Temes i autors de la novel·la negra. De la «Série Noire» a «La Cua de Palla»

Temes i autors de la novel·la negra. De la «Série Noire» a «La Cua de Palla» integra noves mirades, basades en investiga

148 15 502KB

Catalan Year 1994

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Temes i autors de la novel·la negra. De la «Série Noire» a «La Cua de Palla»