Limbajul C pentru clasa a IX-a Informatica Programare

  • Author / Uploaded
  • AE

Table of contents :
1.3 Tipuri de date......Page 4
1.5 Exerciţii şi teste grilă......Page 5
terminator de şir......Page 7
2.3 Exerciţii şi teste grilă......Page 8
3.3 Funcţia putch......Page 10
3.4 Macrourile getchar şi putchar......Page 11
3.6 Funcţia printf......Page 12
Specificator......Page 13
3.7 Funcţia scanf......Page 14
Cod......Page 15
3.8 Exerciţii şi teste grilă......Page 16
Operatori......Page 21
4.3 Operatori aritmetici......Page 22
4.5 Operatori logici......Page 23
4.6 Operatorii la nivel de bit......Page 24
4.7 Operatori compuşi de atribuire......Page 25
4.11 Operatorul condiţional......Page 26
4.13 Exerciţii şi teste grilă......Page 27
5.2 Instrucţiunea expresie......Page 32
5.4 Instrucţiunea if......Page 33
5.5 Funcţia standard exit......Page 35
5.6 Instrucţiunea while......Page 36
5.7 Instrucţiunea for......Page 37
5.8 Instrucţiunea do-while......Page 39
5.9 Instrucţiunea continue......Page 41
5.10 Instrucţiunea break......Page 42
5.11 Instrucţiunea switch......Page 43
5.12 Instrucţiunea goto......Page 45
5.13 Funcţiile standard sscanf şi sprintf......Page 46
5.15 Funcţii matematice uzuale......Page 49
5.16 Exerciţii şi teste grilă......Page 50
6.2 Iniţializarea tablourilor......Page 58
6.3.3 Determinarea primului element cu o anumită proprietate......Page 59
6.3.7 Inserarea unui element y în poziţia k dată (1

Citation preview

Limbajul C pentru clasa a IX-a

1

____________________________________________________Cuprins Cap.1 Elemente de bază ale limbajului C..................................................................................1 1.1 Structura unui program C ______________________________________________________1 1.2 Vocabularul limbajului_________________________________________________________1 1.3 Tipuri de date________________________________________________________________1 1.4 Directive preprocesor__________________________________________________________2 1.5 Exerciţii şi teste grilă__________________________________________________________2

Cap.2 Tipuri fundamentale de date ...........................................................................................4 Tip.........................................................................................................................................4 Număr de biţi........................................................................................................................4 Domeniu de valori................................................................................................................4 2.1 Constante___________________________________________________________________4 Exemple :

123.4

12e6

-111.2 ______________________________________________5

2.2 Variabile_____________________________________________________________________5 2.3 Exerciţii şi teste grilă__________________________________________________________5

Cap.3 Funcţii de intrare/ieşire standard....................................................................................7 3.1 Clasificarea funcţiilor de intrare/ieşire____________________________________________7 3.2 Funcţiile getch şi getche_______________________________________________________7 3.3 Funcţia putch________________________________________________________________7 3.4 Macrourile getchar şi putchar___________________________________________________8 3.5 Funcţiile gets şi puts__________________________________________________________9 3.6 Funcţia printf_________________________________________________________________9 3.7 Funcţia scanf________________________________________________________________11 3.8 Exerciţii şi teste grilă_________________________________________________________13

Cap.4 Operatorii limbajului C..................................................................................................18 4.1 Precedenţa operatorilor_______________________________________________________18 4.2 Operatorul de atribuire simplă__________________________________________________19 4.3 Operatori aritmetici___________________________________________________________19 4.4 Operatorii relaţionali__________________________________________________________20 4.5 Operatori logici______________________________________________________________20 4.6 Operatorii la nivel de bit_______________________________________________________21 4.7 Operatori compuşi de atribuire_________________________________________________22 4.8 Operatorul de conversie explicită (cast)__________________________________________23 4.9 Operatorul sizeof_____________________________________________________________23 4.10 Operatorii de adresare_______________________________________________________23 4.11 Operatorul condiţional_______________________________________________________23 4.12 Operatorul virgulă___________________________________________________________24

Limbajul C pentru clasa a IX-a

2

4.13 Exerciţii şi teste grilă________________________________________________________24

Cap.5 Instrucţiunile limbajului C............................................................................................29 5.1 Instrucţiunea vidă___________________________________________________________29 5.2 Instrucţiunea expresie________________________________________________________29 5.3 Instrucţiunea compusă_______________________________________________________30 5.4 Instrucţiunea if______________________________________________________________30 5.5 Funcţia standard exit_________________________________________________________32 5.6 Instrucţiunea while___________________________________________________________33 5.7 Instrucţiunea for_____________________________________________________________34 5.8 Instrucţiunea do-while________________________________________________________36 5.9 Instrucţiunea continue________________________________________________________38 5.10 Instrucţiunea break_________________________________________________________39 5.11 Instrucţiunea switch________________________________________________________40 5.12 Instrucţiunea goto__________________________________________________________42 5.13 Funcţiile standard sscanf şi sprintf_____________________________________________43 5.14 Header-ul ctype.h___________________________________________________________46

Macro de verificare.............................................................................................................46 5.15 Funcţii matematice uzuale___________________________________________________46

Valoarea returnată...............................................................................................................47 5.16 Exerciţii şi teste grilă________________________________________________________47

Cap.6 Tablouri...........................................................................................................................55 6.1 Declararea tablourilor________________________________________________________55

Exemple:.............................................................................................................................55 6.2 Iniţializarea tablourilor________________________________________________________55 6.3 Prelucrări elementare ale vectorilor____________________________________________56 6.3.1 Citirea elementelor unui vector________________________________________________56 6.3.2 Determinarea elementului minim/maxim________________________________________56 6.3.3 Determinarea primului element cu o anumită proprietate__________________________56 6.3.4 Determinarea ultimului element cu o anumită proprietate__________________________57 6.3.5 Eliminarea tuturor elementelor cu o anumită proprietate__________________________57 6.3.6 Eliminarea elementului din poziţia k dată (10) ? x=b : x=a;

43. Ce valoare afişează programul următor ? #include void main() { int x=5, y; y=(sizeof(x-1)==sizeof(int)) ? sizeof(‘x’) : sizeof(3); printf(“%d”, y); } a) 3 b) 1 c) 2 d) 4 e) programul este eronat 44. Ce valori va afişa programul următor ? #include void main() { int a=10, b=6, c=4, d; d=(c=a-6, a=b%c, b+=a, a/2); printf(“\n%d %d %d %d”,a,b,c,d); } a) 0 16 –6 5 b) 2 8 4 1 c) 4 2 8 1 d) –6 0 16 5 e) alte valori 45. Ce valoare afişează programul de mai jos ? #include void main() { int a=3, b=2, n=4, x; x=(a