Morava v době knížecí 906-1197 9788071065630

Novou interpretací pramenů vykládá moravské dějiny v temném 10. století, několikeré připojení země k přemyslovskému stát

219 74 175MB

Czech Pages [234] Year 2010

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Morava v době knížecí 906-1197
 9788071065630