Literatura na świecie; 3-4/2003 (380-381) 14 poetów francuskich / Wokół Lacana

226 112 14MB

Polish Pages 458 [460] Year 2003

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Literatura na świecie; 3-4/2003 (380-381) 
14 poetów francuskich / Wokół Lacana

Table of contents :
Arthur Rimbaud: Pierwsze komunie, przeł. Marcin Kurek, s. 005-011.

Victor Segalen: Wiersze, przeł. Tomasz Różycki, s. 012-018.

Pierre Reverdy: Wiersze, przeł. Julia Hartwig, s. 019-028.

Francis Ponge: Wiersze, przeł. Agata Kozak, Jan Gondowicz, Marek Bieńczyk, Ewa Wieleżyńska, s. 029-037.

Guillevic: Carnac, przeł. Kazimierz Brakoniecki, s. 038-046.

Yves Bonnefoy: Rodzinny dom, przeł. Adam Wodnicki, s. 047-058.

Michel Deguy: Wiersze, przeł. Krystyna Rodowska, s. 058-068.

Bernard Noël: Przejście przez Athos, przeł. Krystyna Rodowska, s. 068-077.

Jacques Roubaud: Wiersze, przeł. Krystyna Rodowska, s. 077-086.

Denis Roche: Wiersze, przeł. Marcin Kurek, s. 087-090.

Anne-Marie Albiach: Wiersze, przeł. Anna Wasilewska, s. 091-098.

Emmanuel Hocquard: Wiersze, przeł. Ewa Wieleżyńska, s. 099-108.

Jean Daive: Wiersze, przeł. Agata Kozak, s. 109-113.

Pierre Alferi: Wiersze, przeł. Tomasz Różycki, s. 114-123.

Jean-Marie Gleize: Warsztat niewiedzy, przeł. Ewa Wieleżyńska, s. 124-174.

Walentin Wołoszynow / Michaił Bachtin (?): Poza sferą tego, co społeczne, przeł. Bogusław Żyłko, s. 175-209.

Bogusław Żyłko: Bachtina lektura Freuda, s. 210-213.

Elisabeth Roudinesco: Jacques Lacan, przeł. Ewa Wieleżyńska, s. 214-272.

René Major: Śladem Lacana, przeł. Anna Wasilewska, s. 264-268.

Philippe Sollers: Namiętność do Lacana, przeł. Mirosław Loba, s. 269-272.

Jacques Derrida / Elisabeth Roudinesco: Pochwała psychoanalizy - dialog Jacques'a Derridy i Elisabeth Roudinesco, przeł. Mirosław Loba, s. 273-308.

Paweł Dybel: Derrida i Lacan: spór dwóch żaków o fallusa, s. 309-336.

Slavoj Žižek: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Lacanie (ale boisz, się zapytać Hitchcocka), przeł. Agnieszka Tuchorska, Adam Chmielewski, s. 337-351.

Paweł Dybel: O Lacanie bez Lacana, s. 352-358.

Anna Wasilewska (oprac.): Jacques Lacan. Kalendarium życia i twórczości, s. 359-376.

Michał Paweł Markowski: Z powrotem do Lacana!, s. 377-397.

Jacek Gutorow: Proust i widma [Marcel Proust, "Pamięć i styl", Kraków 2000], s. 398-407.

Marek Bieńczyk: Chirurg wiecznie żywy [Pierre Choderlos de Laclos, "Niebezpieczne związki", Warszawa 2001], s. 408-419.

Piotr Sommer: Długie powroty D.J. Enrighta [ucho języka], s. 420-430.

Noty o autorach, s. 432-441.

Andrzej Kopacki: Naprzeciw nieszczęściu? O nowej prozie Michaela Krügera [Michael Krüger, "Das falsche Haus", Frankfurt am Main 2002], s. 446-449.

Jan Gondowicz: Korespondencja, s. 450.

Polecaj historie