Guter Rath an Einwanderer in die Vereinigten Staaten von Nordamerika

Citation preview

@

t c

tt

Bf tu 109*

r

91 a t ^

a

IS

i

n

tu

ti

a n

e r (

t:

in ^ie

fOeremtgten Staaten Don ^^or^amertfa.

9Rit Stnmertunfleii »erfei^eti uttb

ititi

» 0

1

eitlem 9in(^atige

^tauidmitn tt

8T4^ Digiiized by

Google

iMm(>t^ j« wtf«frt toitUxd)ii ©liid iu Zt^iii tt>ttt>t. 3)ie feit mUftttm ftMitfmibiim beioaf^e attjtti^Sufigen ©nwanbentngen ati* ® etitfd^fanb/ bcr ©d^weii imt) 3rtanb ^atcu/ tefottbet« in ben ©eeftäbtcn uni) Uttn^ftad)Htmft/MtU04^iS$ttSi^tk^^ bettfamen

litit)

Hct/ iDic eud^

e|)tuc^en bie

j^ißfe^,3üjte «0^)jei>«/ P^i'icötia an fein^'tn.^Äörpep ^werbVn ju hfr^ij, JirrSDafften tm 6eett)Affer baö ä^etgjeug »erbirit/ mod^te leb aütn^ mni^fttn^ ithm Wtmnt tAt(rcn7~1tc^

t^er

^^^^^

fo itt

Digiiized by

ttmt '

;^

'Rill

(bv

r

^>ttfti((itft

'

W:

rf>nfi

5f>

,:

tMtlA^inlplfid^tß0Cf(Mfd :SlnR4«l9.

':r^':':']n

^Y^^mTl

nY/jvrAr)

,it)^ Ui|9^fw*^^/

äVtlhtM« ^e«

möd)t^j^^elptginn).an^cm|?rfltJ^llK/J^

Jim «lM!ic

m\

tft

iti mö&{fcjkn

^^rcifeiJ

im

m,iii,

weil

(wfö

ft)C3ettf

auu

rat>cmot)l bal>l« ^cjojie« marctt/

lfal^u^flc^)

6'tV|iierijjf

berieni0.e J^am^^^ '

o$ne'^Uc-

metc^er bafelbft

von eigenen ermacfifenen 6öi^nett für fic^ fnftimren mU.

ein

'^^.^iMtfte

Qi\id Sanb '

.

.

6ei(r «nftug

UiMfi

0e*rabemo()I ba^in jie{)eh/

.

mtin

W^;iciti(!^ft/ fie

niclit

crn)ac()fene (5iil)ne -mib -ioo X|)aier iafrben/) »irPen oft

genannt ud)fn ^örtnen baber nur fo

5lrtaufit)Vc iöticfttfinber, befonbertf .auf bie'n(at:itnmö3rict) länger

f^x^m

man

^l>rt

Slrifornmung ^i^^ »SXutjd^ian?)/ auc^) nictjt mc^)t/

feine

-tr>

,

,^ie

fotvoW;

für

b«m S(e^ßan

^ii,

jbie,

aCö

fc(>en/

brm

nxir noc&

un^;|t)tec(

iöefMcber

Jiicfer

önncrn

n0tfeweinrt(ä(ae« ^(ftiiöct^^iuf^riv-^l^irt)!«!^ >.,>i'.t

.

Äicrf^cn/

npcfe 'mcn gamiiicttuttter/ Jt^cict^cmit cuijclnoig-Äf

batnu\d;)um ber ungeheuren ^Salbungen

nÖt()ii]en

fi* ))?^&et:i)er(^ftt;iif,|^fee^v.^^

mk

.©anbfr^r m,^i(?jüejW tattäticf)m eitic^;

©clbc

miilrejfijcnbe^i

mH^>änbf

^jg^iten

0it

mib .cvn)ad}Kn^r>T-»:'W

?lrbdt fä^)i9e ©o^>n,« ;|)|^ben,:,($|Jc^H

ih-f^^^^Ji^H'A^W^^^ bcfonbcr^ mit einer ft^ujfen iSomir Iii im\ SU wanbern, .pit.^/, r^.,^ m^.,tt>^,ict)i. »)^|i)eiv^ürf^ ;{i*qpc,

eine

2oo^>^eriimaeiHe^^

fotd^ebi?

9i^rbanb^ftcn{:.fi?efe«^

gemiß in jeber S^e^iebung

U^t.^ti-mmih

'

Google

«NiHr«

fedi

JMoiiifiitiM Wik

»et

towit

fettig,

«i4t mtt

)M

ntimmMi'

jwj(tor,«t «{ iwrtiwf

M iB«««MM M SciM

»u

I« MinMilfito.

.

Oigitized by

»wer »amilien uttjemömmdÄor^

fcpamtcpel arermr^

im mg

Utfort

iiftm^if. t>ipinbm

...

.

MUhl

Hm

idoj^'ü

.nt^Viii tut

iintr.nj'j

mj&>

Digitized by

Google

gen H)tti id)'inin unb guten 55elbba«e* nnb liefen Sinlagen fttv Uefetti/

große

toai «imiiigte .Klüfte in

©ampfmafd^inen

genannt

tmitn

in

ta^nDer«fteili^

fo

fiugerft

ttie^r

^ 1

i«KrM(ii»("

üigitizod

by

Google

\>m. »*)

5)«r

obere

etorf

(Stt,

w»oaH«m^«(^r({i«r
berfelfcen SDlafc^ine ju

iotibi^n: batr^c^t^^ 2Haijrf)itten

mcWtmd

änd^

crfi^rbm

^kxOin'^W

]

tiurc^ ipnW5e .

>iia^;it}urbe.au,xüchiäuci«g .^cjbtenen; 'beni:fw;;tii

, reti ft Oefonomiri>^ie

Ii««

fo^tofr4n

anbem

ÄttU

Digitized by

Google

d» |ier

sfiTtfIrtttftt

miiiit

ÜKitt/

Sinittn itfft^tn

Um VioH^t

-ibaö/:wie bie

{»aneito

«ttt

ik^tr^cmti

9t^vi w^i^ffmmWMKkimt»^

nmiun

J)cr

i)aufer aui 9&affi^ emeti (i$f ge^

fctoe (Säfte ^tt fet)rt;'^iwt>;i»atötii^^^^^

mntr

fi^

Atr

fi^ef'Mldmr/

Stmmetff

mit

^tmUn

tsiS

o^ut

it^mmtt^tiif^im mt^e^ ^i^MUt; itimHin Hirn

im^

m txtoi»^ rftörte

bie ®efcflfdj>aft ixffawöleae.

SJtimner unfe

.^^mittr^m^mt) ultb

atm. |ic^ 'imt)

un^ betc^I^etU^d }t6^

tie liier

Htm

9)läl)c^M'^trfd)icnm>

erl^eitettt*

*

^iDittttuftbifiSt

(Stiitifum licgett/ (eft>uc^eii (>iücm

wiffett fd^mätmerifc^ctt 3ii(j in i^jrett 0eficf)tertt =

ÄWn ^iojttttiÄlöefttimity iM

ttrit tiefe

auö/

irv?

«nb

^arnttiemÄe^tüti^teit

imti dnem^5tnitoittoc/ inc^ifict (einer 9lat*ttt#W*>)if^ SBüri'c^

f ciiiJ fE&ort, i«,

an(>

f diw 9Bi€He lief «wf- ttt^

9lii|)p/

(Ol

.itt

be9tdttr> ijwt

8Bme/' bic*

einem

fcic

r,yVi^''J

^Dütjof^re

tör

1804

•Btt JKuIllllil' Bt^Ltintaflltt'

tittifimftnfjcn r/^ute

fitppeit

ttol bem ^>ecje»

eeio^m ifeitxit iMiT'^

^iSiS^t, om* itnintiefiai in

idfat»

tid^

Stellt i>lMc^€k4w bcö;;]^d;iiffnW3füc^

«OriÄiJiJfen

bit

®cr.:iSiju

fmifm.^

Sieben ^iiUtt, j«

:

micinctM^^

^)Än9(;ir: ju etitrmnca,

tttittpat brt/ feine 'SimmUfc^Cn

>

ba^

tiJtt

3uiltoit«tt Ition

:itttmcr:^mi»mÄc^fciibcr

m

©cmcinto

2^^

icm ^iceucn ^S^W

»bet fic^ir^fei

im ^ai^rc

t)orjttfd>ü?cn/

er

cnUnt

xmb

hijyid^tjlrtjt'ybiei

©cmcinfdf)aft

jcrtWn

fcenbcn

angenommen mürien. iicn Status in ptatii

Kappö anf ^nm föcfübbc

;

aW

bie

beffelben

waren 'bamit jnfrieben/ nnb ber ©in* Söliujtieber ber ©efeUfdjaft/

bte

fie

ber entt)altfamfeit.

Xanfd)

9?>ürgcr

.S>u 2(lten/ bie ©ecemt)irn, beö Met-

fiufi

tfjeilbafter

i«rtWa«lic^>/

für

®ctin

Brachte

mid)

uor^

abgemelfte ©reife/ gegen ein für

.fe »ertotjene^' ®ttt> '^ie ii^ KTfä^^renft^^en Stefptnd^ie feine, faltige Uiii^bltdSfJeijt-einyaaiifcl^m

^a^^b^:r^•/

Ki

anf .^^

'

Google

1

Digitized by

Googled2im

tt^ljntbii) iit^d «yüol4^>mii

.nvr/iMjjfj

itttmtibaH

^mtn

Äomrttetiwr Itefett

gffdMetetA

jum

int

W< !&^(Wbe

'1832

:,2an3e

j«9

Ux

iSS

«Mi ntatt

ju^ltlK

fi

fing)

tba(J

umiq. wy^vAknii

Digitized by

Google

^

&l(i§tt'6nax unt> mattiuih übtv

im

für meid

mtmdjc

©cftircr

aMtmcet?

^^eriiJer

mcrkn.-^

•^p »aWitfltKber icr adnlHU^tcrt: irtmüfen/.>6ii>iieutib:!i:öc^.

tiefer

fa^err^'tfi^feWi-^c^ÄWlJjeif 'fcd^

^^)i^t