Plutarchi Vitae parallelae. Vol. 2, fasc. 2 [2/2] 9783815416747, 3815416744

243 35 6MB

German, Greek, Latin Pages [361] Year 1994

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Plutarchi Vitae parallelae. Vol. 2, fasc. 2 [2/2]
 9783815416747, 3815416744

Table of contents :
Philopoimēn kai Titos --
Pelopidas kai Markellos --
Alexandros kai Kaisar.

Polecaj historie