Rus Sineması 9786054458097

181 49 2MB

Turkish Pages [77] Year 2011

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Rus Sineması
 9786054458097

Citation preview

"""'"" �Başka Yerler

BAŞKA YERLER SİNEMA SERİSİ Rus Sineması

HAZIRLAYAN Rıza Oylum Editör

Ayhan Şahin Kapak Tasanm1

Banş Oylum Baslo

Yenigüven Matbaası Güven Sanayi Sitesi Davut Paşa Cad. C Blok 0:210 Zeytinburnu, İstanbul Tel: 0212 567 69 20 ISBN

978-605-4458-09-7 Birinci Baskı Nisan 2011

Başka Yerler Yayınlan

Atatürk Caddesi No 40/1 Eyüp İstanbul Tel/Faks: {212) 626 34 84 www.baskayerleryayinlari.com [email protected]

RUS SİNEMASI HAZIRLAYAN

Rıza OYLUM

İÇİNDEKİLER Önsöz

....... ......................... . . . . . . . . ..... ........ . . . . ............

Rus Sineması Tarihi

................ . . . . . . ...........................

Rusya' da Düzenlenen Film Festivalleri Seçkisi Yönetmenler

9

11

. . . . . . ........

34

............... . . ............. . . . . . .......................

37

Sergei Eisenstein

. . . . . . . . . . . . . . ............... .......................

38

Sergey Bondarhcuk

. . . . ............ .......... .......... . . . . . . ........

42

Elem Klimov

...........................................................

45

Andrey Tarkovski Nikita Mikhalkov

....................................................

48

.....................................................

51

Aleksandr Sokurov

................ ...................................

Andrei Zvyagintsev

.......... ........................................

Rus Filmleri Seçkisi

.................................................

Ödüller ve Rus Sineması

................ ...........................

En Çok Hasılat Yapan Rus Filmleri En Çok İzlenen Rus Filmleri

54 57 59 70

............. .................

74

............... .... ...................

75

BAŞKA YERLER BAŞKA SİN EMALAR

Sinema, keşfedildiğinden bu yana büyük bir endüst­ rinin parçası olarak varlığını sürdürüyor. Bu endüstri­ nin en büyük lokomotifi ABD, kocaman bir hegoman­ ya olarak dünyanın her yerinde kendi filmlerini pazar­ lamayı başarıyor. Böylece propagandanın en büyüğü hiç politikaya bulaşmadan yapılıyor. Hollywood, filmleriyle gerçekliği yeniden kÜrgulu­ yor. Vietnamlıların haksız olduğunu, Alınanlar deyince Nazi subaylarını, Meksikalıların hırsız olduğunu, Zen­ cilerin, sadece uyuşturucu satan kötü insanlar olduğu­ nu, Ortadoğuluların terörist, Uzakdoğulularınsa acıma­ sız mafya üyelerinden ibaret olduklarını sanıyorsak ve hala Kızılderililerin karşısında kovboyların tarafını tutu­ yorsak yeniden yaratılmış bir gerçekliğe inanıyoruz de­ mektir. 7

Ancak taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Hollywo­ od artık can çekişiyor. Dünyanın bütün ülkelerinde si­ nema salonlarını dolduran büyük bütçeli Amerikan filmleri yok anık. Yerel sinemalar her geçen gün bi­ raz daha güçleniyor. Avrupa sinemaları yükselişte, La­ tin Amerika sineması anık kendi estetiğini oluşturdu. Uzakdoğu sineması farklı coğrafyalarda izlenen filmler yapabil iyor. Hollywood°Lın dışında kalan "Başka Yerler"in farkı­ na varmanın vakti geleli de geçiyor bile. Başka Yerler Başka Sinemalar serisi, alternatif sinemaların varlığın­ dan haberdar olunabilmesi umuduyla ortaya çıktı.

8

ÖNSÖZ

Devletin doğrucbn desteği ve tahil ki müdahalesiyle film üretilen en önemli yer kuskusuz Sovyet Rusy;ı 'ydı. Sistem i�·in sinema en önemli ;ıraçbrdan biriydi. Bu çiz­ gide de kullanıldı. Ne var ki kimi zaman estetik kaygı­ lar politik kaygıların önüne geçebil iyordu. Rus sinemasını yazarken Bu coğrafy;ıda üretilen film­ leri merak eden herkesin kit