C) 4y – x – 1 = 0

D) 4y + x – 1 = 0D) (x –2)2 + (y – 9)2 = 100E) (x –2)2 + (y – 9)2 = 102

E) 4y + x + 1 = 0

teğettir.14.9. C 10. C 11. E 12. C 13. B 14. B

B

E) 2•157. E

ekseni üzerinde, B

10. Denklemi 2

6. B

y

Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 10

5. C

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Yarıçapı 8 birim ve IV. bölgede eksenlere teğet olan

5. Analitik düzlemde merkezi M(8, 7) ve yarıçapı 13 birim olan

çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?çember, y = 2 doğrusunu A ve B noktalarında kesmektedir.

A) (x – 8)2 + (y – 8)2 = 64 2

8)2B) (x – 8) + (y +C) (x + 8)2 + (y + 8)2 = 64D) (x + 8)2 + (y – 8)2 = 16E) (x – 8)2 + (y + 8)2 = 16

21

= 64Buna göre, |AB| kaç birimdir?A) 12

B) 16

C) 18

D) 20

E) 24

2. x2 + y2 + 2x – 4y + m = 0

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

olan ABO üçgeninin iç teğet çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

E) 3

Çözüm Yayınları6. Köşe koordinatları A(15, 0), B(0, 8) ve O(0, 0) noktaları

denklemi bir çember belirttiğine göre, m’nin en büyük tamsayı değeri kaçtır?A) (x – 3)2 + (y – 3)2 = 3B) (x – 3)2 + (y – 3)2 = 9C) (x – 2)2 + (y – 2)2 = 2D) (x – 2)2 + (y – 2)2 = 4E) (x – 4)2 + (y – 4)2 = 16

3. x2 + y2 – mx + 4y – 3 = 0

denklemi ile verilen çemberin simetri eksenlerinden birix + 2y + 1 = 0 doğrusu olduğuna göre, m kaçtır?A) –6

B) –4

C) 3

D) 4

E) 6

7.

C(0,8)

y

M merkezli çember B(0, 6) ve C(0,8) noktalarından, d doğrusu ise A(–4, 0) ve B(0,6) noktalarından geçmektedir.

d

M B(0,6)

4. (x – 15)2 + (y – 8)2 = 9

çemberine dıştan teğet ve merkezi orijinde olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) x2 + y2 = 64

B) x2 + y2 = 100C) x2 + y2 = 121

D) x2 + y2 = 144E) x2 + y2 = 196

A(–4,0)

O

x

Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A)

3 B)

4 2 3 C) D) 3 3

13 3

E) 2

249

Test 21

1. B

2. D

3. E

4. E

5. E

6. B

7. D

8. A

9. D 10. C 11. A 12. C 13. C

11. (x – 5)2 + (y – 7)2 = 9 çemberinin y = –x doğrusuna

8. Denklemleri,

göre simetriğinin orijin etrafında negatif yönde 90° döndürülmesiyle elde edilen yeni çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?(x – 13)2 + (y + 1)2 = 225(x + 2)2 + (y – 7)2 = r2olan çemberler birbirini dik kesiyor ise r kaç birimdir?A) (x + 5)2 + (y – 7)2 = 9A) 8B) (x – 5)2 + (y + 7)2 = 9C) (x + 7)2 + (y – 5)2 = 9D) (x – 7)2 + (y + 5)2 = 9E) (x + 7)2 + (y + 5)2 = 9

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

12.

Koordinat sisteminde B(11,8) noktasından geçen ve x eksenine A(7,0) noktasında teğet olan çember verilmiştir.

y

B(11,8)

(x + 3)2 + (y – 7)2 = r2(x – 5)2 + (y + 8)2 = 81olan çemberlerin birbirini kesmemesi için r aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır?A) r > 8B) r > 9

D) r < 8

C) r < 7

E) r < 9

Çözüm Yayınları

9. Denklemleri

O

Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x –7)2 + (y – 3)2 = 9B) (x – 7)2 + (y – 4)2 = 16C) (x – 7)2 + (y – 5)2 = 25D) (x – 7)2 + (y – 6)2 = 36E) (x – 7)2 + (y – 7)2 = 49

13. 10.

y

Şekildeki çember O(0, 0), A(8, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçmektedir.

y

250 P(12, 9)

x

A(7,0)

Şekilde y = B

y=

3 x doğrusunun merkezi 3 x ekseni üzerinde ve

A O

B(0,6)

3 x 3

denklemi M

x

(x – 12)2 + y2 = 48 olan çemberi A ve B noktalarında kesmektedir.Buna göre, taralı alan kaç birimkaredir?

Buna göre P(12, 9) noktasının çembere en kısa uzaklığı kaç birimdir?A) 8r – 9 3

B) 8r – 10 3C) 8r – 12 3

D) 12r– 6 3

A) 7O

x

A(8,0)

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

E) 12r – 8 3

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Merkezi OY ekseni üzerinde ve y = –1 ve y = 7 doğrularına

4. Analitik düzlemde;

teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?2

2

2

4)2

2

A) x + (y – 3) = 9 C) x + (y –

2P(5, 3) noktasından x2 + y2 – 4x – 2y + 1 = 0 çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu kaç birimdir?A) 3

B) x + (y – 3) = 16 D) x2 + (y – 4)2 = 16

= 9

22

B) 2 3

C) 4

D) 3 2

E) 5

E) x2 + (y – 2)2 = 95.

Şekildeki M merkezli

y

çember y eksenine K K

2. Analitik düzlemde, x2 + y2 – 6x + 8y + 19 = 0 çemberi içerisine çizilen en büyük karenin alanı kaç birimkaredir?A) 6

B) 8

C) 9

D) 12

E) 18

O1 Çözüm Yayınlarıy

A) (x – 5)2 + (y – 12)2 = 169B) (x – 13)2 + (y – 5)2 = 169C) (x – 12)2 + (y – 5)2 = 169D) (x – 5)2 + (y – 12)2 = 144E) (x – 13)2 + (y – 5)2 = 144

x

AA) 5 3 + 4r

B) 9 3 – 4rC) 10 3 – 4r

D) 12 3 – 4r

B merkezli çemberin

C

3x

denklemi

B

teğettir.

Buna göre, taralı alan kaç birim karedir?

E) 4r

x2 + (y – 6)2 = 4 ve

A

doğrusuna B noktasında

denklemi

olan çember Ox eksenine A noktasında, y =

A merkezli çemberin

y d

(x – a)2 + (y – 2 3 )2 = r2

B

O

Bu çemberin x eksenini kestiği noktaların apsisleri 1 veDenklemi;

y = 3x

x

25

25 olduğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

6. 3.

noktasında teğettir.

M

(x – 4)2 + (y – b)2 = r2 dir. x

OYukarıdaki şekilde d doğrusu A ve B noktalarından geçtiğine göre, x eksenini hangi noktada keser?A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

251

Test 22

1. B

7. x2 + (y – 3)2 ≤ 36

3. D

4. A

5. B

6. CA) (x – 4)2 + (y – 1)2 = 17A) 12r – 4 3

B) 12r – 5 3B) (x – 4)2 + (y – 2)2 = 17C) 12r – 6 3

D) 12r– 8 3C) (x – 2)2 + (y – 4)2 = 17D) (x – 1)2 + (y – 4)2 = 17E) (x – 2)2 + (y – 2)2 = 17

E) 12r – 9 3y

Şekildeki çember

y = 3x

H

3 y = 3 x doğrusuna A noktasında, y = 3x

B

y = 3 x doğrusuna B noktasında 3

teğettir.

A

11. x2 + y2 = 96 çemberi içindeki P(3, –4) noktasını orta nokta

x

kabul eden kirişin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

AH = OB ve H(3, k) olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (2 3, 3)B) (2 3, 6)

D) (6, 3)

9.

y

E) (6, 2 3)

d: 3y _ 4x = 0 M

K

C) (6, 3)

L

Çözüm Yayınları

O9. C 10. A 11. A 12. E

hangisidir?

birimkaredir?8. E

üçgeninin çevrel çemberinin denklemi aşağıdakilerden

eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç

8.

7. E

10. Köşeleri A(8, 0), B(0, 2) ve O(0, 0) noktaları olan ABO

x ≥ 3

2. DA) 3x – 4y – 25 = 0

B) 3x + 4y + 7 = 0C) 4x + 3y = 0

D) 4x – 3y – 24 = 0E) 3x – 4y – 20 = 0

M merkezli çember y eksenine K ve d: 3y – 4x = 0 doğrusuna L noktasında teğettir.

15 O

252

x

12. A(3, 7) noktasının y = mx + 11 doğrularına göre

simetrikleri olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?|OL| = 15 birim olduğuna göre, M merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 3)2 + (y – 15)2 = 9A) x2 – y2 – 10x – 28 = 0B) (x – 4)2 + (y – 15)2 = 16B) x2 + y2 + 10x – 88 = 0C) (x – 5)2 + (y – 15)2 = 25C) x2 + y2 + 22y – 96 = 0D) (x – 9)2 + (y – 15)2 = 81D) x2 + y2 – 22y – 96 = 0E) (x – 12)2 + (y – 15)2 = 144E) x2 + y2 – 22y + 96 = 0

1.

4.

d doğrusu O merkezli çembere K(4, 2) noktasında teğettir.

y

K(4, 2)

y

y = 3x

Dik koordinat sisteminde x eksenine orjinde teğet olan x2 + _ y - 2 6 i = r2 çemberi 2

ile y =

x

O

23

BÖLÜM 04 Test

Çemberin Analitik İncelenmesi

d

3 x doğrusu verilmiştir.

x

OBuna göre, d doğrusu y eksenini hangi noktada keser?Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 8A) 8r – 4 3

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12B) 8r – 6 3

D) 12r – 4 3

C) 8r –8 3

E) 12r – 6 3

2. x2 + y2 – 7x + 8y = 0 çemberinin y ekseninde ayırdığı kirişi çap kabul eden çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 + (y – 4)2 = 16B) x2 + (y + 4)2 = 16C) x2 + (y + 4)2 = 64D) (x – 4)2 + (y + 4)2 = 16E) (x + 4)2 + (y + 4)2 = 16

Çözüm Yayınları5. x2 + y2 = r2

çemberi x + y – 6 = 0 doğrusuna teğet ise r kaçtır?A) 6

B) 4 2

D) 3 2C) 5

E) 46.

Şekilde B merkezli çember,

y C

D merkezli çembere E

D

noktasında dıştan teğettir.

E B A O

3. Analitik düzlemde,A(0, 1), B(0, 4) ve D(3, 8) olduğuna göre D merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

x – 2y + 12 = 0A) (x – 3)2 + (y – 8)2 = 1

doğrularının kesişim noktasından geçen merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?B) (x – 3)2 + (y – 8)2 = 2C) (x – 3)2 + (y – 8)2 = 4D) (x – 3)2 + (y – 8)2 = 8E) (x – 3)2 + (y – 8)2 = 93x + 2y – 4 = 0x

2

2

2

B) x + y = 25

2

2

D) x2 + y2 = 28

A) x + y = 21 C) x + y = 272

E) x +

y2

= 29

2

253

Test 23

1. C

7. x2 + y2 = 10 çemberi dışındaki A(4, –2) noktasından çizilenA) 3x + y – 10 = 0

B) 3x + y + 10 = 0C) 3x + y – 5 = 0

D) 3y – x – 5 = 0

E) 3y –x + 5 = 0

+

y2

4. B

5. D

6. C

A) 4

B) 3 3

C) 4 2

D) 6

E) 4 3

AD kenarı

C

d : 3x + y – 6 = 0 doğrusu üzerindedir.

D

çemberi içindeki P(2, 5) noktasından geçen en kısa kirişi

M

hangisidir? A) x + y – 7 = 0

B) x + y – 5 = 0C) x + y – 3 = 0

D) x – y – 7 = 0Çözüm Yayınları

BE) x – y – 3 = 0

y

d L

M1 O

x

ABuna göre, ABCD karesinin M merkezli iç teğet çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 3)2 + (y – 3)2 = 10B) (x – 4)2 + (y – 3)2 = 10C) (x – 3)2 + (y – 4)2 = 10D) (x – 4)2 + (y – 4)2 = 10E) (x – 4)2 + (y – 4)2 = 16

Şekilde denklemleri, x2 + y2 + 4x = 0

olarak verilen x iki çembere P

M2Buna göre, |TL| kaç birimdir?A) 6

B) 4 3

O

x2 + y2 – 16x = 0

T P

9. E 10. C 11. D 12. E

ABCD karesinin

y d

+ 2x – 4y – 20 = 0

9.

8. A

r 2r çemberi üzerinde parametresi t1 = 6 ve t 2 = 3 olan iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir?

üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden

254

7. A

y = 2 + 4sint

11.

8. Analitik düzlemde, x2

3. E

10. x = 3 + 4 cost

teğet denklemlerinden biri nedir?

2. B

C) 3 6

12. (x – 4)2 + (y – 4)2 = r2 çemberi x = 9 doğrusuna teğettir. Bu

noktasından ortak

çember 2 birim sağa ve 2 birim yukarı ötelenirse; doğru çemberi

dış teğet çiziliyor.

A ve B noktalarında kesmektedir.

D) 2 15

E) 8Buna göre, |AB| kaç birimdir?A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

BİRE BİR 1.

y B(-12, 6)

A24

BÖLÜM 04 Test

O

13 B) 2

A) 6

x

4. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları

Şekilde [OA] çaplı çember B(–12, 6) noktasından geçtiğine göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A(–2, –2) , B(2, –2) , C(2, 2) , D(–2, 2)

olan ABCD karesi aşağıda verilmiştir. y D

15 D) 2

C) 7

C x

O

E) 8 A

B

Bu kareye sırasıyla

• orijin etrafında saat yönünün tersine 45° döndürme,• x - eksenine göre yansıma,• orijin etrafında saat yönünde 45° döndürme dönüşümleri uygulanıyor.Son durumda bu karenin koordinatları değişmeyen köşe noktaları aşağıdakilerden hangisidir?A) A ve B

B) B ve C

2. 2x + y + 1 = 0 doğrusu (x – 3)2 + (y + 2)2 = 9 çemberini

K ve L noktalarında kestiğine göre, |KL| uzunluğu kaç birimdir?A) 2 5

B) 4

C) 3

D)

5

E) 2

Çözüm Yayınları

D) B ve D

5.

E) C ve D

A merkezli çember x

y

d

C) A ve D

ekseni üzerinde ve orijine

B

teğet O

A

d:x+ x

3y–2 3 =0

doğrusu x eksenini A ve y eksenini B noktasında kestiğine göre, taralı alan kaç birimkaredir?

A) 4 3 - 2r B) 4 3 - r

C) 3 3 - r

r D) 2 3 - 2 E) 2 3 - r

255

3. (x – 6)2 + y2 ≤ 36 x2 + (y – 6)2 ≤ 36

eşitsizlik sisteminin belirtmiş olduğu bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 18r – 36B) 18r – 24

D) 12r – 18

E) 12r – 12

6. A(3, 1) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B, B noktasının orijine göre simetriği C olduğuna göre, C nin

C) 18r – 18

koordinatları toplamı kaçtır? A) 0 B) –1 C) –2

D) –3

E) –4

Test 24

1. D

geçen bir dik açının köşesinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 + y2 = 89B) x2 + y2 – 2y – 89 = 0C) x2 + y2 – 2y – 88 = 0D) x2 + y2 – 2x – 89 = 0E) x2 + y2 – 2x – 88 = 0

3. A

4. D

5. E

6. E

7. E

8. B

9. E

10. C 11. A 12. B

10. Denklemi x2 + y2 – 6x – 8y + 24 = 0 olan çemberin, denklemi

7. Bir kenarı A(–4, –8) diğer kenarı B(6, 8) noktasından2. B

3x + 4y + 10 = 0 olan doğruya en uzak noktasının uzaklığı kaç birimdir?A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

E) 6

11. x2 + y2 = 50 çemberinin y eksenine paralel bir kirişi [KL]’dir. KOL üçgeninin alanı en büyük olduğuna göre |KL| kaç birimdir?

8. İki köşesi O(0, 0), A(6, 0) ve üçüncü köşesinin ordinatı negatif olan ABO eşkenar üçgeninin iç teğet çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x + 3)2 + (y + 3)2 = 3B) (x – 3)2 + (y + 3)2 = 3C) (x – 3)2 + (y + 3)2 = 9D) (x + 3)2 + (y – 3)2 = 9E) (x + 3)2 + (y + 3)2 = 9

A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

Çözüm Yayınları12. Şekildeki çember eksenlere A ve B noktalarında,

9.

y

5x – 12y + 60 = 0 doğrusuna ise C noktasında teğettir.

Analitik düzlemde A (3 3 , 3) nokta-

256

y

sı orijin etrafında pozitif yönde 30°

B(x, y)

döndürüldüğünde B (x, y) noktası

C

A (3 3, 3) elde ediliyor.

A

30° x

OBuna göre, B (x, y) noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) (3, 2 3 )D) (1,

B) (2, 3 3 ) 3 )

E) (3, 3 3 )

C) (2, 2 3 )O

D

x

B

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A)

5 2

B) 3

C)

7 2

D) 4

E) 5

01

TÜMEVARIM - IV Test 1. Dik koordinat düzleminde K(2k –1, 2) L(k + 1, 2k+ 3) ve

M(6, k + 1) noktaları bir KLM üçgeninin köşeleridir.Buna göre, k değiştikçe KLM üçgeninin ağırlık merkezlerinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?A) y = x

B) y = 2x

D) y = x + 1

4. Bir dikdörtgenin uzun kenarından 5 cm çıkarıp, kısa kenarına 5 cm eklediğimizde bir kare elde ediliyor.Dikdörtgenin çevresi 44 cm olduğuna göre alanı kaç cm2 dir?A) 92

B) 96

5.

AD ⊥ DC

A(0, 4)

A(0, 4)

Bu iki dönme sonunda elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?B) (3, –4)

D) (–4, 3)

D(2, 0)

C) (–3, 4) Çözüm Yayınları

A) (–3, –4)

E) 102

AB ⊥ AD

y

100° döndürülüyor.D) 100

E) y = 2x – 1

2. P(3,4) noktası, orijin etrafında pozitif yönde önce 80° ve sonra

C) 98

C) y = x – 1

E) (4, –3)

B

O

D(2, 0)

x

C

Analitik düzlemde verilen ABCD dik yamuğunun alanı kaç birimkaredir?A) 25

B)

51 2

C) 26

D) 27

E)

55 2

3. Şekildeki kirişler dörtgeninin çevrel çemberinin yarıçapı

257

6 cm dir. % % m ^BADh = 2m ^BCDh

6. Köşe koordinatları A(–2, 1), B(6, 1), C(4, 4) ve D(2, 3) olanYukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir? A) 12B) 6 3

D) 4 3

E) 6

bir ABCD dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktasının ordinatı kaçtır?

C) 9 A) 4

B)

11 10 C) 4 4

D) 3

E)

8 3

Test 01

1. A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.D

10.

7. Şekilde ABC

7.D

8.C

9.A

10.D 11.D 12.B

Yarıçapları 2 birim olan 13 çember ile bunları çevreleyen büyük çember, değme noktalarında birbirlerine şekildeki gibi teğettir.

üç­ge­ni­nin

çev­rel çem­be­ri çi­zil­miş­tir. |AE| = 3 cm |ED| = 5 cmYukarıdaki verilere göre, |AB| = |AC| = x kaç cm dir? A)

5

B) 4 D)  2 6

C) 3 2 E) 5Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 8 2 r8. A(0, 0), B(4, 0) ve C(6, –2) noktalarından geçen çemberin denklemi nedir?

A) (x + 2)2 + (y – 4)2 = 16 2

4)2

= 20

2

4)2

= 20

B) (x + 2) + (y –C) (x – 2) + (y +D) (x – 2)2 + (y + 4)2 = 162

E) (x – 2) + (y +

4)2

Çözüm Yayınları

11.

D) 16 3 r

E

DK

N

L

M

F

A

=4

B) 8 3 r

4

C) 16 2 r

E) 24 3 r

ABCDEF altıgen |AB| = 4 cm Şekilde K, N ve L, M noktaları C sırasıyla [ED] ve [AB] çaplı yarım çemberler üzerindedir.

BBuna göre, KLMN dörtgenin alanı kaç cm2 dir?A) 9 3 B) 8 3 C) 6 3 D) 4 3 E) 3 3

258

12. Analitik düzlemde A(5, –2) noktasının parametrik denklemi

9. 3x – 2y + 5 = 0 doğrusunun 6x – 4y + 7 = 0 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?x = –2 + 4mA) 3x – 2y + 2 = 0B) 3x – 2y + 3 = 0y = 4 + 3mC) 3x – 2y + 4 = 0D) 3x – 2y + 5 = 0olan doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?A) 10

E) 3x – 2y + 6 = 0

B) 9

C) 8

D) 6

E) 5

02

TÜMEVARIM - IV Test 1.

y

d:y= C

D

A

B(8, k) x

O4. P(4, 3) ve L(6, 1) noktalarından geçen ve merkezi

3 x+n 4x + y – 1 = 0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?A) (x – 2)2 + (y + 1)2 = 8B) (x – 2)2 + (y + 1)2 = 12C) (x – 2)2 + (y + 1)2 = 20D) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 20E) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 8

d doğrusu ABCD dikdörtgeninin A ve C köşelerinden geçmektedir.Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir? A) 24

B) 27

C) 32

D) 48

E) 54

Çözüm Yayınları

5. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(–2, 0),

2. x + 2y = 6

y=x(k – 2) x + y – 8 = 0doğruları aynı noktadan geçtiğine göre, k değeri kaçtır?A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2B(2, 3), C(–3, 6) ve D(–5, 1) olan ABCD dörtgeni veriliyor.ABCD dörtgeni 2 birim yukarı kaydırılıyor. Sonra elde edilenşeklin x eksenine göre yansıması alındığında A’B’C’D’dörtgeni elde ediliyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, A’B’C’D’ dörtgeninin köşelerinden birinin koordinatı değildir?A) (–2, –2)

B) (2, –5)

D) (–5, –3)

C) (–3, –8)

E) (2, 5)

6.

B

259

3. D

C

E ABCD bir eşkenar dörtgen[BD] köşegen|BD| = |DE||AB| = |BE|

x A

5B

A

Yukarıda bir kenarı 5 birim olan düzgün altıgen uzun köşegeni boyunca kesilip şekildeki gibi yapıştırılıyor.% Yukarıdaki verilere göre, m (BAD) = x kaç derecedir?Buna göre, |AB| kaç birimdir?A) 108A) 5ñ7

B) 110

C) 112

D) 118

E) 124

B) 6ñ5

C) 10ñ2

D) 6ñ7

E) 7ñ5

Test 02

1. D

7.

A

Şekilde E noktası ABC üçgeninin W ve C W dış açılarının B açıortaylarının kesim noktasıdır.

2.B

3.A

4.C

5.E

6.A

7.E

8.C

9.E

10.B 11.A 12.C

y

10.

C

[EF] = [BC] BD(–4, 0)

|EF| = 3 br

F

x

O

C |AE| = 3 10 br dir.

B(6, 0)

E

AYukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir?A) 12

B) 14

C) 15

D) 16

E) 18Şekilde ABCD ikizkenar yamuk[AB] // [CD],B(6, 0) ve D(–4, 0) dır.& ) kaç br2 dir? Yukarıdaki verilenlere göre, A (ADO

8.

AFED ve FBCE teğetler dörtgeni|DE| = 3 cm|AF| = 5 cm|FB| = 4 cm|EC| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| – |AD| kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Çözüm Yayınları

A) 10

B) 12

C) 15

C

D

11.

ABCD bir dik yamuk

BC = AB

E

10E) 6

E) 24

DC = BC

D) 20

EC = EF |AE| = |ED|

A

F

B

|BC| = 10 cm |FB| = 2 11 cmYukarıdaki verilere göre, |AF| + |DC| toplamı kaç cm dir?A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

260

12. (x – 3)2 + (y – 2)2 = 25

kısa kirişin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

9. Analitik düzlemde, 3x – 2y + 7 = 0 doğrusunun A(1, m) noktasına göre simetriği, 3x – 2y + 15 = 0 doğrusu olduğuna göre, m kaçtır?A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

çemberinin iç bölgesindeki A(1, 1) noktasından geçen enA) 2y – x – 1 = 0B) 2y + x – 3 = 0C) 2x + y – 3 = 0D) 2x + y – 2 = 0

E) x + y – 2 = 0

03

TÜMEVARIM - IV Test

4. Dik koordinat düzleminde verilen ABC dik üçgeninin y

1.

eksenine göre simetriği A’B’C’ üçgenidir. Elde edilen bu üçgen C’ noktası etrafında pozitif yönünde 90° döndürülüyor. y 5 4

C

3d: 3x – 4y + 12 = 0 doğrusu [OA] çaplı yarım çembere B nok-

A

tasında teğettir.A) 3 2 B) 5 C) 3 3 D) 4 2

B

-6 -5 -4 -3 -2 -1

Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir?

2 1 x

OE) 6Bu dönme sonucunda A’ noktasına karşılık gelen A’’ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?A) (3, 4)B) (6, 4)C) (5, 8)

D) (5, 7)E) (6, 8)

2. Aşağıda bir kartonun üzerine A merkezli çembere en yakın

uzaklığı 2 birim ve en uzak uzaklığı 18 birim olan B, C ve D merkezli eş çemberler çiziliyor.

B

C

Çözüm Yayınları

A

5.

E ABCD paralelkenarB, C, E doğrusal D3

|DH| = 3 cm

3 2 A

D

B, A ve C doğrusal, |BD| = |DC| ve turuncu bölgenin alanı 36π br2 olduğuna göre yeşil boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 144 – 26π

B) 144 – 10πD) 100 – 20π

B

H

27 A) 2

B) 12

21 C) 2

D) 10

E) 6

D xC

6. Köşe koordinatları A(–3, 1), B(–4, 3), C(–5, 3) ve D(–6, 2)

% % m (HAD) = m (CAD) |AC| = 8 cm |AB| = 15 cm

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir?A) 2

C) 3

261

AH = BC5 B) 2

Yukarıdaki verilere göre, DFE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

C) 100 – 24π

AB = AC 8

15B

E) 100 – 18π

A

3.

|HF| = 2 cm

HAE = BD |AH| = 3 2 cm

2

C

F

7 D) 2

E) 4olan ABCD dörtgeni x = 3 ve x = 7 doğrularına göre yansımasıA’B’C’D’ dörtgenidir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dörtgenin köşekoordinatlarından biri değildir?A) (5, 1)

B) (2, 2) D) (4, 3)C) (2, 1) E) (3, 3)

Test 03

1. E

7. A( 5,0) noktasında Ox eksenine teğet ve Oy eksenini D) 3

3.A

4.C

5.C

6.C

7.D

8.E

9.B

10.C 11.A 12.E

10.

B(0,1) noktasında kesen çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A) 6 B) 7 C) 2 2

2.D

E) 10O merkezli yarım çem­be­re [AB], E nok­ta­sın­da te­ğet­tir.|AC| = |AD|, |BE| = 8 cm, |BD| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, A noktasının O merkezli çembere en kısa uzaklığı kaç cm dir?

A)

8.

ABC bir diküçgen A AB ⊥ AC

5 2

B) 2

C)

3 4 D)  2 3

E) 1

AH ⊥ BC|BH| = 9 cm

|HC| = 16 cm9

H

16

C

Yukarıdaki şekilde AHB ve AHC üçgenlerinin iç teğet çemberleri çizilmiştir.Buna göre, taralı bölgenin alanı kaçA) 150 – 36π

cm2

dir?

B) 150 – 32π

D) 150 – 27π

C) 150 – 30π

E) 150 – 25π

Çözüm Yayınları

B

11.

|BC| = 5 birim|CD| = 3 birim|AB| = x A

5

C

3

D

Yukarıdaki şekilde verilen [AD], [AC] ve [AB] çaplı yarım çemberler A noktasında birbirine teğettir.Kırmızı ve sarı ile boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre, x kaç birimdir? 7 A) 2

B) 3

5 C) 2

gen D

C(10, 8)

12. D

C

4 E) 3

x

0

O

xB

|AH| = |FH| = |OF| B

A(–6, 0) ve C(10, 8) olduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y – 4 = 0

B) 2x + y – 8 = 0C) 2x + y – 7 = 0

D) x + y – 5 = 0

E) x + y – 8 = 0

DH = HB

F AABCD dikdörtgen AC + BD = {O}262

A(–6, 0)

D) 2

ABCD eşkenar dört-

y

d

B

9.

x

H

% Yukarıdaki verilere göre, m (ADH) = x kaç derecedir?A) 9

B) 10

C) 12

D) 15

E) 18

TÜMEVARIM - IV Test 1.

A EF B

D

C

Yukarıdaki verilere göre, 3 A) 2

B) 2

04

ABC dik üçgeni [EF] ve [ED] doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyor.

4.

AB = BC% % m (ADG) = m (CDG)

|AE| = |EC||AB| = |AC|

|BC| = 2|AB|BD oranı kaçtır? FB 5 C) 2

D) 3

ABC bir ikizkenar üçgen G ağırlık merkezi

A

x

|BD| = 2 cm

G|DC| = 14 cm 2

B

7 E) 2

14

D

CYukarıdaki verilere göre, |DG| = x kaç cm dir?A) 2 10 B) 2 11 C) 3 5 D) 4 3 E) 5 2

5. Şekil - 1 deki ABCD dikdörtgeninin B köşesi [CE] doğrusu boyunca katlanınca Şekil - 2 oluşuyor.2. D αB

|AE| = 4 birim|AD| = 9 birim

A4E9

12

|BE| = 12 birim B

Şekil - 1

Çözüm Yayınları

β

AYandaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeni 8 birim kareden oluşmaktadır.

C

C

D

B D

x

F

C

12 Şekil - 2

B

Buna göre tana + tanb toplamı kaçtır?

13 A) 3

13 10 B) 4 C) 3

9 8 D) 4 E) 3 A 4EBuna göre, |DF| = x kaç birimdir?A) 5

B)

45 8

C) 6

D)

51 8

E)

53 8

3.

263

[DC] çaplı çemberde |AD| = |BD| = 4 cm |DC| = 2 13 cm6. A(2 3, 2) noktası orijin etrafında pozitif yönde 105° lik

açı ile döndürülürse elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (- 2 3 ,2 2 ) Yukarıdaki verilere göre, |BE| = x kaç cm dir? A) 2,4

B) 3

C) 3,2

D) 4

B) (- 2 3 ,2)

C) (- 2 2 ,2) D) (- 2 2 , 2 2 ) E) 4,8

E) (- 2 2 , 4)

Test 04

1.B

7.

\ '

.

G %

$ [

2

3.C

4.D

5.E

6.D

7.E

8.A

9.C

10.D 11.E 12.A

10. k!R olmak üzere analitik düzlemde

ABCD karesinin [AB] kenarı d doğrusu üzerindedir.

&

2.B(k – 2)x + (2k –1)y + 3k + 7 = 0doğrusu üzerinde bir noktanın A(–1, 2) noktasına göre simetriği B(–3, 7) noktası olduğuna göre, k kaçtır?A) – 4

B) –3

C) 3

D) 4

E) 5

Karenin ağırlık merkezi K(6,12) olduğuna göre, karenin bir kenarı kaç birimdir? 18 A) 5

24 C) 5

B) 4

D) 6

36 E) 511. '

U $

&

ƒ

B merkezli yarıçapı 1 cm olan çember, A merkezli yarıçapı r cm olan çembere C noktasında dıştan teğettir.

'B merkezli çember 3 tur sonunda D noktasına geliyor.% m (CAD) = 60° olduğuna göre, |AC| = r kaç cm dir?A) 18

B) 15

C) 12

D) 10

E) 9

&Çözüm Yayınları

%

8.

(

$

ABCD dikdörtgen [BC] çaplı çeyrek çember ile [AD] ve [DE] çaplı yarım çemberler çiziliyor.

%|AD| = |DE| = 4 birim olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 24 –4r

B) 24 –6r

D) 28 – 4r

C) 28 – 3r

E) 28 –6r

264

9. Bir kenarı 4 3 birim olan ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin

12. Analitik düzlemde,

iç teğet çemberini çiziniz.A(1, 1), B(3, 7) noktaları ve d: x –y –2 = 0 doğrusu veriliyor.Köşeleri bu çember üzerinde olan karenin alanı kaç birimkaredir?Buna göre [AB] nin d doğrusu üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir?A) 12

A) 4 2 B) 34

B) 9

C) 8

D) 6

E) 4

C) 6

D) 38 E) 2 10

TÜMEVARIM - lV Test

05

AB = BC

4. A(–2, 0), B(6, 0) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan veBE = AC

ED = AB & ) = 6 cm2 A (BDE

% m (ACB) = 90° şartını sağlayan C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) 9

1.$

'

(

& ) = 9 cm2 A (BECB) 8

C) 6

D) 5

E) 4

 %

&

Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 9

B) 10

C) 12

D) 15

$

5.

E) 18%

AB = AC % m (CAD) = 45° % = ' m (ACB ) 54° % = m (ACD) 63°

ƒ [ ƒ ƒ &

'&

)A) 24

B) 22

C) 20

D) 18

E) 12

|CF| = |BF|

.% = Yukarıdaki verilere göre, m (CBD ) x kaç derecedir?

[AF] + [DE] = {K}

[ABCD yamuk

|AK| = |KF|

$Yukarıdaki verilere göre, |DK| = x kaç cm dir?A) 4

(

%

B) 6

C) 7

Çözüm Yayınları

2.|KE| = 2 cm

D) 8

6. Aşağıda birim kareler üzerine çizilmiş A ve B bölgesi ile bir d doğrusu verilmiştir.

E) 9

A

d

3. Birim kareler üzerine çizilmiş aşağıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları aynı doğru üzerindedir.

B

A

265

BC D

Buna göre, |AC| oranı kaçtır? |BD|

A) 10 9

B) 1

C) 9 D) 8 E) 3 8 9 2

A'nın d doğrusuna göre simetriği ile B'nin kesişimi olan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 8π + 4 3 B) 3 16π + 4 3 D) C) 3

E) 16π + 8 3 3

8π + 8 3 3 16π + 6 3 3

Test 05

1. C

6

7. D

F

6

C3E

K2

A8.

$ '

(

&|FD| = |BD|

|CE| = 3 cmD) 20Yukarıdaki verilere göre, |CF| = x kaç cm dir?A) 4

AE // FD

)

%

'(

[

7 D) 3

266aYukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 9

B) 8

C) 7

11.

F

% ( $|AE| = 3 cm [CD] çaptır.

'

Buna göre, merkezi [CD] üzerinde ve her iki çembere teğet olan çemberlerin çevreleri toplamı kaçtır?A) 24r

E) 2

ABCD bir kareA(ABCD) = 4 cm2B) 21r

C) 19r

A

D) 18r

O merkezli çemberde

|OD| = |BD| = 2 2 cm

B 2 6

|OA| = 2 6 cm

2 2 2 2

D

CYukarıdaki verilere göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır?A) 12r – 8 3

B) 12r – 6 3% Yukarıdaki verilere göre, m (FAE) = a kaç derecedir?C) 6r – 8 3

D) 6r – 6 3A) 15

E) 6r – 4 3

C) 22,5

D) 30

E) 45

E) 10r

AB = BD

O

C

B) 20

E) 5

Şekilde A ve B merkezli çemberlerin yarıçapları 6 cm ve 1 cm dir.

& )E

D

D) 6

E) 18

|EC| + |EF| + |FC| = 4 cm|AE| = 9 cm |DE| = 3 cm

B

&12. 9. A

ABC bir üçgen

$[AC], O merkezli çembere D noktasında teğet

C) 3

10.D 11.A 12.C

|BE| = 2 cm

)

10 B) 3

9.E

|AC| = |FC|

|AD| = 4 cm [

8.B|AE| = 2 cm7.C

|DF| = |FC| = 6 cm

AB = AC 2

6.EC) 22

%

5.D

[AE] + [FB] = {K}

Yukarıdaki verilere göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir? B) 24

4.C

10.

B

A) 26

3.C

ABCD dikdörtgen

Çözüm Yayınları2.B

06

TÜMEVARIM - lV Test 1.

'

(

ƒƒ

)

2 [ &A) 45

C) 55

D) 60ABC dik üçgen

$D, E, F doğrusal % m (ADF) = 10° % m (DAE) = 15°

% Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) = x kaç derecedir? B) 50

4.

O merkezli çemberde

$

%

AB = BC

ƒ

BH = CD & ) = 45° m (BAC

[ '% m (BCD) = 15° |BH| = 1 cm

+ 

%

E) 65ƒ

&

Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?

A) 2 + 1

B) 2 2

C) 3 + 1

D) 3 E) 2 3

5. 2.

ABCD dikdörtgen

yC(3,10)

T

|AD| = 2|AB|y

L

C(3, 10) ve B(m, k)

N

C

A

B

K F R D

S P

D

D

E

OÇözüm Yayınları

B(m, k)

x

A

Yukarıdaki verilere göre, m + k toplamı kaçtır? A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni 2 birim sola ve 2 birim aşağıya ötelendikten sonra elde edilen dikdörtgen orijin etrafında ve pozitif yönde 90° döndürülüyor.Şekildeki noktalardan kaç tanesi en son elde edilen dikdörtgenin iç bölgesinde kalır?A) 8

B) 7

6. 3.

ABC üçgen

$ '

[|AE| = 8 cm|DE| = 4 cm (

&%Yukarıdaki verilere göre |BE| = x kaç cm dir?A) 3

B) 3,2

C) 3,6|AC| = 16 cm

D) 4

D) 5

'E) 4,2E) 4

ABC üçgeninde [CD] açıortay (

AB = AC

|AD| = 6 cmC) 6

$DE // AC

x

O

DH = BC %

&

+ 

HE = DC |AC| = 12 cm

|BC| = 15 cm & A (DHE ) Yukarıdaki verilere göre, & ) oranı kaçtır? A (ADC 1 1 1 1 1 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 72

267

Test 06

1. B) [

ƒ

'

&

ƒ

ƒ $

(

10. (

|AE| = |EB| % m (BCE) = 50° % = m (FEC) 40° % m (FCD) = 30°A) 45

B) 50

C) 55

D) 60

[

'

AH = BC

(

% % m (ABC) = m (ADC)

+ &

|HC| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, |AE| = x kaç cm dir?A) 3

B) 3 3

9.

C) 6

D) 4 3

% m (BAC) = 120°

ƒ)

|AB| = |AC| = x birim

(8.D

9.C

10.A 11.D 12.C

|FC| = 2 cm

&

)

|EC| = 5 cm

'

&

[DE] = [AC]

A) 5 6 B) 8 3 C) 10 3

Yukarıdaki verilere göre EDF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?3 A) 2

D) 20

E) 24

5 C) 2

B) 2

11. $

D) 3% m (ACB) = 45°

'OH = CH

2

|OH| = 3 2 cm

 +

%ƒ

&

|BC| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir?A) 16

12.B) 12 2 C) 16 2

D) 24

E) 24 2

ABCD deltoid

$E) 4

[CH ve [AC], O merkezli çembere H ve D noktalarında teğettir.

 |AB| = |BC| = 5 cm '

%

|AD| = 4 5 cm |BD| = 11 cm[DF] = [AB]

BD = 3 ve |DF| – |DE| = 3 olduğuna göre x kaçtır? 2 DC

%

D ! [BC] %

7.D

|BF| = |FE|

$

E) 8

ABC üçgen

$'

E) 65

[BA ve [BC, A ve C noktalarında çembere teğettir.

$6.C

[DC] + [BE] = {F} 5.E

% = Yukarıdaki verilere göre, m (DFE ) x kaç derecedir?

%

4.B

ABCD bir kare3.D

%

8.

268

ABCD dikdörtgen

Çözüm Yayınları

7.

2.C

&

(

|ED| = 2.|CE|& ) kaç cm2 dir? Yukarıdaki verilere göre Alan(ABEA) 14

44 46 B) 3 C) 3

D) 16

52 E) 3

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

1.

L

4. Birim küplerden oluşan ve ayrıt uzunlukları 3 birim, 4 birim ve

K

E

F

9

D

A

12

E E

A

9

C C

C 6

K

B

B

7 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cismin tüm yüzeyi boyanıyor. Daha sonra bu prizma 84 tane birim küpe ayrılıyor.

L

G

D

01Son durumda bu birim küplerin boyanmayan yüzeylerinin sayısı toplam kaçtır?A) 392

B) 382

C) 380

D) 378

E) 372

F

Şekil 1

Şekil 2Yarısına kadar su dolu olan şekil 1'deki dikdörtgenler prizması şeklindeki kap BCKF yüzeyi yere gelecek şekilde çevrilerek şekil 2'deki konuma getirilirse suyun yüksekliği kaç cm dir?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

5.

E

D 6

F

2.

C T

4 8

14

Yukarıdaki şekilde ayrıt uzunlukları 4 birim, 8 birim ve 14 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabı, 7 birim küp su akıtan bir musluk ne kadar dakikada 2 sürede doldurur?A) 2 saat 8 dakikaB) 2 saat 12 dakikaC) 2 saat 16 dakikaD) 2 saat 18 dakika

E) 2 saat 24 dakika3.

Çözüm Yayınları

D 3 A

10

BYukarıdaki şekil bir dikdörtgenler prizmasından bir kenarı 3 cm olan küpün çıkarılmasıyla elde edilmiştir.|AB| = 10 cm, |BC| = 8 cm ve |DC| = 6 cmolduğuna göre, cismin hacmi kaç cm3 tür?A) 453

B) 456

6. Küp şeker

8

C) 457

D) 460

E) 463

7 cm

9 cm 1 cm

3 cm

2 cm

269

6 cm

3 cm 2

15 cm

6 cm

3 cm3 cm olan küp şekerler, ayrıt uzunlukları 6 cm, 2 9 cm ve 15 cm olan bir dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya yerleştiriliyor.Ayrıt uzunluklarıAyrıt uzunlukları 6 cm, 7 cm ve 3 cm olan dikdörtgenler prizmasından, ayrıt uzunlukları 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan dikdörtgenler prizması çıkartılıyor.

Buna göre, prizma içerisine kaç küp şeker yerleştirilmiştir?Buna göre, oluşan cismin yüzey alanı kaç cm2 dir?

A) 260A) 158

B) 250

C) 240

D) 230

E) 220

B) 160

C) 162

D) 164

E) 166

Test 01

1. C

7.

2.A

3.C

4.B

5.A

10.

A) 90

8.

B) 95

C) 100

D) 105

10.B 11.B 12.B

|AB| = 6 birim |BC| = 7 birim

F 7 5

1 A

6

BYukarıdaki verilere göre, kesik dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür?A) 116

E) 120

B) 126

C) 136

D) 147

E) 168

15 cm

15 cm

8 cm

6 cm

11.

15 cm

L

Şekildeki küpte

K

|LH| = 3|FH|

HYukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen levhaların birleştirilmesi ile yan yüzeyi oluşan üçgen prizmanın hacmi kaç cm3 tür?A) 240

C) 300

B) 270

B’

9

D) 320

E) 360

Çözüm Yayınları

E

10 cm

9.

9.D

|AE| = |LD| = 1 birim

C

E8.E

|KC| = |FB| = 5 birim

5 1 D

Yukarıdaki şekilde tabanlarının ve bir yan yüzünün açınımı verilen üçgen prizmanın hacmi kaç birim küptür?

7.D

K L6.D

|AB| = 6ñ2 cm

F D

A

C

6 2

BYukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir?A) 2ò30

B) 3ò13

C) 6ñ3

D) 10

E) 4ñ6

C’

12 A’

270

8 B

12. E

Şekildeki küpte

L

C

EH ⊥ AL

H

G

F

BK ⊥ AL |KH| = ñ6 cm

A

D

C

KYukarıdaki şekilde verilen dik üçgen dik prizmanın, dik kenarlarının uzunluğu 9 cm, 12 cm dir.Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre, prizmanın yüzey alanı kaç cm2 dir?Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 344A) 2ñ6B) 360

C) 372

D) 396

E) 400

A

x

B) 3ñ2

B

C) 2ñ3

D) 3

E) 2ñ2

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

1. Herhangi bir küpün tüm ayrıtları dört eşit parçaya bölünüyor.

Buna göre kaç küp oluşur?A) 64

B) 48

C) 36

D) 32

4.

D’

Şekildeki küpün bir

C’

ayrıtı 3 cm dir. Küpten

A’

E) 16

02

B’

bir ayrıtı x cm olan bir küp şekildeki gibi

x

D

C

A

çıkartılıyor.

B2.

Kalan kısmın hacmi 26 cm3 olduğuna göre, kalan kısmın alanı kaç cm2dir?A) 48

B) 52

C) 56

D) 60

E) 72

8 cm

5 cm

3 cm

4 cm3 cm

2 cm

5.

3

2

3 cm

3 cm

3 cm Yukarıdaki şekillerde ayrıtlarının uzunlukları verilen cisimlerin hacimlerinin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?A) V1 > V2 > V3

B) V1 > V3 > V2C) V2 > V3 > V1

D) V3 > V1 > V2Çözüm Yayınları

4

3

3

5

Şekildeki dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden şekildeki gibi dikdörtgenler prizması çıkarılıyor. Kalan cismin hacmi nedir?A) 58

B) 57

C) 56

6.

H

E

|HR| = 14 cm

G

|HN| = 6ñ5 cm

F

|AL| = 12 cm O

Şekilde bir küpün açılmış hali görülmektedir.

A B

E) 54

E) V2 > V1 > V33.

D) 55

C

P

A

D E

C yüzeyi tabana gelecek şekilde katlanırsa üst yüzeye aşağıdakilerden hangisi gelir?A) F

B) E

C) D

D) B

E) A

B Şekil - 1

S K

271

M

L Şekil - 2Yukarıda verilen Şekil - 1'deki kare dik prizmanın tabanı ile Şekil - 2'deki küpün tabanları eş olduğuna göre küp ML kenarı üzerinde yana doğru devrilip RNML yüzeyi üzerine oturtulursa son durumda R ve E noktaları arası uzaklık kaç cm olur?A) 17

FR

C

D

N

B) 330

C) 2•89

D) 20

E) 4•41

Test 02

1. A

7.

2.A

10.

3.A

4.C

5.B

X

E

3

F 6 cm

G

6

7.E

H

1 Y

Ayrıt uzunlukları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası şekildeki gibi düz bir düzlemle kesilip atılıyor.Oluşan yeni şeklin yüzey alanı kaç cm2 dir?A) 88

C) 144

D) 176E) 1888.

10.B 11.D 12.C

|AB| = 7 birim |BC| = 5 birim

Z

|AF| = 6 birim

C

A

9.D

2

58.B

|HY| = 1 birim

D

4 cm 8 cm

B) 108

6.C

7

|HX| = 3 birim |HZ| = 2 birim

B

Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun A köşesinden harekete başlayan üç karıncadan birincisi X, ikincisi Y, üçüncüsü Z noktasına sırasıyla X, Y, Z birim yol alarak ulaşmıştır. Kutunun ABCD tabanından geçmeyen bu karıncaların X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyinde kalarak en kısa yoldan ulaştıklarına göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) X < Z < Y B) X < Y < Z C) Y < X < Z D) Z < Y < X E) Y < Z < X

Şekilde bir ayrıtı x cm olan tahta bir küpten, ayrıtları şekil üzerinde

2

1

verilen bir küp ve

2

dikdörtgenler prizması biçimindeki iki tahta blok alınmıştır. Kalan

x

cismin hacmi 111 cm3 tür.

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

11.

H

2 cm olan küp veriliyor.

E

F

C

D

E) 8 A

9.

Şekilde bir ayrıtı

G

2

Çözüm Yayınları

3

BYukarıdaki küpte D noktasından hareket eden karınca şekildeki yolu izleyerek G noktasına vardığında aldığı yol en az kaç cm dir?A) 6

B) ò38 C) ò39

12. D

K

F

D) 2ò10

E) ò42

Dik üçgen prizmada AB ⊥ BC DE ⊥ EF

E

12

|AB| = 16 cm

272

|BC| = 6 cm C

A

Yukarıdaki şekilde verilen birim küplerden oluşturulmuş merdiven, noktalı çizgi ile gösterilen kısımları doldurularak eğik düzlem haline getirilecektir.Bu iş için kaç birim küplük hacim doldurulmalıdır?A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

|AD| = 12 cm

6

16 BYukarıdaki şekilde, B noktasında bulunan bir karınca ABED yüzeyini kullanarak K noktasına gittiğine göre, aldığı en kısa yol kaç cm dir? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

1.

4.

C’

D’

03

Bir kenarı 6 cm olan küp şeklindeki tahta

A’

40 cm

O

C

D

O

20 cm

A 80 cm

BBuna göre, yontulan tahtanın hacmi kaç cm3 tür?Nasrettin Hoca elindeki kova ile su tankını doldurmak istiyor.(r = 3 alınız.)Buna göre, su tankının dolması için kaç kova suya ihtiyaç vardır?A) 34A) 144

B) 96

C) 72

D) 48

hacimli dik silindir yapılıyor.

120 cm

SU TANKI

bir bloktan en büyük

B’

B) 36

C) 44

D) 48

E) 54

E) 36

5.

Yarıçapları r, 2r ve

r

yükseklikleri 80 cm olan iki silindirden

80

silindirin hacmi 64r cm3 olduğuna göre, silindirin yüksekliği kaç cm dir?A) 2

B) 3

C) 2 3

D) 4

Çözüm Yayınları

2. Yanal alanı, taban alanının iki katına eşit olan bir dik

küçük olanı tamamen dolu, büyük olanın içinde ise bir miktar su 80 O

E) 3 2vardır.

2r

Küçük silindir, büyük silindirin içine batırıldığında su tamamen dolduğuna göre h kaç cm dir? 160 80 D) A) 72 B) 60 C) 3 3

6.

E) 20

Yandaki şekilde verilen silindirin yüksekliği 12

3.

cm ve hacmi 300p cm3 tür.

12 cm

x 30 O

45°

Taban çapı 6 cm, yüksekliği 30 cm olan silindir 45° eğildiğinde su dökülmeye başladığına göre, x kaç cm dir?A) 18

B) 24

C) 25

D) 26

E) 27Bu silindir tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde meydana gelen ara kesit alanı en fazla kaç cm2 olur?A) 180

B) 150

C) 120

D) 100

E) 90

273

Test 03 7.

B

1. D

B

O

2.D

10.

K

3.E

4.E

5.B

6.C

E

O

C

A

D

10.A 11.C 12.C

bir su tankı yatay konumdadır. |OH| = 4 2 dm

O

C

D

1 olan 2 iki silindirden içteki silindir su ile dolu ve |AB| = 12 cm dir.Şekilde iç içe verilen O merkezli ve yarıçapları oranıİçteki silindirin orta noktası olan E den bir musluk açıp suyun yarısı büyük silindire boşaltıldığında iki su seviyeleri arasında fark kaç cm olur? 7 9 D) 4 E) A) 2 B) 3 C) 2 28 dm

H

F A

9.A

25 dm olan silindirik

E

12

8.B

Yarıçapı 8 dm, boyu

25 dm O

12

7.DYukarıdaki verilere göre, tank içindeki su kaç litredir?(1 dm3 = 1 litre, p = 3 alınacak)A) 400

B) 480

C) 500

D) 520

E) 600

11. 6 h

D’

18

C’

A’

B’

D

8π x

C

6

A A

6

Çözüm Yayınları

8.

O

r=6

Şekildeki silindirin taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 24 cm olup, içindeki suyun yüksekliği 18 cm dir.Silindir yana doğru eğilince suyun dökülme anındaki h yüksekliği kaç cm dir?

BŞekilde içi su dolu bir kare prizma ve bir dik silindir verilmiştir.|AB| = 6 cm, |CC′| = 8p cmSilindirin taban yarıçapı 6 cm olduğuna göre, kare prizmanın içindeki su, silindirin içerisine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç cm olur?A) 6

B) 8

C) 9

D) 12

A) 12 2

D) 21 2

274

C) 18 2

E) 24 2

E) 16

12. 9.

B) 15 2

C O2

Yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 9 cm olan silindirden şekildeki gibi çeyrek daire dilimi çıkartılıyor.

B

D

Şekildeki silindirde ABCD karesinin A ve D köşeleri alt tabanının, B ve C köşeleri üst tabanının çevresi üzerindedir.

O1 ABuna göre, geriye kalan kesilmiş silindirin alanı kaç cm2 dir?A) 78π + 72 B) 78π + 48 C) 78π + 36 D) 72π + 72 E) 72π + 36Silindirin taban yarıçapı 14 cm, yüksekliği 4 cm dir.Yukarıdaki verilere göre, alanı en büyük ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kaç cm dir?A) 14

D) 20ñ2

B) 14ñ2 E) 24

C) 20

K

1.

4.

Şekilde (K, ABC) piramidinin tabanı ABC dik üçgenidir.|CC′| = 1 m

A’

|AB| = 6 cmA

C |BC| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür?A) 12

C) 24

E

D

R

5

4

C

A

D) 36

60 cm

Bu binanın üst tabanı düzgün kare piramit ve yüksekliği 40 cm dir.

C BBuna göre, bina maketi için en az kaç m2 karton kullanılmıştır?A) 3

B) 3,24

C) 3,36

D) 3,6

E) 4

5.

|CS| = 4 cm |RC| = 5 cm K

BYukarıdaki verilere göre, (C, PRS) piramidinin küpten çıkarılmasıyla elde edilen cismin hacmi kaç cm3 tür?A) 208

B) 206

A

E) 48

|CP| = |PB| = 3 cm

S

3 P 3

D

Şekildeki küpte

F

B’ 1 m

C) 196

D) 192

Çözüm Yayınları

2.

B) 18

Şekilde bir binanın kartondan yapılmış maketi durmaktadır.

C’

D’

|KA| = |KB| = |KC| = 7 cm|AB| = 60 cm

T

AB = BC B

04

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

E) 172

Yukarıdaki şekilde verilen piramit, birim küplerden oluşturulmuştur.Bu piramidin yüzey alanı kaç birim karedir?A) 144

B) 156

C) 160

D) 164

E) 172

3.

275Yukarıdaki şekilde birim karelerden oluşan paralelkenar, bir kare piramidin yan yüzlerini oluşturan üçgenlerin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.Buna göre, bu piramidin yüzey alanı kaç cm2 dir?A) 96

B) 90

C) 88

D) 84

E) 80

6. Yüksekliği 2 3 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç cm3 tür? 9 B) 3 3 A) 2 D) 9 E) 12 3

C) 6

Test 04

1. C

7. Yüksekliği 6 cm, tabanın bir kenarı 8 cm olan bir kareA) 128

B) 122

C) 112

D) 84

4.C

5

5.B

6.D

7.C

9.E

10.D 11.C 12.E

|TE| = ñ5 cm

2 5

E) 64

8.D

O noktası kare dik piramidin tabanının ağırlık merkezidir.

T

E

3

Elde edilen kesik piramidin hacmi kaç cm tür?

3.A

10.

piramit, tepeden 3 cm uzaklıkta tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor.2.B

|AE| = 2ñ5 cm D

C

|AB| = 6 cm

O A

6

B

Yukarıdaki şekilde piramidin dış yüzeyinde, O noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden E noktasına vardığında aldığı en kısa yol kaç cm dir?

A) ò38

8. D

C

11.

Şekilde bir kenarı

L

14 cm olan kareden boyalı

E

kısımları kesilerek, tabanın

F

|BF| = ò85 cm

C

D

|KL| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür?A) 60

B) 36 7

C) 48

A

E) 8

Şekildeki kare tabanlı kesik dik piramitte

K

kare piramit yapılıyor.

B

D) 12 7

D) 5ñ2

|AB| = 10 cm

6

C) 7

bir kenarı 6 cm olan düzgün Çözüm Yayınları

A

B) 3ñ5

B

10B noktasında bulunan bir karınca kesik piramidin yüzeyinde L noktasına varıyor.Buna göre, karıncanın aldığı en kısa yol kaç cm dir?A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

E) 20

E) 24

12.

Düzgün dörtyüzlüde

T

|TF| = |FC| |AE| = |EB|

F

276 A

|EF| = 6ñ2 cm C

E

9. Bir kenarı 12 cm olan eşkenar üçgenin kenarlarının ortaB

noktalarından katlanılarak yapılan piramidin hacmi kaç cm3 tür?A) 12B) 12ñ2

C) 18

D) 24

E) 18ñ2

Yukarıdaki verilere göre, Düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç cm3 tür? A) 72 B) 96 C) 72ñ2 D) 144 E) 144ñ2

1. A, B dik silindir ve C dik konidir. A nın taban yarıçapı 4 cm,

4. Aşağıda yarıçapı ve yükseklikleri verilen 4 tane dik koniden hangilerinin hacimleri birbirine eşittir?

yüksekliği 7 cm, B nin taban yarıçapı 5 cm, yüksekliği 4 cm, C nin taban yarıçapı 2 cm yüksekliği h cm dir.A tamamen su ile dolu iken B ve C ye boşaltılıyor. A da su bittiğinde B ve C tamamen dolu hale geliyor.Buna göre, C nin yüksekliği (h) kaç cm dir?A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

Dik koni

Yarıçapı

Yükseklik

I.

3r

h 3

II.

r 3

9h

III.

2r

h 4

IV.

r

2h

E) 9A) II – IIIB) I – III

D) II – IV

2. Taban yarıçapı r cm, yüksekliği h cm olan dik konide, hacim V ile gösteriliyor.

Koninin taban yarıçapı yarıya düşürülür ve yüksekliği 2 katına çıkarılır ise hacmi kaç V olur?

3 A) 2V B) V 2 1 1 E) V D) V 3 4

1 C) V 2

Çözüm Yayınları

5.A

C) I – II

E) III – IV

O

C

4 cm

B

Şekilde koninin açınımı verilmiştir. C noktası yarım dairenin merkezi ve |BC| = 4 cm olduğuna göre, koninin hacmi kaç cm3 tür?

(p = 3 alınacak) A) 4 3

A

E

D

B

3. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 6ñ2 cm olan koninin

B) 5 3

D) 8 3

6.05

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

O

C

C) 6 3

E) 9 3

Şekildeki iki dik dairesel koniden küçüğünün tabanı, büyük koninin yanal yüzüne teğet ve tepesi büyük koninin taban merkezidir. |AE| = 2|EC| ve büyük koninin hacmi 81p cm3 dir.

yan yüzeyi açıldığında oluşan daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?Yukarıdaki verilere göre, küçük koninin hacmi kaç p cm3 tür?

A) 60A) 18

B) 75

C) 90

D) 120

E) 150

B) 12

C) 9

D) 8

E) 6

277

Test 05

1. E

7.

D 4

B

E

2

C

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.E

Şekilde

10. A = {(x,y) : x ≥ 0, x + y ≥ 1, 4x + y ≤ 4}

[AB] ^ [BC][DC] ^ [BC]

9.A

10.A 11.D 12.A

bölgesinin y-ekseni etrafında 360º döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?

A) π B) 4π C) 3π D) 5π 2 3 3

|AB| = 3 cm

3

2.C

E) 2π

|BE| = 4 cm |EC| = 2 cm

A

Şekil [AB] doğrusu etrafında 360° döndürülürse oluşan şeklin hacmi kaç r cm3 olur?A) 36

B) 32

C) 30

D) 27

E) 24

11.

8.

Şekildeki taban çapı|AB| = 8 cm olan dik koni içine K ve P dik silindirleri yerleştiriliyor.

K

P silindirinin taban çapı ve yüksekliği uzunlukça birbirine eşit olup yine taban çapı ve B yüksekliği birbirine eşit olan K silindirinin iki katıdır.

P A

OBuna göre, K ve P silindirinin hacimleri toplamı kaç cm3 tür?A) 12r

B) 15r

C) 16r

D) 17r

Çözüm Yayınları

Şekil I

Şekil IIŞekil I de tabanları ve yükseklikleri aynı silindir ve içi su ile dolu koni veriliyor. Koninin yan yüzeyinden tabana yakın bir yerden delik açıldığında silindirin ve koninin içindeki su seviyeleri eşit oluyor.Koninin içinde kalan suyun hacmi 19 cm3 olduğuna göre, silindirin hacmi kaç cm3 tür?A) 54

B) 57

C) 76

D) 81

E) 95

E) 18r

12. 9.

|AK| = 17 cm

7

278

4

|TK| = 7 cm

T

|OB| = 6 cm

K

2

17 A

O

6BYukarıdaki dik koninin A noktasında bulunan bir karınca koninin yüzeyinden dolanarak K noktasına vardığında aldığı en kısa mesafe kaç cm dir?A) 25

B) 26

C) 27

D) 28

E) 30

x

Şekilde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kalasın içerisinden aynı yükseklikte taban yarıçapı 2 birim ve 4 birim olan bir kesik koni çıkarıldığında cismin yüzey alanında bir değişme olmadığına göre, prizmanın yüksekliği (x) kaç birimdir?

10 A) 3

B) 3

8 7 C) 3 D) 3

E) 2

4.

1. Yarıçapı 10 cm olan bir küre, merkezinden 6 cm uzaklıkta paralel bir düzlemle kesiliyor. Oluşan kesit yüzeyin çevresi kaç cm dir?A) 18π

B) 16π

C) 14π

06

BÖLÜM 05 Test

Uzay Geometrisi ve Katı Cisimler

D) 12π

Şekilde O merkezli çeyrek daire ve d:x+y–6=0 doğrusu A ve B noktalarında kesişiyor. Oluşan şekil x-ekseni etrafında 360º döndürülüyor.

y

A

E) 10π

O

x

BBuna göre, oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür?A) 96π

B) 84π

C) 72π

D) 68π

E) 64π

2. O

5.

A

P

1

D

Şekildeki kesik koninin

C

alt taban yarıçapı 4 cm, üst taban yarıçapı 1 cm

Şekilde, taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 8 cm olan koni, zemin üzerine [AP] doğru parçası üzerinde yatırılmıştır.P noktası sabit tutularak koni tabanı üzerinden 360° döndürüldüğünde zemine değdiği nokta B noktası % oluyarsa AB en az kaç cm olur?A) 8p

3.

B) 7p

C) 6p

D) 5p

E) 4p

Şekilde, taban yarıçapı 3 cm olan dik koninin tepe noktası ve taban çemberi, O merkezli kürenin yüzeyindedir.

T

O

Çözüm YayınlarıA

4

B

Buna göre, kesik koninin yüzey alanı kaç cm2 dir?A) 27π

B) 36π

C) 40π

D) 47π

E) 48π

6. O

B

279

Şekilde merkezleri O noktası olan yarım kürelerin yarıçapları 8 cm ve 6 cm olduğuna göre cismin yüzeyDik koninin hacmi 27r cm3 olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç cm dir?A) 2ñ3

B) 4

OA

ve yanal ayrıtı 6 cm dir.

6

C) 3ñ2

D) 2ñ5

E) 5

alanı kaç cm2 dir?

A) 248pD) 208p

B) 228p

E) 196p

C) 214p

Test 06

1. B

7.

3.E

4.C

5.D

6.B

7.D

8.E

9.A

10.A 11.A 12.D

10. Ana doğrusunun uzunluğu 13 cm ve taban yarıçapı 5 cm

B

olan dik koninin iç teğet küresinin yarıçapı kaç cm dir?

7

A

B

O

A) 10 3

O

7

C) 8 D) 7 3 3

B) 3

E) 2

A

4 Şekil - I

Şekil - II

HŞekil - I de yarıçapı 7 birim olan yarım küre şeklindeki kabın içinde 4 birim yüksekliğinde su vardır.Şekil - II'deki duruma getirildiğinde B noktasının taban düzlemine uzaklığı |BH| kaç birimdir?A) 13

B) 12

8.

C) 11

D) 10

E) 9

11.

6

8

Kesik koni şeklindeki bardakta bulunan su, yarıçapı r cm olan bir küreyi tamamen doldurduğuna göre r kaç cm dir?

A) 4 B) 12 7 3

D) 15 7

C) 2

9.

E) 3

Çözüm Yayınları

O r

12 7 3

2.A

O

x

6cm

Şekil I

Şekil IIYarıçapı 6 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik silindir, dik koni ve koninin iç teğet küresi verilmiştir. Sonra koni ile küre arasına su doldurulmuş ve şekil I elde edilmiştir.Daha sonra koninin tabanına yakın bir yerden musluk açılıp suyun silindir içine akması sağlanıp şekil II elde edilmiştir.Buna göre, x kaç cm dir?5 A) 3

B) 2

8 7 C) 3 D) 3

E) 3

Yandaki O merkezli küre şeklindeki karpuzun yarıçapı 12

280birimdir.

O A

 ) = 30° m( AOB

B

Buna göre, karpuzun merkezinde 30° lik dilim kesilip alınır ise dilimin yüzey alanı kaç birim karedir?A) 192pB) 180pD) 156pE) 144p

12. Yarıçapı 2ñ6 cm olan bir yarım kürenin içerisine yüzeylere değecek şekilde yerleştirilen en büyük hacimli küpün alanı kaç cm2 dir?

C) 172p

A) 144

B) 124

C) 108

D) 96

E) 72

BİRE BİR

BÖLÜM 05 Test E

1.

4. D

H

F

Şekilde eşkenar üçgen tabanlı dik prizmanın A noktasında duran bir karınca prizmanın yüzeylerinden belirtilen yoldan D noktasına gidiyor.

C

|AB| = 3 cm

F G

E

K 10

D C

L A

24

A

07

B

|AD| = 6 cmK noktası ADEF karesinin, L noktası ise ABCD dikdörtgeninin ağırlık merkezidir.B Buna göre, karıncanın aldığı en kısa yol kaç cm dir?|AF| = 10 birimA) 6ñ2|AB| = 24 birimYukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizmasında |KL| kaç birimdir?A) 10

B) 6ñ3

C) 12

D) 13

E) 9ñ2

B) 9

5.

T

C) 6ñ3

D) 3ò13

E) 12

|KF| = 7 cm

P

|BE| = 16 cm D Yandaki şekilde verilen küpün bir ayrıtının uzunluğu 2ñ6 cm dir.

K

L E

F D

A

C

B

2 6Buna göre, AFL üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 6ñ3

B) 8ñ3

C) 9ñ3

3.

B T

5

H

B

D) 10ñ3

|EF| = 12 cm H

7 L

G A

16

B

F 12

EYukarıdaki şekil iki farklı dikdörtgenler prizmasından oluşturulmuştur.Buna göre |PL| kaç cm dir?A) 25

B) 26

C) 27

D) 28

E) 30

E) 12ñ3

6.

TH ⊥ CB

D

% m (EBC) = 60°

|TH| = 5 cm

|AF| = 8 cm

F

|BC| = 6 cm

C

8

C

A

|BC| = 14 cm

14

D

A

|AD| = 22 cm

K

22 Çözüm Yayınları

2.

C

60°

281 E

B B

6

CYukarıdaki şekilde bir kare dik piramidin açılımı verilmiştir.Buna göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür?A) 60

B) 48

C) 40

D) 36

E) 30Dik dairesel silindir biçimindeki tamamı suyla dolu olan bir bardak, yatay düzlemle 60º lik açı yapacak biçimde şekildeki gibi eğildiğinde bardaktan bir miktar su dökülüyor. Bardakta kalan su C ve F noktalarında dengeleniyor.Buna göre bardaktan kaç cm3 su dökülmüştür?A) 54π

B) 60π

C) 72π

D) 81π

E) 84π

Test 07

1. D

7. Bir kare kesik piramidin alt tabanının bir kenarı 12 cm, üstB) 80

4.D

5.A

6.D

7.C

8.B

9.E

10.C 11.A 12.E

Akış hızı sabit bir musluk taralı kısmı 4 dakikada

Kesik piramidin yanal ayrıtı 5 cm olduğuna göre, yanal alanı kaç cm2 dir? A) 72

3.B

10.

tabanının bir kenarı 4 cm dir.2.E

C) 96

D) 120

doldurduğuna göre

2h

E) 144

koninin tamamı kaç dakikada doldurur?

h

A) 126

B) 118

C) 108

D) 104

E) 96

8.

O

α B

A

11.

Yandaki şekilde verilen cisim silindir ve konilerin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

5 cm Bir öğrenci taban yarıçapı 6 birim, yüksekliği 4 birim olan silindir biçimindeki yaş pastadan şekilde görüldüğü gibi bir parça kesiyor. Kesilen parçanın hacmi 24p birim küptür. = α kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BOA)A) 80

B) 60

C) 45

D) 30

E) 15

O

2 cm

5 cm

Verilenlere göre, cismin hacmi kaç cm3 tür? (p = 3 alınız.)A) 126

B) 124

C) 122

D) 120

9. Selcan öğretmen geometri dersinde öğrencileriyle birlikte

12. Aşağıda, birim küplerle oluşturulmuş 5 basamaklı bir• Elimize iki kalem alalım.

• Bu kalemlerin boyu tahmini 12 cm olsun.• Bu iki kalemin birini yatay, diğerine bunun uç noktası ile ucu 60° açı yapacak şekilde tutup 360° döndürelim.• Oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür.Buna göre, Selcan öğretmenin sorduğu sorunun cevabı nedir?A) 120rB) 72 3r

D) 108 3r

E) 216r

C) 100r

E) 118

merdiven gösterilmiştir. Merdivenin tabanı hariç maviyle boyanıyor. Sonra bu merdiven birim küplere ayrılıyor.

adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış olup onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur.

282

3 cm

Çözüm Yayınları

Buna göre, küplerden kaçının sadece iki yüzü boyalı olur?A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

01

TÜMEVARIM - V Test 1.

N

K

4. Dik koordinat düzleminde A(7, 2) noktasının y = x doğrusuna

M

göre simetriği olan B noktası işaretleniyor. Ardından B noktasının x = –1 doğrusuna göre simetriği olan C noktası işaretleniyor.Buna göre, C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?A) 1

B) 2

C) 3Birim karelere ayrılmış zemin üzerinde K, L, M ve N merkezli çember yaylardan oluşan boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?A) 12π

B) 10π

C) 9π

D) 8π

E) 6π

5.Şekildeki düzgün altıgen O noktası etrafında saat yönünde 180° döndürülürse oluşan şekil aşağıdakilerden hangisi olur?

O

A E4

ABC dik üçgen

H

D G

B

C

|EH| = 4 cm |DC| = 8 cmYukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, |GC| = x kaç cm dir?A) 10

35 B) 3

C) 12

D) 13

B) O

GH = AB

8

x

A)

AB = AC

40 E) 3

Çözüm YayınlarıE) 5

L2.

D) 4

O

C)

D) O

O

E) O3. D

E 2 F

C ABCD dikdörtgen [AE] ve [BF] açıortay|EF| = 2 cmA(ABCD) = 42 cm2

283

6.

Yandaki birim küplerden elde edilmiş olan cisim önce boyanıp sonra birim küpler birbirinden ayrıldığında kaçının sadece iki yüzü boyasız olur?

B

A

Yukarıdaki verilere göre, ABFE yamuğunun alanı kaç cm2 dir?A) 21

B) 24

C) 26

D) 28

E) 30A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Test 01

1. C

7. Uzayda alınan A ve B noktaları arasındaki uzaklık 11

2.E

3.B

4.C

10.

geometrik yerinin oluşturduğu cismin hacmi kaç m3 tür? A) 135r

B) 120r

C) 115r

D) 108r

O

A x D

A) –4

C) 2

x E10D) 3

C

E) 4

ABCD eşkenar dörtgen

OD // BA

12

|OE| = 12 cm |AB| = 36 cm

C

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

E) 4

ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir?D

9. 284

B) –3

10.A 11.C 12.E

A) 2 2

B) 3

C) 10 D) 2 3

E) 4

Çözüm Yayınları9.Egöre simetriği 13mx + 4my –12 = 0 doğrusu üzerindedir. Buna göre, m kaçtır?

E

8.D

11. y = 3x doğrusunun x2 + y2 – x – 3y = 0 çemberinden

8. A(2, –3) noktasının x – 2y – 3 = 0 denklemiyle verilen doğruya

7.A

[AB ve [AC, O merkezli çembere B ve C noktalarında teğet

36

E) 99r

6.B

B

metredir. [AB] sından 3 metre uzaklıktaki noktaların

5.E

12.

Bir taban ayrıtı 13 birim olan kare dik prizma ile özdeş 4 üçgen dik prizma şekildeki gibi bir araya getirilerek bir ayrıtı 17 birim olan aşağıdaki gibi bir küp oluşturuluyor.

ABED deltoid |BE| = 10 cm |AE| = 16 cm

A

14

B

|AB| = 14 cmYukarıdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?A) 2 5

B) 5

C) 2 7 D) 4 2

E) 6Buna göre, bir üçgen dik prizmanın yüzey alanı kaç birimkaredir?A) 520

B) 540

C) 550

D) 560

E) 570

TÜMEVARIM - V Test 1. Şekil - 1 deki O merkezli çember ABCD dikdörtgeninin [AB]

4. D

kenarına K noktasında teğettir. Bu çember ok yönünde [DC] kenarına göre katlandığında Şekil - 2'deki görünüm elde edilmiştir.

Şekildeki ABCD karesinin içerisine [AB] ve [AD] çaplı yarım çemberler çizilmiştir.

C

E

|DC| = 2ñ6 cm

E C

D F

02

O A K

AB

F

E

x

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

3r A) 2 + 2

Şekil - 1 D

B

3r B) 2 – 2

C)

3r 2

D) 4 E) 6

C

O

AK

B

Şekil - 2

Buna göre, m(OF†E) = x kaç derecedir?A) 10

C) 20

D) 30

E) 45

Çözüm Yayınları

B) 15

2. K A

O

L

5.

C

D F

A MABCD bir paralelkenar, D, C, E noktaları doğrusal ve A(D¿CF) = 24 cm2

N T

E

Birim kareli kağıt üzerinde verilen A noktasının, O noktası

Bolduğuna göre, BEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 15

C) 18

D) 24

E) 30

etrafında döndürülmesiyle oluşan görüntülerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) K

B) L

C) M

D) T

E) N

6.

3. (x – 5)2 + (y – k)2 = 36

Bir ayrıtı 3 cm olan tahta küpten bir ayrıtı 1 cm olan küp çıkartılıp alınıyor. 3 cmx2 + y2 + 6x – 8y – 39 = 0çemberleri birbirini dik kestiğine göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?Buna göre, yeni oluşan cismin yüzey alanı kaç cm2 dir?

A) 9A) 53B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

1 cm

B) 55

C) 57

D) 58

E) 59

285

Test 02

1. D

7. İki kenarı 3x + 4y – 2 = 0 ve 3x + 4y + 8 = 0 doğruları A) 4

B) 8

C) 12

D) 16

3.B

4.E

5.D

6.D

7.B

8.D

9.E

10.D 11.C 12.C

10. Aşağıda dik silindir şeklinde verilen tuvalet kağıdının

üzerinde bulunan ABCD karesinin çevresi kaç cm dir?2.C

rulosunun yüksekliği 11 cm, dış dik dairesel silindirin taban yarıçapı 5 cm, iç dik dairesel silindirin taban yarıçapı 2 cm dir.

E) 208. Şekil - I de bir kenarı 20 cm olan kare şeklindeki kartonun DECYukarıdaki verilere göre, tuvalet kağıdının hacmi kaç cm3 tür?

A) 221π

üçgeni kesilerek şekil - II deki gibi yapıştırılıyor. D

C

B) 224π

C) 230π

D) 231π

E) 241π

15

E 5 A D

11.

B

Şekil I

y

B

x Çözüm Yayınları

F E

A

Şekil II

B|CE| = 15 cm, |EB| = 5 cm olduğuna göre, |DF| = x kaç cm dir?36 A) 5

9.

48 C) 5

B) 9

C

2

D) 12

72 E) 5

OABC dik yamuğunun O köşesini merkez kabul eden AC yayı çiziliyor.

B

286 8

A

cm2 dir?

A) 84

B) 82

C) 80

d1 ve d2 doğruları eksenleri belirtilen noktalarda kesmektedir.

x–y+2≥0x+y–6≤0y≥0koşulunu sağlayan K(x, y) noktaları hangi bölgeyi oluşturur?A) A

12. D

B) B

x K

D) 78

L 3

T

E) 76

C) C

D) D

E) E

C ABCD bir dikdörtgen C merkezli çeyrek çember EFKL karesinin F köşesinden geçmektedir. |AL| = 3 cm

AYukarıdaki verilere göre, OABC dik yamuğunun alanı kaç

x

d2|BC| = 2 cm

E

D

F

|AB| = 8 cm

2 C

-2

BC ^ AB OA ^ AB

O

d1

A

E′8 E

15

B |AE| = 8 cmYukarıdaki verilere göre, |DT| = x kaç cm dir?A) 12

B) 11

|EB| = 15 cm

C) 10

D) 9

E) 8

03

TÜMEVARIM - V Test A

1.

x GB

7

D

4.

Şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. F

6 60°

E

x

BF = FE% m (BEF) = 60°|BD| = 7 cm|FE| = 6 cmCYukarıdaki verilere göre, |AF| = x kaç cm dir?A) 2 13 B) 5 2

C) 7

D) 4 3 E) 3 5

O merkezli [AB] çaplı yarım çemberde

C

D

A 4

H 3 O

DH = AB B

DH = DC |OH| = 3 cm |AH| = 4 cmYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 5 2 B) 3 6 C) 2 14 D) 2 15 E) 62

5. Aşağıdaki Şekil 1'de çapı 16 cm olan daire çapı boyunca

katlanınca Şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'de [OC] ve [OD] boyunca ok yönünde katlanarak Şekil 3 oluşuyor.

K(0,7) noktasının L(1, 0) noktası etrafında saat yönünde 90° döndürülmesi ile oluşan M noktasının K noktasına uzaklığı kaç birimdir?

K(0,7)

O

L(1,0)

x

O

8 45°

A

B

Şekil 1

C) 10

D) 6 3

E) 12

8 45°

E

B D

Şekil 2

O F

C A) 4 6 B) 7 2

O

C

Çözüm Yayınları

y

2.

16

A

D Şekil 3Şekil 3'deki çeyrek daire [EF] orta noktalardan kesilip üst kısmı atılıyor.Buna göre, alt parça açıldığında dairenin içinde oluşan şeklin çevresi kaç cm dir?A) 16D) 16§2

B) 8 + 8§2

C) 4 + 12§2

E) 20

3. 287

Yukarıdaki şekilde verilen birim küplerden oluşmuş yapıda noktalı çizgi ile gösterilen doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? A) 2ñ3 B) ò13

C) ò14

D) ò15

E) 4

6. Dik koordinat düzleminde x – y +4 = 0, x – 2y + 8 = 0 ve x ekseninin oluşturduğu bölgenin y ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç br3 tür?A) 32r

B) 48r

C) 54r

D) 64r

E) 72r

Test 03 7.

A

24

D1. D

6

4

B

C

E

ABC bir üçgen [AB] ve

10.

[CD] açıortay|BD| = 6 cm,|DE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir?A) 8

B) 9|AC| = 24 cm

C) 10

D) 11

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.A

8.D

9.C

10.B 11.E 12.B

AE = BD

A

|AB| = 10 cm 10

|BC| = 6 cm |CE| = 3 cm

D

C

B |DE| = 13 cm

6

3

13

E

E) 12Yukarıdaki şeklin [AE] etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür?A) 96r

B) 100r

C) 104r

D) 112r

E) 120r

8. A(0, 24) noktasından y = kx doğrusuna çizilen dikme ayaklarının oluşturduğu noktaların geometrik yer denklemi nedir?

A) x2 + y2 = 576C) (x – 12)2 + y2 = 144

x – 3y + 1 = 0 doğrusuna göre simetriği olan doğru aşağıdakilerden hangisidir?

B) x2 + y2 = 144D) x2 + (y – 12)2 = 144

E) x2 + (y – 12)2 = 576

Çözüm Yayınları11. Dik koordinat sisteminde 3y – x + 5 = 0 doğrusununA) 3y – x + 7 = 0B) 3y – x + 1 = 0C) 3y – x – 3 = 0D) 3y – x – 6 = 0

E) 3y – x – 7 = 012.

y

Şekilde merkezi y = 7x doğrusu üzerinde olan y eksenini A(0,5) ve B(0,9) noktalarında kesen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

y = 7x

B(0,9) M

9.

288

D

F

C ABCD bir eşkenar dörtgenDH = ABEF = DC

E

A

60°

H

4

A(0,5)

O

% m (BAD) = 60c

B cm2Yukarıdaki verilere göre, DHEF dörtgeninin alanı kaç dir?A) 36 3 B) 24 3 C) 18 3 D) 12 3 E) 9 3A) (x – 1)2 + (y – 7)2 = 4B) (x – 1)2 + (y – 7)2 = 5C) (x – 1)2 + (y – 7)2 = 9D) (x – 1)2 + (y – 7)2 = 10E) (x – 1)2 + (y – 7)2 = 16

x

TÜMEVARIM - V Test 1.

$[BD] ve [DE] açıortayEH = AC

(+

[

%

Dik koordinat düzleminde A ve B merkezli çemberler eksenlere teğettir.

'W) - m (W m (C A) = 52°

'

\

4.

ABC bir üçgen

&

|OC| = |DC|

$ [

2

%

&

\) = x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m ( DEHA) 48

B) 42

C) 40

D) 38

04Yukarıdaki şekilde B merkezli çemberin yarıçapı 4 birim olduğuna göre, |AB| kaç birimdir?A) 6

B) 2 10 C) 3 5 D) 4 3

E) 7

E) 32

5. Aşağıda verilen kahve yapma makinesi taban yarıçapı 4 cm

ve yüksekliği 3 cm olan kesik koni biçimindeki A parçası ile taban yarıçapı 2 cm olan yeterince yüksek silindir biçimindeki B parçasının şekildeki gibi birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

2. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. 1. Adım: Merkezi A ve yarıçapı 5 cm olan bir çember çiziniz.2. Adım: Bu çembere en yakın noktası 9 cm olan B merkezli yarıçapı 3 cm olan başka bir çember daha çiziniz.3. Adım: Bu çemberlere içten teğet olacak şekilde bir d doğrusu çiziniz.Bu doğru A merkezli çembere C noktasında, B merkezli çembere D noktasında teğet olsun.Bu çizime göre, |CD| kaç cm dir?A) 15

B) 14

C) 13

D) 12

%

Çözüm YayınlarıU $Kahve makinesi boşken B nin üstünden A kısmının hacminin 2 katı su konulduğunda B kısmında su kaç cm yükselir?A) 7

E) 10

B) 9

6. 3. ).

|FK| = 2 cm

 %

'

&

289Şekildeki d1, d2 doğruları ve AB doğru parçası paraleldir. d1 ile d2 doğruları arasındaki uzaklık 12 birim, |AB| uzunluğu ise 7 birimdir.A noktasının d1 doğrusuna göre simetriği A1 ve B noktasının d2 doğrusuna göre simetriği B2 olduğuna göre, |A1B2| uzunluğu kaç birimdir?A) 24

|KE| = 4 cm |KD| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, DEF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 8 3 B) 9 3 C) 10 3 D) 11 3 E) 12 3

d2

B

KE = ACE) 14

7

KD = BC

(

12

D) 13

A

KF = ABC) 11

d1

ABC eşkenar üçgen

$

K 

U 

B) 25

C) 26

D) 27

E) 30

Test 04

1. E

A

7.

2K

E|DB| = 6 cmDYukarıdaki verilere göre |KE| = x kaç cm dir?A)

4

% m (BAC) = 30°

Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir?A) 4

B) 3 2 C) 4 2

D) 6

E) 4 3

|AB| = |BC|

)

&

E) 12π

2

%

O merkezli yarım çember ABCD dikdörtgenin [DC] kenarına F noktasında teğettir.

( $

|AE| = 4 cm olduğuna göre, ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 32

B) 24

12.

|AD| = 1 cm |CD| = 13 cm % m (BCD) = a

a %

A) 18π B) 56π C) 40π D) 38π 3 3 3

C) 16

D) 12

E) 10

AB = BCAD = BD

 'Dik koordinat düzleminde [OA] ve [OB] doğruları orijin etrafında saat yönünde 135° döndürülmesiyle oluşan şeklin yüzey alanı kaç birimkaredir?

Çözüm Yayınları

x11. '

$

&

290

A(4, 4)

O

|AK| = 8 cm9. C 10. D 11. C 12. D

KB = AB9. $

8. A

KC = AC

.7. A

y

|BC| = 4 cm

C

%6.B

B(2, 2 3 )

4 5 4 3 2 B) C) D) E) 13 13 10 10 10

8.

5.E

[DE] = [AC] |AK| = 2 cm

B

4.B

[AB] = [DC]6

3.D

10.

ABC ve DEC dik üçgenler

x

2.A

&Yukarıdaki verilere göre, tana kaçtır?7 7 9 8 6 A) 8 B) 9 C) 7 D) 7 E) 7

r

C

A E

[AB] ve [CD] çaplı yarım çemberlerin merkezleri sırasıyla O1 ve O2 dir.

D

O2 O1 F

B

|AE| = 2 birim |EF| = 8 birim

|FB| = 8 birimYukarıdaki verilere göre, O2 merkezli çemberin yarıçapı (r) kaç birimdir?A) 37 B) 39 C) 2 10 D) 2 11 E) 3 5

TÜMEVARIM - V Test 1.

B

4.

ABC bir üçgen

A

m(AéBD) = m(AéCB) D

2

30 km

|DC| = 3 cm

A 90 km/saat

B

C

Yukarıdaki verilere göre,

A)

A(AB&D) A(BD&C)

A

ABC bir üçgenH Şekilde K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre, |AK| = x kaç cm dir?A) 7

D) 10

E) 11

Çözüm Yayınları

C

C) 9

|AB| = 30 km, B noktasının otobüsün yoluna uzaklığı 5 km olduğuna göre, atlının hızı en az kaç km/h olmalıdır?A) 10

A

E

4

C) 20

D) 25C

E) 30

ABCD kare

m(BC†F) = 45°2 2

2|DE| = 5|EF|

E3.

B) 15

°

|HC| = 3 5 cm 6

B) 845

|KH| = 6 cm K

B

Şekilde A noktasından bir otobüs yatay doğrultuda 90 km/saat hızla yola çıkıyor. Aynı anda B noktasından bir atlı J hızıyla otobüsü yakalamak için yola çıkıyor.

5. D

D |AB| = |BC| xoranı kaçtır?

1 1 1 1 1 B) C) D) E) 5 4 3 2 6

2.

ϑ

5 km

|AB| = 2 cm 3

05x A

|CF| = 2 2 cm F

B

Yukarıdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir? A) 3 B) 25 C) 26 D) 27 7 7 7

E) 4

AB ⊥ BC

4

BE ⊥ ED

D

|AD| = |ED| = 4 cm

291

|BD| = 6 cm

6. Uzun kenarı, kısa kenarının 4 katı olan dikdörtgen bir

6

kartondan köşegen uzunluğu 2 3 cm olan bir kare kesilip çıkartılıyor.

C

x

BYukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?A) 6

B) 4ñ2

C) 5

D) 2ñ6

E) 2ñ5Geriye kalan parçanın alanı 54 cm2 olduğuna göre başlangıçtaki dikdörtgen kartonun kısa kenarı kaç cm'dir?A) 3 2

B) 4

C)

15

D) 2 3

E) 3

Test 05

1. D

7. Aşağıdaki şekilde birim kareli zeminde ABCD yamuğu, orijin

4.B

5.B

6.C

7.D

8.E

9.A

10.B 11.E 12.B

köşegenlerinden biri x = –2, diğeri ise y = 2 doğrusu üzerinde bulunan karenin alanı kaç birim karedir?

yamuğu elde ediliyor.

y

A) 36

B) 32

C) 25

D) 20

E) 16

C

B

A

x

O3.E

10. Dik koordinat düzleminde, kenarlarından biri y = x doğrusu,

etrafında saatin dönme yönünde 90° döndürülerek A'B'C'D'

D

2.C

Aşağıdakilerden hangisi, A'B'C'D' yamuğunun köşe noktalarının koordinatlarından biri değildir?A) (2, 4)

B) (6, 1)

C) (6, 4)

D) (2, 3)

11.

E) (2, –3)

4

8.

A, B, C merkezli yarıçapları birbirine

2

E

birbirine dıştan teğettir.

C[AE, E noktasında C merkezli çembere teğet ve [AD, D

A

B

noktasında B merkezli çembere teğettir.

DBuna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir?A) 12ñ3 – 6pB) 12ñ3 – 4p

D) 24ñ3 – 10p

Çözüm Yayınları

eşit ve 2ñ3 cm olan çemberler

Şekildeki koniler eş ve bu iki konideki sıvıların hacimleri toplamı 80 cm3 tür.Yukarıdaki verilere göre, bu konilerden birinin hacmi kaç cm3 tür?A) 135

B) 124

C) 120

D) 118

E) 108

C) 24ñ3 – 9p

E) 24ñ3 – 12p

12. C

9. Şekilde tüm ayrıtları §2 birim olan bir küp verilmiştir. bu küpün B köşesinde bulunan bir karınca küpün yüzeyinden 1 tur dönerek B' köşesine geliyor. D C

A

B

292 A DD

B

A

C B

Buna göre, karıncanın yürüdüğü mesafe en az kaç birim olur?

A) •34 B) •35

C) 6

D) •38

E) 2 •10Yarıçapları birbirine eşit ve 3 birim olan A ve B merkezli çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 4ñ3 birimdir.Bu iki çembere teğet, C ve D merkezli yarıçapı 1 birim olan çemberler arası boyanıyor.Buna göre, boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir?10r 11r A) 3p B) 3 C) 3

13r D) 4p E) 2

TÜMEVARIM - V Test 1. Aşağıdaki resimde dikeyle 7’lik açı yapan Aksaray’daki eğri

4.

minarenin gölge boyu 43 m olarak ölçülmüştür.

y C(-1, 4)

B(-4, 4)

A(-4, 1)

A

O

7° 37°

B

C

43 mBuna göre minarenin boyu kaç metredir?(sin 37° ≅ 0,6 ve sin 60° ≅ 0,86)A) 28

B) 30

C) 32

D) 33

ABCO dörtgeninin y - eksenine göre simetriği alınıyor. Sonra ilk duruma göre ABCO dörtgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülüyor.Buna göre, son durumda oluşan dörtgenlerin kesişim bölgesinin alanı kaç birimkaredir?A) 12

B) 11

(

&EB = AB

ABCD paralelkenar [AE] açıortay$

|AB| = 6 cmYukarıdaki verilere göre, BEC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?27 A) 4

35 C) 8

B) 5

3.

D) 4

D) 9

E) 8

+ [ ( 

$%

ABCD bir dik yamuk DC = BC AB = BC EH = AD |DC| = 2 cm |CE| = 4 cm

|EB| = 3 cm

|AB| = 9 cmYukarıdaki verilere göre, |EH| = x kaç cm dir?A) 2 2

B) 3

C) 4

D) 3 2

E) 5

ABC bir üçgen

$293

[AD] + [BE] = {F} (

)27 E) 8

' &

|BE| = 3 cm

%C) 10

E) 35

Çözüm Yayınları

'

x5. 2.

06

AD = BE|AF| = |FD| = 3 cm%

|BF| = 6 cm '

&

|EF| = 2 cmYukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 72

B) 48

C) 36

D) 24

E) 18

6. Dik koordinat düzleminde orijinden geçen d1, d2 doğruları ile

x + y = 4 3 doğrusunun sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir.Buna göre, bu eşkenar üçgenin alanı kaç birimkaredir?A) 6 3 B) 8 3 C) 9 3 D) 10 3 E) 12 3

Test 06 7.

1.B

&

%

[

Yukarıdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir?A) 2 3

B) 5

C) 3 3D) 6

O

(

A, B teğet değme noktaları ve d doğrusu A, D(k, m) ve C(6, 0) noktalarından geçtiğine göre, k kaçtır?

&

%% Yukarıdaki verilere göre, m (ACD) = x kaç derecedir?A) 96

B) 98

C) 104

D) 106

E) 108

%

'

. $

|AD| = 61 cm D

C

|AB| = |AC| = 5 cm

/

B) 8

C) 6 2

12. D

D) 9

E) 6 3A)

B)

14 10 5

16 10 5 E)

C) 3 10

12 10 5

F

x

[AF] + [DE] = {K} [AF] + [CE] = {L}

L

KYukarıdaki verilere göre |CD| kaç cm dir?

ABCD dikdörtgen

C

D)

%

Buna göre, A' noktasının KLMN düzlemine en kısa uzaklığı kaç cm dir?B&

|BC| = |BD|

61

18 10 5

E) 24 5

AB = BD

AD) 4

Şekildeki küpün bir kenarı 6 3 cm ve K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktalarıdır.

0

A) 3 6

9.

&

1

$

Çözüm Yayınları

% m (ABD) = 66°

ƒC) 18 5

B) 3

'

11.

|DC| = |BC|

[ '

x

C d

|AC| = |DE|

)B

E) 4 3

DE = AC10.C 11.D 12.C

[AC] + [DE] = {F}

$9.A

D(k, m)A) 12 5

8.

8.A

M

A

2

+

7.E

y

|BH| = 12 cm $

6.B

M(2, r) dir.294

5.D

|BD| = |DO|4.A

% % m (BAO) = m (BDC)

'3.C

10. Dik koordinat düzleminde verilen aşağıdaki çemberin merkezi

O merkezli çeyrek çember BH = OA2.E

18

|BF| = 2|CF| BA

EYukarıdaki verilere göre, |DK| = x kaç cm dir?A) 30

B) 28|AE| = |EB| |EL| = 18 cm

C) 27

D) 25

E) 24

TÜMEVARIM - V Test 1.

$4. ABCDEF düzgün altıgeninin iç bölgesinde bir K noktası

ABC bir üçgen

m(KA†B) = m (KC†D) = 40° olacak şekilde alınıyor.

[BD] + [CE] = {F} ()'

ƒ

07

|AD| = |BD|Buna göre, m (AB†K) kaç derecedir?

|BC| = |EC|A) 70

B) 80

C) 90

D) 100

E) 110

% m (BFC) = 87°

%

& % Yukarıdaki verilere göre, m (ACB) kaç derecedir?A) 87

B) 93

C) 97

D) 103

E) 107

5. '(

DC // ABAH = BC

 )

BE = EF% m (BAD) = 60°|EF| = 3 3 cmƒ $

%

|BE| = 7 cmYukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?A) 70 3 B) 60 3 C) 40 3 D) 35 3 E) 30 3

|AH| = 4 cm |CH| = 6 cm

+

[BE] açıortay 

%

$& ABCD paralelkenar

Çözüm Yayınları

'

ABCD bir yamuk

2.

&Yukarıdaki verilere göre, AHBD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?A) 12

B) 15

C) 18

D) 20

E) 243.

Şekilde A, B, C ve D çember üzerinde birer nokta

$ [(

[BF] ve [DE] açıortay % m (DEF) = 35°

) ƒ

%

7

6.

|TO| = 16 cm|OB| = 8 cmve içteki silindirin yarıçapı2 cm dir.

' $

&

% Yukarıdaki verilere göre, m (BAD) kaç derecedir?A) 70

B) 65

C) 60

D) 55

E) 50

Yanda verilen dik konide

2

295

%Yukarıdaki verilere göre, silindirin hacmi cm3 tür?A) 24r

B) 46r

C) 48r

D) 52r

E) 60r

Test 07

1. B

7. Dik koordinat düzleminde y = 9 doğrusu (x – 7)2 + (y – 6)2 = 25 Buna göre, |AB| kaç birimdir?A) 4ñ6

B) 3ò10

C) 6ñ2

D) 8

3.D

4.D

5.A

6.C

7.D

8.B

9.E

10.E 11.B 12.E

X

10.

çemberini A ve B noktalarında kesmektedir.2.D

E) 6 A

B

Y Şekil l XABCD bir dörtgen

 ƒ

 [ %

&|BC| = |CD| = 2 cm

Y

|AD| = 6 cm '

A

|AB| = 4 cm

Şekil ll% Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = x kaç derecedir?A) 105

B) 120

B

% m (ADC) = 60°

C) 135

D) 140

E) 150

9. Her iki tarafıda beyaz olan kartondan bir küp yapılıyor ve küpün

bazı yüzlerinin tamamı veya bir kısmı yeşile boyanıyor. Boyama işlemi yapıldıktan sonra küpün açınımı aşağıda gösterilmiştir.Çözüm Yayınları

8. $Şekil l'deki 6 cm yarıçaplı çember biçimindeki tel A ve B noktalarından kesilerek Şekil ll'deki gibi birleştiriliyor.m(AX†B) = 210° olduğuna göre II. şekildeki taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?A) 3π + 12B) 4π + 16

D) 6π + 1211.

E) 6π + 18

' ([AB] ve [AC] çaplı yarım çember

[

45 |BC| = 4 cm|AB| = 20 cm $296

C) 4π + 12%

&

 Yukarıdaki şekilde [DB], B noktasında çembere teğet ise |DE|=x kaç cm dir?A) 8

B) 9

C) 10

D) 12

E) 13

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu küpün bir görünümü değildir? A)

B)

C)

12.

(

$

ABC ve ADE birer üçgen

% % m (ABC) = m (AED)

)

[

|AF| = 8 cmD)

|FC| = 10 cm %

E)

'

&% % % Yukarıdaki şekilde m (BAD) = m (DAC) = m (CAE) olduğuna göre, |AD| = x kaç cm dir?A) 4 5

B) 10

C) 6 3 D) 5 5

E) 12