Geschichte von Rügen und Pommern [4, 2]

Von der Rückekkehr Bogislaws X. vom H. Grabe (1498) bis zum Tod des letzten Herzogs von Pommern (1637)

337 36 71MB

German Pages 628 [638] Year 1845

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Geschichte von Rügen und Pommern [4, 2]

Citation preview

«II

htf

mMfftSi

|tt

«rtifllva».

3ci}*i^x^

äJiertet

u

(

Xtftil^ 1

SBon bcr mürffe^r Q^ogiölaö« X, Dom ^. @rab( (1498) ^pfee ^c« Ifttm «^er^oge i90ti Vommcvn* 3. 1637,

|um

Hamburg. 1845.

Digitized

by

Go

1

Digitized by

Google

DITiLIOTHE.;

i^m m^nf4^1i(^ £^l»»t.

am Snbc

3k[;t uiau

huxi^müd^ui t)er

ä)2an fami t^ribc^ nur lutb cifemit;

üumal a^a^

Stemel, bei ntd^t felbfifuc^ttg SJrrUettMeii, bcr

{(»Uett,

fein (äffen,m

fetnen $reid

fo

mu^ man

$bm

mir i4^,

btefe^

i»on

or&en

einmal

nod^

fo leidiger ivirb

min iä^f

unb niö^tt

ift,

^orne

Sättmutt^

beginnen.

m S^U^n^

iiki[d)aifcv Äritil, bie gropen

fid^eit, toeld^e

wiretiit be^ i$tpf0,

$oIf^ im

Qaitje

mifb bnrd^

fettiett

$iiigeitU»(

ioie berjelbf

©au^Mi

m Um auf

a^e)e|^eu t^on ^i^ri^ümeru im 4£in^

gelnen, i>m einer mäßigen ^n^j^l Seiner jei^eilig

SoR

^uU0 ^ijrim^mb.man^t^U^x^e

iß, iMip matt anfatt^it

ttt

Sb^tu uub

letteicn,

an^l^e unb

Sin-»

am tele

Sn^{ta))fen

it^el^^e

am|f

berettet

3n eine

bi^^er mit iji

8eö)e^

»iberfjjrnd^

ge^

l^at

mi4» feine eine

ald etwa t^on S3ilon)^

(^nttvictelung

entjtanben;

leiber

ber SÄbgabeni^erj^ältnip"} lici^tenb,

mir

Salären ben atutl; toirb

Slber

fd^&^bare SIrbeiten fmb hinter mriitett

@tre(fe begleitet,

SMaj^lart

gan^^.

©läubiglelt aufgenommen ö^urben,

gung n«b 8eben^ Ärittf^ fmnmen;

baburc^

jwnöd^ft folgeitbtn Sß^rte ber Pracfiaitio rhyth-

mica neffme

träger

erft

nuv müpigce ©ptel,

erleibet, fonft bleibt ee

fortgefefct

olm

^anjen

bd^ dtefuliat bed

Uunibli(|)e

iiiü^

fagt^

ber ©egenßänbe, mit benen ber

ba^ berfelBe

f eitlen,

fettttti

güUe

man

(Er jtmmert, fo

9tet)g0to^

ber uniibcvie^baicu

*

aber

feine i|t,

ijorangefd^rttten.

l^at^

bie

SSa^n mit ber

®er

an ba^ ®anje

na^f bretpig

ftd^

jn n^ageti,

weniger S)ornen anf feinem $fabe ftnben.

Digitized

byGo^s'^

m(|»t in

fo ift

Se^ug mtf hk ohm an^ebeuteten

ä3a4^/ 4trf)>riut^t(i^ auf breiiBänbe berechnet, f^it

men^tel^en;

um ba^

ierm jfe^ imMie

Crf^atte

i^orltegenbt^t

Sogen

ol^

Uu nnb rer

iDenigr):

$tn^

legten jujnffigen.

tmteafnM

bet ^^ud(ü^(li4^

Sanb bon

S)cr funbtge Sefer

fr&fi tnitt i»nbtn;

«Hilcj^e

^aap

tt^aie ein

entjidiibeit.

^äi\U juiani^

i^v^im

in brr ISUbfoiitite be^

ttfiif^ig^

IBanbe^ bo^

))(ränbent; fonfl

bem

louc)^^ fimcter

tdS)

geioomint

Urtier^

eitte

UmgeßoUung freilief)

f^abr.

fclbj!

S)te

be^ Unterganges bes #ätibff#eit Sebent

imfem

SUtoorbereu g^^t untrennbar ^anb in |)anb mtt ber tl^atfä(^U4^en (^e)(^t4)tej

itmtfteUenbe

barum

Slbl^anblnng.

HHtb ber IMerft^

ber

{ill}tl#|l^ Selen

^eitnteb

^uiam^

3)em ax^erlfamen

3^ett im|^ ifi

eine

i^r iöttger

Sffrr

entgelten;

200 ^f^m

Digitized

byGo^s'^

MliilMft.

imb in bem ^iue^iimuberfaU^n bee rrf^oitftt

eWüilH^nt

jmi:

um tm mitxnm

@famtr

mtberitm

Hub

ii^erbm bev ^n«' entgelten.

Den

Origmolurfitiibeii «it^itf^tli4^i:

mü^

beut SBibevf^jrud^c

gegeiN^tiett

i^ät, vti^

ai»fu^iit4^

iiid^t

gur (^ar alten jiti

jeitei:

mc^tv^^nte romantifd[)e @tnjdf)ctt. f(|mcr^ltd[»e^

@)efUii^tp; baß bcr

ti^ltßttii er^ mit bir

un[$mtt äktfriftiibe

mann

gu^j)^nobe bev ^elbit^iuaup^iung^

ffdj^tuuä

Unm

,

utiticIoUrrlt^ien ®taa«?

f^i um

ui)t

{i4i griff.

im im

btji|

Mtbtn, ml^t^

bor

eitup«

Salären in meiner „ ®t\^\^it bt^ großen bnttfd^en

^e«c^^^ ftnb

u.

S)€tttf4ii«iib i»0ti

i^Mle t^olSommen beß<

{)at,

feinec (SfeitjH^^ «oit^mebeuc^i

tMmtmerf(|iett e»

9iccen|>uim

ben SSerliner 3al^rbä4»ern iwb ben

Digitized by

Google

Der tff^m

OMtfitger Sbifetgeit

gliitf ber @tnmif(^ung ber

Äne^e

mcfit f uftlett}

t#

%vmbm

hm

im bretpigj^^n^n

anbmx raubt

OMltttts bif 9ret|ot bed

utib

Iatib^ttttf4^aftttd|»eir l^otrfoti^itM^

^rotfftaittt^mu^,

reifer

o|)tie

bap

er e^

ii>te

a^nü*

^pmmtvn^,

|)i^rtogra|)|^

{ielfti»yftier

feilt

ferne

fepi

em

brr Sluffaffung

hff(Mr£itft(v

äluc^ t4^^ jeii^«

gentepe bee iipnig^

hk

gvet«»

!»eyi&nmtert.

34^

06 er ee iibemel^me^

jjebe

mMft mir

frage jjeben vir cordatat, beirtfd^ £erritonatgef(^(^e

eng*

ettt

fÖrberwbe ®tt(ibe bei meinen goifc^uttge«; al^er |ftt

amtlt^e

ittert|fe«

bereit

beiiifc^en

SitTgem \ittU^n

geub anoer^ meine Äritif Ctefflitd^te

mit j^rtfdper tiff

m^t

dümmtt an^ifyt

fAim

Xfige erirageit.

gn

tl)nn!

»1^ Me ttie

im^

Slttbail^t i»en»et(e,

mte,

bodfi

S3efenninif[e be^ fBaterlanbe^,

m

grf^ttete^ @fbet|^n.

S)a^ l^obe i(^

9erf)))u)(|fene, ntfl^t

beifiigen

bmii^

[erhge $iuf)alUmitii^ni$

Umm,

ba e^ über tner X>md^

bogen nmfapt^ unb bafür ber 9tanm mangelte. rer

3»b^

£)em

^

toi^ittgflcii

eifrigen Sefer iß

ber Sttel

jebed

mage^

3tmm bient nid^t gum 3tv^^-

bad Sinffmben

Banbe^i

|)ant>tinl^aU ixad^

auf

]cl>rr

b^r Sunfdli au0^

^UaU

BUtifciie bk Colrntttten^

fo

hm

SBlüfe idf nUfi Mrgatifteitttt }e|>tt tigleit

mmpc

jttfrfl

bew

)i&ft(|iletit

oi^iie ittiiere

%xbtii

toüi^^x ben «ttb

t|ftt

fo lobe oft

!S>eti{oiäier,

iux^f^mbtxki bann aber banfe

t^l^

erme^,

f itfin gn^eif elnben ^orfd^er

trgenb

[ic^

mir

3 Sitthalinitx , ber aber minbeßett^ 6 £)rud^

flogen forbert^ (ä^ befoiiberrd

tiitb

\püln

ol;)tc

hm

beffen

frei

^

unb

etite@(|iraiile

msbm git la(fetti ®rcif0lMl^ im 3iiU 1845.

9t

iB^^

»att^pl».

Digitized

byGo^s'^

3

n

a

^cl^ted fSu^. X>H

rÖ«itfc|ett

Xoctortn im

Siütlft

unb ^eirui öon 5Kaü«tna. &>vinbf!

ttjcgcn

9."iiartin

ilarilh,

buro(

iiatt)

im

ttr

M

^oUn

nft 8f|be

^ol^ann tön

2Berii«rd

3«>Ufr^i)l;uiig.

jTitfcbfr

90n ©c^ulmlbwrg.

©olbmönjftt

(Jrflt

Äamin.

U?fr^flIiniiTe

\[]

1499.

23iiinbfri'

Xemüt^i'guiig trr ©tcttincr

3

mt> mit ^anitg 1504

^UhtnUi 2>lr

görjtfit.

^. joi?^»»^ >>robe 1500.

^anbri mit

(gonfctuttg.)

Ungnatf

i^ifcfcef toon

t

t

mit

bm

itai»ltrf.

Mralftnlbmi 1503 -»1504.

9cttad }u 9lofM. Ourißm «ab Wr IM»if|Mt Ubius Z). ^dTf«! int«. SÜt^t^ftutA »iffifofe «taHin Umlll. «»mbiff^m 111^40 »0« («lltii in OnifliHab 1509. iMi§ @t4bli fitflcti It 3o|iänm0xt 1504^1512. 9Um 2>«ci^

M

ititfd^rr

nnb IB.

ltalintif(^tii

3t9tp

^e^Wm

».

^^nlniBurg.

M

M

36

etralfiinb 15i2.

hm

Sdij^tf l906l4lAb«X. tauMi^c^tigelrgen^eUen. ttllfHibcil wll unb mit brr ^arf. diauberci in Komment. ^Miä^tx Srrfalf 90fti«labe X. airi4«toft nt iS. 1521. 1513-1521.

mm»

i^n

ben ^tnfSngtn bcr todjeuöcrbcffciuufl biß auf ben

imiil^t^trtrag

Der Stlv^

^omnifni

an 3afcni| iinb

be6

gefl^Ittn

in

(1521-1569>

6taai(6.

lDa6

83

$^cU

9Uut Ok^aUuiid ritiige

^eraogt^nm

Bommern « 6tttHti unb fpommcnu

SBoiaaft

Digitized by

Google

;

3"*««'

XIV

^ifgcttif Itter

(5imte ,3»ftQ"^

lurgerlic^e

iinb

nnieu

tfr

kämpfe

(1522) imb

bcn

flfflcn

bfwbnrfl.

tafl

Unruhen in brr feurflcdit^cn

funb 1523.

yommcrti um 1521.

^"

39if(^of (vra^mu^.

II.

j^briftiaug

^'yt^g

Hn^ufricbent^cit.

Der

1544.

Zx. ^.

Sjgrtrag t?on ^icl.

154G— 1547. ^ml)C*

299

Sn^dlt.

Dal

Ictnaug @a|lrotp.

XV

Interim 1546.

gunünfl ber gai*

ftm mit bcm itaiftr 1549. 33i[on

big

l)tcflie*

gSoIfloft»

1592-1603

415 3)rittcg jlabitel.

0tfflifrutit^ a3oflig(ay>g Xlll.

giralfunb^

(^injlu^

16(Kj.

fl«f

5öürflcrt?crtraA errolfunb^

bie

mim ^?anfc.

»nb

tom 3. 1615

W^m

tn (SUttin.

big

an

feinen Sieb 1618.

^crjOfl ^ran.:^ big 1620.

Tofc^en bcg (gtammeg »on Sgolnoft. tyrbc 1625

H.

unb bfr

— 1616

fßicxiti j!at?itcr.

SBaTtcn

y^)iHpt)

I}cr grbtofrtrafl

443

wm

©ibonia

t>atnl>offr

\>on 33orcf.

^^OAiglt^^^g

XIV.

gr^

cinaiger

469

fünfte* StüpiUt 33i)gl«In^ö

XIV. bfd

rfiib

yerdtttflt

bänifc^fu

^an^ Sümmern.

^ncßc^ 1625

unb Sor^En

Scibcit

— 162ö.

3}ic

M\(üid^t

usaji-

(Sin-

608

qwaitürmig it)i7

^fr Sdai^ttg Illireinrotia

»Ott

iJ*t anttd

1500.

mit 9olfii itnb mit

Sßcritnrd

mtiä^it

tcw (^dmUnhnc^.

a)olbmö«)fn 1489. maxtin

(Srfle

£)fniut|;igttng

2)fln|ifl

m\

3cf)aiiti

Stirflcn.

nn^nabc

9ta«emia.

Ut etrlHnn

1503.

f)äiib(l

ld04.

4

furmer

(Sine ffltff

X.

f^t^tatj Jvte

m

ber

^ttoe im

lim ^(!crn 1498 au^

MNnr ^ersoc]

Jt0)>ff

hm

u>eiteu 4tutit))c()aft^»fe buxd)

^aliw

mit anflögiöcr

eniüd)tert,

wafc^rn

^taat fo einkriegten, be^ ^optt^ unb

«nib ttii

M

ermadbtigtcit. rofiijf^r

Jpoi)eit^red)tc,

i^nfe ffidtitt, @tänbe, in ^cr

femer

xemiid^tn »hni^i Srctbticfe

mld)t

2(uf(icftt/

im

diättjt,

^tattmäpid

tit

^m^tt^mm

ber

Sufornmenfilmtg

S3c|leuerun(^, 65efe^gebnnc^

5Diünjtt)efcii, in ber

bt^

^umal

er in ber ^nrpfalj,

beifitt jittider

SSerufung an au^tvärtige Q^md)ttf

bol ber

^H^m^

c]ef«nb«i

ntdttti^facf^ ffit Jtwanjig ^afjxtn fein

&(M^eti/ beobod^t,

Um

8uben

fo

^

^ilc^*

feinen

3iigenbmut[)/ mit ^et^älfe inläHbifd)er

öegftt bie

m

®e

Uitgcbiilb

mic er beu

milb

ha

fft^, f^enngef^rf^ imb besamt/ oUbolb anbadjt

Canbe,

hcfftgen

,

felbtl

im

an

5?cr^

bm

SfiiobebnnnQ ber dh^alkn,

^eßimmung ber ^e^n^üerl)ditnt{Te, mäd)tiQ bem Staate entgegenging. £)^ne burottem ^emußtfein ind

unb

M

^ä\)mn ^atut

^md^tim^n^

ber l)iorbbeut[c^en

ju ben^

unb ber

gef(d^t(i(f»en Sntwicfelting feinet Sonbe^ nidit fc^nefl

fö^rbar fd)ien/ ^fonbee er bo^

^at^

n&^ete 3ith

berief,

ob bie UeberȊ(t^ttng be^

^ir moUm gemeinen

rbmifd^e, mld^t gegen bag (Enbe ffd) »orbereitete,

®c4aben

bem

gebra

CtnbTtn^nitge

burc{)bvaii9ert

Me

©atbr @cf)riften unb

ttungen atö unfel)16are ^racula unb iHledeii'^

SMeMimg

ttele de^eii bie

3«rtf!ctt, „tüelrf)c beö 53arroli «itb

fii^reii

am

^otferdcfeft ti^tctttifäi

Nt aKer

flewantt/ nte^te,

OiJHinfltit 1830. 8.

2:.

5!rauW ©lunbri^

35

beut*-

|f.

Digitized by

Google

I I

/

«

Cl^gftted^

m

um

ithvi^ Hüb be^ $af>iM ®e6fetfr

• rofif» eilt

unb ^xxmoi

^Pfali

bm^te

an

brei berühmte

mi»r,

Srfaititt

ä^bmm Sindrrmann

ifl

it^re

bie Stt&J^t SettHenaie

h\\i^it in 9{9m rinc

,;f(riiie

ddß

»ON

(yi»ciol«to>.

Digitized

byGo^s'^

^iUi

10

bn

fogUid) beßanu

BnrtoU, mit mit

(n bfe ?tift, wÄfj«» Umarmung beö fo beglucftcn Süng^

SSrettbmcrf bcr .^6Cfe, ein

re«b bie 3ul)orer in bie

imgi

ffiat%e Xage barauf wd^Ueit il^ ade

flürateit.O

mtrag^md^

€^^erfnüpft

2)abei »erfianb er an(^ feine

Digitized

by

G

©efd^ttJä^i'gWt

(ofer

(t ntc^t

dim

md^

geio^^

get^'c^

wo t^m

^tt^tUf

|tt

uitb

einer

SM»

il^ nod^ 5In(i|ehon'on bem 3Buuber9elei)rten befam^ für Me toanftnht S^^^idindt m

sugleich

cap. 6.

tu

SJknbprofeffur be^

bie

^^^er^og

feimeit

'i>ater^

llnfeitthait

fii

vpit

Jttitter^

be^

®rfobe, 06190^! wohrfcheinfich

mgifolfc baffelbe n)tcbe):l[)oU er in

Rcpeiitio

eiferfAdjuig lieMe, |fie#

Nacheiferet

!)ier

hin

ffil^

^iefe feine

ober

Sttfl

&rgif$n>alt) ,

tmt

mä^iünHm

Beffefbete er

«Mb befaß (tegeiibe J}cbeni

ai^

9ladi

et^eti

rtt(fgefe!}rt,

^Artltef^

um

erfparen/^

unb Qthat t^m me^re

Signora Sucre^m, JUit

Sf)c gcfd^ritten,

^erfud^ung

Ottd^kibffcfie funtlict}e

^

Mrfe

fei^

%xaü hU greunbe

erden

feiner

©mieituu^]

er

crjaljltc

aller

oudtoettbig,

ö.

mx

0^.

ww^tmi

®((Hfl

toar ber ^)>aiiter 5*^-

gacuUätm,

t»ttp(e

er

bcn 9licolQtt« be !B^a, ben

Sirnanbcr br ^Ird,

Sonai^entura,

ba«

Viß*

*

So^onnc«

£>rrretunt ttnb oIU Duellen beibrt S^r^te, fertter ben tibi«

oraoesqne phiiosophiac übros;

«r

»ctponb

tfbräif(|i, örie(Jifi(f, latffm'f(^, arabif«|

^(gie ubrralt in aOen DtdputoHoneny ivedbolb bt'r i^n balb für einen Bauberer, balb gar für ben %Xki\iixi% ticUcn

«ni (bolbäifa, tifcr

6« n^\\X b»

toerfiänbige

585. ed. S. GaU. 1G90.

$IH ^p).

24Filireim,

AnnaL HirMug.

t.

Ii.

f.

Digitized

byGo^s'^

14

X

Ooftflli»

will yilfr

tm

htti^ttt ^etnii?^ fpätcrer ^I^crehrcr,

0l«Mma.

?!)^agi|ter Orttotrtit^

tmt, btxüi^mt atö ^ie^eibe ti^

Ht XNmftMttiKf ^ ber Si'gnona gefatten

fei,

0^ B«MifeK

SBifi6fitbfV/

Nr

jDolmer^

lenfen.

(]efd)i(ft,

U^en

mit überjc^maitglic^em ^obe

•il^riefinicsi beit

ben

büfauf mit

mx,

SRami

^üc(;

(le

gittgeu

hm

itnb

fi»

I6ct0frtitii9

to^

unter %im^

bcfeit,

fftr

ber Diepublif unb

bem

einigr B^i^ in ben SRorben

erlangte. nid)t

0i)ne

fTcf)

foigeii;

{it

tretf« geflAttete/

iit

ipaii|)t

bea

baß

jDiciifi

bc^

mtb erütrcm fogar

nad) ber !Kucffchr offen

V'c()raint

beinr^

an baö

mele^ bitten/

jDoctor fir eintsf 3al|^re

grtnnbe^ SSenebig^ fein

m

einem gürflen, beffen 5?ame bamaK"

UnrnbiclJcit lüanbtc ber i^erjog

ber 2)oie

«adjr

prüfen,

mir «i4lt ber IDo^e Vgtlluio ^artertge ^mmt laubcn.

»o«

geEd)rte

beö ^rofefforö

omtKc^

eitlen reifelufitgen

ftigen SSebingwtiQen

oKir SRiiEbe

^ogiöiat)^

9?efamatov Oreiftoftlb^,

^orha^

^abua

beu

ttn Briefen

Wartttt D«tt «artt^ «nb Stoniit

und(ücf(tc^e

um

-

gcfmrteii

jenen @lan||iertt ber ©cf^uCe

^Pabua au^ femer ^al)n

^

in

^em

ime Mtvev

®ta«

erlieft.

@o

em^

DOM ^)iUu)enna am 25. ^ooem^er 1497 «»on^ iHMg bomtt ost^anrM^teit^ 8001^1» Rimbert 2)itfatett ,iittii unb mit nad) bcm ?anbe Bommern ju reifen/' ') fein älteftcr

mit

III

©o!)n, Sßincentiu^,

Vrefeffitren Derioalrete.

bingungcn

x\id)t

erlauft h>urbe,

9etrue fonule {ii

gleidjfaliö fctjon 2)octor,

fci)ieu

ben ^ouf it^tbtn, obgIetfi(K6iirg

filr

erinnctt,

bi'e

^JGBal)!

^ogi^la»

Jpeir^og

M

om Sor (?) ben «uf*

lauf

befonberer

nngläffltiiftt

tfüifrfifbt.

SüireniHge

„Mnfle«

frommen

»etC er fMie

wollte,

^u

fretioitti^

fnt^

ttoiMt^

gebmnt

bclol^ncii

mitim

iBiMMM Wi

(kirnte beö

emf)etttH^

anbern -^.Mt^^ergcuoiTeu,

bem aUen QMil^vUn

teM]i».

mmh; ^)

tf^t

Ail(iEiiiitn()

unb 5Dn neuem an bem n)ci(^en

CiUid}

M

Httxanttiitt geiMm

ger, cm^^fitnß bic Jpulbiguitg *) uttb begann eine 9idf)e öon

üto

Wge 4S9«obf tm

(Btctttn

anbete .^fafen ^

anberfcttö

betreff ber

Musen,

flWtttng

immer

0tle$en^eU/ emerftM

6erof)ttett,

o«#

tnern, fltanbe^^ema^ )u berforgen^ ^att^ SBogiöfab fc^on

^om

')

^)

gugieid} mit ber

Rmgo a. 0. O. ^an^m Ii, 269.

') aSft^fcil «.

II.

adgemeineo SSermUKgung

(^romer a.

ttt

über bie

0>

£>. 194.

Digitized

byGo-v,.^

©rcif^malb

^tcpftet in

übertragen. *)

;u

IMt,

M

^üi)i

^djüft bie

teiff yt

yWkfi»

mm

hffriWit

unb

^ropfifc

m%t

3ai)re

l)ftni tOQit

WmMü

^min

INx

feilte

tat «if beit oiM^tt bte

IM

aemtf

^c^e

fü^tn, »ie

i 3.

mb

ttic^t

fo Raufte

eine ptit

fäumtc

IM

McJti#

id^tiiu,

6erud)iigte

NiooL

antritt,

bem

ati«»»»

2)oiii^

lfm i 3.

bei ber ^. Oetfl^

ba

Bo^

^?ifd)of

bem

,

onberer $fv4HN

60

i^mtL

eben getfllt^^tii

bem ^lUen b^^

Ui Vxt^tx

Zi$A

be ^omerotita, ba^ ^rcb^

tm ^ümüj/m ^ cw«

ti^i^^

»tc

evek. S.

Skovie sine

©reif^ojalb ab,

taiM^erai gef&Ktg,

(!arb,^)

1511 ber

3.

i.

(^i)rirto))l)er.

,

bm

«it

Mtrt,

^artm

iSBtfcf^of

üfeboii;

tieit

Iwmfetffii

m^t

Pmipotttai

confertrte

lyigegen

mr)«l^

virg. Pracpoaitas

9lector/

9^ttplki bt^

'^u

"Sladffol^u 4» «rticmiMi. ^)

fM^

ttnbefe^t,

am«

hm

«ttscortM «H^olt, iH^

(5oI)tt iiuti

üen Srcttm; hk

Dr. JpUMiiiig

IMl

i 3.

Mar.^tt)eitnftK(jer

^bo^iM m^t, fernen Mer bie IMMiMt »ontfer

Wai 14Sg

3.

Sttttiiiciisii

£anbeöf)errit fdl^n

9 mtb

t>t>t

€MNtMi0l

fffhi

fM4iiii0 bir ^tm^t ^. la n. 457i>. *) @. Palthenu liislor. Eccl. coUegiat.

Nicol. Gryphiswald.

Gry-

pluwaia. 1704.

»imoltett ai»| bic taub«

0

SSfei»c

4t.

9lc(t0vaMamuil. Im

de

lUrama

a..

2)Mii|»Y0t>fl

in

®6wm''tM^iäiß 1501

imfor

D. rmcent.

Stecler«!.

Oklcibtoa koifibir

UOm. @.

Vol. xii.

p. 32. 'SDnr

0

mt M Mm

wimof^l

|tmi Sr^liiMit ilattt

am

|>(trtt^

ecdlsgktae

eedeaiAe

fjm'gcr

Stubi«

lMiii#

ber ^erjog tot 3iuitar

^uflattb^ ^) gebac^te

nac^

fileiä)

toav,

bet

ojt

beai 9l«clbr, 25ajlarbe funbirt

fär(lü(i)er

jttc^t

aU

Iid)c

foatb

MNiT^

itfoüfr

aB

SBflfaUcn

feine

m

iPiid^

(\ab, *)

frei

2)tt'0ei|Md^tt

Scf^rciber

,tciiteött)egö

?^nben uwb InrcffUdjc ?cl)ite; beti itetteit ^mialm, mld^t fünft fd}on begütert iDarett^

itm mit Streit

t^reit

uttliber

IN(it

fommcn,

n?ic

atittcr

3ano», fo irie

nnb

32M «orf

M

$^r,

üon ^o6(tir>

baö

.^ait^ 2)eiiif

ober 7^33 t^ctiitMc «tefbf»

^eter ^obeiDü^^

t)^m

ffrf^-

3. i4JH

i.

f^ebctoü^ oitf Zotigen , ipauptmoim mi(

@ö^niii, Slmte mib

^mün

brei

ecf»o«

feinen l^ebeu^retter i'm löürgertumult

lüfit fiir

ä^e

24m freißcbini^en erwieö er

^Kit ^ebmU«.

befm

er

gimac^Itd^

or

)>frlie^

macferen ?eibi^iener Safenti'n öon ?litni*

fccin

Ubam

an

ffidlab

mm^tt

®taiib t» fi^cn,

i^ortK^iw

^berg bte äJoigtei ^arb.

hm

be(ot)^

Mirixtt ttmlwiilcirj Iki

cr[)i'e(teir

SKiUertt ^oit

Meer;

itittct il^tii

M

Peiri

4»er^ß ^ogtelat)^ aiK^ f^ne übrigen ^itjMiger su itftt«

öom

Sibt

&

feim« CMtrum

wnmirtef6nre

fflft-fStjl»

bcr

t>tnn

befctjränft,

gegen ^rleciinu] öon

i?crflattet,

nnb trüber jene

^reife^ an feinen Spater

AoTfl auf Seben^eil: i« 6eff|eii, itnb im i^omN ^tettm loift 3m 3. 149i cd)Mt 4Bgt^(ai» biiri#

m

^ürgermeifler

^abe ben ipoßunfer

iDtodHlbCi

mixt todi^im Slü'

öfr|)fänbft tuoTbcit.)

ortdfiuibißcn

äUcr«

tooi

jic^

^f)at

unb gaben aud) ber

imn

^rndb ^ammin,

gin ffanb,

,,bie

3«i^-

'Pr.

®- 32

^rrmg; lbMi(äg( ff.

')t(m|m»U>^

8(igiö(at)d; bie

prfhn md^t

6tabt

in il^ren

5(nnad Seidjc warb au^

geführt unb

in

aiit§fil)a(|eit

@.

Ucfertt gnebbrerf)er D^a*

uuitern Strafe, unb ba^

ipeitigthümern einfct)Iiegen.

ȟnbc

am

bett fttrrigcn 8iir$eir«iei|ler,

^eibbußc »on 2000 ©uiben gu gebeu

|f^t mit euitr

bie

l^nabe

^umt^

auf S^ermtttluug

Sl6t^

2>er SSerluft ber (Gattin erneute ben »eti

^lc

^^anbcfö ujtb aUt:u Gegner be^ ?5ürjlcn,

eine

ber

et(i

SunM

12. ^iigitfl

gum ÜBiUiPer/ nac^bm er beti 8dfgent

ber ^)öu^eigent[)ümer abiutreten. *)

hk

U$

am

WiO^it^

bequemt,

f\d}

m

Utfmwiinbe fl#A^r

füflcre

Bmimeni, mib madjtc,

8tettmcr,

Sanniir

(Üfffamb

baö [)äm(lc ?ooö rraf

9erge bc^ ®d^reifmd «bor

tit

3a^r

b

bie

S^txm^bt

titel

nut

()L

15«6), gefoCgt,

gu

It(l)er

)tt

isiib

») grtebeBuru

^) Maitin.

I,

i^^Iongte^

im giri^tfig ann)efenb,*)

®to(p^

tlemter

fftf)

trüber,

in ^an^ii]

unb ^ütom,

tmler

tmfic^c«

^taaui,

ypeid^e

9lfc^t^

fattbte

tt>e((^e

einigten,

Me

an>ar

ben

bem ^yto^ett tnbcm

auf

Metfl jwb

betreffuit), mit

bed t^o^tiiMen Stbnigfi,

^mpow^ti,

©einem

beffen

Stünii feuteit Mauj/ivc (Beorge

Z)ivttig S^amel/ Soitbi^igt au

gi^rbneten

mx

1601)

^Beftenbe feinet

i^awptaiigeregenl)eit, jene

eterabj/

SB^er

8cire.

eogt^rat», eben iü fel)r cmft»

gel)5rtetr.

am

i^er

©tralfuiib*

ittttrtil^igeti

ber Remter ^aneubiirg

Komment

bte Xagefa^(t

1,

bei

gvoM ptm$iiäm Kriege

SSern^icfiung

9Ar0at

aber Wtuti) Ultb

erfcf)einen;

1504 ber ^jnlbißung megen

fett betn

bfd

uiib prcupifd)cu

ec^iDOfler 3^^01111 Slibrec^t (fl.

be^

^erfoifuttg

mochte bie St^eüiiiig

gab be»

fd)äftc itac^ ber polnifdien

3.

j

fo((Nn Sk)rg&tigitt

tt)eld)c

1504

@{CH«i^

trauerten.

no^

lajfen,

t.

glieber belegten bie

burften.

®cor(]e iinb ^Barnim, unb

6o|>i)ie/

«mite

ju

mk

tem Witimfx h^fd^tnU,

tion

Äa|Tniir,

Süma unb

IIMt Xod)Uv,

iDo()fgetf)an,

Mbe

3ib#

im

hm

137.

Crom. L.

XXX.

p. 4&2.

(iralat|>

(i^efff^.

^«tt

£)dn|ifl

430.

Digitized

byGo^s'^

r

larfrciie

l'cbnbienfl

c{ec^en

Bulben unb

f(f)en

m'c^t

n>elci|e

fmt^.imb Dertangrfit,

M

fe$ten

gt^iood

^ge

Saläre

ge1$it

laute

SUa(\c

^attM

(Sttgvx

unb

Qtobt,

n^es^tt

i^re

%

im

Jfr^n

in

in

erhoben bfe

Sfitberfeit^

iicmmm

SdM

auf

Dm

auf alkn

®crmeintnd)en Unrerbrücfer i

t^ermicteUett

erflredle.

unbebentenber

l)a«e

9cad)tet,

f)unbevt 3a[)reii

nber bfe 6tiat?enrau6em

ctlirf)c if)rer

tooxHn

i^iangm

tmiti,

fTc^ mlBfi&^riO

me^r

feft

(^ttbftd)

®ei>ieu unb baß

fönten,

ber dtot^

wtt

ba# man bad Sit^tefermtg^ec^t nur auf

jim Herren / Ife

fcrbcrfcii

auf ba^ ©ebtct ber iBrabt entiaufeu

Slu^gen^anberter gurücf.

^öttjf^r

400 un^an«»

Die ^eqoglic^en 5Kafhe

bie !)i2ad)foiiiiiieii

ftI6fl

\'Qn

2>a]i}i0 bägigfii

^tt ^ftnbel mit

cricbrcjr.

Bau{irn gurücf ^

SßJjtgcIb

ein

Abtretung &on 2)rat)dnt unb äiklci

Nt;0

(Tb^dj/ttcnt} imtrbeit

tie

er,

&ftt ui^ ber ÜRateme

9Biebev^erfleQfung ber

X)U

forbcrte.

5^ef)be

Buftänbe blutig «»enotrrenb, noc^ bi$

JÖansig

unb bir «©er^og

gerlicf)c^ !Hed)t^6ervugtfcin überall

al^^

,

welchem bfir*

lle6ermutb erfd^ien^

auf fmua)m %ü$t, uugead)tet bie ^olnifd^en Oefimbtai baimiU )u ^ni^ ffemt 9ie rt(|trt

Äan^ötü J^an^ott)

II» 285.

unb

J:ai

irbcgclb

feiiu ^a(^[(I^((i&(r

für

toa

ivai

uüdj

iiid^t

ntl»»

nrttnm tie Stabt SaH^; Sal^^

3*

Digitized

byGo^s'^

f

i^iiai[ttnb.

36

JDie

n|N gc(bc

!BoQ{»ra»« mtt

INIfilef «IIb SB.

1».

1503—1504.

2)ortor

Sirtrog yi 9tofhMl. 2>ic

MM'

btit ®tral(tttfbmt

%%g^keäm^

StNiifb» «Hb bie ftnimiitft» ment be0 Sif^of» ÜRattln itanl}.

Mim

Mcg

®reif«t9alb 1509.

bev

iDänemorf 1504—1512.

»Oll

.Mf^muil'

|[ilni4^

ttt|iti

^^iilfal

Ulirid^d «011

tvntbtMm @töbte gcgni iRiurr

^ttm

jt.

in

^otaiiit

3t»W Sotf^to»« mit

@cr

audlänbifc^eit

bejjen

fttne

(yrnlatl^

auf

(See

n>enbif(i)eit

We Page

bag

faiib,

unb baß jene^ ^ürgertl)um

m

5(6er

^el)auptete.

^aft

offenen

fUnbi'de 9)oKttf

f.

eine af)nn'cf)e

gcmacfft,

^^anfffl&bteit macf)n'9cn

ttrr>

am

siitrucjeu.

mit ben 8tra(|unbern iw \)oXm, uneiiigebetif, tag jene

®metne an

fid;

(ic^

S^erric^tuttg mit b^n ®tettmerit ^atre bem

ti^tfii

aucf^

waren

caume

gciciucii

;u

bcüiclKi!,

erlaubt

»eld^c

ni(^t r^^fr (S^f f^^fttfm

ivdc^e

baücn

ftfijeit

bed

fcic

11.

(5.305 ft^dnt

Danjtgcr Infolge

.S'>frin9«fanfl«

au^ brm V^Xiim

^a6en

fi(^|

ouf

loer^aftete

Bommern

^ IffiolgaP

frrt^

bK

irgütigtrrt.

Digitized

byGo^s'^

»urbe.

tage

fd)imprliff)er

ÜRfljriitiüi'anö

tte

^ftofttt/

S^ieberlajie

Stagdi^ttrg (i50e>,

III

«mneit

Dttwarft^

hh^ii

niorf ujib beffen

mtefllebi (17.

mm

^tbtnat 1660), im ber

mlä^

M

Im

bin Hinfc^en

3ohflnnd

itig

ik iamtt

acrt

@Cwcf

^enn

ft(^ ber

^ticQ

um

mt

W tincn,

^ev

ffttiufttUtn,

Mib,*)

3of)an» lod,

2>aiieiiiarf

mit #rbv00 bett t,

befTeit

m

fit^ere StUfc^(itfe bcrMr«

1497

3.

i.

.vem^»

wUbitfant,

a>aiifinro9

ttorbifd^it Stetere,

ben ett

bem

in

^mM^eti.

^Mribgceti

Mbilltc^e

3al)ren,

iUnxiȊl^tn.

}tt

®ememen

^aljmen

bte

iri^tn

Unuvf

SßtT(^tbUd)c

au erf^ntten gab, bit Btabt |u umto^

f^mlisS) gefprengt^O

tßm

^pvml^f/mmiJ*

^it

^oct«t 9ttert

^I?afalfen

um

l»e^tten unb eint

Mtmi

unb ?anbdfnec^te

an)tittrtii,^)

um bieStäbte

Sorb, &timmtttf i^reifdmaib, ^riebbfeed nnb £oi^ bertt)eiUe/

Im Cttiilfimto ii iDurcfi^ug

bie

fa^renben ^lam iNtfte

^u. greifen,

4>err SScniet mit

fd^affen

0

3ttf#r «bMuitt^.

öerfagte, unb feinen ipofbienern

^aben, fonbem begab

9mib tttib

c a»^34.

(id)

t^tifst

frei

itberdt bcn

gab, anf ben

in böfer ^t)nuit0^.

gc^be nid^t^

auf

fein

$aud

loeitcr |it ?oerfetti$,

40

um

ahimatitn,

1)m]t

bie

M

aitgetD^en Sttfa^e

l^odi

(gmuenmg

iieren

gegen wotett,

iinb

htm %tfj)Mmf,

fminim

tr^Üieii,

iäfMm

fte fretlidj^

tjor

am

tt)a(,

ergrimmt

ohm

Sauren

(le

oben

boiicat Die griffe tk^ ba^m; bad l)6fifcf)e ®rei'fl*

5fnnam

äBißett;

'@ebäc()tniß eittaett,

®tibte

maagtett

bereite

nU^

ffMUüi

9tttter

in 5Wo(ioeitbiMett

|ttmal bte bie

jur

ttutet

fe(6fi

9tfU^t^

^3^enb6otett

55ef£^irmung

ftrettittfi^fteit

unb

5!Warft

gegen ben geinb.

bemuf^ete flc^ ber diatf^, ben

Cfetimt an ber

fid)

91m

)tt

ber

(«II

^^bßleid)

gneben^öerfanmtUing

jtorbifdjeit

ffcf)

^olte

nu^;

lojfeiip

t^rer 9)rtt^gtett

0

SMef^

htm ber

fBmtmm^nq,

^traifunber

bie

(Te

utib

5!agc »ergeffen!

fnif^ercr

tair^

ber

buitg

mt^gebraimt/

gotti

SerUN^tung

loitbe^^errffaj^er

_

l)aberte

tt6er bett

^obemilö im na\}tn „Jpaufe" auf bem ))ladm faß,

Rietet

tm 3« 1602 tta^

iidi

IMlo^r

m

futtfj^

gaf)rp(l^; 2)emmttt-.imtt gar,

fetfie^

17. Sanuor, {itr

meld)er

flNe0MrgefUc^ mit bem e^em«!^ Sorerte ttaudf

crlcbinf^

nt^t

attem

in

gürfleit

tmb

jibeir

ftcf»

gürfleit

S^ac^barbunb,

fintiung ber ©cijmeflerfldbte t»ar

»alb bcm

t»er

% i4SS

^lanittn birfe

im fBinter

ttttb

:^röngc ber Umpanbe

iicl)em

t.

3. 1479^), tnu

t.

iDortOnid^igen

5l«f bett

^>ciiielrurtg.

fe^bfc

tonrbeit^

fe tief eö

f^icften i^Qt/

Nr ^fbigung

S3ot3iölat)

bcn

gegen

SBer6mbIicl)feit

M

Zi^Hn

folc^

&ifiMem%ttti8,. )tima(

i^vger, o^»e gfe()beMff, übmtL

bie

imb gefc^tagen

oefaftgen

iBU

turd)

istt^

ttutt

Mtt

^aitbc^^emtt ff^tiitrfiraM

ge^

9f?atfi*

3Sergeb?

KUfSurgmteiüer go^eC

®eärmtf.

Digitized

byGo^s'^

4

fluf bre

nütai

führen,

ir.

jititge 9tal^attc fielm h$n

«II

ttibcrraMeit.

IM^ |Mr

Sahd,

»ctt

^

Adi«^,

;,fciti«r

taf$ itaxt ^efefligte

m 8toit,

MMidiie

nun

Dtoo^I

««Mii^

wage«, bo

öor aSarb

ttid)t

oifcn ehrlid)cit

Um^nttf^Mi

bie i^urger

^arb;

SiBa({er/ ottf ttct»

$it

«Mi^

Mb

0^r({^

ben t)or(fc^t^ 9ftc» a(4

|U

t)ernd)ten,

jagen

|Ie

t>er ,,tttBeit eänttitt

auf

goni

If^

«H'el

tüti^tlo^,

fteffttc^

Äanßott? II, 289,

^citte

tmb

wie auc^

%

bem

aij^nung ') |cü,

53er(fmann

(B.

tei

Sagen Mtt%r

bap

er

SJoRdbemcgUttflen,

15 faßt boflcgen: bfe

i3arger,

in ber 9]at^t

ioBe |!te!)en müflen.

mann baüelbc

%U9e

bttt

al^ fürj!-

^ur

üb-

fcbriib.

Sürgcr

(^Jaufen)1442/

ben Slufru^r tmb bö« ©ctummcl auf

jd^Übert

bfin9War!t »ortrcfflid^; totr bitrfcn ober nii^t »ergejlcn,

Bn Beamter

9iuttn,

iiiiö

i^wUmtir »erl)eiß(id)ere^

0]^tte

tmm

übertäubten

il)n

jtra$er/'

«MWNtrgifer

uralter ^iaisan^,

')

etn

ti^iten

Ratten, üerl)mberte»

?tt(l

^«mii onbere »erfüiiMte SKdimer.fir

l^mpflufligcn

ft(«

ber 2öinb ^inberKc^ fein föntie."

auö ber ^tabt

gar

mn

tf^^, Mvfe

im(||

„iamliofb tm^ J^ttd^^'' fd^MA^en, ber gSttne,

.oer^og

.^ber^^er^cg läge mit etHc^cn Xau|tnb ^fcrbcn

^marf)t fei;

um

\ü 5Baffir

minatl^cacr JE^tigfett

no(^ a^^mo^ne»/ intern er

mitnb

iH^mitd)ett

i^rfi^fe

au^iuiid^m t»

©imbc^gcnctTcii

o^e ©diimcn ju ^anb unb begehrten/ um itod) in tcr ^liOd^

Mvgent

8«^

^

19.

f.

bcit

ncc^

au^gcjOi^cn,

tjor 5Brtrb

5ltt

gerürft,

einmal,

n^n Tt>tUx,

l^ebbc

geaen be ^un)^#i(t)cn

gp

baR

unb lä^t ben

itt

nhw

;,um

tcr

\vo\i

twte ivnct in

JRitter

Dr.

unb

Jruiiiinnt ,viirfl

einem onbent £)rtc (*^. 77)

bf^ larmenben iBürgerl;cere0

feien mit

(Siinbifdieit

mit

eilcnbcr ^??ad)t

HMctcrboIt iH-nf-

^Vctcr

5iitfd)fr

iiemnfft

in

ÜKann5?!tn*int

av^tcttnl*

ljü|)ncnb

un^ gerann/ fO

bnm

[necken; uifl

iegccit inr*''

Digitized by

Go

^v,.^

^

4fc

•mHi

Cleatemfd^aft

^ad)t

i^re

ina^mtf,

tit

Me

edie^ftirc^e,

Zoifenbe

iQ^ftrerr, etfidie

fBitU t>on 'ähü

ig

7^ür|lcn,

toaxm ge^cM

«>tfTM bagegctt iMiti«»

Itibcr unter

toir

flarf^

rerfer bcö

itnb

iNib!evc(tbitrbeii«tfait]|(tt; t^rir III

ffcf^

bem ^anbe^^errn

SJefc^dbigunQ sitm »ertrag

plüttbcrtcit glccfeit

dauern fd^mörem

Ucj^eit bie

Im^

Me

ficUit

Um

inacNit.

git

if)n burrfj

§ei'geit,

tit Snfcl ein,

Mgm.

«ilfi