Wênesazî. Seretayî 1

  • Author / Uploaded
  • coll.

Citation preview

WÊNESAZÎ SERETAYÎ

1

2019/2020

2

AMADEKAR Ev pirtûk ji aliyê Komîteya Wênesaziyê ve hatiye amadekirin. LÊVEGER - Komîteya Şopandinê - Komîteya Fotoşopê - Komîteya Redekteyê

Ev pirtûk ji aliyê Saziya Minhacan ve, wek pirtûka wanedayînê, ji bo dibistanan hatiye pejirandin.

3

4

NAVEROK AMÛRÊN WÊNESAZIYÊ ........................................ 7 XÊZÊN PÊLDAYÎ Û YÊN ŞIKESTÎ ....................... 9 RENG ......................................................................... 11 LAWIRÊN KEDÎ...................................................... 13

PÊLÎSTOKA MIN A XWEŞIK ............................ 15 ROJEKE BIBARAN ................................................ 17 PAQIJKIRINA DIRANAN ..................................... 19 DAR ............................................................................ 21 MASÎ .......................................................................... 23 XWEZA ..................................................................... 25 GUL ............................................................................ 27 GUNDÊ MIN ............................................................. 29 AMÛRÊN PÊJGEHÊ............................................... 31 KEŞTIYA KAXEZÎ ................................................. 33 FÊKÎ ........................................................................... 35 HÊLAN ...................................................................... 37 KEROŞK ................................................................... 39 BERF .......................................................................... 41 TIRÊN ........................................................................ 43 WÊNESAZÊ BIÇÛK ............................................... 45

5

6

AMÛRÊN WÊNESAZIYÊ Amûrên wênesaziyê ev in:

AMÛRÊN WÊNESAZIYÊ

Lênûsa wênesaziyê, pênûsa risas, birek, jêbir û hwd.

Lênûsa wênesaziyê, pênûsa risas, birek, jêbir û hwd

7

RAHÊNAN Wênesazê zîrek, li wêneyên li jêr temaşe bike, mîna wan di lênûsa xwe de nîgar bike.

XÊZÊN PÊLDAYÎ Û YÊN ŞIKESTÎ

Wênesazê zîrek, li wêneyên li jêr temaşe bike, mîna wan di lênûsa xwe de nîgar bike. 8

2 XÊZÊN PÊLDAYÎ Û YÊN ŞIKESTÎ 2 2 Bi alîkariya van her du awayên xêzan, em dikarin teşeyên cur bi cur xêz bikin. 2 Xêzên pêldayî Bi alîkariya van her du awayên xêzan, em 2 dikarin teşeyên cur bi cur xêz bikin. Xêzên pêldayî

2

Xêzên şikestî

2

Xêzên şikestî

2

9

RAHÊNAN Wênesazê biçûk, baş li wêneyên li jêr temaşe bike û li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar RAHÊNAN bike.

Wênesazê biçûk, baş li wêneyên li jêr temaşe bike û li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar bike.

10

3

RENG 3 Di vê waneyê de, em ê rengan nas bikin.

RENG Kesk Zer RENGDi vê waneyê de, em ê rengan nas bikin. ZER

KESK

ZER

KESK

ZER

KESK

Sor

Pirteqalî

Şîn Zer

ZER

ZER 11

ZER

Binefşî

Reş

RAHÊNAN Wênesazê jîr, li teşeyên jêr binêre, di lênûsa xwe de nîgar bike û bi rengên guncaw, rengîn bike.

RAHÊNAN Wênesazê jîr, li teşeyên jêr binêre, di lênûsa xwe de nîgar bike û bi rengên guncaw, rengîn bike.

12

4 LAWIRÊN LA KEDÎ WI RÊ N Ew ajal KE û lawirên ku ji aliyê xwedîkirinDÎû li çolê, ne berdayî ne.

Lawirên kedî: mirovan ve tên LAWIRÊN KEDÎ

4

Lawirên kedî: Ew ajal û lawirên ku ji aliyê mirovan ve tên xwedîkirin û li çolê, ne berdayî ne.

13

RAHÊNAN Wênesazê hêja, li teşiyê li jêr binêre, li gor wê wêneyekî li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncawRAHÊNAN rengîn bike. Wênesazê hêja, li teşiyê li jêr binêre, li gor wê wêneyekî li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

14

5 PÊLÎSTOKA MIN P A XWEŞIK Di vê waneyê de, em ê

Ê hinLlîstokan Î S T O K hinAlîstokan M I N A X W E Ş I K

nas bikin.

PÊLÎSTOKA MIN A XWEŞIK Di vê waneyê de, em ê

5

15

nas bikin.

RAHÊNAN

Wênesazê jîr, li teşiyê li jêr binêre, li gor wê RAHÊNAN wêneyekî li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

Wênesazê jîr, li teşiyê li jêr binêre, li gor wê wêneyekî li ser lênûsa xwe ya wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

16

6

ROJEKE BIBARAN 6

Ta em xwe ji barana zivistanê biparêzin, ROJEKE BIBARAN pêwîstiya me bikaranîna sîwanê heye.

ROJEKE BTa

em xwe ji barana zivistanê biparêzin, ‫الموضوع‬ pêwîstiya me bikaranîna sîwanê heye.

‫الموضوع‬

17 ‫الموضوع‬

RAHÊNAN

Wênesazê jîr, sîwanekê li ser lênûsa wênesaziyêRAHÊNAN nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

Wênesazê jîr, sîwanekê li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

18

7 PAQIJKIRINA DIRANAN 8

Paqijkirina diranan, me ji nexweşiyan diparêze. PAQIJKIRINA DIRANAN

PAQIJKIRINA DIRANAN DIRANAN ‫األسنان‬PAQIJKIRINA ‫نظاف ُة‬ Paqijkirina diranan, me ji nexweşiyan 8 diparêze.

8 PAQIJKIRINA DIRANAN ‫نظاف ُة األسنان‬

19

RAHÊNAN

Wênesazê biçûk, wêneyekî li ser lênûsa RAHÊNAN wênesaziyê nîgar bike, ku tê de paqijkirina diranan nîşan dike û paşê bi rengên guncaw rengîn bike.

Wênesazê biçûk, wêneyekî li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike, ku tê de paqijkirina diranan nîşan dike û paşê bi rengên guncaw rengîn bike.

20

8 DAR 8 Dar sembola xêr û bêrê ne, lewma parastina DAR wan ji erkê me ye.

DAR Dar sembola xêr û bêrê ne, lewma parastina wan ji erkê me ye.

21

RAHÊNAN Wênesazê pêşerojê, dareke ku tu jê hez dikî li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengînRAHÊNAN bike.

Wênesazê pêşerojê, dareke ku tu jê hez dikî li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

22

9 M MASÎ A S Î

Masî: Ew giyandarên ku di hundirê avê de dijîn. ‫األشجاراألد‬

9

‫وات‬

Masî: Ew giyandarên ku di hundirê avê de dijîn.

‫األشجاراألد‬ ‫وات‬

MASÎ

23

RAHÊNAN Wênesazê afrîner, masiyekî ku tu jê hez dikî li RAHÊNAN ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

‫الموضوع‬ Wênesazê afrîner, masiyekî ku tu jê hez dikî li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

‫الموضوع‬

‫الموضوع‬

24

10

10 XWEZA Xweza, gelek tiştan di nava xwe de dihewîne mîna derya, çiya û hwd.

XWEZA XWEZAXweza,

gelek tiştan di nava xwe de dihewîne mîna derya, çiya û hwd.

‫الموضوع‬

‫الموضوع‬

25

‫الموضوع‬

RAHÊNAN

Wênesazê biçûk, baş li wêneyê li jêr binêre û di lênûsa RAHÊNAN xwe de wêneyekî xwezayê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

‫الموضوع‬ Wênesazê biçûk, baş li wêneyê li jêr binêre û di lênûsa xwe de wêneyekî xwezayê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

‫الموضوع‬

‫الموضوع‬

26

‫الموضوع‬

11

GUL G Gul bi reng û cureyên xwe U yên cuda, derdora GUL me xweşik dikin. L 11 Gul bi reng û cureyên xwe yên cuda, derdora me xweşik dikin.

27

RAHÊNAN

Guleke ku bala te kişandibe, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw RAHÊNAN rengîn bike.

Guleke ku bala te kişandibe, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

28

12 GUND Gund bi çem, dar û bayê xwe yê paqij tê GUND naskirin.

‫الموضوع‬ GUNDGund bi çem, dar û bayê xwe yê paqij tê naskirin.

‫الموضوع‬

‫الموضوع‬

29

RAHÊNAN Hewil bide, ku tu xaniyekî gundan nîgar bikî û paşê bi rengên guncaw rengîn bike.

RAHÊNAN

Hewil bide, ku tu xaniyekî gundan nîgar bikî û paşê bi rengên guncaw rengîn bike.

30

13 AMÛRÊNAPÊJGEHÊ M Ûcuda hene. Ka em hinan Di pêjgehê de amûrên AMÛRÊN RPÊJGEHÊ ji wan nas bikin. Ê N P Di pêjgehê de amûrên cuda hene. Ka em hinan ÊJ ji wan nas bikin. G E H Ê1 3

31

RAHÊNAN

Wênesazê bedew, di lênûsa xwe ya wênesaziyê RAHÊNAN de, amûreke ji amûrên pêjgehê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

Wênesazê bedew, di lênûsa xwe ya wênesaziyê de, amûreke ji amûrên pêjgehê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

32

14 14 KEŞTIYA KAXEZÎ Amûrên Pêwîst: KaxezekeKEŞTIYA spî yan jî yeke rengîn. KAXEZÎ

Amûrên Pêwîst: KEŞTIYA KAXEZÎKaxezeke

spî yan jî

yeke rengîn.

33

RAHÊNAN

Em ê bi awayê tewandina kaxezan, RAHÊNAN keştiyeke kaxezî çêbikin.

1

5

Em ê bi awayê tewandina kaxezan, keştiyeke kaxezî çêbikin.6 2 2 3

7

8

4

34

15

FÊKÎ 15 Fêkî ji bo tendirustiya me pir giring e; lewma di vê FÊKÎ waneyê de em ê hin cureyên wan nas bikin.

Fêkî ji bo tendirustiya me pir giring e; lewma di vê waneyê de em ê hin cureyên wan nas bikin. FÊKÎ

35

RAHÊNAN

Hin fêkiyên havînê, li ser lênûsa wênesaziyê RAHÊNAN nîgar bike û wan bi rengên guncaw rengîn bike.

Hin fêkiyên havînê, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û wan bi rengên guncaw rengîn bike.

36

16 HÊLAN HÊL AN

16

Hêlan; ew lîstoka ku em pê bi hevalên xwe re, demeke xweş derbas dikin. HÊLAN

Hêlan; ew lîstoka ku em pê bi hevalên xwe re, demeke xweş derbas dikin.

37

RAHÊNAN Hêlaneke ku te li gulîstanê dîtiye û jê hez kiriye nîgar bike ûRAHÊNAN bi rengên guncaw rengîn bike. Hêlaneke ku te li gulîstanê dîtiye û jê hez kiriye nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

38

17 17

17 KEROŞK KER OŞK

Keroşk: Ew lawirê nazik 17 ê ku ji gêzeran hez dike.

17 KEROŞK 17

Keroşk: Ew lawirê nazik ê ku ji gêzeran hez dike.

17 17 17 17 17 39

RAHÊNAN Wêneyê kîvroşkekê li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

RAHÊNAN Wêneyê kîvroşkekê li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

40

18

BERF

1

BERF

8 Di demsala zivistanê de berf dibare, em cilên BERF stûr li xwe dikin û bi berfê dilîzin.

Di demsala zivistanê de berf dibare, em cilên stûr li xwe dikin û bi berfê dilîzin.

41

RAHÊNAN Wêneyê zarokên ku bi berfê dilîzin, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw, TIRÊNRAHÊN rengîn bike.

AN

Wêneyê zarokên ku bi berfê dilîzin, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw, rengîn bike.

42

19 19 TIRÊN

Tirên; yek ji navgînên çûn û hatinê ye.

TIRÊN

Tirên; yek ji navgînên çûn û hatinê ye.

43

RAHÊNAN

Wêneyê tirêneke ku tu jê hez dikî, li ser lênûsa RAHÊNAN wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

Wêneyê tirêneke ku tu jê hez dikî, li ser lênûsa wênesaziyê nîgar bike û bi rengên guncaw rengîn bike.

44

20 WÊNESAZÊ BIÇÛK Ka em bi hev re vî wênesazê biçûk nas bikin.

em bi hev re vî wênesazê biçûk nas bikin. WÊNESAZÊ

BIÇÛKKa

45

RAHÊNAN

Wêneya wênesazekî biçûk nîgar bike û bi rengên guncaw, rengîn bike.

46

BELAVKIRINA WANEYAN LI SER SALA XWENDINÊ Heftî Meh

Heftiya Yekem

Heftiya Duyem

Rezber

Cotmeh

Mijdar

Heftiya Sêyem

Heftiya Çarem

Amûrên Wênesaziyê

Lawirên Kedî

Xêzên Pêldayî û Yên Şikestî Pêlîstoka Min a Xweşik

Reng

Lawirên Kedî

Rojeke Bibaran

Paqijkirina Diranan

Dar

Masî

Xweza

Xweza

Gul

Gundê Min

Gundê Min

Lêveger

Bêhinvedan

Bêhinvedan

Amûrên Pêjgehê

Amûrên Pêjgehê

Keştiya Kaxezî

Fêkî

Fêkî

Hêlan

Keroşk

Berf

Berf

Tirên

Tirên

Wênesazê Biçûk

Wênesazê Biçûk

Lêveger

Rêbendan

Berfanbar Reşmeh Avdar Cotan Gulan

47