Specialeprocessen - Tag magten over dit speciale! [1 ed.]
 978-87-593-1359-6

Table of contents :
Forside......Page 1
Indhold......Page 5
1. Tag magten over dit speciale......Page 11
1.1. Hvad du lærer af at skrive et speciale......Page 16
1.2. Bogens opbygning......Page 17
2.1. Videnproduktionen - lineær vs. iterativ......Page 19
2.1.1. Forståelse gennem spørgsmål og svar......Page 21
2.1.3. Banalitetspunktet......Page 25
2.2. Afsluttende bemærkninger......Page 26
3. Valg af emne......Page 29
3.1. Hvad er et emne?......Page 30
3.2.1. Traditioner og krav......Page 31
3.2.3. Ejerskab......Page 32
3.2.4. Kompleksitet......Page 33
3.2.5. Originalitet......Page 34
3.2.7. De rigtige motiver......Page 36
3.3. Valg mellem mulige emner......Page 39
3.3.1. Fordele- og ulempelister......Page 40
3.3.2. Illustration......Page 42
3.3.3. Kritik af egne motiver......Page 44
3.4. Få inspiration til dit emnevalg......Page 45
3.5. Afsluttende bemærkninger......Page 48
4. Problemformuleringer - en nødvendig logisk umulighed......Page 51
4.1. Hvad er en problemformulering?......Page 52
4.1.1. Formulering af problemformuleringen......Page 55
4.2. Udvikling af problemformulering......Page 56
4.2.1. Emne og undren......Page 60
4.2.2. Modstrid......Page 61
4.2.4. Formål......Page 63
4.2.5. Videnskabsteori og metode......Page 64
4.2.6. Teori og empiri......Page 65
4.2.7. Vinkel/perspektiv......Page 66
4.3. Afsluttende bemærkninger......Page 67
5. Meningen med metode......Page 69
5.1. Metodelogbog......Page 75
5.3. Analysetilgange......Page 76
5.3.1. Teoritest......Page 77
S.3.2. Grounded Theory......Page 78
5.3.3. Kildekritik......Page 79
5.3.4. Tolkningsniveauer af interviews......Page 80
5.3.6. Survey/spørgeskema......Page 81
5.4. Fif når du analyserer......Page 82
5.5. Afsluttende bemærkninger......Page 83
6. Specialets struktur......Page 85
6.1. Den deduktive struktur......Page 86
6.2. Den induktive struktur......Page 88
6.3. Det indledende kapitel......Page 92
6.3.2. Afgrænsning......Page 93
6.3.3. Problemformulering og underspørgsmål......Page 94
6.3.4. Specialets struktur/læsevejledning......Page 95
6.3.5. Begrebsdefinitioner......Page 96
6.3.6. Relevans - et tekstafsnit......Page 97
6.3.8. Kort præsentation af metodisk tilgang......Page 98
6.3.9. Indledningen som formidlingsredskab......Page 99
6.4. Konklusion og perspektivering......Page 100
6.5. Afsluttende bemærkninger......Page 101
7.1. 10 kætterske råd om 'specialeledelse'......Page 103
7.2. Projektplan og projektbeskrivelse......Page 109
7.3. Specialetid er arbejdstid......Page 115
7.4. Afsluttende bemærkninger......Page 116
8.1. Skrivning som procesværktøj......Page 117
8.1.1. Notater til konstruktion......Page 121
8.1.2. Råudkast til manuskriptet......Page 123
8.1.3. At sikre en ensartet faglig kvalitet i manuskriptet......Page 128
8.1.4. Redigering til sidst......Page 129
8.2.1. Fagets begreber......Page 130
8.2.2. Brug korte forfelter og kort forvægt......Page 132
8.2.4. Aktiv og passiv......Page 133
8.2.6. Start med en hovedsætning......Page 134
8.2.9. Brug korrekt tegnsætning......Page 135
8.2.11. Metakommunikation i teksten......Page 136
8.3. Afsluttende bemærkninger......Page 139
9. Få det bedste ud af dinspecialevejledning......Page 141
9.1.1. Hvad skal du - egentlig - med en vejleder?......Page 142
9.1.2. Kemi......Page 143
9.1.4. Forventningsafstemning......Page 144
9.1.5. Fortæl om ambitionsniveau......Page 147
9.1.7. Forvirring kan være godt!......Page 148
9.2. Den lovpligtige vejledningsplan......Page 149
9.3. Afsluttende bemærkninger......Page 153
10. Kom ud af ensomheden - om samarbejdsformer i specialestudiet......Page 155
10.1. Undgå faldgruber i gruppespecialer......Page 156
10.1.1. Metakommunikation i gruppen......Page 157
10.1.2. Tidsramme......Page 158
10.1.3. Enighed om emnevalg......Page 159
10.1.5. Fælles ejerskab......Page 160
10.1.7. Arbejdsformer......Page 161
10.1.10. Loyalitet går begge veje......Page 162
10.2. Brug af studiekredse, klyngevejledning og specialeseminarer......Page 163
10.2.1. Ramme for selvstyrende studiekreds......Page 168
10.3. Samarbejde med caseorganisationer......Page 170
10.3.1. Skriv speciale sammen med en virksomhed......Page 172
70.3.1.1. Der er flere med interesse i dit speciale......Page 173
10.3.1.3. Hvordan finder du en virksomhed?......Page 174
10.3.1.4. Kontaktfasen......Page 176
10.3.1.5. Klare aftaler......Page 178
10.3.1.6. Samarbejdsfasen......Page 179
10.3.1.7. Efterspil......Page 180
10.3.2. En tjekliste for samarbejde......Page 181
10.3.3. Et casestudie er også et akademisk studie......Page 183
10.4. Afsluttende bemærkninger......Page 184
11. Hvornår er det tid at indlevere specialet?......Page 185
11.1. Er du gået alvorligt i stå?......Page 187
11.2. Afsluttende bemærkninger......Page 189
Litteratur og kilder......Page 191

Citation preview

•• '-"

Vibeke Ankersborg

Specialeprocessen Tag magten over dit speciale!

Samfundslitteratur

Vibeke Ankersborg Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale! 1. udgave 2011 10

Sarnfundslitteratur, 2011

Orll';l.i,J: !mini