Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu 8389729091

427 25 60MB

Polish Pages [195] Year 2004

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu
 8389729091

Citation preview

w Europie Środkowej l Wschodniej w średniowieczu

Jacek Adamcz y k

w Europie Środkowej i WsChodniej

w średniowieczu Formy, funkcjonowanie, ewolucja

Wydawnictwo Neriton • Instytut Historii PAN Warszawa 2004

A rcheologic!'\vw.sowadruk.pl, tel. 022 431-81-40

kcheofogic'"~~ i~st.::v AV ĆR Kr,m.;r,-.w •

łł801 Praha ·1:·~tensll