Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie [3. prepr. a rozšír. ed.] 9788089447220

Vysoko odborný text napísaný s presnými a rozsiahlymi citáciami prináša ucelený prehľad a uvádza nové poznatky spojené s

113 28 368MB

Slovak Pages 544 [273] Year 2010

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie [3. prepr. a rozšír. ed.]
 9788089447220

Polecaj historie