Uzbek 02 [2]

Table of contents :
Cover_Grade One Uzbek TextBook
Introduction _ Contents 01
Prelimenary Lessons 02
Uzbeki G-1

Citation preview

‫معارف وزیرلیگی‬

‫اۉزبېک تیلی‬ ‫بیرینچی صنف درسليک کتابی‬

‫باسیلگن ییلی‪1399 :‬‬

‫سرود ملی‬ ‫دا وطــن افغانستـــــان دى‬

‫دا عـــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫دا وطــن د ټولو کـــور دى‬

‫د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو‬

‫کور د ســولې کور د تورې‬ ‫د پښتــــون او هــــزاره وو‬

‫ورسره عرب‪ ،‬گوجــــر دي‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬ ‫دا هېـــــواد بــه تل ځليږي‬ ‫په سينــــه کــې د آسيـــــا به‬ ‫نــوم د حق مو دى رهبـــــر‬

‫هر بچی يې قهرمـــــــان دى‬ ‫د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو‬

‫پــاميــــريان‪ ،‬نـورستانيــــــان‬ ‫هـــــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ېان‬

‫لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان‬

‫لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان‬ ‫وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫معارف وزيرلیگی‬

‫اۉزبېک تیلی‬ ‫بیرينچى صنف درسلیک كتابى‬

‫باسیلگن يیلی‪ 9311:‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫الف‬

‫کتاب مشخصاتی‬ ‫‪----------------------------------------------------------------‬‬‫مضمون‪ :‬اۉزبېک تیلی درسلیک کتابی‬ ‫مؤلفلر‪ :‬تعلیمی نصاب اۉزبېک بۉلیمی درسلیک کتابلر مؤلفلری‬ ‫تېکشیرووچیلر‪ :‬تعلیمی نصاب اۉزبېک بۉلیمی درسلیک کتابلر مؤلفلری‬ ‫صنف‪ :‬اۉن ایکّینچی‬ ‫متن تیلی‪ :‬اۉزبېکی‬ ‫یوکسلتیرووچی‪ :‬درسلیک کتابلر تألیفی و تعلیمی نصابی نینگ یوکسلتیریش عمومی ریاستی‬ ‫ترقهتووچی‪ :‬معارف وزیرلیگی عامه آگاهلیگی و روابط ریاستی‬ ‫باسیلگن ییلی‪ :‬هجری شمسی ‪9311‬‬ ‫ایمیل آدرس‪[email protected] :‬‬

‫‪---------------------------------------------------------‬‬‫درسلیک کتابلر معارف وزیرلیگیگه تېگیشلی بۉلیب‪ ،‬بازارده آلدی‪ -‬ساتدیگه اجازه بېریلمهیدی‪.‬‬ ‫متخلفلر بیلن قانونی معامله بۉلهدی‪.‬‬ ‫ب‬

‫معارف وزيرینینگ پیامی‬ ‫اقرأ باسم ربک‬ ‫اهلل‪‬‬

‫بیزگه حیات بغیشلهگن و اۉقیش و یازیش بویوک نعمتیگه اېگه قیلگن تینگری تعالیدن منتدارمیز و‬ ‫تمانیدن بیرینچی قتله اۉقیش پیامی نازل بۉلگن اېنگ سۉنگی رسول حضرت محمد مصطفی‪‬گه کۉپ درودلر بۉلسین‪.‬‬

‫‪9311‬نچی ییلی‪ ،‬معارف ییلی نامیگه مسممی بمۉلگنلیگمی برچمهلرگمه معلمود دیمر‪ .‬شموندهی بیزنینمگ عزیمز‬ ‫مملکتیمیزده تعلم و تربیه تیزیمینینگ اَیریم بۉلیملریده اساسی اۉزگریشلر کېلیشی ممکن‪ .‬اۉقیتووچی‪ ،‬اۉقووچی‪ ،‬کتاب‪،‬‬ ‫مکتب‪ ،‬اداره و آته‪-‬آنهلر کېنگش ادارهلری‪ ،‬افغانستان معارف تیزیمینینگ اساسی و آلتیلیک عنصمرلریدن حسمابلنهدی و‬ ‫بولر مملکت تعلیم و تربیهسینی رواجلنتیشریشده مهم رول اۉینهیدی‪ .‬بوندهی بیر مهمم پیتمده‪ ،‬افغانسمتان معمارفینینمگ‬ ‫بویوک عایله سی و باشچیسی‪ ،‬مملکت تعلیم و تربیهسی نینگ زمانوی تیزیمینی رواجلنتیریشده اساسی اۉزگریشلر یرهتیش‬ ‫اوچون قرار قبول قیلگن‪.‬‬ ‫شو اوچون‪ ،‬تعلیمی نصاب نی اصالح و رواجلنتیریش‪ ،‬معارف وزیرلیگینینگ مهم بیرینچی درجهدهگی ایشملریدن‬ ‫سنهلهدی‪ .‬درسلیک کتابلر کیفیتی‪ ،‬محتواسی و اولرنی مکتبلر‪ ،‬مدرسهلر و باشمهه دولتمی و شخصمی تعلیممی ادارهلمرده‬ ‫ترقهتیش جریانی تۉغریسیده اعتبار قرهتیش معارف وزیرلیگینینگ دستورلریده بیرینچی اۉرینده دیر‪ .‬بیزنینمگ درسملیک‬ ‫کتابلریمز کیفیتلی بۉلمهگن صورتده‪ ،‬مملکتده تعلیمی پایدار هدفلرگه اېریشهآلمهیمیز‪.‬‬ ‫یوقاریدهگی ذکر بۉلگن هدفلر و بیر مهم تعلیمی تیزیمگه اېریشیش اوچون‪ ،‬مملکت بۉییچه برچه اۉقیتووچیلردن‪،‬‬ ‫اولرنی کېلهجک نسلنینگ تربیهلووچیلری صفتیده‪ ،‬التماس قیلهمیز که اولر اوشبو کتماب و محتواسمینی عزیمز بالمهلرگمه‬ ‫اۉرگهتیش جریانیده هرقندهی سعی و حرکتلریدن باش تارتمهسینلر و دینی‪ ،‬ملی و انتهاد فکرلمی بمۉلگن فعمال و آگماه‬ ‫نسلنی تربیهلش اوچون کوشش قیلسینلر‪ .‬اۉقیتووچیلر‪ ،‬هرکون ینگمی تعهمد و مسمؤولیت پمییرلیکدن تشمهری‪ ،‬عزیمز‬ ‫اۉقووچیلرنینگ یهین کېلهجکده افغانستاننینگ ثمره لی‪ ،‬متمدن و معمار خلهی صفتیده رواجلهنیشینی نیت قیلیمب‪ ،‬درس‬ ‫بېریشنی باشلهسینلر‪.‬‬ ‫عزیز اۉقووچیلردن‪ ،‬اولرنی مملکتنینگ کېلهجک اېنگ ارزشلی سرمایهسی صفتیده‪ ،‬ایستهیمن که اولر فرصتنی‬ ‫قۉلدن بېرمهی‪ ،‬اۉقیتووچیلرنینگ درسیدن ادب و احتراد کمالی بیلن علم اۉرگهنیب‪ ،‬اولرنینگ بیلیمیدن تۉغری شکلده‬ ‫فایدهلنسینلر‪.‬‬ ‫آخرده‪ ،‬مملکت برچه تعلیمی ایش بیلرمانلری‪ ،‬تعلیم و تربیت دانشمندلری و اوشبو درسلیک کتمابنمی تیمارلش و‬ ‫ایدیت قیلیش اوچون جدی سعی و حرکت قیلگن تعلیمی نصاب بۉلیمیدهگی فنمی همکمارلردن منتمدارچیلیک بیلمدیریب‪،‬‬ ‫اولرگه تینگری تعالیدن بو مهدس و انسانساز یۉلده موفهیتلیک ایستهیمن‪.‬‬ ‫بیر معیاری و رواجلنگن معارف تیزیمیگه اېریشیش و آزاد خلقلی آباد‪ ،‬آگاه و مرفه افغانستان آرزوسی بیلن‪.‬‬ ‫دکتور محمد میرویس بلخی‬ ‫معارف وزیری‬

‫ج‬

‫فهرست‬ ‫وقت‪:‬‬

‫سان‪:‬‬

‫عنوانلر‪:‬‬

‫‪-9‬‬

‫آمادهلیک دوره سی‪ )6( ............‬درسلیک ساعتی‬

‫(الف ‪ -‬ز )‬

‫‪-2‬‬

‫الفبا حرفلری ‪ )66( ..................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)57 - 9‬‬

‫‪-3‬‬

‫اﷲ(ج) ‪ )2( .............................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)55 - 56‬‬

‫‪-4‬‬

‫حضرت محمد (ص) ‪ )2( ............‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)51 - 57‬‬

‫‪-7‬‬

‫بیراق ‪ )2( .............................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)72 - 76‬‬

‫‪-6‬‬

‫ساغلیق ‪ )2( ..........................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)74 - 73‬‬

‫‪-5‬‬

‫ايکّی تولکی ‪ )2( ....................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)76 - 77‬‬

‫‪-7‬‬

‫بیرلیك ‪ )2( ...........................‬درسلیك ساعتی‬

‫(‪)77 - 75‬‬

‫‪-1‬‬

‫يیل ‪ )2( ...............................‬درسلیك ساعتی‬

‫(‪)16 - 71‬‬

‫‪-96‬‬

‫هفته ‪ )2( .............................‬درسلیك ساعتی‬

‫(‪)12 - 19‬‬

‫‪-99‬‬

‫سانلر ‪ )2( ...........................‬درسلیک ساعتی‬

‫(‪)14-13‬‬

‫‪-99‬‬

‫معارف ترانهسی ‪...................................................‬‬

‫‪-92‬‬

‫لغتلر ‪)966-16( ................................................................‬‬

‫د‬

‫بیت‪:‬‬

‫(‪)17‬‬

.

! . .

-

-

! .

.

-

!

-

. -

-

.

! .

.

!

-

.

! .

-

.

! !

-

.

! .

-

-

!

-

:

-

! .

-

-

.

! .

.

():

-

-

-

-

! .

.

"" "" -

.

! :

.

""

:

"" :

-

-

.

( ):

-

. .

-

!

""-

.

.

-

:

"

"()

!

.

:

""

:

-

-

-

-

.

( ):

-

. . .

-

-

-

! " "

-

.

.

-

! : .

" " . " "

-

: " "

-

:

-

-

-

.

( ):

-

. .

-

-

! " " -

.

" " -

. .

.

" "

!

" " -

.

:

" " :

-

-

-

-

.

( ):

-

. .

.

-

! .

" "

-

.

-

! " " "

. " " :

-

-

-

" . :

.

" " :

-

.

. .

-

!

" " .

.

-

.

! .

" " " "

:

.

: ( ) :

-

-

-

-

.

( ):

-

. . .

-

! .

.

" "" "-

.

:

" " .

!

-

" "

.

: " " :

-

-

-

.

(

)

:

-

.

-

. .

-

- -

!

.

" "

-

. .

-

:

" "

!

-

.

: " " :

-

-

-

.

( ):

-

.

. .

-

! " " . " " .

.

:

""

-

!

" " .

" "

.

:

( ) :

-

-

-

-

.

( ):

-

. . .

-

!

" ". .

.

-

! " "

. " "-

.

: " " :

-

-

-

-

.

():

-

.

-

-

.

-

.

! ""

-

.

. .

-

"" :

:

"" . - -

. -: () :

-

-

-

-

.

():

- - -

. . .

!

""

.

-

.

.

-

! .

"" "" .

:

-

: () :

-

-

-

.

"":

-

.

- -

. . .

!

""

.

. .

-

! :

"" . .

-

: ()

:

-

-

-

.

():

-

. .

-

.

- - -

!

""

-

.

.

" "-

.

: . .

!

"" .

-

-

* * -

: ()

-

:

-

-

-

.

():

-

.

-

. .

! "" .

-

.

-

.

! :

"" .

-

.

-

:

"" :

-

-

-

-

.

" ":

-

.

-

.

.

.

- -

! " " .

-

.

-

.

!

.

-

.

: " "

:

-

-

-

.

( ):

-

. . .

-

! " "

.

.

.

-

! " "

-

.

.

-

:

:

-

-

-

-

( ): .

-

.

.

.

-

- -

! " " .

.

-

.

!

.

" "

-

.

:

( )

-

:

-

-

-

.

" ":

-

. .

.

-

-

!

" "-

.

.

.

. :

" " " " .

.

.

-

!

-

.

: :

-

-

-

.

( ):

-

. . .

- -

-

! .

" "-

" "

.

-

.

!

. :

.

" "

" "-

:

( )

-

:

-

-

-

.

( ):

-

. .

.

-

-

! " " .

-

.

-

.

!

. :

" "-

" "

.

:

" " "

" :

-

-

-

-

-

.

" ":

-

.

. . .

- -

!

. " "

.

.

-

! :

""

. :

""

.

-

.

: ( )

-

:

.

" ": -

-

. .

-

.

-

! .

-

. .

:

"" .

!

-

""

.

:

( )-

:

-

-

" ":

.

-

. . .

-

! " "

. .

-

.

! :

" "

.

.

"

"

: ( ):

-

-

-

.

( ):

-

. . .

-

! " "

.

-

.

.

-

! :

" "

.

:

-

.

:

( )-

:

-

-

-

.

" ":

-

.

- -

. .

! " "

.

. .

:

" " .

:

-

!

-

" "

-

.

: ( )

-

:

-

-

-

.

( ):

-

-

-

. .

.

-

_ -

! " "

-

.

.

.

-

! .

" ":

" " .

: ( )

-

:

-

-

.

" ":

-

. . .

.

- -

! ""

.

-

. .

-

:

"" .

:

!

-

""

-

.

:

()

-

:

-

.

"":

-

. . .

-

-

! ""

.

.

.

!

. :

""-

""

.

:

() :

-

-

-

-

-

.

" ":

-

.

.

. .

! .

"" .

-

.

-

: :

!

"" "" .

-

:

()

-

:

-

.

"": -

.

-

. . .

-

!

. .

-

.

!

: .

:

-

""

-

.

:

( )-

:

-

-

-

.

" ":

-

.

-

. .

-

!

.

" "-

.

.

!

.

" "-

. "" "

" :

-

-

"

"

:

-

.

(

.

)

-

. .

.

( ):

! " "

-

.

.

-

.

! :

" "

-

. :

" "

-

.

: ( )

-

:

-

-

-

.

"":

-

.

- -

.

. .

! " "-

.

-

. .

-

! :

.

""

-

.

( )-

: ()

-

-

:

- -

:

.

()

.

"" :

.

( ):

-

. . .

-

-

! .

-

.

.

! :

.

" "

-

.

" "-

: ( )

-

:

.

-

-

-

.

():

-

.

. .

-

! .

.

( )-

! : :

. - - -

.

-

-

-

-

-

: " "

:

.

-

-

-

() : . .

-

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

! .

" "

.

.

" "

:

-

. .

.

"" "" ""

.

!" "

.

!

( )

.

.

.

-

.

.

-

!

( )

-

.

( )

:

. .

:

( ) ( ) ( )

-

.

:

( ) ( )

.

( )

. .

( ) ( )

-

!

( )

.

.

-

.

! .

.

-

( )

:

( )

( )

:

: .

-

"

"

! -

. . .

-

! .

.

-

: :

.

:

-

.

-

.

. .

.

! -

.

-

. .

-

! . .

-

:

.

-

: :

.

.

:

.

.

.

: :

-

-

!

.

.

-

.

!

.

-

.

.

:

........................

: :

-

.

:

-

. . . ( (

)

)

!

-

. .

-

.

! .

-

: .

: :

.

:

-

. : .

(

) .

! -

.

-

. .

-

! .

-

:

.

.

-

: -

:

.

:

-

. : . . . .

!

. .

-

! . (

)

-

.

: :

:

-

!

.

-

.

! .

.

-

.

: -

(

)

(

)

.

.

. . .

.

: : :

( )

:

.

.

.

.

.

.

. .

:

:

. .

:

:

:

: .

:

: : : :

: :

-

-

.

: :

.

.

.

.

. .

.

.

:

: -

:

:

: : :

: .

.

-

:

: : -

-

. .

. -

.

. .

. .

: : :

: : :

. . :

:

-

. .

.

: :

.

.

. .

.

:

.

.

: : :

. .

.

: : : : :

. (

) .

:

: :

. . .

: :

.

.

: :

:

:

-

.

:(

) : :

.

. .

.

:

.

.

: : :

-

: :

-

: : :

.

: :

.

.

.

: .

:

. .

.

.

.

.

. .

: : :

:

.

: .

.

: :

. . .

: : :

. .

.

:

.

:

. . .

:

.

:

: : -

: :

-