Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI — пачатку XVII ст. : феномен культурнага памежжа 9789856976721

306 113 9MB

Belarusian Pages 343 [346] Year 2011

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI — пачатку XVII ст. : феномен культурнага памежжа
 9789856976721

Table of contents :
Уступ
Пачатак вершаскладання на нацыянальных мовах
Ян Вісліцкі ў беларускай культурнай прасторы
Мікалай Гусоўскі — феномен творчасці i парадоксы рэцэпцыі
Эпісталярная спадчына Барбары Радзівіл
Рыцарскія раманы «Трышчан» і «Бава»
Лацінамоўная паэзія 50-70-х гг. XVI ст.
Ян Каханоўскі і Андрэй Рымша: спаборніцтва на эпічным полі
Мемуарны жанр
Школьны тэатр і драматургія
Заключэнне
Дадатак
Скарына сярэднявечны, Скарына адраджэнскі
Шлях да Скарыны

Polecaj historie