Platonis Opera [I]

  • Author / Uploaded
  • Plato

  • Commentary
  • Ioannes Burnet
Citation preview

PLATONIS OPERA

RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT

IOANNES BURNET lN VNlVERSlTATE ANDREANA LITTERARV;\I GRAECARV;\I PROFESSOR COLLEGll JllERTONENSlS OLIM SOCIVS

TOMVS I TETRALOGIAS

I-II

CONTINENS

OXONII

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO

PRAEFATIO CETERIS libris Platonicis cum antiquitate tum fide excellere iam pridem constat inter omnes codicem Clarkeanum siue Bodleianum (Bekkeri Ql, Schanzii B) anno ncccxcv exaratum, et Parisinum 1807 (Bekkeri A) eiusdem fere aetatis. his post egregiam uiri doctissimi M. Schanz in librorum stirpibus indagandis collocatam operam tertius accessit Venetus bibliothecae Marcianae Append. Class. 4, cod. 1 (Bekkeri t, Schanzii T). cum autem alia sit ratio tetralogiarum I-VII, alia reliquarum, de illis tantum hoc loco dicendum. est. scilicet sermones Platonici, iam antiquitus in tetralogias dispositi, duo uolumina expleuisse uidentur, cuius rei uestigium seruant uerba reAos rov wpwrov f3i{3A.fov in Marciano aliisque quibusdam libris ad calcem Menexeni adscripta. eundem ordinem secuta sunt apographa uetustissima ut non mirum sit in tanto librorum interitu Parisini prius, alterum Clarkeani uolumen periisse. Prioris igitur uoluminis imaginem refert Clarkeanus, sed ne hane quidem integram, cum casu aiiquo factum sit ut tetralogiam VII non exhibeat; Marcianus, qui Ciuitatem et Timaeum continet,_ sed posteriora

PRAEFATIO a recentioribus librariis postea addita, habet a prima manu tetralogias I-VII et ex octaua Clitophontem et Ciuitatis libros i-iii, 389 d. his igitur fundamentis nititur prioris uoluminis memoria; quod enim iam senserat M. Wohlrab, duas omnino codicum familias esse, id M. Schanz, qui antea cum Cobeto nil fere deterioribzts ut aiebat tribuerat, libello plus uiginti abhinc annos edito 1 tam certis indiciis comprobauit, ut nullus iam locus dubitandi relictus sit. licet enim quibusdam, uelut ipsi M. W ohlrab, non probauerit reliquos libros a Clarkeano et Marciano totos pendere, at nemo nunc negabit his libris Platonis memoriam ita contineri ut ceteris omnibus paene sine damno carere possemus. sed de hac re in commentariolo critico mox edendo fusius disputare constitui ; hoc tantum nunc dico, Schanzium meo iudicio uerum uidisse rectissimeque farraginis librorum a Bekkero et Stallbaumio congestae iacturam fecisse. Priorem igitur in tetralogiis I-VI familiam ducit Clarkeanus, Marcianus alteram. et Clarkeani quidem ah omnibus conceditur summam esse auctoritatem, Marcianum diu neglectum in lucem rursus protraxit M. Schanz, quae res non mediocriter Platonis memoriae profuit. licet enim Clarkeani ea sit indoles ut singula quaeque fidelius repraesentet, quippe cuius menda eiusmodi fere sint ut recta uia ad uerum ducant, at saepius omittendo peccat et lacunis hiat, quae nunc nullo negotio e Marciano sarciri possunt, cum antea ad apographa nullius fere auctoritatis, praesertim V enetum 184 (Bekkeri Z, Schanzii E) in Bessarionis 1

Uber den Platocodex der Markusbibliothek in Venedig, Append. Class. 4, Nr. 1. Leipzig, 1877.

PRAEFATIO usum exaratum, confugiendum esset. adde quod passim in Clarkeano intempestiue corrigentium rnanibus prisca scriptura periit et ex eius apographis Tubingensi (Stallbaurnii ~' Schanzii C) et Veneto 185 (Bekkeri II, Schanzii D) repetenda est. quae cum ita sint, si Clarkeanus solus suppeteret, Platonem haberemus sed mancum et mutilum et passim sollertis critici indigentem, quae tamen res propterea fugit parum diligentem lectorem quia textus uolgatus, ex apographo quodam Marciani descriptus, telam quandam suggerit cui editores Clarkeanas lectiones intexere possint. Marcianum, alterius familiae ducem, scripsit librarius paulo eruditior qui perraro omittendo peccat nec fere ea scribit quae nullo pacto intellegi possint. correctiones et uarias lectiones ipse in margine passim adscripsit. recte plerumque decurrit oratio ut nusquam fere haereas. quae omnia ne librario adscribenda esse putemus suo arbitrio corrigenti interpolanti idcirco prohibemur, quod non semel sinceram et antiquam lectionem hic liber solus seruauit. cuius rei unum exemplum apponere iuuat nobilissimum locum Phaedonis 77 e. hic Socrates uolgo credebatur dixisse 'A\\ ' ~ errq,vELV ' c c rl ,, 'Ć 1 1\1\a' XP1J' avrcp EKa. KwovvEVEt. ~("") oVK J >f ii 1 1 J' r,- () f J ' "'-~,!,. apa o 7JPOJL7JV a'lf'EKptvw, w avµa"CP.QN "\:' r \ „J.&..

8b

T,t. uf.; ~ ' ' 8pwirwv, ' "' E V'ev..,.,pwv, ',.,, av w

' "

"~ TlVOS 1jKOV.

" Ul.K'YJV ~, ~ ~, uiuovai;

~

ufl

OvoE-v µE-v ovv ?TaVOVTat. raiJra aµcpi!:,Ef \ EVTaV a µEV OVK na Oi E/\. VJJ.LV µY}TE EµaVT a7rEL( )€LV TOVT E"I

n

rl..

)

I

ti

\

'rl.. \

ti

I

S:,

"

I

on

\

"

"'";:,

' piav·

'' wv

\\I

' yap

() avaTov ' () Et. "

1TpE/

T'Y}S al\Tj ELas

V7TO

..o-y[a ~V Ars. b 8 ~c/>'1/ Te1eµf,piov Ars. avop~s et µt>..>..ona a7ro8ave'Ur8at om., ut videtur, Ars. c 2 ••• 'Yxavei cpi>..o • •• Arš. c 6 µMt

,s:t

,..

, \ \'

atrtov ELVat TaVTTJS T1JS uoc,;17s, ,+.

tf

)s:t\

I

)

,..

,

'

'

'

a1v\a avTa Ta 7rpayµaTa I

's:t'

r,-

Q IQ

OVTW 7T'E'PVKEVat, OVuEV aVTWV µoviµov Etvat OVUE tJEtJawv, ' \ \ ' pEtv ..... Kat'.+.' Ll 'r,I. .+." ' a1v\a 'PEPE ). () avoi ' ' ' 7TOuas 1\aV avrov.

" ' „ ' TOLOVTOV " rep yap ovn TOV

rl ' A. ). A.' S:. ' OI\\

lfr'

~v TE TOLS EwaCvols Kal Ta'i:s TWV

yEAofos cpa[vETai.

ovv

ov'

Kai 1J acrx11-

Ta'i:s Aoloopfols t:Owv ~X·EL ovo'Ev ovoEva AoloopE'i:v,

d

EV

r/-, I f 't'pEaTa TE

'

ox1\~,

,,, vwo awELpias,

µoavws

Kat.\

TE

' EV

c.

5

I

EKaI

\

"

';.'r\ ""J.[.,.

I\

'

I

\
.\

YJfJ-W

f

()

owv EEAI. D.Er

YE

01].

ws

~.Q. OvKOVV oiacplpoi tiv TO oAov TOV 1TaVTOS,

6

vvv

A.6yos;

E>EAI. Na[. ~.Q. Tt oE- ory;

10 'i"

'

~'

\

I

„\

„ (}'"on

~ A.' ula'f'EpEL;

' f ,.. Ta 1TavTa Kal, , TO' 1Tav Eµo'll.o-yeL'T'ai

a8 Kal] Kal Tb W

B

10

b

I

-

feEµEĐa;

es

IO

a s av]

av µ1, T

a9 ~

"

Q" JJ-EP'YJ fJ-EV EEAI. '

Ov

'

';"

'

'

'

'

'

yap ovv o~ aCvETat..

~{\ ~.l!J.

o'VKOVV "' flS'

I

>I

f

5 EKELVCf>, fl1TEp µ.Ep'YJ

' '

'

'

t

,..,

.

\\

Q' -;'~ TaVTOV ffJ-1Tf1TTWKEV 7J EAI. Kal. µ.aA.a. ~n. El

OE

YE EV

Tf

Kal

dµ.E pls, oµ.o(ws µ.'fv crvA.A.af3f,,

b 9 ~XEts om. B b I I d -y&p om. T µ&pi' lZ-r-ra. a.irrf1s W : µ&pia. ra6r'Y}s B T c 8. rovro J -ro -rovro Heindorf: -ro -r& Buttmann c 9 rE] -ri T c 10 7rotE'i W d 1 7i secl. Bonitz -rov] ro Bonitz TE W in ras. B: -rt T d 5 -r€] 'YE Naber

0EAITHTO~ < I (J)

'

,

,... \ \ "" µa1\l\OV av 206

d'TI'o'Mtaw E:t µ'Ev cr