La Terra Ferma i la Catalunya meridional (Romanesque art of mainland and southern Catalonia) 8441224331, 9788441224339

Les guies definitives per descobrir tots els secrets de l'art que va veure néixer Catalunya: Guies del Romànic Cata

268 24 68MB

Catalán Pages 192 [98] Year 2016

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

La Terra Ferma i la Catalunya meridional (Romanesque art of mainland and southern Catalonia)
 8441224331, 9788441224339

  • Categories
  • Art

Citation preview

LaTerraFerma i la Catalunyameridional '