Kompromis i walka : sprawność i etyka kooperacji pozytywnej i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym 8321109799

Dwie części tej ksiązki, z których jedna stanowi szkic teorii walki a druga zarys teorii kompromisu układają się w jedną

121 53 262MB

Polish Pages 333 [168] Year 1989

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Kompromis i walka : sprawność i etyka kooperacji pozytywnej i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym
 8321109799

Table of contents :
Wstęp - 7
Część I - 15
I. O pojęciu walki - 15
II. Ogólne zagadnienia walki w gęstym otoczeniu społecznym - 25
III. Metody bezpośrednie walki niezbrojnej - 42
IV. Reguła kontrolowanego otoczenia w walce niezbrojnej - 65
V. Między sprawnością a etyką: metody kontrolowania otoczenia w niezbrojnej walce pośredniej - 96
VI. Ogólne zagadnienia działania antropotechnicznego w dziedzinie walki - 122
VII. Zagadnienie sprawności walki niezbrojnej z silniejszym przeciwnikiem - 141
VIII. Prakseologiczne i etyczne aspekty wykorzystywania nauki w kooperacji negatywnej - 163
Część II
I. Kompromis a przymierze - 187
II. Sprawność i etyka kompromisu w sytuacji walki oraz równowagi względnej między kooperacją pozytywną a negatywną - 206
III. Dynamika kompromisu - 236
IV. Zagadnienie kompromisu z samym sobą - 264
V. Zagadnienia sprawności kompromisu w sytuacji kooperacji pozytywnej - 295
Zakończenie - 316
Indeks osobowy - 319
Indeks rzeczowy - 324
Bibliografia - 329

Polecaj historie