Matematik. I. Sınıf. Kitabı I

234 66 45MB

Turkish Pages [110] Year 2008

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Matematik. I. Sınıf. Kitabı I

  • Author / Uploaded
  • coll.

Citation preview

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 1

Adı - Soyadı:

.......................................

Sınıfı

:

.......................................

Okulu

:

.............................................................................................

...............................................

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul 1. sınıflarda ders kitabı olarak denenip geliştirilmesini uygun bulmuştur. I

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 1 Komisyon Başkanı Suat Nailer

Komisyon Üyeleri Benan Ağdelen Hülya Nisan Gürsel Haluk Haydar

Danışman

Doç. Dr. Mehmet Çağlar Kapak Tasarım ve Resimleme Musa Kayra Grafik Tasarım Müjde Şensoy Turan Tömay Düzeltme Şentaç Arı Baskı Eylül 2008 II

İstiklal MarşıKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal ! Kahraman ırkıma bir gül ! Ne bu şiddet, bu celal ? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal… Hakkıdır, Hakk ’ a tapan, milletimin istiklal !

III

Mehmet Akif Ersoy

Andımız Türk ’üm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe Durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. ‘‘ Ne mutlu Türk ’üm diyene! ’’

IV

Mustafa Kemal Atatürk, Küçük Ülkü’ye okumayı öğretirken 3 Mayıs 1935

V

Değerli Öğretmenlerimiz, Matematik, çocuklarımızın düşünce yapılarının geliştirilmesi, farkındalıklarının artırılması, problemleri görme - oluşturma ve çözme yeteneklerinin analitik bir yapıya büründürülmesi ve yirmi birinci yüz yıl insanının gereksinim duyduğu birçok becerinin kazandırılması sürecinde önemli bir yer tutan disiplinlerin başında gelmektedir. Günümüz dünyasında, bir durum ya da olayı kritik etmek, çevrede var olan problemlerin farkına vararak, onları çözülebilecek bir formata dönüştürmek ve olası çözüm yollarını kurgulayıp içlerinden optimal olanı seçmek, denemeler yapmak ve uygulamak çok anlamlıdır. Artık hata yapmayan değil, hata yapmaktan korkmayan, girişimcilik ruhu ile problemleri farklı bakış açılarından görüp çözüm yolları üreten, hataların farkına varabilen ve hatayı doğuran nedenleri araştırıp ortadan kaldırabilen ve yeni yolları deneyebilme kapasitesine sahip insanlara daha çok gereksinim vardır. Dünyamızda, matematik eğitimi ve öğretiminde de kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler bulunmakta, her yeni gün daha da geliştirilmektedir. Bu kitabın hazırlanmasında da elbette eldeki olanaklar çerçevesinde, özellikle okumaya-yazmaya yeni başlayan öğrencilere yönelik hazırlanan elimizdeki kitapçık, birinci dönem konularını içermekte, genellikle yönergelerin yazılı verilmesinden ziyade, öğrencilerin örnekleri kullanarak kendilerinin ne yapacaklarına karar verme süreç ve yeteneklerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Program geliştirme çalışmaları çerçevesinde matematik eğitimi ve programlarında da sürekli bir değişim ve dinamizim söz konusudur. Bu çerçevede birinci sınıfların iki matematik kitapçığının ilki olan bu ilk kitapçığın, öğretmenlerimizin pozitif katkıları ile kitabı kullanacak olan çocuklarımızın, matematik yeteneklerinin gelişmesine katkı koyacağı ve matematiğe olan ilgilerini artıracağına inanılmaktadır. Değerli öğretmenlerimiziden gelecek eleştiri ve öneriler kitabımızı daha da geliştireceğinden bu bağlamda katkı koyacak herkese teşekkür ederiz. VI

Editör

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 Varlıkların Yeri............................................................................................................1 Kavramlar ( Anaokulda Öğrendiklerimizi Hatırlayalım ) ............................2 Rakamları Tanıyalım (1, 2, 3, 4, 5, 0)............................................................8 5’e Kadar Olan Rakamların Alıştırmaları...................................................20 Toplama İşlemi ( Toplamı 5’e Kadar Olan Toplamalar)........................22 Çıkarma İşlemi (5’e Kadar Olan Rakamlarla Çıkarma).........................29 Rakamları Tanıyalım (6, 7, 8, 9) ....................................................................36 9’a Kadar Olan Rakamların Alıştırmaları...................................................44 Toplama İşlemi (Toplamı 9’a Kadar Olan Toplamalar)..........................46 Çıkarma İşlemi (9’a Kadar Olan Rakamlarla Çıkarma).........................53 Değerlendirme 1 ................................................................................................60 Değerlendirme 2 ............................................................................................... 62

VII

ÜNİTE 2 10’dan 20’ye Kadar Sayılar ..........................................................................64 10 ile 20 Arasındaki Sayıları Onluk ve Birliklere Ayırma ....................... 65 20’ye Kadar Olan Sayıların Alıştırmaları .....................................................66 20’ye Kadar Sıra Sayıları .............................................................................72 Toplama İşlemi (Toplamı 20’ye Kadar Olan Toplamalar).....................74 Çıkarma İşlemi (20’ye Kadar Olan Sayılarla Çıkarma)........................86 Alıştırmalar .................................................................................................................90 Değerlendirme 3 ...................................................................................................93 Değerlendirme 4 ..................................................................................................95 Değerlendirme 5 ................................................................................................... 97 Kısaltmalar ve Semboller .................................................................................100 Sözlük .....................................................................................................................1 0 1 Kaynakça ................................................................................................................102

VIII

Nesnelerin yerini ifade etmek için uygun kelimeleri kullanır: ‘‘ altındaüstünde, etrafında, sağında-solunda, arkasında-önünde, yüksekte-alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında, çukurda-tümsekte... ’’ 1

Her çocuğu, karşısındaki meyve ile eşleyiniz.

2

Başta verilene eş olanı bulunuz.

3

Sıralamaya göre noktalı yere sağdaki şekillerden hangisi gelmelidir?

............

............

............

............

............

............

4

Hangisinde üçgen şekli vardır?

Hangi hayvan daire içindedir?

Hangi şekilde hem daire hem de dörtgen vardır?

Hangisi daha uzundur?

5Hangisi en ağırdır?Hangisi en hafiftir?

Hangisi en uzundur?

Hangi kuş en yüksektedir?

6Hangisi en kısadır?Hangisi en uzundur?Hangisinde en az içecek vardır?Hangisinde en çok içecek vardır?

7

1

bir

...1

bir .........

...

.........

...

.........

1

1

1

bir

bir bir :-)

Haydi, sen de

bir top çiz!

Bir rakamını yeşil renge boyayınız.

8

1

1

1

bir bir

bir bir

bir bir

1

1

1

1

1

1 Eksikleri tamamlayınız.

1 .... 1

....... bir bir

1

bir

1

bir

1 1

.....

1

1 tane olanları boyayınız.

9

iki

iki 2 ........ ....

.... ........

.... ........

2

2

2

2

iki

iki

iki

:-)

Haydi, sen de

iki top çiz!

İki rakamlarını mavi renge boyayınız.

10

2

2

2

iki iki

iki iki

iki iki

2 2

2

2

2

2 Eksikleri tamamlayınız.

2

.........

1

bir

....

iki

2

iki

2

iki

1

.............

2 1

2 tane olanı boyayınız.

2

2

2

1

1

1 11

3 üç

üç 3 ...... ....

.... ......

.... ......

3

3

üç

üç üç

:-)

Haydi, sen de

3

üç top çiz!

Üç rakamını turuncu renge boyayınız.

12

3

3

3

üç üç

üç üç

üç üç

3

3

3

3

3

3

Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

3 Kaç tane çilek var, işaretleyiniz.

3 1 2

1 3 2

3

3

3

2

2

2 13

2 1 3

4 dört

4 .......... dört .....

..... ..........

..... ..........

4

4

4

dört dört dört :-)

Haydi, sen de

dört top çiz!

Dört rakamlarını kırmızı renge boyayınız.

14

4

4

4

dört dört

dört dört

dört dört

4

4

4

4

4

4

Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

4 Eşleyiniz. 3 1 2 4

Eksikleri tamamlayınız. bir iki dört üç

1

bir

4

dört

1 3 2

4

4

4

3

3

3 15

beş 5 ........ ....

5 beş

.... ........

5

.... ........

5

5

beş beş beş :-)

Haydi, sen de

beş top çiz!

Beş rakamlarını sarı renge boyayınız.

16

5

5

5

beş beş

beş beş

beş beş

5

5

5

5 5 5 Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

5 Sayı kadar şekli boyayınız. 4 1 3 5 2 5

5

5

4

4

4 17

Tabakta kaç zeytin olduğunu yazınız.

5

4

0

0

0

sıfır

sıfır

sıfır

Sıfır rakamlarını mavi renge boyayınız. 18

0

0

sıfır sıfır sıfır sıfır

0 0 0 0 0 0

0 sıfır sıfır

Şekillerin kaç tane olduğunu yazınız.

2

4

4

2

0 0 0 5 5 5 19

Alıştırmalar

1

Eksik sayıları tamamlayınız.

.... 2

.... 4 ....

Rakamının rengine boyayınız.1 4 5 3 2

20

.... 3

.... 5

Şekilleri sayınız ve yazınız. 4 ...........

dört .................

...........

.................

5 4

............

.................

............

..................

............

..................

3 2 1

Verilen sayı kadar şekil yapınız. 2

1

3

3

5

4

Sonra gelen sayıyı yazınız.

3 2 ......

4 ......

1

......

0 ......

3 ......

Önce gelen sayıyı yazınız.

1 2 ......

...... 5

...... 3

...... 1

...... 4

1 ...... 3

3 ...... 5

Aralarındaki sayıyı yazınız.

1 2 0 ...... 5

4

3

2 ...... 4 2

1

1 21

2

3

4

5

Toplama İşlemi

Çocuğun artı, köprünün eşit işaretini gösterdiği belirtilerek toplama işlemine giriş yapılır. 22

23

Toplama İşlemi =

+ +

= =

+ +

= =

+ +

+ +

1

1

+ +

3

3

=

+ +

2

=

2 ........

1

=

5 = ........ 24

4 ........

2 + 3 = 5

4 + .... = ....

3 + .... = ....

1 + .... = ....

2

+

3

=5

1 + 1

= ............

4 + 1

= ............

3 + 0 = ............

1 + 2

= ............

1 + 3 = ............

.... + ....

= ............

...... + ....... = ............

3 +2 5 .............

5 +0

2 +2

.............

.............

3 +0

3 + 1

2 +1

.............

.............

.............

2 +3

4 +0

2 +0

.............

.............

.............

25

Vücudumuz İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü, üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç, üç kulak, dön de aynaya bak. Hangi meyve, hangi sepete konmalıdır?

3+2= 5

3+0=

1+3=

3

5

4 26

2+1=

2+2=

4+1=

2 + 2 =4

3 + 0 =3

4+ 1 =

3 +2 =

1 +0 =

5 +0 =

0+4 =

3+ 1 =

1 +4 =

2+3 =

0+ 1 =

1 + 1 =

0 =2 2 + .....

4 =5 1 + .....

3 + ..... = 4

4 + ..... = 5

3 + ..... = 3

2 + ..... = 3

4 + ..... = 4

1 + ..... = 4

..... + 3 = 5

..... + 2 = 3

..... + 2 = 5

..... + 2 = 4

+

+

0 5 5 0 2

3 1 + ..... 4

+

+

+

1 2 3

+

2 3

3 2

+

2 1

4 0 ..... 4

1 + ..... 4 27

+

4 1

+

1 1

2 + ..... 4

5 3

..... 2

4

5

1

2

3 4 .....

1

.....

2

.....

..... 2

3

1

1

3

0 .....

3 .....

4

2

4

4

4 0 .....

..... 1

..... 0

..... 2

2 +3 5

2 +2 ........

3 + 1 ........

4 + 1 ........

3 + 1 ........

2 + 1 ........

3 + ...... 5

3 + ...... 4

2 + ...... 4

..... + 0

..... + 1

..... + 1

5

3

4

.... + ....

.... + ....

.... + ....

........

........ 28

........

Çıkarma İşlemi

5 - 2 =3

4-1=3

3 - 1 = ....

5 - 3 = ....

2 - 1 = ....

4 - 2 = ....

5 - 4 = ....

5 - 1 = ....

5 - 0 = .... 29

4-1= 3

4 - 2 = ....

4 - 3 = ....

3 - ....1 = .... 2 ....

.... - .... = ....

.... - .... = ....

5 - 2 = ....

.... - 3 = 2

5 - .... = 4

1 = .... 0 ....1 - ....

.... - .... = 0

.... - .... = ....

3 -1 2

4 -1

4 -2

5 -3

2 -1

5 -1

3 -2

4 -3

4 -4

5 -5

2 -0

3 -3

3 -0

2 -2

1 -1

5 -2

4 -0

5 - 4

30

2 3 - 1 = ........

5 - 1 = ........

2 - 0 = ........

4 - 1 = ........

5 - 2 = ........

5 - 0 = ........

3 5 - 2 = .....

5 - 3 = .....

4 - 2 = .....

1 =4 5 - .....

3 - ..... = 1

3 - ..... = 2

31

3 5 - 2 = ........

5 - 3 = ........

4 - 2 = ........

5 - 4 = ........

3 - 2 = ........

4 - 1 = ........

4 - 3 = ........

5 - 5 = ........

5 - 0=5 .....

..... - 3 = 0

.... - 3 = 1

..... - 3 = 2

..... - 5 = 0

..... - 0 = 4

..... - 2 = 2

32

..... - 1 = 2

4 2

4 4

2 ..... 4

3

3 2 .....

..... 5

4

1 .....

5 1

5 2

.....

..... 1

.....

2

3

2

1 1 .....

..... 1

..... 2

1

..... 4

..... 1

2 - 1 1 ............

5 - 2

4 - 2

............

............

3 - 3

3 - 0

3 - 2

............

............

............

3 - 1

4 - 1

2 - 2

............

............

............

5 - 0

5 - 4

4 - 3

............

............

............

2 - 0

4 - 0

4 - 4

............

............

............

33

Vücudumuz İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü, üç dudaklı bir adam? Olur mu hiç, üç dudak, dön de aynaya bak. Hangi balon, hangi çocuğundur?

2 5-1= 4

4 4-2=

1 5-2=

3

4-3= 34

5 - 1 =4

4 - 1 =3

3 - 1 =

2 - 1 =

1 - 1 =

5 - 0 =

5 - 2 =

4 - 2 =

5 - 5 =

2 - 2 =

4 - 0 =

5 - 3 =

4 - 3 =

3 - 3 =

3 - 0 =

5 -4 =

1 =3 4 - .....

2 =0 2 - .....

0 =1 1 - .....

5 - ..... = 4

3 - ..... = 1

2 - ..... = 2

3 - ..... = 3

5 - ..... = 3

3 - 2

4 - 1

4 - 2

2 - 0

3 - 0

4 3 - .....

1 - .....

2 - .....

0

0

4 - 4

5 - 2

0

3

3 - 1

5 1 - ..... 4

1 35

6 altı .... .........

6 altı

.... .........

6

....

6

6

altı altı altı :-)

Altı top çiziniz.

Altı rakamlarını pembe renge boyayınız.

36

.........

6

6

6

altı altı

altı altı

altı altı

6 6

6 6

6 6

Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

6

2 .............. iki .....

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

6

6

6

0

0

0 37

7 yedi

7 yedi .... .........

.... .........

.... .........

7

7

7

yedi yedi yedi :-)

Yedi top çiziniz. yedi, dört, altı, beş

38

7

7

7

yedi yedi

yedi yedi

yedi yedi

7

7

7

7 7 Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız. 7

7 3 .....

üç ........

5 .....

beş ........

.....

........

.....

........

.....

........

.....

........

.....

........

.....

........

7

7

7

6

6

6 39

sekiz 8 ............ .....

8 sekiz

...... ............

..... ............

8

8

8

sekiz

sekiz

sekiz

Sekiz top çiziniz. Sekiz, yedi, beş, dört

40

8

8

8

sekiz sekiz

sekiz sekiz

sekiz sekiz

8

8

8

8

8

8

Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

8 4 .............. dört .....

8 sekiz ..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

..... ..............

8

8

8

7

7

7 41

9 .....

9 dokuz

.... ...........

9

dokuz ...........

.... ...........

9

9

dokuz dokuz dokuz

Dokuz top çiziniz. dokuz, sekiz, beş, yedi

42

9

9

9

dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz 9

9

9

9

9

9

Ağaçta kaç tane elma var? Elmaları boyayınız.

9

6 altı ....... ...............

5 ............... beş .......

....... ...............

....... ...............

....... ...............

....... ...............

....... ...............

....... ...............

9

9

9

8

8

8 43

Alıştırmalar

6 7 9 5 8 3

altı

7

yedi

.....

........................

6 altı .........................

..9...

........................

.....

........................

.....

........................

.....

........................

.....

........................

..5...

........................

..8...

........................

..0...

........................

..7 ...

........................

44

9 .....

.....

.....

dokuz ......................

......................

......................

.....

.....

.....

......................

......................

......................

Sonra gelen sayıyı yazınız.

8 7 ...... 3 2 ......

4 ......

6 ......

2 ......

0 ......

1 ......

8 ......

5 ......

3 ......

...... 4

...... 6

...... 3

...... 9

...... 1

...... 7

...... 2

...... 8

Önce gelen sayıyı yazınız.

4 5 ...... 2 3 ......

Aralarındaki sayıyı yazınız.

7 8 6 ...... 1 2 0 ...... 1

....

8

2 ....

....

2 ...... 4

4 ...... 6

3 ...... 5

7 ...... 9

1 ...... 3

5 ...... 7

3

6

4 ....

5

4

.... 45

....

3 ....

7

2

....

1 ....

9

Toplama İşlemi +

= =

+ + +

= =

+

= 4 +3 7

4 +4 ........

5 +3 ........

4 + 5 ........

3 +3 ........

6 +3 ........

5 +2 ........

6 + 1 ........

3 + 2 ........

5 +0

6 + 2

3 +4

........

........

.... + ....

.... + ....

........

........ 46

........ .... + .... ........

5 +3= 8

5 + .... = ....

4 + 5 = .... 9 ....

.... + 2 = ....

8

1 = 9

4

+

1 = .....

2 = .....

6

+

2 = .....

5

+

+

5 +4 9 .............

4 +3 .............

4 +4 .............

3 +3

6 +3

4 + 2

.............

.............

.............

2 +3

6 +0

3 +5

.............

.............

.............

47

Toplama Benim adım toplama; Birleştiririm küçük grupları, Toplar toplar çoğaltırım eşyaları, İşlemde artı derler bana, Sayıları büyütürüm sonuçta.

+

Hangi şapka, hangi çocuğundur?

9 4+3=

7

6

7+2= 9

7+1=

8 6+0= 48

4 + 3 =7

5 + 3 = .......

1 + 6 = .......

4 + 1 = .......

8 + 0 = .......

5 + 4 = .......

5 + 1 = .......

6 + 2 = .......

5 + 2 = .......

3 + 0 = .......

2 + 7 = .......

4 + 4 = .......

3 + 3 = .......

2 + 6 = .......

1 + 8 = .......

2 + 2 = .......

4 + 0 = .......

1 + 7 = .......

0 + 7 = .......

0 + 9 = .......

6 + 0 = .......

3 + 4 = .......

3 + 6 = .......

0 + 6 = .......

6 +3

7 +1

7 +2

8 + 1

.............

.............

.............

.............

9 +0

4 +3

6 +1

5 +3

.............

.............

.............

.............

5 +4

4 +4

2 +7

1 +8

.............

.............

.............

.............

49

2 3 4 0 1

5 + + + + +

5 ..... ..... ..... ..... .....

8 + + + + +

3 ..... 2 ..... 1 ..... 5 ..... 4 .....

6 4 2 5 3

3 5 6 7 4

9 5 + ..... + 6 + ..... + 0 +

3 4 + .... .... + 0 7 + ....

6 +0 .... .... + 3 .... + 6

7 1 + ..... + ..... + ..... + ..... + .....

2 5 + .... 7 .... + 6 2 4 + .... 6 5 + ....

4 ..... 7 ..... 3 .....

2 3 4 0 1

6 + + + + +

4 ..... 3 ..... 1

7 3 + ..... + 2 + ..... + 5 + .....

4 ..... ..... ..... ..... .....

4 5 + .... 2 + .... 3 + ....

3 + .... 2 + .... 1 + ....

3 5 + .... .... + 0 3 + ....

1 + .... 3 + .... 2 + .... 50

7 ..... ..... ..... ..... .....

9 + + + + +

3 ..... 5 ..... 4 .....

6 + 3 + ..... + 2 + ..... + 1

3 6 + .... 9 9 + .... 2 6 + .... 8 7 + ....

2 3 4 0 1

4 + .... .... + 8 0 + ....

4 + .... .... + 8 2 + ....

+1 2 3 5 6 3 4 7 8

+1 1 2 4 6 8

+2 4 6 2 7 5

+2 6 8 0 3 1

+3 5 8 2 3 4

+1 4 5 8 2 1 5 6

+1 5 6 1 8 6 0 3

+2 3 5 7 1 4 6 0

+3 1 4 3 5 6 0 2

+4 0 4 1 2 3 4 5

+ 5 1 2 4

2 5+2=7

+ 6 3 5 4

3 6+3=9

4

0 1+0=1

4+4=8 1

2

3+1=4 4+2=6 51

3 2+3=5 0 5+0=5

7

5 ....

....

....

....

2 + 5

2 + 3

2 + 6

3 + 3

4 +3

9

9

4

6

6

1 8 + ....

6 3 + ....

2 + ....

1 + ....

4 + ....

9

6

8

6

8

3 + 6 ....

2 + 4 ....

.... + 4

.... + 4

.... + 2

9

8

7

5

9

4 + ....

5 + ....

3 + ....

3 + ....

6 + ....

6

7

9

9

8

.... + 5

.... + 3

.... + 3

.... + 5

.... + 6

52

Çıkarma İşlemi 7 - 1= 6

8-3= 5

7 - 4 = .....

9 - 5 = ....

7 - 2 = ........

6 - 2 = .....

9 - 3 = ........

.... - .... = ........

7 - 3 = ........ 53

7-3=4

8 - 4 = ....

5 - 2 = ....

.... - .... = ....

.... - .... = ....

.... - .... = ....

7 - 4 = ....

.... - 1 = 6

8 - .... = 5

5 - 1 = .....

.... - .... = 0

.... - .... = ....

6 -5

9 - 1

8 -2

9 -4

9 -2

8 -6

9 -9

9 -8

7 -2

3 -2

6 - 1

6 -4

7 -6

8 -8

8 -4

54

5 8 - 3 = ........

6 - 2 = ........

9 - 3 = ........

8 - 5 = ........

6 - 5 = ........

9 - 4 = ........

7-2= 5

7 - 3 = .....

8 - 2 = .....

5 =4 9 - .....

9 - ..... = 1

6 - ..... = 2

55

5 9 - 4 = ........

8 - 3 = ........

6 - 2 = ........

9 - 7 = ........

8 - 2 = ........

7 - 4 = ........

9 - 3 = ........

8 - 8 = ........

9 - 8=1 .....

..... - 9 = 0

..... - 4 = 4

..... - 0 = 8

..... - ..... = .....

7 - ..... 2 = ..... 5 .....

..... - ..... = .....

56

..... - ..... = .....

9-3=6

6 - 2 = .....

8 - 2 = .....

7 - ..... = 3

9 - ..... = 8

.... - 8 = 1

6 - 2 4

8 - 4

6 - 5

............

............

9 - 4

9 - 7

8 - 3

............

............

............

8 - 5

9 - 2

5 - 5

............ 6 - 3

............ 5 - 4

............ 8 -7

............

............

............

9 - 1

8 - 0

4 -4

............

............

............

57

Çıkarma Benim adım çıkarma; Kırılan, dökülen, uçan, Kaçan, kaybolan, eksilen Her şeyin sorumlusu benim. İşlemde eksi derler bana, Azaltırım sormadan sana. 4-2=2

Hangi çiçek, hangi vazoya girecek?

2 9-6= 3

6-1=

3 7-5=

8-6=

5 9-4=

6-3= 58

6 - 3= 3

9 - 5 = .......

6 - 1 = .......

7 - 6 = .......

8 - 0 = .......

9 - 3 = .......

7 - 2 = .......

9 - 7 = .......

5 - 2 = .......

3 - 3 = .......

9 - 6 = .......

5 - 4 = .......

8 - 5 = .......

2 - 1 = .......

9 - 8 = .......

2 - 0 = .......

4 - 2 = .......

9 - 9 = .......

8 - 7 = .......

9 - 4 = .......

6 - 5 = .......

4 - 0 = .......

6 - 0 = .......

9 - 2 = .......

7 - 3

8 - 2

7 - 5

8 - 4

.............

.............

.............

.............

9 - 0

5 - 5

6 - 4

8 - 3

.............

.............

.............

.............

9 - 2

9 - 4

6 - 1

9 - 8

.............

.............

.............

.............

59

0

1

3 Değerlendirme 1 2

1

1) Hangisi en uzundur?

4

5

2) Hangisi daha ağırdır?

2

3 4

5

3) Gösterilen sayıları yazınız.

1

2

6 4) Kaç tane olduklarını bulunuz. 7

8

4 7 5

6 9 7

3 2 4

6 5 7

...... ...........

...... ...........

...... ...........

5) Kaç tane olduklarını yazınız ve kalp şekillerini boyayınız. 9

10

4 ........... dört ...... 0

1

60

2

3

4

5

7 8 6 5) Verilen sayı kadarını boyayınız.

9

0

10

1

2

üç

7

beş

8

3

(

(

(

(

(

(

6) Sıralamayı devam ettiriniz. ...........

4

...........

...........

...........

7) Toplamaları yapınız.

3+1= 5+1= 8+1=

3 + 2 = ........ 3 + 3 = ........ 4 + 2 = ........ 5 + 3 = ........ 7 + 2 = ........ 4 + 3 = ........

4 ........ ........ ........

3 + 0 = ........ 6 + 2 = ........ 5 + 4 = ........

6

8) Çıkarmaları yapınız.

7-1= 3-1= 9-1=

6 - 2 = ........ 3 - 3 = ........ 2 - 2 = ........ 6 - 3 = ........ 7 - 2 = ........ 9 - 3 = ........

6 ........ ........ ........

5

3 - 0 = ........ 5 - 2 = ........ 9 - 4 = ........

7

8

9) İşlemini yazınız.

3+2= 5

9

10) İşlemini yazınız.

5-4= 1 6

10 7

8

61

9

10

0

0

1

3 Değerlendirme 2 2

1

4

5

1) Hangi kelebek en yüksektedir?

2

3 4

2) Sırası geleni işaretleyiniz. 5

...................

3) 2 tanesini boyayınız.

6 7

4) Rakamlarla yazılışlarını eşleyiniz. sekiz üç altı

8

3 8 6

dokuz beş sıfır

9

5) Sayı kadarını çerçeve içine alınız.

10

5

7

0

1

3

2

0 5 9

0 62

3

4

4

5

6

8

7

9

0

10

1

6) Önce ve sonra gelen sayıları yazınız.

6 7 ...... 8 ......

...... 2 ......

...... 6 ......

...... 4 ......

...... 8 ......

...... 1 ......

...... 3 ...... 2 ...... 5 ......

3

7) Toplamaları yapınız.

3 + 3 = ........ 4 + 3 = ........ 4 + 4 =........ 2 + 3 = ........ 2 + 2 = ........ 4 + 5 = ........

7 + 2 = ........ 9 5 + 3 = ........ 8 + 0 = ........

3 + 6 = ........ 6 + 2 = ........ 5 + 4 =........

8) Çıkarmaları yapınız.

5 - 2 = ........ 9 - 2 = ........ 6 - 2 = ........

1 7 - 6 = ........ 5 - 3 = ........ 9 - 8 = ........

9 - 9 = ........ 7 - 3 =........ 5 - 4 =........

8 - 8 = ........ 5 - 5 = ........ 9 - 6 = ........

9) İşlemini yazınız.

4

5

6 7

5+1= 6

8 10) İşlemini yazınız. 9

7-4= 3

10

6

7

8

63

9

10

0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 64

1 onluk 4 birlik

1 onluk 7 birlik

14 ......

......

1 onluk 9 birlik

1 onluk 5 birlik

......

......

1 onluk .... 8 birlik ....

.... onluk .... birlik

......

......

.... onluk .... birlik ......

.... onluk .... birlik ...... 65

Alıştırmalar 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2 20

1 bir

2 iki

3 üç

4 dört

5 beş

6 altı

7 yedi

8 sekiz

9 dokuz

10 on

1 1 on bir

12 on iki

13 on üç

14 on dört

15 on beş

16 on altı

17 on yedi

18 on sekiz

19 on dokuz

20 yirmi

on ....... bir 11 .......

16 ...... ....... 13 ...... ......

20 .........

..... on dokuz ...... on beş ...... on iki

....... sıfır

..... on sekiz 17 ...... ....... 14 ...... ......

20 yirmi .......

1

2

3

11 19 66

20

10 .......... on ..........

.......... ........ ..........

.......... ........ ..........

13 .......... on .......... üç ........

.......... ........ ..........

.......... ........ ..........

.......... ........ ..........

.......... ........ ..........

.......... ........ ..........

19 .......... on dokuz ........ ..........

.......... ................

0 67

20 19

18

1’den 20’ye kadar sıra ile noktaları birleştirip, resmi boyayınız.

Sonra gelen sayıyı yazınız.

12 ...... 14 ......

18 ...... 16 ......

11 ......

10 ......

...... 15 ...... 20 ...... 7

...... 18

Önce gelen sayıyı yazınız.

...... 9

...... 11

Aralarındaki sayıyı yazınız.

8 ...... 10

17 ...... 19

11 ...... 13

5 ...... 7

9 ...... 11

13 ...... 15

18 ...... 20

16 ...... 18

68

2

13

on üç

16

on altı

......

on sekiz

20

1

14 ......

on bir

15

19 20

......

on iki

10 19 ......

on yedi

11

19 20

1 69

Abaküste gösterilen sayıları yazınız. Onlar BasamağıBirler Basamağı

11

.......

....... BB

OB

BB

OB

....... BB

OB

BB

OB

BB

OB

.......

.......

Verilen sayıları abaküste gösteriniz. BB

OB13BB

OB

16

BB

OB

12BB

OB

15 70

BB

OB

11 BB

OB10

onluk 1

birlik 3

onluk

birlik

birlik 5

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk 1

13

15

71

Sıra Sayıları Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Çocukların sıra numaralarını yazınız.

1.

6.

2. 3.

4.

5.

1.

8. Cadde

15.

2.

9. Cadde 10. Cadde 11. Cadde 12.Cadde 13.Cadde 14.Cadde

16.

17.

18.

72

19.

20.

Okunuşlarını yazınız. 1. = birinci .....................

6. =.....................

11. =..................... on birinci

16. = .....................

ikinci 2. = .....................

7. =.....................

12. =.....................

17. = .....................

3. = ..................... üçüncü

8. =.....................

13. =.....................

18. = ..................... on sekizinci

4. = .....................

dokuzuncu 9. = .....................

14. =.....................

19. = .....................

5. = .....................

10. =.....................

15. =.....................

20. = ..................... yirminci

Sıra sayılarını yazınız.

20.

1. 2.

9. Sıra sayılarını yazınız.

12.

13.

10. 11.

on birinci =........ 11.

yedinci = ........

on sekizinci = ........

dördüncü = ........

on altıncı =........

yirminci = ........

on yedinci

sekizinci = ........

15. on beşinci =........

altıncı = ........

on dördüncü = ........

beşinci

= ........

=........

üçüncü = ........

on dokuzuncu = ........

onuncu

= ........

on üçüncü = ........

birinci = ........

dokuzuncu

ikinci

= ........

on ikinci

73

= ........

= ........

Toplama İşlemi

10 8 + 2 = ......

15 + 3 = ......

10 + ..... = ......

..... + 2 = ......

..... + ..... = .....

5+8=

12 +

= 14

+ 8 = 11

7+6=

10 +

= 19

+ 10 = 14

2 +7

14 + 5

4 3 +2

5+4+3= 1+3+6=

11 + 6

2 2 +2

+ 7 17

+ 9 16

5 2 + 1

2+3+2= 2+4+6= 74

+

13

+

19 1 3 +2

11 18

4 4 +2

2 + 2 +1 = 5+2+3=

5+3= 8 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4+ 3= 7

2+6=

2 +2 =

1+8=

5+ 5=

7+3=

9+1 =

2+8=

5+4+1=

2+3+5=

2 + 3 +3=

5+2+1=

3+3 +3=

2+7+1=

0 1

2

3 4

5

6 7 8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 + 6 = 19

3+6= 9 6+4=

7+2=

12 + 5 =

5+4+4 =

9+1 +2=

12 + 2 + 1 =

10 + 4 + 4 =

15 + 3 + 2 =

12 + 3 + 2 =

14 3 +2

10 2 +2

5 5 +5

11 3 +3 75

5 4 +2

4 7 +2

14 11 8

7

4

12 9

7 + 12 3 0

2

8

5 10

10 +

10

17 14

17

3 +

10 16

13 +4

7

....... 18 + 1

9 12

9

.......

5

0

10 + 3 13 .......

14 + 1

10 +4 ....... 11 + 4 .......

10 + 0 .......

12 + 1 .......

9 + 6 .......

15 + 2

.......

....... 16 + 0

12 + 7

18 + 0

.......

.......

....... 10 + 6 16 .......

4

14 15 + 4

9 1

....... 16 + 3 ....... 76

7

5

8

9 + 6

3

2

0 4

10 + 2 = 10 + 5 =

10

7+

1 6+9=

7+8=

3=

13 + 2 =

8+7=

19 + 1 =

15 + 0 = 20

20

11 + 4 =

6+4=

20

10 12 15 20 77

9 5 2 ....... 4 .......

7

10

8

4 .......

4

.......

7

.......

5

.......

7

.......

1

.......

10

.......

4

.......

0

.......

3

.......

1

.......

2

.......

5

.......

2

.......

6

0

.......

3

.......

5

.......

0

.......

.......

3

.......

2

.......

4

.......

2

4 9 13 10 3 8 +7

11 + 5

14 + 3

8 +6

16 + 1

12 + 5

9 +7

12 + 4

14 + 5

15 + 3

13 + 2

20 + 0

17 + 2

10 + 7

78

6= 14 +

8= 10 +

13 + 7 = 1

5 3+

=

12 + 8 = 12 + 5 = 15 + 4 =

11 + 4 = 9+7=

9+8=

8+8= 11 + 3 =

10 + 4 =

+5 14 19 9 14 15 7 8 12

7+9=

10 + 7 =

+6 14 11 8 10 9 0

+3 15 10 6 17 14 16 79

+7 11 9 10 13 7 12

+ 14 0 6 3 5 4 2

17 9 13 ....... 10 .......

14

14 8 .......

10

.......

15

4

.......

7

.......

.......

.......

9

12

9 .......

11

.......

.......

6

.......

8

.......

.......

11

18 11

.......

.......

9

.......

10

.......

.......

7

6

14

13

6

.......

3

.......

7

.......

.......

4

.......

7 15 5 14 11 6 +

+

7

+

10

+

16

9

+

+

12

+

17

+

11

10

18

19

18

16

19

14

9

13

11

10

12

14

13

9

+

18

+

17

+

16 80

+

17

+

19

+

18

Birlikleri örneğe uygun olarak boyayınız. Toplamı bulunuz. 1 onluk + 5 birlik = 15

1 onluk + 7 birlik =

......

1 onluk + 6 birlik =

......

1 onluk + 2 birlik =

......

1 onluk + 4 birlik = ......

1 onluk + 1 birlik =

......

1 onluk + 3 birlik =

1 onluk + 8 birlik =

......

......

Birliklerin sayısını yazınız ve toplamı bulunuz. 8 birlik = ...... 18 1 onluk + .....

1 onluk + ..... birlik = ......

1 onluk + ..... birlik = ......

1 onluk + ..... birlik = ......

1 onluk + ..... birlik =

1 onluk + ..... birlik = ......

......

81

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 7 + 3 = 10 7+ 7 = 9+5= 3 +1 1 = 9+1

6+4

10

10

7+ 7+ 7+ 7+

= 20 = 13 = 11 = 15

1+1

2+2

2

4

+1 5 + 17 +4 +11

= 20 = 18 = 11 = 15

7+9= 7 + 13 = 8 + 11 = 6 + 7= 5+5

2+8

8+ 8+ 8+ 8+

10 +10 = 6+5= 12 + 7 = 11 + 9 = 7+3 4+6

= 20 = 13 = 11 = 15

= = = =

1+9

9+ 9+ 9+ 9+

8 13 11 15

10 + 10 + 10 + 10 +

7+7 8+8

+ 10 + 10 + 10 + 10 82

8 + 2 3 + 7 10 + 0

= 20 = 13 = 11 = 15

3+3 4+4 5+5 6+6

+5 +7 +4 + 13

5+8= 10 + 9 = 8 +10 = 20 + 0 =

= = = =

20 11 14 16

= 20 = 13 = 11 = 15

9 + 9 10 + 10

+5 +7 +4 +1 1

= 10 = 8 = 5 = 12

19

15

20

14 10 .......

5 .......

6

.......

9

.......

11

.......

12

16

.......

9

.......

9

10 .......

14

.......

3

.......

17

.......

12

.......

.......

16

.......

7

.......

8

.......

4

8

.......

5

.......

11

.......

8

.......

.......

13

.......

7

.......

4

.......

1

8 17 12 2 16 9 12 +7 19

+9 17

+ 8 13

+ 6 10

+ 5 18

+ 7 19

+ 10 16

+2 19

+4 15

+ 4 13

+ 3 12

+ 5 19

+ 4 16

+ 4 14

83

Zihinden toplayınız. 15 10

+

5

5

+

3

4

+

2

2

+

9

7

+

6

8

+

8

8

+

10

5

+

7

9

+

8

5

4

17

12 7

5

1

7 3

5

5 8

3 84

6

5

7 9

3

3

4

0 8

4

4

8 2

3

5

6

Zihinden toplayınız. 12 10

+

2

7

+

7

4

+

8

3

+

8

9

+

6

6

+

5

9

+

10

3

+

9

8

+

5

2

2

10

12 3

5

4

5 9

1

1 2

6 85

8

2

6 7

3

7

7

3 7

5

5

6 8

4

9

9

Çıkarma İşlemi

6 10 -...... 4 = ......

17 - ..... = ......

..... - 4 = ......

..... - ..... = .....

..... - 3 = .....

13 - 3 = 10

19 - 7 =

10 - 4 =

19 - 11 =

17 - 7 =

15 - 3 =

18 - 5 =

14 - 9 =

11 - 5 =

10 - 9 =

13 - 7 =

13 - 6 =

17 - 14 =

17 - 12 =

20 -12 =

20 - 13 =

1-0

2-0

1

2

9 - 7

3-0

6 - 5

4-0

5 - 3

5-0

6-0

8 - 5 86

7-0 8-0

8 - 6

5 - 5

9 - 0 10 - 0

9 - 0

7-5= 2 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9-3= 6

6-2=

9-4=

9- 1=

9-7=

4-3=

6-5=

7-3=

6-5=

8-6=

9-9=

8- 1=

4-2=

9-5=

9-0=

9-6=

0 1

2

3 4

5

6 7 8

9 10 11

7-5= 2

12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 - 5 = 12

5- 5=

6- 3=

4- 1 =

3- 3=

8- 3=

7-2=

7-0=

8- 5=

9 - 7

9 - 8

18 - 13

17 - 7 87

19 - 9

15 - 3

18 - 11

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 7 - 3 = 4 19 - 9 = 10 - 10 = 19 - 8 = 7- 7=

13 - 3 =

13 - 5 =

14 - 7 =

9- 5=

11 - 9 =

12 - 7 =

1 3 - 10 =

17 - 11 =

17 - 4 =

20 - 9 =

20 - 17 =

9-1

6-1

8

5

5-1

8-1

7-1

2-1

9-1

4-1

3-1

10 - 1

20 - 13 = 7 17 -

= 9 16 -

= 7 11 -

=3

13 -

= 0 13 -

= 9 14 -

=0

= 7 15 -

= 11

15 -

= 10 10 -

=9

= 14

= 15 12 -

= 3 15 -

=8

918 1-1

0

= 5

2-2

13 19 -

3-3

4-4 5-5

6-6

7-7 8-8

9 - 9 10 - 10

0

20 - 5 = 15

- 5= 2

- 5 = 13

- 5= 0

- 7 = 13

- 7 = 10

- 7= 9

- 7= 2

- 4 = 11

- 4 = 12

- 4 = 16

- 4= 6

- 11 = 4

- 9= 4

- 12 = 8

- 11 = 3

88

16 - 3

19 - 6

15 - 3

20

20 - 0

14 - 3

18 - 7

19 - 8

17 - 7

9 - 9

17

15

14

19 18

5 - 3

9 - 4

17 - 5

17 16 15 14

17 - 7 10

-

9 9 19 - 2 17

-

18

-

11

-

13 0

16 4

-

17

13 12

-

11 10 9 8

15

7

-

-

-

6

10

11

17

19

19

-

-

11

12

17

- 5 4

- 7 2

- 10 10

- 5 14

- 7 11

- 4 12

6

- 2 16

- 6 13

5 4 3

- 2 12

- 4 14

2

-5 3

1 89

Alıştırmalar 10 + 2 = 12

10 10 + 5 = ....... + 3 ....... 10 + 4 = .......

10 10 - 0 = ....... 10 + 7 10 - 2 = ....... - 10 ....... ....... 10 - 9 = .......

10 + 1 = .......

10 - 5 = .......

10 10 + 6 = ....... + 8 10 + 9 = ....... .......

10 10 10 - 4 = ....... + 10 - 3 ....... 10 - 8 = ....... .......

10’a tamamlayınız.

90

10 - 7 ....... 10 - 6 .......

7 yedi = .....

on iki

= ........

yirmi = ........

dokuz = ........

on sekiz = ........

beş = .....

on dört = ........

sıfır = ........

on bir = ........

on dokuz = ........

on = .....

on yedi = ........

on üç = ........

on beş = ........

on altı

= ........

Kutuları sayıp yazınız. Büyük olan sayıyı işaretleyiniz.

3 ....... 5 .......

....... .......

....... .......

....... .......

....... .......

....... .......

Büyük olan sayıyı yuvarlak içine alınız. 4

7

3

5

2

3

4

6

9

12

10

11

5

7

6

6

8

3

2

0

1

15

17

14

16

18

13

altı 6 = .............

on ......... yedi 17 = ......

15 = ...... .........

19 = ...... .........

20 = .............

13 = ...... .........

16 = ...... .........

11 = ...... .........

10 = .............

12 = ...... .........

18 = ...... .........

14 = ...... .........

91

Kutuları sayıp yazınız. Küçük olan sayıyı işaretleyiniz.

2

3 5 ....... 10 .......

....... .......

....... .......

....... .......

....... .......

....... .......

5

Küçük olan sayıyı yuvarlak içine alınız. 5

14

9

4

19

7

12

15

12

20

6 12

4

9

5

7

9

16

18

13

7

2

0

16

1

15

14

5

2

3

8

12

13 19

9

11 14

15 92

0 1

1

3

4

5

1) Şekillerle verilen sayıları onluk ve birliklere ayırarak bulunuz. onluk 1

2

3 Değerlendirme 3 2

onluk

birlik 7

birlik

onluk

birlik

2) Belirtilen sayıları bulunuz.

4

5

O B 1 3

O B

O B

O B

O B

O B

3) Sayıları onluk ve birliklere ayırınız.

6 7

13 = 1 onluk + 3 birlik

16 =

onluk +

birlik

19 =

onluk +

birlik

12 =

onluk +

birlik

15 =

onluk +

birlik

18 =

onluk +

birlik

4) Sıra numaralarını yazınız.

8

2.

1.

9

7.

10 0

1

93

2

3

4

5

60 1

1

7

2

3

8

4

9

0

5

10

5) Sıra sayılarını yazıyla ve sayıyla yazınız. beşinci 5. = .....................

2

1

10. =.....................

on birinci = ....... 11.

15. = .....................

sekizinci = .......

2

üçüncü = .......

6) Toplamaları yapınız.

3 4

5

+ 8 0 5 7

2

4

5

13

13

7

3

6

6 + 4

1

5

5 10

4

5+2=7

7 + 10 = 17

3 12 9 8

7

9

3

3 3

7) Toplamaları yapınız.

6

8

10

5 8 + 5 = 13

2

10 4

10 +

6

7 2

7

0 8

5

6

7

8

8) Çıkarmaları yapınız.

10 - 3 =

10 - 8 =

16 - 10 =

19 - 4 =

10 - 7 =

10 - 5 =

14 - 4 =

19 - 8 =

10 - 4 =

10 - 1 =

12 - 2 =

19 - 9 =

10

6

7

8

94 94

9

10

9

10 0

9

0

0

1

1

3 Değerlendirme 4 2

4

5

1

1) Vazolardaki çiçeklere sıra numarası veriniz.

2

2

3 1. 4

2.

3

5.

4

2) 1. soruda, vazolardaki çiçeklere verdiğiniz sıra numaralarını yazınız.

5 5

5. 6 7

8

1.

2. 6

3) Şekillerle verilen sayıları onluk ve birliklere ayırarak bulunuz. onluk 1

birlik 3

onluk

birlik

onluk

birlik 7

4) Toplamaları yapınız.

+ 4 2 1 3 3 7 1 0 2 5 5 7

9

10 0

1

+ 5 3 0 10 9 2 7 1 95 95

2

3

4

5

8

9

10

6 1

7

5) Belirtilen sayıları bulunuz.

8

0

10

9

1

2

2

3

3 O B 1 2

4

O B

O B

O B

O B 4

6) Onluk ve birliklere ayrılmış sayıları bulunuz.

5

1 onluk + 7 birlik = 17

1 onluk + 6 birlik =

1 onluk + 2 birlik =

1 onluk + 4 birlik =

1 onluk + 5 birlik =

1 onluk + 9 birlik =

5

7) Çıkarmaları yapınız.

6 14 - 4

7

....... 18 - 5

8

.......

19 - 6 13 .......

17 - 6 .......

9

15 - 1 .......

18 - 8

18 - 7

16 -4

....... 16 - 5

....... 18 - 8

.......

.......

.......

15 - 3 12 .......

18 - 18 .......

17 - 7 .......

12 - 1

6 15 - 5 ....... 16 - 2 .......

6

9

beşinci 5. = .....................

11. = .....................

19. = .....................

6. = .....................

13. = .....................

18. = .....................

7

8

.......

8) Okunuşlarını yazınız.

10

7

8

96 96

9

10

10 0

0

1

1

2

3

3

2

4

5

1

Değerlendirme 5

1) Oya’nın 9 balonu vardı. 4’ü patladı. Kaç balonu kaldı?

2

İşlemi: 9 - 4 5 balonu kaldı.

3

4

b) 5

a) 4 5

4

c) 6

2) Ali’nin 9, Ayşe’nin 5 elması var. İkisinin toplam kaç elması olur?

5

İşlemi:

6

6

7

8

a) 14

b) 12

c) 16

7

3) 7 zeytinin 1 tanesini yedim. Geriye kaç zeytin kaldı ?

8

İşlemi:

9

9

a) 5

10 0

b) 7 1

c) 6 97 97

2

10

3

4

5

0 1

2

1

3

2

4

5

1

4) Suna’nın doğum günü partisinde 9 bardak meyve suyunun 4’ü içildi. Kaç bardak meyve suyu kaldı?

22

İşlemi:

3

33

4

44

5

b) 5

a) 4

c) 6

5) Birinci ağaçta 10, ikinci ağaçta ise 3 elma vardır. İki ağaçta toplam kaç elma vardır? İşlemi:

5 5

6

6 a) 14

7

8

b) 13

c) 15

7

6) Birinci tele 5, ikinci tele 4, üçüncü tele 3 kuş konmuştur. Tellere toplam kaç kuş konmuştur? İşlemi:

8

9

9

a) 10

10 0

b) 14 1

c) 12 98 98

2

10

3

4

5

0

1

3

2

4

0

5

11

1

7) Toplama işlemlerini yapınız. 10 + 6 = 16

22

33 44

10 +

=

10 +

=

10 +

=

2

3 4

8) Çıkarma işlemlerini yapınız. 14 - 4 = 10

5 5

6

12 -

=

15 -

=

13 -

=

5

6

9) Sıra numaralarını yazınız ve sıra numarasının rengine boyayınız.

7

8

9

7

1. 1.

2. 3. 5. 9. 13. 2. 6. 10. 14. 3. 7.

11. 15. 4. 8. 12. 16. 17.

10) 1’den 10’a kadar sıra ile noktaları birleştirip, resmi boyayınız.

9

:-)

Bir can, iki can, üç can, dört can, Beş can, altı can, yedi can, Sekiz can, dokuz can, on can, Bu da benim amcam.

10 0

1

99 99

2

3

4

8

10 5

KISALTMALAR VE SEMBOLLER OB: Onlar basamağı BB: Birler basamağı (+): artı (-): eksi (=): eşit

100

SÖZLÜK abaküs: Basit hesaplamaları kolayca yapmaya yarayan araç, sayı boncuğu. az: Bir diğerinden, gerekenden eksik. basamak: Bir sayının rakamlarının bulunduğu yer. birlik: Tek bir olma durumu. çıkarma: Geriye doğru saymanın kısa yolu. daire: Yuvarlak, çember biçiminde olan şekil. dörtgen: Dört kenar ve dört açısı olan şekil. eş: Şekil ve büyüklüğü aynı olan nesneler. geriye sayma: Büyük sayıdan küçük sayıya doğru sayma. ileriye sayma: Küçük sayıdan büyük sayıya doğru sayma. onluk: On birlikten oluşan. rakam: Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. sayı: Sayma, ölçme, tartma gibi işlemlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz. tablo: Birbiriyle ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin tümü. toplama: Sayıları birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi. nesne: Varlık. üçgen: Üç köşesi ve üç kenarı olan kapalı şekil.

101

KAYNAKÇA Arıkan Osman, İlköğretim Matematik 1, Arıkan Yayınları ,1998. Ay Melek,Bülbül Risalet, Ersayar Rabiye, İlköğretim 1 Matematik Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2007. Aydın Aysel, Bilgiç Matematikçi 1, Salan Yayınları, İstanbul, 2007. Demiroğlu M.,Dilege Z.,Özbek H., Matematik Çalışma Kitabı 1, Morpa Yayınları, İstanbul,2001. Denge Bilal, Matematik 1, Denge Yayınları, 2000. Dolunay Metin, İmamzade Gülay,Özden Emine Sevgi, Etkinliklerle Temel Dersler 1, Morpa Yayınları, İstanbul, 2006. Ekren Kerim, Öğreten Matematik 1, Erdem Yayınları, İstanbul, 2006. Hewavısenti Lakshmı, Eğlenceli Matematik, Şekiller ve Cisimler, Epsilon Yayınları, 1993. İlkokul (Temel Eğitim 1. Kademe) Matematik Dersi İlköğretim Programı Çalışma Taslağı, KKTC MEB Yayınları, Lefkoşa, 2002, 2006, 2007. İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Matematik Dersi ( 1 - 5 sınıflar ) Öğretim Programı, MEB Basım Evi Ankara, 2005 . Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. Tyler Jenny, Gee Robyn, Saymaya Başlamak, Tübitak Yayınları, 2004. Yazgan Yücel, Güzel Yazı El Kitabı, Lefkoşa, 2005. 102