Platonis Opera [II]

  • Author / Uploaded
  • Plato

  • Commentary
  • Ioannes Burnet
Citation preview

PLATONIS OPERA

RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT

IOANNES BURNET JN VNJVERSJTATE ANDREANA LITTERARVM GRAECARVM PROFESSOR

COLLEGII MERTONENSIS OLIM SOCIVS

TOMVS II TETRALOGIAS III-IV CONTINENS

OXONII E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO

PRAEFATIO

•-:

IN tetralogiis III-IV recognoscendis eandem fere rationem quam in prioribus secutus sum; cum autem nec Parmenidem nec Philebum ediderit M. Schanz, in illo viam monstravit vir doctus \V. W. Waddell, qui Clarkeanum (B) et Marcianum (T) in suam editionem. cum pulvisculo excussit, in hoc ipse Marcianas lectiones primus in lucem protuli. Quod ad recensionem attinet, fateor mihi codicum lectiones perpendenti in dies magis probari quae in prioris voluminis praefatione breviter exposui, unam eandemque recensionem omnes quotquot extant libros exhibere, alterius recensionis vestigia tantum -apud antiquos scriptores et in codice Vindobonensi (W) invemn. omnes libros ad unum eundemque archetypum referendos esse, eumque post sextum saeculum exaratum, certissimum est et ab Alphonso Schaeffer, qui acerrime Schanzianas rationes impugnavit, conceditur 1, cui quidem ego ita adsentior ut negem ulla vestigia recensionis in Clarkeano (B) extare, quippe cuius errores calligraphi sint diligentissime litterulas exscribentis, sermonem et doctrinam parum callentis. neque hoc mihi probavit Schaeffer, in libros alterius familiae lectiones ex antiqua recensione irrepsisse, 1 Quaestiones Platonicae (Argentorati 111.nccc.xcvm).

PRAEFATIO· quod in Vindobonensi (W) et affinibus eius ipse facturn esse contendo. scio equidern vel in deterrirnis libris optirnae notae lectiones passirn inveniri, sed plerasque a viris doctis post renatas litteras inter legendurn adscriptas. qui Venetum 189 (~) et Coislinianurn i55 (r), ut his utar, corrigebant, perrnultas Heindorfi aliorurn ernendationes praecepere, quibus ut suurn cuique tribui debeat, ita coniectura non rnernoria niti eiusrnodi lectiones fatendurn est. Quod mihi obiecit censor benevolentissim us H. Diels, me testirnonia antiquiorum scriptorum parum respexisse, id cuius modi sit alio loco exponam, in hoc volurnine viro hurnanissimo, ut par erat, satis facere studui. quamquam non me fugit quarn lubrica res sit eiusrnodi testimonia adhibere. licet enirn scriptores saepissirne ex antiqua recensione veram lectionern servaverint, at certurn est codices Procli Olympiodori aliorum ex libris Platonicis interpolatos esse. non satis est igitur eorum testirnonia ex optimis editionibus descripsisse: ex ipsorum verbis, si qua fieri possit, lectio quam quisque habuerit eruenda erit. nunc autem si hic illic antiquioris recensionis sinceram memonam rec1perare contigerit, contenti esse debebirnus.

IOANNES BURNET. Scribebam Andnapolz' e collegi"o S. Salvatori"s et D. Leonardi mense M artio nt. ncccc. 1.

DIALOGORVM

ORDO

TOMVS I TETRALOGlA I

ED. STEPH.

EVTHYPHRO.

I. pp.

2-16

APOLOGIA SOCRATIS

I. pp. I. pp. I. pp.

17-42 43-54 57-II8

CRITOPHAEDO. TETRALOGIA II

I. pp. 383-440 I. pp. 142-210 I. pp. 216-268 II. pp. 257-31 l

CRATYLVS THEAETETVS • SOPHISTA PouTrcvs

TOMVS II TETRALOGlA

III

PARMENIDES • PHlLEBVS SYMPOSlVM PHAEDRVS

III. pp. 126-166 II. pp. II-67 II I. pp. l 72-223 I I I. pp. 227-279

TETRALOGIA IV ALCIBIADES

I ALCIBlADES II

II. pp. rn3-135 II. pp. 138-151

HlPP ARCHVS •

II. PP· 225-232 I. pp. 132-139

AMATORES

DIALOGORVM

ORDO

. TOMVS III V

TETRALOGIA

I. pp. 121-131 II. pp. 153-176 II. pp. 178-201 II. pp. 203-223

THEAGES CHARMIDES LACHES LYSIS

VI

TETRALOGIA

I. pp. 271-307 I. pp. 309-362 I. pp. 447-527 II. pp. 70-100

EVTHYDEMVS PROTAGORAS. GoRGIAS MENOTETRALOGIA

VII . III. pp. 281-304 I. pp. 363-376 I. pp. 530-542 II. pp. 234-249

HIPPIAS MAIOR HIPPlAS MINOR

Io . MENEXENVS.

TOMVS IV TETRALOGIA

VI II

CLITOPHO RESPVBLICA TIMAEVS CRITIAS.

. III. II. III. III.

pp. 406-410 pp. 327-621 pp. 17-105 pp. 106-121

DIALOGORVM

ORDO

TOMVS V

IX

TETRALOGIA MINOSLEGESII. pp. 313-321 II. pp. 624-969 I I· PP· 97 3-992 III. PP· 309-363

EPINOMIS EPISTVLAE

TOMVS DEFINITIONES

VI III. pp. 411-416

N08EYOMENOI DE IVSTO DE VIRTVTE. DEMODOCVS SISYPHVS ERYXIAS AXIOCHVS

III.. III. III. III. · III. . III.

PP· 372-37 5 PP· pp. pp. PP· pp.

376-379 380-386 387-391 392-406 364-372

S IGLA B

=

cod. Bodleianus, MS. E. D. Clarke 39

T = cod. Venetus Append. Class. 4, cod.

I

m

=

Bekkeri

=

Bekkeri t

W = cod. Vindobonensis 54, suppl. phil. Gr. 7= Stallbaumii Vind. I C

= cod. Crusianus siue Tubingensis

D = cod. Venetus I 85

= Stallbaumii ~ =

Bekkeri II

G = cod. Venetus Append. Class. 4, cod. 54 = Bekkeri A V= cod. Vindobonensis 109

= Bekkeri ti>

Recentiores manus librorum B T W litteris b t w significantur

IIAPMENiaH~ St. III

KEct>AAO~

p.

'E7rELO~ 'AO~va(E otKo6Ev EK KA.a(oµEvwv

licp1.K6µE6a,

' ' EVETVXOfLEV ' ' 'Al:luELµaVT ' ' KaT' ayopav TE Kat.' r\l\.aVKfilVL' KaL' , X mp, .... ' E-y1J, „,./,. ro':;> µov l\.a~oµEvos T1JS XELpos o 'Al:l uEt.µavTos, ,E'f"Ul\.E, ,./,. - \ Kat.' Et.„ TOV U€'[1 Sl , .... "'\:l '? ' ,., Sl , ,./,. , r. TWV T'[JUE wv 1JfL€LS uvVaTOL, 'f"Pa'::.E·_ \

(.). I

"

'

a

(

K

' ~I "i' ' ' I ' .t11\.1\.a fLEV u1J, EL7l'OV Eyw, 7rapELfLI.

'A\\.'

YE

'' E71'

'\ awo TOVTo, 5

~ I ' "' u€1J

'\ d avTov

~"

Kroµ.ceu€t.V

I

r.

' " \ ' 7raCTX€l.V T'f> l\.OY'f>

' , ' " Kar.\ €Vavna avT"~

'

'1'

t

I

I

\

'

I

\"LI

\

avTa Ta ELv1J, oiov oµoLOT'f}Ta TE KaL avoµoLOT'f}Ta Kat 7T1\'f}uOS \

:I.

~

\

I

\

'

KaL Tu t:V Kai I,./,. ( I1v 8ouwpos, I~ AEyovTos u71, E'f'7J o avTOS µ.'Ev (flv) OlE'1"8aL ~ep' EKa'1"TOV 1~

\

I

JJ..EVlUT/V KaL TOV

\

,.,

1'.0V

\ 8aµ.a'

vovv

\~

' '

'

aVTOS'

'

\

H

~,...

f-11\.E'lT'OVTas

07rEp ovv

'

p..Etutav I

WS '"

KaL 7rav'1"ap..EVOV aVTOV "ć ... a~ws EL

?n ~ ' ,./,.' ' .l.!i ~WKpaTES, 'f'avat., WS

'

' ws

.l\.EYEt.S, \'

~ OVTW UL'[IPT/'1"at

'

I

I

"'\

' TOVS


I

\

I

C

' '

,.,

ELVaL avTTJ op..oLOT1]S xwpis 7JS 7JJJ..ELS OJJ..OLOT1]TOS EXOJJ..EV, Kat

5

~'

,\

\

\ \'

\

I

z71vwvos 7JKOVES;

~'

H

I

EV U'YJ Kat '1T'Ol\.J\.a KaL 'lT'aVTa 0'1"a VVVUT/

'1

"E µ.oiyE, 'f'avai ,./,., ' ~wKpaT17. ~ , Tov 'i'H KaL' Ta ' TOLavTa, " ' " 'TOV I Iapp..EVLu7JV, '~ "'~' EL'lT'ELV OLOV UlKaLOv ~~ ' ' 8' ' ' ' \ ... ' ' 8 ... ' ' TL Ewos avTo Ka avTo Kat Ka1\.0V Kat aya ov tcai 7ravTwv ... ,., ' av TWV TOLOVTWV; IO

N al,

c

TLu , Icpava1..

8

'

"'~

I


..iav '{I'9' aT07TOV. '9'

!1. a7rEp

' „ avrwv oi71 8" T}Vaf. EWat. r\

TI,

'

'1-s:, ' "8pa~E ć 1JUTJ p.EVTOI, 7TOTE' µE Kat.\ E µ11,

I

\

YE

'

I

'1

'{I 7TEpt, 7TaVTWV TaVTOV"

ti

,

E7TEtTa OTaV TaVT'[l

,..

CTTCJ),

,/,.

Tt

5

,

't'€VYWV

o!xoµm., OE{CTas µ~ 7TOTE E!s nva {3v8ov cp>..vap{as Eµ7TECTWV 'S:: "'8 apw· ,.. EKEtCTE ' ,.. u-S::' ovv a't'iKoµwos, I ' ~'S::\ '\ I uta't' EtS a vvvu71 E/\.EyoµEv

„ ',/,.

'1

.V-S:,

\

'

,..

'S;:

I

,

Q

Etu71 EXEW, 7rEpt EKEtva 7rpayµaTEvoµwos utaTpif'Jw•

I ' „Et„En, 't'avai "'' ' I Iapµwiu71v, !'S:: -;-~, N EOS yap TOV w ..,.,,wKpans,

' '" "'" ,,,., t „ avTl.1\.1} '.\',f, Kat.' . V OV7TW CTOV aVTEt/\.717TTat 't't/\.OCTO't'ta ws ETt 'I' €Tat

KaT '

' \ Eµ71v

\

-S:, I Ć uo~av,

' 8 ,

ti '-S::' ' ,.. ' I OTE OVuEV avTWV anµaCTEts•

'

'S:: 'Ć

Q'l. I

'S:: '

\

e

" 'S::' '1 vvv UE ETt

t 'l.

,

I-S:,

7rpos av pw7rwv a7rOtJ/\.E7TEtS uo~as uta T1JV 711\.tKtav. TOuE -S::' 'S:: ,.. • "' , .v-s:, 'S:: u ovv µoi Et7TE. uOKEt CTOt, Ct.>S 't'[/S, EtVm Etu71 aTTa, Ct.>V TauE 5' '

...

'

'1\\ 'l. Qf \ ' I ' ,.. .V 'i' Ta\ a1v\.a µrra/\.aµtJavovTa Tas E7rwvvµias avrwv tCTXEiV, oiov ( I ' 'l. Q I ti 'S::'\. I 'l. oµotoT71Tos µw µETa/\.af'JovTa oµoia, µEyE'8 ovs uc: µEya/\.a, 131 Ka>..Aovs o€ Kal OtKatocrVVTJS OLKat&. TE Kal KaAa ylyveCT8at.;

IIavv yE, cpavai Tov ~wKpaT71.

' " O VKOVV

'1 !'!'!. .V-S:, " I ti TJTOI, U/\.OV TOV" EtuOVS 1J µEpovs EKaCTTOV TO\ µETa-

>..aµf3avov µETa'A.aµ{3avEtj ~ liA>..71 ns av µETM71'[tr.s xwptS 5 , ' TOVTWV YEVOl,TO;

„ K at',.. 7TWS av;

IIOTEpov IEt7TEV.

...

-S:,

,..

ti).

\

~

'J

t

ovv uOKEI, CTOI, 01\.0V TO EtUOS EV EKaCTT'f' Et,Vat, ,.. \\" ~ .V ,.. TWV 7T01v\.WV ~V OV, TJ" 7TWS j T{ yap Kw'AvEi, cpavai Tov ~wKp&.T71,

6>

IIapµEv{o71, [~v

10

Eivm.];

c.\EV apa " OV " Kat.' TaVTOV ' ' EV ' l

ti

I

\

ti

'

\""

\ \ " Kat.' xwptS ' OVCTt,V 01\.0V 7T01v\.OtS (

,..

\

+,

.V

aµa t:VECTTat., Kat. OVTWS avTO aVTOV xwptS aV et71. OvK liv, E! yE, cpavat, oiov [El] ~µlpa [Ei71] µ{a Kal ~ ~'

• \). "' ti ~ ' ' ~~, avTTJ ovCTa 7T01v\.axov aµa ECTn Kat. ovuEv n

d 3 µIv B : om. T

d 6 S'

I

"

• ,. . WVTLVWVOVV
EVL.I

'

~

,' '

'

(}

m.

' \ 11. I \

al\.l\.'fjl\.OLS.-

'

' "

"'

,ti " ~ 7rpOS Ta P.'f/ EV OVTWS yap.-'i:'CrlfJ-EV apa Kat.. TO EV

" ' ~ ELVaL .,. , " ,ti" T'o EV ~ apa, " • EOLKEV, " EXOV TO' avTu avTois;-'i:'WfJ-EV.ws

rl ' „\ \ ' ' t "' ' ' ' , ETEpov TE TWV al\.l\.WV E. '"' ' „ 'Op (},..ws.-OVKOVV ' ,.. yap 'TrOV €V eavT

IAHBO~

/".' ~ceo1.s

'I'

I

rl-,

\

I

ELVal. -rTJ.' '