Matematik. I. Sınıf. Kitabı 2

  • Author / Uploaded
  • coll.

Table of contents :
Page 1
Page 2
Page 4
Page 6
Page 7
9: 2
10: 3
11: 4
12: 5
13: 6
14: 7
15: 8
16: 9
17: 10
18: 11
19: 12
20: 13
21: 14
22: 15
23: 16
24: 17
25: 18
26: 19
27: 20
28: 21
29: 22
30: 23
1: 24
2: 25
3: 26
4: 27
5: 28
6: 29
7: 30
8: 31
9: 32
10: 33
11: 34
12: 35
13: 36
14: 37
15: 38
16: 39
17: 40
18: 41
19: 42
20: 43
21: 44
22: 45
23: 46
24: 47
25: 48
26: 49
27: 50
28: 51
29: 52
1: 84
2: 85
3: 86
4: 87
5: 88
6: 89
7: 90
8: 91
9: 92
10: 93
11: 94
12: 95
13: 96
14: 97
15: 98
16: 99
17: 100
18: 101
19: 102
20: 103
21: 104
22: 105
23: 106
24: 107
25: 108
26: 109
27: 110
28: 111

Citation preview

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 Adı - Soyadı : ........................... ...........................

Sınıfı

: ...........................

Okulu

: ...........................

K K TC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul 1. sınıflarda ders kitabı olarak denenip geliştirilmesini uygun bulmuştur.

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 Komisyon Başkanı Suat Nailer Komisyon Üyeleri Benan Ağdelen Hülya Nisan Gürsel Haluk Haydar Danışman Doç. Dr. Mehmet Çağlar Kapak Tasarım ve Resimleme Musa Kayra Grafiker Eda Özkan Düzeltme Şentaç Arı Baskı Eylül 2008

İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk ’a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy III

Andımız Türk ’üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe Durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. ‘‘ Ne mutlu Türk ’üm diyene ! ’’

IV

Mustafa Kemal Atatürk, Küçük Ülkü’ye okumayı öğretirken 3 Mayıs 1935

V

Değerli Öğretmenlerimiz, Matematik kavramlarının kazanılması ve gelişimi, çocukların analitik düşünce yapılarının oluşmasına katkı koyan en önemli süreçlerden biridir. Özellikle yirmi birinci yüzyıl insanının en önemli gereksinimlerinden biri olan farkındalılık ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi açısından, matematik eğitimi giderek daha da önem kazanmaktadır. Ülkemizin ve dünyamızın eskiye göre daha kritik düşünebilen, sorgulayan, problemlere farklı çözüm yolları üretebilen, hata yapmaktan korkmayan, denencelerini test edebilen ve olası hata kaynaklarını analiz sürecinden geçirebilen insanlara giderek daha çok gereksinim duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştirebilmek, toplumların daha sağlıklı bir geleceğe yürüdüğünün önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İşte tüm bu nedenlerden dolayıdır ki matematik eğitiminde de her geçen gün yeni konuların yanında farklı yöntem ve teknikler de programlara eklenmekte, ölçme ve değerlendirme sistemleri giderek daha da çeşitlenip değer kazanmaktadır. Ülkemizde yürütülen program geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak hazırlanan elinizdeki matematik kitabı da üstte bahsedilen anlayışlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Elbette ki bu çalışmalar hiç bitmeyecek ve hazırlanan bu kitaplar da sürekli olarak olanaklar çerçevesinde yenilenecektir. İki kitapçıktan oluşan, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kitapçık, birinci sınıfların ikinci kitapçığıdır. Birinci kitapçık hazırlanırken, öğrencilerin okuma yazmayı öğrenme sürecinin başında olmaları nedeniyle, yönergeler yerine öğrencilerin sezgisel olarak ne yapacaklarını kestirebilecekleri bir format kullanılmıştı. Bu ikinci kitapçık ise yönergelerle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kitabı kullanan ve kitapla ilgilenen her kesimden beklentimiz, kitabın içeriğinin, sunumunun ve kullanımının geliştirilmesi sürecinde pozitif katkılarını bizlerden esirgememeleridir. Kitabı kullanacak öğrencilerin matematiği severek öğrenmeleri ve matematiğe karşı ilgi ve tutumlarının artması bizleri mutlu kılacaktır. Danışman

VI

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 3 Onar Onar Yüze Kadar Sayma ......................................................................... Birer Birer Yüze Kadar Sayma .......................................................................... Toplama İşlemi (Toplamı 20'ye Kadar Olan Toplamalar).............................. Çıkarma İşlemi (20'ye Kadar Sayılarla Çıkarma ) ........................................ 10 Sayısının Önemi ...................................................................................................... Alıştırmalar .................................................................................................................... Geometri ....................................................................................................................... Örüntü ve Süsleme ..................................................................................................... Yarım Kavramı .............................................................................................................. Değerlendirme 1............................................................................................................ Değerlendirme 2........................................................................................................... Değerlendirme 3...........................................................................................................

1 4 13 25 38 39 47 51 53 58 60 63

ÜNİTE 4 Uzunluk Ölçme ....................................................................................................... Paralarımız ..................................................................................................................... Zaman Kavramı ( Takvim, Saat ) ........................................................................... Tartma ( Ağırlık Kavramı ) ....................................................................................... Tablo ve Veri Toplama .............................................................................................. Değerlendirme 4 ......................................................................................................... Değerlendirme 5 ......................................................................................................... Değerlendirme 6 ......................................................................................................... Değerlendirme 7 ......................................................................................................... ... Genel Test 1 ................................................................................................................. .. Genel Test 2 ................................................................................................................ Genel Test 3 ................................................................................................................ .... Sözlük............................................................................................................................... .... Kaynakça......................................................................................................................... ...... VII

66 71 74 82 83 85 89 92 96 98 101 104 108 11 1

Ünite 3 Onar - onar yüze kadar sayalım. 6789 3 12 4 5 10

10

on

20

yirmi

30

otuz

40

kırk

50

elli

60

altmış

70

yetmiş

80

seksen

90

doksan

100

yüz 1

1. Onar - onar sayarak yazalım.

10

......

......

40

......

......

......

80

......

......

2. Okunuşlarını yazalım.

10 on ...... 60 ...........

20 30 40 50 ............. .............. ............ ........... 70 ..........

80 90 100 ........... ............ ...........

3. İleriye ve geriye doğru onar onar sayarak basamakları tamamlayalım. 100

90 80

20 10

10 2

1. Onar - onar sayarak noktaları birleştirip oluşan resmi boyayalım. 40

30

50

20 90

80

60 10

70

100

2. Sayıları yazılışlarıyla eşleyelim.

100

elli

altmış

20

70

on

yirmi

30

50

kırk

otuz

60

10

yüz

seksen

90

40

yetmiş

doksan

80

3. Büyük sayıyı yuvarlak içine alalım.

20

50

60

40

30

10

90

100

80

70

30

50

3

1. Birer - birer yüze kadar sayalım, eksik sayıları yazalım.

1

4

2

5

7

16

17

26

27

28

37

38

39

40

46

47

48

49

50

58

59

11

1 2 13

21

22

31

32

34

42 43 43

44

52

54

55

56

57

63

64

65

66

67

73

74

75

51

62 71 81

82

23

25

83 93

91

14

6

35

77

85 94

86

87

96

97

8

9 20

19

78

30

69

70

79

80

89 98

100

2. Verilen sayıdan başlayarak birer birer sayalım, yazalım.

41

42

60

61

44

46

64 4

47

66

1.

Birer - birer yüze kadar sayalım, yazalım.

1

2

1

11

12

2

21

3

31

4

41 42

5

51

6

61

7

71

8

81

9

91 92

5

9

13

18 24

27

33

29

36 45

53

56 64

59 68

72

76 83

89

99

5

1

1. Okunuşunu yazalım.

13 on üç 25 yirmi beş

69 altmış dokuz 78 yetmiş sekiz 81 seksen bir 94 doksan dört 100 yüz

36 otuz altı 42 kırk iki 57 elli yedi

20 37 63 45 74

2. Sayılarla yazılışlarını eşleyelim.

44 99 77 11 0

88 22 55 33 66

doksan dokuz yetmiş yedi kırk dört sıfır on bir

yirmi iki otuz üç seksen sekiz altmış altı elli beş

3. Verilen doğal sayıdan bir sonra gelen doğal sayıları yazalım.

13

14

99

100

18

43

7

8

84

85

21

72

25

26

56

47

19

49

50

9

32

65

6

1. Beşer - beşer yüze kadar sayarak yazalım. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

10

5

30

15

50

75

100 2. Geriye doğru ritmik saymaları tamamlayalım. 100

99

98

97

100

90

80

70

50

45

40

35 7

1. Okunuşlarını yazalım.

99 doksan dokuz 34 45 53 62

74 yetmiş dört 78 86 91 50

43 kırk üç 55 76 82 38

2. Beşer - beşer yüze kadar sayalım, yazalım. 40

5 10

55 15 20

25

100

70

3. Verilen doğal sayıdan bir önce gelen doğal sayıları yazalım.

14

15

99

100

47

48

36

37

20

31

60

68

45

78

28

80

73

96

42

90

8

1. Doğal sayılarla okunuşlarını eşleştirelim. 32 76 81 16 9

74 58 49 31 63

yetmiş altı seksen bir otuz iki dokuz on altı

yetmiş dört otuz bir altmış üç elli sekiz kırk dokuz

2. Verilenler arasındaki doğal sayıları yazalım. 13

14

15

11

44

46

76

12

13

27

28

29

87

89

57

59

78

96

98

60

62

39

41

23

25

51

53

65

67

3

5

42

44

3. Verilen doğal sayılardan başlayarak beşer - beşer geriye doğru sayalım, yazalım. 100

95

55

50

35

85

80

65

55

90 20

5 45

9

1. Kutularla gösterilen doğal sayıları örnekteki gibi bulup yazalım.

10

13

20

27

10

1. Kutularla gösterilen doğal sayıları bulup yazalım, büyük olanı örnekteki gibi işaretleyelim.

32

25

50

61

2. Verilenler arasındaki en büyük sayıyı bulalım, örnekteki gibi boyayalım. 14

17

9

13

5

7 13

12

19

11

8

14

4 7

11

15

1. Kutuların sayısını bulalım, küçüğünü işaretleyelim.

31

20

30

28

2. Verilenler arasındaki en küçük sayıyı bulalım, örnekteki gibi boyayalım. 12

16

8

10

7

12

9

9 17

15

20

13

11

17 12

4

7+ 3=

1. Toplama işlemlerini yapalım. Resmi boyayalım.

10+9=

1+3= 6+1=

9+ 0=

8+ 1=

6+ 2=

4+5=

13

1. Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

8

5

13

2

6

1

13

9

3

12

4

7

15

3

17

8

2

11

7

10

2

11

9

5

1

4

12

6

2. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Sonuçları yıldızlardaki sayılar ile eşleştirelim.

14

2+2=

11

4

6+8=

9+9= 18 14

18

7+4=

1. Toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

14 17 4 7 16 6 3 13 10 + 5 8 15 18 2 0 12 10

13 5 8 0 6 8+ 1 3 7 2

0 3 12 8 + 2 7 6

10 5

4 10

4 8

1 5

7 5+ 9 6 1

7 9 15

11 6+ 6 5 8

1. Top üzerinde toplamı 10 olan bölgeleri boyayalım.

5+6

7+3

5+5

0 + 10

0+9

5+3

4+

4

2 2+6

1+9

6+6

8+

2+7

4+6

5+9

2. Top üzerinde toplamı 20 olan bölgeleri boyayalım.

5+6

17 + 3

0 + 20

15 + 5

5+6 12 + 8 16

5 8 + 12

3+5

10+ 5

1 + 19

12+ 7

6+

10 + 10

14 + 6

1. Toplama işlemlerini yapalım.

9 + 2 11

6 + 5

12 + 2 14

14 + 5

9 +6

8 + 6

13 + 2

1 2 + 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17

8 + 8

7 + 6

20 + 0

1 1 + 1

8 + 9

7 +5

18 + 1

1 7 + 2

1. Toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

3 + 2 5

4 + 1 +

7 + 2

5

1

+ 5

+

10

2 + 6

5 + 6

8 + 1

+

4 + 7

9 + 2 +

3 + 1

2 + 0

+

11 + 3 +

18

1.

Toplama işlemlerini yapalım. Başlangıç 8+0 =

7+6 =

= 6+4

Bitiş 3+8= 7+2= 9+5= 16+2=

5+10=

20+0=

15+5=

12+3=

15+3=

2. Toplama işlemlerini yapalım. 15 8 + 7 3 + 5 + 2

8+7= 15 5+2= 7 3+5= 8

+

8 + 2+ 3

+

+

9 + 4+ 0

5 + 1 + 4 19

1.

Balonlardaki sayıları toplayalım.

10 7

11

5

3 16

5

4

6

5 1

18 2. Toplama işlemlerini yapalım.

+

9 2

+

6 8

1 3 5 +

16 + 2

18 + 0

3. Yaramaz fareler kağıtlardaki sayıları kemirmişler. Bu sayıları bulabilir misiniz?

9+3 = +8=11 +2=5 + 5= 7 17+ 2= 20

15 1 +

1. Toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

5

3

+

+

7

4

3

+

2

+

1

+

7

5

+

+

+

2

2

+

12 5

+

4

+

2

0

+

+

1

+

2. Toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

16

+

2

+

5

1

+

8

4

+

+

7

+

+ 0

21

+

+

8

7

+

7

9

5

1. Örnekteki gibi geçtiğimiz sayıları toplayarak başlama noktasından bitiş noktasına giden gizli yolu bulalım. Bitiş

Başla

Bitiş 4

Başla

2

0

5

7 3

2

8 5

18

1 7

4

5 3

1

6

Bitiş Başla

4

Başla

1

5 2

1

Bitiş

3

3

1 5

10

8 5

2

Bitiş

0

Bitiş

Başla

1

3

3

4

4 2

3

1 4

15

10 0

3

Başla

17

8

3 9

22

13

6

4

6

1

7

Hangi müzik aletini, hangi çocuk çalıyor?

11 5+4+1=

4+3+3=

10

6+5+1=

5+5+1=

12

13 7+4+2=

8+3+2=

23

Zihinden 1.

toplayalım.

6 artı 2

8

eder. 5

2. 3’ten 2 büyük olan sayı

‘tir.

3.

5’e 2 eklersek

4.

5’e 1 ilave edersek

5.

7’den 2 sonra gelen sayı

6.

5, 3 daha

7.

2’yi 1 artırırsak

8.

9 ile 3’ü toplarsak

9.

Ali 8 yaşındadır. Ali’den 1 yaş büyük olan Oya

olur. olur. olur.

eder. olur. olur. yaşındadır.

10. Can’ın 5 kalemi vardır. Ayla’nın kalemleri Can’ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla’nın kalemi vardır. 11.

Kaya’nın 3 YTL ‘si vardır. Babasından 1 YTL daha alarak kitap aldı. Kaya’nın aldığı kitap YTL’ dir.

12.

Seda 7 yaşındadır. 3 yıl sonra

13.

Kaya’nın 8, Ece’nin 7 bilyesi vardır. İkisinin toplam

yaşında olacaktır.

24

bilyesi vardır.

1. Çıkaralım ve boyayalım.

16 - 6 =

18 4

20 - 1 =

=

14 - 8 =

10 - 2 = 12 - 8 =

16 -

8=

15 - 5 =

8

25

= 0 -

1. Şekilde belirtilen çıkarma işlemlerini yazalım ve yapalım.

20 - 7= 13

13 - 3 =.........

10 - 2 =.........

8 - 4 =.........

2. Şekilde belirtilen çıkarma işlemlerini yazalım ve yapalım.

10 - 2 = 8

-

=

-

=

-

=

-

=

-

=

26

1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

11

5

6

18

8

18

5

9

3

6

7

5

4

3

2

2

15

5

19 10

8

8

5

5

9

8

8

6

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu bulup yıldızdaki sayı ile eşleyelim.

4

19 - 2 =

8

17

9 - 5=

12 - 0 = 12 27

12

17 - 9 =

1. Çıkarma işlemlerini örneğe uygun yapalım.

13

3

6

16

19 11 4

5

8

- 5

4

1

3

10

0

20 15 - 5

15 14 - 5

10

2

10 6 8

9 7 3

11

14

11

7

12 2 9

0

14 4 2 28

1. Çıkarma işlemlerini yapalım.

9 -2 7

6 - 5

12 - 2

15 - 5

9 -6

8 - 6

13 - 2

19 - 5

20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29

8 -8

7 -6

20 - 0

11 - 1

9 -8

5 -4

18 - 1

17 - 5

1. Çıkarma işlemlerini yapalım.

-

-

-

=2

-

= =

-

=

3

-

= =

-

= =

-

-

-

30

1. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uçurtmadaki sayılarla eşleyelim. 9 17

10

12

13

20

20 18 - 1

20 - 0

16 - 4

15 - 6

14 - 1

2. Çıkarma işlemlerini yapalım. 12 - 1 = 11

20 - 8 =

11 - 4 =

9-6=

18 - 18 =

15 - 5 =

8-4=

14 - 9 =

31

17 - 7

1. Örnekteki gibi çıkararak sonuca giden gizli yolu bulalım. Başla Bitiş

2 12

1

7

0 2

5 6 Başla

Bitiş

8 20

5

10

5 8

9 3 Başla

Bitiş

3 10

6

4

5 1

5 2

32

1. Çıkarma zincirini örnekteki gibi tamamlayalım. 20 -

10

6

14 -

-

3

-

3

2

11

14

-

7

-

2.

7

-

1

-

4

3

20’den başlayıp 2’şer 2’şer azaltarak basamakları inelim.

20 18 16

0

33

Hangi meyveler, hangi kutuya girecektir? Bulup eşleştirelim.

8-4=

15 - 5 =

4

11 - 1 =

5 9-5=

10 10 - 5 =

12 - 1 =

11 14 - 3 =

7-2=

34

Zihinden çıkaralım. 1.

7’den

2. 10 eksi

2

çıkarsa 5 kalır. 1

9 eder.

3.

5’i

4.

8’den 2 önce gelen sayı

5.

7 ile 3’ün farkı

6.

9’dan

7.

Eda’nın 12 kalemi vardır. 2’sini Seda’ya verdi.

8.

Veli 8 yaşındadır. Veli’den 3 yaş küçük olan Elif

9.

Can 9 yaşındadır. 4 yıl önce Can

azaltırsak 2 kalır.

‘tür. küçük olan sayı 4’tür.

10. 10’dan 10 çıkarsa 11.

‘dır.

kalemi kaldı. yaşındadır.

yaşındaydı.

kalır.

Ali’nin 17 bilyesi vardır. Onur’un bilyeleri Ali’nin bilyelerinden 7 azdır. Onur’un bilyesi vardır.

12.

Emel bahçeye 10 fidan dikti. 3’ü kurudu. Bahçede

13.

Ayşe’nin 10 topu vardır. Özge’ye 8 topunu veririse. Ayşe’nin kalır.

35

fidan kaldı. topu

10 Sayısının Önemi 1.

Örnekteki gibi 10’a tamamlayalım.

10 6+4

10 5+

10

1+ 2.

10 3+

10

9+

2+

10

10

10

10

4+

8+

7+

10 +

İçinde 10 doğal sayısı olan toplama işlemlerini yapalım. 10 + 2 =12

3.

10

10 + 5 =

10 + 8 =

10 + 4 =

6 + 10 =

10 + 3 =

9 + 10 =

1 + 10 =

7 + 10 =

10’ a tamamlayarak toplayalım.

8+5=

8+5 =

9+7= 2 + 3 5

9+7 =

8+2+3 = 10+3 = 13

9+1+6 = 10+6 = 16 36

1 + 6 7

6+6 =

6+6 =

8+8 = 4 + 2 6

6+4+2 = 10+2 = 12 8+3 =

8+3 =

7+5 = 2 + 1 3

8+2+1 = 10+1 = 9+4 =

6+7 =

4. 10’ar - 10’ar yüze kadar sayıp yazalım.

10

50

37

O N U S E V E L İ M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Ritmik saymaları tamamlayalım. 2 4

1 2

8

6

7

8 10

4

6

1

9 8

8 3

10

6

4

+

2. 10’a tamamlayalım. 6

+

+

9

2

2

9

4

+

5 38

+

10 7

6

4

Alıştırmalar Zihinden Problemler 1 1)

10 5 bayrak, 5 bayrak daha ………... bayrak eder.

2)

10 kitap, 10 kitap daha ………... kitap eder.

3)

5 kalem, 3 kalem daha ………... kalem eder.

4)

4 çocuk, 4 çocuk daha ………... çocuk eder.

5)

11 silgi, 5 silgi daha ………... silgi eder.

6)

14 bilye, 5 bilye daha ………... bilye eder.

7)

16 elma, 4 elma daha ………... elma eder.

8)

6 civciv, 6 civciv daha ………... civciv eder.

9)

12 çiçek, 7 çiçek daha ………... çiçek eder.

10)

8 balık, 5 balık daha ………... balık eder.

11)

18 yumurtanın 5 tanesi kırıldı, ………... yumurta kaldı.

12)

13 tane kuşun 6 tanesi uçtu, ………... kuş kaldı.

13)

11 balonun 4 tanesi patladı, .………... balon kaldı.

14)

15 ekmeğin 5 tanesi yendi, ………... ekmek kaldı. 39

Toplama ile Çıkarma Arasındaki İlişki Örneğe uygun işlemleri yazalım, yapalım.

5+2 = 7

7-2= 5

6 + 4 = 10

10 - 4 = 6

7+1 = 8

5+4 = 5+2 =

4+3 =

10 + 6 =

10 + 4 = 40

Çıkarma ile Toplama Arasındaki İlişki Örneğe uygun işlemleri yazalım, yapalım.

9-4 =5

5+4=9

10 - 2 = 8

8 + 2 = 10

8- 5 =3

3+5=8

16 - 6 = 20 - 10 =

16 - 1 =

14 - 3 =

7-2 = 41

Toplama 1. Toplama işlemindeki toplanan ve toplam sayılarını gösterelim.

+

3

2=

5

+ toplanan

toplanan

+

7

toplam

5=

+ toplanan

toplanan

+

9

6=

2

=5

+

=5

toplanan

toplam

toplanan

8 7

3. Verilmeyen toplananı bulalım.

6

=5

+

4 3

toplanan

toplam

2. Toplamı 5 olan sayıları bulalım.

+

toplanan

toplam

+

3

5 4 9

9

+

4 = 10

+

2

+

= 10 = 14

4. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 10, diğeri 6 ise toplam kaç olur?

toplanan

toplanan

+

toplam

= 42

Çıkarma 1. Çıkarma işlemindeki eksilen, çıkan, fark sayılarını gösterelim.

5

-

2=

3

eksilen

4

çıkan

-

fark

3=

1

eksilen

10

çıkan

-

fark

8=

2. Eksileni bulalım.

7

-

2

eksilen

9 6 3

eksilen

çıkan fark

çıkan fark

6 5

3. Çıkanı bulalım. fark

çıkan

eksilen

3 1 2

=

3

5

-

1

Çözüm :

Çözüm :

5 +2=7

3 - 2=1

5

-

3

=

6

2

-

Çözüm :

Çözüm :

3 +2=5

6 - 2= 43

= =

2

2

Problem Çözme 1.

Cem’in 7 bilyesi vardı. Oyunda 5 bilye daha kazandı. Toplam kaç bilyesi oldu? Verilenler: Cem’in bilye sayısı = 7 Kazandığı bilye sayısı = 5

İstenen: Cem’in toplam kaç bilyesi oldu?

İşlem 7 + 5 = 12 bilyesi oldu 2.

Oya’nın 8 tokası vardı. 3’ü kırıldı. Kaç tokası kaldı? Verilenler: Oya’nın toka sayısı = 8 Kırılan toka sayısı = 3 İşlem

İstenen: Oya’nın kaç tokası kaldı?

8 - 3 = 5 tokası kaldı

3. Ali’nin 5 kitabı vardı. Annesi 3, babası da 2 kitap daha aldı. Ali’nin kaç kitabı oldu? Verilenler: Ali’nin kitap sayısı = 5 Annesinin aldığı kitap sayısı = 3 Babasının aldığı kitap sayısı = 2

İstenen: Ali’nin toplam kaç kitabı oldu?

İşlemler

İşlemler

5 + 3 = 8 kitap

8 + 2 = 10 44

kitabı oldu.

4. Can’ın 7 tane oyuncak arabası vardı. Teyzesi 4 araba daha aldı. Can’ın kaç tane oyuncak arabası oldu? Verilenler: Can’ın oyuncak araba sayısı = Teyzesinin aldığı araba sayısı =

İstenen: Can’ın kaç tane arabası oldu?

İşlem

5.

Eda, 12 sayfalık kitabın 8 sayfasını okudu. Geriye okunacak kaç sayfası kaldı? Verilenler: Kitabın toplam sayfa sayısı = Eda’nın okuduğu sayfa sayısı = İşlem

İstenen: Eda’nın okunacak kaç sayfası kaldı?

6. Özge’ye annesi 7 ceviz, babası 5 ceviz verdi. Özge 3 cevizi yedi. Kaç cevizi kaldı?

Verilenler: Annesinin verdiği ceviz sayısı = Babasının verdiği ceviz sayısı = Özge’nin yediği ceviz sayısı =

İstenen: Özge’nin geriye kaç cevizi kaldı?

İşlemler

İşlemler

45

7. Seda 7 mavi, 5 sarı, 4 kırmızı balon aldı. Seda’nın toplam kaç balonu oldu? Verilenler: Mavi balonların sayısı = Sarı balonların sayısı = Kırmızı balonların sayısı = İşlem

İstenen: Seda’nın toplam kaç balonu oldu?

8. 6 + 2 = ....

Işlemini ifade eden bir problem cümlesi yazınız.

9 - 3 = ....

işlemini ifade eden bir problem cümlesi yazınız.

9.

46

Geometri

Üçgen

Kare

Dikdörtgen

Çember

Daire 47

1. Şekillerle isimlerini eşleyelim.

çember

kare

üçgen

2. Şekillerin isimlerini yazalım.

kare ..........

..........

..............

3. Aşağıdakilerden hangisi daha kolay yuvarlanır?

a)

c)

b)

48

..........

1. Aşağıdaki trafik işaretlerinin hangisi dikdörtgendir?

a.

b.

c.

P 2. Birleşmiş noktalardan hangisi karedir?

2 3 a. 1

1

3. İsmi yazılan geometrik şekilleri çizelim. üçgen - kare - dikdörtgen

49

b. 2

c. 3

1. Robottaki üçgenleri sarı, kareleri mavi, dikdörtgenleri de yeşil renge boyayalım.

2. Robotta kaç tane üçgen vardır?

3. Robotta kaç tane kare vardır?

50

Örüntü ve Süsleme 1. Örüntü ve süslemeleri devam ettirelim.

51

1. Örüntüde noktalı yere hangi seçenekteki şekil gelmelidir? .........

a)

c)

b)

2. Örüntüde noktalı yere hangi seçenekteki şekil gelmelidir?

.....

a)

c)

b)

3. Örüntüyü devam ettirelim.

52

YARIM KAVRAMI bütün elma

yarım elma

bütün ekmek

yarım ekmek

yarım karpuz

bütün karpuz

1.

Şekillerin yarısını boyayalım.

53

1.

Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

54

1.

Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a)

2

c)

b)

Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a)

c)

b)

3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

4.

4 yarım limondan kaç tane bütün limon oluşur?

a) 2

b) 3 55

c)1

1. Tabaktaki zeytinlerin yarısını da siz boyayınız.

2. Ağacı boyayarak bütüne tamamlayalım.

56

Toplama Oyunu İki oyuncu arasında oynanır. Oyuncular sıra ile 1'den 4'e kadar bir sayı söylerler. Her sayı bir öncekilerin toplamına ilave edilir. Kim toplamı 20'ye tamamlarsa oyunu o kazanır. ( İlk başlayan sıra ile değişir.) Örnek: Oya ile Osman oynayacak. Kura ile Oya'nın ilk başlamasına karar verilmiş. Oya: Üç Osman: İki daha beş olur. Oya: Bir daha altı. Osman: Üç daha dokuz. Oya: Dört daha on üç Osman: İki daha on beş. Oya: Bir daha on altı Osman: Dört daha YİRMİ , kazandım , kazandım !

Sayı Dedektifi Yüze kadar onar onar sayıların yazılışını bulup boyayalım. i

a

y

o

s

o

n

f

ı

s

t

ı

k

ç

ç

e

k

y

ü

z

r

t

y

a

z

k

ı

r

k

b

a

l

n

e

n

a

l

t

m

ı

ş

o

r

t

d

s

h

l

o

t

u

z

u

a

y

a

z

o

r

u

e

v

i

k

m

s

a

k y

z

ö

b

o

ş

f

a

y

k

ü

f

u

i

f

e

n

e

r

y

i

r

m

o

y

ş

o

l

d

u

a

k

o

l

a

i y

s

l

t y

e

t

i

b

i

n

k

ı

n

a

z

d

o

k

s

a

n

u

m

57

Değerlendirme 1 1.

Sayıların okunuşunu yazalım.

yirmi beş

25 =

63 =

18 =

2.

90 =

Rakamlar ile yazalım.

Otuz üç =

On beş =

Kırk =

3.

Seksen altı =

Kutuların sayısını yazalım.

23

4. 10

10’ar - 10’ar yüze kadar saymayı tamamlayalım. 20

50

80

58

100

5.

6.

7.

Toplama işlemlerini yapalım. 10 + 3 =

6+4=

12 + 3 =

16 + 4 =

8+5=

7+2=

9+1=

14 + 3 =

Çıkarma işlemlerini yapalım. 10 - 4 =

12 - 1 =

8-6=

7-7=

15 - 5 =

18 - 4 =

9-0=

20 - 1 =

Bir sonra gelen doğal sayıyı yazalım.

3

8.

4

15

34

64

13

19

41

70

23

22

50

86

Onur kaç balık tuttu?

8+7=

7+4=

59

Değerlendirme 2 1.

4. sıradaki tavşanı boyayalım.

1.

2.

2. Resmi çizmek için kaç tane daire kullanıldı?

Aynısını çizelim.

a. 8

b. 11

c. 15

3. Baştaki bütünün, iki eş yarım parçasını bulup boyayalım.

60

4.

Benek sayıları eşit olan köpekleri boyayalım.

5.

Örnekte olduğu gibi çıkarma işlemini yapalım.

16

-

6

2

-

10

-

-

-

4

} }

} } }

14

4

3

-

}

6

6.

Aşağıdaki çıkarma işleminde eksileni bulalım. ( Hangi sayıdan 3 çıkarsa 2 kalır? )

- 3 = 2 eksilen

çıkan

fark

+ +

fark 61

çıkan

= =

eksilen

7.

Çiçekleri çizelim ve sayısı en büyük olan çiçeği boyayalım.

37

18

23

8. Tekerlemede geçen sayıları sıraya göre rakamlarla yazalım.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi Bunu sana kim dedi ? Diyen dedi, on yedi Yağlı böreği kim yedi ? 2

1

Tekerlemede geçen en büyük doğal sayı : Tekerlemede geçen en küçük doğal sayı : 8. Aynı sayıların toplamını bulalım. 4

2 1

+1

2

+2

3

3

4

4 62

5

5

6

6

7

7

Değerlendirme 3 1. Siz de üçgenlerden oluşan bir kedi çiziniz ve boyayınız.

Baştaki kediyi çizerken kaç üçgen kullandık ? Baştaki kediyi çizerken ........... üçgen kullandık. 2. Eş yarımları verilen bütünü bulup boyayalım.

3. Şeklin aynısını yandaki karelere yerleştirip boyayalım.

63

4. Aşağıdaki toplama işlemlerini örneğe uygun yapalım. ( Aynı sayıların toplamından yararlanarak yapalım. ) 7

+

6

=

6

+

6

=

12

+

1

=

8

+

7

=

7

+

7

=

+

=

+

=

=

+

=

+

=

+

6

+

5

=

9

+

8

=

12

5

+

5

=

8

+

8

=

13

10

+

1

=

16

+

1

=

4

+

5

=

3

+

4

=

10

5. 10’ar 10’ar sayarak noktaları birleştirelim.

0

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Dere tepe düz, Ördek suda yüz, Vak vak vak. Teyze, teyze kalksana, Lambaları yaksana, İki göbek atıp da, Yatağına yatsana.

10

100

20 90

30 40

80 50

70 60

64

6. Heceleri birleştirelim. Rakamlarla yazılışlarını eşleştirelim.

i ye

di ki

2 6

al se

kiz tı

7 8

7. Aşağıdaki karelerin içinde rakamların tümü olmalıdır. Yazılmayan rakamı bulalım. Yazılmayan rakam 1 3 0 2 6 7 9 4 8 8. Ritmik saymaları tamamlayalım.

başla başla

2

5

10

4

10

başla

20

65

1 diyerek başlarım, Parmaklarla sayarım. Sonra gelir 2, 3 Bunu bilmek değil güç. 4, 5, 6 Sabah yaptım kahvaltı, 7, 8, 9 Sayıları dizdik hoşuz. Sıradaki sayı 10 Yalancılığa son.

ÜNİTE 4 kulaç

UZUNL

UK ÖLÇME

adım

karış

66

Kapının genişliği sizce kaç ayak olabilir? ayak

Az gitti, uz gitti. 15 adım, 2 ayak yol gitti. Altı ay bir güz gitti. Uyanınca yol bitti.

ayak

67

3 parmak

1. En uzun elbiseli bayan hangisidir? a)

b)

c)

2. İki sokak lambası arası uzunluk kaç ayaktır ? ayaktır 3. Girişteki mavi duvarın genişliği kaç parmaktır ? parmaktır

4. ( ) işaretli yere boy sırasına uygun çiçeği çizelim. Çiçekleri boyayalım.

68

1. Sınıfınızdaki kara tahtanın boyunu ölçüp tabloya yazınız. adım

ayak

karış

tahtanın boyu

2. Sınıfınızdaki tahta kaç matematik kitabı boyundadır ? matematik kitabı

3. Oturduğunuz sıranın uzunluğu kaç karıştır? Önce tahmin ediniz, sonra ölçüp yazınız. karıştır

4. Sınıfınızın uzunluğu kaç adımdır? Önce tahmin ediniz, sonra ölçüp yazınız. adımdır

5. Matematik kitabınızın uzunluğu kaç parmaktır? Önce tahmin ediniz, sonra ölçüp yazınız. parmaktır 69

1. Odanızdaki eşyaların uzunluğu kaç karıştır? Ölçüp tabloya yazınız.

3 + 2 7 - 2

eşya

karış

yatak çalışma masası

Tekerleme

dolap

Adım, karış, kulaç Ölç, tart. Sen de bilgiye ulaş.

kapı Tahmin edip ölçüyorum, Masaları karışlıyorum, Odaları adımlıyorum, Duvarları kulaçlıyorum, Bazen de bunları hesaplıyorum.

komodin

70

PARALARIMIZ Para para para Alırız her şeyi onunla. 1

Yeni

Kuruş

1 Yeni Türk Lirası 5

Yeni

Kuruş

Parayı veren Düdüğü çalar. 71

1. Kumbaralardan çıkan paraları toplayıp kutulara yazalım.

1 3 Ykr

2. Okul malzemelerinin etiketlerine bakarak işlemleri yapalım. 2 YTL

1 = ...... 2 + ...... 3 ......

...... + ...... =......

3 YTL

1 YTL

YTL

YTL

1 YTL

YTL

...... + ...... + ...... = ...... YTL

...... + ...... = ...... YTL

...... + ...... + ...... = ...... YTL

...... + ...... = ......

3. Ali’nin 10 Yeni Türk Lirası vardı. Ali 5 Yeni Türk Lirasına top aldı. Cebinde kaç Yeni Türk Lirası kaldı? 72

Cem ve Aslı alışveriş yapmak için markete gitti. Fiyatlara baktı. Alacağı şeylerin fiyatları aşağıdaki gibiydi. balon: top: araba:

1 YTL 3 YTL 10 YTL

bebek: süt: simit

5 YTL 2 YTL 1 YTL

Yukarıdaki fiyatlara göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1.

2 balon alırlarsa kaç YTL öderler? İşlemi: 1 + 1 = 2 YTL

2.

3 araba alırlarsa kaç YTL öderler?

İşlemi: 3. 4 bebek alırlarsa kaç YTL öderler? İşlemi: 4.

2 süt alırlarsa kaç YTL öderler?

İşlemi: 5. 1 top ve 2 balon alırlarsa kaç YTL öderler? İşlemi: 6.

2 süt ve 2 simit alırlarsa kaç YTL öderler? İşlemi:

7.

1 bebek, 1 araba ve 1 top alırlarsa kaç YTL öderler? İşlemi:

8.

Yukarıdaki fiyat listesine göre en pahalı ürünü ve fiyatını yazalım.

9.

Yukarıdaki fiyat listesine göre en ucuz ürünleri ve fiyatlarını yazalım.

73

M

A A N 11 12 1 2 Z 10 3 I K 9 4 M 8 A 7 6 5 A V R

* * * *

1 yıl 12 aydır. 1 ay 30 gündür. Bir hafta 7 gündür. 1 gün 24 saattir.

* 1 yılda 4 mevsim vardır. * Her mevsim 3 ay sürer. * Mevsimler: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış 74

Takvim Ocak Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

5 12 19 26

6 13 20 27

1 7 8 14 15 21 22 28 29

2 9 16 23 30

3 4 10 11 17 18 24 25 31

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

2 9 16 23 22

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

6 13 20 27

2 9 16 23 30

4 5 11 12 18 19 25 26

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

6 13 20 27

6 13 20 27

1 7 8 14 15 21 22 28 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

1 8 15 22 29

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

6 13 20 27

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 5 11 12 18 19 25 26

6 13 20 27

75

4 5 11 12 18 19 25 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 5 11 12 18 19 25 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Aralık

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

1 7 8 14 15 21 22 28 29

3 10 17 24

Eylül

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

1 7 8 14 15 21 22 28 29

2 9 16 23 30

Kasım

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

2 9 16 23 30

Haziran

Ağustos

Ekim 1 7 8 14 15 21 22 28 29

6 13 20 26 27

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

Temmuz 1 7 8 14 15 21 22 28 29

4 5 11 12 18 19 25 25 26 24

3 10 17 23 24

1 7 8 14 15 21 22 28

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mayıs

Nisan 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Mart

Şubat

2 9 16 23 30

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

1 8 15 22 28 29

2 9 16 23 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

6 13 20 27

7 14 21 28

1. Doğum gününüzü takvimden bulup yazınız.

2. Yan sayfadaki takvime göre 23 Nisan haftanın hangi günü olur?

3. Yan sayfadaki takvime göre 29 Ekim haftanın hangi günü olur?

4. Yan sayfadaki takvime göre 10 Kasım haftanın hangi günü olur?

5.

Yan sayfadaki takvime göre yılın son günü haftanın hangi günü olur?

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş gününü takvimde bulup işaretleyelim. 7. Ailenizdeki 2 kişinin doğum günlerini takvimden bulup yazınız.

76

* Bir yılda 4 mevsim vardır. Her mevsim 3 ay sürer. 1. Mevsimleri ve ayları gösteren tabloyu tamamlayalım. Aylar

Mevsimler İlkbahar

mart

Yaz Sonbahar

temmuz eylül

Kış

şubat

2. Yılın aylarını yazalım. 1.

ocak

7.

2.

şubat

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

temmuz

3. Cümleleri tamamlayalım. ocak Yılın ilk ayı ..................................... ayıdır.

Haziran ayı yılın .......................ayıdır.

Yılın son ayı ....................................ayıdır.

Bir yılda ............... ay vardır.

Yılın 4. ayı ......................................ayıdır.

Her mevsim ................ ay sürer.

9. Eylül ayı yılın ...................................ayıdır.

En soğuk mevsim ................. mevsimidir. 77

Zaman Ölçüleri * Zamanı saat ile ölçeriz. * Saat üzerinde 1’den 12’ye kadar sayılar vardır. * Saatin içindeki kısa kola akrep denir. Akrep saatleri gösterir. * Saatin içindeki uzun kola yelkovan denir. Yelkovan dakikaları gösterir. * Saat başlarında (tam saatlerde) akrep 12’nin üzerinde olur. * Bir saat 60 dakikadır.

yelkovan

* Yarım saat 30 dakikadır. 78

akrep

Saatin Okunması Saat kaçtır ?

Saat 3

Saat 5

79

Saat 2

1. Hangi saat 6’yı gösteriyor? Bulalım. ( ) ile işaretleyelim.

2. Belirtilen saate göre akrep ve yelkovanı çizelim.

Saat 3

Saat 2

Saat 5

3. Akrep ve yelkovanı yerleştirerek kendinize göre zamanı belirleyiniz. Kahvaltı saati

İlk ders saati

Akşam yemeği saati

Uyku saati

7 Saat .......

Saat ..........

Saat ..........

Saat ..........

80

Cem saat kaçta kahvaltı yapıyor? Cem saat .............’de kahvaltı yapıyor.

Çocuklar saat kaçta derse başladı? Çocuklar saat .............’de derse başladı.

Çocuklar saat kaçta oyun oynuyorlar? Çocuklar saat .............’te oyun oynuyorlar.

Ecem saat kaçta ders çalışıyor? Ecem saat .............’te ders çalışıyor.

Ayşe saat kaçta yatıyor? Ayşe saat .............’da yatıyor.

81

Tartma

Elmalar muzlardan daha ağırdır.

Muzlar elmalardan daha ağırdır.

1. Hangisi hafiftir ? ( Hafif olana

Elmalarla muzlar eşit ağırlıktadır.

işaretini koyalım. )

2. Hangisi ağırdır? ( Ağır olana

işaretini koyalım. )

82

Tablo Okuma Günler Çarşamba Pazartesi Salı Saatler Türkçe 1. Ders saati Türkçe Matematik Türkçe Türkçe 2. Ders saati Türkçe 3. Ders saati Matematik Beden Eğitimi Hayat Bilgisi 4. Ders saati Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Müzik 5. Ders saati Resim - İş Matematik Resim - İş 6. Ders saati Eğitsel Etkinlik Matematik Eğitsel Etkinlik

Perşembe

Cuma

Türkçe Hayat Bilgisi Türkçe Türkçe Matematik Matematik Hayat Bilgisi Matematik Matematik Beden Eğitimi Hayat Bilgisi Müzik

1. Türkçe dersini haftada kaç ders saati yaparız? 2. Müzik dersi haftanın hangi günlerinde, kaçıncı derstir?

3. Çarşamba günü 5. ders saatinde hangi ders vardır? 4. Hayat Bilgisi dersini haftada kaç ders saati yaparız? 5. Beden Eğitimi dersi haftanın hangi günlerinde, kaçıncı derstir?

Veri Toplama Sınıfınızdaki öğrencilerden kaç kişinin tabloda verilen hayvanları beslediğini öğrenip yazalım. Besledikleri Hayvanlar kedi Öğrenci sayısı 83

köpek

kuş

balık

Sihirli Sayılar Oyunu Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

1 3 5 7 9 11 13 15

2 3 6 7 10 11 14 15

4 5 6 7 12 13 14 15

8 9 10 11 12 13 14 15

* 1'den 15'e kadar aklından bir sayı tut. Aklından tuttuğun sayının tabloda hangi bölümlerde olduğunu bana söyle. Sana tuttuğun sayıyı söyleyeyim. ( Aklında tuttuğun sayı hangi bölümlerde var ise o bölümlerin başındaki ilk sayıların toplamı aklında tuttuğun sayı olur.)

* Neden sıfır kalır? 1 ile 10 arasında bir sayı seçip aklında tut. Arkadaşından da aynı sayı kadar alıp topla. Toplamın yarısını denize at. Arkadaşından aldığını arkadaşına geri ver. Sana da kaldı sıfır. Acaba neden ?

(İçinde akrep olduğu için.)

* Saat neden tehlikelidir?

84

Değerlendirme 4 1. Fasülyelerden 10 tanesini örnekteki gibi çizgiyle ayırınız, kalanları boyayınız.

2. Okunuşlarını yazalım. 13

on üç

15.

7.

yedinci

18 1.

35

3. Verilen sayıdan bir küçük olan doğal sayıyı yazalım. 9

10

12

13

27

90

42

75

68

84

56

85

4. Her bir gruptaki varlıkların yarısını boyayalım. 4 çiçek Yarısı 2 çiçek ........ 8 yumurta Yarısı ........ yumurta 6 sürahi Yarısı ........ sürahi

5. Gerekli kareleri boyayarak örüntü ve süslemeyi devam ettirelim.

6. Resimlerden yararlanarak cümleleri tamamlayalım.

1 bütün ekmek,

2 bütün çilek,

3 bütün elma, 86

yarım ekmek eder.

yarım çilek eder.

yarım elma eder.

7. Toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım.

7

+

+

3

+

3

4

+

3

+

3

} } }

7

10 +

} } }

} } }

17

+

1

+

8

+

2

8. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapıp, yanıtı örnekteki gibi alt bölüme yazalım. 10 - 2

10 - 6

10 - 9

10 - 3

10 - 5

8 9. Ece 16 sayfalık bir kitabın 1. gün 6 sayfasını, 2. gün 7 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kaldı? Verilenler: Kitabın sayfa sayısı: 1. gün okuduğu sayfa sayısı: 2. gün okuduğu sayfa sayısı:

İstenen Okunmamış kaç sayfa kaldı?

1. işlem

2. işlem

87

10. Aşağıdaki üçgenleri yapmak için kaç çubuk kullandık?

........ çubuk kullanıldı.

........ çubuk kullanıldı.

11. Hangisi daha ağırdır? ( Ağır olana işareti koyalım.)

12. Zaman ile uygun resmi eşleştirelim. Akşam saat 10’da

Sabah saat 8’de

Öğlenden sonra saat 3’te 88

Değerlendirme 5 1. Resimdeki geometrik şekillerden kaçar tane vardır?

2

2. Örüntüyü devam ettirirsek 3. vazodaki çiçek sayısı kaç olmalıdır?

a) 5 2

4

1. vazo

2. vazo

8 3. vazo

4. vazo

3. Hangi kalem hangi çocuğundur? 5+2= 7

9+3=

9

4+5=

12 89

b) 7 c) 6

4. Toplama işlemlerini örneğe uygun yapalım. (10’ a tamamlayarak toplama.) 9+3=

9+5=

9+8=

9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

5. Zihinden çıkarmaları yapalım. 14 - 4 = 10

10 - 3 =

17 - 7 =

10 - 6 =

12 - 2 =

10 - 8 =

6. Zihinden toplamaları yapalım. Balığın gövdesindeki sayıları akıldan toplayıp toplamı balığın kuyruğuna yazalım. ( Toplamı 10 olanları önce toplayalım. )

7 4 3

5

14

5 5

2

4 4 6 90

8 2

7. Sıra sayılarını kullanarak maymunları en yüksektekinden, en alçaktakine doğru sıralayalım. 1.

5.

8. Farecik işlem sonuçları 5 olan fıstıkları yiyecektir. Yiyebileceği fıstıkları boyayarak ona yardımcı olalım. 3 +3

8 -5

4 +1 2 +3

5 91

9 -4 5 +0

4 +3

Değerlendirme 6 1. Dairelerin içine koyacağınız sayıların toplamı arada verilen sayıya eşit olsun. 6

7

8

8

9

10

12

15

20

4

2

2. Hangi maymun, hangi muzu yesin?

14 - 7=

8

16 - 8=

6

12 - 6=

7 92

3. Neşeli, Bilgili, Açıkgöz ve Şakacı’nın toplam 10 topu vardır. Neşeli ve Bilgili’nin birer topu vardır. Açıkgöz’ün 3 topu vardır. Kalan toplar Şakacı’nın olduğuna göre Şakacı’nın kaç topu vardır?

Bilgili

Neşeli

Açıkgöz

Neşeli’nin top sayısı

Bilgili’nin top sayısı

+

}

İstenen

}

Verilenler

Şakacı

Açıkgöz’ün top sayısı

+

Şakacı’nın top sayısı

+

Verilen Toplam top sayısı

=

10 top

Şakacı’nın kaç topu vardır? 1. işlem

2. işlem

4. Tırtıl üzerindeki toplama işlemlerini yapalım. Toplamı 20 olan bölgeleri boyayalım.

20

15 + 5=

14 + 3=

6 + 14=

93

12 + 3=

17 + 3=

5. Naz ile Erdi’yi toplamı 10 olan gizli yoldan geçirerek süte ulaştıralım. 4+

4=

7 + 3=

5+

5+

3=

5 + 5=

5=

6+

4=

7+2

=

= 1 +9

6. Aşağıdaki hayvanları, bir düz çizgi ile her kafeste, her cinsten 1 hayvan olacak şekilde ayıralım.

94

7. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun sayılarla tamamlayalım. +

10

=

6

-

+

4

=

2

=

=

= =

+

8.

2’den başlayarak ikişer ikişer 20’ye kadar sayalım, toplamı 20 olan sayıları eşleştirelim. 1

2

3

4

5

6 10

20 19

9.

18

17

20’ye tamamlayalım. 3

17

15

14

18

7

20

0

16

8

9 95

Değerlendirme 7 1. Hangi hayvan suyun içinde, hangi hayvan suyun dışındadır? Suyun içinde

Suyun dışında

balık maymun ördek kaplumbağa

2. Sınıfımızda 17 kişi var. 7 erkek, 5 kız aşı oldu. Aşı olacak kaç kişi kaldı? Verilenler:

İstenen:

Sınıftaki toplam öğrenci sayısı = Aşı olan erkek sayısı = Aşı olan kız sayısı =

Aşı olacak kaç kişi kaldı ?

1. işlem

2. işlem

96

3. Hangisi masanın üstünde, hangisi masanın altındadır? İşaretleyelim.

üstünde vazo tavşan para

4. Noktalı yerleri örnekteki gibi tamamlayalım.

1 Ykr

1 YTL

5 Ykr

5 YTL 97

altında

Genel Test 1 1. Hangi sepette 4’ten 2 fazla elma vardır? a)

c)

b)

2. Nur 10 sayfa, Seda 12 sayfa, Elif 9 sayfa kitap okudu. Kim en çok kitap sayfası okumuştur? a) Nur 3.

b) Elif

c) Seda

5’ten başlayıp 50’ye kadar beşer beşer saydım. Aşağıdaki sayılardan hangisini söylemedim? a) 25

b) 32

c) 20

4. Akrep 9’un, yelkovan 12’nin üzerindedir. Saat kaçı göstermektedir? a) 9

b) 12

c) 6

Saat ................ 98

5. Yandaki paralar toplam kaç YTL ’ dir? a) otuz b) kırk c) elli

....................

6. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangi şekil gelmelidir? a)

b)

c)

7. Baloncunun kırmızı ve beyaz renkte toplam 10 balonu vardır. Beyaz balonlar 6 tane ise, kırmızı balonlar kaç tanedir? a) 2

b) 4

c) 6

8. Yandaki mumların uzundan kısaya doğru dizilişi hangi seçenekte verilmiştir?

1

2 3

a) 1,2,3,4

4 b) 3,1,2,4 99

c) 4,2,3,1

8. Hangi seçenekteki muzlar daha ağırdır? a)

9.

b)

c)

1 onluk 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? a) 14

b) 15

c) 16

10. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin hangisinde fark 7’dir? a) 7 - 5= 2

b) 10 - 3= 7

c) 17 - 7= 10

11. Örüntüye göre dördüncü çiçeğin kaç yaprağı olmalıdır ?

1 yaprak

a) 4

3 yaprak

5 yaprak

b) 6 100

......... yaprak

c) 7

Genel Test 2 1.

Hangi sepette 5’ten 1 eksik elma vardır? a)

2.

c)

b)

1. tabaktaki çikolatalar, ikinci tabaktaki çikolatalardan kaç fazladır?

1. tabak a) 2 3.

2. tabak b) 4

c) 10

Saat 7’de uyuyan kardeşim saat 9’da uyandı. Kardeşim kaç saat uyudu? a) 1

b) 2

101

c) 3

4. Akrep 6’nın, yelkovan 12’nin üzerindedir. Saat kaçı göstermektedir? a) 12

b) 1

c) 6 Saat ................

5.

- 3 = 2 işleminde

yerine hangi sayı

yazılmalıdır? a) 6

b) 5

c) 4

6. Murat’ın 5, Hasan’ın 3 bilyesi vardır. Murat, Hasan’a kaç bilye verirse ikisinin bilyeleri eşit olur? a) 2

b) 1

c) 3

7. Veli 9 yaşındadır. Dört yıl önce kaç yaşında idi? a) 5

b) 6

c) 4

8. Yandaki paraların toplamı kaç yeni kuruştur? a) yirmi b) otuz c) yirmi beş 102

8. Kahvaltıda, tabaktaki 6 zeytinin yarısını kardeşim yedi. Bana kaç tane zeytin kaldı? a) 5

9.

b) 4

1 onluk, 3 birlikten oluşan sayının 3 eksiği kaçtır? a) 10

10.

b) 13

c) 11

Simitçinin 10 simiti vardır. Önce 7 simit, sonra 2 simit sattı. Geriye kaç simit kaldı? a) 1

11.

c) 3

b) 2

c) 9

Trafik levhalarından hangisi üçgendir?

a)

b)

c)

103

H

Genel Test 3 1. Her bölümde kaç kalem vardır?

15

}

} a) 13

b) 10

16

c) 13

12

2. Kemal yirmi dört yaşındadır. Kemal’in yaşının rakamla yazılışı hangisidir? a) 17

b) 24

c) 20

3. Resimdeki saat kaçı göstermektedir? a) 5

b) 12

c) 4

4. Aşağıdaki saat, bir saat sonra kaçı gösterecektir? a) 3

b) 1

104

c) 4

5. Örüntü ve süslemeye göre boş kare hangi renge boyanmalıdır? a) mavi b) sarı c) yeşil

6. Esin’in yaşı 7’ dir. 5 yıl sonra Esin’in yaşı kaç olur? a) 14

b) 10

c) 12

7. Oya bulunduğu yerden Ayla’ya 3 adım, Emine’ye 3 karış, Ayşe’ye 3 ayak uzaktadır. Oya’ya en uzak olan arkadaşı hangisidir? a) Ayla

b) Emine

c) Ayşe

8. Nisan ayı yılın kaçıncı ayıdır? a) 5.

b) 6.

c) 4.

9. Alp’in doğum günü yuvarlak içine alınmıştır. Alp’in doğum günü haftanın hangi günüdür? Mart

a) 19 Mart Çarşamba b) 19 Mart Cuma c) 19 Mart Perşembe

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

105

9. Aslı’nın kumbarasından 2 tane 5 YTL, 1 tane de 10 YTL çıktı. Aslı’nın kumbarasından toplam kaç YTL çıktı? a) 20 YTL 10.

b) 15 YTL

c) 10 YTL

2 eş yarım elma, kaç bütün elma eder?

a) 2 11.

b) 4

7 birlikten 10 fazla olan sayı kaçtır?

a) 3 12. a) 4

c) 1

b) 17 7-

c) 13

= 2 işleminde çıkan kaçtır? b) 5

c) 9

* Elli yedi var da niçin ayaklı yedi yoktur?

7

* “ Kedi eti yedi. ” Bu cümleyi her kareye bir işaret gelecek şekilde aşağıdaki sekiz kareye yazınız.

106

Aşağıdaki bulmacada , 1- 10'ar 10'ar 100'e kadar sayma saklanmıştır. 2- 5'er 5'er 100'e kadar sayma saklanmıştır. 3- 30'dan 40'a kadar 1'er 1'er sayma saklanmıştır. 4- 20'den geriye doğru 1'er 1'er sayma saklanmıştır. Bunları bulup soru numarasının rengine boyayalım.

39 40 90 10 20 30 40 50 60 70

38 5 87 12 56 22 98 87 76 80

37 36 10 15 20 1 9 23 34 67 78 33 8 44 7 54 6 5 65 90 100

35 34 33 20 25 30 18 1 7 1 6 45 56 76 89 100 90 9 10 11 56 20 30 45 46 47 3 4 2 33 88 100

107

32 3 1 35 40 15 6 1 4 67 1 3 23 1 2 89 45 54 48 49 1 0 95 90

30 45 50 55 60 65 70 75 80 85

SÖZLÜK abaküs: Basit hesaplamaları kolayca yapmaya yarayan araç, sayı boncuğu. adım: Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri. akrep: Saatin iki ibresinden küçüğü. az: Bir diğerinden, gerekenden eksik. basamak: Bir sayının rakamlarının bulunduğu yer. birlik: Tek bir olma durumu. bütün: Eksiksiz, tam. çıkan: Çıkarma işleminde eksilenden alınan sayı. çıkarma: İki sayının farkını bulma işlemidir. Toplamanın ters işlemi olarak tanımlanır. çıkarma: Geriye doğru saymanın kısa yolu. çok: Sayı, nicelik, değer bakımından büyük olan. daire: Yuvarlak, çember biçiminde olan şekil. dörtgen: Dört kenar ve dört açısı olan şekil. eksilen: Çıkarma işleminde çıkanın alındığı sayı. eş: Şekil ve büyüklüğü aynı olan nesneler. fark: Çıkarma işleminin sonucu. 108

geriye sayma: Büyük sayıdan küçük sayıya doğru sayma. ileriye sayma: Küçük sayıdan büyük sayıya doğru sayma. nesne: Varlık. onluk: On birlikten oluşan. ölçü: Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre değerlendirme. örüntü: Belirli bir biçimi, sırayı yineleyerek genişletme. rakam: Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. saat: Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası. sayı: Sayma, ölçme, tartma gibi işlemlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz. süsleme: Geometrik şekillerin bir kurala göre dizilimi. tablo: Birbiriyle ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin tümü. tahmin: Bir durumu verilere dayanarak yaklaşık olarak ifade etmek. toplam:Toplama işleminin sonucu. toplama: Sayıları birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi. toplanan: Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri. üçgen: Üç köşesi ve üç kenarı olan şekil. 109

yarı: Bir bütünü oluşturan iki eş parçadan her biri. yelkovan: Saatin, dakikaları gösteren ve akrepten daha uzun olan ibresi.

KISALTMA VE SEMBOLLER BB: Birler basamağı

Pz: Pazar

Ct: Cumartesi

Sa: Salı

Cu: Cuma

YKr: Yeni Kuruş

Ça: Çarşamba

YTL: Yeni Türk Lirası

OB: Onlar basamağı

(+): artı

Pe: Perşembe

(-): eksi

Pt: Pazartesi

(=): eşit

110

KAYNAKÇA

Ay Melek,Bülbül Risalet, Ersayar Rabiye, İlköğretim 1 Matematik Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2007. Aydın Aysel, Bilgiç Matematikçi 1, Salan Yayınları, İstanbul, 2007. Demiroğlu M.,Dilege Z.,Özbek H.H., Matematik Çalışma Kitabı 1, Morpa Yayınları, İstanbul,2001. Denge Bilal, Matematik 1, Denge Yayınları, 2000. Dolunay Metin, İmamzade Gülay,Özden Emine Sevgi, Etkinliklerle Temel Dersler 1, Morpa Yayınları, İstanbul, 2006. Ekren Kerim, Öğreten Matematik 1, Erdem Yayınları, İstanbul, 2006. Hewavısenti Lakshmı, Eğlenceli Matematik, Şekiller ve Cisimler, Epsilon Yayınları, 1993. İlkokul (Temel Eğitim 1. Kademe) Matematik Dersi İlköğretim Programı Çalışma Taslağı,KKTC MEB Yayınları, Lefkoşa, 2002, 2006, 2007. İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Matematik Dersi ( 1 - 5 sınıflar ) Öğretim Programı, MEB Basım Evi Ankara, 2005 . Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.

111