Litoral i prelitoral nord (Romanesque art of Catalonia. Northern seashore) 8441224315, 9788441224315

Les guies definitives per descobrir tots els secrets de l'art que va veure néixer Catalunya: Guies del Romànic Cata

346 41 69MB

Catalán Pages 192 [98] Year 2016

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Litoral i prelitoral nord (Romanesque art of Catalonia. Northern seashore)
 8441224315, 9788441224315

  • Categories
  • Art

Citation preview

Litorali prelitoralnord '