Scheme de radioreceptoare [2, 2 ed.]

În volumul doi sint prezentate 63 de tipuri de radioreceptoare cu tuburi şi 38 de tipuri de radioreceptoare cu tranzisto

897 117 16MB

Romanian Pages 229 Year 1973

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Scheme de radioreceptoare [2, 2 ed.]

Table of contents :
Pag 00-1
Pag 00-2
Pag 01
Pag 02
Pag 03
Pag 04
Pag 05
Pag 06
Pag 07
Pag 08
Pag 09
Pag 10
Pag 11
Pag 12
Pag 13
Pag 14
Pag 15
Pag 16
Pag 17
Pag 18
Pag 19
Pag 20
Pag 21
Pag 22
Pag 23
Pag 24
Pag 25
Pag 26
Pag 27
Pag 28
Pag 29
Pag 30
Pag 31
Pag 32
Pag 33
Pag 34
Pag 35
Pag 36
Pag 37
Pag 38
Pag 39
Pag 40
Pag 41
Pag 42
Pag 43
Pag 44
Pag 45
Pag 46
Pag 47
Pag 48
Pag 49
Pag 50
Pag 51
Pag 52
Pag 53
Pag 54
Pag 55
Pag 56
Pag 57
Pag 58
Pag 59
Pag 60
Pag 61
Pag 62
Pag 63
Pag 64
Pag 65
Pag 66
Pag 67
Pag 68
Pag 69
Pag 70
Pag 71
Pag 72
Pag 73
Pag 74
Pag 75
Pag 76
Pag 77
Pag 78
Pag 79
Pag 80
Pag 81
Pag 82
Pag 83
Pag 84
Pag 85
Pag 86
Pag 87
Pag 88
Pag 89
Pag 90
Pag 91
Pag 92
Pag 93
Pag 94
Pag 95
Pag 96
Pag 97
Pag 98
Pag 99
Pag 100
Pag 101
Pag 102
Pag 103
Pag 104
Pag 105
Pag 106
Pag 107
Pag 108
Pag 109
Pag 110
Pag 111
Pag 112
Pag 113
Pag 114
Pag 115
Pag 116
Pag 117
Pag 118
Pag 119
Pag 120
Pag 121
Pag 122
Pag 123
Pag 124
Pag 125
Pag 126
Pag 127
Pag 128
Pag 129
Pag 130
Pag 131
Pag 132
Pag 133
Pag 134
Pag 135
Pag 136
Pag 137
Pag 138
Pag 139
Pag 140
Pag 141
Pag 142
Pag 143
Pag 144
Pag 145
Pag 146
Pag 147
Pag 148
Pag 149
Pag 150
Pag 151
Pag 152
Pag 153
Pag 154
Pag 155
Pag 156
Pag 157
Pag 158
Pag 159
Pag 160
Pag 161
Pag 162
Pag 163
Pag 164
Pag 165
Pag 166
Pag 167
Pag 168
Pag 169
Pag 170
Pag 171
Pag 172
Pag 173
Pag 174
Pag 175
Pag 176
Pag 177
Pag 178
Pag 179
Pag 180
Pag 181
Pag 182
Pag 183
Pag 184
Pag 185
Pag 186
Pag 187
Pag 188
Pag 189
Pag 190
Pag 191
Pag 192
Pag 193
Pag 194
Pag 195
Pag 196
Pag 197
Pag 198
Pag 199
Pag 200
Pag 201
Pag 202
Pag 203
Pag 204
Pag 205
Pag 206
Pag 207
Pag 208
Pag 209
Pag 210
Pag 211
Pag 212
Pag 213
Pag 214
Pag 215
Pag 216
Pag 217
Pag 218
Pag 219

Citation preview

lng. TOMA CHIRIC •

lng. IOAN DINU •

lng. NICU SOROCEANU

SCHEME DE RADIORECEPTOARE Voi. li

EDITURA TEHNICA BUCUREŞTI

- 1973

tn· volumul doi sint prezentate 63 de tipuri de radioreceptoare cu tuburi şi 38 de tipuri de radioreceptoare cu tranzistoare de fabricaţie străină existente în ţara noastră. Pentru radioreceptoarele prezentate s-au dat: caracteristicile tehnice şi constructive, tabelele cu datele transformatoarelor, schema electrică de principiu etc. Lucrarea se adresează în primul rind tehnicienili46't>IJJ 1>!+.f1>I 34 I> 40

Î

[>I 41

C:,20 i::,J /9

l>Jf 1>27[>25[>2I 1>iJ0l>w291>i26.1>i22 1>'32 t>'M[:>1241:hJ

[>IJG1>1.J51> fJ

Jf

I> 18 I t>il5 I> /6 I> 6 I> 2 [>114

1>421>1 l>1441> +7t>i g

~l7C:,51>I' 1>J7 [>I 7 I> ., I> Jg

I>~ I>

;.;t,z

I> 4J~.i/t>I ,o

[>18 C,* ~J8 Fig. 3.11.2. Schema de principiu

R+o-!Dkfl /8 I

pi I I

I I I

--+I C'55 I

l4Qpfl I

L

Jra,

r(

I

I I

,1 I

I

-,

L,,.

J-----la-s

*

~tt--++----,----------l-_J

I (;-t,.GSkllz-MA '/.·•8,4MllrMF

a radioreceptorului Sakta.

C79

2Dµf

3.12. Radioreceptorul Festivals

Radioreceptorul Festivals este o superhetede clasă superioară, echipat cu douăspre­ zece tuburi electronice, fabricat în Uniunea Sovietică la Riga. El poate recepţiona emisiunile cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi din patru subgame de undl: scurte, precum şi emisiunile cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Receptorul este echipat cu dispozitive automate electrice şi mecanice şi cu comandă de la distanţă. Dispozitivul de telecomandă permite pornirea şi oprirea receptorului, reglarea volumului, comutarea gamelor şi acordarea pe postul rodină

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 722,9-2000 m (415150 kHz); UM: 187,5-577 m (1600-520 kHz); US,; 48-51,7 m (6,25-5?80 M~z); US,: 4043J m (7,5-6,92 MHz), US:i.- 30,3-~2,6 m (9,9-9,2 MHz); US,: 24,5-z6,3 m (12,2811,42 MHz); UUS: 4,11-4,65 m (7364,5 MHz). Sensibilitatea: UL, UM, US: 50 µV; UUS: 5 µV. Selectivitatea: MA: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o

dorit. Receptorul este prevăzut cu un sistem de acord automat electromecanic. Schema de principiu a receptorului şi a dispozitivului de telecomandă sînt prezentate în fig. 3.12.1 (planşă). MontaJul este realizat cu cablaj convenţional. Oprirea şi pornirea receptorului, comutarea gamelor şi trecerea pe comanda de la distanţă se fac cu ajutorul unei claviaturi. Receptorul este montat într-o casetă care are dimensiunile: 660 x 424 x 311 mm şi o greutate de 26 kg.

atenuare de minimum 66 dB; MF: la frecvenţa de 69 MHz pentru un dezacord de ± 250 kHz corespunde o atenuare de minimum 34 dB. Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 6 w. Frecvenţa intermediară: MA: 465 ± 2 kHz ; MF: 8,4±0,1 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127 sau 220 V. Consumul: aproximativ 11 O VA. . Difuzoarele: un difuzor permanent dinamic, eliptic, cu puterea de 6 VA, un difuzor circular cu puterea de 1 VA, două difuzoare cu puterea de 4 VA.

Tabelul 3.12.2 Tabelul 3.12.1

Caracteristicile constructive ale înfăşurărilor transformatorului de reţea S otaţia conform

schemei

Numlrul de spire

Diametrul conductorului mm

315 50 50 315 700 50 50 45

0,38 0,38 0,38 0,38 0,29 0,59 0,59 0,29 1 1

4

17

38

Tipul conductorului

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em

Caracteristicile constructive ale înfăşurărilor transformatorului de ieşire Notaţia

conform schemei

L" L„ L„ L„ L„ L,. L„ L„

Numlrul de spire

1000 250 250 1000 50 30 15 35

Diametrul conductorului mm

0,14 0,14 0,14 0,14 0,47 0,47 0,47 0,47

Tipul conductorului

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em Em Em Em

3.13. Radioreceptorul Jiguli Radioreceptorul Jiguli, construit în Uniunea este de tip superheterodină şi poate atît emisiunile cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (gama de unde scurte fiind împăr­ ţită în două subgame), cît şi emisiunile cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Receptorul este echipat cu şapte (6+ 1) tuburi electronice. El este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj de ton continuu separat pentru frecvenţele audio înalte şi joase, cu selectivitate variabilă (selectivitatea variabilă şi reglajul tonului sînt combinate - monoreglaj), cu borne Sovietică, recepţiona

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 723-2000 m (415150 kHz); UM: 187-577 m (1600-520 kHz); US.: 24,8-33,9 m (12,1-8,85 MHz); US2 : 40-76 m (7,5-3,95 MHz); UUS: 4,114.65 m (73-64,5 MHz). Sensibilitatea: UL: 200 µV; UM: 200 µV; US: 200 µV; UUS: 20 µV Selectivitatea: MA: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o atenuare de minimum 30 dB; MF: la frec'-· enţa de 69 MHz pentru un dezacord de 250 kHz corespunde o atenuare de minimum 26 dB.

pentru picup şi difuzor suplimentar, cu antenă de ferită pentru recepţia în gamele de unde lungi şi unde medii şi cu antenă dipol interioară pentru recepţia în gama de unde ultrascurte. De asemenea, aparatul este echipat cu picup propriu. . Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.13.2. Datele constructive ale transformatoarelor sînt trecute în tabelele 3.13.1 şi 3.13.2. Dimensiunile aproximative ale casetei: 579 x 410x357 mm. Greutatea receptorului: circa 21 kg. interioară

Fidelitatea: MA: semnalele cuprinse în banda de frecvenţe 80-4000 Hz sint redate cu o neuniformitate de ±6 dB; MF: semnalele cuprinse în banda de frecvenţe 80-10000 Hz sînt redate cu o neuniformitate de ±6 dB. Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 2 W. Frecvenţa intermediară: 465 kHz; MF: 8,4 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127 şi 220 V. Consumul: aproximativ 55 V A fără picup şi 70 VA cu picup. Difuzoarele : două difuzoare, circulare, permanent dinamice, cu puterea de 2 V A fiecare; două difuzoare eliptice cu puterea de 1 V A fiecare.

Fig. 3.13. l. Detaliu de montare a sforii

scară

tGHJll

GK4ll

6Hlll

f:7

/

7i-!9pf/ M!pF .

/

(}42

L--..t...--7

0,05),:

I

I I A----------------,--=--,

I L J

* 5

Lf7 /

/

-----------4------------~

/

Fig. 3.13.2. Schema de principiu

Tabelul 3.13.1

Caracteristicile constructive ale lnflşurlrilor transformatorului de reţea Notaţia

conform schemei

L,. L„ L„ L„ L„ L„

Numlrul de spire

534 82 82 534 1230 35

Diametrul conductorului mm

0,31 0,31 0,31 0,31 0,2 l

Tipul conductorului

Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em EJn

Em Em Em Em

illn

6llt4R

GHlll

T5

--,2

.1

5t--------+GES/1 ◄

--7

I I

I I _____ JI

HI 112

a radioreceptorului Jiguli.

Tabelul 3.13.2 Caracteristicile constructive ale înfăşurărilor transformatorului de ieşire conform schemei

Notaţia

Numlrul de spire

Diametrul

Tipul

conductorului

conductorulw

mm

L„ L,, L,.

2600 3

90

0,12 0,64 0,64

Cu Em Cu Em Cu Em

3.14. Radioreceptorul Oktava

Radioreceptorul Oktava, construit în Uniunea este de tip superheterodină şi poate atît emisiunile cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (gama de unde scurte fiind împăr­ ţită în două subgame), cît şi emisiunile cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Receptorul este echipat cu şapte tuburi electronice (6+ 1). El este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj de ton continuu separat pentru frecvenţele audio înalte şi cele joase, cu selectivitate variabilă (selectivitatea variabilă este combinată cu reglajul de ton), cu borne Sovietică, recepţiona

pentru picup şi pentru difuzor suplimentar, cu antenă interioară de ferită pentru recepţia emisiunilor din gamele de unde lungi şi unde medii, cu antenă dipol interioară pentru recepţia în gama de unde ultrascurte. Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.14.1. Datele constructive ale transformatoarelor sînt trecute în tabelele 3.14.1 şi 3.14.2. Dimensiunile aproximative ale casetei: 580 x 400 x330 mm. Greutatea receptorului: circa 14 kg. şi

6#/ll

6kff.fl

L-----+-----J

- - - - __________ 4-

s

-uus l'2 -us,

I(,

KJ -US,

Ki, ·UN

r,

·UL

I

tH-94-pf

I

_L _______________ J

I

Fig. 3.14.l. Schema de principiu

Caracteristici

şi

Fidelitatea

în banda de

Gamele de unde: 723-2000 m (415-150 kHz); UM: 187-577m(1600-520kHz); US,: 24,833,9 m (12,1-8,85 MHz); US 2 : 40-75,9 m l7,5-3,95 MHz); UUS: 4,11-4,65 m (73-64,5 MHz). Sensibilitatea: UL: 200 µV; UM: 200 µV; US : 200 µV; UUS: 20 µV. S~lectivitatea: MA: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o atenuare de minimum 26 dB;,MF: la frecvenţa de 69 MHz pentru un dezacord de ± 250 kHz corespunde o atenuare de 20 dB.

6X2fl

electrică: frecvenţe:

MA: semnalele cuprinse 80- 4000 Hz sînt redate cu o neuniformitate de maximum 6 dB; MF: semnalele cuprinse în banda 80- 1O OOO Hz sin t redate cu o neuniformitate de maximum 6 dB. Puterea nominală la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 2 W. Frecvenţa intermediară: MA: 465 kHz; MF: 8,4 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 11 O, 127 sau 220 V. Consumul: aproximativ 60 V A. Difuzoarele: patru difuzoare permanent dinamice, dintre care două au puterea de 2 VA şi rezistenţa de 3,25 Q, iar două au puterea de 1 V A şi rezistenţa de 5,5 O.

date tehnice

6llf4ll

5H2ll

2 3

y--------

l

JOnf

3

~ B

G

~o

s~

6

~73~; 'r o,~ ~---=---, 8

ffllV

a radioreceptorului Octava.

s,

Fig. 3.14.2. Detaliu de montare a sforii scar1l. Tabelul 3.14.2

Tabelul 3.14.1

Caracteristicile constructive ale înfişuririlor transformatorului de reţea Notaţia

conform schemei

L„ L„ L„ L„ L,. L„

Numărul

spire

de

Diametrul conductorului

Tipu conductorului

Caracteristicile constructive ale infişuririlor transformatoarelor de ieşire Notaţia

conform schemei

spire

Diametrul conductorului mm

2000 28 2600 3 90

0,12 0,51 0,12 0,64 0,64

Numărul

mm

534 82 82 538 1230 35

0,31 0,31 0,31 0,31 0,2 1

Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em Em

L„

L„ L„ L,.

L„

de

Tipul conductorulu1

.

Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em

3.15. Radioreceptorul A 17

Radioreceptorul A 17, construit în Uniunea este destinat montării pe automobile. El permite recepţionarea emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi şi unde medii. Comutarea gamelor se face cu ajutorul a două butoane plasate pe partea frontală a aparatului. Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.15.1. Receptorul este prevăzut cu borne pentru conectarea difuzorului care se găseşte montat pe un Sovietică,

44

panou ce se instalează separat. De asemenea, din aparat iese un cablu de alimentare cu mai multe fire, terminat cu un stecker care se leagă la acumulatorul maşinii. Radioreceptorul este prevăzut cu un bloc de alimentare, care transformă tensiunea de 12,6 V dată de acumulator, în tensiune continuă de aproximativ 230 V, cu care se alimentează circuitele anodice şi de ecran ale tuburilor. în partea de jos a schemei de pFincipiu se prezintă schema blocului de alimentare.

2 3

6H2fl

6X2n 220 pf

fOOkJJ, fOOk.n. 0,0tµf

100 pf

H5

-S

~

~

2

.sc; '.;:-

~ __,_

""" ~

.s ""~ "--"'- s

"'__,_.

~

J

O,OJpf ,,_

Tr

12V

200.fl,

Tr 2 3

20pf

Fig. 3.15.1. Schema de principiu a radioreceptorului A-17.

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 723-2000 m (415150 kHz); UM: 187,5-577 m (1600-520 kHz). Sensibilitatea: UL: 50 µV; UM: 50 µV. Selectivitatea: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o atenuare de minimum 28 dB.

Puterea la 2,5 w.

ieşire

pentru distorsiuni de 10 %:

Frecvenţa intermediară:

465 kHz. Alimentarea : acumulator electric cu tensiunea 12 V. Consumul: aproximativ 42 VA. Difuzorul: permanent dinamic, cu impedanţa de 3,25 n şi puterea de 3 VA. 45

Tabelul 3.15.1

Caracteristicile constructive ale înfăşurărilor transformatorului de ieşire Sotaţia

conform schemei

Numlrul de spire

Diametrul conductorului

Tipul conductorului

mm

2600 70

L, L,.

0,12 0,59

Cu Em Cu Em

3.16. Radioreceptorul Latvia Radioreceptorul Latvia, construit în Uni unea este o superheterodină cu 6 + 1 tuburi electronice, alimentat de la reţeaua de curent alternativ. El este destinat recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (gama de unde scurte fiind împărţită în două subgame) şi a emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. De asemenea, aparatul permite redarea discurilor de picup fiind echipat cu un picup propriu ce funcţionează cu vitezele de 78, 451 /2 şi 331 / 3 rot/ min Sovietică,

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamek de unde: UL: 735,3-2000 m (408150 kHz); UM: 187,5-577 m (1600-520 kHz); US,: 40,5-75,9 m (7,4-3_,9 MH~); U~: 24,732,6 m (12,1-9,36 MHz), UUS. 4,11-4,65 m (73- 64,5 MHz). Sensibilitatea pentru antena exterioară: UL: 30-lOOµV; UM: 30-lOOµV; US1 : 50-150µV; U~: 50-150 ~V; UUS: 5-lU µ.V; pentru antena de ferită; UL: 300-1000 µV/m; UM: 300-1000 µV/m. Selectivitatea: MA: la frecventa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz· corespunde o

Aparatul este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj continuu de ton separat pentru frecvenţele înalte şi pentru cele joase, cu selectivitate variabilă (reglajul selectivităţii se face simultan cu reglajul tonului pentru frecvenţele înalte - monocomandă). Pornirea şi oprirea receptorului, trecerea pe poziţia de picup şi comutarea gamelor se fac cu ajutorul unui comutator de tip claviatură. Radioreceptorul este realizat pe blocuri funcţionale cu cablaj imprimat. atenuare de 56-66 dB; MF: la frecvenţa de 69 MHz pentru un dezacord de ±250 kMz corespunde o atenuare de 40- 46 dB. Puterea nominală de ieşire: 1,5 W; puterea maximă 3 W Frecventa intermediară: MA: 465 kHz; MF : 8,4 MHz.·. Alimentarea : reţeaua de curent alternativ, 50 Hz cu tensiunea de 110, 127 şi 220 V. Consumul: fără picup: 60 VA; cu picup: 75 VA. Difuzorul: două difuzoare permanent dinamice cu puterea de 2 VA fiecare şi cu rezistenţa (în curent continuu) de 3,4 Q şi două difuzoare permanent dinamice cu puterea de 1 VA fiecare şi rezistenţa (în curent continuu) de 2,5 n

Tabelul 3.16.1

Datele constructive ale înfăşurărilor transformatorului de reţea Trl Notaţia

conform schemei

Numlrul de spire

Diametrul conductorului

Tipul

46

1290 35 34 542 83 83 542

0,2 l

0,41 0,31 0,31 0,31 0,31

Datele constructive ale înfăşurărilor transformatorului de ieşire pentru redarea frecvenţelor medii şi joase Tr3

conductorului

mm

L, L,. LII L„ L" Lw L„

Tabelul 3.16.2

Notaţia

conform schemei

Cu Em Cu Em Cu-Em Cu Em Cu Em Cu Em Cu Em

L, L, L, L,

Numlrul de spire

580 40 2000 80

Diameuul

Tipul

conductorului mm

conductorulW

0,12 0,8 0,12 0,12

Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em

I

I

J,,

Cz.z

I I I

1 ~ -........- - - - 1 7 I

I

I

I

i J,,c,-,ooopr

Y©--;t-ii

J ($)----ţ---,

A

L______________ _

I I I I I I

I

I

I

6HJII 6HJN

2 i, 5 8

~

~

~

@}

~

I,,

cu::aR

!r!Jg

===

1G 16 20

L/7@) 2~'2-21

15c:::sirc:::::t'7_u

2c::a~b I!:. /1,13.,,,

!357'? .i!,!

ig2fij i:=:::lr:::::Jc::::IC:::.

fi 18 20 22

f.f,15

L2 ~ [email protected]

f!Jr:::::::JZICII =2J

L, ~ c@)Cz.23 ,,18

~Lz.,

~

Lz ~57 /O

L2 17~~C7.zq

oooo

18

vn

fl,12Qc::::11c::a

9~°d

c@)C~ 8c=i:(g.

/C::ICIClc:::::tCII

23

Lz

/'=-~J /c:ac:u::::,/f /JC:U:~c:::::tC:U~LJ

4: 5

Lz ~

-

Radioreceptorul Orion AR-303 a fost construit către Uzinele Orion din Republica Populară Ungară în trei variante, notate cu AR-303-011, AR-303-021/022 şi AR-303-032. Acestea diferă între ele prin circuitele de intrare şi cele ale oscilatorului, aşa cum se vede din fig. 3.18.1. Radioreceptorul este o superheterodină cu 3 + 2 de

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: AR-303-011: UL: 1000-1940 m (300155 kHz); UM: 185-578 m (1605-520 kHz); US: 16,5-50 m (18,2-6 MHz). AR-303-021/022: UM: 185-578 m (1605520 kHz); US I: 16,2-26,1 m(l8,5- ll,5 MHz); US II: 26,1-51,8 m (11,5-5,8 MHz). AR-303-032: UM: 185-578 m (1605-

tuburi electronice, de tip

staţionar,

alimentat de

la reteaua de curent alternativ. El este prevăzut cu borne pentru difuzor suplimentar, cu borne pentru picup, cu indicator optic de acord şi cu

reglaj de ton pentru frecvenţele înalte. Montajul este realizat cu cablaj convenţional.

520 kHz); US I: 16,5-50 m (18,2-6 MHz); US II: 50-150 m (6-2 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 500 mW: UL: 250 µV; UM: 250 µV; US: 350 µV; la bornele PU: 120 mV. Selectivitatea : la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o atenuare de minimum 20 dB. Puterea nominală "la ieşire pentru distorsiuni de maximum 8%: 2 W. Frecvenţa intermediară: 473,6 kHz. Difuzorul: permanent dinamic.

3.19. Radioreceptorul Orion AR 601-0tC

Radioreceptorul Orion AR 601-01 C, construit Ungară, este o superheterodină cu 4+2 tuburi electronice, destinat recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte. Pentru a putea realiza un acord mai uşor în gama de unde scurte, aceasta a fost împărţită în trei subgame. Schema de principiu a receptorului este prezentatit în fig. 3.19.1. în R P.

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 938-2000 m (320150 kHz); UM: 186-578 m (1605-520 kHz);

Aparatul este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj de volum compensat şi cu reglaj de ton continuu separat pentru frecvenţele înalte şi pentru cele joase. Comutarea gamelor se face cu ajutorul unei claviaturi. Amplificatorul de joasă frecvenţă al receptorului poate fi folosit la redarea discurilor de picup, aparatul fiind prevăzut în acest scop cu borne speciale.

US I: 25-51,8 m (11,5-5,8 MHz); US II: 17,22-25 m (17,4-11,5 MHz); US III: 13,0217,22 m (23-17,4 MHz). Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz. Difuzoarele: două difuzoare permanent dinamice. 51

.

~

rll

::::-

½

".-'

-~~"''

---

'

~

,;,

:1/JOllpf

c,

A

I

I

C1Ga

EFB.9 EABC8D

Fig. 3.19.1. Schema de principiu a radioreceptorului Orion AR601-O1C.

L---------------------✓

ECHB!

A'&2 1/llfl

jlf

so1-1 SO

~

l,,.~

.ISO 1l pf

Ka

b

c,8

!rR

Reu

~

@J

l , , ~- ~]::~!~G{~

@

cJ

Q

~ wI ECCBS

2

I

4

I

I

I

I

I

2,2M.n.

ff89

0 >--I

fAIJi]

~~h

fOnff00kn, f00 pF

Fig. 3.20.1. Schema de principiu a radioreceptorului Orion AR 602.

~ZI

I

I

El 80

'~t--

I

I

~

o

=

-:t.2o

o

'O

,..

n n

~

e:

ID

,:,

9

tv

vl

Radioreceptorul AR-602 a fost construit de către Uzinele Orion din R P. Ungară. El este destinat. recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unJe scurte (gama de unde scurte fiind .împărţită în două subgame), precum şi a emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.20.1.

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 937- 2000 m (320150 kHz); UM: 187-577 m (1605-520 kHz); US 1: 26-52 m (11,5-5,75 MHz); USII: 1326 m (23,0-11,5 MHz); UUS: 3-3,45 m (100-87,5 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 50 m W măsurată la borna pentru antena exterioară. UL: 8 µV; UM: 5 µV; US,: 16 µV; USu: 12 µV.

Aparatul este o superheterodină echipată cu 5 +2 tuburi electronice. El este prevăzut cu indicator optic de acord, cu antenă de ferită pentru recepţia în gamele de unde lungi şi unde medii, cu antenă dipol interioară pentru recepţia pe unde ultrascurte şi cu reglaj de ton continuu separat pentru frecvenţele înalte şi pentru celţ joase. Aparatul mai este prevăzut cu borne pentru picup şi pentru difuzor exterior. Dimensiunile casetei: aproximativ 520 x 270 x 220 mm f'Jreutatea: circa 9 kg. Sensibilitatea pentru un raport semnal/zgomot de 26 dB: MA: 60 µV; MF: 8 µV. Selectivitatea: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ±9 kHz corespunde o atenuare de minimum 39 dB. Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 3,8 W. Frecvenţa intermediară: MA: 473 kHz; MF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ 50 Hz. Difuzoarele: două difuzoare cu impedanţa de 5 Q fiecare.

3.21. Radioreceptorul Orlon AR 612 Radioreceptorul Orion AR 612, construit în în R.P. Ungară, este o superheterodină de clasă medie, destinat recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (gama de unde scurte fiind împărţită în două subgame). precum şi a emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Din punct de vedere al benzii de frecvenţe

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 940-2000 m (320150 kHz); UM: 187-575 m (1605-520 kHz); USi: 26-52 m (11,5- 5,8 MHz); U8i: 1326 m (22-11,5 MHz); UUS: (CCIR): 3-3,4 m (100-87,5 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 50 mW: UL: 25 µV; UM: 25 µV; US,: 60 µV; US 1 : 60 µV; UUS: 10 µV.

54

recepţionată în gama de unde ultrascurte, radioreceptorul Orion AR 612 a fost fabricat atît conform normelor OIRT, cît şi conform normelor CCIR Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.21.2. Alimentarea receptorului se face de la reţeaua de curent alternativ fiind prevăzut ru un transformatm ale clrui date constructive sînt trecute în tabelul 3.21.1.

Puterea nominală la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 2 W. Frecvenţa intermediară: MA: 473,6 kHz; MF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127, 150, 220 şi 240 V. Difuzoarele: un difuzor permanent dinamic, eliptic, cu impedanţa de 5 n (măsurată la frecvenţa de 1 OOO Hz); un difuzor permanent dinamic, pentru redarea frecvenţelor înalte şi două difuzoare electrostatice.

•• •••• ••

• I

,--------,

, I

I

I

• -~ o·

'\ ,\

\

I

________

'

.../ /

I

c=i. c=i.

••

• • •••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

~I-y o. •

...;

I ,. . . . ."~ ~ I

I

Bpr

I

I I

L _________ _ d

e 1

t

z

2 'OY

,Rg.

c,.,

J

lnf Z2/W..

EB,F8!J

7,~

8

~:~

9

1Q

~ 11133ir ţ ,l f:~F fi] il,_L--------------------------------------

11

Fig. 3.21.2. Schema de principiL

a radioreceptorului· AR-612.

@

@

@

@

~n• ~no

(@o~

(@1(1) ®J(@ (@@ @®n@@ o o o

@

o o o

o

o

o

o

o

o o o

o

Fig. 3.21.3. Ansamblu comutator.

71Jtlmm 'H/0111111

56/Jmm

Fig. 3.21.4. Detaliu de montare a sforii scarl.

Tabelul 3.21.1

Caracteristicile constructive ale lnflşurărilor transformatorului de reţea ~otaţia

conform schemei

Numlrul de spire

Diametrul conductorului

r,pu1 conductorulw

mm

L, L, L, L, L, L. L, L,

454 70 95 290 83 1200 31 2 X 15

0,45 0,45 0,45 0,35 0,35 0,8 0,8 0,16

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em Em Em Em

3.22. Radioreceptorul Orlon AR-702 F

Radioreceptorul Orion AR- 702 F, construit de Uzinele Orion din R.P. Ungară, este o superheterodină ce poate recepţiona atît emisiunile cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurt~, cit şi emisiunile cu modulaţie de frecvenţă dm gama de unde ultrascurte. Pentru a putea realiza acordul mai uşor în gama de unde scurte, aceasta a fost împărţită în patru subgame. Aparatul este echipat cu 6+2 tuburi electronice, cu indicator optic de acord, cu antenă de ferită orientabilă pentru recepţia pe unde

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 1000-2000 m (300150 kHz); UM: 187-577 m (1605-520 kHz); US 1 : 60-167 m (5-1,8 MHz); USII: 3050,8 m (10-5,9 MHz); US 1 1 : 19,1-25,8 m

(15,7-11,6 MHz); USI._V: 13}-17,2 m (21,817,4 MHz); UUS: 3-3,4 m (100-87,5 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 50 mW (mlsurati la borna de antenă exterioară): UL: 8µV; UM: 5 µV; us111= 5 ,N; USIT: 8 µV; us111= 7 f.i.V; USII: 12 µ,V.

lungi şi unde medii, cu reglaj de ton separat pentru frecvenţele înalte şi pentru cele joase. 1n cazul recepţiei în gamele de unde lungi şi unde medii se poate folosi şi o antenă exterioară, scoţîndu-se în acest caz antena de ferită din circuit. Sistemul acustic al receptorului este de foarte bună calitate şi cuprinde trei difuzoare dintre care două servesc la redarea frecvenţelor audio joase şi medii iar al treilea, la redarea frecvenţelor audio înalte. Schema de principiu a receptorului este prezentati în fig. 3.22.1.

Sensibilitatea pentru un raport semnal/zgomot de 26 dB: MA: 60 µV; MF: 3 µV. ~ Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10%: 4,5 W. Frecvenţa intermediară: MA: 465 kHz; MF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127, 150, 220 sau 240V. Difuzoarele: trei difuzoare .cu impedanţa de 5 n fiecare.

59

8/2 47/rll

1

2

s

6

Fig. 3.22.1. Schema de principiu

60

sL. 11

I

...-oLJ..J

Difuzor supliatrfar

c„

1 pf

4711/J

Cc 6

, radioreceptorului AR-702 F.

D,l2pf

EABC

EBF

3.23. Radioreceptorul Budapest Radioreceptorul Budapest este o superheterodină destinată recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (aparatul are două subgame de unde scurte), precum şi a emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă din gama de

unde ultrascurte. Schema de principiu a receptorului este prezentată. în fig. 3.23.1. Receptorul este echipat cu 6 + 2 tuburi electronice. El este prevăzut cu indicator optic de acord, cu antenă de ferită (pentru recepţia în gamele de unde lungi şi unde medii), cu registru de ton, ai reglaj continuu de ton separat

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 858- 2070 m (350145 kHz); UM: 185-577 m (1620-520 kHz); US,: 26,1-51,8 m (11,5-5,8 MHz); US2 : 13,61-26,1 m (23-11,5 MHz); UUS: 4,124,65 m (73- 64,5 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 50 mW: UL: 50 µV; UM: 30 µV; US 1 : 50 µV; US : 60 µV; UUS: 15 µV. Sensibilitatea pentru un raport semnal/ zgomot de 26 dB: UL: 140 µV; UM: 100 µV; US 1 : 150 µV; US 2 : 150 µV; UUS: 15 µV. Selectivitatea: MA: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 9 kHz corespunde o

pentru frecvenţele înalte şi pentru cele joase şi cu reglaj al selectivităţii (reglajului selectivităţii se face simultan cu reglajul de ton pentru frecvenţele înalte - monoreglaj). De asemenea, aparatul este prevăzut cu borne pentru picup şi mufă pentru magnetofon. Pornirea şi oprirea receptorului, comutarea gamelor, precum şi trecerea pe poziţia de picup se fac cu un comutator de tip claviatură. Datele constructive ale înfăşurărilor transformatorului de reţea şi ale transformatorului de ieşire sînt trecute în tabelul 3.23.1. respectiv în tabelul 3.23.2. Dimensiunik casetei: 650 x 400 x 280 mm. Greutatea: aproximativ 6 kg. atenuare de minimum 33 dB; MF: la frecvenţa de 69 MHz pentru un dezacord de ± 300 kHz corespunde o atenuare de minimum 32 dB. Atenuarea semnalelor de frecvenţă, imagine: UL: 36 dB; UM; 30 dB; US 1 : 12 dB; US,: 8 dB; UUS: 26 dB. Puterea nominală la ieşire pentru distorsiuni de maximum IO%: 7,5 W. Frecvenţa intermediară: MA: 468 ± 2 kHz; MF: 10,7±0,2 MHz. Alimentarea : reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127, 150, 220 sau 240V. Consumul: aproximativ 85 V A. Difuzoarele: un difuzor permanent dinamic cu impedanţa de 4 n şi puterea de 8 VA şi două difuzoare cu impedanţa de 8 n şi puterea de 1,5 VA.

Tabelul 3.23.1

Caracteristicile constructive ale înfăşurărilor transformatorului de reţea

Caracteriaddle comtrucdve ale lnflturirilor tranaformatorului de reţea conform 1c:hcmei

Notaţia

L. L, L. L, L,o Lll

L„ L„ L„

62

Numlnll de spire

conductorului

Diametrul

70 235 75 55 360 820 820 23 23

0,31 0,31 0,31 0,31 0,51 0,27 0,27 0,62 1,2

Tabelul 3.23.2

Tipii conductorului

Notaţia

conform schemei

Numlrul de spire

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em Em Em Em Em

Diametrul conductorului

Tipul conductorul w

mm

mm

L, L, L, L, L,

1100 300 300 1100 2 x50 paralel

0,13 0,13 0,13 0,13 0,57

Cu Cu Cu Cu Cu

Em Em Em Em Em

YA

ECHl1

llkn

6

C

D

E

FG

- 4--~--o-1 - -b- -b--r-z - o - o--o -3 --"-< 310x435 mm. Greutatea : 24,5 kg.

Atenuarea semnalelor de frecvenţă intermediară: 30 dB. Atenuarea semnalelor & frecvenţă imagine: UL: 64 dB; UM: 54 dR: t·s,: 31 dB; USi: 12 dB; UUS: 34 dB. Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 5%: l0W. Frecvenţa intermediară: MA: 4 78 kHz; MF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 125 sau 220 V. Consumul: aproximativ 90 VA. Difuzoarele: trei difuzoare permanent dinamice, circulare (un difuzor cu puterea de 6 V A pentru frecvenţele audio joase; un difuzor cu puterea de 3,5 VA; un difuzor cu puterea de 1,5 VA pentru frecvenţele audio superioare). ~I

ECCd5

Con/odele doviolurii {nici o clopu OfJOJ'Olo) 00 O I

o

2 J 4 5 6 7 8 g JO !I Jl/J 14 T

I

id

[MM fCHOI

I

I

]

o

I

f['['tJJ [8f80

" C

d

r

I

e

l'

~f

f

!I

l

h.l

]

I

I

17

I

I o I PO I l I M w-tel S, I $2 I us I

Tj-ECf/81

A

..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

.

Ta-ECC05

Fig. 3.32. l. Schema de principiu

.fOkfl

245Y(2J5Y}

Tj-fBF89

'1

5017

T,rECC83

Jkfl IM12

î!6µF

50 kfl.

g/Jh/d 2 ---+-t---~-+---ţ-----1,-----,5.:;;:fJOiiiK.:nil.-/4-;;;'f/O;;;l;:-;il.~i--+-O'e~o~-----._ ~---~I'-,

4

a radioreceptorului Rossini tip 5801.

IAl.12

3.33. Radioreceptoarele Rossini Stereo 6001/6002 Radioreceptoarele Rossini Stereo 6001 şi 6002, construite în R. D. Germană sînt destinate recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte (receptoarele fiind echipate cu trei game de unde scurte), precum şi a emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă.

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 733- 2000 m (410--: 150 kHz); UM: 184-589 m (1630- 510 kHz); US.: 50-150 m (6-2 MHz); US : 24,650,8 m (12,2-5,9 MHz); US3 : 13,6-21,4 m (22-14 MHz); UUS: 4,17-4,55 m !7266 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de 50 mW şi un raport semnal/zgomot de 26 dH UL: 10-15 ;N; UM: 8 µV; USi: 8-10 ,11 \' • US2 : 20-25 /t V; US 3 : 25-35 ,u V; UUS 16µV. Selectivitatea : MA: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 1O kHz corespunde o atenuare de (recepţie apropiată) 53 dB; (recepţie îndepărtată) 75 dB; MF: la frecvenţa de 69 MHz pentru un dezacord de :::t: 300 kHz corespunde o atenuare de 49 dB. Atenuarea semnalelor de frecvenţă intermediară : UL, UM: 26 dB.

Deosebirea dintre cele două tipuri de receptoare constă în faptul că la tipul 6001 două din cele patru difuzoare sînt montate în boxe separate, iar la tipul 6002 toate cele patru difuzoare sînt montate în caseta aparatului.

Atenuarea semnalelor de frecvenţă imagine: UL: 39 dB; UM: 40- 54 dB; US,: 28- 31 dB; US 2 : 21-24 dB; US,: 12-17 dB. Fidelitatea: pe poziţia recepţie apropiată pot fi redate semnalele audio pînă la frecvenţa de 5,5 kHz; pe poziţia recepţie îndepărtată sînt redate semnalele audio pînă la frecvenţa de 2,9 kHz. Amplificatorul de audiofrecvenţă redă banda de frecvenţe 30-16000 Hz. Atenuarea de diafonie: aproximativ 35 dB. Puterea la ieşire pentru distorsiuni de maximum 10 %: 2 x 5 W; la puterea de 4 W factorul de distorsiuni este de 7 %. Frecvenţa imamediară: MA: 478 kHz; MF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 125, 150 sau 220 V. Consumul: 80 V A. Difuzoarele: două difuzoare de bandă larg,1 permanent dinamice, eliptice, cu puterea de 6 VA şi impedanţa de 7 Q; două difuzoare permanent dinamice circulare cu puterea de 1,5 VA şi impedanţa de 12 n.

f - biomelrv/ ş11nlv/vi

!O/

1300mm

Fig. 3.33.1. Detaliu de montare a sforii

84

scară.

3.34. Radioreceptorul Gerufon „ Ultra-Stereo 62 W" &,adioreceptorul Gerufon „Ultra-Stereo 62 W" este un receptor de tip superheterodină cu posibilităţi de redare stereofonică şi monofonică a audiţiei, construit în R. D. Germană. Receptorul este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj de ton continuu separat pentru frecvenţele înalte şi pentru cele joase, cu reglaj de ton discontinuu (registru de ton), cu antenă interioară de feritt\, ,:u :mtenă dipol interioară pentru recepţia pe unde ultrascurte şi cu dispozitiv de reglare a balansului de la distanţă.

Caracteristici

şi

date tehnice

Gamele de unde: UL: 857-2065 m (350 145 kHz); UM: 185-584 m (1620-514 kHz): US: 16,7-50,8 m (18-5,9 MHz); UUS: 33,45 m (100- 87 MHz). Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de

De asemenea, el este prevăzut pe panoul din spate cu două perechi de borne pentru conectarea a două difuzoare exterioare, cu borne şi doze pentru magnetofon şi picup şi cu borne pentru antena exterioară. Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.34.2. Comutarea gamelor de unde şi reglajul discontinuu al tonului se fac cu ajutorul unei singure claviaturi. Dispunerea şi numerotarea contactelor acestei claviaturi este prezentată în partea de jos a schemei de principiu.

50 mW: UL, UM, US: 10-15 µV; UUS: 2 µV. Frecvenţa intermediară: MA: 460 kHz pentru tările balcanice şi 473 kHz pentru R.D.G.; .vlF: 10,7 MHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127 sau 220 V. Difuzoarele: trei difuzoare permanent dinamice, dintre care un difuzor oval cu o putere de 6 VA şi două difuzoare rotunde cu puterea de . 3 VA fiecare.

/

Fig. 3.34.1. Detaliu de montare a sforii

scară.

85

A

(;;

50nf

llOV•/A

Tr,

IIO/ll7N5J

' f,•~lJ!rHz-MA

____!!P.!'_~IIL---"-'==C!......J

____...,___.,._ l27Y ~IIL--+-+....__.._........._.._...__.._,

~42 Ieşire

/; · 10,7 MHrMf

100/dl

rl1orlti

'--------------12 !

2J

•5

fi 7

8 15 /6 17 18 19 20 ! !U I! /2 IJ

.. .

I~

. c:ic:,c .. .

$:inr.:io oc:,c:ioc:ic:ic . .. . .. ~

e

r

1H?~?~?

~?~?~?~?~?~?~

irc.~Poloro/ J'e gosefle ev conloclele pe pot1(1r1 /Jl/S

Fig. 3.34.2. Schema de principiu

86

R12

2

2,2Mfl

R5 !50Jl

5------------------------___J 5-----ţ-ţ----------:------~-----.==----------------_J CgrlOOpf K1.r llflifl ..,_

'-- >Jv? J;~f> >

]~. Jt.-· ;t11',&"

lJll'f

Z/8/l;lPmJI

,J.t«

5

~

l

5

7 G~ J

8

Cum II

Cum'1lf

9

3

IU .:,8

ff

7

3 9 6,5

JemnulfllJll@)_ ,u • '2 , j ~•l'2i

Cum IJr

3.37. Radioreceptorul Rienzi 6E66 Radioreceptorul Rienzi, construit în R D. Gerde către Uzinele Stern-Radio Stassfurt, este destinat recepţionării emisiunilor ru modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte, gama de unde scurte fiind împărţit! în două subgame. Receptorul este o superheterodină echipată cu şase (4+ 2) tuburi electronice. El este prevăzut cu indicator optic de acord, cu reglaj de ton pentru domeniul frecvenţelor înalte, cu borne pentru picup şi pentru difuzor suplimentar. rnană

Comutarea gamelor şi trecerea pc poziţia de picup se realizează cu ajutorul unui comutator de tip claviatură. Schema de principiu a receptorului, precum ~i poziţia şi numerotarea contactelor la claviatur:1 sint prezentate în fig. 3.37.1. Montajul este realizat cu cablaj convenţional Receptorul este montat într-o casetă ale căre 1 dimensiuni aproximative sînt: 395 x 584 x 300 mm Greutatea receptorului este de circa 14 kg. ----------;---- -- -c,c I, ,r I a..c;.._ __

L11

I

Czs l6'0pf

L12

C27

16'/Jpf

L_ _ _ _

C,o 1.fflpf f

3

Fig. 3.37.1. Schema de principiu

Caracteristici

şi

date tehnice

Selectivitatea: la frecvenţa de 1 MHz pentru un dezacord de ± 10 kHz corespunde o atenuare de aproximativ 40 dB. Frecvenţa intermediară : 468 kHz. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ, . 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127, 150, 185, 220 sau 240 V. Consumul: aproximativ 49 VA la 220 V.

Gamele de unde: UL: 1000-2060 m (300145 kHz); UM: 185-582 m (1630-515 kHz); U8i: 25-50 m (12-6 MHz); US2 : 50150 m (6-2 MHz). ' · Sensibilitatea medie pentru o putere la ieşire de 50 mW: 10 µV.

I I I

?!iOV J!lmA

C13

!GOpf

L ___ - -

✓1

1---

17

I I

I

1-1._ I ,.J

R17

100/dl

C;a

Ill?Jf" 2

H;a

Rt!J

/6'012

1,GA-n

H?Q!OO.O

3

re~, !50pf

'St. ~

~ :::.. ~

""

~:;~ ţ radioreceptorului Rienzi (6E66~

$ ½ C,J V/ll,311

8 7 o • • C o • • 5

93 2

.

o •• o •

o·•• o ••

o •• o ••

o •• o • •

o • • o •

o • • o.

o•• o.

' lalblcl lalblcl l"lh]cl lalblcl ~

USI

I US.ll I

UAI

UL

o •• o •

IJlblcl !'{I

5oprl

C2

I,

t,c

'0,0/J.fµf

c,

A

G

-

us1• f(J5

!O /r/1

R#

EFB9

~

6,3 v/o,JAEABC80

EUBO

H/t,

SQQ/rll

Ll,..r

I I I

Coml

Comuf,1/orul flt!lmelor de

{I,

o.

·rte

T! I Tl( TJ) T4, )TS

1 1 ,_I

o•

oe

o•• o•

1_,_1_z_l_z_l_---

r

L

I I

M

,l ~QOpF

•••oo•:r~

·••100000•0

:, ~"= :J~ ~,=I:;

........ ,., „ 0000••10 Olo olo 1· 1

c,,-

215pF:;:r;,

Tt,-EAA9f

I _j'

PU-,' l.._±: -~-

32

Fig. 3.40.1. Schema de principiu a radioreceptorului "l'iirkis.

f:Jo•C3t•200pf

~

C:,,, _ _ 0.0lµF ____ _ j

Lounelelipuri

_____ _J

f'I

- -Tj-EBF89 ------------------,

-----

-~~-

,--,;__:~---- +Ir:.•: - - ' ~

Comufoforul cu clape văzul tlejos Nici o clapă op4sofă

T,-ECCBS

E}Rf....c 8

f;MA•lt73kHz fiMF•fO,JMHz

Coruselul schimbă/or tlelensiune

O

A~F

\I . ,-,,,.l

r

I~------'!' "°'

7

Fig. 3.40.2. Detaliu de montare a sforii scarii.

3.41. Radioreceptorul Simfonia RRG-61-2 l,.fkfl

T;-HIJg l!OY

f11

22 kil

1,Skll

- - - ------2

- - - - - - _ _ _ J__ _ _ -- -

TrEMJll

~------------------------J

li'egistrul de ton

0 Tg-fC'(C)8S

!ORCj !JAZ! jsoLO!

. - -t- ~t~~- ;: ; 4--·

IJOpf I

--- --- -e-

J

-

=- -=tt-=n-:;~: j - - -----

~ li'eceptoru! se gdseşle pe po71/io S 2

-

.-e-..o-- .

~o

__.,_t}

HI

JK

-4-4 . 5

it.~ LM

Clopo solo este apdsold

27/rfl

Fig. 3.41.1. Schema de principiu

Radioreceptorul Simfonia RRG-61-2, construit în Republica Populară Bulgaria, este echipat cu 7 +2 tuburi electronice, cu indicator optic de .acord, cu reglaj de ton continuu, separat pentru frecvenţele audio superioare şi inferioare, cu registru de ton şi cu antenă de ferită. Aparatul poate recepţiona atît semnalele cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde

lungi, unde medii şi unde scurte - gama de unde scurte fiind împărţită în două subgame cit şi semnalele cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. Comutarea gamelor se face cu ajutorul unei claviaturi care serveşte şi la pornirea şi oprirea receptorului, precum şi la trecerea pe poziţia de picup. Schema de principiu a receptorului este prezentată în fig. 3.41.1.

T,rl(AB)C80

I

JJk.ll

IGµf

K. -/Dkfl.

25IJ/lJ7/f K,rlkfl.

ft · 4-68 kHz

a radioreceptorului Simfonia RRG-61-2.

I'6f'-1"

5Dµ1'~ J/Jµ~

175/175/f

3.42. Radioreceptoarele Melodia M 1 Radioreceptoarele Melodia 1\\ şi Phonosuper Ai, construite în R P. Bulgaria, sînt de tip superheterodină echipate ru 5 +2 tuburi electronice, destinate recepţionării emisiunilor cu modulaţie de amplitudine din gamele de unde lungi, unde medii şi unde scurte, şi a emisiunilor

şi

Phonosuper A 1

cu modulaţie de frecvenţă din gama de unde ultrascurte. - Radioreceptoarele sînt prevăzute cu indicator optic de acord, cu reglaj de ton pentru frecvenţele audio înalte, cu borne pentru difuzor suplimentar, cu borne pentru picup, cu mufă pentru magne,--.;:..2J'-o-"'(2....:12