Litoral i prelitoral central (Romanesque art of Catalonia. Central seashore) 844122434X, 9788441224346

Les guies definitives per descobrir tots els secrets de l'art que va veure néixer Catalunya: Guies del Romànic Cata

347 86 76MB

Catalan Pages 192 [98] Year 2016

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Litoral i prelitoral central (Romanesque art of Catalonia. Central seashore)
 844122434X, 9788441224346

  • Categories
  • Art

Citation preview

ISBN 978-84-412·2434·6

g

lllfül~lllll

Litorali prelitoral central . '