Prazské kavárny a jejich svět (The cafés of Prague and their world) 9788071858874

126 68 85MB

Czech Pages 154 [155] Year 2008

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Prazské kavárny a jejich svět (The cafés of Prague and their world)
 9788071858874

Table of contents :
Titulní strana
Pražské kavárny a jejich svět
Obraz kavárny jako obraz moderní společnosti
Prostory zvědavého diváka
Upíři kaváren
Co po kavárnách zbylo?
Seznam vyobrazení
Výběrová bibliografie
Obsah

Citation preview

EVA BENDOVÁ I TOMÁŠ DVOŘÁK

DOMINIK HRODEK I ŠÁRKA KOŘÍNKOVÁ

J. NEFF, PRAHA, 39 PŘÍKOPY. ·xr~~--~---------.. . ICrn p jíh tln í~o nácini hlt orbit vpobra;rn é~o v3oru v ro; licném frjlavrní :

Karlovarsky' p"orcelán

Jní

J·ak osti.

·I"

obsahuje: 6 párd koflíků , l ,konvici n a kávu, I konvici Da mléko a 1 cukrovku.

obsahuje: I mísu na. polévku, 1 omáčník, I mísu na. maso, 1 míru na zadělá~ané, l mhu , •t na ulQt, 1 mis.u na příkrm, 1

X. Totéž se zlatým

;2·t1rř~ ::ě:i~:, =l~bo~ít&

okraj em zl. ~ . 3 0 ·· XI. Čajové náčiní pro 6 osob ,. za zl. 6 .-

dellertníeb.

II. Totéž se zlatým okrajem zl. I&.III. Sestavení ··> jídelního náčiní prq 6 osob I• za zl. I O.-

obsahuje: 6 párů kofl í ků , 1 konvici nn. čaj, 1 konvici na mléko a I cukrovku.

1 slánku a 30 k usů hlubokých, a desertních talíhi.

m ě l kých

IV .Totéž se zlatým ~krajemzl. 20.-~faveni jídelního náčiní pro 12 osob za zl. 2 0 . ,

obsahuJe

1 mísu na polévku,

I om áčolk, G různých míe, l slánku, 1 nádobu 011 hořčici , 12 tA.líříl hluboký