English-Javanese Vocabulary

  • Commentary
  • 1206058
Citation preview

UC-NRLF

B ^ E34 EbM

i&k

i#.

ENGLISH

JAVANESE VOCABULARY By

D. (late

W.

EGNER

Chief of Head Office H. A. P. M.)

/

Published by the

HOLLANDSCH^AMERIKAANSCHE PLANTAGE

MIJ.

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Ngoko Applaud Appointment (make an) Approach Approve Ardor Arduous Are Area Argue (with oneself)

Arm (upper) Arm (lower) Arm in arm Army Argument

Perdjandjian; semayan Mcirek;

Ngrodjongi; ngroodjooki

Oolad Rekoso

Ono Loomah Goonem roso Bahoo (Bow) Tangan Gandengan tangan

Gheter; Ghoometer

Ascend

Panah Barang Moonggah

Ash

Awoo

Ashamed Ask Ask (request)

Takon

Aspire Assist

Associate' (be

Ginemraos

Katerangan Googah Noto Toto; wis toto

Article (thing)

Rekaos

Wonten

Bolo

Arrears

Arrow

Semadosan

nyedak

Arouse (to wake) Arrange Arranged (in order) (in)

Kromo

Nyooraki

Isin;

wirang

Djemparing

Minggah Lingsem Tak^n Nedo

Ndjalook Moorih Tooloong; Rewang Tepoongan

Renchang Tepangan

Ngeramhake

Ngeramaken

Ngeram-erami Eram; ghoomoon Lemboet

Lemboet

friendly with)

Astonished Astonishing Astonish

Atom

(atom-like)

Attached (by affection)

Attempt Attempt (a try) Attempt (to try) Attend (look after)

Leket iNgiakoni

Nglampahi

Poorih; pamoorfh

Tjobo

Tjobi

Ngroomat

Ngrimat

Attentive

Titi

Attractive

Attraction (charm)

Endah Kasengsem

Auction Audacious Audible

Leiang Kendel Keroongoo

Augment

Woowooh;di-woewoehi

Mireng Dipoon wewahi

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Kromo

Ngoko Augury Aunt (young) Aunt (old)

Ngalamat Bibi

Oowa wadon:

si

wo

Oowo

estri

wadon Author

Sing nganggit

Ingkang nganggit

Authority Authority (to exercise) Authorize Authorization Aversion

Koowoso

Koowaos

Ngoowasani Ngoowasak-ake

Ngoewaosi Ngoewaosaken

Wewenang Loomooh;

elik;

Avericious

Medit; koomed;

Avocation

Pekareman

Avoid Await

Nyingkiri

Awaken Aware

tjetil

Nglarangi (cause to)

Away Away (to Away (to Awkward Awl

sootik

Googah Werooh Dalan

drive)

Di-oosir

throw)

Di-boowang Kidoong Tjoblos

Awry

Dojong; mencheng

Axe

Pethel (P-tel)

Back

Ngawisi

Soomerep Mergi Dipoen-oosir

Dipoen-boochal

)

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Kromo

Ngoko Bank Bank

(a)

Bale arto.

(of river)

Pinggir

Bark

(to)

'Ndjoegoeg Kasar; koorang

Barbcrous

Kirang adjar

adjar; siyo

Bare

(of things)

Bare

(of

Bark

(tree)

Nglinjam Oodo; woodo

body)

Babahan B^teng Ooroop-ooroopan;

Barracks Barter

idjollan

Wadah; tong Peskom (pskom)

Barrel

Basin

Base (vile) Basket Basketry Bat Bat (fruit Bathe

Doorsilo

Wakool; krandjang

Nam-naman Kampret; lowo Kalong AhdoosP-ahdoos-an

Bath-place

Beach Beacon Bean Beans (long) Bear (endure) Bear (fruit) Beard

Pesisir; gisik

Andjir

Kachang Boontjes

Awoh Djenggot

Tenogo (tnogo)

Bearing (one's) Beast

Kewan Kewan galak Nyabedh

Beast (wild) Beat (lightly)

Beat (heavily) Beat (heart) Beat (clothing,

Koro boonchis

Tahan

Menthoong etc.)

Beautiful

Degdegan; terataban Keboot badak

Because of

Betchik Sebab; awit Mergo; sebabe

Beckon

Ngavve; ngawe-awe

Become Bed Bed-room

Dadi Patooron

Pa-tilem-an

Panggonan tooroo

Panggenan tflem

Bee

Tawon

Because

Beef Before

(in front of)

Before (previous)

Daging sapi Ngarep (Ing arep) Sa-d66roonge

Sa^ Mergi; sebablpoen

Dados

Daging lemboo Ngadjeng Sa-dereng-ipoon

[.ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Ngoko Beg

Ngemis

Beggar Begin

Wong

Kromo

ngemis

Tiyang ngemis

Ngawiti; nglekasi;

Beetle (coconut)

Koombang

Beetle (ordinary)

Walang

Behind one another Behind Behaved (well-) Being (existing)

Roontoon; temroontoon Boori; ing-boori

Werooh

toto

kromo

Ka-anane

Belief (religious)

Aggomo

Bell

Lontjeng (lontcheng)

Belongings

Dooweq

Beloved

Sing

Below Bench Bent

Ngisor (Ing ngisor)

Am-ben

Benefit

Oontoeng; begdjo (bedjo)

Benefactor

Pmbodjo kromo

di

Wingking; ing wingking Soemerep -toto kromo Ka-w6ntenan-ipoon Ag-gami

Gadahan demen-i

Ingkang dipoon remen-i

Ngandap

Nehkook; mlengkoong

Besides (additional to)

Djaba-ne ikoo

Bet

Totohan Pahtchangan Bingoong Hon iionen; ngiloni

(to)

Betrothal

Bewildered Biassed

Djawenipoon pooniko

Bid Big

(offer)

To wo

Bill

(account)

Gede Layang itoongan

Bill

and coo

Prenes

Billiards

Main

Bind

Naleni

(to)

Tawi Agheng Serat etangan

bal

Nangsooli

weton

Birth

Wetoo;

Bird

Peksi (pksi)

Birth (of animals)

Manook Manak

Birthday

Dino wetohn

Bird-cage

Dinten wedalan Sengkeran pksi

Bite (insect)

Kooroongan manook Antoop

Bite (of animal)

Tjokot

Bitter

Payit (pait)

layir;

Wedal

Kaken manahipoon

Bitterness (resentment)

Kakoo

Bit (a

Setitik

Sekedfk

Ireng

Tjemeng

Pande Nootooh

Netah

little

portion)

Black Blacksmith

Blame

(to)

atine

Blank (an interval)

Let

Blaze (of flames)

Menter

Blemish

Delemok

ENGLISH JAVANESE DICTIONAR

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Ngoko Dedak Pang Tembogo

Bran Branch Brass

Brave Bread Break Break in two (split) Break (cut) througli Break (a crack) Break into (burgle)

Tembagi

Wani; kendl Ro-ti

Roosak; ngroosak

Risak; ngrisak

Seegar Toogel; pootoong

Bntet

Ambabah; ambobol Sarapan Do-do Napas; hambeghan

Breakfast Breast

Breath Breathe

Ambeghan

Bribe(to)

Bsel (besel)

Bribe(a)

Beselan (bselan)

Bride

Penganten wadon Kreteg (krteg)

Bridge (large) ,,

Kromo

(small, foot)

Wot

Penganten

istri

(wut)

Apoos (apus)

Bridle

Bright-colored

Goomyoor

Bright

(dazzling)

Silo (soolap)

Bright

(clear)

Terang; padang

Terang

Menchorong

Bright light Bright (brilliant)

Pating penchorong

Bring up (rear)

Moolosoro; ngroomat

Bring forth

Ngetok-ake

Ngrimat Ngedalaken

Nggowo

Mbekto

Chedak-hake Ombo (ombaw)

Chelak-haken

Bring (to) Bring near

(to)

Broad Broaden Broken

Wiyar

Ngombro-ombro Wis roosak

Sampoon

Brother

Sedooloor lanang

Sederek djaler

Brothers

Kakang-adi

Brother (older)

risak

Kakang

Brother-in-law

Adi Ipey-lanang

Ipey-djaler

Bronze

Soowoso

Soo-wa-os

Bruised

Goomyah

Brush Brush (to) Bucket Buffoon

Sikat

(younger)

Bug

Nyikat

Timbo Badoot

Walang

10

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Ngoko Calm (manner)

Lirih

Calamity

Tiwas; kachilakan

Calumny Can

Ngalah Bleg; kemrakas Keno; biso

n Kromo

rentjono

Can

(able)

Wangan;

Canal (ditch)

Candle

Lilin

Cane Cape

Capsize

Card-playing

Main

Care (precaution) Care for (look after)

Prayftno;

Cap

Kenging; saged

kalfen

Teken; pendjalin Podjok Pawitan Krepoos; kethoo Glewang (glehwang)

Capital (in trade)

Ngawon

Pndjatos

weweko

Ngopeni; ngroomati;

Rimat

roomat Careful

Titi

Careful (be)

Ati-ati

Careless (foolhardy)

Tanpo

Atos-atos pikiran; tanpo

di-pikir

Careless (negligent)

Teledor;

Careless (forgetful)

Kaloopootan

Caress

Ngoongroom Ngoongroom Wewa'onan

(a child)

Caress (an adult)

Carp Carpenter

slfeder

Oondagi; tookang kayu

Carriage

Kreto; reto

Carriage (appearance)

Tenogo Joopook

Carry (to) on shoulder ,, ,,

,,

,, ,, ,,

Bopong

on hip on back on head something

Ngindit

Cart

Cat

Cash (payment) Case

Mikool

on arm

(in

case of)

light

Mendet Ngrembat

Grobagh Kootching Kntcheng Bab; ka-anan; saoopomo Ka-w6ntenan; menahwi sa-oopami menowo Sapi

Ooler

(seize)

Toekang kadjeng

Nyoonggi Tjangking

Cattle

Catch

Kalepatan

Gendong

Caterpillar

Cattle-thief

Boten ngangge dipoon pikir (manah)

Lemboo

Nyekel; nyandak

Nyepng

Tfngan; wong tingar

Tiyang tingar

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

12

Cause (to) Cause (origin) Cautious Caution against

Ngoko Andadekake

Kromo Andadosaken

Djalaran; awit Atos-atos

Ati-ati (to)

Wangsit;

ilihfiihk

(ilihk-ilihk)

Cease

Leren

Ceiling

Piyan

Celebrated

Kondang; misoowoor

Cement Cemetery

Looloogh

Center (of

Koobooran circle)

Pooser oobeng

Certain

Nyoto; karoowan

Chair

Krosi

Chalk

Kapoor welondo Tantang; mantang Ka-beneran Pinoodjoo

Challenge

Chance (by) luckily Chance (by) Change (alteration) Change (to)

Owah

Changeable (fickle) Channel (river) Chant (Koran) (stories)

Chapel Charge (complain

Sa-estoo; kanten-an

Kapoor welandi Ka-leres-an

Nookarake Ora tetep; ora mantep

E'wah Ngewah-haken; ngewahi santoon Nookaraken Boten tetep

An yep Ngadji

Ngaos (nga-os)

Ngowahi; ngowahake; salin

Change (exchange)

,,

Misoowoor

O6ro-66ro Langgar; pamoodjan Sesahid; kesrcmpet

against)

Charge (with respon-

Nempooh

sibility)

Charming

Endah

Character (nature)

Dasar;

Chastise (a child)

Pawlaw

Watk

(watek)

(by judicialsen- Ngookooni

,,

tence)

Chatter

(from cold)

Chatook-an

Chatter

(from fear)

(a)

Goometer (gmeter) Moorah Tookang ngapoosi

(to)

Nyapoosi; goroh

(to) (stop)

Nahan; ngandegh

Cheap Cheat „

Cheek Check Cheer

Pi pi

(to)

Nyoorak-i

Chess

Tjatoor

Chess-board

Blabag tjatoor

Meerah

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

13

14

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Kromo

Ngoko Complain against Complicated

Comb Comrade Communicate (inform)

Comment Come out Come out

(written)

(appear)

Ang-googat; ngelach Broowet (broowt) Djoongkat Kontjo; rewang Ngatoorake Tchatetan

Karoowan

Gawe

Compile Compilation

Ngoompoolake Koompoolan

Compunction

Getoon (gtoon); kedoohoong Lootchoo

Concerning

Rookoon Ngoompet; Wekasan Moonggooh

Conduct

Solah tingkah

Conceal Conclusion (decision) (one's)

Rentchang

— aken Kantenan Medal (mdal)

Metoo

Compose

Comic Concord

15

Damel Ngempal aken Kempalan

delik

Menggah

Continuously

Tansah

Contagious

Toomoolar; temoolar;

Condemn Consider

Cha-chad; nyatchad Anggrahito; mikir

Conscious

Eling;

Confess

Confusion

Ngakoo Koorang

Confession

Png-akoo

Kirang tata Png-aken

Wados

noolar

emoet toto

Confidential

Wadi Babar;

Concise

Ringkes

Consent Conscience Contaminate

Angen-angen;

manak

Idin

Noolari

Contend (verbally)

Tansah; tan pegat (pugat) tan pedot Tootoor

Contribute

Ooroonan

Contents Content (peace)

Contentment Contract Contrary (mulish) Contradict

Enget

Ngaken

Confinement (birth)

Continuous

Manah-manah

Isi-sooroso

Seneng (sen-ng); kedoogo Sooko reno

Sandjang

— sooraos Kedoogi

Pradjandji-an

Sooloyo

Mad-dhoni

Ma-beni

16

ENGLISH JAVANESE DICTIONAR'

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY Ngoko Courageous Courier Course (of dinner)

Course (direction) Court (palace grounds) Course of time (in) Course (to lay a )Count

(to)

Courteous Cover with

Cover Cover Cover Cover Crack Crack

lid

Pa-s6rdt-an

Panganan

Tetedan

Playoo; toodjoo

Pladjeng

Keraton; kedaton Ing lawas

Ing lami

Noodjoo Wilang; itoong Toto kromo Nootoopi Nyasabi;

one's face

Krookoop; ngrookoop Kemool; ngemooli Toto medjo; noto medjo

(arrange) table

di sasabi

(a)

Bentet; rengat

(wide)

Bengkah

Cradle

fyoonan

Craft (crafty)

Joolig

Cramp

Likaten

Craw-fish

Oorang Mbrangkang; brangkang Gremet (grmet)

Crawl (humans) Crawl (insect)

Kromo

Wani; kendel Pe-layangan

(spread over)

with blanket

17

Wichal; etang

Dipoon sasabi

Nglempft Lempit

Crease (to) Crease (a) Crevice

Pfngget

Creep Credit (on)

Mrangkang Ambloosook Tanggoongan

Creditor

Kang ngootangi

Creep into

Tanggelan Ingkang njambooti Kami ghegan

Credulous

Kami-ghoogon

Crest (peak)

Poontjak (poonchak)

Crime

Penggawe

Criminal

Doordjono; wong doorsflo Tiyang doorsflo Pintchang

Cripple (a)

olo; doorsilo

Pndamel awon

Crippled

Crop

Crow Croon Crooked Cross (mark) Cross (to

Crowd Crowdriver, etc.)

(to)

Tandooran Gagak Rengeng-rengeng Bengkong Tondo prapatan Nyabrang

Tanem-an

Wong

Tiyang katah

okeh

Djedjel

Cruel

Siyo-siyo

Crust (surface)

Koolit

Tondo poro-skawan

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

18

Kromo

Ngoko Crush Cry (weep) Cry-out

Seroo; djerft-djerft

Cucumber

Timoon

Cultured

AIoos; toto

Cunning

Djulig; chooliko

Cup

Chankir (tjankir)

Cup-board

Lem^hri Kalen

Current

Ngf-chak Nangis

kromo

Lemantoon

Curry (a horse) Curry-comb

Nglabrak; ngerok

Curtain

Smbagi; klambii

Kerok

Curtail

Sjuill

Custard

Jenang

Custom

(fashion)

Cut (to wound) Cut (to through) Cut off Cut wood Cut (to shear) Cut (to slice)(Se-djuill)

Choro; tooman;

manooh

Deres

Ngetok Ngetok Ngetok kayu Ang-goonting

Ngetok kadjeng

Ngradjang; ngiris

D Daily

Sa dino dino; saben dino

saben dinten

Dagger

Keris;

Dam

Ambendoong

(a)

soodhook

Damage

Roosak

Damp Damp Damp

Oomes Malem

(place)

(thing)

(foggy)

Sadinten-dinten;

Risak

Pedoot

Dance Dance party Danger Dangerous

Jogcd; anjoged

Dare Daring

W'ani

Dark (of colors) Dark (night) Dark (pitch dark) Daughter

Too wo; warno too wo

Dawdle

Tal^dor

Tayooban Boyo pakewooh; kwatir Ngoowatiri

Kendel

Boyo pakewet Ngoowatosi Pooroon Kendel Warni sepooh

PetcMig

Peteng dedet

Anak wadon; botchah wadon

Lare

estri

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

19

20

ENGLISH JAVANESE DICTIONARY

fZVOL^E JA^TAf^^ I ;~

-_•

IJSc

Sbse

MoitiDiE:

2xrr ttOi

^tf'" '"" i»*"