Matematik 2. 2. Kitap

  • Author / Uploaded
  • coll.

Citation preview

Matematik 2 2. Kitap TEPGEP Proje Sorumlusu Dr. Havva Dağsever Tal m ve Terb ye Da res Müdürü Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Pehl van DAÜ Öğret m Üyes Ed törler Prof. Dr. Osman Cankoy Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu Yazarlar Prof. Dr. Osman Cankoy Uzm. Havva Değg n Orhunöz

KKTC M ll Eğ t m ve Kültür Bakanlığı Bu k tap, Temel Eğ t m Program Gel şt rme Projes (TEPGEP) kapsamında, KKTC M ll Eğ t m ve Kültür Bakanlığı, Tal m ve Terb ye Da res tarafından, lkokullarda ders k tabı olarak kullanılması ç n hazırlatılmıştır.

1 YAŞAMIN İÇİNDEN

©KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI/2017 Matematik 2 2. Kitap Düzelti Uzm. Hacer Gürtunalı Uzm. Gizem Mullaoğlu Adnan Hafızoğlu İbrahim Mustafa Taşkan Nusret Sırdar Desem Mullaaziz Çisem Öğmen Dil Uzmanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade Grafik Tasarımı Havva Değgin Orhunöz ve Prof. Dr. Osman Cankoy Sayfa Düzeni Havva Değgin Orhunöz ve Prof. Dr. Osman Cankoy Kapak Tasarımı Prof. Dr. Osman Cankoy

Baskı Ağustos 2017

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Bu kitap KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır. Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy

1 YAŞAMIN İÇİNDEN

ANDIMIZ Türk’üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 - 1938)

1 YAŞAMIN İÇİNDEN

Dr. Fazıl KÜÇÜK (1906 - 1984)

Rauf R. DENKTAŞ 1924-2012

1 YAŞAMIN İÇİNDEN İçindekiler Bölüm 1 Sayıları Karşılaştıralım.....................................................................................................................1 Ünite Hazırlık ................................................................................................................................................2 Konu 1: Doğal Sayıları Karşılaştırma ..............................................................................................................3 Ünite Hazırlık ................................................................................................................................................8 Konu 2: Doğal Sayıları Sıralama ...................................................................................................................10 Konu 3: Doğal Sayılarda Sıra Bildiren Sayılar ...............................................................................................17 Bölüm Değerlendirme Testi ................................................................................................................................20 Bölüm 2 Yuvarlama ....................................................................................................................................23 Ünite Hazırlık .............................................................................................................................................24 Konu 1: Doğal Sayılarda En Yakın Onluğa Yuvarlama ..................................................................................25 Ünite Hazırlık ..............................................................................................................................................34 Konu 2: Doğal Sayılarda Tek – Çift Sayılar ...................................................................................................37 Bölüm Değerlendirme Testi .......................................................................................................................42 Bölüm 3 Şekillere Yolculuk .........................................................................................................................47 Bilgi Hatırlatma ..........................................................................................................................................48 Konu 1: Kare ................................................................................................................................................52 Konu 2: Dikdörtgen .....................................................................................................................................53 Konu 3: Üçgen .............................................................................................................................................55 Konu 4: Daire...............................................................................................................................................57 Konu 5: Çember...........................................................................................................................................57 Bölüm Değerlendirme ................................................................................................................................59 Bölüm Değerlendirme Testi .......................................................................................................................67 Bölüm 4 Haydi Toplayalım .........................................................................................................................71 Konu 1: Doğal Sayılarda Eldeli Toplama ......................................................................................................72 Kendimizi Değerlendirelim .........................................................................................................................79

Konu 2: Yan Yana Eldeli Toplama İşlemi ......................................................................................................80 Konu 3: Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma .........................................................................82 Konu 4: Zihinden Toplama İşlemi ...............................................................................................................88 Problemleri Zihinden Çözme .....................................................................................................................94 Problem Kurma ..........................................................................................................................................96 Problem Çözelim ......................................................................................................................................98 Bölüm Değerlendirme Testi .....................................................................................................................102 Bölüm 5 Haydi Çıkaralım .........................................................................................................................105 Konu 1: Doğal Sayılarda onluk Bozarak Çıkarma İşlemi ............................................................................106 Kendimizi Değerlendirelim ......................................................................................................................114 Konu 2: Zihinden Çıkarma İşlemi...............................................................................................................115 Konu 3: Zihinden Çıkarma İşlemi Yaparak Sonucu Tahmin Etme ..............................................................117 Kendimizi Değerlendirelim .......................................................................................................................120 Problem Çözelim ......................................................................................................................................121

BÖLÜM 1: RİTMİK SAYMALAR Konu 5: Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma.............................................................................125

Konu 4: Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma ..............................................................................124

Problem Çözelim ......................................................................................................................................128 Problem Oluşturalım ................................................................................................................................129 Problem Çözelim ......................................................................................................................................130 Bölüm Değerlendirme Testi .....................................................................................................................132 Bölüm 6: Paralarımız ................................................................................................................................137 . Ünite Hazırlık ...........................................................................................................................................138 Bir Türk Lirası ...........................................................................................................................................142 Problemleri Çözelim .................................................................................................................................150 Kendimizi Değerlendirelim .......................................................................................................................152 Bölüm Değerlendirme Testi .....................................................................................................................154

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ünite Hazırlık

Sonra Gelen Sayıyı Bulalım. 12

........

8

........

15

........

7

........

2

........

9

........

19

........

14

........

6

........

Önce Gelen Sayıyı Bulalım.

2

........

20

........

7

........

17

........

12

........

1

........

10

........

5

........

16

........

11

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Konu 1 Doğal Sayıları Karşılaştırma

Ahmet ile Hülya bloklar ile oynuyorlar. Ahmet’in kaç bloğu var? Hülya’nın kaç bloğu var? Kimin blok sayısı büyüktür? Örnek

22

24

24, 22’den büyüktür. 22, 24’ten küçüktür.

ya da

Çalışma

Örnek

24 42 ....... ....... 42 ........ 24 ’den .............. büyüktür. .......,

Örnek

38 48 ....... ....... 38 ........ 48 ’den .............. küçüktür. .......,

3

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar a)

b)

.......

.......

.......

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

c)

d)

.......

.......

.......

.......

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

e)

f)

.......

4

.......

.......

.......

.......

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

......., ........’den ..............

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Örneği inceleyelim. Verilen sayıları karşılaştırıp cümleleri tamamlayalım.

Örnek 80

79

80, 79’dan büyüktür. Çünkü onlar basamağındaki rakam daha büyüktür.

72

35

72, 35’ten ______ Çünkü __________ ____________

50

28

28, 50’den ______ Çünkü __________ ____________

46

65

65, 46’dan ______ Çünkü __________ ____________

90

82

82, 90’dan ______ Çünkü __________ ____________

27

35

35, 27’den ______ Çünkü __________ ____________

5

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıda verilen sayıları karşılaştırarak “büyüktür, küçüktür, eşittir” sözcüklerinden uygun olanı yazalım. a)38, 19’dan ................... b)42, 45’ten ................... c)57, 63’ten ...................

h)71, 81’den ................... ı)43, 39’dan ................... i)98, 99’dan ...................

d)38, 38’e ...................

j)23, 23’e ...................

e)86, 68’den ...................

k)65, 56’dan ...................

f)92, 91’den ...................

l)87, 88’dan ...................

g)45, 45’e ...................

m)67, 76’dan ...................

Aşağıda verilen karşılaştırmaların doğru olması için şekillerin yerine gelebilecek rakamları bulup yazalım. Örnek

a) 65,

5’ten küçüktür. = 7 , 8 veya 9

e) 78,

b) 43,

3’ten büyüktür. = ................

f) 86, 8 den büyüktür. = ................

c)

3, 43’ten küçüktür. = ................

d) 65,

6

5’ten büyüktür. = ................

8’ten büyüktür. = ................

g) 73, 8 ’ten küçüktür. = ................ h)

4, 34’ten büyüktür. = ................

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Sayı çiftlerinden küçük olanı işaretleyelim.

13 , 15 1 , 22 73 , 75 62 , 60 23 , 28

54 , 53 80 , 84 99 , 97 46 , 47 34 , 38

Sayı çiftlerinden büyük olanı işaretleyelim.

22 , 12 63 , 33 48 , 28 50 , 60 90 , 80

19 , 9 33 , 13 65 , 55 27 , 37 43 , 53

Sayı çiftlerini karşılaştıralım. (büyüktür-küçüktür-eşittir)

27 47 31 66 80

............... ............... ............... ............... ...............

35 45 31 76 90

54 56 24 65 80

............... ............... ............... ............... ...............

29 65 42 65 70

7

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ünite Hazırlık Timsah çok acıkmış. Onu daha çok olan yiyeceğe götürelim.

Örnek

4

3

1

5

Çalışmalar Daire içine

8

veya

yaz.

1

3

21

15

25

31

4

3

18

24

40

42

12

16

43

65

93

72

24

27

32

45

83

91

25

20

50

32

65

43

28

32

38

35

73

52

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sayılarla tamamlayınız.

a) 3 onluk 8 birlikten oluşan sayıdan bir önce gelen doğal sayı _____dir. b) 4 onluk 9 birlikten oluşan sayıdan bir sonra gelen doğal sayı _____dir. c) 6 onluktan oluşan sayıdan bir önce gelen doğal sayı _____dir.

88

59

37 71

d) 9 birlik 8 onluktan oluşan sayıdan bir önce gelen

50

doğal sayı _____dir.

e) 7 onluktan oluşan sayıdan bir sonra gelen doğal sayı _____dir. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y kutucuğunu boyayalım.

a) İki basamakli en küçük doğal sayı 10’dur. D

Y

b) Bir basamaklı en küçük doğal sayının birler basamağında bir “1” vardır. D Y c) En küçük sayma sayısı “1” dir. D Y d) 6 onluktan oluşan sayı 5 birlik 6 onluktan oluşan sayıdan Y büyüktür. D e) Bir basamaklı en küçük doğal sayı sıfır “0” dır. D

Y

f) İki basamaklı en büyük doğal sayı yüz “100” den bir önceki D Y sayıdır. 9

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 2 Doğal Sayıları Sıralama

75

48

onluk

69

Doğal sayıları büyükten küçüğe sıralayalım.

birlik

Sayıları sıralarken önce onluk ve birliklerine 4 8 ayıralım. Sayıları sıralarken önc 7 5 e en büyük basamak olan onlar b 6 9 asamağına bakarız. Eğer onlar basamağı aynı ise 75, 69, 48 olarak sıralanır. birler basamağını karş ılaştırırız. Çalışmalar

Sayıları onluk ve birliklerine ayırıp büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Örnek

38 - 19 - 26

onluk

birlik

onluk

birlik

onluk

birlik

3

8

1

9

2

6

26 38 büyüktür ___dan, ___ onluk

birlik

onluk

26 büyüktür ___dan 19 ___ birlik

onluk

birlik

54 - 17 - 99 ___ büyüktür ___dan, onluk

birlik

onluk

___ büyüktür ___dan birlik

onluk

birlik

81 - 96 - 20 ___ büyüktür ___dan,.... ___ büyüktür ___dan

10

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Aşağıda modellenen sayıları bulup, küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

..... < ..... < .....

..... < ..... < .....

..... < ..... < .....

..... < ..... < ..... 11

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Örnek

87

93 4. 85 2.

12

3.

15 1.

58

72

89

63

41

34

49

63

55

82

18

62

48

60

72

84

99

91

53

96

89

82

90

92

59

51

85

90

94

87

18

45

6

16

95

78

26

25

36

66

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

53

14

28 64

__ >__ >__ >__

89

53 24 49

__ >__ >__ >__

83

84 65 75

__ >__ >__ >__

74 76 99 89 __ >__ >__ >__

27 36 69 16 __ >__ >__ >__

19

38 98 79

__ >__ >__ >__

89

69

72 51

__ >__ >__ >__

27 21

19

26

__ >__ >__ >__

13

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıda karışık halde verilmiş sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Örnek

> 38 > 18 > 10

45,10,38,18

45

59,63,34,57

_________

40,25,37, 19

_________

93,86,75,95

_________

27, 34,54,28 13,49,46,28

_________ _________

87, 27, 36,57

_________

Aşağıda karışık halde verilmiş sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Örnek

14

< 18 < 38 < 45

45,10,38,18

10

81,63,85,59

_________

27, 36,15,48

_________

29,58,27, 18

_________

45,25,15,35 70,50,20,40

_________ _________

36,49,42,35

_________

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar Aşağıda çiçeklerde verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 92

42

54

27

64

27

37

86

48

52

98

67

__ >__ >__ >__

__ >__ >__ >__

__ >__ >__ >__

88

57

76

75

12

34

55

89

43

56

43

21

__ >__ >__ >__

__ >__ >__ >__

__ >__ >__ >__

Aşağıda çiçeklerde verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 56

23

65

87

77

55

21

26

75

46

66

44

__> __> __> __

__> __> __> __

__> __> __> __

32

42

76

54

65

34

45

23

43

59

68

98

__> __> __> __

__> __> __> __

__> __> __> __

15

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Sıralamayı bozan sayının kutusunu boyayalım. Örnek

36

24

48

76

48

49

59

57

12

28

26

38

57

67

65

69

81

80

86

93

45

21

34

87

67

68

69

68

45

75

98

89

Aşağıdaki sıralamalarda boş bırakılan kutulara gelebilecek sayıları yazalım. Örnek 83, 55,

_______

,35

_______

, 51, 57

_______

15, 32,

,57

_______

,91, 87

_______

65, 62, 98,

65, 36,

16

54,53,52

, 64, 42

67,

48,

, 51

,30

_______

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Konu 3 Doğal Sayılarda Sıra Bildiren Sayılar

1. birinci

2. ikinci

3. üçüncü

4. dördüncü

5. beşinci

6. altıncı

7. yedinci

8. 9. sekizinci dokuzuncu

10. onuncu

Otobüse binerken sıra ile binmeliyiz. Sıra bildiren sayıları belirtmek Otobüse önce kim binmelidir? için, sayının sağ tarafına nokta( ) konur.

.

Çalışmalar Aşağıda okunuşu verilen sıra sayılarını rakamla yazalım. yirmi üçüncü = 23.

otuz dördüncü =

kırk sekizinci =

altmış ikinci

=

yetmiş altıncı =

doksanıncı

=

Aşağıdaki sıra bildiren sayıların okunuşunu yazalım. 39. = otuz dokuzuncu

46. =

15. =

78. =

87. =

60. =

17

2SAYILARLA UYGULAMALAR

Bir otobüs durağında 10 kişi arka arkaya sıralandık. Ben 5. sırada duruyorum. Her otobüs 4 kişi alabildiğine göre, Ben ........... sıradaki otobüse bineceğim. birinci

ikinci

üçüncü

Altı katlı bir apartmanda oturuyoruz. Alt katımda Ayşe, çatı katımda ise, Cemre oturur. Ben apartmanda ................ katta otururum. üçüncü

dördüncü

beşinci

Kantinde yemiş almak için 5 arkadaş sıraya girdi. Ben yemişimi Alev, Mehmet ve Can’dan sonra aldım. Ben kantinde ................ sırada duruyordum. ikinci

18

üçüncü

dördüncü

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

Alış rmalar

Doğru cevabı ok ile çizerek gösterelim. Bir yarışta dört öğrenci yarışıyor. Ali yarışı birinci sırada bitiriyor. Ayşe ondan sonraki sırada, sonra da sıra ile Arif ve Davut bitiriyor. Ayşe yarışı .............. sırada bitiriyor. ikinci

üçüncü

dördüncü

Öğretmen bütün sınıfa elma dağıtıyor. Ali ile Arda elmalarını aldıktan sonra Elif elmasını alıyor. Elif .............. sırada elmasını alıyor. ikinci

üçüncü

dördüncü

Bir yarışmada Emir, Alper, Şevket ve Ozan yarışıyorlar. Şevket Alper’i hızlanıp geçerse, Şevket yarışı.............. sırada bitir. birinci ikinci üçüncü

19

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bölüm Değerlerdirme Tes Aklımda tuttuğum sayı 12’den büyük, 25’ten küçüktür. 1. Doruk ’un aklında tuttuğu sayı hangisi olabilir? A) 34

23

39

B) 21

C) 10

41

2. Yukarıdaki elmalardaki hangi sayı, en büyüktür? A)

B)

C)

3. Hangi seçenekteki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) 77 - 55 - 18 - 5 B) 9 - 25 - 87 - 81 C) 34 - 51 - 87 - 95 74 43 69 52 85 32 23 46 91 16 4. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 50’den küçüktür? A) 4

B) 5

C) 6

5. Aşağıdaki sayılar harflerle şifrelenmiştir. K

A I T 81 79 89 78 Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa hangi sözcük oluşur? A) TAKI B) KATI C) ATKI 20

BÖLÜM 1: Sayıları Karşılaş ralım

6. Sinema bileti almak için sıraya giren Alev’in önünde 6 kişi olduğuna göre, Alev kaçıncı sıradadır? A) 7. B) 6. C) 5. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin okudukları kitap sayıları yazmaktadır. Kitap Okuma Yarışması Sonucu

Cem Defne Sevcan Havva

61 56 75 80

7. En çok kitap okuyan öğrenci kimdir? A) Defne

B) Havva

C) Sevcan

8. Yarışmanın sonucuna göre Cem kaçıncı gelmiştir?

A) 1. B) 2. C) 3. 9. Yarışmada Sevcan’dan sonra gelen öğrenci kaçıncı gelmiştir? A) 2.

B) 3.

C) 4.

10. Aşağıda hangi sayının okunuşu yanlış yazılmıştır? A) 6. = altıncı

B) 24 = yirmi dördüncü C) 48. = kırk sekizinci

11. Aşağıdaki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. 37

48 Buna göre yazılabilir?

ve

A) 39

24

B) 35

30

C) 38

15

17

yerine hangi seçenekteki sayılar

21

2SAYILARLA UYGULAMALAR

22

BÖLÜM 2: Yuvarlama

BÖLÜM 2: Yuvarlama

23

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ünite Hazırlık Tavşan hangi sayıya daha yakındır?

24

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Konu 1 Doğal Sayılarda En Yakın Onluğa Yuvarlama

01

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

30

21 22 23 24 25 26 27 28 29

20

Yukardaki hayvanlar hangi onluğa daha yakındır? Boyayalım. 10

20

10

20

20

30

10

20

10

20

20

30

10

20

10

20

20

30

Örnek

28

Birler basamağı r küçük onluğa la yı sa n la o 4 ve 1,2,3 lar büyük onluğa yı sa n la o 9 ve , 8 , 5,6,7

Birler Basamağı 28= 30 ’a yuvarlanır.

yuvarlanır.

Çalışmalar

Aşağıdaki sayılar hangi onluğa daha yakındır? Boyayalım.

20

97

58

25 50

30

90

60 81

43 40

100

50

80

90

25

2SAYILARLA UYGULAMALAR

En yakın onluğa yuvarlama tablosunu inceleyelim. İleriye yuvarlanır

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

26

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar Kendisinden küçük onluğa yuvarlanan sayıların kutularını kırmızıya, kendinden büyük onluğa yuvarlanan sayıların kutularını yeşile boyayalım.

0

30 70

50 80 60 90

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

31 32 33 34 35 36 37 38 39 71 72 73 74 75 76 77 78 79

51 52 53 54 55 56 57 58 59 81 82 83 84 85 86 87 88 89 61 62 63 64 65 66 67 68 69 91 92 93 94 95 96 97 98 99

40 80

60 90 70 100

27

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar 1. Arıları en yakın onluğun bulunduğu çiçekle eşleştirelim. 60 64

50 55

70

80 88

30 32

60

40

50 51

90

20 27

60

30

2. Kutu içindeki onluğa yuvarlanan sayıları boyayalım. 24 28 32

65 57 52

30

60

84 75 85 80

94 91

99

13

4 10

50

60 65 71

22 24 26

70

20

90

3. Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım.

.. ..

28

72 87 66 75

70 ........ ........ ........

.. ..

93 72 21 88

62 57 46

8

........ ........ ........ ........

.. ..

44 69 61 52

........ ........ ........ ........

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar Aşağıda verilen doğal sayıları en yakın onluklara eşleştirelim.

34

0

42

21

10

47

8

20

11

14

30

66

27

40

2

89

50

7

76

60

63

70 92

96 80

62

90

58

99

100

75

29

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Hangi onluğa daha yakın?

30

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bularak, hangi onluğa daha yakın olduğunu yazalım. 51 + 14

23 + 3

12 + 31

45 + 42

12 + 3

1 + 3

26 + 32

67 + 32

70 + 8

62 + 30

68 - 14

43 - 23

79 - 52

68 - 6

76 - 24

98 - 32

96 - 3

75 - 64

56 - 21

54 - 12

31

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar 1.

Aşağıda verilen cetvele göre tabloyu dolduralım.

10’a yuvarlanan sayıları yaz.

20’ye yuvarlanan sayıları yaz.

2. En yakın olduğu onluğun 50 olduğu en büyük ve en küçük doğal sayıları yazalım. En Küçük Sayı En Büyük Sayı

3. En yakın olduğu onluğun 60 olan bir doğal sayı 5 yerine yazılabilecek rakamları yazalım.

olduğuna göre,

5 = 4. 2 sayısının en yakın olduğu onluk 20’dir. Buna göre yerine yazılabilecek rakamlar hangisidir?

2 =

32

BÖLÜM 2: Yuvarlama

5. Aşağıdaki çiçeklerin göbeklerindeki sayılara bakarak, o sayıya yuvarlanan sayıların bulunduğu yaprakları boyayalım.

85 82

73 42 41

37

32

40

39

76

84 78

35

44 38

85 80

91 55

62

60

93

90

92

68

59 54

75

80

81

100

97 79

61

65 57

33

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ünite Hazırlık

Anneme kıyafetlerimi tertiplerken yardım etmek istiyorum. Çoraplarımın eşlerini bulmama yardım eder misin?

7 adet çorabları eşleyebilir misin? Eşlenmemiş çorap kaldı mı? Sence neden?

8 adet eldiveni eşleyebilir misin? Eşlenmemiş eldiven kaldı mı? Sence neden?

34

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar

Çift olanların dairelerini kırmızıya, tek olanlarının dairelerini maviye boyayalım.

35

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Rakamları örnekteki gibi eşleyelim. Örnek

2

6

1

3

7

5

4

8

9

Hangi rakamların taşlarının hepsi eşlendi? Eşlenen

2

36

Eşlenmeyen

Eşlenen sayılara çift sayı, eşlenmeyen sayıla ra tek sayı diyoruz.

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Konu 2 Doğal Sayılarda Tek - Çift Sayılar

unu anlamak için uğ ld o i m k te i, Bir sayının çift m ki sayıya bakarız. a d ın ğ a m sa a b r birle -8” Bu sayı “0-2-4-6 ise çift sayıdır. -7-9” Bu sayı “ 1-3-5 ise tek sayıdır.

Örnek

7

tek sayı

8

çift sayı

14

çift sayı

25

tek sayı

Çalışma

Tek sayı mı, çift sayı mı? 6

çift sayı ...............

5

...............

2

...............

7

...............

4

...............

3

...............

1

...............

8

...............

9

...............

24

...............

31

...............

45

...............

73

...............

82

...............

100

...............

57

...............

68

...............

29

...............

37

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Çift sayı olan elmaları kırmızıya, tek sayı olan elmaları yeşile boyayalım.

18

39

5

26

45

53

32

74 9

53

84

11 46

2 10

69

99

86

47

61

82

20 63

48

Kaç tane çift sayı var?

38

1

79

33

Kaç tane tek sayı var?

0

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar

Aşağıdaki karışık işlemleri yapalım. Sonucu tek sayı olan bulutları maviye ve çift sayı olan bulutları sarıya boyayalım.

43 + 22

95 - 23

54 - 3

97 - 63

64 +14

86 - 42

35 + 53

60 + 34

34 + 51

78 - 56

85 - 54

44 + 45

64 - 62

88 - 56

32 + 35

39

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. dokuz

çift on bir

doksan sekiz

çift

tek bir

sekiz

tek

a) Bir basamaklı en büyük çift doğal sayı _____’dir. b) İki basamaklı en küçük tek doğal sayı _____’dir. c) Bir basamaklı en küçük tek doğal sayı _____’dir. d) İki basamaklı en büyük çift doğal sayı _____’dir. e) 7 onluk 3 birlikten oluşan sayı _____ sayıdır. f) 3 onluk 5 birlikten oluşan sayıdan sonra gelen sayı _____ sayıdır. g) Onlar basamağı 3, birler basamağı 8 olan sayı ____ sayıdır. h) Birler basamağı 5, onlar basamağı 4 olan sayı _____ sayıdır. ı) Bir basamaklı en büyük tek sayı ile bir basamaklı en küçük çift sayının farkı _____’dur.

40

BÖLÜM 2: Yuvarlama

Alış rmalar 1.

57 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)40

B) 50

C)60

2. 35 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)20

B)30

C)40

3. 46 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)50

B)40

C)30

4. 63 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)60

B)70

C)80

5. 72 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)50

B)60

C)70

6. 36 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)30 B)40 C)50 7. 55 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)40 B)50 C)60 8. 59 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)50 B)60 C)70 9. 71 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)70

B)80

C)90

10. 83 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaç olur? A)80

B)90

C)100

41

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bölüm Değerlerdirme Tes

1.

Hangi seçenekteki abaküste belirtilen sayı diğerlerinden en küçüktür? A)

C)

B)

Onlar Birler

Onlar Birler

Onlar Birler

2. Sayı blokları ile verilen aşağıdaki sayılardan hangisi, diğerlerinden büyüktür? A)

B)

C)

3. Elif, hangi seçenekteki sayıları büyükten küçüğe sıralamıştır? A) 84, 63, 36, 21 B) 65, 53, 61, 73 C) 72, 68, 54, 57 4.

53

Yanda verilen sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

47

A) 47; 53’ ten büyüktür. B) 53; 47’ den büyüktür. C) 53; 47’ ye eşittir. 5. Aşağıdaki sayılardan hangisi 50’ye daha yakındır? A) 46 42

B) 53

C) 55

BÖLÜM 2: Yuvarlama

36

42

17

23

6. Yukarıda verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 17, 23, 42, 36 B) 42, 36, 17, 23 C) 42, 36, 23, 17 43

65

28

56

60

7. Yukarıda verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa, tam ortadaki sayı kaç olur? A) 56 8.

B) 60

Bir desteye eşit olan sayı Bir düzineye eşit olan sayı İki basamaklı en küçük sayı Yukarıdaki sayılardan en büyüğü hangisidir? A)

9.

C) 65

62

B)

C)

doğal sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakilerden

hangisidir? A) 60

B) 50

C) 40 43

2SAYILARLA UYGULAMALAR

43m

32m

26m

10. Yukarıdaki ağaçlardan hangisinin boyu 30 metreye daha yakındır? A) 1. ağaç B) 2. ağaç C) 3. ağaç 11. Aşağıdakilerden hangisi "yakın olduğu onluk" yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) 33

B) 34

C) 37

12. Aşağıdakilerden hangisinde sıra bildiren bir doğal sayının yazılışı ve okunuşu vardır? A) 7 = yedi B) 3’er = üçer C) 9. = dokuzuncu 13. Sınıfta yapılan bir yarışmada Oğuz 1. ve Erdem 6. olmuştur. Oğuz ile Erdem arasında kaç kişi vardır? A) 3

44

B) 4

C) 5

BÖLÜM 2: Yuvarlama

14. Yılın 3. ve 6. ayları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Mart, Haziran

B) Mart, Nisan

C) Nisan, Temmuz

15. Tarkan 8 kişinin katıldığı bir koşuda 5. olmuştur. Tarkan bu yarışta kaç kişiyi geçebilmiştir? A) 2

B) 3

C) 4

16. “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” Murat birden ona kadar saydı. Sizce Murat kaç tane çift doğal sayı söyledi? A) 4

B) 5

C) 6

17. Aşağıdakilerden hangisi bir sayıdır? A) 8

18.

5 A) 3

B) 27

C) 90

Yandaki sayının çift sayı olması için hangi rakam yazılmalıdır? B) 4

yerine

C) 5

45

2SAYILARLA UYGULAMALAR

46

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

47

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bilgi Ha rlama Geometrik cisimlerin isimleri ile kendilerine benzeyen nesneleri eşleştirelim.

Küp Silindir Dikdörtgen Prizma Üçgen Prizma Koni Küre Kare Prizma 48

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Aşağıda verilen tabloyu tamamlayalım. Geometrik Cisim

Yüzey Sayısı

Kenar(Ayrıt) Sayısı

Köşe Sayısı

49

2SAYILARLA UYGULAMALAR Yapalım - Öğrenelim Elimize küp şeklinde bir nesne alalım. Yüzlerinden birini boyayarak yandaki boşluğa bastıralım. Elde edilen şeklin adı nedir?

Elimize dikdörtgenler prizması şeklinde bir nesne alalım. Yüzlerinden birini boyayarak yandaki boşluğa bastıralım. Elde edilen şeklin adı nedir?

50

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Elimize üçgen prizması şeklinde bir nesne alalım. Üst yüzeyini boyayarak yandaki boşluğa bastıralım. Elde edilen şeklin adı nedir?

Elimize silindir şeklinde bir nesne alalım. Üst yüzeyini boyayarak yandaki boşluğa bastıralım. Elde edilen şeklin adı nedir?

51

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 1 KARE

Küp 6 tane karesel bölgeden oluşur.

karesel bölge

Özellikleri: köşe

na e k

ken a

r

ken a

r

r

köşe 52

Yandaki şekli cetvelimizle ölçerek ve inceleyerek soruları cevaplayalım.

köşe

r

a ken

kare

köşe

Karenin kaç köşesi var? .......................... Karenin kaç kenarı var? .......................... Karenin kenar uzunlukları ne kadardır? .......................... Kare’nin tüm kenar uzunlukları ................

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Konu 2 DİKDÖRTGEN

Dikdörtgenler Prizması 6 tane dökdörtgensel bölgeden oluşur.

dikdörtgensel bölge

Özellikleri: köşe

ken ar

ar n ke

köşe

köşe

ken ar a ken

r

köşe

dikdörtgen

Yandaki şekli cetvelimizle ölçerek ve inceleyerek soruları cevaplayalım. Dikdörtgenin kaç köşesi var? .......................... Dikdörtgenin kaç kenarı var? .......................... Dikdörtgenin kenar uzunlukları ne kadardır? .......................... Karşılıklı kenar uzunlukları ................... 53

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki şeklin adını yazalım ve şekil üzerinde köşe ve kenarları gösterelim. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

........

........

........

........ ........

........

........

........

Kare ve dikdörtgenin benzer ve farklı yönlerini yazalım.

Kare ve Dikdörtgen

54

Benzerlikleri

Farklılıkları

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

........

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Konu 3

ÜÇGEN

Üçgen Prizması 2 tane üçgensel bölgeden oluşur.

üçgensel bölge

Özellikleri:

Yandaki şekli inceleyerek soruları cevaplayalım.

köşe ar n ke

ken a

köşe

üçgen

r

Üçgenin kaç köşesi var? .......................... Üçgenin kaç kenarı var? köşe ..........................

r

na e k

55

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alıştırmalar Aşağıdaki noktalı yüzeye farklı büyüklükte kare, dikdörtgen ve üçgen çizelim.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Örnek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Konu 4

DAİRE

Silindir 2 tane dairesel bölgeden oluşur.

dairesel bölge

Özellikleri:

daire

Köşesi ve kenarı YOKTUR.

Konu 5 ÇEMBER

Özellikleri: Köşesi ve kenarı YOKTUR. İç bölgesi boştur. Çevremizde gördüğümüz çemberler:

57

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki resmi kurala göre boyayalım.

Üçgen

58

Daire

Çember

Dikdörtgen

Kare

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Bölüm Değerlerdirme 1.

Aşağıda verilen noktaları birleştirerek oluşan geometrik şekilleri belirleyerek, özelliklerini yazalım.

a)

Adı: ................ Kenar sayısı:.................... Köşe Sayısı:....................

b)

Adı: ................ Kenar sayısı:.................... Köşe Sayısı:....................

c)

Adı: ................ Kenar sayısı:.................... Köşe Sayısı:....................

d)

Adı: ................ Kenar sayısı:.................... Köşe Sayısı:....................

e)

Adı: ................ Kenar sayısı:.................... Köşe Sayısı:....................

59

2SAYILARLA UYGULAMALAR 2. Noktalı kağıtlarda verilen şekillerin içindeki noktaları yatay veya dikey olarak birleştirerek istenilen şekilleri oluşturalım.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... 10 tane .......

.. ..

oluştu.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... ....... tane

.. .

oluştu.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .

..

....... tane

60

oluştu.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .

. . .......... ....... tane

oluştu.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ..

....... tane

oluştu.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..........

.. .

....... tane

oluştu.

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

3. Dikdörtgenleri iki eş kare oluşacak şekilde ayırınız.

4. Verilen şekillerin köşelerini maviye, kenarlarını kırmızıya boyayınız.

5. Aşağıdaki sevimli kelebeklerin şekillerin neresinde durduğunu altına yazalım.

...............

...............

61

2SAYILARLA UYGULAMALAR 6. Aşağıda uzunlukları verilen çubuklarla hangi geometrik şekilleri oluşturabileceğimizi yazalım ve çizelim. Oluşan Şekil: ....................

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm Oluşan Şekil: ....................

8 cm 8 cm 5 cm 5 cm Oluşan Şekil: ....................

7 cm 8 cm 5 cm

62

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Aşağıdaki şekillerin, yukarıdaki büyük resmin hangi bölgesinde olduğunu bularak boyayalım? Örnek

63

2SAYILARLA UYGULAMALAR

Şekilde Hangi Parçalar Eksik? Eşleştirelim.

64

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

Yandaki resme bakarak aşağıdaki şekillerden kaçar tane olduğunu sayıp yazalım.

65

2SAYILARLA UYGULAMALAR

Aşağıdaki şekilleri keserek yandaki resmi yapalım ve boyayalım

66

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk Doğru Yanlış

Bölüm Değerlerdirme Tes 1.

Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin 4 kenarı var?

A)

B)

C)

2. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşesi yoktur?

A)

B)

C)

3. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden azdır?

A)

B)

C)

4. Yukarıdaki karesel bölgelerden oluşan prizmanın adı nedir?

A) küp

B) silindir

C) dikdörtgen prizma

5. Yukarıdaki düzlemsel bölgeler aşağıdaki prizmalardan hangisini oluşturur? A) küp B) silindir C) dikdörtgen prizma

67

2SAYILARLA UYGULAMALAR 6. Eşit uzunluktaki dört tahta parçasını kullanarak hangi geometrik şekli oluşturulur?

A) dikdörtgen 7.

B) daire

C) kare

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kare prizmanın bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgeden oluşur. B) Dairenin köşesi ve kenarı yoktur. C) Dikdörtgenin dört kenarı vardır ve kenar uzunlukları birbirine eşittir. 8. Alev, kartondan bir üçgen çizdi. Üçgenin her bir kenarına birer tahta yapıştırmak istiyor. Kaç tane tahtaya ihtiyacı vardır?

A) 2

9.

B) 3

Yandaki kağıt paranın yüzü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikdörgengel Bölge

10.

B) Daire

C) Üçgensel Bölge

Yandaki şekilde kaç tane kare vardır?

A) 3

68

C) 4

B) 4

C) 5

BÖLÜM 3: Şekillere Yolculuk

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

11. Yandaki noktalı kağıtta verilen şeklin içindeki noktalar yatay ve dikey birleştirildiğinde kaç tane oluşur?

.. ..

B) 18

A) 17

C) 19

12. Aşağıdakilerden hangisinin sınırı çemberdir?

A)

B)

C)

13. Solucan aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinde kenar üzerinde durmaktadır?

A)

14.

C)

B)

Yandaki resimde kaç tane şekil vardır? Daire

A) 7 B) 3 C) 6

Üçgen Dikdörtgen

3 7 3

6 6 7

69

2SAYILARLA UYGULAMALAR

70

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

71

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 1 Doğal Sayılarda Eldeli Toplama 13 tane kalemim var.

9 tane kalemim var.

Cem ile Cemre’nin kalemlerini toplarsak kaç tane kalem olur?

+ 13

+

= 9

=

Bloklarla toplama işlemlerini yapalım. Örnek

14

18

72

+

26

=

123

=

+

44

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım Örnekteki gibi blokları boyayalım. Örnek

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

73

2SAYILARLA UYGULAMALAR Onluk ve Birliklerle Toplama İşlemi Yapalım Örnek

3 onluk + 4 birlik + 4 onluk + 8 birlik 7 onluk 12 birlik

onluk birlik elde

1

3 4 +4 8 8 12

1 onluk 2 birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik .. onluk ... birlik

74

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik

..

elde

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

.... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk ... birlik

onluk birlik elde

..

... ... + ... ... ....

.. onluk ... birlik

75

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım. Örnek onluk birlik

1

elde

3 onluk + 8 birlik + 2 onluk + 6 birlik 6 onluk 14 birlik

3 8 +2 6

onluk birlik

onluk birlik

elde

..

elde

..

... onluk + ... birlik 2 6 + 3 4 + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

... onluk + ... birlik 4 7 + 1 6 + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

onluk birlik

onluk birlik

elde

..

... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

5 6 +2 8

onluk birlik elde

elde

..

... onluk + ... birlik + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

4 5 +3 7

onluk birlik

..

... onluk + ... birlik 4 9 + 4 8 + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

76

Önce birlikleri, so nra onlukları toplarız, unutmaya lım. Birliklerin toplamın dan elde edilen onluğu elde olarak eklemeliyiz.

elde

..

... onluk + ... birlik 2 7 + 6 9 + ... onluk + ... birlik ... onluk .... birlik

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım. Örnek onluk birlik

1

3 8 + 2 6 6 14 onluk birlik

5 8 + 3 7

onluk birlik

1

2 3 + 6 7 9 0 onluk birlik

6 5 + 2 6

onluk birlik

4 4 + 1 9

onluk birlik

1 7 + 2 6

onluk birlik

2 9 + 5 7

onluk birlik

4 5 + 4 8

Üç sayı ile toplama işlemi yapalım. onluk birlik

2

1 8 2 5 + 3 7 8 21

onluk birlik

3 2 2 6 + 3 8

onluk birlik

1 8 1 4 + 5 9

onluk birlik

1 5 2 5 + 3 5

onluk birlik

4 3 2 7 + 2 5

onluk birlik

2 6 2 7 + 2 8

onluk birlik

5 2 2 9 + 1 6

onluk birlik

4 9 1 9 + 2 8

77

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Kraliçenin sorduğu sorunun yanıtını bulmak için işlemleri doğru yapıp şifreyi çözmeliyiz.

76 +19

41 + 29

64 + 27

U 65 +18

34 + 29

E S 48 + 25

59 + 35

36 + 46

P

A

28 +16

N

R

43 +18

67 + 26

P

E

65 + 27

M

Ayna ayna söyle bana, en güzel kim bu dünyada?

70 91 92 95 73

K S 61

78

82 83 44 63 93 94

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

20 Soru Doğru Yanlış

28 + 5

49 +13

38 + 33

88 + 9

56 + 37

7 +65

27 +18

58 + 28

27 + 65

67 + 27

23 25 + 34

34 24 + 27

45 25 + 38

37 29 + 55

32 38 + 36

53 27 +14

68 15 +16

56 5 + 36

43 28 +16

51 27 +19

Toplama işlemi yaparken eldeyi UNUTMA!

79

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 2 Yan Yana Eldeli Toplama İşlemi Örnek

+

+

4 onluk 8 birlik

=

2 onluk 6 birlik 14 birlik

=

7 onluk 4 birlik

1 onluk 4 birlik

ÖNEMLİ: Birler basamağı toplandıktan sonra oluşan birlik yazılır. Daha sonra onluklar toplanılarak yazlır.

ÇALIŞMA: Onluk Birlik

A)

4 6

Onluk Birlik

+

Onluk Birlik

B)

5 7

80

3 7

9

=

Onluk Birlik

+

Onluk Birlik

C)

2

Onluk Birlik

2

8

Onluk Birlik

=

Onluk Birlik

+

3

5

... ...

... ...

Onluk Birlik

=

... ...

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Yan yana toplama işlemleriyle cevapları eşleştirelim.

45 + 37

72

25 + 29

81 82

36 + 36

80

67 + 14

54

28 + 6

73

19 + 17

51

43 + 37

34

26 + 47

53

17 + 24

70

45 + 25

41

38 + 15

36

36 + 15 81

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 3 Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma Aklımda bir sayı tuttum. Bu sayıya 5 ekleyince 18 oldu. Aklımdaki sayı kçtır? Aklındaki sayıyı bulmak için ne yapmalıyız? toplanan toplanan toplam

2. Yön

+ 5 18

Verilmeyen totpem lananı bulmak için top lamdan verilen toplana n ÇIKARILIR.

18 - 5 13

Aklımda tuttuğum sayı

Alış rmalar Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım. +15 38

+ 24 55

+ 50 79

82

.... - ....

.... - ....

.... - ....

+21 45

+13 66

+ 32 38

.... - ....

.... - ....

.... - ....

+ 30 64

+51 87

+16 78

.... - ....

.... - ....

.... - ....

+ 5 76

+ 43 56

+ 32 38

.... - ....

.... - ....

.... - ....

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Toplama işlemlerindeki basamaklarda verilmeyen rakamları bulunuz. 34 +

13

23

+

43

+

+

21 +

57

45

78

89

67

10

23

60

23

52

+

+ 78

+ 67

+ 99

+ 78

95

Verilenlerden yararlanarak tablodaki soruları yanıtlayınız.

3 TL

6 TL

11 TL

Ne aldım?

Kaç param kaldı?

5 TL

Cüzdanımda ne kadar vardı?

10 TL 5 TL 13 TL 11 TL

83

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Tartıları eşitleyelim. Örnek

23 12

84

35

42

79

76

14

88

34

62

68

34

56

68

32

76

43

25

65

23

87

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Doğru cevabın içinde bulunduğu bulutu boyayalım. 1. 37 sayısına ulaşmak için 15’i hangi sayı ile toplamalıyız?

24

22

20

2. 23’ü hangi sayıyla toplarsam 56 eder?

32

31

33

3. 1 düzine bardağa kaç bardak eklersem iki deste bardak olur?

10

8

12

4. 78 sayısına ulaşmak için hangi sayı ile 34’ü toplamalıyız?

43 5.

44

+ 26 = 49 işleminde

22

21 6. 35 +

= 87 işleminde

52

53

45 yerine hangi sayı gelmelidir?

23 yerine hangi sayı gelmelidir?

54

85

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen toplananları bulunuz. 23 + ..... 69

35 + ..... 78

10 + ..... 48

54 + ..... 69

...... + 28 79

...... + 35 65

...... + 52 83

...... + 37 87

71 + ..... 99 ...... + 35 69

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulunuz. Bulduğunuz sayıların okunuşunu bulmacaya yazınız. 2 1 ...... 21 1 4 + 13 + ..... 2 59 96 3 3 4 ...... 32 8 + 24 + ..... 6 56 83 6 ...... 5 20 5 33 ..... + + 76 58 7 8 ...... 7 52 + 32 + ..... 96 68

86

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Aşağıdaki problemleri çözelim. Problemlerin sonuçlarının okunuşunu bulmacada karalayalım. Kalan harfleri sıra ile yazarak şifremizi bulalım. Bir kasada 36 tane elma, diğer kasada 47 tane elma vardır. İki kasada toplam kaç elma vardır?

Bir kırtasiyede 17 tane kalem satılınca geriye 24 tane kalem kaldı. Satılmadan önce kaç tane kalem vardır?

Alev hafta içi 54 sayfa ve hafta sonu ise 38 sayfa okuyarak kitabı bitiriyor. Kitap kaç sayfadır?

Annem bana 43TL’ye kazak, 52 Tl’ye etek alarak kaç TL harcıyor?

Naz’ın 16, Alp’in 33 ve Can’ın 45 tane bilyesi vardır. Üçü bilyelerini birleştirirse kaç tane bilyeleri olur?

Nur 25 kitap okudu. Nil, Nur’dan 15 fazla kitap okudu. İkisi toplam kaç kitap okudu?

Ali’nin 12, Oya’nın 28 oyuncak arabası var. Anıl’ın Oya’dan 7 fazla oyuncak arabası olduğuna göre üçünün toplam kaç oyuncak arabası vardır?

M D D T M Y K

A O O E K E D

L K K S I T O

T S S E R M K

M A A K K İ S

I N N S B Ş A

Ş D B E İ B N

B Ö E N R E İ

E R Ş Ü A Ş K

Ş T A Ç T İ İ

Şifre:...................... 87

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 4 Zihinden Toplama İşlemi

Çiçek Market

20 TL

50 TL

40 TL

50 TL

20 TL

30 TL

20 TL

40 TL

10 TL

10 TL

10 TL

10 TL

Elma ile armut alırsam kaç lira öderim? Örnek

20 + 30 = 5 0 2 onluk + 3 onluk = 5 onluk

88

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alışveriş listesine göre ne kadar para vereceğimizi tahmin edelim. Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

Tahmin: ..........

89

2SAYILARLA UYGULAMALAR

26 + 35 = ?

Tahtadaki işlemi zihinden yapmak istiyorum. Aşağıdaki adımları takip ederek toplayabiliriz.

1. adım:

2. adım:

26 sayısını 20 + 6 olarak düşünüyorum

35 sayısını 30 + 5 olarak düşünüyorum

3. adım: Onlukları ve birlikleri ayrı ayrı topluyorum. 6 birlik + 5 birlik

2 onluk + 3 onluk

50 90

+

11

= 61

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım. Bulduğumuz sonuçların yazılı olduğu kelebekleri işlemlere ait renklere boyayalım.

39 + 36 =

17 + 16 =

28 + 35 =

12 + 29 =

19 + 23 =

42 + 29 =

27 + 17 =

54 + 16 =

44 63

71 33

41 42

75 70 91

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıdaki hayvanları yiyeceklerine ulaştırmak için istenilen toplama ulaşmamız gerekiyor. İstenilen sayıya ulaşmak için uygun sayıları zihinden toplayarak işaretleyelim. Örnek

35

22

23

43

18 12

14 35

8 25

14

34 27

19

65

27

27

16

93 59

57 15

25

46 21

18

23

68 10

37

45

92

75

82 14

25

70

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar Aşağıdaki toplama işlemleri zihinden yapınız. Sonuçların okunuşunu kutucuklara yazınız. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra kırmızı renkli kutucuklardaki harfleri birleştirerek şifreyi bulunuz. 1

14 + 13

2

16 + 25

3

18 + 4

4

21 + 15

5

19 + 25

6

27 +11

7

23 + 24

8

12 + 3

9

28 +18

10

13 + 6

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Şifre:

93

2SAYILARLA UYGULAMALAR Problemleri Zihinden Çözelim 1. 2 Beyaz sınıfında 34 ve 2 Kırmızı sınıfında 37 öğrenci vardır. İki sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? 2. Okulumuzun bahçesine geçen yıl 2 deste, bu yıl 18 tane fidan diktik. Bahçeye son iki yılda diktiğimiz fidanların toplamı kaçtır? 3. Komşumuzun bahçesinde 28 tane meyve ağacı vardı. Bu yıl 14 tane daha diktiler. Bahçelerinde kaç tane meyve ağacı oldu? 4. Sınıfımızdan 15 öğrenci basketbola, 12 öğrenci futbola, 10 öğrenci de masa tenisine başladı. Sınıfımızdan kaç öğrenci spor yapıyor? 5. Annem evimizin perdesi için önce 17 metre, sonra 15 metre tül aldı. Annem perde yapmak için toplam kaç metre tül aldı?

94

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmin Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Problemleri Zihinden Çözelim 6. Orhun ile Buse’nin yaşlarının toplamı 25’tir. 5 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olacak? 7. Okulumuzun halk dansları çalışmasına 2. sınıflardan 16 kız, 15 erkek öğrenci katılıyor. Toplam kaç öğrenci halk dansları çalışmasına katılıyor? 8. Ayşe’nin 35 bilyesi, Kemal’ın Ayşe’den 7 fazla bilyesi vardır. İkisinin toplam kaç bilyesi vardır?

9. 36 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayılarının toplamı kaçtır?

10. Aslı kitabını öğleden önce 16 sayfasını, öğleden sonra 19 sayfasını okuyarak bitirdi. Aslı’nın kitabı kaç sayfadır?

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

Tahmini Sonuç:

Gerçek Sonuç:

95

2SAYILARLA UYGULAMALAR PROBLEM OLUŞTURMA Sonuca uygun problem yazalım.

Kumbaramda 48 TL param birikti.

Babamla yaşlarımızın toplamı 48’ dir.

Üç arkadaşımla toplam 27 tane kalemimiz vardır.

Arkadaşımla 35 tane çiçek topladık.

96

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

Alış rmalar

Aşağıda verilen işlemlere uygun problemler kuralım ve çözelim. Örnek Problem: Ayşe’nin 28 tane kitabı ve

Can’ın 32 tane kitabı vardır. İkisinin toplam kaç kitabı vardır?

32 + 28

Problem:

45 + 37

Problem:

56 +17

Problem:

67 + 28

Problem:

59 + 28

Problem:

36 + 59

97

2SAYILARLA UYGULAMALAR PROBLEM ÇÖZELİM 1.

Üç arkadaşın yaşları 18, 15 ve 14’dir. Yaşı en küçük olanla, yaşı en büyük olanının yaşlarının toplamı kaçtır?

2.

Bir kolide 24 şişe meyve suyu, 12 şişe süt ve 15 şişe ayran vardır. Kolide toplam kaç şişe vardır?

3.

Sınıfımızda 15 kız, 17 erkek öğrenci vardı. Yeni dönemde sınıfımıza 2 yeni öğrenci daha geleceğine göre sınıfımızda kaç öğrenci olacak?

4. Her kutuda 2 düzine yumurta olan kutulardan 2 tane satıldı. Toplam kaç tane yumurta satıldı?

98

5.

Ayşe’nin kümesinde 14 tane tavuk vardır. Ali’nin kümesinde ise Ayşe’nin tavuklarından 7 fazla tavuğu vardır. Ali’nin kaç tane tavuğu var?

6.

Fatma 8 yaşındadır. Annesi Fatma’dan 25 yaş büyüktür. Fatma ile annesinin yaşlarının toplamı kaçtır?

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

7.

Onlar basamağı 3 olan en büyük tek sayı ile onlar basamağı 2 olan en büyük çift sayının toplamı nedir?

8. Tülin’in 43 cevizi vardır. Ferhat, Tülin’e 28 tane ceviz verirse Tülin’in kaç cevizi olur?

9.

Pelin’in 23 bilyesi var. Kemal Peline 5 tane bilye verirse ikisinin bilyeleri aynı sayıda olacaktır. Kemal’in kaç bilyesi var?

10. Kumbaramda 28 TL çıktı. 20 TL annem, 18 TL de babam bana harçlık verdi. Kaç param oldu?

11. Bir torbada 12 yeşil, yeşillerden 14 fazla mavi boncuk vardır. Torbada kaç tane boncuk vardır?

12. Bir çiftlikte 19 tane kuzu, 25 tane tavuk ve tavuklardan 4 fazla civciv vardır. Çiftlikte kaç hayvan vardır?

99

2SAYILARLA UYGULAMALAR

13. Kantin ile sınıfımızın arası 46 adımdır. Teneffüste kantine gidip geldiğimde kaç adım yürümüş olurum?

14. 34 doğal sayısının 13 fazlası 15 ile toplanırsa hangi doğal sayıyı elde ederiz?

15. Öykü yeni aldığı kitabından 1. gün 14 sayfa, 2. ve 3. gün 12’şer sayfa okuyarak bitirdi. Öykü’nün kitabı kaç sayfaydı?

16. K + L = 56 ve L = 32’dir. K sayısı kaçtır?

17. Bir çiçekçinin 24 çiçeği vardı. Toptancıdan 48 çiçek daha aldı. Çiçekçinin kaç tane çiçeği oldu?

18. 2 ve 6 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?

100

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

EĞLENCELİ PROBLEMLER

18 TL

22 TL

35 TL

15 TL

38 TL

1. Çiğdem beğendiği oyuncak bebeği ve uçağı alabilmesi için kaç TL biriktirmelidir?

2. Oyuncak ayı ile paten alan Deniz’in 5 TL’ si arttı. Alışverişten önce kaç TL’ si vardı?

3. Dedesi torunlarına bir oyuncak araba, paten ve oyuncak uçak almak istiyor. Dede kaç TL ödeyecek?

4. Cenk doğum günü hediyesi için annesinden paten, babasından da oyuncak uçak istedi. Cenk ’e alınan hediyelere kaç TL verecekler?

5. Müşteri 50 TL’ye çocuklarına iki oyuncak almak istiyor. Hangi iki oyuncağı alabilir?

101

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bölüm Değerlerdirme Tes 1. 25+37=

+25 eşitliğinde

A) 5

B) 37

yerine hangi sayı yazılmalıdır? C) 12

37

23 47 2. Emre üzerindeki sayıların toplamı 60 olan topları alıp parka gidecektir. Emre hangi topları parka götürecektir? B)

A)

3.

5 +3 76 A) 6

C)

Yandaki toplama işleminde ve yerine yazılacak rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? B) 5 C) 4

4. 2 onluk 8 birlikten oluşan sayı ile 3 onluk 6 birlikten oluşan sayıların toplamı kaç olur? A) 74

B) 64

C) 54

5. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam 9 onluk 3 birliğe eşittir? C) 46+47 A) 55+30 B) 63+25

102

BÖLÜM 4: Haydi Toplayalım

36 + 54

47 + 23

52 + 38

6. Hangi meyvelerle eşleştirilen toplama işlemlerinde toplamlar eşittir? A)

B)

7.

C)

Yandaki toplama işleminde üçgen yerine 26, daire yerine 3 onluk 8 birlik yazılırsa dikdörtgen yerine hangi sayı yazılması gerekir?

+ 84

A) 20 8.

B) 25

C) 30

Otobüse 1. durakta 7 yolcu, 2. durakta 1. durakta binen yolculardan 3 fazla yolcu bindi. Otobüste şimdi kaç yolcu vardır? Otobüste 15 yolcu vardı.

A) 25

B) 28

C) 32

9. Yıldız, 16 yaşındadır. Annesi ise Yıldız’dan 25 yaş büyüktür. Yıldız ile annesinin yaşlarının toplamı nedir? A) 57

B) 46

C) 41

10. Bir toplama işlemindeki toplananlardan biri 18, toplam ise 30’dur. Diğer toplanan aşağıdakilerden hangisidir? A) 48

B) 22

C) 12

103

2SAYILARLA UYGULAMALAR

104

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

105

2SAYILARLA UYGULAMALAR Konu 1 Doğal Sayılarda Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi 26 tane kutum var.

Cem Cemre’ye 8 tanesini veririse kaç tane kutusu kalır?

26 - 8 18

xx xx xx xx

Birlikler yeterli gelmediği için onluklardan birini bozmak zorunda kaldık.

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi bloklardan azaltarak yapalım. Örnek

xx xx xx

106

34 9 xx x 25

45 -8 ......

11 -8 ......

25 -7 ......

43 -6 ......

23 -7 ......

33 -5 ......

57 - 9 ......

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Örnek

23 - 8

23 - 8

8, 3’ten büyük olduğu için çıkaramıyoruz.

? 1 onluk+ 10 birlik 2 onluk

-

3 birlik 8 birlik

2 onluk

3 birlik 8 birlik

1 onluk

13 birlik 8 birlik

-

mağındaki sa a b r le ir b n nı a ık Ç ler rakam eksilenin bir mdan basamağındaki raka nluk büyük olduğu için o lemi bozarak çıkarma iş yapmalıyız.

-

1 onluk 5 birlik

İki Basamaklı Sayılarda Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi 4 onluk - 1 onluk

2 birlik 7 birlik

-

7 onluk 3 onluk

1 birlik 5 birlik

3 12 4 onluk 2 birlik - 1 onluk 7 birlik

6 11 7 onluk 1 birlik - 3 onluk 5 birlik

2 onluk 5 birlik

3 onluk 6 birlik

107

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini örnekteki gibi onluk bozarak yapalım. Örnek onluk birlik

4 2 8 -

3 12 4 onluk 2 birlik 8 birlik + 3 onluk 4 birlik

onluk birlik

8 3 - 1 6

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

108

6 2 - 4 9

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

6 4 - 3 7

6 1 - 3 4

5 11 6 onluk 1 birlik + 3 onluk 4 birlik 2 onluk 4 birlik

onluk birlik

onluk birlik

9 1 - 6 5

onluk birlik

5 3 - 3 7

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

3 6 - 1 8

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım onluk birlik

8 6 - 3 9

onluk birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

9 0 - 7 2

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

7 6 - 5 7

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

4 6 - 1 8

8 3 - 7 7

onluk birlik

onluk birlik

7 0 - 5 4

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

onluk birlik

9 1 - 5 6

6 5 - 4 8

8 4 - 1 9

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

onluk birlik

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

7 5 - 3 9

.... onluk .... birlik - .... onluk .... birlik

109

2SAYILARLA UYGULAMALAR Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi

Üzülme, ben sana 1 onluk verebilirim.

4 2 8 -

3 12

4 2 8 3 4

Alış rmalar

Onluk aldığını unutma!

73 - 26

Onluk aldığını unutma!

25 - 8

Onluk aldığını unutma!

94 - 59

110

Benden 8 çıkmaz. Çünkü ben 8’den küçüğüm.

Onluk aldığını unutma!

42 - 1 3

Onluk aldığını unutma!

70 - 36

Onluk aldığını unutma!

21 - 17

Onluk aldığını unutma!

84 - 56

Onluk aldığını unutma!

86 - 78

Onluk aldığını unutma!

63 - 48

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Onluk aldığını unutma!

72 - 9 Onluk aldığını unutma!

94 - 57

Onluk aldığını unutma!

80 - 45

Onluk aldığını unutma!

71 - 1 6

Onluk aldığını unutma!

40 - 23

Onluk aldığını unutma!

4 2 - 37 Onluk aldığını unutma!

65 - 29

Onluk aldığını unutma!

76 - 38

Onluk aldığını unutma!

64 - 47

Onluk aldığını unutma!

74 - 55

Onluk aldığını unutma!

54 - 38 Onluk aldığını unutma!

37 - 9

Onluk aldığını unutma!

92 - 74

Onluk aldığını unutma!

85 - 27

Onluk aldığını unutma!

77 - 1 8

111

2SAYILARLA UYGULAMALAR Evet mi, Hayır mı? Çıkarma işlemini yaparken onluğa ihtiyacım var.

Çıkarma işlemini yaparken onluğa ihtiyacım yok.

onluk birlik

7

-

onluk birlik Ben 7’den küçüğüm.

12

8 2 3 7 4 5

6 8 2 5 4 3

-

Ben 5’ten büyüğüm.

Alış rmalar

Aşağıdaki işlemleri yapabilmek için onluğa ihtiyaç var mı? Önce karar verelim, sonra işlemi yapalım. onluk birlik

-

9 8 7 3

onluk birlik

Evet

-

5 3 1 6

Hayır

-

Evet

-

6 9 2 7

Hayır

112

-

7 3 6 5

Evet Hayır

onluk birlik

Evet

-

5 0 3 5

Evet Hayır

onluk birlik

Evet

8 6 4 8

Hayır

onluk birlik

-

-

onluk birlik

Hayır

8 3 5 9

Evet Hayır

onluk birlik

7 5 4 7

onluk birlik

onluk birlik

Evet Hayır

-

3 6 2 5

Evet Hayır

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Alış rmalar

İşlemleri yapalım. Sonuçların gösterdiği harfi örnekteki gibi kutucuklara yazalım. Bilmecenin cevabını bulalım. Örnek

E

1

Ç

16

26 - 7 19

D

56 - 29

R

E

44 - 26

V

84 - 24

O

T

73 - 35

27 19

39 - 1 8 U

45 - 1 4

21

18

60

96 - 68 S

97 - 71

E 24 38

38 - 1 4

26

31

28

113

2SAYILARLA UYGULAMALAR KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

20 Soru Doğru Yanlış

43 - 25

50 - 17

72 - 33

85 - 69

96 - 32

77 - 49

27 - 18

56 - 28

31 - 15

82 - 27

25 - 34

84 - 27

75 - 38

25 - 15

47 - 29

46 - 14

75 - 16

95 - 32

27 - 16

25 - 19

Onluk Bozmak gerekiyorsa yapmayı UNUTMA!

114

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Konu 2 Zihinden Çıkarma İşlemi Zihnimizden çıkarma yaparken aşağıdaki yöntemi takip etmeliyiz. 1. Adım:

10’un katı olan iki doğal sayının farkı bulunurken sıfırlar dikkate alınmaz. 40 - 30 = 4onluk - 3onluk

1onluk

Alış rmalar

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını zihinden bulup işlemler ile sonuçlarını eşleştiriniz. 10 80 - 20 = 70 70 - 50 = 40 90 - 40 = 20 80 - 40 = 60 30 - 20 = 80 70 - 40 = 90 - 20 = 90 - 10 =

50 30 115

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi Etkinliği

-20

-40 +60

+30

+60

-50

+40 +40

-50

-70

+30 -10

+50 +20

50 +20 30

116

Bitiş

-30

Başlangıç

+10 +50

-70

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Konu 3 Zihinden Çıkarma İşlemi Yaparak Sonucu Tahmin Etme Zihnimizden çıkarma yaparken sayılar 10’un katı değilse sadece tahmin etmeye çalışırız.

2. Adım:

Çıkarma işlemi yapılan sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp sonucu onluk olarak tahmin ederiz. 48 - 31 = en yakın onluk

50

en yakın onluk

farkı

20 (tahmin sonuç)

30

Alış rmalar

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmin edelim. Tahmin sonucu 40 olanları boyayalım.

89 - 42

77 - 53

91 - 47

68 - 27 73 - 34 82 - 59

117

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Aşağıdaki problemlerin önce tahmini sonuçlarını bulunuz. Daha sonra işlem yaparak bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.

28TL

43TL 46TL

23TL

Tahmin Sonuç

İşlem

Tahmin Sonuç

İşlem

Tahmin Sonuç

İşlem

Tahmin Sonuç 4) 54 TL param vardı. Bir tane aldım. Geriye kaç liram kaldı?

İşlem

Tahmin Sonuç 5)61 TL param vardı. Bir tane ...... aldım. geriye kaç liram kaldı?

İşlem

1) 47 Tl param vardı. Bir tane aldım. Geriye ne kadar param kaldı? 2) 52 TL param vardı. Bir tane aldım. Geriye kaç param kaldı? 3) 43 TL param vardı. Bir tane aldım. Geriye ne kadar param kaldı?

118

32TL

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Alış rmalar Çıkarma işlemlerini yaparak sonuçlarını örnekteki gibi yazınız. Bulduğunuz sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. 42

36 20

14

56 36

68

12 44

20

>

> >

Sıralama: ..................................................... 44 42 36 20

60

30

90 20

24

13

Sıralama: .....................................................

27

56

88 50

Sıralama: .....................................................

40

57

78 11

15

32

30

18

Sıralama: .....................................................

40

44

54 22

Sıralama: .....................................................

34

28

Sıralama: .....................................................

119

2SAYILARLA UYGULAMALAR KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM Aşağıdaki ifadelerden bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru ifadelerde D, yanlış ifadelerde Y dairesini boyayalım. 1) 80 çiçeğin 30 tanesi satılırsa geriye 50 çiçek kalır.

D

Y

2) 70 çiçeğin 20 tanesi satılırsa geriye 40 çiçek kalır. D

Y

3) 90 çiçeğin 50 tanesi satılırsa geriye 40 çiçek kalır.

D

Y

4) 60 çiçeğin 50 tanesi satılırsa geriye 10 çiçek kalır.

D

Y

5) 50 çiçeğin 40 tanesi satılırsa geriye 15 çiçek kalır.

D

Y

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlayınız. İşlemlerin tahmini sonuçlarını bulunuz.

46 - 14

46 - 14

120

Tahmini sonuç Tahmini sonuç -

46 - 14

46 - 14

Tahmini sonuç Tahmini sonuç -

46 - 14

46 - 14

Tahmini sonuç Tahmini sonuç -

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

PROBLEM ÇÖZELİM 1.

Bir otobüste 28 yolcu vardı. Durakta 12 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı?

2.

Sınıfımızda 36 öğrenci vardır. Öğrencilerin 14 tanesi erkektir. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır?

3.

Mahallemizde 48 ev vardır. Evlerin 24 tanesi iki katlı, geriye kalanlar üç katlıdır. Mahallemizde kaç tane üç katlı ev vardır?

4. Okulumuzda 56 öğretmen vardır. Öğretmenlerin 26 tanesi sınıf öğretmenidir. Okulumuzda kaç tane branş öğretmeni vardır?

5.

Bir kümeste 78 tavuk, 34 civciv vardır. Tavukların sayısı, civcivlerin sayısından kaç fazladır?

6.

Mehmet’in babası 35 yaşındadır. Annesi babasından 5 yaş, Mehmet ise annesinden 26 yaş küçüktür. Mehmet kaç yaşındadır?

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

121

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Aşağıdaki problemleri düşünerek işlemleri belirleyelim ve problemleri çözelim. 1. Ada’nın 25 tane boya kalemi vardı. Babası Ada’ya 12 tane daha boya kalemi aldı. Ada, bu kalemlerinin 9 tanesini kardeşine verdi. Ada’nın şimdi kaç kalemi kaldı? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. Bir otobüste 34 yolcu ile hareket etti. Otobüsten 1. durakta 16 yolcu ve 2. durakta ise 10 yolcu indi. Otobüste şimdi kaç yolcu kaldı? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

3. 27 tane eriğim vardı. Eriklerin 9 tanesini yedim. Annem bana 11 erik daha aldı. Şimdi kaç eriğim oldu? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

122

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

4. Zehra, 15 şekerin 5 tanesini kendi yedi. 4 tanesini de arkadaşına verdi. Zehra’nın kaç şekeri kaldı? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

5. Sinem ağaçtan 20 tane armut topladı. Armutların 12 tanesini annesine verdi. Sinem ağaçtan kaç tane armut daha toplarsa 10 tane armudu olur? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

6. Cemre pazardan 18 tane çilek aldı. 1. gün 4 tanesini ve 2. ise 7 tanesini yiyen Cemre’nin kaç tane çileği kaldı? 1. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

2. işlem Hangi işlemi Toplama yapacaksın? Çıkarma Çünkü.........................................

123

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ha rlatma Konu 4 Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Aklımdaki sayı 45’tir. Bu sayıdan kaç çıkarırsam 10 kalır ?

Aklındaki sayıyı bulmak için ne yapmalıyız? Eksilen Çıkan Fark

45 10

45 - 10 35

Aklımda tuttuğum sayı

Verilmeyen çık anı bulmak için eksilenden far kı ÇIKARIRIZ.

Alış rmalar

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz. 76 56 -

50

49 -

85 -

32 -

51 -

98 -

60 73 -

124

85 -

30

62 55 -

20

40

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Konu 5 Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma

Aklımdaki sayıdan 20 çıkarınca 25 kalıyor. Aklımdaki sayı kaçtır?

Aklındaki sayıyı bulmak için ne yapmalıyız? Eksilen Çıkan Fark

- 20 25

25 + 20 45

Aklımda tuttuğum sayı

Verilmeyen ek sileni bulmak için çıkan ile farkı TOPLARIZ.

Alış rmalar

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz. - 16 - 24

- 47

50

- 36

- 42

- 58

- 35

- 15

- 18 - 42

30

- 18

20

40

- 29 125

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar

Aşağıdaki işlemlerde istenilenleri bulmak için uygun işlemleri yapınız. 57 ...... Eksilen= 57 34 Çıkan = 34 ... - ...... Fark = ? 23 ......

...... Eksilen= 89 Fark = 34 ... ...... Çıkan = ? ......

Çıkan = 54 ...... Fark = 30 ... ...... Eksilen= ? ......

...... Eksilen= 48 Çıkan = 23 ... ...... Fark = ? ......

...... Eksilen= 75 Fark = 33 ... ...... Çıkan = ? ......

Çıkan = 42 ...... Fark = 23 ... ...... Eksilen= ? ......

...... Eksilen= 78 Çıkan = 31 ... ...... Fark = ? ......

...... Eksilen= 68 Fark = 43 ... ...... Çıkan = ? ......

...... ... ...... ......

Çıkan = 43 ...... Fark = 24 ... ...... Eksilen= ? ......

Eksilen= 59 Fark = 1 5 Çıkan = ?

126

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki verilmeyen eksileni veya çıkanı bulalım. 78 49 - 43 - 24 32 21 12 52 87 -

69 -

32

6 43

43

78 32

97 - 26 30

30

87 23

23

- 32 35

26

15

- 45 23

86 - 34 23

54

88 -

- 15 15

96

95 -

- 22 54

- 30 43

79 - 24 35

27

- 10 52

127

2SAYILARLA UYGULAMALAR PROBLEM ÇÖZELİM 1.

Ayşe teyze 27 tane poğaça pişirdi. Ayşe teyze poğaçalardan ikram ettikten sonra 12 tane poğaça kaldı. Kaç tane poğaça ikram edildi?

2.

Funda, annesinin aldığı eriklerin 21 tanesini arkadaşlarına dağıttı. Kendine 12 tane kaldığına göre annesi Funda’ya kaç erik aldı?

3.

Sena babasından harçlık olarak 25 TL aldı. Kantinden yemiş aldıktan sonra cebinde 12 TL kaldığına göre, Sena kantinde ne kadar harcadı?

4. Arda cebindeki paradan 15 TL harcadı. Cebinde 18 TL kaldığına göre, harcamadan önce kaç parası vardı?

5.

Aliye yeni aldığı kitabın 18 sayfasını okudu. Okumadığı 23 sayfası kaldığına göre, aldığı kitap kaç sayfadır?

6. Elay’ın 36 cevizi vardı. Arkadaşlarına dağıttıktan sonra kendine 20 tane kaldı. Arkadaşlarına kaç tane ceviz verdi?

128

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım Problem Oluşturalım Aşağıda verilen işlemlere uygun problemler kuralım ve çözelim. Örnek

Problem: Ayşe’nin 26 tane kalemi vardı.

18 tane de annesi verdi. Kalemlerinden 19 tanesini arkadaşına verirse kaç kalemi kalır? Problem:

Problem:

Problem:

Problem:

Problem:

26 +18

- 19

45 - 27

+ 35

35 - 14

-

5

12 +10

-

3

85 - 42

- 28

38 - 7

+12

129

2SAYILARLA UYGULAMALAR PROBLEM ÇÖZELİM 1.

27 cevize 17 ceviz daha ekledim. Cevizlerin 12 tanesini yedim. Kaç tane cevizim kaldı?

2. Ali, sepetindeki 60 çileğin 16 tanesini arkadaşı Kemal’e verdi. Sonra 25 çilek daha toplayarak sepete koydu. Sepette kaç çilek oldu? 3. Evimizde 2 düzine yumurta vardı. Yumurtaların 16 tanesini yedik. Annem 18 tane yumurta daha aldı. Şimdi evimizde kaç yumurta vardır?

4. Bir lokantada 25 bayan, bayanların sayısından 8 az bay müşteri vardır. Lokantada kaç müşteri vardır?

5.

Burcu’nun okumadığı 25 kitabı vardı. Babası da bir deste kitap hediye etti. Burcu kitaplarının 12 tanesini okudu. Burcu’nun okunmamış kaç kitabı vardır?

6.

Elay’ın 37 tane bilyesi vardır. Bilyelerinin 15 tanesi mavi, 8 tanesi kırmızı ve geriye kalanları da yeşildir. Elay’ın kaç tane yeşil bilyesi vardır?

130

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

7.

Bir kümeste 32 civciv, civcivlerden 14 eksik tavuk vardır. Buna göre, kümesteki hayvanların toplamı kaçtır?

8.

Gonca 12, ablası 16 yaşındadır. Anneleri ise 46 yaşındadır. Gonca ve ablasının yaşlarının toplamı annelerinin yaşından kaç eksiktir?

9.

Bir otobüste başlangıçta 32 yolcu vardır. İlk durakta 14 yolcu inip, 9 yolcu binmiştir. Otobüste şimdi kaç yolcu vardır?

10. Kumbaramda 28 liram vardı. Paramın 8 lirasıyla kalem ve 5 lirasıyla silgi aldım. Kaç liram kaldı?

11. Ev ile okul arası Emir’in adımları ile 92 adımdır. Emir, okuldan eve giderken yol üzerindeki market için 73 adım atıyor. Eve gelebilmesi için kaç adım daha atmalıdır? 12. Bir çiftlikte 65 koyun, 27 kuzu vardı. Hayvanların 34 tanesi satıldı. Çiftlikte kaç hayvan kaldı?

131

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bölüm Değerlerdirme Tes 1. 56-21=

- 34 eşitliğinde

A) 35

B) 69

yerine hangi sayı yazılmalıdır? C) 77

2. 5 onluk, 7 birlikten oluşan sayıdan 4 birlik, 3 onluk çıkarsa sonuç kaç olur? A) 100 B) 23 C) 14

3.

8 -2 53 A) 12

4.

Yandaki çıkarma işleminde ve yerine yazılacak rakamların farkı aşağıdakilerden hangisidir?

B) 5

C) 2

98 - 42 = ? Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu hangi onluğa yuvarlanmaktadır? A) 50

B) 56

C) 60

5. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinde sonuç 3 onluk, 2 birliğe eşittir? C) 46+13 A) 85-23 B) 67-35

132

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

1) 54 - 6 =

a) 54

2) 66 - 14 = 3) 86 - 32 =

b) 48 c) 52

6. Yukarıda verilen çıkarma işlemleri sonuçları ile eşleştirelim. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) 1 a 2 b 3 c

7.

B) 1 b 2 c 3 a

C) 1 c 2 a 3 b

Otobüsten 1. durakta 6 yolcu indi. 2. durakta 1. durakta inen yolculardan 4 fazla yolcu indi. Otobüste şimdi kaç yolcu vardır? Otobüste 26 yolcu vardı.

A) 16

B) 10

C) 8

8. Alev 18 yaşındadır. Kardeşi ise Alev’den 5 yaş küçüktür. Alev ile kardeşinin yaşlarının toplamı kaçtır? A) 38

B) 31

C) 23

9. “Eksilenin verilmediği bir çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ile farkı ............ işlemi yaparız.” ifadesini hangi seçenek tamamlar? A) toplama

B) çıkarma

C) çarpma

133

2SAYILARLA UYGULAMALAR 10. Ali’nin 45 bilyesi vardı. 17 tanesini kız kardeşine verdi. Ali’nin kaç bilyesi kaldı? A) 38 B) 28 C) 18 11. Şengül’ün 23 tane boya kalemi vardır. İrem’in boya kalemleri, Şengül’ün boya kalemlerinden 4 tane azdır. İkisinin toplam kaç tane boya kalemi vardır? A) 19

B) 31

C) 42

6 yıl sonra 35 yaşında olacağım. Şimdi kaç yaşındayım? 12. Ege babasının sorduğu sorunun yanıtını bulmak için bir işlem yaptı ve doğru sonuca ulaştı. Ege’nin yaptığı işlem hangi seçenektedir? A) 35 -+ 6 41

B) 35 - 6 29

C) 35 - 5 30

13. Oğuz 8, annesi 33 yaşındadır. Kaç yıl sonra, Oğuz’un yaşı, annesinin şimdiki yaşı kadar olur? A) 25

134

B) 26

C) 27

BÖLÜM 5: Haydi Çıkaralım

14. “ 38 - 27 = 11 ” çıkarma işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? eksilen

çıkan

fark

A) 38

27

11

B) 27

11

38

C) 38

11

27

15. Bir çıkarma işlemindeki çıkan 18, fark 12 ise eksilen aşağıdakilerden hangisidir? A) 30

B) 16

C) 6

16. Onlar basamağı 5 olan en küçük sayı ile onlar basamağı 3 olan en büyük doğal sayının farkı kaçtır? A) 11

B) 21

C) 6

17. Derya’nın 32 TL ’si vardır. 15 TL ’ye kitap, kalan parası ile çanta almıştır. Derya’nın aldığı çanta kaç TL ’dir? A) 17

B) 19

C) 20

135

2SAYILARLA UYGULAMALAR

136

BÖLÜM 6: Paralarımız

137

2SAYILARLA UYGULAMALAR Ünite Hazırlık PARALARIMIZ 1. Madeni Paralar

1 Kuruş

25 Kuruş

5 Kuruş

10 Kuruş

50 Kuruş

1 Türk Lirası

2. Kağıt Paralar

138

5 Türk Lirası

10 Türk Lirası

20 Türk Lirası

50 Türk Lirası

100 Türk Lirası

200 Türk Lirası

BÖLÜM 6: Paralarımız

Yanda verilen paralarımızı inceleyerek istenilen bilgileri bulalım. Değeri en fazla olan kağıt paramız hangisidir?

Değeri en az olan kağıt paramız hangisidir?

Değeri en fazla olan madeni paramız hangisidir?

Değeri en az olan madeni paramız hangisidir?

Değeri 50TL ’den fazla olan kağıt paralarımız hangileridir?

Değeri 1 TL’den az olan madeni paralarımız hangileridir?

139

2SAYILARLA UYGULAMALAR Aşağıda verilen paraların toplam değerini bulalım.

TL

TL

TL

TL

140

BÖLÜM 6: Paralarımız

Aşağıda verilen paraların (kuruşların) toplam değerini bulalım.

kr

kr

kr

kr

141

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bir Türk Lirası En büyük madeni paramız 1 TL (Türk Lirasıdır.) En küçük madeni paramız 1 kr (kuruştur.)

142

1 TL

.......... tane 50 kr

1 TL

.......... tane 25 kr

1 TL

.......... tane 10 kr

BÖLÜM 6: Paralarımız

1 TL

.......... tane 5 kr

1 TL

.......... tane 1 kr

143

2SAYILARLA UYGULAMALAR Aşağıda verilenleri kaç TL (Türk lirası) ödeyerek satın alabileceğimizi tahmin etmeye çalışalım?

NOT: Eşyalar bu kadar pahalı iken LÜTFEN eşyalarımızın değerini bilelim.

144

BÖLÜM 6: Paralarımız

Alış rmalar Oyuncakların fiyatları etiketlerde yazılıdır. Bu oyuncakları alabileceğimiz paralarla eşleyelim.

15 T

L

18

13

8

TL

TL

TL

23

TL 145

2SAYILARLA UYGULAMALAR Alış rmalar Aşağıda etiketleri verilen ürünleri, verilen paralarla alıp alamayacağımızı belirleyelim. Para üstü ne kadar kalır?

Alınabilir Alınamaz 75

TL

Para üstü : .............

Alınabilir Alınamaz 58

TL

Para üstü : .............

Alınabilir Alınamaz 24

TL

Para üstü : .............

Alınabilir Alınamaz 47

146

TL

Para üstü : .............

BÖLÜM 6: Paralarımız

Alış rmalar Hangi kumbaradan ne kadar para çıktığını altına yazalım. Örnek

TL

4TL 85 kr

TL

kr

kr TL

TL

kr

TL

kr

TL

kr

kr

TL

kr

147

2SAYILARLA UYGULAMALAR

AYŞE’NİN MAĞAZASI 26

TL

52

65

33 TL

TL

TL 13

45

TL

TL

Aşağıdaki çocuklar kumbaralarında biriktirdiği para ile para üstü olmayacak biçimde yukarıdaki ürünlerden birini satan alacaklar. Bu kişilerin paralarını hesaplayıp kimin hangi ürünü alacağını yazınız. Ne alabilirim?

Ne alabilirim?

Ne alabilirim?

Ne alabilirim?

148

BÖLÜM 6: Paralarımız

DOĞRU-YANLIŞ 1 1 TL, 4 tane 25 kr eder.

D Y

2 3 tane 5TL, 2 tane 10 TL ve 1 tane 20 TL 85 TL eder.

D Y

3 6 tane 50 kr ile 3 TL ’lik bir yemiş alınabilir.

D Y

4 Tanesi 4 TL olan silgilerden 20TL ile 6 tane alabiliriz. D Y

5 Tanesi 2 TL olan kalemlerden 14TL ile 8 tane alabiliriz. D Y

6 Nur ile Cem’in 85TL’ si var. Cem’in 50 TL’ si olduğuna göre, Nur’un parası Cem’in parasından 15 TL fazladır.

D Y

7 Arda’nın 40TL’ si ve Fuat’ın 20 TL’ si var. Arda Fuat’a 10 TL verirse paraları eşit olur.

D Y

Bir pantolon ve bir gömlek 48 TL ’dir. Bir pantolon 23 TL ise bir gömlek 25 TL ’dir.

D Y

8

149

2SAYILARLA UYGULAMALAR Problemleri Çözelim Kaç param var?

Ne aldım? Paramla tanesi 2 TL olan pastalardan kaç tane alabilirim? Paramla kilosu 3 TL’ den 2 kilo muz aldım. Geriye kaç param kaldı? 13 TL ’ye etek ve 22 TL ’ye ayakkabı aldım. Geriye kaç param kaldı?

Paramla tanesi 10 TL olan oyuncaklardan kaç tane alabilirim? Paramın 13 TL’ sini kardeşime verirsem ne kadar param kalır? Paramın 6 TL ’si ile arkadaşımla kendime dondurma aldım. Ne kadar param kaldı?

150

Problemin Çözümü

BÖLÜM 6: Paralarımız

Alış rmalar Toplam miktarı aynı olan para gruplarını eşleştirelim.

151

2SAYILARLA UYGULAMALAR Kendimizi Değerlerdirelim 1. Verilen paraların içinde kaç tane 5TL var? a. 10 TL ’nin içinde .......... tane 5TL var. b. 20 TL ’nin içinde .......... tane 5TL var. a. 50 TL ’nin içinde .......... tane 5TL var. 2. Verilen paraların içinde kaç tane 1TL var? a. 10 TL ’nin içinde .......... tane 1TL var. b. 15 TL ’nin içinde .......... tane 1TL var. a. 50 TL ’nin içinde .......... tane 1TL var. 3. 1 TL’ nin içinde kaç tane 50 kr vardır?

4. 50 kr’ nin içinde kaç tane 25 kr vardır?

5. 25 kr’ nin içinde kaç tane 5 kr vardır?

6. 1 TL’ nin içinde kaç tane 10 kr vardır?

152

BÖLÜM 6: Paralarımız

7. Defne tanesi 50 kr olan kalemden iki tane aldı. Ödemeyi kaç tane 10 kr ile yapabilir?

8. Semay bir ayran ve sandivici 2TL, 2 tane 50 kr ve 2 tane 25 kr ödeyerek alıyor. Kaç lira ödüyor?

9. Kaya’nın 10 TL ’si var. Tanesi 5 TL olan kalemlerden 3 tane almak istiyor. Kaya’nın en az kaç TL’ye ihtiyacı var?

10. Verilen paraları istenilen miktarlara tamamlamak için kaç TL daha gerekir? a. Selen’in 25 TL’ sı var. Parasının 30 TL ’sı olması için ..........TL daha gerekir. b. Sinem’in 30 TL’ sı var. Parasının 50 TL ’sı olması için ..........TL daha gerekir. c. Ayşe’in 42 TL’ sı var. Parasının 47 TL ’sı olması için ..........TL daha gerekir.

153

2SAYILARLA UYGULAMALAR Bölüm Değerlerdirme Tes Yandaki cüzdanda kaç TL var?

1.

A) 3

B) 4

C) 5

2. Kumbaramda 2 tane 5TL, 2 tane 10TL, 1 tane 20TL vardır. Kumbaramda kaç TL vardır?

A)

B)

C)

3. Manav bir kasa portakal için 16 TL ödedi. Cebinde 3 TL kaldı. Buna göre, manavın portakal almadan önce kaç TL ’si vardı?

A) 17

B) 18

C) 19

4. Bir kitabın fiyatı 36 TL ’dir. Ege’nin cebinde ise sadece 13 TL vardı. Buna göre Ege’nin kitabı alabilmesi için kaç TL ’ye daha ihtiyacı vardır?

A) 17 5.

C) 19

Yandaki paralarla tanesi 50 kuruş olan şişe suyundan kaç tane alınabilir?

A) 4

154

B) 18

B) 5

C) 6

BÖLÜM 6: Paralarımız

2 tane 6.

, 3 tane

Hangi seçenekteki paralar, Cemal’in parasını 10 TL ’ye tamamlar?

A) 7.

, 4 tane

B)

C)

Aşağıdakilerden hangisinde verilen paraların toplam değeri yanlış yazılmıştır?

A)

13TL

B)

16TL

C)

27TL

8. 8 TL ’lik kitabı satın almak için 1 Tl’lik madeni paralardan kaç tane gereklidir?

A) 8

B) 16

C) 20

9. Berk bakkaldan tanesi 5 TL olan çikolatalardan 3 tane alıyor. Cebince 20 TL olduğuna göre kaç TL para üstü alacak?

A) 15TL

B) 10TL

C) 5TL

10. Reha’nın oyuncak arabayı alabilmek için 25 TL ’ye ihtiyacı var. Cebinde 2 tane 5 TL ve 1 tane 10TL var. Arabayı alabilmek için kaç TL ’ye daha ihtiyacı vardır?

A) 10TL

B) 5TL

C) 15TL 155

2SAYILARLA UYGULAMALAR

KAYNAKÇA Ball, D. L. and Bass, H. (2000). Interweaving content an pedagogy in teaching and learning to teach: Knowing and using mathematics. In J. Boaler (ed.), Multiple Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematics (pp.83-104). Westport: Ablex. Boyer, C. B. (1968). A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons. Garderen, D. V. (2006). Spatial visualization, visual imagery, and mathematical problem solving of students with varying abilities. Journal of Learning Disabilities, 39(6), 496-506. Geiger, V. and Galbraith, P. (1998). Developing a diagnostic framework for evaluating student approaches to applied mathematics problems. International Journal of Mathematics, Education, Science and Technology, 29, 533–559. Lowrie, T., & Kay, R. (2001). Relationship between visual and nonvisual solution methods and difficulty in elementary mathematics. The Journal of Educational Research, 94(4), 248-255. Ore, O. (1988). Number Theory and Its History. New York: Dover Publications. Walle, Van De, Karp, K. S & Williams, J. M. B. (2011). Elementary and Middle School Mathematics – Teaching Developmentally (8th edition), Pearson Education. Wells, D. (1997). The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers, rev. Ed. London: Penguin Books.

156