Antigone

185 99 2MB

Ancient Greek, German Pages [120] Year 1926

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Antigone

Citation preview

TUSCULUM BÜCHER *

S

O

P

H

O

K

L

E

S

ANTIGONE

GRIECHISCH

UND

DEUTSCH

BEI E R N S T H E I M E R A N MÜNCHEN 1926

τ

I

Γ

o

Ν

Η

ZEHNTER BAND T U S C U L U M - B Û C H E R

A

N

T

I

G

O

N

E

ÜBERTRAGEN VON

LUDWIG FRIEDRICH BARTHEL

H A N S

C A R O S S A

G E W I D M E T

ΤΑ

Τ Ο Γ

ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΡΕΩΝ ΨΓΛΑΞ ΑΙΜΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΓΡΓΔΙΚΗ ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

E P E R S O N E N

DES

DRAMAS

ANTIGONE ISMENE CHOR DER THEBANISCHEN GREISE KREON EIN WÄCHTER HÄMON TEI RESI AS EIN BOTE EURIDIKE EIN BOTE

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ^ ^ κοινον αύτάδελφον Ίσ^ηνγίς κάρα, άρ' οίσθ·' δ τι Ζευς των άπ' Οίδίπου κακών έλλεΐπον ούχι νών ετι ζώσαιν τελεί; ούδέν γαρ οΰτ' άλγεινον ουτ' άτνιρόν ουτ' ατΐ[Λον ουτ' ούν αίσχρόν έσ-9·' όποιον ού των σων τε κάαών ούκ δπωπ' εγώ κακών, κα! νυν τί τοϋτ' αύ φασι πανδ'/ίαω πόλει κήρυγμα θεΐναι τον στραττ,γον άρτίως; εχεις τι κεί