Geoponicon: Text and Commentary 9781463215859

Lagarde’s edition of the British Museum manuscript of an abridged version of the Geoponica is here made available again

195 101 8MB

Multiple languages, Latin Pages 128 [130] Year 2010

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Geoponicon: Text and Commentary
 9781463215859

Citation preview

Geoponicon: Text and Commentary

J J

v

,

V V

¿ill y&

Analecta Gorgiana

85 Series Editor George Anton Kiraz

Analecta Gorgiana is a collection of long essays and short monographs which are consistently cited by modern scholars but previously difficult to find because of their original appearance in obscure publications. Carefully selected by a team of scholars based on their relevance to modern scholarship, these essays can now be fully utilized by scholars and proudly owned by libraries.

Geoponicon: Text and Commentary

Edited by Paul de Lagarde

1

-äk

gorgias press 2010

Gorgias Press LLC, 180 Centennial Ave., Piscataway, NJ, 08854, USA www.gorgiaspress.com Copyright © 2010 by Gorgias Press LLC

All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without the prior written permission of Gorgias Press LLC.

ISBN 978-1-60724-004-4

Printed in the United States of America

ISSN 1935-6854

GEOPONICON IN SERMONEM SYRIACUM YEltSOltl'M

QUAE SUPERSUNT.

P. L A G A R D I U S EDIDIT.

I n libro: Catalogue of additions to the manuscripts in the british museum in the years 1841—1845, edito Londinii 1850, haec leguntur (1843 p. 86): An anonymous treatise on Agriculture; imperfect. On vellum, of the V I I I " ' or I X t h century. Small Quarto. (14662.). quod quum anno 1853 legissem, sperans fore ut voeabula multa incognita invenirem, transscribere coepi primoque tempore opus nabathaeum illud per Quatremerium notius factum manu ine tenere credebam. mox regionum a Nabathaeis nimis reniotarum et auctorum graecorum mentio non raro iniecta librum e graeco sermone versum esse docuit, qua de re egi singulari libello anno 1855, ad quem eos omnes ablegatos volo, qui quae capita graeci operis quibus capitibus versionis syriacae repondeant discere cupiverint. qui si editionem geoponicorum vel needhamianam vel niclasianam locis a me indicatis adiverint, magnani huius voluminis partem latine versam invenient. Apud animum constitueram librum quam emendatissimuin edere, nunquam quidem interpretem stupide fidelcm corrigere volui, qui ubi xaTKGrattfji'Ki vertit ubi x a TaGTOcyijvai, &vfiidßai, rig ubi frvfiideavreg esse debet, sibi relinquendus est (occurrunt autem menda archetypi graeci ita servata non r a r o ) , sed librarium dormitantem emendare conaturus eram. veruni quominus consilium exsequerer impeditus sum. nam quum ante hos duos annos necessarium esse intellexissem ut muneri scholastico a magistratu berolinensi mihi iuiuncto alteram quoddam addi paterer, quo fata literarum germanicarum enarrare cogeb a r , dici vix potest quantopere legendis et diiudicandis poetis nostris a philologia syriaca sim avocatus. vix respirandi tempus habebam et corporis animique viribus duplici officio paene fractis apographum meum typogra-

pho tradidi quale mecum ante hos septem annos in Germaniam apportaveram, quod fideliter et tunc a me et nunc ab illo descriptum esse hoc mense, códice ipso denuo collato, intellexi. diutius enim tantum linguae syriacae thesaurum, quuin tres viros de concinnando léxico syriaco cogitare scirem, retiñere non licitum videbatur, quamvis meam laudem non magnam futuram nossem. qui vero in G. H. Bernsteinii partes voluerit succedere (qui ipse quum codices nitriensea numquam vidisset, non poterat opus edere nisi inchoatum), carere, ut hoc moneam, duobus imprimis codicibus londiniensibus non poterit, Add. 14661 (folia sunt 73), quo continetur Galeni opus quod de medicamentis simplicibus edidit, a Sergio archiatro versum — et Add. 17208 i. e. Antonii rhetoris (Asseman. Bibl. Or. II p. 345). iLov^oj'i; )yoJ» (folia 41): in catalogo londiniensi nomen Antonii non indicatur: hos codices (alterius aliquam partem descripsi) edi oportet: versionem et annotationes non poscimus neque ars Antonii, carminibus ad Arabum modurn scriptis et vocabulis rarissimis abundans verti poterit nisi ab homine linguae syriacae satis perito, quare caveat quicunque opus susceperit. tenellam vero hanc philologiae syriacae netatulam prorsus ignorare mihi semper ii visi sunt, qui libros syriacos ita edi volunt, ut graecos et latinos scriptores post trium saeculorum patientissimos labores edi fas est, et emendatos et explicates, est enim philologiae syriacae nunc saeculum aldinum et iuntinum. Quum librum meum typis exscriptum nunc cum archetypo conferrem, initio codicis folium unum paene fuscum additum inveni iussu, ni fallor, J . P. N. Landii Batavi, qui mihi anno 1858 narravit se in códice Add. 17218 invenisse folium unum, quod ad geoponica pertineret. habentur ibi primum capitum tituli a me pro more non editi, quum singulis capitibus singuli praemittantur, deinde ca, quae hoc loco addo, quum libro finito, suo loco addere ncqueam. graece leguntur ji 9 et 10 et ante paginain meam secundam inserenda sunt.

opa. ^JpVj

JJOS . s e t o l ij JUbj

.Jb^J^D J^V jjO)^ J ^ O ^ ^ U'H

JO-A=> .

Jv»L

. Ja»*o J.OO) JJ)/ JJj • ò>V v J % o j ///»

[ ] codieis scriptura a me mutata. ( ) vocabuium sive aignum a me praeter codicem additum. t addit. * significai pravam scripturum ab ipso librario emendatàm esse. Londinii ineunte lunio MDCCCLX.

A. P. de Lagarde.

^

i - ^ f c j O D O JkXIOO/

Jo]

. Jk.»ojjo

Vv^^Ot

j-W

0)»J50 . j s j o - o

. J). . . « 1 J o t o [arribe [sic]

M / .

^

JJ . ^ O )

j p i . JJ j l ^ J J ^oo JL^

^oo

JJ . J ^ i o V J ï ^ î o

v í

üíl

^

Of" v /

JJo

3

O

. -o)

^oo

. ^oL ^ o J i j » y o m Y t o

C

ü

^»V

^oo

^o jjuuO ^ o

QX^.0

NVk.

^J

|xoL

)»!/

JxSiO

J^ksoj^ è »

~ o j J2»/

Iís-J¡k» i^ijcij Vnv -o»

^o J à / o sqASjj •

. J«-

ÒA-?

o)La^¿

^oo

J à \ o ~

iuDûJJ ou»

ci^W

.

. JtVl \ ¿

JlSi-j-

. JxiOjß o ^ o / j

Jyja\

KV?

. JJjáL ^OO >2/

Jo'o)

^O ^.o'o)} Jfc-'i j ü o

^oo

. Jx»; )ja/o

q û s

^O

J'A-o

. ^pot

JJò • K V

J'^û^

JvjQ^Î ^ÏOÏJ

JJ-j

^JoV ^ J

. M/?

jji^C^JJ

.

JívXxUÚO

JJj .

• OM»

x^O)

Jl.mi V s ^ ^ O t

^o

M - W

.Q°1[X) JJ; ^.J JJV—/

J ¿ » ^ S k j ú o j i fco ^ o

. J

M /

JjlÏCLO

Vs^

. lä^L JÜS.JÖS JoiTXVk ^.J

. ^UiCUOMO

JJ j J M

Jj^oqj

Jx3cu*2ai Joot

Vs^

MA-? ^J

JJ^)

J^V?

. jïoxj J*m.o

) on

Jl.CY)) JíSiOX¿ p o

Jfcvjöa

Óv^/?

0

JjojA. o o

. ^ .xwyaoo

J-t.°l

y j . -010VO

. jL)~J JLflÛJ

JN.jo2>

^oo

Jurai

o o^o/

J l o ^ ^ D Jjo»

J

Jjaot

.

[haec incertissima] [ i 3 J O J û W / # ? ]

. Q

. ^ApaYt

OO) ^

Jx>;">\o

. J f t w l S j - « f V J*J~ÌSiO JJ - j i v ^ »

. (tS-A.JO J o A ^ O J

. - s ^ »

JiJäs

^VOJ

Jï\.JJo

. ) \ j n ° ) I s x > JJ J n i

ó ) / / f / / ^ > s®)/?

o p ^OO)

^

)•£»} . - W

J J ^ o y i JJ/ . J i . \

/ .KyJ^O

JÜQO

K v ^ o

Jo'o) J ^ i / j

JLfc^j [ t too] J » o

. ¡ / ¡ I I / / f i n o Ò)l.)~ v

W ?

- O ) J 4 - JjO»QCD? wtOlO JJ/

Jo'otj J » o •

OO)

J o •m »

^J

. Jiaot

i-^V

J - ^ " ? -OíO . .

. j j ^ i . Jïi-JJ

Jot

•• UU

^J

Ô p W

///COuiO?

JSO^J

. ^Lja-A jx^jjd

v t ®

3

*

c ^ o ^ w o V Jx^m J b o JJb)

120 J i o ) ^o - O ) J i k . » J J j o k o j Jfco) j a / o J v - a ^ j o M W Jfcoj );oi JiJatto JiOlfcOD JjO) J j p j L ^ a * . y V . J j d ii o

^p

c^Aíl

]x>0 .

Jb^oi

J»oj ^

. ¡Jó djxo ^^.ísj^a

bàli.; J » oòjo .

JÄUSJ . . . A s

- ó ) Wv^ J í o j . J1V-2Ä. J i o j ^VJtl jjo) ^oj ]i2ui Wwb»o

. J10L " W a l l

Jyio~.ua ^ o

. & J . 0/ ^ j ö j ^LVJ. J i j o k s o « s o .

^OÒi ^J

J... Lkoo

|S2>0|ÌSS0 Jj00|0 . J k j ¿ * . J JiO¿J5 ^o

^ . ísjüo ofcs vj'tJLj J o va. o o l o ^.ntriYi

J&OJ

)lSJ¿JtJ Jûû£j0 ^ Ö J . jloVA . . . ¿ i

oj-W

^ ¿ i , ^.JLil 5 .

&J. ^ o a c o b

J2v«x> JKjuOU

vd^joísj Jvi..tm JÍQ3 .

\

JjO)^ JjûO) 10

119j y a

^ o 'J2

j o a i

A

J V a ^ s

JuL.

.;..

o /

o/

I^Q-J

J » V o

Jjc» ^ o o

M O) io

Jfc-JÍOJD

\ s f i m o .

II L a x s p

^ j ?

IvjQX

(•:•) j o o ^ u l o .

15

^LVJ.

. JyI'^Ctt./o " ^ . o

-t~i

^

• o A .

] t o ) j o

25

-O)

. . . W j

^ Q è ^ /

fcj/

JLXS¿

. .. 30

^OJ

Í P

J;.°i«.

^ » » o

jntriYt

J . . s

) o x ¿

D

J3J)

JJ/

I j i i . c ^ j q ^ s o

. J

fit

j í a -

^oj

» o

^ j j a j o p j

^ j j

Jon.

. i o x i ¿ o

J°>Oj J - ^ X

J * -

p

J^CUo/

.

J ^ A

• o p o a 2 > ^.iii.

J f c A o

JjCuk\.J

JÄJ^

' ^ ¿ i o .

JlS^O

(j^o)

^

Jfcoj . ^ P ' O »

V s ^ J ^ O ) OO)

^ O

. J

oj-xiVj/o

J i . .

— i

^o

. J j j t / k o o V î o i

v

JQ—Vii JJ

a V o J i i o j

.

- o )

J

jJ*3X>?

^.j jj'^./ . opfc^/

^ z s

J-^o-

O)

Jlo^xaaZ)

. Jfcûj

. Opi.

¿ M ^

. J L ^

. j - i y O

JjjLj

)a-oo

^ p o i . T f r t ?

. C * ^ 2 > 0

. OO)

n o

J

^LVl

JJj

O

- O )

Jrs^j

J A -

J J ^ o j

^ a ^ o X o ^ o i

. J j ^ i a - j j

jy

rÇ^ûa

JjV?

.gpoÍMaojj

Jjjxszso A

j s a s o /

J ^ /

J f c o a .^ L ^ O

^ o o

^ j p

J b c m c D ?

J

-O)

V

J k u .

.

M J - 3

1,2 B

j - ^ o

J2QDÍQ30

J i w y n

k V

Jíqjj

o/

O/

. J^oot

J & ^ D

^ O )

vO—JÜDÜSJ

^o

(

^ ^ û û /

J b a j í a o o

J y o \ o

U f i

^ O ^ t ^ O O

J»a~

m *

J-^-VjO

.

.

XLJDJ

^ . V ) O

Jfcoj

x j o i b o o

r

J

JIs-jíooo

J ^ a j o /

' 0 * 2

rol?

.

Jja.

JbûO)

JoXroo

J-Ojjo)

. - ^ c o L /

jxsV

^

o /

^ o ^ J û Î M JJ J V o o

>Q

J W K

J ^ A .

^ o i o S

o p

^ o p

J ' ^ A

. o j ^ S O

J j a /

[ f

)ootoo

- o t o k . / }

. \ o V /

4

J » ^

ÎS—L

Q»i

. jfcojo

.r

.

JfcJÉio

T

v Ç O p

^çi^jJ^o/j

J^OCOO

^ 0 0

V

. oji\

ís^/j

20

j O

J ^ S Û ^ Q D /

. J;2>ao

. JJ-j

J b l

JliCl Ol' j j L V -

> ¿ a \ ~ 0

J ä A j

^

JtvÛDVS)

J A a o j

Jtyo

^o

. J * -

W

[f.;.] J.ÏOO o /

Jl.'O.?

J v o

JSQZi*.

J-OQO

JLqu5

JSQ2»JLO

2 —

JOJ

J i o p ^.j

. | » J

^ 0 ) \

OO)

^ o

(

vy

118

72 — iô 1

(V^)Ja-Ì - o i o ä o c e fcsà^o )a>flo (A)

J^ÛÎOO J ^ s / J j » o j j

J]aV

^

JSJ. JuOOÍJ JkSOÛ i l l JJj * J ^ û - J J » û » 0 JJjVSj JJJ ^CClO jLofcOO (•:•) ¿ j JV»|jo

r,

l J j — Ï ^ o J j & o ^ j o J A J / J Jfco^ra JsjAo .

O Jï^.

voi^jLi ^ o j a s j j J&s^'?

^o^LO-^Lj J l ^ o

J f c ö .

^imLo . Jyi .CTO-^ ^ X K j jLot-^oL

JjVLa.o JdqjVqS )qx J p J J 9 1 B ^ . î s j j-wjo j L o i 4 ^ k » o

.

1«. « v i o Jfcojo . J k A a a j j JVaao . J-Ojj >ÇO>Xj . .

r

p a J j j Jjtoi

io

0 ) \ - > - i Jv-Oi* ^ . f c o ^ o sÇOOMJ .

?

-J-/? jfc^y

Jis^ooJxoo jLü-ßoJ^J J K ^ O JJVIcl.0

i l ^ o JjOJ Jju/o .

JOJJDqA (jL^J

VlO| ^U^

'OM-2DJ JjilO. OO) JlJDJO • O) CYl 1 ^ o Jjojj j^ojj V s o i

^i»/

JLVKJ^ Joój? .

• o»-^) 1

Jjo; ^

. Jjv~/j Ja »«. ^. jjO) ^o ,-ialSio 15

| c c u ^ o ^ a ^o » t o o

o'o) jjo) jfco ^oo . j . N . n . r m i oot |iot i&o . J Ä . j

|jo) i i û o |~flo/jûjQ3j oo) oiifcoo . w.ota3J.L ¿s

-2>ovol po

o . \\.\a

j a c o j j ^SiNiImj ^ o j ú o o

o'oi oiifc^o

Ji-/o . J j w ï a o JJj Is-Jo [? lo«.] io«, so

>$o&> ^o v-k* J ^ ^ 5 0 J ° J

• Jy.rnv*» I—» oís.

Jjc>j\ , )oo/

ilsn»

wJOIJ

J¿>¿ ^.J

)ov^> . J ^ o ; j j o j

. ;2>i. ^ a o

. J j o j )oi. ^ A o / „ o f o j o A ^ / W

,

^OJ ^ o / o . Jjofioo JJj J j u x o ( a ) jWCOIJ Ji'QO J U / J C ^ JiO,/? .

^ojtc^i

J1.QOOJO

^ j i i i j Ä.J. Jl^Vosjj

JVoa

JjuZi

^.j ^ o ) .

^o^^oox^j .

j^ii

. k»j;

^is-o ¿5

Jv-s^ ^

^50

•^..«»J

J ^ . 0 J&v.\3; J-Vi o

(•:•)JJO

U-OJCOO — q S o , ,Yin

^ C û l o ^ X ^ j i :w

117

ly 6 5 — 7 2

J f c o ^ p o J i œ o o Jfcjock. ^jjl^ p

^pcußooXj J k â ^ o

J s o i ^ o/ . «çovûo

j s o m . * . y X o t . ^ . V i l Iv^A.

. J&.L

^o . jxuol. JJLofcë

Jv*M

) o j ß o / . l o j a i IL. x ç o p i

Jjk—[t

^iîioo

.

sço^ixs

5 )o«co . jJL«^o oj^s J » - » J » i / o . - o ) J t o o p ) o j a o ^LVI o / J k à A . J i — j o j a j o j j Jfcoj o/ I-jJlSjj JÍO)J ^O l i o j jsoj

«ÇJO^IJ

. bwj^Qjt J n ü o « o

. Jp.j j U o J ~ o » o l^'AJ J^'Lo .

i o p L ÓjZì fco/ ) o | o j C U ^ ^ J 10

iL-1 Jx>V . ) - i a i O ^

^s/

OO) ^

J200/L

jx>}o ] • • - . .

. w-JL-L/O J j j - O ^jCÌ^O

Joo) r ^ / i

• )JQJ ^«-jLliOO JJ

(qcd)

|x>V> . » j / j OO» ^ O . J-iaûO J o ò f o Jv2Q~0 ( ^ O - O l - ^ Û O

Jfcs^jL . j n \ t n .;. J t s i i ^

JtojL cjïilioj

i o j o ^ j o Jxw>-jl j n « a o ) j

... JLV^ODOS y O t r i Y i ^ j j l / J ^ C « a J j u L J J n « . / JÚOJ (JCD) -c»oV|3 oooio J u o ï o j ; J x W ^

15

-0)0.»j0 Juaiojj

.;. ^ - . . y ™

isV

Jrsj?

)o¿o - O f d ^

v^jdLLo .

y^s^jL»

JOOJJJ W

. J W J i i s j ^ ô j o / -jXUL

o ^ u s o o j . ' a À o Of-j&OjO . j a o v S L JJ; ) o ¿ a

W

Jiao)

b j o .w.O)o')o\ [ ' - . » ? ] ^ p o î 20 - O ^ - J Q Û O j»Qi.J J v û » o / . ^

^oj

o). o^iio

J ï J s J z s o ^ j Jaso . JiW W

91A

^ilL

Jv*ï»

jjcùw'^èîood)

J ^ j O » ^ ¿ a C O ( . ) J X » yÇOOfl} W

. 0ÍS-J fcà. OO) J l V ; Joo^o J W o . J ^ ï » J j ä X j d i u j J b W

.

íí>.)3¿

^.0)0\\ A.CLOO J^OV-

^

OO) OjVÜMO .

jjj W L ? 25 J S o L o

^O JjA./ W

v/

)'|2>

^ J k ^IVLj

^.op)

»o ^ J / J W

Jl°i\Ö> JOO} A j a x j o ^ c o j j

p x o ^ )

) j / l ^OO . w.OtOÏjo> J»Û20 (vs.)

JSOD i s - j l X û j j ' A ^ J C U J b j

^JOO

30 J » V o

j Ä . J 0 0 ) 0 o'o)

SI

J^ûiDO ^ o i o ^ i A L o

I^lû

ys/

v/

Wl.

^ J Ô O ^O/ —QJOOO JJ^*.? ili/L p i . 1 . ) W

¡j/L

pxl}

M/

t>j

b j

ly 62 - 65 v iyi>o

116

.

Jüsmojoo . ^.ÜÍOOJ

o/ . j ä a \

^.o»^ J » V

jLoii» JÏ2>O yJLVI Jloúo Jäck. ^ . o ^ Jjoifco ¡ s o . J Í ^ j l JÍX^O yuiáj

.

^ p j j Jjooo .

^ó .

j.rä

ifco ^oo . J^2>o

p

p

.

^¡Sjuo . j x s a o

^ . f c j o jOOjj jl^juüu Jj'/l j k p i o ï ^ . o t ^ ü o

f ^ » ) J..N°>\ -O) Jj!^

JJCL

JfcjöoX jîDA J . v n

)jjj . j A i . J f c ^ o>X ¿ ^ j j jojjo . ^ o j A ^ J ^JCDÍLFCOO;

Jj'cu Jíújj

. ¡ L Q 2 L . J ^ SJ'OJJOJ JLAU. ^O > J U ; 2 O

. J & A a o JJVo-o ^»ajfco Jüo

W v b - - jja? ^oív W JJj oó) jN.rk.

j ¿ i fc^oo)

v s j t ^ a o . JjjLooo J¿-lo 10

Jjo)

J k j ^ V ^«ULOèuio .

jjb»^» J p a - o JÍXJOV j^oo) ^ D Q J - ^ q j o o .

vo,.tw

J W o . ^OV-ío ^ í ' / j ^ o ^ a ^ j u í •• ^ V j j ^ J J „ o t o W ^

. OPX^ oo) ^

ioj

Jbocoo

j f i ö ü ü o j Jï^L .AL ^pot ^ f r )0X0

90 B

JJj ir»

Jj^V . ^iüoo joysa^

W v ^ - o . J k ^ o Jís¿a*

•2>/o • W J&Jiop

• Ji^vV

JLÜs.j J j o j - Ï S j JjuV ^ o ^ j

JÈ^LÌ. Jj'/fco ^JCSXJJ Jaco?

.JUL=>

5

. JLJÍ^cb

J j ^ ^LKju

JJW j^ax

^ 0 ^ 0 3

0 / 20 OplJ OO)

jj/ . x o , . \ \

JJj

. ^Q^voomu/J y o / j JJO./

(.CD) Èsl/ \=i j j OO) y/ |»í/o

OCOO .

^GOÏtb&l OO) oiüD ^fcütj Jfcooj ^

-O)v j k s o j JjJV jjoa (0)05) • ¿ i . -O) p jioj ^V^Vo Jiolsco

JVljO

. op'X

20

. ]Í02>^2l JOjLj

^ N j l / j jsoo . jxSDo/ •:• li¿¿„.J ^ i .

. ¡ S S - ^ O JPlJO JVOLj JI^UD

j - ^ í o J200/I.0 J i ^ y ^ o

uoioW;

j^»

. ^ n o n a ^ f p ^ , 30

115

y 26 — 59

\ii~t . J j o o )

^soj I »

.

)haioS

. ^.otl^coîko op> I^^MO J-,3OO ^ V * W

jjûJ»

Ji-X .¡. J & ^ ï b

^O ^ O M A JlQ¿L p

Jibo

. ^ o /

• JfcoioV

JLojid/J ) P ) \ . . 0 > ,

.li^IavSj

(g»

o/ . J L W ?

5 J l Q ¿ L o J O O - J l L t^l^OJL . J j O J O J j O X O o / . ^ C ï . I d o / )

p

|bo

Êo/ JcoJio j Ä « .

^ofc. \>.lLo Jyn ^LL

.

—olSl

89 B

^o W

to j . 0 ^ 0

^aa-o .

v^S^aL vo;

Jkooj

y j / J^oo/o .

^J SiQl .

j j W.O) J w o

Jlo/ C^X. ^ U o

ooL

r>f-ooOi-N

. ^j-CDiLfcJo

JWK^S W v - k . ^J

v£»-V2>î>J} -OJIO < Jccu}ï®>0 JçCÂ. ^p-^O?

vÇCO^llMJ

J3JJO

)0¿0

^-¿o )OjX) J»QJ

JiDO) . J»¿> Ja»

^o)^

]jo J a ^ .

)2)»¿o

JJo . v fl°>Y> JJ J k ^ o v â o

V^«»X

Jx>QÛ) . J o r c o s

I ^ D -2)/

Jjüß ¿.J )]ö i i . » Jtu-^as Joomj -Û(?))O

^.j J X

. o A a

.

JU ^ è »

jjô J i b

yXoi ^po . I v . ^ ^a/j I J L » ^

.

Jîs-i.'^. ^ j / « s ^

o¿ .

yçZw

. Ji&JL JVo) >50^120

Jjo^è»

JJLÏLQO ^O

25 Jb^iO ^ r i j M

.

P+O yçÉd^aj

^io^tao

. ^ p i o V j

.Jciñ»;

^

^ojí^J JJboJi ^ ^ w f e » ^OPICImS-i li0¿J I1201

JJ ^ i a . I&J. Isió ^ o ö t j Jx> JfcôûJ

20 ^ » J j o .

Jjœonzi

J^oo . — l î j ).. « ^ c n JJDOJ. JJOÎLJ oo» ^

^¿¿O . .

^o^.

)61~)ÎOJ JOJJO . J/j ^iSJCO

JcOO¿\k£iO r

joys

jojdj}

Jv^? Jcoxjïol.

Jk¿2>/j OO) ^ 15 jÓDQ¿

Jio|

o/ . ysja

^otkao+aV .°>/o .

Êo/ )Q!WCO

JiA.

^.JLcut J t o v j o o

íx-^qjl JDouut J»o¿j

^.j Jpao .

o/

^

0(* J¥O>~J JÛXjl

jxa\ö ^o

^LLo

• il/

YI\

^ .

A

Jfe-jk^ Í P ^•»èJbJO JX=

ISLfc? t o o . j & s ^ V ^ jCLOJI

l o o - ^o JJo

^o JJ;

^ojlo

J - ^ 5 o/ ] ¿ / ) ^ a j j JJ» ^'•¿jfcao . JèoîoV ^ . o ) ^o ^ j l ^ i î s j 30 .

^02UJ H*

011 A

J»0

.

^o/

^ J . J i ' ^ j o/

ly 55 — 59

114

(OJ) „O)0W?

^j^LÎSSC J ^ / j

jLrj .

JjO) .

^vo J W ? Jj-/ • J-i'oj?

v^i/ JS010 .

. Jicü

JlA. JOjß

jO jlioi

)0£00 "yn JjQi ^.O) ^00

-¿otao . jioo» Ihcsi Jjcu t-Ar>

. JjOL» ^AojA. I—.» x 2 5 0 ^? J»-200 . ^oL ^O JO-VO 5 vglO)-,tYl^ ^O "^Aß

X-JUDÎS» Jy^O OO) J»l(S JÜ/j

);tn~i oot ^o yàs/j (P)

J ^ o o . Jioj wO) LcA j p o p a i

^JO

JJ}

(—») (.) J&^ÏJ. " ^ O .

y W o )Oj

yoiOM JJo

^ C O i JJQ^J j^JOJ .;. JLlJJ

J3jj JiS-o^ ^ i o j o o \TlOÍMO

^o^j

. ^jjO^S 0 ¡ . Ju».j

in

v r ^ ^ O ^ O . ^OfLdX JjuL C^VO? fa'?

o / ."^Ctioi JiûD»/ .

Jls-coVl.

- 0 ) 0 W j ,goW o / .

Jioyo . J2>¥ ^ o ^

o / 30úi-¿00j Jo»v¿ o / . J^2>

»OfJJJO .

vp^ï

^Otüib

^J >Ao) . |¿3J J X ^Xoj ^ ¿ i O .Jjoiiiûo .^ojj JJj 15

oivoao

W ^ O

j2>Vo

.

. jfco^D

^

J»a~ JÛ2H3D . jioo) ^DJJ JJj ^AoJfco

^J uOj . " W s L j J » A V ^ O . v tYOQ^ 8 9 A OtiüS^O Jv^k.

• efrloi •

^p Ji^jjioo c*Aa(7)Lj

. JoiV ^ o t - ä ^ ^ ^ o f c i o j J200 . 300Í0/ OJJS

JLO jaoju. J f t ^ s

v >°in

JÛOO J^o-o . Jt>o\o

Jj'Q«. JJo . ^.OjSl ^po^o JjIS—^ ^

•:•

-JJLISJJ OO) ^ .

. . Jjöj

. Jibj

0 / . Jnfco J o l ^ a o v^fcoo (ics •:•

JlD0)0 . jjQ~OJÎ J-^O ^ O p ^ - ^ - i p o ^J?

20

u0|0W)

^.»fcjD jßjlj j\Y,\

..cplfea; JO;) J-XL30 . ^pioSy

. JcaoVoLj

vi»\o

JJCO ^ - A ^ J J'A^OJ I—2ÛD ^.OjX

JWo . ( ¥ ) J-^ou

ci»^.

^.J b j /

^¡^JÜO

25 JLJV—/

. sJOO- '^Ax) j..\vi2i

JA»? J^l/o .. )2L¿ Jju2) 0 / Jv-oa-j ^0)0 J-Xû J»S o p l ^ à ^ l o »ooLo J-oQO «aoolj 001 ^ Jib so

113

iy

OO) y^O

JxJqjl ^ ^ Í O

. V s o

J»V

..

y ..«v»

5

/o .

, O Q > , JJ s^OOMJ )l..-Q i» O . J S y o JJ (di;

j.^-i 3dq\jq2lqo/i JliaoA

J20A Jjuí

jpo ^o jvc^.

l>*~¿ •

o/

. ^ j o t a i

^

. y . . «VIO

J¿2Q2> ^ « " Y O

»lio

. -oitA^

JjV? | a > » 2

^J ^ q ú o

J^iojo ^ p o j

^.j

. ^ o ^

.

. w

J

Ja-^

r

i

ir>

n

o

oo)

.

ygo^ j. ..j ^o jo*./

S^J/

Jj.

/o

.

JOJJ

^ . / o

rollo

JLfco

)oij

JJjvSo

. V^O^L»

J o o m

J^s

. JJ 0 /

, ^ipi.

|»ilo

v>°>»-l

JLOOD )Cl.m

ooi IojDJJ

J^D-O

. 0 ) X ^ x s i ' f c j ^JkOV

^ J

JiO./

jjotioa^o

J). m i ^ ¿ j o

^ " t . c p o o o a / ( . ) JJSO) JJ 0 / " "

W

j .ti

JlSO)

l!

^ o

JHS*.OJl2u.1 O O)

. J f c O ^ Í JfcOJ

0 ) ^ 1 fc^/ ^ J

. -oio-^Lo

.

J ^ X o L y 001

^ ¿ O l V j ! - / ? Jo-,Jto . jbJL 0 ) \ ^>0) . ^O0)J J p L \ o

y. J»J

^oNajo

Jfc^vo

. JV^Nj

25 ^ O ) J i o p j JA¿-«aD J ^ ^ X o

)••

.

^ ..,> ,1 v S l . ^ - ? U—

ÍP? OO) ^ O

JVoL ^

) • fi « J ^ o a j v Q ^

.Jx»

)yo\

r^*-?

»d -O)

•JLQjfco 0 / •

JJ ^ o

JjO|VOD1

001

J ^ - í ^OJ O O) ^ o

J-.aYl 0 /

)o •

Joajfcjo

/

0 / ^OJQ2icd/J jo\m

j t s . o .i-Vi . J j u ; 2 > j

¡A*./

J- V o

^ o

v

. > § o ) L o a c o ^ o ^ ¡ S l J J ^ V o ^O

. ^ o

i

OO)

^a.ojo

¿SDD . 0D;3

x

,001

.

JfcJio^

y j s J^joj

. - i » o

v

I ^ W • ^-JÜO

x^S^kCCLIO S

Jxjju

.

. Jju-J C»!5ooj ;2IÍSCOLJ

.;. ^CoJjD J i 3 0 ) 0 .

JJo s$X5HO

o o ) s/o

Jbal

^ o J , - JJo

Jj-íio

10 ) ° l \ . . O J L

.

^ o i

^00

LO-jj

^ . . o - a ^.fc-i-co3>/ o l . j ^ j ^ o ? J f \ f n ^ o f o N . / ?

)o*o JiÍIqjX

20

51—55

Js» 0 ) 0

.

(y)

^

) - i \ ~ - > JtCLo¿L . . 1«» O j o fcjiw JjO)

^j^Lbü

J i a - ^ O Jü.2>

JJj(OtJ)

ly 49 — 51

112

Jtaooâ JÈOlOv^ . jlsiàfii

s^a/ J a y IL~o Jytvn

J j o ^ . jfccLoj

jiao) .

.^iaifciDj

j s A o ^ ù L ^LVL » I s ^p J ï o j j

-x^-l/ v A . J k ü o o ^ jïojy . \\,Ma\

jsjj

W J k i * oiAo ^.j JLÌV—r7 • -^a^Nûcu Hj ^ o i J i ü j ^ o » JJ ^p J-,3}

JJ? •

.

W Joi.Aa'ct

«oioWj

0/ . vooi&ajxo JU^p

s2>/J (O

^ j X o n o . J^oj 5 Jbciûj

. JJ.yO -0)0k./? 3 0 0 ^ 2 0 ^ 0 3 0/

• vÇOpatU JJj ^Of^i-J Jx» ^0 xÇfcvJUJ JDJJO . j»QO

. j\oL

A .

Jïojj W

J20

J20 Jfcöüü ^ J s / . Jyoj Js>»/ Jiii,. ^o Js*.} 10

JLjc^J Jfco*,/} oo)

.

JLCL~

^

Jjoij J ^ I ^ r e o

V s ^ ^ o ) • Hxscoj Jyoj ^ o . J ^ b j o Jls2iaj J^jû/J lia./ ÌO£JOL oo) N/ .

>ÇO)J2D sÇjtySko

JJo . ^y'L

J20A

^xaoD? »fco ^ ¿ ^ b » ?

. ^oójj

^.j ^Xo) . ^ 1 •v>» o ^

Vx^

^oofo . sçotlopo/

^.op» J t o ^ i ,

JDJJ J i ^ l

(11) [Vili] sçao/ïu W o K ? J ^ J o o j j j JJo -fco/j V ì a

Ilo Jjtioo w JJj

ci

p b ' A x Ç I I ^ J J J3JJ

Jyax Jbov»? J/?¡-

çO^ÏÛJ r V o )

J5J) j ^ l t ì o

. vÇOfiX j 2 l i J J JDJI -O) -ojjo « ¿ x

)-,aso

JV

J» .

x j ^ - O J r - o / x^Û-JO?? M / N/o .

JJ¿j Jsj/ J|lj lo./

JOOyûJJ ^ JUÔ . V?!.} cxfcò^oc JJ/ .

m

15

ht/o-^L

87 B

.

JjO) . ^.O) .

20 wO)Ob*/j jksoaX

^ijJO JjO)ÍCL3 Jü ^ J

»o »A^o Jv^Q^o 3 2 0 1 ^ 0 0 0

^OJZJ )JO)»OÛ

JJj . J l ' ^ l lks>oX ^ p i M j ^ o ^ v a j ^ o ) } 25

. ^yiN-.I^o l^öo

i]/

- o p i sÇjo) *3/o .

. JOÜJ» Jbcu¿i Jfcoj

^o ^ j l ^ J JJ-QJL ^.j ^ O )

ÍÉwOO . ^w-t»? Joo»Volj

0/ . Jvo-0 I -fiV

JcjíIo Jr>v)oro o o i o . J...»\>o J!MO!.QOO -jOÍ JOO)

jKij ^ ¿ o J;^»-,

V s ^ |00) .

.

30

Ill

ly 44 — 49 JkiuoioJa

JJp

V

..«i

. » A » ja^JoLkso « s

° l \ O l l W .;. J v » j

•:•

od

^ o j JCQSVO? M ) J W O . l b ) o I . J y c w s JJ^p o / g Jifcu o / . ] > . r u ;

86 B

. ^ W l Jfcs^po J v a - o

J ^ j l o ^O.

J»}j ^Ao)

jjOÍJ. jOfo)»)

Jt»°i\o -o» ^ p . r n o

jk°>\r> Jiœojo „ ç ^ q S j

.

^ot

o / . Jj'a.j

Jxo/Lj

1»J x ^ l j

)ox

.;.. ^...JU.iStt JjûSo/

(o»)

-OjX>} J/CtWÓf' JjJQ—J J.. Ylf> W.OIOWj ^ O O - X l - ^ / . v^JOkl o p o o S ^o ^ ö a . J&JL . J y o . o ^ à u Q 10 l i b o . JUDO) (¿J-J J»^.O jjvoo ^ O M W ^

J L / j |2¡iLo \ v - I Y » o

jN.OlYl J £ j p

0/ . u O m W

^-OJ . V ^ Jfe>ä.jy
«y> JL)~ ^o

Ji^jk^ ^ a o V o

15

J f c ^ A ^ ' ^ i O 0»)

^ p i o V ; V n ^ ^ O ) • ^U

J^'A

JíS^V/ 0 / .JfcoioV Jfcj*o sÇO^ t ^ / j j v a j o — ¿ J L j ^ J X^O) yd*.}

^O)

^

Jk°>0 vÇOllMVÛ

^Vo) . sÇOt-Ô^J ^ 0 1 ^O vÇj/

^2>»OVO ^.J-s^SD» W 20 v§0Mal?

OOO) J ï ^ j J3J] •>

tySlio fcs^XJ

LoVs^J

N^V sÇCH^i/o . J j b ^ O i»X3JL ^o I^OÍSJÜOJ J í ¡ o o p

. ^ o ü Joojjj JJÓ jjo»? JfcsaOjS jLoVo/o . ^.fcwü OOO) Jo'ot

J»o .

vçLo^jo . J*2o*.

^úoíLtjj

1) ( « O J j u . m ^ J O . j L q j . . . . a \ J0ÎSÛCÛ0 . J J L ^ s Ç ^ Î S J 0 / . J L / j Jjvû 87 A 0 / . Jbvjcívo~ 0 / . jLfcj/j 25 J l W )Oj» 0 / .]]U5 0 /

0 / . J^SJ 0 / .

^ 0 ^ 2 0 0 . > $QikA. "o^ i o p o 0 ^ 0 o)A>o j a - j t j

Jbx»v2> o^i

„ 0 1 0 W ; 5 P O X o 3 0 / . 500X102100/ 0/ J»o¿j JN-jíqo . VL/ ^ o t ; ^OV—Í ^05 ^ S D jOyO; JO?) 30OJH3J J » o .

J»3JJ j L o S u ^

^o

Jpoö 0/ •:• v ^ .

vÇÛDÎLÎMO J è o o » .

JS-M-è*) ^ - ï - 1

i? 38—44

110

.

p )i>DOM jsüSwö o/ . j x ^ o / 1 * * o

J^o»

juV^

>O.Q1

J x ^ j s o . j x ^ j s ; J x i j /

] L . I j J^-ÍJ 0/ . iobj^DO . JfcwQan-l

^ O ) . JvAno

Jjfcoo j a X « . i jdStvi ^o Jnotvn (#•) ^OJ

JjVoj

Jfcs^j

JL.0 ís-I^ojl ISijO Jj¿otVo JjV

v^'«»

. —Ü p

JNÖoj

J a j i o » ^pifcoo . )Oj»j

S^oa.0 . >.i..»'oi J ; a .

-otoW} ^ i . n m JULo

5

VOV/ J..«V>0 CfuÖiO^

j l o ¿ o J ä ^ j ö vçopi . JJLo W

»3

0/ . J « ¿ s szo^hzso

.

.

Jj^Iío 0/

)o\. j i ^ v o » ^ j d o j

J ^ L J J-JOJOJ Jk2>«¿o p ^ o o Jsísj 0/ •

^^JÛ^J ; â O } (p) ^oo)5

Í2Q¿uO ofc* ^ O â . 0/ • O^. 8 0 J j L \ . JÜL¿

jjjiL o o L o .

()») ' ^ o

.

p

A

10 ^OJLO

JQ-ÛOO ^..,>>1

•:• •yfc.X..; J w M

p

Jjokiüoo

^^hí

j«»«^

JJL

jjö) "^ûIsjd )v>H y ^ a c o a /

0/ . J i Ä a s ; 0/ . J-^ooj j . , . v i n J v & s o ; J » J l ^ ) » | j o j V ^ J OO) v/o . Jk*. ¿ d ^joéjo JloU

. Í ^ o j l v^oj^s

JfcdDuisv Jv-j-j .

^¿A« p .

cyi^/o

]Í-30) ilo 0 0 L

^o

p

Ja2jV/o

^jö) >çop

j"*»o KV

j i b j J¿OQ2D ) i ï - / o .

J » « * ^ ? 0/ Jfcojo ^LVL

.

.

)ox 15 JJqul

J^aXO

v«jOD

20

joa^jk.

JI.Ï3J j i ^ . ^.j JJÏ-/ y»O •'OO ^

^ ^ . O

^J^CUJ

(>^D)OOm/ •:• ( J » ) wòf

j S v ^ O 0/ .j^JCOO )Q^QoI. p

^¿JO —Líj •:•

oiV Jxsiisjo c » ^

jjs^iM v í ^ l i

j y O . O 25 Jjsjlqa^i

^pu/j J j W i * - « o/ J ^ v û x j J l a - j o

. J».Q¿0 JOOJ

o/ . JioLj ib)J )Qa£3D

o/ . J j ü o j K ' l o/ Jjova*. o/ . K o l s . ^O

. Jfc^LV- l-^SO o/ . jífcü o/

Jfcooj O/

o/ . JjOuOdO)

30

109

ly 3 3 — 38 85 A

^jajaj} |U-2»ÏSO .v^V/

l^io . Jn^poj

om^Ï ^o o / . o i f c u a ^ j U û JOJBJ »O ^ ^ i o j ü o

j-^Lo

v

i—i ^è^o? o o p / o •

.

^ü/

5 ^Ot-A^'

J~jüoo

JJÓ J ^ j l /

)OO)L

J ^ Q n o . sÇO>\ J l Q ^ O );.,«>CO

n.

9> ^ o

j^a- - S i \

oo) Jyiv ^oo

Jj.*t=lCDQ2? J i ^ . ^ 0 ) 0 ^ 0 * 2 0 0 Jbdod^j jvm. uOtoW?

^p J ^ o / j

^O I j i o j J.. • VO )|_2LCDJ

.

J À b i-COA.? J i a - o

)S>V (Xi ooy/

o/ .

)jOj ^UJÜOO |>00»Q30 . j— Jjo) . g o t t

•:• J i o ï a ~ ^ ¿ 2 0 J j ; - /

. ts.j-ajL ) £ ? J i o U j » V o A o - a o 15 r p n OIVym 0 /

O^

j^-LJ. J u m

10 . i-jQJO/} Ç k ^ S «ÇOJ^O

J ^ o j o l o d o j j ^ a . iov>/ J A »

JLO

(o^o

JJ-j K ^ j 0 / . J j o j j

J f c O Q ^ J s ~Q2> J Û ^ S . jO )J°>Q01

^ L S I . Jfc^j 0 / . i - j L » )qa. ^OlOj.VO o£>.

JW

Jfcu&wj

Jj-Vo ^

^oioWj u O ) J i û . . a ^ ¿ J (A.)

j i o L j J s i l . ^ p i Ê o o . J l J I ä . J * » OMui V o

. Jtío - o i a V i . ^ o ^

V L/

. Jüoci~í\o

OMui . .on n - o o J i j û ^ ^ a ^ c o L & o

20 o c u o j ^ 0 0

. ,n°>no 85 B

•:•

•:• J » j o j \ . . - t r a o m

j j / o . JïAflDJ J..YIOO JVOaS) JiSJUO • .JbooM J a X û ] L / b

^.j

... JXJOS) ^o ^ I I ^ j o o o

^^jOjd;

^ t n b . l o e » Ico/l^o Jíccd ^ c o l

^iüoo

.

J f i o ^O Jx>? 0 ) \ .

.

^p J Ä ^ j u . I—VCLCO j o v x i p n

i~Jcoo . Njl J&s^pö v^Jk/o •

rpn o \ n O i )

J_2>.¿¿0

. ^.LVo

o/ . J k s ü

0/

o ^ l lis./; j . t n o n n

. J I ^ c q d K o woifl. fno].;o

J ^

30 . )lv>»20 j j ^ t

Jio^o

-2>/ JJ/ • -O)QI_JLO -O)OLOU.L

2 C D .o>CDV3 Jv^l-? o o m /

25

p

«o

jl

j j ú a ^ Jjöj

. s ç i i ô Ì^-^l. fcaÜ^lO .

j •-• n

\oIs2o

i ^ S o Jxuj -oioWj

ly

31 —

J j o i

108

3 3

v S / y.

J j o V

^

o o o f j

^ o

.

V J b

) b Ö £ u

J»20~j

^ n t n i i

i i o - /

r ç o f u l ^ /

- ò »

^ o

Jjoj

.

v N *

JJxx

. v ç o i t ^ o i b

JV

jjj

• >ço)jx>

x

.

^ o

J N j o V

) o x

JïXS-

•r-SLM.

JoO)

liOOlO

j ï î a - J

OÒ)

X ^ O I J

¿2>jüj

CYlV\

J » A O

.

.

(.;.)

J j J »

OÒ)

)JLQODQCB

[ f

o o p /

s Ç Ï p j o

JJ

o j - W ?

|2>'^o

. v g o ) ! S > CYiVi.

0 /

J í s ^ p o

j v ^ - o

.

u

J » o L

.

o i o W

_ 0 > ~ Q j c / o

&JL

^ C ^ ^ A .

[ f

^ . v c u

j f c À o

JJo

o>

.

V — 2 .

^O

O)QOVQ2)

3)

s / o

j -

r

) i j X o

. J , -

o

OVO(/)l./j

l ^ / j

Í O

^O

J í s ^ p o

i;

JoOMJ

.

0 /

10

) ° ° M ?

8 4

u

^ ¿ o .

J'¿2>

Ifj

N Ç j q o ^ q ^ a o / J j c c s

^ o V ,

J f c o v ^

jifltQDO

yi~i

l'AÛD

d o o j

^ A o ^

. ^

^.Vl

. L t W o

j i o -

Jj-/

• o p a o ° »

L - L m

JLÍ.Q3;

J j o ^ a

J L í q \ )

... m Y>fejoo

J20J

O ^

^ o

0 /

^ p

) o \ . . f e j o

J f c ^ c o i Ä o o

.

J V o j l S

l a ^ O

yD

CHQS-^3

: o

^

0 /) C l \ - L / j

J A -

) j í s m i

^

JXJO

Jv-Is-o

^ o

o p a j j

: ^—JÜOJ

v

. . « i

25

\J¿>

isa/

o p /

20

j y a a . . ^

)Qiu

JoNccl=>

0 /

JpLj

ilJLo/

J L O ^ J D / ' ^ »

J»L/

«

Jís*./

*

.

^ / j

j o t o

0 / .

• J) •

i

j . . « y » o

J

o í

J a . * 7 o

/ o

^ p u t s M j

U v i f ) ^

O ^ y o j

l

«

jo] ^O

*

o j A s

0 /

) 0 £ ß 0

J f c ^ p o

vi

JLljlo/

J c o v ^

^ J /

. í a ^ j o o

JcoiLl^o

J û i o

.

. j n

)o\..xn

II./

.

Qpo'10

o o p / o

*

OÒ)

J i o , /

.

O Ó A

- o i o W ?

) W

. J * D ¥

j j o i ï o o j

y / o

.

.

j j j »

.

JJÏ~/

J?»o

s Ç O W D j j O

. J100)

j j Q ^ x ß

.

s Ç o ^ o

j j Q Z Ü Ä .

Jioj

/ o

v

^

) ' A c ó j o

o o l

J20V

JjÖ)

JlOO|

^.LVL

v ç o » j o ) i a r 5

^It*

O ¡

.;. J « > \ . . i i * >

j » V o

5

¿2>/l

JJJ^L

^ Û M Û O O

.;.] J j Q ^ J j J D

nÇÛIsûûjj

J j o o t o

^-OjX

.

^O

J l o —

0 * 1 »

^

^ o

JjO)

J j Q ^ x j á ^

J K ^ O Ó O

JJo

^ a i L L

^ . j - i - t o o

^LVJL |>jjL V QJ.Y>? l o ) ^.J - 0 ) 0 W ( . ) J o o ) S^OOMJ

r

- ó )

) L -

^ o l j

30

i y 29 — 31

107 ).mntYi\o Jjo» . ^ o o o o t j opofco

JJ-jI^J

JJ.'sV

JiLaxi Jjc»

o/ Ì.V3QJ ^ v ^ j jdj) JJO . )- t .°i> |s>o . ^ i p u ^30)

^VL 5

^OJ . v^l/ 531!

ifccs ^o . W v - k - ^ » ó .

. JJONjo

J^j

.

Jjv . j&J. o/

oo) ^ . ^ o t i t o ^ . ( j j j ^qjoo

^.oA^-

. x^cxvj; j à j j JfcJio J k J j o p |LiA ^.oom JìsooV

Jbooi .

v§0)^05v2>j

jJjj dOjjo . J^pD ^ o A ^ '

.¿ot\~ J » o l o 10

Jju.Ljo Jfcu&J^

JkoìL .

^ojAjVojao

^-^xxd/o

^oi&vCoy0)^

Sìculo

Jjoo» . •^X.Ììooj ^ o ) ^J-i-vS

Jccu^

^o ^fcs- - 0 1 0 W « o t a o ^¿Qu '»ffisNafi..

. ^Vbooy J'^oo 15 J » JJj

^»i

ioijp . ^kjk

I. W

jrx./ Jjo) Iqoa^j ilio

.

J^jl «fio 300 . ^oilò^o/

K Vil

jOfO jzìS^. ^o

^ « ¿ S ,d

. JjlIXOJ *2>/} J n ^ . JÒCì-JO J^A. Joò) Jj^S ^OJ . v Ol.l ^ J ^ i J . ^jJUD -OOJJ )tSQOV°l\ sg.^All ^Zlj; J*5 yj) jjv-/ •^¿¿oo)

reo

^ o p A v JL. ^jaoVo

Js-^, ^ y i . . »

J i s c o ^ . j a ^ J Jfc^^ao 0o

J ; y ì .. -1

J0Ò)0 . j a l . J ^ ^ . ^

> y>boo

J/jk2> JijLo 0 0 J^cu. ^^coVLfcoo ^ o p o Joo^j^^oo . ^ ¿ J L . JJ »a j^smo (U)

^ p ^ b J D jjoo» JjlÌLOJJ ^00)J yt^i-if»;

^OJW?

J j .

JjjloJJ ^ootj Icdììmo VaV

i y 27 — 29

^o

106

J W . J-aoj i t o ^o J ÛL

J^VJL^p JOVS

^ . . a * » JJ ^ p ^ ^oj

Jidkj

x/j

.yfYMY) [\< ,pr '

v/ . o ^ . y o / 1A¿ J j o ^ Hs-Ji\o oifcoo^. ^V»/ )ri re> Jjoi . J;

ra

(—3) 1.0,0«. ^O -0)0k./ Jbs^OM Jj2>j I'D . J0Q2ÌA.0

o o l o Jiooaj jd;-2>J J-^oj

JfcOOM J o j

~0)0k./} 5

Q)O|\..0>\ J*5,XO J/jLj j ^ O j t t W

. ) j 0 \ . 0 JOijSD JJ ^po) ^ . / j j ^A.0) . JN^QJ

opt

JiSkflQÎD

v J/jO

JJQ\.,O , n \ o n i ^.j J20 . J»— JJ ^oiLoJ/pi} J»

J . . . j / . nO)CUCTv'.Y>

0*2J0J **âJJj Jpo

JkSfuN sçfco^jjo . Jfcöai LQ^ Qr

^OJ

sçoop;

xU

oji ^.j 10

. ^.ojx^aj j â u j J;\ra-> Jjo\.ja; NÇVAjj v"> ¿,!-/o .

«çaL'tSNi83A Jvoj ^ . o » jojjo • jjJLOOJO

Jès^ì v a í o o ) B \ .¿ot»Lj

} J-COi^^ï ^ÚDÍLbüO

Jil

^ . Jkoav^ ^io^.JJ

)OJ> JÈÔÛJ JO ,

i^Sj JJj oo» ^ o . ^ j v » / p o / ^ . j

)o,s> 15

.«) JJÔ . ^ L ^ o j JtSJtaVj J i o a - j . ' ^ 2 0 Já2>/o . ^li^o? J>oyo

J a y JUo .

^o

• b»

Jj^oj fco/ ^Qûa-J

Jji¿ ^OJ

)ooijjo ^VJ? JJ/ . j J . ( I s ^ o ^

^1/ v â o j y j

^¡>-/o ^VbJOJ JviOSO . JJL - s ^ » liO) J ^ j JvJQi- .

25

[Vo..«.0> JoiSÛÛ^l . J»QO ^ j j ü j ^LSl JjQJt/o . ^30) x.'CI.qpi

JJA^Jrñ.fi-i ^ . o í ^ j ^ ^ i ^ c p / -91-oi J00MO . ^ o i Joo) Jori . ^ t i S o .

¡s—1. JIû^qjo

vçopij Jiíx,/ . ^oV 000) JL0V0/0 . ^.Iwi ooo) JjlìLo . Jjüq Joot . )L,'~i. cr>

w>oó)

^Q). • .V ^Al. «oo . JsVo^ VÇOOjj 30

20 — 27

105 JlWí-/

^O)

. V ^ J O

5> j j j L Q o i .

J L O j J ^JO) |~jüoo

)..noo

^

|00)0

^

JLoí-jo

. Jillo«. ^

(bouDoVo . dOa*«-o

5 J»A

)Oj» O/

. ^ O ^ J L Q

. q v q \

Jx>V VOJ

JJò

too

wO^^JOO

W.V*. o o L

J » a A o

.

J^a-o

JJ.0CY110 Jui.aa.1

^O )O-jx> )oJjd

oj.\s

10

„ O p O j l JlQ^I. p

)o\..Yt

jN^sa ïjoj

15 ^ ¿ j Ó j i l o j L ^ a

)Qi. j f c c ^ V

JioL

Jaso/

.

- o ^ r o

jÛOO

.

)ox opon

Jis-CD»ol

(•v^-J J ^ o i o

20 (•:•)[? Jjo']

•:•

Jx¿o)V

I Jo).;.

vÇO)^

«a J ^ v o J»¿ JJo

|ÄloL\y£jß

JjuS

J'^2 ""^D

0il.0)..«Yi\0 (•:•) ,

)aS~b!00 J^Oik.

¡ W

(v^) (jO)

. )Nco;°i\

J J o JJ ) 0 j X > 0 . J c o a f c a j ( o p ) 0

| i ¿ 0 ) V j J - J Û S • °>( O..Cì XYt1 |>Q3 Jfcjj

^ . o y y n ù Jx>A

. 0»l«\.~a

^O(CO)

J O O ~ J C JJOCI.VÌ; J ^ V . . l o o t

«ojj j.ono-f» - ^ ¿ o o . J~Lii

^

v

. ]ioû

ji-jVo/ j O O L j

jio

o^fcs^*./} Jjoo

«3 K V

Vs^OO)

J..«vpi

J j Á } ) l o J ~ 0 J ú u f c ^ J V o L j J i i l i O J ^ S C U O j i l a * . .;. J j u l b « . ^ J t ^

k V

Jyo~2o

|Êoojl

Jioo»

^pifcoo

^OJ J»o

^ o

.

Jill ^ o j d o c q S

juooV ^ o o

JJj J i a , /

OO)

OML.Í ^ O Í L / j JîOO . Ot^A. ^

sÇOCrtliuJ

>jlo¿O Jîoïl

k.J.ojL (os) 0)\

JivjQX

. ^ L i o om*-» JJj'*2o j o s j..?>o\jL W j oot . |»a'a\*. ^ j i q ¿ o jso~jk | A » jN-lj ^ p i i o ^oo ^VL JVo] o/ 0 ) 1 ^SO) JJ/L ) o x | o J 3 j j J A » o / 25 J f c j O Q Û ^ » o^. ¿ O I 82 B J^.jLo*. I - Ä Ö O 0 ) ^ 2 > 0 IP) vçoojj j t ö x u j Jiojy )J-j J m i ^ ^o JadV . J l S o a i j Jjid« jlxuA. | » a J b ^ o v ^ j W ^.j JopM . v> °>\ wO|

30

jfcjöoo

.

^ . o o t j I x j j i . INTYDÍ ^o ^ C O J O

yS«

^ x j o N j l ä . J f c o û j ^ ^ JooiL J ü j j 0 ) 1 . 0 V s ^ : oot Jfc^ls^ j i . n n ) a l J j o i ; ^ ¿ i o : |xi*. ^o ; o . . \ 2 6 1

104

ly 15 — 20 (»

-o)a¿cúlr>

3DOÍO J¿CO J ^ O l t Y l / JLQ*i¿0 . JjL\¿ J ^ L

J»A

ov¿

« v i i Jju.QJtJ OO) y/

JJ^O»

^piN^o . Jvstxo ^ o M o v ^ j t l f c o o . y - L V j ^ t » 2 ^ f r * 5 •:• J>»«N°xy>/

-0)0

wO)Q\I )Q-ÛOU.

-OJ) . ]»QO

JíoL V ^ J O ^ . » ^ J OO)

^ p ' í i o ^00 . J c o U JjtLlSi. J i a i o o . l ^ i o p J ^ L j

¿solo . J l s x o i o b . ÍSJL-J Jfcooj ^

0/ .

Jfcoo)

^ioLLo

^ ¿ / o —li; J J j ; 2 o

JioL; 0/ K ? jaíL 3«

ly 9 — 1 5

103 , » 0 ° ) JJ ^DtfcO ^OO . J j o V p

|a?ioYt-io

¡W

|20¿J90

JcoJ» ^ o i ;

•• : ^o

Jillo»o

jjooto . ) ~ > y i

cfa

»fco ^o JjOjjO J»o-j OO) ^

^oo .

) S j / Jboio

JJ~o ! W

J 2 0 A ix)iJL j i â o t o .

J^va

y i

JjoJ. jis¿oA

b . . ,rr>v> « o • i û V

Jiaoto .

Jlal. ^ 0 ) 2 0 0 2 0 k ¿ 0 * 0 . JVQJLS | Í D

•l A x o

Jo? K v . ^ > 0

. ^ O f V S l ^ J JJ? b j /

8ÜB

JfeoS-v. J ^ o L

.. ^

Jiii.

^ O M J O ^

i^D

j j o JVoLj j l o ï o /

wM. l ^ / j j

Joüj

Jjo .. ^ÌSJL 0 0 ) 0 J ' A S O

IOjüqX

. Jj^i

jruoj

J^'J-

O) 1 « \

LVl JN^O

^ - » J

. Jeep

OÍS. O O ) jJüo) J-Jûô

^¿A^O

^¿io

P

OM^'

. 0 •..«, p

.

-ÍÍSJt/j

OpDOfiO |>CÍLo

J»Vo . J^¿0)

-o)oW?

o i l ^ S ) JíS^j

\ii~i

. iûDVO o j o 81A

-oioj?/

s2>/ J i a o i o . j -

^ X o ^ j a

J^A?

^^aifcjo(^) JDJJ

Jco/iooo

Jè-i-

O)A ^ o V i-JCOJ 30 .

liaÜJDJ

JJJ

. ^VSOJOJ

ojo?

ojo

. ijiíO Jj»oij JiS2l\û

J'^CL-

jmm^/M

i

J2>v¿0 . i j i » J ^ O - S

Jicuo

J ^ S o

JLCL¿

- 2 > / • y o - " ? . ' J . . \ y i o JasoLo . J L o

J r / JJx> o r o L

r

Jjui

JJ ( ^ 0

JJo . J x s ^ ^ A o

J^O-O V

. J»OLJ

(W

•• : J » * ^ .^àoj

° o > sí" JJo )oJX>} OO) si

-OIOWj Ju»V

IL/j ^

JJ^J •

^p

J^Qi. 0 / . J k u O í O J L j Jvm» o l (.) ^ O f t O k ®

20 ^ U x x >

J¿~COO

v / o . J-OJC Jot»!. 0 ) D ^ i O M JfcOO} s3>/O

JJj JI.0V0JJ . J L o x d /

25

.J JVoL

. l l ^ ' L J v o j J y - j o JooiL J o f c c c o o

10 . J i ¿ L * J ^ c o j o N c o s .

(-)

JVoL

JÄ0DJ J n o v ^ J f e u t j J » o X o . j i ü o -

^LVLj jNxi) 0 0 L 0

»p

-¿-à—j

Jifcjoo

I^Ilj

Jl&JL J ö ß

15

OOO)J

J t O ) ^ p í f c O ^OO . J & J . JfcOOO. vÇO^Xv N i /

yr ""w 5 .w

JUÒ ^JJL ^ L V l - 1 2

JjJ.'} JüsoL J j v - ^ o

^ O ^ O . ^OIOV

(r)

J - ¿ (O).)

ly 3 — 9

102

(?) "^iO .> W t j ?

fa*/

JjL2Q-J Jl^M J v » - J Jk£»;3 Jfcö Jjo

^psaVbjj J&Jl Jisibo- jOyû JlVoJL Vv^J 2 0 3

^ p jJfcciO^

^ - / j jLVoL

t ^ o o j ? ü2»(/)o . JVoL

(Of) JOyOJ dOJJ JbCSDÍj JïoL (.;.) )VoJ. N ^» .. ^ a c o oooto . JlVoL

v ^ . JöO)

])o v^oSj . J k a a i j y^ca.

Jls/o . ^.Vfcooj J«M» ^o o/ . J i i o o j o/ . . Jfcoo;^. ^JOpL JJ ? (O) . J ü o o i j j o ] \v£x>

JJo JJ

V^

. ^JJL

J

^

o

JL=i ^o ^VQAJ vçoop

jLVol. -°>/

Jjao) . JfcOD'A 7'J B J¿3 .

^ ^ q j JVoLj oo) ^

JLQ¿O ^ o a ^ o

.

.. v>

^o^soj i l o

JDC1-JLO JL/j O/

JJ.ICY)..Y>

. Jooil. ^ Jai.'iS ^ o

• f f l t ^ O °> J^OfcjDJ Jv-ÛA. ^O

. jLaw- ^ .

^ ¡W

(0 Lovi?ci!o ^ ¿ ¿ o V jLoaJs. Jxí) l ^ n s a o . J^ij J;oj v/o

[V?] sÇL^-W nQV,CII? yOj? ^VO» •:• .

^ot;

]'ol v^J^o • A^fiooj oó» j b o n j 0/ *.oioW

. Jfcoai Iboxs {o y/o .

Jvsj Lcl-j Jxoa.j J a ^ ^oj oot

Jbocoj jfc^JI./ >Q¿J3 JfcoSM i o p J;OJ \ û J J W J^jj OO) ^/o .

)?o) ^o

\>i~t . )i.n.; JfcoAi v/o . JioLj

Jfccaúí v/o . N Jv^>? j^-Im? v /j (—) ^í-joéooj ^Xo) .;. JVoJL vpj-^jíM JJj .;. j i xa .1 J a » 1? J_x> W JiOJ I » . ^JJLO Jyo&. ^ p j j ]ÍS-Ü2lj X Jí^DOp

30OÍO 80 A

.wXPQS>/o»

. i-Yl^i V i o

j l ^ ü a j ^OA ^pO)0 .

^ O ) jo^Lj JVoÌìs. sÇoji. fc^/j „01

dOOJ . vQj/ ^CÜjLj OO) v/o • ^WaS/

JJÏ-./ .

^OJ jlq¿O J.yi^i ^ o ^

3001. ^nn-i Jjaoifcoj JJo ^ai^oj ^.o» JWo&. .¡. JJLxb^j jN-siL Jtto .

Jv-K. Jiooio . Jlscn °i m °i-iO . JüsoVj Jrsooi

101

ly 2 — 3

.

o ^ . o ) ^o

• o M u í } J~ccoj y ^ o t s ^ j /

Jo»0) ^o • o p x j j Jk&j )Oj»

JJ/

j L a a j o s o • o i v ^ ? j^o^o

)°i\..n«

1

Ops Jj—isiD .

V s ^ Jjo •

78 B

y j - s ^ ß JICLw ^ o j ^ o o . ^Nsaax» JJo J j j l A ^JO) ^ o o t o . J t o » o 5 ^ ^ J O J fcü/ J>~0 • Q > V l \ - >

^ j k »

JJo . M t y

ty

J'OL

^jQJLO . i ä ^ J |=OOÍ1 J k i L o » y.,1.00 . »a ^ A o V u ;

^ - ^ S o . ^o» ">\yi

^OJJDJO)} ) l o \ . -Tip Jjjl

. JcLnA

io Jclo — k S l .

^

Jaao. j — A . J ^ j

J^jj^D

.

oiLa!V JVo3

^jo . Jïcoij

^o^oj

J-^co

Jliv^jj " ^ ¿ j o . ; a ~ / L o • JLas- ^ o A fc^j

-oòij

J i i o o j JootLo .

„gyi.rofeo o f .

KVL

.^ASÊo

^jj/ io*«¿ O/ . ^ o t b j u ? . JYÏ.ctpi I — i > , o i o W j . g o o j i a o Jl

.

J » û i . j J l — Ï S ^ è J O JV03

- ™ -> J J — « 3 J&.V03J

^ o o i

fcwSJ

^J—J

OO)

. JWK^»?

20 J^ofcíoj o'o) J&-VO?

. JVQD

. ^XL-bOD „ o ö i

,s A

oò)

^

^oL

\U • J n v»o e n

^po . VJÍ3¿ Jv o i s » ?

oò»

o ó ) J»a~ ^ o o . ^ . ' • ¿ o a J v o î s » ? oò» J-;2>ao ^ o o o»A j i o ^ o L

^o

. Jnwim

JJ^ . j m q 3 6 j o

. V¿a20 J f c ^ A .

JJ*

vooop

^ o ^ o

oA

W

too

J^SJ ^ D ^ Q » ;

H/ '

Jvokioj .\\.\> s5>/ Jd-Ars

JJO)»OO JJj j i r u / j

K.OO)

,3 ^oj

opt

« A ^ j j L i o b Jio) . ^ û v a j

Jí^. .JVOSJO Jb-VQ3J

30 J.VOO Jl2>/o . J " "

ovo/

. op) ^..«..tooi

JJ; Jt^Vor>? ^2>/o . J j o j q ^ . ^po JVoD3 b o /

.

j L j - A . sçJI^ÛXOÛ

o/ .

. l^J^ o)A ^Xa/j

25

v/

JvûîSJOJ 00) O M » V-b-O i^OJ JJ- • 0)LOJ3D/O J j O J

OM-» v f c - o

Q\

Jjq^

Job

JJ-o . J » o i a j j J l o -o ..i?

W-*^10 J - * c r u '

^»•Sj J»o

n»,o

^O)

op>j

^o

is K - A

v

^.O^'^S»;

JJjO .

^O J p \ Y > Jü^VQZiJ ^ f > )

JJjO . ^QJÜß

ly 1 - 2 jûjjo

^jot

JJ ^cmLq^Too) j l ^ j Jaaoo .

|2>V¿ 0¿ . A » 0 J 0 / ^.CHS W J ts'A^ ^jsj

.

J » » l J-X5.-0

JJ;

Jji.c\°>o

tao»

Ivxi^jo Jïl^j

. ^ o o ^ ^ « . o ^ X c [f. dri.] jVL^o

Jlíó'CL=s}J J|^Q-CO ^SoL . j-ooifcoo . v>°no

vo°)i

JJo ^ . o ^ y n v f r » ^ofiY) J ^ . n ^ o Jokocoi

W

j u t o . JoKûo ^o ^ ö o . Jy3QX oooi> Jx>

. jcocD ^oo

j'^aoj Jlrsj ^o ^ o i - i o o

. JJOJ

.

,)OuVlJ JOJ) .

Iioyi

Vs^

^oö) j i o ^ / j . ^ ( p b j . -,cyi\

.

^V/o

)om J k o

.

Ji\\y

^culj

r^-?

.

^ O ) . ^ O M ' a ^ W (N.ÏOO w^^DJ OO) ^ O JO

(-=>) ^'¿joisxio Jïoi. ^o

.

Jj0)0 . J j ^ C D ^ r>

Joojjo • o)Icuci^5 Jo*.o

-»s JioL ^ W J j o j \ . . j i c o

Jv¿Q~2>

.

JJj

Joojj . JVoL fcöa

y;—JÖ1 I k ^ s o

IvOÛTi

^¿JD

)ajD/

J » A JJL—

JISûd/ 78 A

JjotA. 15

^Q|Jfl"'OIO .

V s ^ JJ • w,0)Q¿10) ^O

)OyJ JJj 0)A. ^V&JO

VOÎSQOJO . ^JLO ..OO) JJ (ís^OyO )Lo...¿ ^ vÇO^OO . JlSOpO J^jCÜ JjfcOJ

. Jjofco OjS

^jQxo . JVcss) ^ . q j l » ^pifcoo • o>fi . Ji.VL

Jko

. J>OJ

Jy-200 .

Jjû2lX>

v^o^i^/j „go^Ax

20 oA

. w 0)0X5 ^ i j ? JNOOJ

JJJ J O V . JJL^O v .V,»O JCLDO

i)/ ^ û i - J j o .JQOjcbj í j / op, ^JJLIO

—KS isS¡v.Lj . J-oi 0/ VJOJ ¡Si-J-J JxíO . JÍOfQJ ~S>/o J o j o

\ n » y i \ o . Jfc-xya J \ o p j ^

JI^S)

j - J x í X j d j j aoi

Jüboy JbwO fe»..->«Y>o bwNSi JioL ^o t » . . n « v i o . J j j l . . JÍOL ^00 .

nn; . ^ A q ^ d

Jl^Vorij JUbo J K 0 0 ^.oo)

.¡dSia O)^.?

25

JsooAo . J x ^ o ^Ac^c

-O);íúdo ^ o i a ^ o ; ^ oíbojú

j u n n . JVol ^O s2>/ ^

Joot .

Loj^cif> oivoas 30

ly 1

90 ^OtfcJkspj JOJ) ^

V2ÛJJ

jy jÊwïOOJ JbJjo^w

J W

JjOO)0

íp O i ^ p p . W ? V s ^ o o ) ^

JVOO yp-^i

p

bul^JL

.^ifca

. J & o o ^ . jfcooj ^o

|i2>/o . Jl^-sao ,¿aSoil5oo JJo . j x u o , / j o o p ; )o»o ^ j / 5 ^O VYIV¿J? OOI ^

. Kobx

Jk-Vo^j

JjO) ^ í ^ o o . »D Jl200»j Ji) Jjoj

JCD;O ^mA j j o t i o o s

J^DJJ

)qa. J

.

o/ .

W

wA^J

ja-floLfcooo

Jfi\f> ^.opl fcw/j ^ O f O . io . JLJ— j ^ c u . ) q a

-g;-^'

u^^Ll^o

)Q-£XSJ

J»LLo

J.JUS . J^Q-O

»3 . J i o j - j J k o o t n ^ i

J ¿ » J » ^soVj J »

LO^jqaso

. y-Wfcoo Ji£>0)0

77 a

^o ^ o o i j Jis.¥o=>; ^ o t j V s ^ J k W . ^ L ^ i o / j . JVoi"I~I W ?

. J x — ^ l o ^yanx; J20QO} JVoL ^fO)

15

. )ox

v

• ^«ûûi. j k î ë a o sOO^

Jn\v>

r i ° i i o . ^çomîo

^01

^.j

.

jajjo . ^

^

Jk.Vcoj ^Jii^uj ^ ¿ i o

jnXvi ^ 0 ) 0

^piK^O . JM'02>J

I'tU ^>0 . Jl^Vooj

¿.ot ^.tlyiQQOI

^¡aiso/

^/o

. Kot- -oioWj

o'ot

^ - o t . Jv^j JIQ^jso ^ f e o - c o s / o

po/

.^v-u—

-0)0W? 3Q-S0ÍÍ» 0/ 25

^o

^nioVo

*2>lo . Jhui'aaj .

.

vçop^/o .

^LVL

20 . J. t n ° i l o | c D i a . o ^

Juki

.

a^SJ

vSj -ofol^/j

JVQJSJ

J j l u o ^o s2>lo .^gdOo

JbwJQiQD Jj^L ^

I-JÛJ ^

J-^V.0 .

0 / . Jpa*. ^.¡Sjl ^

^O ^ O V ^ / jJjL»

As

Wvi^O

0/ . Jioio ^pnrco

. SÇO>JL» )Q«OÛD1

o I . J V o s p o J l . Q a . j O Jîs.Vcx=ijj jVoo ^ j t L f c a o . J ^ p j j u i Jiocoo . . J i o s ^o ^.oójjj t u / Jdjj Jbooj .. JVoL fcoü ^ï-OfciO} . JoNnoo jgtjo j l o i . . . m

|oo)Lj J . . > , y i \

1-2)) "I,-S ^oói? J» CI. 1 J. 'CO .

."i « ) loot J"> « .OÍ >J/?o

JJÓ . j y a i JjOIO ) l Y i \ o . . ^ l l / J J207 .

^

v r ^

>ÇOOMO . cyi. . n . ó n ° i \ JJ . L a . » v

'

^ ^

J ftt . PIO j s j o j

^o ^ j i ; J20 k A . ^ o . ^IsiLo

v

^OL )0-DJ1 V S ^

n . o wopt JI.0JJ JJj . ^ f c J ü j

o / JJai J j V C ^ . J i s c ^ ^ o ~aao/ . v v \ ¿ ¡ ! b s j . JicLo

. rr>

Ö N O . ^ . V - s ^ J O ^ O ^ í O ^ f Z JVoojj

l—'P» • ji.of>.

JfljO

j ^ O ) ,*otoW? opoi^ooo . xOOf_Ax

Jv—1- Joe»? iló

. Jjoj

i> i?

i? ^o^K./

K v W ? joauDj

. ]ax>oij

^o . JVoo p \ v > \ *oj)o . , \ ¿ < l

^00

Jboo/ J j - Jn>Vo . j k » /

J ^ k S Joom'O . JL.O;JLJ 0 / JjV? 0 /

.^CÖO&J JJj J j ^ Z i

J

)o^Q3o . i-JOlO . J3J) ^pO)

.^

^o

J *J/ ^ . a ^ i » • ^ . o ^ - ü ^ ^o ^lûifesjj dojjo ^»-o . y i j j

76 B

2

JloX«. oto

. IJU/J JJLO^ ^.OILX OO) LvSOJO . J l c u K ^ O

W ? jsjrsj

^ ^ - ¿ A . 0 ^ . o i b o ^ o ^o

. ^ O ^ f X J Jisöoi

JJó . v..y

.

t*oö)i . JULS^o .

joop JiL/ 31

97

t/3 2 1 — 27

[W] W

JjjO J l 3 0 ) 0 . J L Q S I ^ O ^ » f i y

^O

--Q) .i«Q>..r»

JLJO JJ; J b ^ A O P Jootj I j i o j W?*>N ^.J JOJ) . J k ^ » l ^ j j oo» ^

jiA-o*. " ^ o ^o^o

5 jxiL

.> jv-fc- ^ o ^ i

^o

vL/o

j^ax

|¿cuaco J-lofi

J»a p

• J*»©/

W

^j/

JiSOtO .

J k ^ » Jbj

X J ^ j J Jjo-^Í'

74 8

•:• yfc/iM ^.otvQi.

xa . cnlbJQ . i & o ^o «

. |t!o»oV

^I^júd .

^ooi

^ooíq-®!)) (p) ^poJLsV

-0)0Üv/j

J k o i L ^ J O J L O U x o ^.OMoV t » ? 1^00 . l ' o y j o / (op)

K ' J ^ )oj£» . J-«m.) ) a i m ° i i o p i o . i^Q-cc ^O .

^.OO) J ^ J D O .

S

[.JL ] . J a l o

Jm

•:• | £ j ¿ a x >

J»Vo

a>dj Jifo j l O . ^

20 ^ v j s j J*t¿io; i j / W

J;.,Yl..

KoL KV? W

J * — •

Ji*.JL?^

J ^ j j oo»

Jj—oL o j X a o . |

fco/ JiO} OO) y^O ."^ofcs*.!. ^oífcoo Jo^col ^pc»0 . OO)} JM=>? ^pa/

Jjv-/ . ^.OpwipJ Jfsoo

^j/ OO) y/o

JÜOiJ

Ja,*!.}

-JO)J 20 JJl

JJO01 " ^ ¿ » o . Ji'Ja ^so)- Ji2>ps o^ri 30VJ—o ^OIüvjlIJ J o j

(Ja) JJÍO . Jjio'^io OO) ^ . J/vo ^ ^o ^LïL ¡Vil

. J ^ a s )¥js

Jjscojk .-I (Y> . -S^O pvl. W a )CI . ono

bü/ ....'i>>o 7 1 1 Jj^j^ J'^Xi

^.OCHJ L^of/)!/? Jio-/ fco/

fco/

V-Is» 0/ ^ ö j VOï/ VOï/

jD . sçu/ ^ í s j l o ^çj/

JJfcoLj J»o ^oj 25

J^j y/o . JX3Q-22 .

mein

on jnoto . Jfco-*. wo^ ^.ooti J ^ o a

[f W Jj¿:] Jiaoïo . ^LSI Jfc-jo_ä Jj»-. ^o

30

t/3 17 — 19

95 •

j O

Jl-OXI.

y j i . i a ^ o

i A

»

.

jiá.

J ^ A » ^o

.ji^J

|íS0)0.

w

r

¿ l o

ÍOJQ.^L

J \ V

\éuSu

jo-^xapLo Jyl

O^IJ)

15 s $ 0 0 ¿ J 0

^

.

« o

)OJJO

Jl*D JJj

k i /

^OÓIO

M )

o o )

.

J * »

J - * » o

) o • x A o J^J.J

^O

J Q — X

0 0 ) 0

JO*»!

:

J.»

0>Ju}0

^ j j S )

f¿¡>.

Jjsoi

« a i

Jjo)

lj-20 - O )

.

j o r n a l

J j o a X o o

7 2

U-J

. J « o

JJ.Y>JLO

.

0 /

^.LVJ.

o ^ o s o

Jls-uo fc^Lo

j ü ^ O Q ^ p . Jtij

O I J A

^.LVL?

J »

^

J«—

Jíi

.

^ A Ó

)QuflDO

ojA.

. Jj/L

^o

J/jlj

- 0 ) 0 ^ . / )

JxVJ

«=>ovoL

. - o t o W

^LVi.

J Ü : I A » o J-OJL}

jjüo*.

J j ^

V i j ú a s

. ^Q)Q..\ri)l

ÍSJ/

JUo

O v ^ r . ' A . ^ Í X w

^

J i « »

I s ^ i .

30 A l /

)

bü/

jQCQJÓo

fc^-u?

]i00)0

ijJÜ

o

JJóo

.

JJ

-OMÍsxij?

.\¡w-/

ji..\o°>^

p o * ^

0 Ji

0

JjJt \ o

. \ í l V 2 ¿

(ÍSJJL

^ > 0 1 Jb-VJtfcCSJ

m

J J ^ o u » /

JX>A

Jl30)0

JiDO) OO)

y/

^ J

J¡S3>L/}

JJ/ fcj/

73 A

I W •

I f ^ D

» 3

. o X

^ ¿ V O

J ^ L j

o t ^

^ ¿ ¡ D

fcü/

tj?

c ^ X o ?

ÍÍJ/

- o i o V i a

^ i ó o X

V-Q20J

. w.O)-JQX

V > 0 |

.

o p o

Jr*

^ÜÓ)0

L

0 » X

J u O

J o o p

.

p

.

u ^ J J

o

. ^ o ) a ! S n « v > \

O^X

Jj-Vo Jj^

-

Jv|3 W ^ C O

?

J »

JJo

JJo

"

NJ/

.. J v > .

.

.

» 2 0

J / J L J I'ÍQJO V^J -Ó) JÍMJL^ 00L0 . KSI^ÓO

20

2O

J p j

: K V

JJOO)

J J u j t

JJ

A 2 > \ ó >

w

JJ}

JJÍQS

. ) í M j 3

J k J O y O

JjJ.

KW2Í-¡dj

^

Jrsjok»

J=k-V}

0 0 L 0

. Jxi)

oot

. ^ W k » ?

..

J l ^ S - o o /

-MON°>

J » o 2 c í

) o \ . . ' o o

- Ó )

J »

. Jxij |io.°>VnN

J »

) o X ~ »

\ i i O

: Jkooj

JfciyMO

x

^ I b v J J

- s ^ c ó J

besij

^ p

. s j a i .

o t l o j p v o

JJ?

C^-.YI

10

]LoJ«.0

)..°>'oi\

.jjot; 5í

p 1

^ »

o o j j /

Ji|2

-

0 0

' '

J J b p

X l /

J » ?

. J L C L J L ^ O

.

2

. ^ c u a f c JJ/

94

iß 1 4 - 1 7 ^opio-ji

^Ifc^aioj. ^sio

io-j

Jo\ff>

•^i.J.j

jsjLj

oo)

aO^Asj J J k o .30l.0 . .iY>0 »0a~0 JZ.02120 o^ . —o\2> L;»/l./j f / ••: 0)IQ-ÛD/O )QuûdLo jdo-jlL Jbo*A?o ^ " A o n j ^ oot s / . JJjO . Jl."ll JJj Jo'ojo dû2>J Jj~OÄ.O . Iii J*>j JjL,QJL 5 .¿Oi—O JüJJ ^ Q i J J OO) J ^ O • U^OÄ 0)fc¿00». J~.Vr> JJJ Jfcsflu&x [ c W ] ^ ^ o c o a / v a\o>oi Jv=>? . )vi\..v> Ji-üoo *2>/o ^jcml )q-od1.o jVcoj ^p JJo J&>»Varsy ^o JJo W ^ s J a c ^ x ^oj 71 u ooi ^ JOyOJ ^ J OOp/ . J.. m Yl"^ fcü/ p JjO)0 . fcsj/ ^ ^ Û U D ^O .Ä/O . jLcuJO ^O «ÄOJL . fcj/ (cu) JjJso k^S •• °> dOO-JL O)—2>'¿¿ ^ ¿ f f i o . J*2Qjt ^ . ö p

10

— j j j J f c u u L * * . J f c J á o p j~sio . J y » 3 i

^ ¿ j d . ^ j j j j JJo Jja-joj Jvifrco Jfco^L*. Jfc^öop . jofcßrs ^o j a - A Vs^ °?i • J»anX w o oo) j i — 1 5 o)A. ^Qi.1. JJj v&»fcjj JJö • J M )ol~i JJ JJOJD»* vÇOjAa Vs^J^o/kîûJ j » • oil» ^i-fcco . Ji-W .Ol ^fr> Y> ««A*» 0/ (>.)

.. jNbJOJÙS ya/L v/ JJJ/J j L i i ^ .2>/o .\v « "^kOO o/ 20 ^ J ^LÎmço . j L i a Jj_L J»oL . J U s ^ o Jjiös .O fwYio JEsio . J_\2>l!00 jjOfDJ Jb^ai M t •iû. . ^DOÌOà/j d j k ì p . Jib¿j ilio ^O ^-J ^Lfcv*» J»»o oc*\

p jl-i W

Im/ ^ ^ J l j J o o ) JJj

fcw^

v

/o

oop/ 72 A

.

. Ji-

Joofj Jjq*¿3

fco/ o ^

fcj/

25

0)A2D V\Ò/j

^.J O O) . JÍOp3D vÇO)-^ JíS¿ClO ^O^AofcsJk . OO) J ' ^ j O^OO . J L ^ i joótj OÒ) OO) JulJJ O) I Ylfc^/JJOOL ,jo

.

jLoüj w^fViN |uitj oò)0 . J-Q-; jxsol Jvofcaaj r^-JJ '¿>»0 . JIíojuSL JfcsJDO Jl ¿ o a \. ».o. p .^/fcoo »o 3 / JJ/ jo—A )o..cr>Lkca p o X . J^o- 30

iß 11 — 14

93 j j ^ ö s o J k â k . •:• JUL^oSo J l ^ a l Jksöa.

v^opwí)

^

. Jfcoî JJLvo J-oo)o

JiL/ . ^ - A - j

^

l u / J s j j oo) ^

JiDjX ]/}Lj J^-o Jxjjcu/ IQ^QJL ^O Jjüaü] ^.WI ^ i j p o o . J & L i t o ^OJ ^.J OO) ^ y O V o 5

7,111

^

^.J ^.OO) . JotsQDI Jo>\..r».\

^oo . joJL j t ^ n a f i N Jj-^o ^oj^ Kit' JJbb ^ . Êo/

Jkn-V • W

J » o . JrsL Jx»J. ^px

Jj^äo .

ja.» \ l

o / J k S k . J r / o Jx'J^

o»A. ^ ¿ O ; J » A

OO

|iao)0 . .ço^La^L

Ub) )o\ J v o s . J k a r o j JfcooA.

JkaflO -Ò) J*J./

. JjO)

j L o j » / o Jj»Lo-o I L ^ o S i

J k â ^ ^.jiiiL

^

j K S A o Ji^QS) .;. ^OfOÎDJ

jii

J1q-ûd/ . J k a i ^ j o / J ^ o - S j »O

. J B j Op> ^ A - J \ \ \ , o o t L o n i ^O JUboKo

. J..V00 jva m \ Q i

fro

o ) j s ° i \ o o . J,~i n o ) o \ . . a a

JL^, ^

l^yiû cpJ^líoo p

X-

^o Jaa^colfcjoo

vÇltMLl? OCX ^ . 0 .

^LVl J ^ p o ^o^fcooj Jxj Oj-i^x J L - J • (^Sjj Jj? »ÇO^WO v/

U^fc

OO) s l J-QDON ^ O 30 ^ . jo^CD

jcDvso . Jax>o¿£o/

i ^ o Jx>j ^ o i ; ^ J J o

'^O Ì K i ^ •

.

ü-xo

«3

JhOQJLl

OO) v / o . l x A ¿

ws^DJ ^ÄOlSJJ

71A

' l 1 0 - ^ 0 J^-^? j l o « t o

. jüa*2>l ) K m o . I n n r r \\o . ^ j o d p

ÍP? OO)

Jo»JLO

J » . JjO) oj-K./ JJLl^o-S» ^oj

20 J .. Vr> )q_v ) o . - >. jO J K ^

K'J

ol/i

J o i K j / JJLÖo . Jx»/j Jlc^o-«. )ov Ji^o

. j i . Y O fcj/ ^¿¿O Jxij

25

JLQSL^O

•• : J - k S X o Jn ykinV ts\

15 ÍQ2Q¿L ÌS—J^j OO) ^ . JjOO) fco/ p i Jijioo

Jka-V

x ^ V / sÇOO)JJ y,

K't

jisoto .

ooi

o^X K i /

Jkaoo . Jioo)

y i i )0«J30\ «-O J k ^ (T> ^ ¿ i

. ^jCHiXJ

i p

)Qi.o J-^fcs. o / ^.JLVl Jl_V| i o a - L j

\ii~i . JûjlLo ^ s A o

10 j - O i .

fco/

io . ^>/o .

- 0 ) 0 j i ' ] 3 )0 . fYilÜM Jí^. ^O o / J J U ^ J

V JJÄAo

. ^.is-» )q-ûd1.NOJ

r92

9 — 11

jtt^

vÇÎSjli

J31)o . (jol^V^L VÇÛ/ , » n L J t o o j

. )v>

)»~ U:i 13

J j ^ / j (.;.)

^pifcoo . K V

vSOY>?

^.00)0 ^ O J V s ^ JjLSO) . JJb)

iy^fca

JSQ^Ü •:• ) - , n \ i o j j t t JJÜLo JVx^J^O JOQ2>VD ]OO>J Jda»j . -otoW

Jioxjj

JJ . j o

• i-»o>»o °>fr>o

wQ)y.io v> ¿ o . W

^pife^o .

j ^ j j ^SlO» M l

Ihî) - o ) O L j l J . îsj/ i p ^

K ' J Q - A o / j Jaao . . j-QJO

J^-a? o / Jjx? )o • cno

. ^.LVL )Li| ^o

ia*7o . - o p i a x i ^ -a-^?? J y o

)oOM? O^'J J » 0 . Jöb) » « 3 0 Ix» vOO*A\. Cpoi

^O J-Oj-Jtj ^ 0 ) 0

J

. JifcJL o /

•• ^OO) JjOOfO . ts./V'f^ jn'AJ o / J Ä j JVoi^s

^«i.fno

^.j

^ p o i o . J j k a j Jis^oio|z> ^ ' ^ o o . j j o ^ V p . °>\..o •

^.OOM

jL-^o ' ^ ¿ î o •:•

^O^JL-V

)Û-œ jjOJDÏ J s ^ , Jlvo ¡ W

^«30

^ p i ^oö) V v ^ •

^ p i j j j ^«HX

. JU)V2> JJj K0,h&0-i0 [ t *>] i p M ? V

Jj

^ J - ^ - ^ o j Jxä— JiD

«JOOÜÄ.O

liwisb. ^O yVt . fio;

^.0*120 J»-.; jiS°) -0'(QZ> Kfa

^O

. JvjQX V-

í(1Vl¿0

^ ¿ Ì O . ^.oitoooo

. Jl.ï-2 ^pioV 70 A

^pVoV

— ^ . O O M J

^ . O ^ W ^ b v J t ? J » . J^?a2> J ^

J=>j? ^ J OO)

. Jl^a^j M j

)CUOOO 00g

^ o k * . Jl30)0 . ^ . O ^ jxsV jL,3J K ' J • v ' .

KVIJ ^^¿so . ^ p i o i ^OO) jvfc- Ji-So» p . N l . ^LVLo Jfcoojj o o j ii^oQ^o .

J^ajoo

^ÍSJt? j »

^o^ (Jo .

o/ , U o /

lim. Jic>v? J » a A o . Jí^Li |x>aA. J j .

^

)o . m i l / ;

o6)

Jbóüj

¡jo».L JJo . ^ o ^

^ o o ) jj^ofo . \ \ i \ " i ^ ^ j /

^ûjlLi

J20 J u p ^ u i . Jí^O )QX iL ^S-ÎM?

.

J j o - i s j i b ) . JJLv-=>

^OOJJJ

I » JJÏ-Î*O ^ O ^ JJÍSOJ J k x o i o j n ^ ^o

iiv—/ .

ÍQYJ ilj J^i) . ^ p i o i j JLÏO J1.0.J-

vÇiXfcju 0 /

J»-x3o . ^ o ^

|xV] v ç o i o

^ ^

jojo«

^^o Jiaoio . ^ x i j o ;

iß 6 — 9

91 •

aJS}

-O) p

-O) ^JLVb jNi^jj ^ J OO)

«-jLfc^O JlD0)0 -0)0fc«/ . K U o S ^o

JJ J ö v j W

W V - k . • ^O'J JiSOjO . Jl ¿ 0 - 3 5 ^ j S i . JjO) ^O j-J-OJ ^.J •

f j [io]

^o JJ

JÌ3)

II)

J^j? oo) ^ (.;.) l a l i o a JjO^Vj

. JiLa»

6S B

JjO) J i s ä X ^ o

U ^ o

.^OJ.j/j ^.ÍMt o/ J ï ^ j ^ s Ç O j a x

^i)

I ^ L j yi'o . J b x l i o S ^o . i & ^ b m o J^fc- V s ^ JJC»

wOa^Jt ^o

w— . ^ t o i W

I^vjl o / . jiYiiin ». ^o o/

. JbJk^j ^ . o

10 ^00)0 . JLo~

Jjqì.V) ^ V 3 0 0 1 0

J ^ x i Jjo^V^X W

Ja;,

opo'i

p

JJQ^VJ

JiÈooi J200 .

Jjo;ojlo

JÜL. 0/ . W

J o ^ o J y i \ . O ^ S J . JJ

JJ¿j _

JjO) ^o J - i o j J J - N i - o i p JJSOIO JIvjcuûo [O^X] Ô ^ JW-j? Ww^.0 • 0)La\

. Jsp

0/ .

^ij

JVNS^?

15 JJ} fco/ j ä j J OO) ^ O . ).V>\0 ^D W w k . ^ / f c » 300^0

)jO)

.. Ji¿jLQ*. ^o JJo . Jfcv—;2) ^o JJ

^ o Jlo..? s l jboxVj

Jfc>n.tT>°no .

3 0 0 Í J^o- w ^ ö j

J'ji. .

JfcwjS

>\0*JJ} JjDW JJ* •:• iow? JjJO Jlöj ^ è » 20 V s ^ Ju/ •

J»A

.NMJXA. JJOOÏ-

r

! JJôj

ö;IA

Jio*/

^o . j f c a ^

^.oij ^p0)0 .ÇOjAi. 4, . J»0M» M jJksj . y c o ^ i j p o [M*] l^j-iv-J

• OO) «3 a^OO)

v ^ oX .

j s i j o . jl.ni-

JlsJiojj Jlo^vo JjO) j^QDODJ ^ / o

) . . T Y l JJ 1 J l o j ^ o p o JL—

-J^V? C^UD

^V^^O? • J»-^- ^OO) ^ v - Q » ^ O t i h o jjO) .

jo^o M ) " ^ .

Jrìj ^ySA.

. sÇj/

°> 00 l~-.Vcuao ^o ^v^fcjoo . Jio/ao J«2ooV ^o

o J « ^ ^ JJLJlj K . J J20 JJj NxijMj JJó . Jiojo y i . n i Y i JJj W

p

JJQXV) \s.ipiA J3JJO . -OJOÜJÄX

30 ^acol Ja*o) J J J . J - o i b ^ } |x» JJ^qcd^}

. J r u o j Jhsj

^onio

90

iß 4 — 6

)0 . Y) ..O y-^JD

),Yl ¿-Q . oCV iL0_!0 )0,ilA0 ^O

J i i d ï o â _2>/ JJ/ .

|b) .

0 > \ Jcoikîoj

"

7 ß

Jib) ^o K ' J ^ «^-fco?

. oo) j t v o . . ?

Q \ O . CXLsOZl

o^oo

. jju.ii J i b o ^ A o Jjsw?

Jj«~/o .

O^o

Jib>) , A o ) o .

r p ^

o)i^.o . ^ a ñ

limolo Jjo.j

JJo . ijA2D W L ^ S O

¿ . o s s o . Jjov« J L j o o J w k . JJ—? ^p

I^J

JiOÍk»

5

Jv»/?

kJ O ^ O . JJQXVJX

JJo JJ/ . ^ o t L c i ^ p [Va»?] ^ o i b x » J20 JJo

.

Jülso) . . . . «--tjo , A o p ^LVL i t o o J î s - i — i i i o j io

..L^ï JJöp

o o t ^ o Jjv^xodj oot 0

i q ^ A Z I ÛXO . y » ^ r o vi o) ^V-^fcjp JiO./} ^

N /o

. ^.VLcao Joîsûqzi p i o

JJ-s^od

JlLj

" ^ o J - j oo)

^.»Xœci

JJ/ . Jo;., ^yOojo

x / J-¿o*x) l u / \ o - x >

l¿Q-ü*>

Jfccij - ¿ o jVolj JilL ( - ^ o 1. j ^ J u ^ j Jl^^o en; oo) ^ o . ^Q-ÛO ^VD?

^00 .

J ^ o i o jjv-/ . Jx>

68A

vÇj/ —U/o ^ a i . JuV2>

^ o j X o Jjooto . i û ^

.

Jja^.

c ^ m S o j Jlfcd/ . JL¿a¿o r s ^ )0»»0 . jjuLc^O J»~ ) « . - l \ )YI."ICYI/ jjo^io .

JJ

30

y roi o ^ d j ? J® x;? Jj'»~

) o p Jis/

J^-¿a>D

bo/L

jj-^Z .

il • ò ^

l l ^ ^ a o J; °io-3 o |odv3 .;. J i o ^

p œ o o Jioj

jNi-^

^ o l Jj-fcjo ^

J j J a ^ o t o J b ^ / j •:•

JJ/ . j m s o i ^ JJ i a » ^ J^o

.

K/

. J j ' c ^ f c ^ l 25

^JÎS» -OIQJUÏ ^O i^CO oCv

J ü a ^ j jo^í' .

. K-'

W

20

«30 . C>)V\CO j^k.0 J.

. J k i ^ j ojJSò.j» ^o |Û°IJO . &J. Jisji)

J-i-j

^

Jia^

Jbsoio . J f c a ^ o ^ o ^ o

JJ

,90010

^ < » 0 . JISjlÜJL )QÍL i ^ ä s

. p

. Jjd^. 15

p

. JjjX |Lx>U

J¿oüx) Jjaoto . ^ J Ê ^ J

JJo J U S | A » o )î«ôa. i È o

bo/

p 30

89

iß 1 — 4 VOO^VLj J ; » ] » 6 0 »

J r f c ò > j J f c o o j j l v S L I j JJó

Jjâj J l a i p v n o

Jfcciâexù. [ o ^ a s o ] o î - ^ 2 u o . Jíso^ oxicoLisxi\

p

JJo .

Jj00)0 *

. i^öi J k ü o .

J^jJ^^5 ^.op

ojo ^ i c u ; o/ . K V

j 0 0 ) 0 ^ o V Joe»? JJó

In jjo) ^.j JU - A o j o

^ o )0«20

«o Jfcoaitíoj ^ o j ^ j)

»

J t s J i o j ^ . o t . y .. » . . t o o o ^ ^ f l (Yl Y t ^ . \ c > ) ^ O O . J Ä »

J-jûoV

^ O O

^«-flDiîiOOl ^ O )

J v ^ O . . Y>

. y^'fOj

o/

JjJiOO

^ o t

Jjou- J W

J^jloA^ .

^U^

:io^A

J p i

Jxû3 o o

. k.Jo.«i.9> 07 A

^ ò ) . JJbj c f a

JL.Í «o

JJo . J ^ o i k s o JJ j ^ u O j - c »

J k ^ » . J a ' A Jjo^\o y A l l o y «io; W ^pO) ^ ^ J O O .

Jxj^j J l a i p ^ O

JJ o j ö

Jís-iboj

. JJó

JJO>yi J ^ i J J O v X

JjO) J l a ä . J ^ k . c ^ n ÍS-/7 oi-SJcLo . jLo^a

.

J v o x sÇ0)J20J . ^ j J O - V JLJÜL

- ^ J L O ."^CYI V s ^ JjO) ^ O . JJ . o f c s ) o o p J w k . i L - ?

JJOJ^J

JJo . w ^ ^ s

W s ^ ^ o û - x s X . v \ . ..v>o ]io^.¥) o f c

j^coxs

j*¿>

^

Ji-J )OfYt\"»Q . JäZu J ^ O ^ O

•O^.

^.ll^JL)}

• Joòtj Jiu-j

jbw^LO o X o . Jtsj>.a\-¿ a \ J-^js joNoxs

. |.n «;

J°)L ^-VSL-

JlSOJO . J ^ J O J J ^ O O j l ^ . O f A V y A t t ? Vs^

Jy^tapo

Jjop>j

.

. ^ 0 £ 0 0 ^UJk ^30)0 .

Jxij ^ 3 / j

. wM.

. O) . ° l \ . .

j_»j -ot

«soLo

Jjaij j v j o c ^ ^ ' k * »

OO) ^ 0

~2>0L

J2>OÎL/I

5

òjA. J ä V o

oiX

J*Äj

jîsio^

o ^ v ^

.

. ^poi

limolo .

)

J U Ö i JjfcOJ

^_2L»0 vOO)\T3 j K a > Û Q 2 l ^ 0

j j j i o ^ S / . L'^o/Li'

I k ^ o

. J x J l * . J J Ò 2 ^ û p O ^ J O J Í O O 30

87

16—19

ice

oC^ J2»/ o/ . W ^ j q ^ vÇi^wliai j i a - / „ o m u o / o o p i ^ ï f e O O . Jfca) JÜD ^ .*®>J.¿

0)21 CUOÎL/j J ï »

^oj

.n.acol

. Ja? »o

\vo~oo

5 ]Lq_2lv-j

J^I j j o /

jïo*2> j - v o J ^

^oilioo

. 0)3

. JkjLOO w O t o W ;

yX^rpo . ^o)o\\ ^ ¿ i

JA^OM )..\\I

i t o o . ^JOJ ,¡poto

^A^u.fcjo ^ j S i c p /

j^oo . o ^ . y s . « o

J . . « Y P I •• : ^JÎQ-OuA -ojok./? ^oío^cdJJ

t-

J^bjj ) . . « ^

joot

: j ' U n ' y : o i - W j JfcvA^. Of* JîoV J ^ j JjV—^ o/ . sO > O

Ti/

»otoW?

-^u? , ç v S a o j o jo

15

^uq-jdii

. jT.iso

. JOJ31 « s j o . ' o N n ^.j ojot . l ^ V ß j J AOD

Évo».} ÌÌS2>0 . .... -

.JJOJOJJ JJSîDO

J i s o j o ^Q) . an n o . J-^K. o/ JiM. JfciöcuA

I o " ' Jan./? ^O^JQ^ODO .

Jjo) oc» - o ) o W

>i)

w O ^ V •• : (JVC

^o) • t i • POO ^ j o .jfcci)

Jyaoj

. Ja-sao) w p ^

^ j o j ^WL

.

^ S->

—Li? Jj^OJO

(oo/fcoo fc^o J i ^ V j -è-

Jj-xio

^ o j ^ D O ^ ^p

J j o o i o . o o f n °> Jk-v^' ) ¿ c l d d

^o) J ; . •.Ti

ipo

j j ; - / J j j a ^ J s » / ^ L / j JX>O

JJj Jboi); ^

jx>A

y^kcnvio —-

OfiOOSi

. n °1 CD? » ¿ O

• o)is ^ V o

Ijfc^j JÉ^jOío}^

m ^ o» • . . " i t o

.

Jw-n^-? JKS) ^

)..Nn

• o» i v> IínujovX

Jjv-/

jt>°>\f>~) J l ^ s ^ ' Jfcóoao —Li p

v

^^-OO

m i ^ ¿ a , l & J . i f c o ^po • j o °i an; voopi ^ w j i í s o ^oo . Ji s Jfcoöa. o/ . J o )

3D

ooLo

J—JCO o t - J ^ J ] » . i m i

sÇ\ V . Cl °1 Y>/ J~JCO

(ts-)j

jo l i a . / ;

) J Û \ uOioK./; y o A / j

J»V ^-i.oio y a . . o ; i

^ ¿ a . J M . »fco . ^-^Dû* ^¿ï

)L0.N>->

.

X J

j^fco

)OA.

o/ . sÇla-J

JV^QI.

.^rnvi

UJ JjT>0) ^ . J V I • . ^J/

. jfcJj

jjjxo

. JIOPJ

0)\. yCl°>Q) .

J;.°)»o -o>\ OJAO

jl p c o o

J)*-/

^o j.. »>o

J&.L JJ~¿D ^.j f ä A l j

^o j..«x> ^.J

JJÓ

.

^P

JLJ-^D J L Q ^

^oo)j

V S ^ JJOO)

J6U'J

-oo)

ÎSJ/ )ojcoi

LI-J

J-JÜDJ

^.J

J~jOO —Lm koCU ï f c o ^O

R^3»*3

1,1

JI-SL^OÌÌO}

oo) ^o - o o ) W j ^ o v - » < V j o ^ o a X j ^ A o t

Jv-ÎS- J^OQ-^30 L — i j Jn..»-^

Jlon^io )..«v>

j^ki

^.OTO

6 1 A

JLOSL^. ^ ¿ Î O

. )!>-] 10 Vs^

)o«2o oò) . L v o / V ; J ^ . /

Ji-fc- J ^ a - o o / .

?^»

Jvaxso

)oj»Llio;

Joò» j j a V j

. j k - j j ,50*120

.

J-ov^ î s ^

. J i w ï o o (tsjuiiu

( r ) i È o ^o .;. Jb-VL

3 0

[jiiC] j L L j l J J o û s Jk-s^cí^)?

)a»i . Jl^juiLo j L v p o i N ö o p

^ ¿ Î O

oo) J«-lo •

^o

Vs^jLau^jt

-S^

.ÇO^D

-JIJ

llk^D

^oo . JJ^-/ jiiailj

. ^Q_2)OM

O)- ["i/] n Ç O ^ W ^J-J Ji.,«V> •:• ^ U ? J j — ¿ o . [F

yçjo-^to]

„oto W ?

SÇUOVSJJB

• nnj^, . ^ I I . Q ^ . O ) JO^ljo .

potito ;°iff>

.

^ . L i JJj iOw^jkO

-JO

1 °>t-ÇQ . vÇX^aol^

w.otoli-i'j s ^ / v ^ -0)0Äv./j

cu i¿JJ j .. > Y> Joò) J i W j .

^OO .

. ^ioi

-0)0w

I VI

J j i » ^o Jojj j—Jüo •:• ^ i a m)J |^>oo

.

LV JJj j^oo ^ ï » :>o

ia 13

85 • ^

vskool. ) L O _ A - A ( a S o i >$0*120 j o . » "^»u JJi

Ij^QQQZíJ [ f r / ]

p

JiW

-SA^?

l^^fc^/j

. Lyo/L/j JjoV K V

• oiífco; j x m . ] ^ o/ • Jl./? Jí¡O¿ULJ O/ li °i

^O Jvxxcoi

ol . i o f i o / :

fco/

cío

Jaao

J^-'J o o ^ L / j

J-ootj Ji.ni • •• • JJj .

o/ . JkauoV

. .^ogs fc^/j JU-s^jd ll-Q^-iV • U í o < V } )nu/ ^ - o ^ j l . » X o L o/ . t>Vai o ¡ .

W } oo)

^.j J2>;¿ .

J^DyO J r s p Jfcaj )QLA. ^.O-fcuCDJ ^J ^ O ) . v^om^/ J L s q j q X ? i k ^ D J o )

Janjj . Ja*¿o )LO°LV-

^ - ¿ o Jfc^o? |-Xx) voov^. i o p v^nOltM JJj JJ^QCQ^J

oiLao^oo . v^ü/ Jdj Jtíñ.f)

^o

s ^ V J^QJLJ J»O

J^jfciO »O . JJ^JOJ jN-OJ

o^k . 3 ^fYiY> J J D O ^ ^ O ja2üj U ^ O » Vn^OOI J J - s ^ - ^ sgO) . \ \ V ^ - / t>.JI\ov>o i ü o ^OO . Jifcju M ?

J^3Q=30 |^•• . O l V .

ÜM/

JO-A^J

liüu-j

. J—M . |jq—¿ Jjo»

-oioXA

^ r ^ - r ^ r - ^ J J?»- x - 3 * 2 ?

. JjjILj JjO)o . I ^ j 2 0 ?

.^ o y o

JlSO) JJ/ .

K>j» os» J i - ^ o M a t o

J j .

"^.A-O V l o ^ o

fc^K^Í 63A

. °icao? Jfcoo,^ oj^ ^.^o.qp

. \ii~l Jfco-j ^ ¿ i JSOLO . Jboij ^o ^ ^ ^ » « 0 0 j.tna . )n

(Y>;

a ¿ o V ? J*>o .

alo

J-^a. ^ a i ^ o p

JjO) . ^»-¿JOO -JO) i

V

oó)j W

JOO*j? ioa2>o . WO^JOV

»n°>

.

-o»->oV ]jo)O .

v

.

Jy.^o^

^

^Ao

Jidojo

J J ^ ^ooi ^ o L o

oó) . j-,.

• ^0^0

op> ^ N S l / j ^ » .\JSjd

I-m^o ^o Vs^Jjo) . - o i o j a A z i

^.J Jy-jo . JjO) OO) ^

OÓ) ^00 . Jijoi. ^O )0¿B

J00.0^0 . Jífcsjo • o i L a d i . Mísjco

JOJ| . ^ j t s x ) s^o^VI ^Aot; J j ^ c u o ; V s ^ l>oo) . ^ l i

J001L o)Laa^oo . Nnjuo ÍUJ? j.-a'nN lio/

]fs.|i

^ p i N ^ ^00

lu 12 — 13

84

WwbxO • I^jüi yjs^rb . Ji'Ja ^ipM JJ? . Jj— Jko/ J; o ,-l\ »3 . }l Yl.Ü^ |ri .~icy>o . o).\A - o ^ a o o . loj^CY)^ »\"P1

)^äs. . vOi/ Jj-x^o )i\-./ . vçoop JJ¥Q3 ^.»rfOtj oo) ^ y ^o lW ..o yi . ]¿oo) J^^QXO jvox? ot&^x^o . Jjioi UK? " f l JzmiX oj^ W 5 »iiOJ ^O ^.LSl Jíí¿a-CD

JCJ-^^OJ Jia-/ . j^x^ s$o*-Vl. ^o J"iöiN ^i/ J^oo ^piL/j J200 .

L/o Mj&v-w- vça/

¡^J-ojl. ^ o p K-ALL/j

. «çom'I. -gT^ >

. w,o)Q. ^ VOomL ^o Jiov-o

sÇO^VL ^o J»OÏ- ^o Jjjj )o¿a oot jdcicyi0) IO sgotfl ^O -O^QJL . Jofco ^^O^J

JL^OO . JßQl^ OÒ)

JfcÖQCD 62 A w ^VO Ìl OgJD . vÇOOPJ Jj>Oí>\ sOoA kj/ ]\¿J p x J¿¿ j—*X) s®)/ jfcaü) ^J . Lyo(/)l/j fcj/ jojaoo ^O JtÖQ_ßO . JJ-^o

^.J JJÓ . )C&¿JL1./ fcs.) ^OJ Kox ^.j ^Xot . J l ^ / j

. jk.) I A ^ IS

W v^zxo Jbaoflo . Jioo) Èu/ ißoj» ^ X o jvjs ^OfuJ ^J ^O) . o/ . JjV? O/ . Jijjj o/ . J^SJ Jfcu) ,~iCii . jioot bo/ Jaofco ^.j ^Vot^ . y.JXia.'o JJo JifJa OO) J=>»j OO) ^ -0)0^ W jxsio . JJWJ OIVQX W sçou^x W J»' ^p^Èoo . J w o o ) jiaxjj oo) ^ o JuSao 20 . J;n\ ^ voi'/ ^ . ^.Ikjcoj JJÓ2 T^i 2 0 ? J^i jLa^oo/ . J is-) J w a ^

q û ^ J I ^ W

Jh>jj op>o

p

.

fco/

. y J ^ t O JJj Jltó) ^ o JtS^) w i Ó J U ^

o p a o i L o S ù . . ^ i l 0 / J v ^ u o JLbo . jLœop

c ^ s J - ¿ y c ^ s 0 / . JVoLj J - ^

p x i J j - j o Jjoi » b o j •

^JOpj

^opjo

i t i L j - ó ) Ji2>/ J j o ) ^ o M o ^ J

. J i j » ^oj

^

^ J ^ ó o o

J * » l o . JÏOÛ^îml

01IJ

^»fc/bJßj JJjjo ^ s ^ O

Jij»j

1-^o/L/; J r ^ / J A a / j J - a o j j J j ^ p

k V -jV^20?

o p o Jjp o p o

o A . . Jiri)

JJö .

•:• ^ . C D / Î M ^ . O ^ ï o j o

J U * ^.LkjÜOJ 25 J v c o

v ^ o y

^

^.LV&k J ^ ^ s j j j j

•->0 Jfcvi-j v ç o ô p J j a - / ?

^a/o

\s.\o">o . J y o

. JJoj ^ o t o

J»~ 0 / .

• g o \

J M ^ vO^-j Jb>)

. 0 . . ö j o o t Jü/ J y o i .

* . J y f i n\ o o v o i . .

L-

JU J a j ^ J . J ; . v > ; J O ^ l j o .

^-Nj? ooLo

3

. ÌS-Jj-O

I ^ - ^ L J O j s - A j o J j l ? Jb>l

1 5 O.YI'.YIN J J ö .

A

JDJj

.;. J f c O Q ^ S . ^ O - . - Q D O J f e J j o j .

6 1

Jí-'J

i ^ A

:io . J j o ) j L o ^ n / v O O » \ ^ s ^ n j o . J - ^ o

)qí.

J^. J J - a s

joji . J^avj

J'fOJ p û f c ^pj -O) ^Q^ícuj

vÇO^V»-

j3

ta 9 — 10 ^sot

82

«3/

.

JJò

Jb>) .

jLa^.o)i ^ ^ o

JJ ) V \ y
Ès. J J ô . J ï û x

Jko./

JJô

Jo./

Vs^

f ^

jLors-¿ij

•J -

)o*£>o\.

.

Joo) w p

. ^ O ^ O

)soj

j j n (tî

9)

J o p

jï\./

ü^/v-ÍS-O

J i . "il

^ojfcjoj

J201

Jicuj JJój

J^^y

. Jlo\ A ; . w ^ »

^ o i o

o

^

lutav s2>/o

.

o p

JJo Joom

o p j

Jl^ocxa?

.n ° ) m o„ JJ/ . J&oijj l u a v ^

2 0

JJ?

OO) v ^ -

• J-^ojj

-^-/o

. n on°i>(i\

Jfc^oi ^XNabjojo

Jssov^j Jjot

O&M.

" ^ o

Jib/

JjO)

J-.OV

. ^ïïsj

JAa/ « ç p x i j

Jv-isJfcöaoo

Jo)

(oyo

.

¡LL¿

Í ^ ^ O J J u / . J . A Vi"« ¡O Jfca] ^ ¿ î o ^J^a/j 2

ÍP ^ è

Joom

fco/

^ A k »Ji-l»Jajl.j

|¿q_úq\

Jïsxjlx

.

)JO)

Jjot

. ^oV

-2>/ J K ^ c

JJO)

.

fc*/j

.

J3JJ v o i ' / o/

. ^ v ^ c

.

^oV

jvj3;

J Q .

) ti an

JJ ' ' " 1 ! y X o )

Jfcöooo/// J t c y j J-ooj

Jjila.

JJ J k - ) ? • a a ^ ' o j ^ v ç o & a i .

.

JJj

jOyOaX

J^V?

JJô

L^oi.

-j-»-.OtJ ^ ^ ¿ Î D ."^ojLo

. J-^ojj

rp

vi\

û i

Jl\./j

Jv»Sn>

Jv¿2D \ u T J A

. JJb) ^oj J.»

20

v î

^juoo

.

(0*00X5

y^A.

^

( j l j ^ . JA¿/

JiOkûO

^iol.

^o

^i^o/ JOjûqXJ

. Jfccij

Jootj

. J > y>

J ^ ï J t È o

.

jOJ)0 ^o

j o o j

^.WLj. JïJâj j o o ^ s o

. S û û

loo^k.

• ^ J

^y

JkoiLj

JiTL./ . o .K>yn\

1 ^ - è ?

i^ûj

-f/

•J b W ?

Jfcc;)? ^ . j ^

2

J »

JJô jv»^. J J b j

JJbj

• oy.'o ¿I/?

G0A

^

JkJioi

IL-^o

. S^ojím «£om(2> ^ y s a a i

.

vin J ^ - ^ j

v

.

)ij>Dj }»2>a~z>o .

)J

.

^ A l j

y O ^ ? l^2-/

»o

• x «

Q-OO)

N$O^O

^>.0)0

JfcJáaoo 1 0

^

^oJL

°

^ . / o

.

J b a j L ^ J

•:• J f c a j j . ^ajaVj

. ^.^ox)

K/ .

wDJ) J j ^ /

J a \ ¿

^ o j j » ^ o m ^ o

3
' , 0 A JJÛOIO .

. r Ç O f b O o A J&lÊv*. ^O

v^. ro

J?

J3J) j / j b o o . | a \ > . Q « \ JxjjX sÇû/ i s i l j dSJJ ^ V ^ w

j^'^-toi

. .

i » )v>.v o i ' / ^o v ^

JJ .

" i rmj.3

^ ' p k o o / j J» . ^ A s î s j j jOjj Jj-jo ^jcuodLI/ J o k m s j

J¿0)V} JOJJO . ^ L k J t / } .Ja^o

-2>/ p

JJj vÇO^VÛA.

JJo -O) p

-Ç>)

J ^ o i J^ë ^ N ^ i o y ) ;

0 0 ) 0 . ^tSAJ

J^.T'O ^

^

. a o j x A . Jlo j N . p W j J'^N- ) 0 j »

. J ^ - J s JJ/ JJjvas û \

JJo - o t a -2>yj? J~.fi °> . JJ

^o

J k J O j ô j K u o ? ^.J ]J-

. N . / ^ L i x s a o J ^ i i oot

J r ^ a j J l o - i . - . m j a p J l a \ ¿ j Jaa^nj ^ ^ O . JJj;2> 5.

^oi

^o ^ l l i

t o ^ s a l o . J«io NXZiûji o o L JJó

Jl^'V-JL&O c ^ i f c o j Jfcsl « \ o

o j • • . i \ JJ/

JJ^)J 0)Ln Y l . Yl •• JJ? . Jksj )0jJ3 J i , » W .

JISÛD

J-»jja

^

Jioi «O • oj . V s J O

J i o , / . v^J/ » o o l o J â - ^

S i o l o . JJb) ^

• - o t o • . . \°>iy j d j i , 3 0 ) 0 J^è^o

¿S-»CÜ

Jji^) w j b > 3 /

JJÏ—/

Jfcuoj Jj— Jotuaoj J o i \ . . o >

59D

^ I j o L j Ò)A. J

.

ilo.»

• ò p j o ¡ X Ko/ ...N'ai i t o J o p o»^ i ^ L j

JèoâZ) •

. ¡SJL O/ JÚO^ C ^ I J a i b J j t l . /

Jj^ooo

JiOOtO . J¿í¿

•d^ML.h

)lAo?l

J y ^ j y X o ) Èa/

^oL

p

j o ; j J i - i / j Jjuso .

^ J*.0)

op • ^ ^ ¡ ^

. Jini} J ^ ò i o JJbojo J c ú s o ^ i h'

-^^¡oo

¡3

J3J) J.\>oä» JLoSL^.

s p i a , ^ ! ? JOJJ o p . J L j - J b ^ S j J ^ v ^ o / ? ^ o p

)o»jd

^ ^ O ^.^O ^ i o i ' j JhÖQOD ^ . O f l - o í

.;. j .NttitY) jKaJ} JLQSL.^ " ^ O -OtOÜv./

oovoL

. ^ o i -2>/ ^0)ln.Yi"i

ta 6 — 7

80

. J k ^ B Jfcëao JLcii >,..>• j O Ici 9 I \ .

^ I S l J k j ö q ^ s «jacú . ^ ¿ o a s o i JJ«¿O»J

.-W

ja*20 J o j ^o j.fvi..; )o«» oò) V n ^ jjoot

. p v n \

. J n y>c> \

JJô j k i ë c ^ j

\ i •

[Vi-"] J U - s ^ B Jï^L O/ ^ ¿ î d jfco ji) o j - ï j â ^j^i-J

^o?

M . JÈ^UQ-3 JMJZSO i,8 A 5

jn-ttOA . ^

i jjj viojjj j o ^ a X

jLaJoo .

J*- JUjo ^ L i l J ¿ / JfcjoV J l s J i o p . K V ?

.

J » , x Jfc^oSj

fc^/v^o

J ' A î s j ^ » . y nncro

JJô Jtsa. ra.°>-> •• : j^^ji. N ^ e

>:.

jLa_AL

. ^.O-CL» JJO ^OO) j i 3 p Op>0 . JMJ^I} j'Ö.CYll J & J ^ X l^a^cD ^pj ^ o t ?

JJô . ^

, - u a - J^I^jlj Joj

.

j-Q.ro ^o io

. J x - j J f c ^ V l ^.ojS. W

UO-JL Loot} r c Y > V a a )cYl">¿p

^roj

JJ/ . J x u ^ c o j ^ o Ops JJô - ò p JO-ODU.J

W

^-/j

jLojpxxo W j Jxvrr>\ JvajLL JJ) )/?!•?

^o Q^o .

Jvjo)

. [ j u L ] ) L i j l JtOOCD ^oo jl'^JO ^O o/

Is-JL^L

JJô

Jfcaj ^o Jfccs^j ir. ^o JJ/ . J t o o c o

Oí*

JêwQa»

JooiL

^o jxucD ^ j î s j 3 s o ; ° i \ o ^o» Joon°> J o ^ j u JfcvSbV- I l v i c o . J»i¿j58B

. )0Q-» JJj - o f a i L ^

Looij Jiru/ ^120^0(1)

Vn^®^ JkîOQ^.

J- 1 O &J.0 .

OOOi; y

Jj-È^.1

m

O ^J J

.

J Vl . m \

JKOOTO

.

25

p

fcj/

Jbci)} Jb¿Q_CD ^o

. J â V c i ^ j—VCLÛD ^O ^VßtSJOI Jafcwj. J Ü ^ 00)J s $ O T \

j.ï

JtsOOÏJ ^.O^JO . ^ N ^ J O I

Jj) JjOf ^ J UU • ^ O ) ^ » ! » Jij2D} O U » JiQ-CD J rfl

^otov««.

- o t o í s . / j Jxi.my ^.j JJ01 .0»X . o

-oòij

W

Jo^oi ^-¿O?

^A-OlJ . J Y l \

W j Uv-

^ v ¿Iteo ^ V j Alk*!}

òp

ÒML-' ^O JJ? ^

JíS-Üoj

J » & O o J - i o 20

JjO) ^OO .

. )Q \

.

p

« tT> •

^ . ^ - T S I O J

¡X3

)YI.CT|-~I

ls> Qûûû3l./j Y ^ C U Û D

^

O

)

3 0

79

'« 4 — 0

Jjcojl ^o

. j—o» ^o

^O . ^ « ^ J

57 A

J ^ - l?0) JJ/

oo) Jv«

^ ¿ » O . ^»QJ ^ ( ¿ A x ^.fc«}

j'o.on o \ J^oVj

Jiaoi . j H o

jajj ^ o v S ^ o

j-Ji»^. J^SLNjo Jt>. i n |_oVj

5 . ^'Aio J-yt. on yOQ)Vi\ J J ^ o cyi^? .W

. ^ ..y

jKuiioo

Jk^po»

..»«.o*» ^ . o ) J M A J i o j u o p o . Jkljj Jf>.fr>\ W w f c - o

j » ^Û

r

;

ij

JkÖO} JjO)

.

ivo

JJ|\

Jk«i2c>o

• Y)\ |»1>Yi k,jo.Ag>

.Ju*2D »V -ÙJ^O io )o.JQ»o J^yoo

.°> •

IV ' ^ . » W

v^o

^ ' ¿ o / JU—/ j N a O ^ O JtOjJJ . ^ísjlLO c a l i l o JiUy JootL I—\v>n •cyS-tS» Y i \

(-•ïj^ij

^.yo/ W i - f c JJj

JlSO^JJ

o,

J3J) .^LNjlLJ oiA W ?

JJj ojA ; ra ..L ^ A o t ^o J j - j v ^ o o t dDj)

o/ J/jfco o /

15 . Jjüqjlj 0)Lqí^..>, ^o J^iJJ Jloi. ^p -soL oo» Jjl.» J/jLj

W

^¿ío

. JI^'^JLLI J^ÍO ^OJ . ^o^LVL

v/o

-ojk-^il. ^oo

JaíJJ k.Jr>

nr> . J/jLj

j^Ö - s ^ 2 0 o A JjúQ*. s°>/j . j-okfio JÍQÚJ OpCÌ^QJkO JJLot...«? )lo -i . ¿ y Jj-^SlO . . . 3 JxiJJ ^po) 20 JíS-'^-l. i t o ? J o j

. Jxi/

. Jvl.fYlN

; fin vis«.xa •• »fco ^o

^oo)j

57u

^o .fi evi \>

t ^ O

Jj-CLCO^JO

jOjjo .

J f c ö ^

JUbNi ^ o l o . J°i\..n«\ I s o a ^ O ^ j u ^ ^ o t

Jx2>¿i

J/jlj

. J/jà.

^o ^SoL jj30)0 .

OO) Joj?

J f i ^ ô c ^ ^ è » V J-^Vs!^ í p ^J-V^J p •25 JOjXSJ ^.J )'» • jj«£UO J ^ O

>. .

—O)

H^I .;. JlSi-)J

j . O • ^>0 . J t ^ Q ^ .

J b O ^ A ^.OO) J&xo .

¡Ni*.

«^^.Vo JN-L!.

^OÈvJLlJ ^ J CO) ^ . ^SíÉJO . JJjOO (»-Ol

sÇ^uJ

J~OV ^OJ H»|-10 . j«Yl», ^OJ

Jyjg\? J r Voj Jlo^t^. ^o JJ/ . 30 j^V*.

JüLxXL J b o o ä o ^ o N j u o

p

^J sSí* . Jj£U p+O Ol

^.¥1

LU

3—4

78 ^ « j O q X Jisb.Lj

JLOI°Ì\y> JO^JOJ j ^ . oI . jN-io

. l-w^s

wOioWj

of

c i i i o j Jí^k. o ^ W ^ Q ^ Al/

J'/ • v o / l l jOyOoX . - ^ J I L JLOJJOSO J & ä A Í.OJLO . Jk.oj!SSw

JJÒ .

j j ^ c i CYI~>> oo)

.A. Joo) JJUS^o . -01

^ J ^ Ì D O xjJOpJ

.

v/o

j s y n Y>\. Jojoto . J L o o p

. Jklj

Jjop

J».°>-J>. . J & Û L ^

WwN-o

jlDOfO . J d — i

Jwfc- J?o» ^ è 2 0

. JîS-'j

JJofcÖo

J ^ / j . jo»cd Jjoj\. Jjot ^ è »

. JûjO»J

^pO) ^ ¿ Î D O

^ / " ^ o o

KV

)0jí0j ooi

J-^3 W w ^ -

]j0)0 .^JOp^

JJ-^D

A X D

20

lìscio

• J k - y s o i o opl^V

JoÈvCOCl

. J\ Ö

^.oo) jjooio .

^

^ . l ^ O j k J j wOÖ W w ^ . 0 JJ

Jjí'ooo —L»J W

.

JVjS)

jV}2> .

jNcvinroo J-i-ij 2 0

J x i / j J'«2Q¿0 JíSJijX

Jl-o^ij

v&jtSa;

.

•>,) jd'jj

ij/

. ^ i ^ O Í S » JL.OV ^OJ " ^ 5 0 . JíS^Üoj ^ O )

Jfcsi-)

W

o\/ts.»Yi\

JMYO

. ^.opij j t i a p o ).o.\a2>o

.

Jjo^

lè1*^

)aoo)o. ^A^oo ^ioij ^Aoj

^oj

v^/o

j K J V ^ s o Jts^jio—30 . ^j'ou.

. Jfcoíjj )Y>.(YI\

V * ^ J«->6-

^cNjúo

JU-^O

K V

W»\o

-2)/ JjrjO) . J . . • Y> o \ o

'l\¿

•JM-^

• J t m ^ o x K V ^p

.Jjot ^ / j

?

. )«¿Y.OO

ü^/i o oí ^ J W i - k - o . ]N¡qdo/

^.y.rri... . KV

• O'»2L*. io

l i u / ^ O . JjO) J & O j J J p i . Jfca] - s ^ » 1">

. J^Vqí.) J s J o

I=¡io* J A » / ?

-oí

J- 3 ?

JJO>Í.J K V

JjO)

JJó -espi K A .

*

1 Y l \ »YIO JfcuOJD*

O l j ^ O i j OO) ^ JpX^oj

. Jjoi

J J - ^ o J ' J s Jjo) ^ ¡ o

]r/

. O^W

K V

^o

) IVI\

.

. ^p^as

JOO) ^ O O j

jan-/ . o ^ i o J v ^ i o t l W ^o JJ I¿jL/

ko/ J o j 5

v

j

Jfc^)

JAXJJLJ ( L a i ™ * . )oom v ç o p v a ^ no

ta

77 )oo) . ^ o j

Jaso i c o / ^ x o . J B j o

;cqxìSaX3- J k ä o A J»,X j / j l I I — t o o

1—3

Jiooi . wy9>x>;

J» ^a^yoovi

-¿ofa f /

i ^ x j jJ=»~ . JjO) J o p j - ^ a o a j / )Q . CYliy i l ó

g )ax J m o oes ^jßo/fcoo

oò) [jacco/toi] )nr>Y>¡Mi

. JÏqo

. dQ-fc^u ^ y i « ; j » ).,ico? J A x

sOO»\

jü^

^ J c s o . J¿!¿opo l l x b o j . t r m J h . . \ „om^ojo .. II JiikQS s$OpQX ]x>Vo . > $ 0 ^ 0 0 3

JlXïL Jfcooj - ò p Jîs»/

Jb-v-

Jjöo

10 -OJ-JÛJtO y o / L / j o'o) JJ^A. Í0iB¿0 . i ^ G O ò o t ^ x L j È«»/ Jisjj . oò» J ^ ß o )oxj

v ^

v ^ x i « ^ Jjûoi • ( o o A a l ^ u s

jLov-fc- ^oj f S

^ J k i ~ / • i ' ^ o o .. \y>«\ JS}) - W o 15 ) . . n ° i J u o j

^

.

(uco; JVJä oò) Jh»~ JiW

^o ^o/L/j ^

JOJJ )OjXKA.

55,1

•:• ji.i^v

jxJO ^ O ) } " ^ Î O .

^.O) ^p

i i o ^p >çûûû3Èû

. s g 0 l l Q * - » 0 ^ JixiV ^ O t o sÇû/ |.L¿|

OM^J

^O J»jj

qajoo QJJ^J ^ O I J - O l

. ^s/fcjO JJ JjDOtO . sÇC*.Vj°> ^ J ü l

.oiLOJ. ..~io Q)lo.«o-» J a a u V s ^ J^ot 20 V j b o

J)i/o JN-u»qjlo Jfcovx ji^oto .o

~0)0?j3

Jq.\qp; -ÍSio/ [ao»°]

• oii.o.Y>-,^\ ^

.

oot .n.rriv

25 . ^ X

\U . m C >

-o)

Jjv-/ l o p ;

. .çoiijs

J/JLI

l VOOOM i o v ^ L o l j

. I J À ^ O • )6>2Û-XU. J b j i o p o .Jdáua

Jiai\

^Xot ^ f i x

soo^oo

J^Ö ^ X J ^.O) ^O^Tß \i/ }u n \

.

Jio>QQ3 ^VÍ¡oj oo) ^ . ^'^o/j 30 j j s J f " - "

^J

Jfc-ï^Lj ^O»YI\Q-»2O

. ^

ool

t

ononQiK,

OM>-V=i ^OC^DJ Jj^XCLOD ^ ¿ Î D J fîfl . fl vÇOjA^ J-L/j \L.l

o

^ o o a\o

JLbiodXj ^Aot ^N. ..y>o jftn.o JlaoaxiL jj; ^ o o y i q ^'¿o/

*2>/o

5r> A

.^

n en °>ta

I ] 7 — TE ]

76

^ P - . / J K ^ J O ' L . . . 0 J L — O V O J ""^¿ÌO .;. JJLO O VKT F P J Ü J O )QA¿1. I F C O P ^ J OO) ^ . V N Y » O F F > ^.OO) ^.0)1 - T I ^OVIFLOFL J».A,V ^ ^ » » F C O J J » ^ Ì A J D J Ì J L > 3 / . )ÏOJ— O / JO-JOVOJ JIOJ~O . U X ¿ O C O O JJ/ JVIS JA-A=S O X O . ^ Y O ^ K O O .^L^JL»? ^.ITOOJ } JB>)J T » O 54 A ^PO) ^OO . JFCVJL J B O O O A ^JÄA»O . \V T OLTM J » A JF'-LN J » ~ J - » ^ J Û * . / JS30. JXXXJ J » O ^ K Â ^ . JOO'IJ . J-«2>/J JJAN.NRI JIOIL JUJO JV|S> P I J J W JÍO¿~ J V ^ O I . ~ O J U » O Í J O . J ^ . JÍS-JOS) J I - V ^O J j s o t o JFCOJL P V J I Ú 0 ) 0 -OfJ2í W ^ ? )0J2D RA 10 | ¿ O * x > JJO • O J A ^ N JCXIYIKJ JJ; W J A J ; oot ^ O . -È- J ^ Í S O D / ^ J O . J I ^ J J „ O ^ Q J O O J ^ J O Ì O , JÜUÚJO^? JLV^O O^V |LSO) o JVT> \ I N O J V O J - S3>/ J ~ A O ; O O J K — I O I - ^ - O JÍS FLT-Ö ) Í S J Á O P J J ^ ^ A U N / O J Q A D . ^¡.¡SJOO J^^ÛCOJ . ^.FJ» J & A L O J U - / » 0 J K Ü O P ^ J 15 • - ^ D . O S O ^ L L . / JJ/ jvjs JJ J _ C O ; ß . J Í | ° > ^ P Ó ^ . ^ O Ö I O . (OKCORI ^YS^LFEJO? J ib) ^

l

ó) > °ii i - o ^ i j ^o òiìSJoci^ J-NSfcooj ,>o fco/

í ¿ j o o . 6 0 / J i o j ) o « » fio/ i / j O

^ q j - ^ N ^ O J J S O j ^ a vÇoop

JJLJOVOJ

OPI OO) J ^ Í J 5 4 " J2OO . FSJ/ J O O »O .;. ^ C Q A F - J J Y O ^ » 25 „ o j o j o o n * . ^O J3QtYl°l N ^ A O ^ . ^ C I .;. J.100 )CuCdLIS2Û . ) O A I O O . JJ*. JLIFV JFINOV^ I O N ¿ O . ^A-FT-O JJO J.T NOI J - A I . J - I . JJBU. J J - ^ / JAP; FCV-O . 5 5 A JJOOFO y.n»YIO . JBLL ^ p í ^ O - O p 30

75

t 15 — 17

.

Jjocxo yo/l/j J u l ) j p ¡ . Jcvil

:

J k 3 o j ^o >5«hX

ojjv yVlN^O JkY) . CP uO|

- o o - p ^ l . Jifico-aX

J^Ly

53 K

J « j j )ÍQ-2»0 K V ? 0Í2DÍ.

¿350

oc» ^

. JibJaaj

JSOO .Jv]2) [ M ] Jfcuj í^/^Is-o

^Q)OYl.\..l? W J ^ j j 00) ^ W.Olfl? j^OO . w»0|0Í020¿0 o p JlOO t o A wO). o >./o -cxim. ^ OO) v/ . o)-;o OO)

JJ p o . ^ o p i o Yl ¿ o 'tCYl

-0)i|a\

s3>/o

JaaV J ^ & a . Jyvu.? J^L . ^20)

lia/

w.o)Ci ¿\ > s. j»ol? J^oyy j o » » W

Jkáso^A.

J p a - j J;¿í.

JLJD

„OIC^L

oo) ^ . Ji^oJ. ^o J a i k o JJ J i J s

Joo) JJ j S k f i -i

t¡o/ J j s j ^ o

.

I z ^ ^ o J ^ j l L ; ha/ J ^ j j J » . J í s j o s J a ^ .

)í*íodo . Jjoióp : Jí'JS

O'O) JA-/?

J%200 | ¿ P J'n . ttl "^¿ffl

• Ot^Qi.

OO) ^O

ÍCl XI b

J l l ^ . J k ^ O )OY>ns\ Jü n 0 ) 0 » 0 \

^Q) . (1 • /o O p ^Q^io XI ¡JO ^Q)-A-. • 0)1X3 O. O p fcw/j . °l.\f> |J »3 J»|S

.n¡nO\ñ Y O / ) . /

JÍO>/IO

J O F J O O X J

J*}3

J L 2 > P >

0 ) _ 2 S

- 0 ^ A 0 Í | 0

.;. . J S X Ü O

J ¥ o ) ~ j Jsa«ao

^flttOCYt OOO) . )OA¿JJ o/

. JfcjQ3o/ JMJ^O . Jfcv^¿¥o JjLV-'^O JfcuÜop jl . o f n ; oo) ^ . ^ . W f e j o

3;t u

. ^cd/ís» ^ o p ¡

. ^s-Sucy )¥oi~ ^oo)o . ^ . o p .^¿UI

[ F 1)}] J J J

^'«JO/J J J Í W

)Q-CQJJ ^ JJo Jvfcoooj J i o p o p JVo^.

Jv«M U^l

JOA/I?

JJ J^XoL ^o ^.y Ji'o^-

J i \ o l j oo) ^{o . •goui/j ^

Jla^JLX ^ ^ O

W

Jtofco

lio . JIJSQ ^ O U )lo.\...

^«jl/O ^

JoaL )ox J j i j jyb)

Ji')o> JiDOjO .

o/ . vOC5)A. ^.ifc»

jjW . ^

N./vl^

j-.'Q-^O . Jvax

. ^ m j o f l o j Ji'oj— p ^ L ; J^Ly oo) ^ o .

JJo

r^-J

Jv|3 ^ » j JbJáacoo . U i j u w a n o J-Stv> ( -1\0

Jio^^o J« 'o

tTl^i ^j/

. ) r>

ía^JDO . Jl-TU JJ? ^i/ . JJb

w^oo

Ji'|2> Nía. " tv» j i ^ j k J - ^ o A . yOOtiiStYi-! ^o

»QJ0L¿0

^

74

i 11-15 001 ^ . ) - V . . Jv-'^d ^o W

^ ^

.

K V f j - o i o W ? b ^ p . ^çof-ïûi. ^

JioiL [ V i ] Jv-J~

jlQOO . JjUû*. J Of-ft ^O ^.JJJ Jio»2> |x)i/o J - t f l Y n u O p O O o l s A S j JVO^-? OO) ^ a. ^ è »

- o i i i s ifco JJo . J%2D Jjoî/o

.;. PUS JJlLo jyb) ^o cjfloL J ^ o - j j JfcóJDW o/ . J j ^ o a 5

J j c ^ j o J i - j - ^ t j J j p o p o J o p o p ^J Jv CxA./o .JJA^/J JLO.^CN-^O J N J > . Q \ ¿ J I S Ö O P

^.V? oò)0 . J j p op> ^

JA^OV^Co/o ^

. ^.YI.colina

0Ò)0 . «j-Vj W o

JAUOV^CO/^JO

Wo

^VtSEO v ^ l V^^O ^WQ^OO

^OO) ^ o l Wv-^'O J j p O^o . y V,°l Y Jv CYl\./

J»A

JJJÄS

ÊO/ J I K O J ^ O J

.;. ^V»/

r

jyfflN./

^^

-2)/? Jia./ .

Jxl^XOA

[goo.iNnmi;] fyi.1 \

^ . ]AJ»O ^

52IJ

UU JN.A-0

xr* •

.Ji\¿j J ^ o v ^ K ^ i -o» J—o2>i ^vra-co

DL .

^XÛÈUL>0

Jy CL \

J»A.

M

J ¿ O Z L * . 20

^ - ¿ V o ^VOJ J k J s o p jViiJQDJ v ^ ^ o i • Jaa^ao

. v^j/ )oroV)\ JJo

r^-jO

^LJ^o

^oj .

J is-') ^o vS/j J o - / JY> • m \ ^¡f ,XJ)O • otJL^o

yi^oa. JtYi.fi^ o p ;

J^OA ^¡^JLJOX a . ; • YI\ ^

s^ooM .

^p t

JJ/ . Jfc¿3Q_CD ^O

-S^O .

Ja-V/o J^iioV

V s ^ ' / b . JLOVojjj

J « ^ O )YIY>./ LCUOM. ^O

o^ J - c c u ^ . JVkaaoj J v i . r o J^J-

o / ) Q - Q 3 l J f c à û S û J ^ J OO) 15

*'*û0 v IVi

^O

Ou- JksöoA

CYi".? ^^OiOOJ j^t^QQO

J j .

. jvj3 ^ f c j j ^O

JISFCOJ OO)

J o j o J a a ^ Ê M O JS-^ÎOJ .

I-IO¿O

jNâco^A.

JUJ J A I ¿ J

^ J 10

JJJV^jo

JJo JOI^ÛOJ oiîsi^o ^o

25

«1 J b - 3 o p 3 / ^ j ^ L ü j c o (.) JfSLj o t & ^ o ^

. rrLfc«» JVA^ ^o

JJ/ Jtôo_ûo ^p

al

Jioi/ . ^ j j L ^LVL wJb ^o ^.Vo^j ooo) JJj Jpax ^oj ^Vo) ^OÍX? .

J

^.Isvooo . ^ N J L ^ b j ü o a \ oJ J b p ^ — J Ji»2o ^YIN^O ^.O*

SU

73

t 1 0 — 11

- k o / . Jfe-JUO ^O J j ^ v

^.J

fio/ jjQjúo ^ J t ^ ¿ j o

fco/

ÎSJoio K V

. s^o^x

fcj/

^p ^ A ?

•»./

aX

kj/

^Su./ . ^ » ä i j

. ^ o ^ - ^ j s i..-o n j - ^ J )ia>S

(OX^»?

. î«-Voj vÇom^o

J v J ä J J j ^.o^k./?

oo) ^

. )Vja

JLlo

Iv^i.

)OjO ])« '.'..•• J J o

• Jokoos

JJ^b

^ - o t - ^ c ù . ^o

fcwij

. W

a u u o J-ijH

^Yi s ¿ f e j o . vOC^X t u /

i f c ^ ^o J k n c L o o

J a - / ^p • > ç o i L a \ ^

^ j / VS.OÎ . ^ o o m

'«n^J

)

JDOVSO . «¿ofco

VC>

J^îjj ) o ¿ o

51

Jj-^tj

v â c o o l . JÜ J & J .

OO) JJJJL=>

JkoÖp •

JJ/ J v ú í . J

V

•J fc^X

" ooto [roo»'j ^.oj.oiNö

JJ?

b j t ; eoi

v

JJj

JiaL o n

v^j/ í c l 5 0 - ¿ 0

.

vgO).°)\.0

^XLKjlJo . ,j;so/

_2>/j

Jvhw J f c ô ^ V o

k./} .

.

cy>

^o ^ s / f c o o (xi

J o o ) JJ j

»o

.

loot; ^.J JDJI .

oo) ^

. ^ ï

. J a W j o)Vûi^> .òjoip

52 A

l^oass

o/ . )S-/v-ls-o

l/cx^

^-OO) VsJl\r) | - ( o s

v^S. v^S. ^ L ^ a / j Jfc^aco o /

N/

o n ! . yOO). °>\,f>?

^oo .

jia^/ \»

JisAl

JfciooA.

. - o t o Y i . c n l | i 0 0 ) 0 J i ' i ñ a . n * . ^o

.

Jn-/

J » i L JjJjodj oot

>v>

VÇû/ ^ o ^ p i f c o

^-»»ûj

.

/ . - 0 ) 0 1 0 . 0 0 1 Jifcooj i f c ^ ^ o o

. Jîsodj

Jlä^

JJò . ^ . c p l f e j o

^ ' J J I20 ' f c ^ o jLoi.-.,.» ^

. jLfca/

\k¿000

,ça>>Js

o / . ^ÎSJLJ JfccUtO J f c ^ Ü o p

W

-io')

*s/

JiTX>/ .

J ^ N . . sÇXuaolfcu

J k o o V j ^o o / . J l s ¿ a - C o ^ o

ftW^I

¿ JiDOfo

r;!

>JDV w.OO) Jl">./lO O O L >£0>X-.? j l o ° i ^

•»

^jm

^ V )a~ooo JV—J—? J U b p o j i ^ o ^ j / w q j l o ^ o L L

JjOO)

o/

^j?

¿5 ^ o i q ^

^ i / ) a a o .VÇO^Xl î O J l'o.frt

Ji.xi •. i ^ o JJ

^ o o v S o o ^o

jLv-/ J f c a m ^ o . J s X

oootj f a i . . J ï o j ^QO^K/O ^ j u d j x^O) . J a ^ .

. Ij^j ^ q ü j ^o

jja-/

I il —

72

10

^2>/o . U 2 U L J J * / | l » í J S O ' A l >Ç0M»0 JÜOOVj JfcÖOOD ^

-

^oilAi

V^o^X

^.oofjj

>

...

\ ¿ ^¿»o

Y i a n v>o . , ç o ^ . L a J . Jxr^/o J « - ^ - ? Jxuoo JkAl.

JiL/o

y j / Ji l l vfoJjo

i ^

^o w s ^ s

511 u

JJo .

.^oifca^s |>l7 W .

UUl

J r ^

^o J l L * L

Êa:s

jisibcL. ^

^piÈoo

^cd .

^»Lfco JLi? .

j a x o o ^J/ ^oy* p

.

K'J^

. J^sV/j J x s a X o . J l M .

. JJOJ - j b

•:• ) L o v ^ >

j L w p o ^p ^ o ö j j j o

. JjDO) K V ] ^O yTQ.CDÍ.fe¿00 . J o . » \ o ^fcooj J i s p

JjiL

J-S^ J j o i

. ^o^X

^-QJJO

. fc^L ^o »-Is. J f c j o c ^ ^ r s )cucol. ii

W ' i O c i V y^o^ia^ao ^ o o p JJj W ) a > c c u j

^.j l i ó

J i o o i o . ^ . o ^ J » » j JUb) " ^ a o c k . JJ(*. J k J D q ^ ; ^ o i ^ j t j a JUâ/o ^

^ n t n y i Q i j o o p JJo . JJbj o o

^ISjlIO . J S C ^ . i»o o/

Loot • -òpi

)büJL ;

\ /o

.

M /

. ^.otts. X

O)!s^so ^o

. y j b o u );cya

ÓT** 20

^oo

Ji-V

^J/

)o_x v S /

^j/

.

^»j;

^jo»

J » ^LSL

Í A » ^xvS/j )»o . ^öa-

^o w p

. J i W ? -'..\

^^-J

y^jfco tu/

. JfciL. bj/

o»^¿>j ^ z i o L o

^ » o

JiW

51A

.

. ^XLísjj j j o A

ÍQjiXI »O K J / -JÓ p x

•otlojc^^sV/j WwN-

^JÍfc.2.0 . ^ o ^ x ^.j " V )

JJó . ^.LVJLj

o i o ^

)joa

j L i j l ) X 3 A Jvoû. JijL? oo) ^

^ O l C O O ^.OÒ-

Jjdj

. J ^ o j J-¿ ^ è »

. IÜLLLj J s o a Jlsi*.

JLj-^J

JA«./

vyi.cy>1ISX>O

. i a s o g j J i o o t o . JJo jo J V j » ^ o X — j

¡r

op . ^ i l

- o o i ^ u S w^JS )0«J3 ^oj )N>Ï2) l a ^ o .

Jfca^j ^ L ^ j o o i

o

i f c o i.i

• W^U,

. ^ ¿ a , JvmA.

J«»5j ) ~ o i L d ^ o .

io

i f c o ^oo . j L i j

JsiLLo

Joom JJo «J»-«-^-! oo) ^ o

Jja»o\.

)nf>-> ^

^

Jjv-/

Jli'Lo . i^/?

^

tu

71

fco/ ja2fioo K V .JJLjqqq^

fco/

)y,o\ fcoio

fco/

.

^.j

.

fco/

^oo

jaao2> ^ p i f c o ^oo . J f c o o o ^ (fciOQ^^o . t o o , ^ JJj ^OO) J^flD^O

.[W|

fco/

o 4 l!

jjoA J^jO

Ixiifcooj

vA.

^ í s j l Jiaoto

Jfccba. "

JJU^Lj oot

^o

w.o)Q-jûjlLo

jLi)i

. JoL

^.oot

JXJO . N.ia2iO) ^XLt^joo ^ . I k ^ » j ¥ | 3 ^ J-30Í/

-òp^

JiDO) . OM^i? jlowfc- fco/

5 t o o i A JboA > g o > . \ x . Jofcvcoj j ; m v\

^yo/j

fco/

)nY>ofr>

^ Ì Ì S J Ù S J JXJO

^ f c j L j J-20 |j_X>oV ^

IO ^Vo) . 3po\.Ofr> ^ofctjk ^ K J L I f j y\oi

^.OCXJ

* s / o . j^a. ^o

0

Jfcua^2D2Qo . q v , » ? sçoj^ ^cv^«, JJo . ^oj^fc*/ J h s a d V j V s ^ fco/

w.O)OA2lûJ. jjoi J J L q l q o ^ j oc» ^

^ ^

p

jfcw-^Lfc^

^ j / ^02)0) JOOO* ^.Op Is-/? is

.^ofc^tLj )ovo\d

|i»oV

ojA.

JfcöoßCÜ. . Ol

? Jx>

)q«cdo . J i A ^ Jjuz-l. jVjxì . ¿ a \ ~ o . ^.LVLo J ~ i o / ,®>/o . )k~;2> ^o |\ç£v=>iJj] sÇ^o/fco J i S / o . vgo^; n s

^.íyi -i y» jaa-j

.^otkSao

n s;

Jifco JJo

^o rÇÎLfco JJj

J» . ^.oj^j

Jfcoóa. . J « ¿

jixjo*

y o >-X)o

J-oo)? J f c ^ o - ó ) oi>fcv/j voo^-^û^s J v s / fco/ ^dOj Jx> 2D JjO) >®>/ 001 ^

Jsioi ^o . -0)0fc^./j c u a x j Jj^i. ^0 s2>i . Jjooi

. J X 1 . v Ç o A fco/ » s x

^pifcoo . fca/

511A

.jlOJ ^ J J J J y a x o . -fcj/ J i j J v û x

. vÇ>o>-Av Jx>i/ ) .S' 2ñ

^

( » A Jofcsoo; J ° i \ . . o « Ji^) ^

^xo) . \ \ o ¿ ,

.n°XTi? . y o /

Jaíoi «2>/ . ^ ç X - f c o j

«o

Jwfc» •

fe*./;

)OJJO Jjot

J^oot . ^ 1 /

icm¿o

[sdq3^,qXq2>] ^gpQO^QiNo) . Î A L p

^

^ o y o j I20

^

)0»ÛJ . J 3 J ] ^ ^ S

JJ¿ . jcoJJ ^2>/ | o o t • | j u ò p o J v j s w ^ o n JQ-^Jj ^ r 0 ) )O r XLÍO

J r V o j vu

Jl^M

^ » i t o c p fc^/vfc-O . JjO^>J JiaL jo^fcoj . Jj^O'A

Jjûjl

toifcco J»ÚÍL ^kXJ U-/

^ sOoA M^)

71)

T S —O -Ò)

JFCO) . FC») ° I . * V

K V

^O . J ^ M .

VÇOM'JÂ

"

^PIFCCSO

VOO^'4,

^PIKRSO

. ^ X O

J-I^J J X O - S / O

^VFCDJ ^ . O I

JJ&3 J V

. JVßM

JIB)

J J - W ^ A Y .-S.

JLN^I M

.

^«»¿O

^»JL/O

J W

I

W

.

„O)

. ML

.

OO)

X

^

I^N^

3 0

J V Û X ^O J'I

. JN-'I Y ^ Ö

^J

. JIOLJ

A

.0

JKAOIO

3

VOO^'^ÛX.

JI,»O

^.ÍABÍO

• JJW-/

JIWÄO^

„ O T •>:>

0 / ^ j j O O O ) JJJO JT>V»NTVI 0 / . S Ç O O P JJÄOVJ JL^-^JL

JJJ

P

^OVOFCOO

.ÇUCXA. ^ « - » - ¿ O

A VÇ^-ISJ

^J

Oi

^ . J ^ ^ ¡ D . ( O Q X S J )•

JJ^-*. VJ^O

JJOJÉXLO

) ; . A > . I:>

' ^ D

JVOKXSJ 0

3DO-3

•ÇXKJL J » ¿ ^ . O P ) JJJ . ^ ^

J^

JXJIL

JJSOFO

^ J J L / Î Î O O JII-LJ J »

^O^^I

JAVSSJ

ÍJ^ÍSJJ

3

JII\J

•^ . JO) JJOP

I'I

^ O Q J ^

;JQ¿J J » J

J X S Q ^ Ï ^ J J J J J^JO JID.(/)JO .

J A

^

.

^O O O J L / J

.

JÎSCO

-OTOIY* K./J J V DJ^FYIÖ

^O 0 / J - O Ï O W.O) - ° > / O

W

. JÜV—Í* LO?? 0 /

— J J J 3 0 )

. NJL

JIA~

.

J&JSI.

Y.,«VIHOO P

J ^ , O

. JBOOI

JASJJ JIOOIO . ^ÎII.

. JOQ>J33

. ^-JIX) JA¿7?

JJLSJ ) Q A .

^ A X P O

S>fa

. -¿O/ J F C J A - O D 2 Ö O . J V A V ^ .

.GO^YNS

JJ¿L

-OIOJ/J ^VÎSJL J T ^ I V - O T O W ?

. JJ^-JJ

0/

J'»»O

^ P L ^ . A O JJ-JCO

JV¡Q¿? J ß P

J^O J ^ L L J

• JVÛ^

J^OV

JFCAIJ

JDBßK»?

^OJ JVJß I J W O

JFCJJ WJB

. ^OIO\\

. &J.

. »ÇOMJO> ^ . Ï K - Î O O ^ J . 0001J

W ?

|JO . ( J - . J L I ] ' ^ S & . O

^O J ^ L P

. MJ

JV^O

)O,J3 ^ O J JI-O>M)~>

J ^ J

\ii~l

.

. ^PO) OI-K./ ^ O I L Q - ^ O /

-OTOW;

)P\..30

OO) ^

J;2>AA=>

. JJXÜLQ«. Y O X O P

^ \ N °IYO

| O P

I^SJLJ

. )-TO\ J ^ L O

. ¿AU

^O

JJOJTOJTJ

JLQ¿O

^FCOJ

^OTORSYL. O Ò )

OJ.VR»

JIOL

^

1 1

VJO/? - O )

JQAZJ

Q!^

JÈOOP J

2 0 0

^

69

.

J K O I L O )OCUD LIJO

OO) ^ .

O ) . . . J ; . \ ~ I ? O JJLI-^J

JJ

J J O L . ISJ/ ) J \ ¿ /

J O * . / J O O M IJ J ' ^ O I 0 0 1 ^ / O . ^ O ^ . I O P JIJX>0 . V ^ J / I O J L / O JJQ2> ^ - ^ K O >

001

p

. JFCUJ

^2)/ ^ » ¿ V . ^O) «O - O ) .

. & J . JIÑA- J A . / N^T^O ^

^»»./FCJOO . I S 4 - O * .

J A - / ? OIVAJ«. I O .

J ^ O X ^ O ^ I O / F I O JJJ W

.

Í^LXO^. W

JFCOJO

J I W ? JV|SJ

JJ

OTLO.^ VSOO

J L I O P UK.Q2Q¿ J I ^ O A . J ) * / ^ O ^-JJO . M J S L

^.OJCO

JUOOVJ J S & J O O . Y 0 . J P ; p ( » O D V Q ^ J J C V P O R A O . K V ^¡OJAOJ J »

. ^ . O I A I ^ ^ O A S ^O J°>¿O J A O J J K » . - I .

J & . 0 & . 0 . J K . ' ^ JKPL\F> ^ ¿ J U JBAOIO . J ^ O V p . O V J / L / J JIS~OOJ . LIO/ J M » | I A O I s^O^VJO) •K V

W ? J W

)VOL - Ü A O .

^ O

^.J J A - / ( . ) JÜUÍSX JJSL O / . JÍS-J?

J A ^ O / . JIYI\«YI JRVO W JQCQ2>^ A

O T \ W -JU3J O / .

JALO ÜO/ J ¿ » ^PIFCOO

JJJX 0 / J A J O J N - A Í S A O O A - ^ V » ^ ]¡A

JIOLJ JLV^O

¡XJ/ J I J O

^O J A - / O A O ?

JJOA

. JY.°I»

WY^RN . J S » / O

W.O^A>O¿O O»AOO&.

0 / . JÍJJJ ) ^ RN

ÍS-»^ . Y I

JVÜXO J A I / ^OVOKIOJ

JJ/ . J A A J J O O » , J L O Í I U ^ J O A S O X . J F C O P . ; 0 / . J Í S X ^ Í O J L J3J0 J»ILO

- 0 1 »O -OÍ V - S ^ ,£>/ •B I »

. O - X O / JJJ ^ O ) . J - Q ^

O'O

JVJ-2A

J L ^ L O D JO/ . J V ^ O / J

FCO/ JI&AA JV2Q—? JJBJ . LIOOI K 1 / ) O X - > O . FCJ/ O»', O J O

^

!SJ/

W Í L J oo» ^ O . N J / J J Q J > » J Z S ' A ? J B J X;?W Q M J J JO^JD ^ O ^.VLJ | » O \ O

^JJL/O

J 3 . C 0 J J JOJJD J » A V .

J£1Q«. ^ O A

L^/?

FCO/

])V? JJ^OI'

JOAAJO UXSJL

.J.A1.

X^-OI

Í Ü 3 Ü . C U . JJ >2>/ JJ;^.

ISJ/ . » ^ V I O . ^ . L Í S J C O J

0 /

JK-IÁOPO

^

^ ¿ J O

ÍP

FCO/

|«¿2>

J ' F O O . sOO>AA. I S O ) JIOO) ^ Y L V . K P

JJO) . H I T - ^ A

JVOÍ. ^ / O

. I>J/

• I W A ^ X C U A - A M JJO . ^ O O M ?

i 5 —S joj)O . W JJj

JJö .

J w o / )1X-¿J OO)

. sçNJUJ JJö

j k a o Q ^ - ç x j Jx>A

- ô i ^ q x J °> ..feu

J V O J ^ J l ^ O ^ O . J&JO^SD? J o p

io JxV) Jbwij JJö

òA^Su?

J k ó ' o j ^p

. J-?)V? r>

JJÖ . v > . \ Y > . . Q Ji-V| ^L.ÜS-33 [CL-oi ^OJ

. JtSJß.ßO

• o j ^ v U > r > . » Q y^OJLO JiJ°> ^•ii.y oolo "

AJK-S-I.'O

J » . , 3 0 1 Jfc^lj

vi.,,ßjlo

JA^O

o>jìo o M )

J11/

c A ? J3J)0

oA

JfcoOJ ^QJÜOO J u o o ^

V»~/ "I

J N d o j ^ » û - y o o ^.y !.. Jê*jq_2> ^p J k - i q ^ o

oA

^ p i b o ^ p o ^xa.fio M j » - o . Jk.io2> vn«Yio

o~qa.o .

^p ^ v »

o/

.

^oo)j JO^O

^o sÇomouuV

^P (.) JfcJj ^O i^OD - O M » w . 0 ) 0 W ? oò) ^p Jfcs-7 ^p < A °

Jv-N» - 0 ) o b . - / o

jOjX&aj .

vÇOM>-ï^O . ^ o j l o

J i ^ c c i j ü o / j J)j . ^jQjk.

^.iL o o c x j . v . . . o «

. J ; » l . ^p V^V/J JIO-ED/

o t l a o / . JLQ-ÛD/

J j 0 ) 0 . Jj-coj ^

»fco ^p 20

^

i o j . s o o ^ v j û x ^p

J A - / ^ojSjaj

p y^»

Vs^

|OjJ lió [ f . ] J j - J D j v j s j

J û j . J2>ÌL JU

Vp

)J-¿ OO)

17

oA

^ovX

fc^/

Joo)

f ^ - l S J ? J3?)

" p

^j-IS^J ^ A u / Jjl/j .

. ^ ¿ j JKajl

^OOCXJ v o i V o /

J x j o v X -¿«MW?

J l a i ^ A O -O)

IS

OJßQl^

(¿OQÛDO J^s* . J A - / ^

- vÇO^a

J&oc^

) o , » c A j . JLiv-JJ

iló - f c o o / o J j r ^ / j

o/

^p

^V^OO

jo;')o . M l ?

. ^JD/

Aopo

^o

^.LVL « J b o o o t ? t o .

. J»ja- oo»X

1 .JAï/

r

l a v a j o J j - JL»)

. ^ O f - ï û i . )QV \ l \ ~ t

V s ^ kso)

^l^Siuoo

-oA

0

j o o , ^

W?

¡Wi-K-O o j A i . j J - ^ 3 0 JÍ3| Jx>V

Q».-"Vt-\Y>\ jx>A. Jk/{a.L ^p Jb^fcjLJ J o ) ^.J 0 vçojaio

JA./?

JXÛ3ÛO/ ^i^^occ ^ o j .-¿o/ oJìl

JJ^OCQDJ ^ . / o

Jn2œio . ^ Q * . 30

G7

i 3—

5

jLiîjx Jboo)X^aocuio ^ o i ^ o f c y j ü j

Jüö. jVcuo [ W

. J^aa«. ^yaSjo

.^i.Tfyi „ m e t , / ; Jr^t o /

Q ^ p [ W ] ^ o m s q Ü j l jD ^50)

IcjOvi/ . I j V o ^ j o Jvtssooo Jco/o

. ^'gL.ml.i^O ^poio K V

5 . ^ ^ J Í M J . JÍS3QCD |xa¿*.

^ ¿ l

^ j & d

3D»N^O

^

^VOJ A

c o » Jx>

JfcJ/o

Jootj

Joòtj oó» . | m / o

vÇLi/ vivi Tp'fa J i W ? Jboo«

JVa-o

. [t Jtooi.] Jltoo^. Jüooy ^o j JJ- . JbsSO^L JiOOJ

o / . ^LVJL )¿>/ v U.Q'n\KtO Jísooj fcáb

^p

. JlÍQ» fc-JjCU - 0 ) 0 W ?

10 . ^¡O-ÛOLISJ J î ^ ^ i j j o p j

.

. yO».jW

Jlv-/ J k - s o p

Jfcoaoo ^ o o . J k X L JJüöaco

. M^2>ßo/o

^uokjúoj I»

]

^ o o / . -jijb o j ^ W j

>jü/

.^pot ^J ^.OO)

^òt o i ^ ^I.^Q.ccio lb¡] c p

^o JkaoVj ^ a — V ^ o o t o . J A ^ / j opjo o / jfcöaaj ^o o / -oóij JíOO ^.OjA. vt.f>«Y>

|»0

ir» tojjj J è w l S la

^pj jOrOah.

»oo . o^y.0

. Jj^

^

• x**-

^»xt^aj

. Jtaoijj J W

Ko

Itso.fiv

il; s ^ J ^ O

J¿Jk ^lOfO

.tvin vi

jsioV JLAJ/ JJOVJ ^i.y0)..? t o

Jboop

^OiLÍSa/ ^O

o/ . ^

E*

x^0)

Jj? fl) »D ^ V l

x.o).'öo,3)

^o

W.OÖ) ^ . o i l ä ^ ^ O O .^ i o h ü

^LNjüoo ^.JOÍSJCO

)Û\ 411D Jx>aj

^

JJ;

v

[ r oo» J^-CHAÍ. 0

-

0 0

-^

(•)

U i L ^ yXl^DlfcjO ^Suo

Loot JisiOQ^. ^ L i l J*»

^oi^oq^

. ^0)02lQi.0 „ 0 ) 0 0 0 0 3

^.ÌSJL Í100)0 jLob )yi ^

woiov^

• ..\°>

Jtíoop

^.ÎSJLO .oiLv^C^ Jbooj ^O Jl>»-00 op> Ll/j J»,» '_.:> ^ o ^ i l ^ 0 0 .

o>A

. (fcJÍOyA

•:• j l ^ /

i b ) »«TiiOO . j f c v J D Q ^ ^ O ^v

. jL^vi-^

\-osX

^o ^ A c f c a ü o [ W ]

^ ^

.

^p

. J;ûx J«-¿kJj JJj W » * o t ) Jk°> -> rr>JL^

^ a j p

;tn

^

rti^l^oo

.

\saoo\ p

. Jîioôc^

. Jj~ Jfcoo/ ^ ^o^Ax

JÜO»

)o.Y)S

joot Jooio

il—3 JvJs ^ ¿ x ? JxiAlo JjJop JAs/ ^o ^jdIsjü? ^ooi jfcocLoo Vs^ . (^»ss v / [ W ] jj^oreo?

vooí^ K/o. ^qjlo ^ ' ¡ - o JJ-'^»

jA./ s^c^oj |v>|i

o o L . JisrsoVjj

^.o^o ^o

. ^ i j i x i JAs/

^üo

^L-S^ 33

J^VOA

oí .

Jb

.;.

W

J^

.

jVoi.) 5

. Jíj°> L o J ^ x A

^

^IFCCO ^O JDOOD ^¿WO

t;? W • J ^ j J ? J^l v » ; ^ ? vaj/

JJcu/ . JkooV} ^ojs. -

^

v /o

cA . ^Jo^Lk»? ^joi ^ . o i ^o

JJ/ Jv}s l o ; . ° » ^

JJ¿ .^LVL JJ

o/ . JA./? ^o

^VQ^. . ;X>JIJ lo

JÜQ-1*. ^.OJÜD OlQ^pO . Ja.KA?

joijo v ) ,'IYltYiO . JfcOOQ^J OÍÍSJlJ^ ILzsJ

.

^O

lijffl ^JOV ^ ¡ i b o . tooi Ij— J L Í ) ^ [ r "] J)lLj Jfc^jJ? OJA-A £>A

• oyV

o A ^ l . ; Jiooío . JJb) o p

jfcCOQ^ JxOÍ >-2>/O ."^A. ^O v \.\0?

^00»0 . O p ^ ^ J

Jfc^COJ OML^i JX.,20 jO

OÓ)

15

Lo O) o^W? JIN./ JooiLo . O K ^ K S L L JJJJ W Jv~? J-oi

J í o í Looij .\ylíSJLlj J W

«3/

—O) Jjsoio

1511

)Q>iLj >0^3? OOI ^ . ;&3cA JjO) Vs^-O) l a ^ a . jOfO ^o loo» vvi.tYilfcgfc^J^iv-/Vs^v/

• Jí-V ^ o p )Q-CDL

^VOI

•A. j2>jJLo . J ^ I J=>¥oi ^AO) JojL JkA.Qi0} ^J T O P . ^JJLS» JJ 20 ^.om 0 ! ^jjji. ^.LVL wa2i l¿n~i>. JAÍ. Jjl^Í ^o ,-j JJ;-/ . ^.VL o/ . JAA/J JIYI.I ^O

JJ-O

O/ .

. JÍSAA. ^ L V L

^ ^X/o . ^ - g o L t o o M )

. VOO)V

JA^/ J j ^ / j

^jjpj |A¿/ ^oA^A. J ^ o o t í i . JíS-^QiO JUÍ ^DO jaooo ^DO M )

. ^OKJU OOL (JLO .

^ « - J ^.O)

aiiSi/o

^VISJLO J°>JO

V$OÍ¡L

KV? opooS^v^bA

KJ/ .»OJÜO

Jto'óco

^.J OJO) . ^Albj^O ^j)

J K ^ » JI-FLAI

^J ^AO)

. JJsvjOaaDj r / ^ JJÓ \u3oi ^^OISIOJ JUAVOJO J-A¿IÁI30 J J ^ - O

^2>/o

>5

or.

9

. J A a / j Ja;*.? k W

V

I.Y>\¿JQ J j o ^ o

U ja . K V ^

4

l b — L i

"' A . fc^Jn.»°> K V

^

^ s p s o . ^ u i o t j p o J * J 2 0 iiao»o

Op>

^O fcwfc\. JJ/ . J A * . OJJui ^o ) O j »

v

UOfr>°>

c i \ a | 0 0 ) 0 . Ó & Jcü^L/? ( O j » oc» Jä^fco JJj oiXi\

op>

v

i . Y i . r r ; )0«20 ooij J ^ A

Ì O f O . \ ¡ i ~ l J l W ? ^ j J J ^.J ^ ifco Jj¿-JJo J-^-fcoo A j

JJ¿•^VSL

o v ' ^ . _2>/ ^ ^ Q ^ ^ O

- p l ^.j JJJDOV . ^ i . Y t V ^ o

JkûD fco/ O ^ J J Jxi

JJj

)~M\ . A j / p x i

^iwV 2 "?

JiO./?

j ^ o L . sÇ^YI Ii )0fjs . J A L J i j a i . o>\. - Q S c d j j o , » d)Vi\ J>OV i ^

J » i L . fc«/? Jfco*.

K./} J z u x W

oo) ^ .

,~1M JlO^/j

U»/j

fcvibj

j^ ^?

1

V J^o/ fcörsj | t i S ¿

)Cfc¿/o JtSiÖjL

fco/ " ^ û j l | i — J i ^

« i ü . Ji-fc* ^ J

0

¡.OO) ^.OILÜ^L/J ^ O O M J J3JI ico/

fco/

^itYl . ¿T»/

fcjoj

^oo oiulS./

.;. -^onYiisj JJj JUci^ß ^«¿ofco

Id

sgO^VCIV fco/ J*>Jx>

14l!

Jaculé? )fc>Y>.fn\ J j o ^ j j N a o j fco/ t x ^ p JL(

OM»} .

^

(!)

Jfcöj v Ç O p j / j ojjjûjocd J ^ b O>\. fcs./;

jso^ . }-jj¿ J t t i \ a ~ JßOuj«S}

| L q j ü / 3 / JJ/ . ; q A 2 i JJboLl

JJj . o j c c u ^ s J o a i ^ ' ^ a JJ/ . ? o A n J ä f c ^ o a l o Joe» . ^ a j i o ; ^ o i

^jX^fcoo . jxi/i

^^ifcjo Joo)o . K V ?

Jj-oa

W

^ o j j J^iio* ^ X o t o i ^ s - ^o J A V

ja^i

J A ï / o . J f c - i ä ^ . o v f c ^ V ^p JJV/J Jfc^fcJi. i » . . j O ^>'«afcco p

hÜ/ ^ J O ) ^ a /

k ^ »

^ J / yOinn

^/j

. vOOlAv v -iYitsmV)Q JJQ^XJD/

^ o t l ^ . o o i . sço^i/j ^ j J Î s » ?

fco^o

^ r o i o ^Jò/

. J t ^ l S i V J t \ î s j L ^o

JfcS^ 3 /

JJ/ ..

Ju-^

Q ^ o . JJLX¿ Jooi Jfc^fcvjL

J j j L a o . 0 [ji;o] Jjio fck./ Joo) J i \ j i / k û o wjo) d L i u O o . Jfc^Vas^

Njlj

o t f c j i ^ ^oo o»—Í . » A » JfcsWW

.

JlJ—

oo) . J x i a i o o o

11

JJ/ . w o t o a c i - ^

& 16— IS J ? . . f O . I ^ l i j Jx>A JLq^J fco/ J j ¿ o .

^

t o / V^JO •

¡JOSÚOO

j ^ o x ^o^VL ^o |o6) . vCJOiX J^ooi

Wwotjo •

N-/V>fcv. •

Hq^pj Jm^/j

feo/

^Ao

J-QJLJ

. jLicu.0 Jfcoooo/ ^ i / L ^LVL

^ A í s j l o y \ n > . ^píNrso .

^ o Jjtsai JkijoioJn 5

^.opsj j ^ j l j J i W ^p J r ^ .;. JlMo J ; A . 0 / ^ V j a J j » L j i W Ja\-/J

^o

. ^OvQQQS ,ntYi°>i ^ o ) . I^V

43B

vo.

fco/

..V p Ü P

)o\¿L Jäaoo

j3QCd2)0 . Jj~ JiUo/

j j a a r u t j «$oml,¥o . sÇO)È \ o jJo

Ji.°)fy/ .

Ji.°irr>/ Jxñ/o

. ^¿o/? Jaco

o / ^ASL o / • M^Oik

i a ^ x s . fcu/ 10

Jfcoäa>i

. l o o t )oCUL . ( p o l ?

^o

. [\i=uáx] V O ¿

JOCCIA.} JiO./ . fco/J ' î » 15

jNrs^.; Jfcs9i\cr>fc*/v«fcs.• ^ p o a S f c j JJj JWi-oiJ 0 / ^ ¿ a . J*aa..\ bo/

J o j .^SAJO

IM/ JÖJCO

jojxImj jOj) ^wO)

^.j [ f . ]

t,0¿)0 . ^ j l O OOOIJ Jioxs

ÜO . «A. JiN.jo

fco/

3 0 / 1 0 . Jfc^k. J ^

^.J

.

. JiL. r

)Q\.

V^X . J ^ o ^

)0j20

l ^ /

.

^.j

j i j s . J j ï ^ / J o ä i ^ j 25 0 / \SAJ3 N ^ J ^ J

. ^ . / ^ . i l ȍxucoLfco ^JO) p

a i / 20

OOO) JY>\"¿ Jo^^p

J)o . J o J - S ^ D Joûûo . )Oi¿LlSíO

^ V

^00 . 6ih2>j

. J~nw>

.

j i j a s ^L^N» 0/

^¿o

^-.O).« .V .^Sfckjuj )o»ô Jaioo

yAo) . Ju«a»x») ( v i a ^ot

OÒ) .

fco/

o t \ JjCu^d is-oofo . ' ^ A . ^o ^ j y o / j j j r u /

. c i a ^ ^ i . fc-/j - ó ) ^ o

JJOOIJ

loeQ*.

. Jjo» ^2>/ •¿•sA.

JOOÜjl ^ ^ i M O s O O ) ^ ^ p j u JJ} . jfewV® ^ è »

^ Jb'^t ^O Q>Vl\¿, OO) >9>\»«Y> ^ s a a L L j J—ojüoj JLfcjoj Jboooo Vx.

JUDOVj Jsoi!¿ ^ a ^ j

. ¡ 1 ^ / J 0 S / 1 so

•a 15 — i ß

63 JAI JÜ^

.

^.OJLO y . 0 » « ? ^ O ) ,-O^ÎSJ^O «O

. j ¥ ] 2 ü . Offessi J M W

Ji^-í* ^p l. Jjoot

J i á j J J ^ - J S - 0 ) 0 J q í ¿ L J >£>/O J M J O o p ^O ^ i & J J ] ¿ ñ - 0 5 .

k/io

N^Q2lûLj ^

JJ¿ . fco/

C3)\. b a o j a ^ o l b o o . O ) I s s i l o - è - J L i I l ;

*2>/o

J Y > \ ¿ oot Jfo.nN

o>\ k o

. Ji-A>

Jauo

Icujj

^Va

p

. Jojl

Jfc^o«\ra

J A V ? Ji-i.

JJL. 0)\

15

Joo) sÇO^VIj ) ¡ s ° i \ n ; o ^ o i .

JJÓ .

OÓ) J,~!0

.ÇO»^. fco/ >\J .

.-OTOW OJX&CUO

jojjj JofcsßD

luco».

. [Ili

)0«20

O ^ O

JOJ

. j û û . î O fcs./? ^ O ) ^J JJ^QÛCÛI ) ï \ ./ JLíqíojLj

J j v - / ^po fco/

43 A

Ja^oj

Js> a-

B O / J ^ j j oot

. . JÜAI»

. jNn-coon

."inno . ^j-'opj JWou.o Jlsüoo/ ^oj - o »

. JJLLj

. JJ»LJ | o j wó'^

p

|io . 5px£úxüo JJj

JIWJ

JFCOAOO )a.i/

.

^o Joo)L [jjw j ] JLL J j - ^oo . pxl Jfcoaao/

Jaa.

JJó j U g j o ; 0*120

: ^ ¿ ¡ ^ ^.VLj jvjo) \s.LL J m - / j ,¡.

2 0 .»>/ JiOO) . ^ L

J ï û i . fco/ .

JCOJFCOJ J J / .

JFCUÜ.

*2>/j ^

O^lXlJ

JJj . uO|fi(Wíi»ii; ^

6)XOO . J I A

p

p

I^OOt JLOSL.^. p j . ^.QM. ^.CYiLfejO? ]s¡ ||30)0 .

JjDOOj. JJ}

•25

oot

- o ) J-J- . otvaio i j / ^ q u j

W^LU. fcja-^JL/j jaso . Jvo^fc» 10 .

JJó . J y i s ¿ ;

JJ? ;¿OT>oo

. )SU fc»/ Joot JJ? •

fc^/j J j j /

^

JJó

JvJ®> ^ f c j j

. J'to\ wÍ2> jaotYi°i

^p

fc^/Lj-

sÇj/

Jlo^oo

¿SOj l^ö l^bAO U U l Jboopo . J j - j L i )

JJ/ sj^V Joo)

J c i y o ^ o . o . I j j - l z s ^00 . >ço»ju2o Joo)L 30 . sQj/ ^ o Í v j l ) » n i

JjoóS«

lio/ v^-o )o»_Da\

J J - j . Ij—a/ W

. ^ço^ïLj

JV——•? Jboo»^ ^ j j Í . ^.WL » l i o

62

•8- 14 — 1 5

JJj ^ l X « . ; ^ i j Jooij j » j . J t W ? [f.*] opîs.)oJjD Jooi J-ij^. M j J o a x ' ^ n o e L V j Jjot ^ ¿ î o . Jn-.-reN VQj/ JOl^Jjo j s o i - j o d a c s ^ >Ç.IO|J ^ J ^ W mmL/i

JJÓ . J . l \ a O » ?

Joo)

J OOP

^LVL

^ . ^ j s k j o i Jx> ) y i \ ' ¿

s^jò) J i o ï - A . ^ . î o A f c a ;

U ' »

. V y j

vk.

5

- j - / Vn^Q^. . JjM=> [ f :JVofc>=>]

Ij-oo . >oot\

on m

)Jj . Jjï*./ )'i\.)ra

0 / .jQ—JO ^ J / i a ^ a u j jyò .

sÇojX

J^2ÙJ30 0 / . J l s A l JfcOAJ

0 / JpJÛO} JjSïA^

n^j/ ^ . q j l j ^poto . JjOO» .

oot

jtcoj/

42 A

oò» JìqN ..gii 10

JOJ)

¡ 1 ^ / Jiioopo . ^S/o .

oôt JÄ^5

. J»»».}

OÇÏ ooij oot ^ J»J

Vs^

Jiojjj J«2co

. Ji^SO ^ ^ Î D O . j ^ o v ^ ^ c o .

jiDA

OO) ^

JJô .

JJo J»o»oo

I.»M

J j ^ x JJ . \ o V /

. j i o a o / j i j i o ^.J ¿ S X . Ô p v^j/ o . m o v i N

v

JJ- ^po)j

JJô 15

. JU Joo) v-N-o . l o t o s o Jj~SOO . JYI'\¿ dDocûâjj

v^;2uj ^ ^ o

p

oç»; JJô? . ^

001 v-xi/

JJÒ JjO) ^ ¿ Î O . V^ÛjlM ^è^bJO »3 . -Soi. Op> )OX¿l.kíOJ JîD 0 / . W ^ O t ) J i p ^ N^V )OXCüO v2)/ v .Y>S^iO Jt^-^-bo J j i ~ / j ^.J J^juj J » j .

^OOJ J x . r 3PQJV2 )0*OJ 20 . J x V Q ^ S sÇj/ ÍO>Q¿j

QVftN Ji'W ^ P j J . ^

OO) V » / JjO)

.JfcCSjJ^ oj\. J j i ù . ^ J J^s'A» • ^ p l -QYAfrj J o ' ^ J ^ o i OO) ^ O . J ï O i . J)..«Y>0 JíjiJOO

Jiw-JLj JjO) J^o/fcoo ^.J

o p o jbx^oN JJô otiooco ^o J j - . J ^ W j Jj-JJ . J'^ÎO O),.

J>o^

IKÏIA

Jfcoli. ^ i o

^.1,/j ^ . O ) . . )QÍ¿L JJ

J ^ - j 25

. ^ ' « » / j j L o x > p opi O ^ J u 2 l (fcol^J

^.J l^i'V'^* • J ê ^ ? OfSÎS^O*. )0+0 ^.OO) ^o

42

" J - j o / j J x j o o J^ÏÛO JJLO J*QO'¿O

. ojLo^ca. ^00 Q)^«°i\vcy> ^o w.0)02q^¿Lj tu/ JL/j

oò) j a j 30

& 14

61 ok

.WL

U W

41A

JJ? .

^o J J O Í ¿ ,ÇOO*J?

JJó (.). n n m i Ol . ^ o m ' J ä

)O«j0 J L ^ o r s ^CAO

^OOM? JJó

o ^ V

jO .

^ J - ^ ^ J D O

)Qi¿L? ^

5 yJO) . ^-LVi. o / .

-O)

W?

^.O^ W o

vj-s^f00

.

J» Wwk-O

• ^OM'J®» ^ J ^ S O ? J ^ Q C O i }

^ s o p Jot

. ' ^ o t A i / ^o

^.O^W

^J J j ~ » . JïJS

r?'1^30 •

K»»3?

io Jot? Joj=> J-JÍ.J J » o . dOOCQ3n JoW

. JÜOXJ

J s ^ ^o

v i.nfY>°);

J»?

. i o o i . J j j O Joot ^.J JJ . J*JS

JJLS/

) o x ¿ l . k » ? «^JÒi

\ o j Q j j wy¿a»»o JL-^JO

s Ç i û S u JJ?

¡ A o o ^ Q i . Ja«.o . - ^ a j l ?

. Jrö.n^. W ? JJ-? Jèooj ^UCX^ ^po) 1 5 -Is»/ W o

^ ^

• V ^ a Ä . ^LVL b o s ^ . o t - W ?

[•$,"] ^ A - J JÍO» Ju¿>2> Vi.Cut ^ O ) \U (.) Jil=> f i ?

^jJO^I

Ji^uc Jixco-

.J»a\¿

J a ^

. J » a > ¿ ? CH-DQÍ.

Ji-i/ ^ p y¿á

X

L S L ^

^ o o ) JyV? o p o a a ^ . o . J Í . q o ' ^ Í O " ^ » o

- W

W o

O / ' ^ J O v>k»?

^ p o . J \ ° i . ' , . . J l s ^ o s Jocoso ^o J a u o ? o t m M T i n s . JCOJDJ

^ O - J L L J )O»Ô

0)-;£üúJ? ^ 20 ^

JJÓ JO?J? JOj2D ^

JJó . J » Q * ¿ ^ J

JJo . Í j w 4 1 B

J¿s.fc»? ) o J » o ó f j jK-.rr.? ^ 25 JA») A

^ » A » 0

o^aaj

P ^ I

-OT?

^W

30 l u o

t [)»'»'] l » *

JfVl.n^

Jauojo

Jijjj

^ » j j Jj-JOO . O t f l i ^ .

• o i j l J j j JlS)/ JJ/

^VLL

J&j

^o ) O j » ^ u s l s ^ o

JJj . ojci°)l ^ J D

Jöofcoj J~LO J . 0 » P V

Jccuo J i j j ^ o L JJo

. J^i. Joop

Jlsao^ ó k

J ^ /

3

JJó . J k . ° i S o \

JJÓ Jjot

È O O J

J ^

O . iCOJbJOJ J » W»*01) Ot'»OQJ ^o ^'•¿jfc» f

.^Uúfcü? ^ 0 ) 1

J J ~ » O .JCOJD

. ^ 1

JJ; JOAZ)

. OM3Q1-LO

i-'j

JLSßD ^ o/

W OO) ^

^

CO

•9-11—14 . OllW

.^JQJ J00)0 .

^O J^N^O^IJ

Op ikOQ»}

JU? OIÍSJL/ ^O J3Q2U )0»J0 0»»02> ^O ^.QMO JLK^? OO) v/? Jvjsj ^ogjoj W Jsjj ^J OO) ^ . Q^. ^O W j J»jS ^¿i-fco ^

.

^p Jv~o>j JjJ¿ p i . .

^

^o o^o/L/j x^O)

. sÇu/ iq^L ^ ¡ ^ JJ Jlu¿ OO) p . >$o>i» « A s o . jvjsj JLuo 5 . JïJa o \ i o ? Jaao . JUooxo J ^ O q

^0

^O ilo V ^ J^O) • JokßO ojio ^.ûû» ^30)0 . ^ Ja^/j Jj;~/ .rsoL

o p JïJS

^njîs» Jla— ^o JJo Jokso ^p JJo . j^so

JJo vnn.v\ |>oa ^ ^ V |jQa2QX1 Jfcjoc^ioa- .A1A¿

4()U

jiscas o p ^oqj J£ax 10

o p k./? Jfcoop Jkcoj

. o j c ^ s [)t¿/j J¿j/ Jilo . Jfc»/j oiLoLo yAïl JLkSo . ^iVL J ¿ / bo/

(¡SjÖjlO . JfcOOQ^J ¿MO'^wO Jücsru«. fco/ VOÛiOO bo/ J-O«-» «-S • JJQ^O ^OJlP ^ - A l j ^-Aoi . o i c ^ .

. j u / JJj JJ 0/ )Vo3j ^.ojA.

-r,- ci i JJj 0

Jo^t \¡k\o ^ojAx 30/'? I » f J • r : ^ "**'02)0 r

^¿¿J. 0/

x^XJ x^oio •:• JJW?

^0 Jääoo JUs^O JLOQ-¿» 0/ . J-Li JUj ^ o

fß30*-

^ è » •:• • J»J% au

sÇO)is2i\o

JÜOa¿J0 JkOQODI ^J JJÒ . ^VlV^Lk)

11:0

o . «ço^-pax

0)„j/jj U5JJ0 . Jx»/

Jv^oo

J.Pi«Y>? Jjí^— Jon.o

\jAjd JA>/J )ts?i\o\ J0Q.0 k i

Jx^ä. Loot

. W w ) ^ ^ J U j Jj^ ^ Vs^JjO) . J ü ^ ú -O)

NXÍ1L 25

jOs-JO J*«^0 ^OtaiSX «JV^J • JjO) f^ii} Jo^oj JOJJ ^po) JjO) . Jiux ]jo)

Jvûxjo . )oi¿l.fc>>oj |xi VUQ2U JJj . Jvoqjj

^ A o ) . J « royja ^ o

JjL ^

0)CVj^5 . yJdO vÇOfcio jLoci^jij " ^ o . Jxü¿rJuio» jjooto .

jo'oi ^o)lsa\o Joaoaj o)Kj2oj 30

59

•fr 7 —

oo)

«s

oot

Q^.

. ^ r c L

J v ^ o o JbJsloj

J o j

• 3 p o ¿ . 5

v i ^

¿ j < ' }

r

O/

ja^JÌsioj

Joo)j

j ü - i l j

W - / 6 o /

;Q..\r>

)OAXll JîsjÔjl |..»yi

U U oot

A » J

io 0 ^ J 3 0 m ° > j i j a JbûV} J o o p o

1 5 .;.

oo»

^

0Ü.

^ è »

.

W

I ^ O ^ J

J*L/

ÌX>V2 ^

^ j x a o

^ o V

•/0*.jv~2>}

W *

.

^ 0 0 2 2 0 0 ^o •£>/

JJ/

Jj)»

Jis-/

oó)

.

J ^ j 30

JWasajlj ^

Jolsao

JJ/

o p

oò)

JìJsj

. Ji^JD

o j A a

>2>/

J j n V j) w t w > J „ a r >

o > x »

Jisco

^ . « » f e o

j f ^ O O

J 5 o X

.

Jin^No».

JV-ÄJ

«SO!-

. o ^ ^ o

o m ^ q ^ i l

jjj^o

vi

^ ) 0 | 0

• b j u ?

Ji»oVo

o /

?

JVlwoa

Jjoo

o /

)Ìj2>

V - K ^

. Jl.oìscd

Joòjo

JjO) k i ' / î

o j A ^ J ^

J~oi

luooVj

. i l j j o o

JSV

^ 0 0 ) 0

^ ^ d ; J V o m

.

(-!

fcj/

^O

^ V - O O

•:• ] V o ) - o

M

J i ^ / j

JÜA^J

Ji.o°i.

ÊuJ-JV-/

J^jì/o

, - i \ )

j o o p

OOOI

0 0 0 ) 0

^ lio/

• Jìscò

. ^ ä ß j D k S O

^

v ^ A .

. JjOJ

J l ^ ö ^ a o

. ^

^ O L O

^ . o n L

JjO)

\lï~/

^ o ) o

1 » 0 2 0

. ó)-w>¿/ jNco

JlSy.ÖN00

]¿>i o X

J00)0

p x i

:

)..>

^ 0 ) 0

0)íJaj J O — A j í

•*•/

¿ u /

J t M Á S

VÇOIIÛvîlJJ ^ . O J

j v j s

JJL-j

^o

jiisj

^ X i s »

JLìo»jLj

. o p

OO)

^QOJJ

^ V ^ J S

Jiiix;

OÓ)

o p

i o A s

o /

. ' o p

^

. J-.a'o;

. JyAJ

^ - - ¿ Q ^

J J q ^ d

JJ;

. Jj^lj

] o ) o

J v i . r m

^.QÛJ

J » « »

. J«jjd

o p â j

.

10 A

Jkco

JjO)

(riixo

j i o . /

. j..fTYT»>

• •gO).°lV.

V-QXlO Joo)

^VN-on-N«

H j j j a a o ^ s .

— 0 * 3 3

.

•25 J V È o o o ;

JJÔ

) £ i x

^ V i ^ o j

J ^ - o

JìSCQ^ ^ L o

x Ç ^ j j j

o p s

JüSODJ O t v ^

Ê o o j o j

0)\>

^ X b o ?

3 2

OÒ)J

.;.

^ O ^ b t t O

C ^ V ^ O

o t ^

a ^ ?

j p o c m ° ) jkODJ

. lUi^Hj

j o o j . o ^ o p

^ 2 0 ) 0

°> Y r t

OO)

V s ^

o /

. p x L

• !••»('

Jfcdak. ^ j /

Jsjj

^.jjt

Jyt.reo

.

fc*00)0

JiÈoo

JJ/

Jk^o?

^ o p

O)^

j s j j

oot

^.J

jûuiL ^ o ^ A û

L'^o/ JJbol o J A d ?

^ A .

11

opjxi^)- O l O ^ j l A Jacuj

k i /

U

58

-9-6 — 7 l - A ^ D p o . J^Ja-wSi ^-.Vtd o i l ^ . i j . . Ji^Ja o d ^VC^O

Wj

^ . i o a a s 0 ) \ ^i&OO

- ^ o i l ^ o p J^JOjlj o i o ^ o H ^ j .od

òfiX

J»j

JtSJL^jL ^o K ' t i Èwj?

O^DO . J j . n r m o d

Jjo o o L JJ»~/O . JJLÛÛD K^JO otlouy-do .^.ç»;^ od

jjj/} J j x - o j v j s ^pö^j ^ d o d . J k c i d

JJ/ . J v » * p

U/ • U » / i . / ? - f i J k j o ï d

. J ^ J O l l jjQ£OQ\. ^O jxjA o d

v.\

} » . Jjj/?

^-.itoo ^pifcoo

H o - ^ J s JÌSjlÌul rfJlLo

^jdV , - ¿ 0 I jkflD ' ^ O

. jiXJoV ^

3 /

Jjo) -o» .

.;. j—QDV-O \vXO

JJÓ .

JÎSÛD ^o . v i.°i\Y> jjkOt j-oo) J-oó)j -ó)

(ba

fco/ y «

^ojAx

jjolilT ^vofcooj

j i r W ? . ; » / J . / j ^ . 0 1 ^¡02x30 in J&.L

^p'fc^o . opa^t^/

Jlo^OjO)

W?

-ó)

j^Êwi j ^ ^ o

op> Jx>y? j-A.^o -ó» jfcoop bo/ )oJi3do ^ i o 0 ) 0 ) - !

Jjv../ .

. ^ o d . ^ d k * 0 / J l . n r m ^poV ]1sj¿UL ^.ilSXJJ .

.

_>u

• ^OllOUj*. JooiL

^ 0 ) 0 ) } ] » A jN« S JruiM « i l

;,!l v

JjOjCOO jjj fco/

JfcsOD fcj/ ^jQä. ^OJSä-L; ^

s S / o . JN-oamts < 0 * / 0/ 3

• J - ^ ? 1(1

j y - o . apa/o . Jk«-ii»\ ^.ojX ia.»Lj

. j L v - / Jèoo^ p M ( L j - Jlivûoj W

^.j ^

JJ/ . o)l.o vi.Y).. ^00 J^/

0

. JfckOa

ou^o

• bsaoj o>\

w a * j •>>:

J.v-/ |jo)\O . O)vqì.

fcu/j J^sa-o JJ.oono ^fcaooS)/ . Jluaco; 0 / ['um*] ^.Ki.mo,/, tV¿o

.Jfcücs^ O ^ ^ - J L ^ H i b ^ p Q ^ j - ^ l / JjOO) . ^ L

1

^«jQ^Lifcusj ]Koo ^2>/O JSOL íidoío .J^OXSJ o d . v^yj? ^.J )J¿ . iia^iou. jÈvCD

:> l!

"

^OCUÛD P

.

W

57

4—e

^ohu* .q^.

.

Jköa.

^o J o j j j

ito

Jl^OAtt

5 V&1J ^.J JUÓ . J ^ O . Jvûi.

m o>i

. Jfe>>».

^ a i ;

jQ^lij

^sij

. Looi p

^ük-j

-osculo

A

^VJ.fcdJ dOJ)

.

^o ^ a i •

JJj .

„ot

• rmn°)T\

jJò J»«¿o

^.Qjk - o ö i j ^ o o ï a S N^azs J k c b j

^.ojSs;

Êo/ . . . m o i

J»*^.

. oò»

O/ ^ O ) ^ / j j

JJo v ç o ^ j V s ^

.vciSi

^o o /

° ì i JJj

io . , U ¿ ^ota^A. ^^-CdVNìo o o o t j

Jop

ix>cu2iX3-

Jx>

oo) ^

. ^Vlo

oI

c^.

|2>Vo . wO». f > < ì m ° i j ^ o k ^

. Jaao) ^ è »

^oo .

. V o / L / } JfcuuLe.

>3 )a£cLL/j

. J ì s A . o / ^ ¿ a . |ä2q*X

J20 . O ) i l o j

JLK^jo

. jo^J

jiojo

^oj x ò )

. J»-

^ . j

j^jcjL

^ o â i o Jv2l»

. J..rmi

bo/ ) ) ~ 0 . C^UOA./O < ¿ A 2 i J O . Ò^ÌQJO.IjO

15 V J 3 \ l ' . < i » J J o ^ o ^ ¿ o

.

Jiscò

. J-fcv» JVo^j

[ f . ; . ] JfiüQSaODO J L Ì O - O J f c c o o / ^O - Ò ) JkCD J.OO) j j n . / l O) W

"^JSjLj ^

^.OO) j j s o t

^o 6 0 / " ^ j o j í . . J l o ü o p ^ a .

Jiooto

•20 ^

.

oj^sf

J

3

*

*

?

J j .

. jLv-/

•J

0

^.LVL

. îi\L

J t s ° i \ ..">yi Jx>;oj )ís¿D ^ 0 0

ooi ^ )qa. J v ^ j

«-j

Jl;.

Jts» " i » .

]lj ^ 2 0

* ^

^

^.Vìl

. JííocLso/

^o

J^o

. Jjo) J50)

^/j

. j L V o - o Jfcoöao/ ^ 0 0 Jkasöaco ^oj

.

. Jjq¿QO JJj j S i s

2 0

. ^ c ù ì ^ ^ V L ^o .

jL^j vçooy

JJLaSjO . i a í o ¿ o ,Q.»°>

Jkßo

Jm/ j x o j l S O t O . OÍSOL/

Jb>o»cirr>ri

Vs^^po

:'.o

crçiÊojo

. - ò ) ^ 0 0 wòt 3 0 0 . fc^L J l ^ j t ü « . . ^.ojJLVJL

IfcyJClA. ^ J Q * .

25

JkCD O)—Is-/; 3 P . C C - o

-O) j i u . r

Jp>j

JJq^b

J»V ^ / j

J i ^ s l JJ . J l Ì O i O j L j

jt^j Ò)ubw/j - O )

.;. J j o ü v t o JJj J Ì L l ì . ^ . o ö )

ó^v. t s - / j ^O) ^O)

J^Lj

Jfc^lO

.¡. ^ o / L L j ^pot

0

& 2— 4 .

o / . Jji'Q—^ Ho

U r 3 n Ni/

JO > r p o i ^.J J.oo) . JbsOcA.

«ALI/ . o i \ t°i o/

V s ^ JJ •

l^VOO

.

W

.

j^l

N¿q«cd¡.¡./J I ^ A

.

> 3 / o . JiS-O-IiOk.

0)\. l - o o i

j ^ ^ o o . V i o L i JJÓ JJ~ojl ¿ I / j L c w » JJó

^ujÍ. ^LVJL

- o í . òpox

«»>/o

JIsjoqjlj Jjh./ . o j k o a j t | A ¿ o

oqs k J o \ ¿ L / j Jkco wóíSw . (yxixo otìo-yj ^

* 3 / o . j N a . ^ jx>/ ^o

j j ó . JL»Ú ^o

m

lAv

^p . JjL^O VwJLLL . I v » ( / j ! . / }

c i r s j Jkooj

[M^iV? J&OOJ ^ . 3 3 0 0

Jk

J^flD w.ó) ^

Jèoqooo

j i o o t o . ¿no/ ^o o}.\ Ka/ r
jj jO . J~*CCÌ ¡x>i/o

o p o / ^o j^aoiLfcoo «o q ^ o

^J^v.

J j l / JiSm ^00 . j j O - V ^ ji-OkiO}

- ó ) ).."ut,:o .

J i ^ / j ,:,\>-LL

- ó ) J k a o » . . Is»i.¿!.!./

.JJQ^po^LL

...rente»

i.-)

.s^LL Caiacco Jxoo/

o / . Jfcoooo/ o /

JJq^c

~2>JJ jL»a- Jkao Jo*;joj oo) ^

v f)(Yi°)ta?

fOfOQ . Jv|3

.

JNjlÜa. o q o . Jfcuoxxaco

. Jí^QjLiQ^

^Xj/ JP0(YI°>0 . buJ^OJL

. o o v o L Jj-xy

JJ . f c o v o

. ^ioasij

Jkao

J I s j o j l j JL^Z Jj-^ ío

o j ^ c u . Ja-A. o » \ JJ/ . ^ j u í . ^LVL ^.OOMJ V ^ í

^gcoi ^ o a . Jtácn^i ^.j o«» ^o .

. .Ja.o»j

0 / ^.LVL i t o

jtS.\yii»'Q

fcvj/

? ,'ímlÍ*.

^o

JOJOM Ó>.Í0X3¿0 . Jíom ^o ^00 .

Jjo

)jo» - f / ?

j l ¿ JL'/ ^ . o p fcj/ )0jc00 . ^OcÍ)J J^ÜOJL >3 JjQ^

••

JJQ^D j ^ a o Ifs-L JJO^/i

. JjoVro-^ o / . J i o L j o / - I I a ^ ? i 2 0 » « ^ J » ' ? o - « n Ji'JSi ^ p o i u j J b ^ i i ^ ^otfcvJioj jov2>o . Jü^jcí«.

JooiLo .

bo-l!^ ^O JUj .

^ o ^ o

^ . o ^ ^ Joom J)j

J^CÜL

^O ^ j j /

• J*- í p ^pifcoo .

30

55

1

• K V

^o

W ?

. [[p]

JLOSL.^O ^p

Jyaaj

^ u a y o r »

. Ji~¿o

^p

-t¡oo/o

. J ^ V

vQÛDOy

J«io

JÛOOJO

. J-^jd

. J^ts,

^ijjo

oo) V o ^ j ü o j

^

V s ^

- o p s

20 JJ)-3

^p?

j.(Y»Y>

wOjji

JoCMJ . J^^jO

JjOfO

^.pcY*

JJÒ

JJÓ}

. ^ O j l

. (iov— . ^ Q U

. ,..«J3

OJJil

iS^J^OJL

JìSflD

25

Jûoja

^o

Joo)j; j »

T

tsrnvio t

. ^

V

„ ^ ( z s j Jrso^.

. o)-»^. 3 /

J b j ö * .

30 ) o e i l

JtVVP

p

^o

. Ji'Ja JJ

j ^ o ^ .

opaiw

L V L

Jijj

^jX)

k L i

-00)J

JL*1L

)¡s¿D

¿>OL

JJ¿-/O

JjJ»

^. sOOOp

JJo

JI.?íqd/

j.

.

. Jo«.

¿2>/

Jooto >ÇOOM

Jfcjöfc?

JfcwQiüO »o

J.IK? Jl\co\

- o ) Jts» ^

» o

^^JOO

jcn.o\

]xaiü¿ Jfc^b

o /

^LVL

- p l

JJ/

J^ljûzsj

r

^.ajl,

^CUColtSX);

J a ^

. . . m - v n \

-?>

. 0p002>

JJ)^)

¡U

l

J a o x

Jjl^.o

W w k - O

*] ^ O d O V j ^ o p

Jkcoj

J^J^-

)cx>qd).I^di [

. JíO'i-

JL/

J>oi¿ JJÓ

JJj;2>j

jaroso . JUO^J

ooNcyio

o / i a £ j

•ç'Vf'Vrt

0)1.0*0*.6 > \

(.)

/

^ o p

. 1-JJ3J

. 0

J l ^ j

.

JIQ^QJO

J J « ^

.

i)-^/

J^ÏO

J ¿ - 0

ilô

oo)

JJ . t v J L a L

3 0

w.c¿2>j

Jjc»

jj

r j o ^ l ^ o

A

Q \ ) Q

. j k i ö * . ;

)-,-i.cny> Ji^.

^.J

JUÓ

W y

JJó . v o V /

JoO)Lj

^ L i l j

^ J *.0|J

. - n ^

jbj)

.

J^p.

Jk.jÖ3

o M

.

.

, ^

. ^ - l i l

• I ^ O ' ^

-ò) t o

-OÖ)J

J — ^

J k u A

. j L o i ^ ¿ i O O

o /

J^»JO

is./?

JJ-

^.VfcjDJ .

s c r u n i ;

yJw-0

o t k a â o d j

is

. J.

-ö)

Jfc^iaoy J - I s ^ L )Q\.

^ . o ^

. J k o o o

Jkù^s

. p i o p p o

^flfTII

_2>/}

. Ji«¿ ^ J / Jibdij

- o t o W o

Jbo-^30

Jx>

^ X o t

ops

j0O)O

^p

. J - » » ^

J o o i o

10 — O J L j

jN-iàoj

. «*.ck¿0

xj)/ N\QJtO

. )0¿JDl.k20J 5

fcoojj

— 2

J«-so; K

s2>/

¿s-Js X Ì J Ì ^ O J . Joò) .

Ji'Ja

Jü^o

^

5-1 Jtj^J

J » i j JüOOjTS )0\¿L} J.OO) Jjojü/

J t j x s c d ojk.

. )kooj

. J~o»

jLa.ojt. JootJ. |J J - w r » ; Jfcoopj

Í2>la> JJj Jioojo . I S í q ^ L / j J f c o o A JJ pJ a » Jj«íoj

. ^ Û ^ O Jk.°>v,Tm ^.op ^ s / J j i l / JJo OtVûi- J ^ j ^oj.W?

^¿SO .

^p

JkCDJ ^O^ÎS-ZJ

5

J k ó ó j . [^oi^'tfx^] ^0)fc>.°i\yfn->.

^O

Jjo h.J^is.0 . [»A'] ^VlS ¿^O

.

^oi3U

A

^O

vçofcoi X.,t3£x> JJ p

Jcqojj « a / j ^.j JJo . ^ ¿ p »otjjj ^ ¿ a ^ o ^oj J i j » ; ) - i Y i r m i JJò lo ^ J JJÓ . J~0* \ o j 3 o X jxvjo JjO) I k . C Y I - l l . jjuQS ^ S l

. )Iï£jd JJj ^o^K/o

^ o j l ooo)j

Joò) . ^LVL J k , j c i s ^o

Jjaoij .

(i-V ^o

JJo

Jíscd;

'f^jsH^o

)ojü . Jvcmo ^o Joòj? J^uüoj

J

100

.

^ n

* -S0^*^?

o>X

W

JJo . joiL JJo ^ q j L I i .»

¡i~LL . J l ^ t x l l Jb^o».; JJ-XJ OUXJ

Jis£3D ^o

l o - L j ^.j JJó . JooiL Jysoi. JU; J¡.cuv,°ko Lcl^j i - Q ^ J ^ ^ ^p Jtoo^.

Mj oJÜboÄüo . o j a ò ^

[)t¿] ) U Jj~

sic

- a X ^ / j o o j ^ o - i ¿ y ? r;? ^.oISjOo «o . JootL -

0)L ,-i..

wot «o ^o)

U^j

Joot JJi • Jootl JL)^ wo« p - o í Ijjü.

JU-s^oo

JiL/ . (-ts^Nxi o / J>oio

s2>lj V s ^ JJó .

. — O i l jOjJDoX Jox>

JÜbofcoy JJo

Joop? jó

- ó ) . j L a — ^ c^-2) ^ ¿ J 00

. ^ O ) «J-./?? ^ O ) ivê ^ V^è^ JÍCU.J

^O

->n

. v»Jj W - j - / . )oo)L

Jy>\¿? . j í s j o A jlsco I S x o j

^.J

.

0 } \ » \ ¿ )Oi. JNqci^ O»\O . j - 2 Â Ï O J JXÛ

j-jofco wJ3 JjO)

JJ/ •

Jfcooj (^Aa i&oLlj

. yOfnO)tJO JJo

>°>\>. Jjomo . w^OÍJ

jyó .

. JooiL

3

i

;|,i B

53

r¡ 40 — 9 1 . ^.Lkaioj J¿b

•¿••V-o .

. Jqd/ fcisi Jv2Q~ Joo) J j ^ / j ^O) ^

.

p V s JÍQ-J

JJL Joo) jloo) ^ o ^ S ^ j l j J»o

^¡V

^O T-i/ )¿JO . jj^ü.q»^

W ^.ootj J^OjA

Jç^

• 'OJO . vj'Cb-J

5 Jvû- .JJÎ01.J W j^jj OO) v / .JcY>VVfl\. ^ O » . JlSVO^ot) ÍQ¿U50 ."^-o ja¿JL 3 0 . 0 Ï 0 / Jco/ fcJÒ J30J . Jco/ Muí Jkijaio/

fco/

Jí¿j J200 .

jij ° i \

>\o».o J;2»/ .

^o

.

opjo ^o)

^ ¿ í o yjcajo l'^o/L/j

10 0 ) \ ^i^xo jo»/ I s ó \

Jj^./o

v

JkoVooo Jfcoo«¿«. J-¥ao

OO) JQS&OO . JUDL JfcC^pO ^ J i j Q X

^¿oVo

ÍLqíd J^Q- JJO) . jAcu Jfc^poj ojk^So . o i ^ S o &J. J&yJiv Jsijj

^«.20

W^O . Jv«.j JSVOQ^OD/

wDÜSXJ J»0 . ["joco?] J*V¿JOOOJ ) q \ » » 0 . jûD-^3 ;

15

•:• ov»(í')L( j J l a x o / j

t^/^t^. VJ

]l£) . JiÓ

iLax> Joó) . N - U ^ d

IajlLj J v ^ N .

^O)

Jx>v3 j ü /

33 B

0/

JJo .;.

j¥js ^ o ^ JJj Jtscó

>3/ .

fco^oj

oo)

. jvjsj >go). ° ) \ ..n

^o ^LJ/ W ? 0 / .

fcób

0 / ^Vflj Jia./ .

.^ojoL jts«^*. [f )¿oo] J^TSO . jfflOQi. JÍS-JQ3J OÍ-^2) fc-JU-OL

^00 cte'^i

«j-'to>..ir» . KiOtO ofc.

.

»3

jNYl\¿ Jfcxcj

JfcwJS'L ^p HûJL jO ^50) . )o»njj

^.»^¿iO JlS-a*. Jiw^j IUI ^0 Jsiísjlsxjj ^Ó

JL»^

^ ¿ j o Jyo-j

^ p j Jlsco L'j^j Jx> : J-poj J c a i ^

25 OO) ^ - 0 1 0 W J^Û .

fcAj

0/

^J/ fcAj ^ . 0 ^ . 0 : Jvja ^poi-

^nrun oyz \ v . \ o W o

i

^ONjco;

Jjooo . Jj»HJ j ^ c u ^ í s i o

•„>0 JJj

^

JJo . •

J l o i o p opsj „0)

^o jvjâ . OjA^pO C^OjJO -oij J r /

. I^Qjl ¡S,)or*A J^OO) Jxiij J i s s o p i

r¡ 33 — 40 . jl.ocYi ^o Joó)? J J L J i s / o JI.cxy*; J y n . . ^o v - p V - ^ J U • — J¿,fYif)o J^a. l~cuo/ J l . n r a [f.]

Lnoo

ifcoo

.

. JLo

. •¿i.

^O Jja.J ^Jt^V^j Jïm.

. ^.ddL

^-.o

u.o)tm^x)Lo

v.\.

^o . n

)Oj>0 J ) C ^ O

31

.

10 tO

JJJÎDO . ^ o i ^ . } J ^ a x o

J^y^j

>:.

¿

JÈ^ÔA^DO Jws^-J

JL. ^o^Isioj J30J0 J L o

J L . )o«coz) J o o i ^ p o i o

^Pj P

-

J^2>

ir»

,bo ^ J L V o

J»V

. JI°i\°>o

Ja^O j » , W¿0

Jb-v»

. vùSlodj

JL.

J a ^ .

. ^ X c a » »O J J o

o*^2>o Í A I J à ï O

^ J Jjv—/ • 0>\

fcM.

. Jvji

" .

J2>'j ^ p i i i o o

J

i L . J x s i l »o J ^ L i o

. J&.OÛO

Joò)

o

J v » L o / . JiOÎ/o

J L . Joo)

«

. Jijjj j m . n ?

jy sono . j p s JJ—iof J J L

. oA->?

JL- ^¿OÏ&OO

. ^AJLZSJ J ~ X > O

o i •:• Joò» ^ p V

•:• JUL

..Y>1 J L . ^ « J D J

^o Jj*. oi' J«yi

. JSwij

JL. J J O J

ci.ov

. ^ ï * . « a Jl°>\°>

• I U Jüo

. wJOlO Jq^o

^poj^i s

^ o

.

|OQ~OJ

JÎDVO

JJ~ Joo) J i ^ / j .

^.J

JjuJljto

Jio./?

^ojjxi

Jj-j J L . ^2>ó)0 JJ*j

. W

J»iL

JsJdo

q m

J j ï / o Jl Q | \ ° ) o J j j i d s J » V J « ¿ j ^ V i l

•:• .»•••I/o j a ' ö i . Jfcoöa. I L q ^ s A l o

M

v

J;«°i\ J L

J j J x o ¿ o i / o J S O - J L J-ÛJO/i

Jjfcoj J i s x o i o J r î J » V o^ Jo./?

Jm\oAo

JL.

J j o 20

Uo;-/

o c

J w

U.ÍÜJOJ

Jfcaio j ! s . y o o . J » - JfcdJD J L . ^2oV ( . ) J L A [ f . ] ^ . o m q ^ O J J . ^«JIW.. ^O I j - JiO. - ¿ O .rÇLlio ^

JJL

[t

o>2> W ^

.c ^ ^ S o JJ • r - ^ V O JO p

JL. J û o t o b ^ / j

JopDi. J L

^S. ^ l L jjO) . w^OJVI — L>! i p Jàib

jsoV

. O ^

• JjJ*o

Joûd J d » J A »

ts./? ^ O )

op OO)

Joò) J o . / j

r,

. J»v

J L J œ / I w Jarx/j Jüol

il2olS»J Jaso

O)o s ^ I î m J i o ^ j J a ^ j oc»

P J j ë o ^ Û Q ^ Q ^ •:• Jvso- JJj J L

Uöo

om»

v/

JL

Jios

Jj/ J L \ 30

r¡ 29 — 33

51 )?yi*

^oíto

jjOJO .

«a o p ......L/o . 'voj J B ^ Í ' J

^

o p o o o )ocu

[f J t ^ ^x] )o|oj

oí.2>

... J J L J 3 _ C D J

Jiojj}

. ^ o f j o o a ;2i3 J o - ^ o 3 3 1 !

. J\.Vo¿ Isjl jl.cion ^ c o . Jjaot Jooi JLocoj J

)VW.

^o

. >go)L^oaS)

JioVj *

Jj.»~

op

JJL Joo)o «jSotkao JJO

JkjíOO 0/ . s^J^i/? 0/ . O»»QS ^ J Ú O

jLy~

—ju.L/ ji.ocii^ ^ j

:> o p W ? oo) v /o . i-sut Ís—L

^opo

(j/

Jj|x>J OpOQSl ^.VDQDO |..i!Q

. i ^ a & W «O v.i..«»

p

.ju^o jojsj

31 v

JUcu. Jl.nroj

koVo . ;cyivVL Jts¿a. J L o

RJ 2 3 —

p

5 0

29

VSSJ^ ^ A Ù J L

. JJJ^LJ

l^jjLj

^00 JjjL

I — * »

JFC-OJI.

O/

^o W ^ j L / j

ójfc^o^po ^.J

o p

J

J

.

0)J20

J-JÜO?

^ ^ J L »

JJÏ^/

) V J 3 0 0 0

JFCOU¿Í J F C O P

J

.J^OA.

WJÖ

S250L

.~1CY)

• JFCS^PO?

.;.

W

^.FC^J-J

3 O A I ; O

^ V W ?

. )Q-CŒ3

JFCÀJOIOJ^ V

JFCJJ

J V Û -

P \ )

I ^ V

JLO./?

J Î O A O

J ^ Y J K I

.

JÍSJI.J (P)

^ÓJ

3 3

. JJO)

A

. J J f c \

JOJOIO

J ¿ » O

J J O

JJV-/

^

JJ'^./O

^/O . O N

W

^o

O N

.

J0)Q¿

V^CCUOJ

oo) ^ o

VD^-ÎSJU

JOOJOJ

. o p

.

JYO..;

O N

JOOJJJ

JJFCOJ ^

[AERITI]

FC^/J

J20

S ^ C U Û D

.

Y ?

•:• OTVOFCOD JLI'O-

»YI..O

V o OO)

Jj'^./o

.

20

^

. J.'I'co

JJJ J ^

20

JJQ2SFCD

FC^/J

CNZ¡

^

J f c o ü a o / Jfcvdb ^ o

0>2>

U * »

JJO)

J'Q-

^ I ^ A O A »

OO)

^PJ

15

;ÛQA

J'»2Q-

^.t&J. j S v ä r s

o J y a -

^ » J O

JJ

10

^

JV*V*.

Jjjxr-i J V o ^ . ^JDV n o L ^.PIÛÛ

Y^OV

o

SÇOPÛX

. J100) V

^

VO-CO^)

. I T O

Jycu.

M

• JJJIQ^)

O

0)JWJ2>

)O«RC>->

— ¿

A

W 0 ) 0 W ?

»0020

^o o » \ J « ¿ J

001 ^/o . OO)

JFCJOCU

p ^ j

Jv^lo

J—JL5D

. INJ/

JOJQJ V

JFC\OOJ

. TL ° 1 C Y < 1 ;

JJ£L./J

fco/

^.TSVL

^^JTIO

JOD

X

- 0 ) 0 K . /

Jfcájo.

fco/

J'^O-

^O

) Yl " 1 0 / J i c u .

. y » n y

J ^ /

JFCJJ

VQ^SLJO

I ^ L / J .

J-^CU.

fco/

. . . T Y I O

—O JfcvJLÜjL

J-JÚO

OPIKU/V'N*

JOIOIO

JLL»

)LYL O Ì Q - 3

JI00)0 ^

5

JFCOOJ

J S S A JOJO

J

OO)

J ^ A Â A O J ^

J;YI ..

.

.

JX3»/O

»«~-IY>O

V

I ^ ? JSOJO

J O M A

.

J ^ Q 2 U 3 D /

.

-F*/} »0

D ^ V T I C OJ O M S O

V$JÇ>)?

J S L A .

jtn.o V S ^

J I 3 0 ) 0

J J N I J

TpO)

^ A O

Jfc-jj JLOP)

0

Ì

Jao/fco

U O I O W )

O J S ^ S

JOOPJ

. o n

2

JFC^OOJ

I » V O

fc>./J

¿so/

R ^ J

—LÌ1

J P O -

0)LQ2L1¿

1

JFCJ)

Q3

. O N

SÇOJX. JJBCIO\?

....«y? K v ^ o

^¡ol

30

•10 OPOO

^PIFCOO JÄVO

•:• J K ^ »

—JL-I/O

JJJ¿3

12 A

J J - J O -J02>0*JJ

(-¿AI

OO)

^

V

JLWJ

JFCSÍ^PD 0 / J..Y>F> 0 / .

J L / J j-,Y>.. . [Y]

/ . ( Y J - O ^ V W

J W K L

J U S ^ O

. JIJJJ JLIOOJ

OL

. JJOL/J

JJJX^

. V

J » V

JFCS^POJ

.JQ2Û-J . J&^PO

O P

JL/J

OLFCJL/ ^ O

^

—LI;

. A O / O

.

3

O » - ^

JÛ—O??

. JFCS^JIßJ

. Y

J*J2> O P >

. •:• OJST

32 3

. JJI.^. SO»»2I2) 0 /

)O¿A

JIS^A«.

JAO. LÏ» '"^ÛJLI

D

JT¡OJ ^ O ^ .

V

...«Y>

JISCA,

J^^OO

O P ? 0 / . ^ . ^ . J Ü C I JJ?

^ V O

B

.

^ . J JJ-*«./ .

O^L

JLÄUÄA

J » V

1

0 / . JJSOOM J S - ^ J 0 / . J V Q - J

. JA-ÜO>.J J F C C I ' A J J O C U A ^ V

0/

N.OII

.

30 J ^ O J ^JOÎÎJLL

J A - ^ O JBOÖJJOJ J Ä J A O J Ï C Û I . J J Q ^ .

JÜO]

J-AX>

J ^ C D C U O J'.TL-.N P X L J ¿ . / }

•:•

^

.

OI

U-QJ»-?

KO*-?

0/

J;YV.

,(Ì°LTY> ^ O I F C O O

I W

'^O^JLL

J»¿J3J

JJJ;S

I Û - Û J O J Y J O . } J L I A - | 2 > ] O 0/

.;.

0/

JÏFCOÛJ

J 2 0 V . FC^L J Î I S ^ P Ô P Ò »

~0|OWJ

J«2Q~

JFCJJO^. (.) J L O V V O ^ P

J J ; - / JJJXCS

)OODZI»J J O X L . . ? J ^ Û •:•

JL?J

. J^J^DJ

.»«..L/O JYOA.

J&LLO

u

J U . ; O JFCÓ'O^ . ^ U U

[•'] - O P ^ Ü . /

J&>ÍIA ] ' A ?

J I O M J JJLL 0 /

A,

T JTSÜ J J Ï - U O . ..NF.NOICN

. JK^V^J» J J I Ü & Ä

J ) V ? J O 3 Ï 2 0/

JLJJ JOV^

«J02>0»JJ

. JÍJM J F Ó . O I J » ¿ J 0 0 /

^O JASFCVÛD/J

P

O ^ ΠO L JSOVO

•:-JOXÍ>.J J V ^ J ^ L H C O L U W J

O ^ I

JFC^AOJ

J^CL-

O J ^ A O

&J.

. J..«Y> J—JÜOJ J^^OSCO/

JÂ^ÛJQP

JL-^I/O

) L A U — J T ^OJ ^.J 0 0 1 ^

W

1 5 — 2 3

. );YI..I

W^O

JVJÂ ^O JOOI;

JJ^/JP

. OUX> OTLOO^OIO

. JYOA.

JTQ20

. KJL J B S ^ P O

O^XD |LQJL; JVÛ-? —

\ I . . JFCO^I

J ^ Q M IIAO/FCOD J N . / J

JX>VO JFCOJ 0 / JIXL-O

. ^AOV

CO

r¡ JO — 1 5

4S jooto .

Jy~

Jjaot j>o»j? o ^ . W ? ooj^.

j & u ä s J20V0 jaâÛDJ . s&yU»o J^o Joûxso . J|-o

J » a i a a o Jiosoo . [ j c o " ]

fcj/

JVÍ-J ^vofcjo t,o)oW? . J&2A.O . .

„ o i o W ; ^ a ^ J o o N . o . Jû^kx Jxssiooo .

}x»/o

U

p . ¡W «i^v.

.

JjuÜl. joq~m. .

Joó)

jjoio .

J20Í/0 J j Q ^ - 0 1 0 W Joo»;

^Xoi .

......i/o Ji=>V/

,Vci>. JJj

OM-AJÍ^ IM/ ^^JQÁ jsoLO .

W

. ÎSj/

)\S.tm> Jyo\ s ç o j o Jfca*. J * -

j Ç T j ^

•• : Jjc» J ^ L « ¿ ^ ^ p a / j . wOtoW j L j ^ ^ J O JJijL

- c ù x . ^ o * . J^SJS

Jpx» W / j

J l j x ^ D JJi». v^?

0 / . JïfcJ. JJV? Jröi°> 0 / . J^'j 0 / .

J v o - p i J Jio^/j . J»-

j o o j . ^LVL W ¿odo .

. Jka^jj r

jooD

pM

20 jjï^I.

0 / . ^.nnoiQ^o

Jm/ - r n X ?

)lS2ÙuOO . JMu W«¿0 . ^ Q S J J r

.&J. JkJiio/

orinai J20Í/0

JJU020 »o ojjui 0 / . Jvûx 0 / Jxj^joo

Kl/ |x5ÍO Jm2>o¿o opio 15

Jyo p x j J W j

^-JLO . JNJLO JJOVL ^«TI..

31 u

J l J « ^ » J J j t v^J IM/ ;¿CDO

°i\.. . ÍM/

3CUÛJ0/

J30J ^ - o

Ja.ojlj Jvûxo . J * - l-jQjo/ J"I\Y>

^

10

• 0 * ^ 2 ) 0 ^ X D Jl&J&O JsÑ/o

Jiooto . ;or>\ I s j i ü - ^oL Jkjba, 6üO.J 3 0 I 0

j.i^o ^ j v j j

Jooa Jfco

jkf).P> CY> ^WL JÜCUO ^ X » .

5

Ixja«./?

Jl^'l wJÖ 0 / . JISJOJLJ

~i )>oV . J&V^ojoj OILqIsj ^ L ï l 25

^ 2 ) 0 ^ 0 ^.J Jj»-/ . )Q-ÛDLIS»J

ItVtl^

^-¿JOÎSÎD . J i ^ O

J&UD ^AOj». Jj'V~/o

V . ^-è-ûts» ^pofo jviOajLO J ' i j - ^

(....) - i ) ^O Jbfo

JjV—/ •

O ^ ^JL^OO

47

iî 5 — 1 (.1 - s ^ û

- I s

• ofc-j

.

^o

^o J , -

.jL^OJJ^

. OpOQO

)no,in~ì Jai/o

^SO

J»O

. JCD/o .

J^t

Jy»..\

Jxai

o/

J(Jo) ^ o o ) JUio)

Jo-/}

J^Om

ju/

Jiooio ,~is\

Jja^J

.¿cb*. . ^ V i l Jtj-.o.iYi J j o j o . y A S l ^pìfcOO

.

I2OCL.

20 ÍS.J-ÍQCD - 0 ) 0 W ? .

.

. ^ ¿ i o

JvaJX)i/o J p a -

. J»-^/

. ];\a.o

^ ^ c u

l ^ A â Oi

)oaJ»iLa

joo)

-

31 A

J j ' l ^.J

. ^Ju.J./o

. JJLj

yOj

jjLOjLj j ; n \

p i J

J z > ^

J J V Û - Ï C JJJLODJ )..YICI

^otoís-Zj

Jji-/

J-^A. oòt

. .

VÛDX

ha./} ^iCD

i O j O J o ¿ ^LVL

Ik^«. tsib JSOJ

o ^ o a o

.

Jv~2>? | j ) û 2 > J » V o —Ju-L/

.

^o o ^ W

•:• ) o - c o r s

)l«~VO J A . O -

....

. J L û / o

Jjo-ZJ

JK^ûo

J f c ^ j p O I ^ V j JijiO

&J. J^^pO

Jjï2> 0 /

. ^oVo

y . • " i • y»

J»0)

25 ^ P J i L j O J y o j t

ifcoo

. JjJsû ]»VO

JULofcîO Jfco j k i i . ^ l .

J^ax Jr*-/ Jxsa^o

JiSiJL

J i ü . y « . o . t I l i o J » o » JJj

. ^o

Jlfckfco J b o V N i / J í ¿ j Jx>o

JìaI

fcA?

o

Ji^j

Jio) J l » . J y a » [ ^ ö ] ^ ö

30

J^l

)0.tY|-| joò) ^ Î 0 ) 0 . ^LVLo i - i o / j o c u j t o

Ji.reio

p M

¡ÌL/

A3

Q V l JiO,/}

. J u ~ j j j x o J » Ì / o JtSJU-^XO dOOJ ^ D i f c O O .

yJiLi

o>\a\

Jx>A ["»"] J j Q i O y & J ^ J

JÌM. c ^ - g > / op> J » i j oo) ^

ojl yÄ^D

V 0)0

o ^ i

v

. Jioj ^

i^o

^00

jàooï&co/j . v ç u / X^OJLO ^

V ),LjO jjCubA. J)-!S20 ] o o i j . jvjo)

Jb^)^

I^Q^00

J) 2 — 5

4(3 O T L A A ^ O . O V — I ) O . . R M O O O ) ( W O . . JN^FCÒ-

.

. J ; * S J^^RCVO J.'Q-II V ^ ?

• OO) JVJX. JJLJ ];YI..

J A I J O JICU.

.

«^X

W S ^ D ]J0 . JOÒ) J J & Y ^

JTAAOIOA J Y O - O

'«¿XJ JI./ ^ J J Y O -

^.J J W A - .

J Y A - JTOOOO/ ^.J JÜIX

WJO)O I ^ J O ^ ^ A O J Í S ¿ Ú O / J ^O V-K. JOOM

VYL.CY>

J » . ^.OJ^ [RRJI;]

0&Ó} '^¿ÍO . J W

^/J

001

JJAII/J

.

I B O ^ O O 10 N J O JIA*.

hsìM.

J O J Q J J J ^ / J J Y O - J J O J ΠO .;. ^ C I O V

J^VV - | \

. J ^ O L N , J^OJX ^ J Q X S ^ ^ Û O Q I O . J ^ I O L J J V - / A

. ,-JOV V-CYIS\

JOO) J O . J L I / " I M I ;

?

^

: ^ O ^ X

J Y - Î O . JJJOJ-O

J M O JJID J ^ Ì O ; ^ A O J

O > C D J M 1 DOJJ J J O > / J

« S O : JOOJJ J X J L X J ^ O

: J S P ^ ' ^ S I I JYN..I

. J^ŒOSV

JÈUAXXIXD . Í ^ - J »

ILIO ^O J V ^ O ^O ^ I L L / J ^

. 3(1 A

JJ;-/ •

-^IIO

^O J » A

O/

) O » O . J X U I J.Ö)«. J«X> .

JJOTY 1 5

. S O O ) \ . ^ 2 ) 0 ) JOO) J J I J JJ'FCONO V Ç O ) L C U V Û O O .

O>YI\O«. I & O . JVÛ-J

JJ/ .

JOO; ^ ¿ O ^ J L ^ . VQÛI. FC-J»^/?

ILO

J» °P> - W

J O - J O J L / J J20 ¿ X

J«ROL

. JFCJJT I F C O ^ O J » , J J ^ Ó ^ L O O T . J-^CU-

. OJWMJÜCÜ

0/ . ^ ^

p

JQÛJJ (J-J

IISO ^P . ^ J C O A

O ^ J . J B J A X > JJO)

OO)

J I O Y I )V-O>JO J ; . ° » . JJCJ^O

|>OQO - S ^ »

. OJFCJVO JLYLYLO . O J V

J » ? • — Ì N C Q J JJJ

JBVA.-S. ]I¿C»V

^ O )

J^O J Ü ^ O 20

JÄ.L

J¿J) .

^P

J J .

|.IOXI JIOWOMJ V S A Û J 25 ^OIO.N

0/

30 B

J ^ I ^ > 1 Y.* .,^'QO . J ^ J - O

-..^T»

..

I^L

OPOJIIO/

0) . ^ O I ^ Q M J O Û J J J ; ¿ Í D ^ O ^ I L L / J J Z I I Ü I L . W P U L I A . / ;

JÜCÄSL

,JA~DÍJ ^ ^ O O A X ¡^.J-J

. JHUUO ^ O O ^

. 0V>O2)J N J / J^. ^ O

.

U O I JJO) - O )

p 30

45

t 24 - r¡ i

.JjQiwVpo vàcua JioLj jLiyoj

5DO>Aq3/

I^cxn.

Jv-fc- IU • Jjo^V^ ^soL Jïziooi.

J-¿ ^ a . J!2>0\.

p

^ v o JJo

JOQ-JLL . Jio- sÇV^O . Oftû^ o/ . J'jOj°

Vs^

^oœlo .

.

5 ^V^CD Jisjjoij

N^ar^Lo

JjofcOD Q-mjJ i ^ ^ X - / . ^fcsJO 0&.

OOJL 300^1 o\f>Q . ^.fcs^OO «ÇO^. ^ÎSÛ jitoN«\*>

JxjO . sÇO^ÏO'^-

Jäo^>. o/ . ^O'A 0/ . ^.fcs.»

»qîûdL p -,"^o-Lo

fcd/

jx>

J^al. iaaxLi fco/ ...-^v» Vs^J?op

10 l^ilo . ofiooS) jaa-j JJO) ^/J JJJ» 0/ Jjao ^ a o L p . ^po JfcJiojo . .f) °i fr>? .Jul. ^oji» J302U JJj

.

0/ j^-^o Ji^L

^j/ iaacoL J^cL

.^ov^îssm

wo^aol/o OÒ) ])00 O p )0»CD . ---oij 29A

JÍO^-O

JLuL ot\sj Jin,/ . o p ~a2>o Jiov-? o>A\\> \ciodx. . fc^/ 15 . j^-a- jai-fc» jjâo) .

10^1 JJ;£>.XJO joLio Jfcs/psj

Jj^'cu. ^—DÍSJÜO?

-mJU.L/ JIQ2DP

,9003 ^p^amo JJj JJ^iL ^ÛD

)oi> . o»iûj

I A ^ ^ J O ? too .^JLSO

J ' P O Q X ^ JlV~/ •:• 20 ^.oo)

»çoiôo JkX^i )OAÛDO i^OJ

too ^o^iov- ^

JjVO o/ . Jfea«.a*.j J;m. o/ .

Éo/ JOPJOfco/VÍSSD ^ Jjij J'3¿ o/ . JJL/j fcj/

vÇO^X

dOQ^jtJ.

. Jv-Oxi"/ f í ^ l o

.

^öoj ^ D ^o 8J/ JD^D ^.J .

jaa-jtLo

)v2i¿0 JJL/j ji^oo .

^ O

V Jiai ^ )0»0 Jli^vo ^fcvaH3\ JJ¿ n . 30 J-,v>f, V

00

iop Jvj? Jmjs; to&o

(•:•). jLoa- ^¿ÎO * lilla*. NÇO^ p

jjo-i^fco JA-; oo) v/ . 25

. jD'A- O/

o o L . sgot\"i\fco/\v^.,y>o

. Jil vLLo

Ja¿dO; J^Q¿ " ^ O 2'' fí

/

j^Ö ^.opl wy^pD^O ij/ ^ o p Jj»ia-J JjJtioS

^.C5p> C>

44

Í IS — 2 4

J3J) . Jjo)

^.O)

}o;¿b fco/ J Í ¿ J 001

I m i t a * . 0 0 L 0 . Jjot J — i Joojo JJ jfc-Vcoj W ? k W Jio Q ^ o

yOoL

OO) ^

fco/

.

| 2 ü ¿ j 00» ^ ^.J

j¿2>

• « è ^

. fc-Ui;~/ . fco/ j v ¿ .;. ^ J O ' A j^'J-

Jsaio 0/ . Jfcw^iO 0/ y o o L | t . . n \ a . o ^ / j

. JN'^

^ O V O JJFCO/^JSDJJ

V^. V^.

J?A> ^ X ) A X C L ^ J ^ I " V S J X J

| ¿ O^

JJ ) O - Û Û L O —

-, 3po»L JfcJj wibj - o ) ^

JXIIJLO J O O „ » L V

J Í S J J I J 3 0 1 . » O J-,°I..

. JFCOOJ I J - X V^U/ J L I O L JJ/ ^ J O A . . J T J

lo 0¡-fc«/? Jjû^kX Jl -> V )

)ax

. Jxi/

jJDo/ JVoJL} )i»-~u J-Ü2

JJ/ . juL sÇO)Ax J^fc^oo c p A ¿ a £ ú o i / yo/j

T

/

J^juj J20

JVjQ^. . ,ga>»fcaa\

W^o . J*2ÍJL2> ^ O JJo fco/ jlU.

jjl-jJ J j û ^ )

VOO)\

fco/

•:•

V Í

2 ^ X )-Q-

Jjolj jLiyoj 001

s

/

0/

/ J F C - J L Q J ¿ U . 0 . J F C > I » V X —0*201.0 fcj/

jßDA

.

J»»/

fco/

oo) ^

FC^L )o>ooo J W V O i i ó J J | X >

,-JISJÚO;

Jfca)

*2>/

.;. woiofc^/ J^V» J — j

JJ;

.

J L L L * . V S ^ \ J O •>

J'^lDOX

^

JJ t ¡ . / ?

J F C W S J J Ï ^ L O Q X VÇOÎOO . J Ä C I

^ c o ^ J ^ o / 0/ . JfcJj

p

V

^/o

J ï û x -°>/

. r p m ^ - O ^vûfcioj ( f c Ä ^ ;

• J Ü ° ) » ° > fco/ p ò » ^Llj OO)

J A X

Jfcs^lzXo*.

»^q^) Jjioj

. Jí^m-^. ^ o s t a l o JiLL J-JOOO Jfco) ]»JLLO j o c w j t l

gpoi

. yjJ'A

v L l j OO) v / . Jv^j

fco/ V i m D J«°iii°> .;. j«°lÍ2>

^

JJJ J O Q Í O V O L J

.;. . g û ^ f c a - O

Jfc>.vû^ Jfcv-Üoj

.

Jx»/

v°>/ . y»*^fcîO ^ofc\ vÇOÎOO j',°>.."> Jx>Vo

. J&ÍÚO FCS.Iliaco -O)OFCU/J

11

^FCO^NA/O

•:• j i x L ï a S ^ ¿ í o

/ . vglVO°>fco? fco/ ¿ X J F C ~ = O 30OÍI.O

J-CfcjLO Jfcaj

J^i

^

JixlVo2> fco/ V u )

JJÜFCID J V ^ J I J Q X Í O O . VÍJL ^

JJ? fco/ J ^ J J

Ji^Noi

(CUCCO

• S Q J / p o L j fco/ J^jj ^.j 001 ^/o . >ÇOpi .^'ÍMDJ

0/ .

J-^?

0/

)QX j j o j ..v»^

. J F C Ô ^ O / . JA>OQJL 31

43

S 15 — I S

.^Ss^o

a c ^ L j ^ W>

l~ä£2>o

a*.o ¡iL/ .9&-;ifcaj±>.

jio^oj Jvûi. . { » v a l j a j J^i JJo Jiovj Jju,* ^.j JJj

^gooio ^«¿a. j ^ l J. yi jjtifcO

joo « j o

JJb) . JDO^J U - i

jooj o i l o s / J»oly

""^îo ^.j

{O Jtu 1 s 3 .;. jNcb ^Of^S) JVy*.

. Jècs^j

^QpVo ^.VfcOO JjtL^A. a.

)o¿o ^o . j'i'N./ JJo Jfcio JJj Jj-miZ3? jLîax»Lj ^ p ^ a a o ^ Jjjï- o/ JJ-^» J'opj Ja¿vúo •:• Jsîoi \tuJ ^o )ojaoo Jcmo . J»V J-» )ox );..°>;

. Jiaxcs J^n^.

.ciqo . ^ m î o ^oo . J-, cns Jfejèa.

K ^ l o . J^o*. is-—L

i-àA sOO>\o . sooiv. fco/ h ¿ JJ p vçojj^o fco/ Jxîj a J l a i p v m ísj/ opoLo ^ p i j Jx>jx . ^-üa-

cpo»

j . y f Q l O j k ^ S tç? Jj»JQX

jmJLOJLO Jy^flQ^O J^QJD

^ U A ^ ja.,*°>? JrV Jioo»

*2>/o . J^aoj oj-jo^j

.^Tl-fco

p

jxi\\ 0^3 . JL/L J^CLOJ JiÜ.} OO) v / . rXOOJ2QO

IIS)/ \)L JJ p

. Jiïs-vo {o J^ao ^ o

JlJj -«jJJ -J~i./j J»? apoyo . )..\¿ wio —^ISJLL J A - ? »oaj ^ o t

.

a j / J^-ÎSJ JJo

oot ^ . J W Jo,» JJ Jv^j

. Jila

o/ . JoaoVoL jsq\v

Jfc^OJJ OO) v/o . JjïûO ^ÎSOO Jj-JOO jfcöoao

. jpoi JJ

^ o . o^jâoj op>

fcv/j

^oo

Jj0)0 . ^.^oo ^.Nguo J—» {o >\û« . Jb-^-/ ^ o i o . ^Xoi ^.J./?

^a_ax> ^ j u â ; y^o»

. c^W

J-^oaxo Ji30) . ^.fcsjoo ^»a* J » y i » ^o o/ . ^ j !

oot

fcj/ yOQffl . JkÖ {0 JO^jL Jjv-JJ isj/ t>jO : fed/ j/^j ^J Jjot ^.O)

Ni/ JV¿ o/ . vooi>, fco/ r j 0 ^J

(.¡.) JiXUUUL

. .;. ^

JjkCOÜJ . W .

JjO)

[vçu^v] sÇa^i/ .|mji.Q». JlYlii o»-? jio ^

i o ^ o JSa-JL .

-2>/ Vn^ j^30) • Jk-i^} I—' Vv^ ^ ^.j Jfc-Vas^

o^jûZi Ja>Q«.QJL ^

Ji— OO) .

A

jjL-V ^

J^jj |i>/ [f

^i.]

CH-fcv/l -O) vQ_l. »4-)» . y. fi/ Jj30)0

. JÜboia^jj Jjot 1—h -oiok./ JlcL-

42

£ 11 —J 5 ofLi^'y/LiG . ^AOO-ÛD JJAJDJ

. j ï j s \CUJDJ

lio/ J i ¿ ; J200 . ^ r x v o & o J s y o o • ^ïjoîîooj , J W

Jvrn. o/

j l ) / Jx» J « ¿ s J*o©ij

^O )OySO

- . ^ s ^ p —cueo ^QQQ^LJ

CI.m

. ^ c w t a s J i ^ o l ^2>/o

. JJOVA

v

JJ*~/ . J ^ o ï ' V i o o N

^

)ïo\~i - W

v/

. | o o ) Jju.i J Ü / v«¿ J s o L o . jjL~i ^oL ^o j v ¿ W o/ . v A i - j

(jü

Jjq-/

JjUJ J'AQOJ JLOlCO »-25 Jvoüooj Jioofo

oo>X

J

C i - JèsOD

V1SSDJ OO)

^O)

j

.

o/

^

. ^io

10

. ^jfcjoW ^ - J jíSOO

j l W ^

o

);\ ° > ^ u a i c a a Jvi-

. Jxj^JD ^ ^ j O O jLoVoyj JJL ^ o ^ •:•

JfcoJtQ*.}

^ÈvS&ÎDJ

w

. J Naisjo Vn^

^

v ÏM

. jLüo/j

.

.., « y o J^-

v/

^ / a S

. Jkcb j-j

^o JNûo

(.) Jfc^cboûo 5

JL«cûj o/ . J j M J v a ¿ o J L / j Jjvoo

. 1L2»J

27 A

JLOCD/

V

^ïûjj

J»VJ

^ÄOD

. J f c o ^ o i ^ o JJJL^JJJJ

^ . j oo) ^ o 15

JSJD

J^JÛX ^

JJ

J*-» í p («=&•) JbooLj J e n . o

)S00L JDOJ . j^O'.'-lN | ¿ Q J I ¿ sÇVop ^.J JJ} . J¿Q*¿> ^XOH JlDOfO . J j ^ i - J r s Jl2>/ J ê o ^ . o o ) . J ^ j »

0 / • J k ó ó h~~L

wSlûo J W

¡m^L/j . JMJ^s

.K ? ^.J ^

Jr/

Jîsoo

^j^ÎD

0/

si/

JLO-joj

sSoLo . J A ^ /

V Jla.j

^o

OO) ^

? Jj^óó . J J ^

p

Ui^)

JXJS»

Jvû^. [ f . ] - 0 ^ 0

JOJDJJ JLsj

«ja j a - j D j j

J¿Q*¿

^O O l

. JOLÛ^J

J L ¿ o J A v )ouûd 25

- O ^ Í Q ^ j O ^ » È O ^00 J^ix

^0 o X ^ o » \ S A j o o . . , ¡ . 0 ) ^ fcü/ J^k. J J o ^-ojV è j / >®>Jd'

0/

JK¿)0J

. |LO»JD JOOIL

^2)6)0 . (o»-)

L

3OOÍO vOOV—¿ ^ Q D O . \ V J O O

l'p.1 JUbj op> Im/

. oj^j

^Sqjlo

JyOQÎO J ) j J b ^ i ^ D O J ^ S O D 0 / 20

J ü o ^ ^o . JL¿o*»

JfcOJJ [ f ^ - J ^ r

. » » c q o j J20

JUo . W

2

JJj '

JvJ-3

p

J s i o » J j t - i 30

41

£7-11

. JjVS ^iiw Jo~J C*l»

Jjv=s wOli ^ ¿ O p Jü/j

.

0)6^203 Jlfcü JU/J OO) ^ J°>0.0} Jj^O

. Jaias Vj JÜ^. • i»/?

^OQJO^OJ ^.J

J j - a ^ c u » JJjo . Jikja 5

.

»o

vo

. Jo.»jO v g i ü yaaxLKe.)^ JikdO joJjsj )*~¿o •:•

J;« -o . jija

. op> IíaLo ^.yxixa . J^JXxi*»

. yoo/ JVoi2).J[bocoj JioLj OMVO (.) W J^lo : íjjzi JJUOW

Jjvoj OÍAJL -oiok./} Jsj Julo »J«. Jua^. 10

OO)

v/

.

JUo..\ JV|°> Loj^^co

JjjI

Jl£J0)0 . }~0Í ^oodv.

J^? •

^DCUíd^QSí' • iJ/j 0)J.0JU^

M a n íOi.) JJ . Jjij [f.*] JUb] o/ j o t o/ .JVoLj 001

J;o\ . |JOO) )i.">i O^ío ^ o v ó . Jic;-. ^p íojjj 20 n

Jl}2lJ )Oj» ^ o . S§Í(L)ímo

Jp>? jx^OJ

~ÍLL/j i¿o\2iJ JiO&JO o/ . JjiXSJL -~J»JJ )OjJ0 3D0) )" , > Jküoooj OO) ^ . .

ffi-IQ^QS)/

^O/J

^oA^ Jxo^j Ji.o«.-> ovio

W ^ o •

. CyiCYl^ÜM

^o.mLNi ["•^ua" j

^oo) Jio^oo JUbo; fcoao; . ^ ¿ o ^

0)L0^>.¿ÍQ J í o j j » ? JíSQÓ

^O

OLqxuxl-

JJó

. ^.oo)

.;. JVJS ylYIYtjQ? JíM¿ N ^ o •:• Jv|s> p ^ s j.fnwo i

•jo .

^coVIÍmj p+o JV|S yfnvivi JJ/ . Jvja ^po^o J j . )i

g>;g> -oofc-/} JjoWj J * ( J a o / i ) Jíoo)

^Xot

Jj3Í»j/j Ji^S Jj'^-Z . JlSQD 0^3 ^j-JÚOO [sOOp>] OJ^ y^íw l2>o\ Jlsoa-ís^ Jki'Aj ^Vj JfckCD ^¿JO 25 ^i'o- . ilOO) t^/o . ^OJCO jJLo , i Y)\ JVJ °i\

v

30 [vIIL^DJ]

,

. JJq^oi 0 ) ^ 0 ) ^ JJL ) a \ Oi-^SO . VOiV 0/ y-JOÍ Í^L -

feo/

J¿o . .

'^¿JO

Jj^CD

J|Sj¿jlo

Vs^

J^QO .Jisot ^.o^ !¡O/ Jqd|X> (.) J j v - / . ^o^V»j^Vofco r-i^U . Jí'|2> '^a-JOJ [ í]

,gpoio ^O . ^O^iV

^¿ffl

v$VJSJJ J.

S;] J^y • "^r v» ..tvi^? ^o jli/ JIOaûd/j ^.oioW? ^-¿o/ ^po) . Jj»LaX o>A. ^Ao Jkob 14,0^0 ^p JJo . JA^ JJo J*.ioû ^o JJj . Jjot ^oj jlj^ij om ^ . r2is^ûcui U^o . Jxoo) ^ r a j l / ; Jj0)0 JA^^o Jîo;a ^a^mj ^otj *$oiLqí¿oo£o [jpo] JJo p / j . ^LL [. JUa^a] )Vj °¡-> V-obo .nm Jzio^ oiifcoj JÊOJA . J^cooj Joj ^o I f.] oj-oooSl. ^•pifnvi? I»; . J^iots.^Pi JUIQU \ii~l . JïJa .Jaa^xs Jûû-û oo)j Ji./j o/ . Jvxj jcoxoj . JA^ Jootj ojS.'^CÛDO Jboxi. ^o"^ JiO¿dO )oJj3 Vn^ JjÛO) I W jl-K^o •:• Jfcsooj ^o V2iii Jjp> Jl/j 3>/o . ^oj JlcuooJJ «3/ . ^'¿o/i./ JsxyD ^oj J^iVji» 21A J r / . Jj;=> "^ÎO? -oto . J ^oj jlcuoojy JjjU»? o/ Jj r j J A ^ • ^p Jro.otkoo J,o.«°>? jLo—J o/ [.Spov.iaoioo] . ^pQ^lOO^OO ÎS.JjO. W? O^W? . Jj3û°>fc-JjQ.j-VO^iOJ -Ò) • JUb I^VL JJüoo . ^»OJ Jb-^o ^J/J oo) ^ . 20 JN-jqj-qo [,] jü/j oo) ^ . Ni^lV jlo - en/ Jjoio . J»vjo ^ ^ ta~>o Jajcuj jLoVop •,°xy>n^ oîsjlîoj ?JL oo» . j^iao J;°i\ XvXd JxV ^o .^cyd O/ )OQiSLj .»Tll JJj \iOuf . JliOOp O^^Û^JO ^o JLqjí«VO l^o . JJ^' ^o jso^xlo . ojj&j 1 JJ . 00) JilJu . |fcOO»2l Vs^JiN^O OjA^' )0.J3 Jnü./j ^-aï». ISjoj Jj^-î* bv./ . Joo)L Jjoi »o . Jj^s . )?oi |Jjo . -ó) J&suqxcd? oïLio^o Joo)b JJo . Jfcaüjj ]JO) (.) JjO) JXL2lcoj ^LJÎO . ^ A V JJ ^ . wò) JJ/ . JjO) oü .fc^OQjl./JUs^C 30

£2 — 6 Uo./

. Jfcxo o £ d

JäJuj

JJó .

IW

]ij2o ^

Its.-;«.fco j j o t o ^o

fcj/

Jhsj ( ¿ i / o

^o

5 . [roi.']

^ ¿ j

^ . n w i r o ;

(¿i Jiow OÓ& o p o . oîvûi. ^o ^.j

. e^yav

ViAoj

^6) fcj/

^

)qlí U - » . g.\o •

ofL.^i

Jlscctn c í o

)tscb

)a¿»Ll

•:• c ^ o j a o U » q ì j d o [ f m/] N j /

^o |ij

j j o ^

.Jijas

. Jijjj j k ^ r o

J î s c d •:• s o > - ï 3 j

Jj»~/

^ojXo

. ^ .» • y i o

^.cs^ïûi. ^ v i o k )

fco/ JxñLo

i ú i o ¿ b Jtssco

JJjvS o ç » j J i . / ^ o • ç + y J J ^ A o ^ X

|1jo1s¿o J i . m t ^

^

. jonc» ^ c o / f c o o o

JijLj o o l o

. jtsco j . n n / t S i o J i s o i o

io

.

. o p ï » - . ç o j ^ o ^ o .J\P>Llo

^ ^ ¿ j Jîsûo •:•

);3oo

• I & . L J&ÛÛÔ

y N ^ v i

Jj^p . ^v¿í¡ooj

?

[go-CDitODo] ^ g p C D Ï k o o J L o ^ . b i D J i } } } o / J î S J t i i ^ J JjOuO Jo^.'»^? ^jjl/ísxij ^pifco ^00

Jjupi?

. M/?

15 . j y b ) o p s ^ w » ^viA..;

| ¿ - t ! A . J ü L yJilo^a

J»0lS

W ?

¿3

^ o i o

..vii

W ?

|oVn \ \

^ J ï » j L k ^ » JLQ2í«¿« . ^o^So^. 2(1 M l ^ y j /

^ . o j l . ^'»iQ^

^.ot

. JbVcu o - o j l j

. o p f c o j )lM

V

^ J ^

|x>o

v¡a«.n°>)

JíSCB^^O

^ 2 > ; » 0 O)

^ o t k * c o ¥ L J i r u k o JJo [••••] ^ . o v W Jv«2> JJ? J30V-J Jay;- ^ J

) o a s \ . so>/ j a o v - j cújcsL/}

-JO ^ X o p l ^ o p

. ^.Oll^QD^ o i \

. j i L o » JJ J j o )

jfccíj - ¿ o

—OMloL

I-reUY» ..Pinn .

—QJÛÛ1 Jv-J? O O) s /

25

JJ/

.

. Jjm>.qjl ^ . o p

. J n o r . O l ^O 0 0 o í ?

. Jik^fc—!.

J»L0í0 » ^ D

. Jvoxj ^

)CL01

W ?

j t A

J j 0 ) 0 . Jbcf) o

JJo . ^ S C ^ j t s d X O V ^

V ^

]ÍSCC

V - v ^ l ^ O » • T^VSu?

U U ( • ) ^ A Ä . O p O j j  ^ ^O ^ ^ u l s » JJjO ^ O ) ^ ^ X V ) [ t Do]

. I'^jQX •

J'fo

. .^ojNj

y -N

Wwfc-

^O ^ V o ) ^ . x ^ - è - O

JjO) ^ O ) JjQ«JL2>0 ( . ) J A ^ I ^ J J^

Jsoci^vs^

J^Sb^QÄJ

S15-£2

38

O)Lowq*.O

^ f n

JJOI

. (VoLj l ^ j i a -

a. ^Yl « O V> Wo

. ijl^o ^ j û i

. J l ^ j o S tv«. JJÔ .

ìs-/o . v a n i t o

vOc^V

JJ¿~/o . ^Ü/ JVQXJ l a - /

JK-ÌJO J~oV ^OO ^o ^.Vaxj ooo) JJo Jtiojo .

Usa-

j k « O . Q Jincuoi .

^ q . - m i . J)il q n y > \

rf***-" ooo) ^OjAa ^o

ooo» JJo . W f ì L y . s ì . o L s a - ooo)o

. voi/ ^o . ^ o A x J » V

u )io>fY>~i 1x133? •:• NOo&. ^2)/o llsisA. ^ j / JfcJioj ^O JJj .

JoDJJO

JJj . ^ f c v S ) Jfco^j JQJJQJJ ^

^.O^i'ls ^ i - o ^ . [ ^ ¡ D O . v " n \ .

JU/ . o°>cn,i .

yi&h

'»»

Jköa. ^ o j j s 0 3

ri

jLÍO¿J JjO) ^ J JJbj .

Jȣ> ^ O )

KQU.L/O

! . JJ-

JjJ¿3

ofca^Vo

^o!•>

^ J JDJJ

JÄ.J.J

W ? J»

^o

]io»ooj

•*» jïj2> ^aÜoío? Jk¿ó ^ è »

jL/j lÀ^OÒ) 0 > \ a . JOjjJ [)i/?] j l / o JjaiÌUÙ3 .'0

. J^iao J W o .

o ^ v o j oopv. ^sovoo .

Jüix ^.jvSL/ v>

vOOjX

o/

ju^ye

^ è ^ J i

^Jil

o/

M. voojji.

)

2

Jk.jaS

JïoLj

p y i

b'AJ

0

! ^

JJbj

WS^yi

* 0}I20

.

A

Jjä.j

lb)|

o.»;y>\

oc»

^ o

J^cào

oç»j

. K-i

• Jü-fcx

^UJL J ^ . . JJLv-vo

JJ;

. Jjv-/

o/

Jil

V v ^

J o o i j J2DO . ^ l A s p o

^JliojA

ooi ^

. jfcOjJ ,p . . ' o N

J l S - A - ^.J . y a ^ ï )

.'VsJJ ^Ô - p l

OO) ^ -Ò) j x . ^

Jfc^äoj

. JUv^o

. JÍAJO

\ojdqX

o . Jüsjjl

JJô JJ

y2>¿ . v ^ x u

.

.

Jfcaop . j K a m o L [^-oi.] ^uojl o t ^ o i l

JjA^j

Jkooj

w.oiofc-/ [ J a a o ^ j o ] J h i Q j û X i o JJ/

. J!.,- ^ . j JfcOjJ^ •25

lu/

i j J^Vo

. oia.»ûQj

. V s ^ oo> j c s S l q d

J J b j jjQjkXO ^ S /

SO

J&l

^ o J J o . [|toû'] ) L q * Û < x u o

. JLzsj ^

. iLo»

JJbp

jo'j)

ws^BO

J o o t ^ A o JJ/ . J h s ) X ^ o i a ^ o i ) . l o J ^ n

•20 JUb) jaoifca JoL

.

0

taxia^sj

{O "^OJ ^-J J3J) . «¿A. JJ JJ*J ^.J Jv»~ • ^.0)qXx. a X o

^o

[Jbai=>j] J / a = u ¡ o j •y

JJsoj Kv2) )o\ ^.j jÈAxaiixjS. .

r

. OfiX

jsj] J o V j aX

JJo Jj-^,/^>oL JJj . i J a ^ s ^ j o j

•:•

15

ls-3

J'«XLw. ^ k J L Z u ; r J u * ^ ?

^XojV J k c o j L o a « ¿ i ^ L I

vvuo

^ ¿ a . J&J. )OjjO

.

. .«~vio

. O^X

^Ljy

panivi

Jyl/ . - ^ J j J J Jj.O,/

JjO) ^ ¿ ¿ D

^JUVÛÛ^SJ

^a^kao» k./^L

.

JJai^o

. J> VI

io

vjJ

JJô J x W ?

. j^ofccoo

5 ^ ¿ o

13—15

^.o)^

JIq2l^ l^'A?

^

s i l —13 ooL v^S.

:îi; •

.gpoy

[to ] hv)\uc>!

JfcJi^ot Jfcuxo . Jv»)OfO . |La.o» ^o ^O i^OD JDJ) yjJJL ^LVÍ^ . ^Olba-^J )o¿g . JJò 11 Jkooyß JIm-atio . J j ¿ ¡ ~ o JkSüo J i ^ a S o . r> ^.»J»? .OÍS NMJ2C&. ^O) ^O ^ ^^fcjoo ^^¿i |x> l ^ a i .;. J j a ... io^j p ; ^ J J ¿ . ^o-^X. ojX^o^. Vv^Jb^ó» . pilori -v^ÛO J..(Yt"l? . .jfcs^fcO W Vi^J . (O^ClX jn'^O JJ J r t> .Jü/ •Jm'Mi aO|sW JIUÛÛJ? Vn^ ÍP « JOOMJ Wl» Jkaüjt .jt.ono Jjo)\s^ío . j a u j ^S/ . Jx>;o W? "^D . . ^ j X J JVJS Jüj 20 0 [ r "] JJ; . o."itvi\ vòjj Wvk» l * íp • J°°»J? Jlau—JL Jas . );o\ JJ »do . JL^ oc» »o . -QM J;,o\ .. i T~AQ . sçuojj JJÚÚJLJ JLJ-s^ûo i.-, Jx> ooL . [xçul^joJ sÇjoJJO vqVoKíü J«YI>, ^p JJq^oo ^ Jj¿WjO . ^VLj jjA ^ è » 23 K (.;.) 0)JV°>\>\ ^ JOJ) ]>DVD v^j»? [Wu] h j L f i J^s •:• K>.m Joe» J-joííojso J-jq^s joj) . op> W j )Oj» J» . ^ ¿ í o ,\«~iy> von..in\o . jvjs ,^002020? Jiscó . JJ;o 20 JÓJ) Q^DjXIX . Jsv¿? ¡Lq2l.J KV? ^.O)^ );CiYIO J^OÍ J2uul LOO)? . 121¿J3J JfccÖa. )OjJ3 o/ . JxsO-J 0)J0X\k¿S3 ojju;=>J ^J ^.O) (.) )Sl\\ ^ ¿ í o . oi.tui ^o ^ JJA¿ ooofo . ooot Ji^/ . Jl^ïfcl. iüo ^o Joop Jk^D J^O? Vs^ OO) ^ . jüCML •).-, ^O) . Jvso- j a ~ J JJj v^JÜOÍSJÜO JJC^D ^m^vi o.mnx) . JJ^a^cLo JfcvjuiL jj^./ . o j ^ ^ i O)yo . ^QOltYl JJj ^O T / . o/ . ^.O^ 20 Jo«» J00)0 o i ^ a » ^iL JOOIO [ J°?» J '»3? ^o . c^SoA bao oò) . Jvoüoß i'^i . so

5 S —11 jNCOJ ^ . J OO) ^

W ?

J-^Vj K V

-I

. OtA.

0ÍLa\

C&Lï=S~ ^ UU

..

^LVJL i b e s

JU~

. K¿L

.

^p ^ ^

v-ts. j a — i

JfcsjÖ». ^O

Joo)L ( . ) J j a ^

. JjUiL » k ß C O ^O

^IVLj

Vsj^

Jkaojj

.

. ^»i

J k ö o p Jlcrx^i

20

. )•-

JJb>) ¿ 1 / ^ . j J-V-

•Ï^L

T

/

. jÈOjJ

. Jb-ï«!

|rVòlo

^.ps/j

i^ûo

.

. Jsa^A 25 . ^ Î J ) »

^ è » JJ} j »

. . J J A _ ¿ . OO) ^ o

. j2La*.

30 J » j V s j ^ o o i ^ c*K1

• J ® * ^

^ J u o o

JJÏ-/

-0)0W?

^00

.c^^jQjk

JJo ^ j o j

• )ci\co

. J i O j i j ^o J » V 3 » ^ i ^ s û û j ^.j JJy

J^vaj

jp .

JtiO

|V]

23 A

^iXjfc^O. Jiov> ^ A o

jîovacs

V s ^ i & l Ä

^oo)jj

OÒ) . JÎSÛO

^.j Jjï~/

^.J

ÈoJà

JJb)

)nYl(1S-i? )0j20

-O— o)b>. m

. ^LïL} OO) J j u z l . jso'P; 0)Lco-¿io

0/ JNa.

. ^oj». & J .

J;ûx ^

^ ï j

. ^ . V ) JAV»

. ^iüj. J a » ! JJ J 2 l ¿

vÇOjV W ^PjiL/?

Q^

Jì^-j

J î o a . ^ . j î o JJ |rvr>n\\ [ f j i ä o i ] yiO

^ J J

ó».ficn°)l.

Jjoy

W ?

^oj

.

-

>0,20 . U - O )

JJ/ J o v ^ ^ o

. ^ t o j f c o j JOJ) J-2LL¿ J r ï o

Jtso^ï

JjO)

o o ) ^ . ¿ v i D y O } Jtok. i o ) L

Jxj . o y ~ o \ ° > J k o j ^00

OpJO

Jfco»

^o J J o o M ; n \

. Juoul.

^.Vil JJo o ) l n i ° i ^ Y > \

^ o p

U

dOCSOQÂj. jÊOJL J j - i f c o ^OJ

. „ [ ' a u » ' ] o)..J3~->i. JjO) .

. ÒP

)OuyjO ^O ^ i v o / ?

. JOOOÛ3

10 JfcùîOJ JJ?

JfcOOJ

^OO . J k J D y ß JfcOÄ. ^

.. J U -

^LVL

15 i b o

JlsÔD

tsj/ ' » a l ?

-An/1- JJ j » J J j

JJo

fcx/j

J ï J S 4,

)0«20 0 > A 2 > ) 0 0 * \ »Q2L.O O p J \ A û

. !i

J f c j ¡ ¿ J S p X J ^ jJÒ

Jl.tXM

"il

. ^^ÛQiO

. JK2ÙV. ^ o o

. Jjyllj J b s o a ^ j j ) o ¿ c s Ç o k

0Ç>) JLotsjLtt

jbsJJO W w k *

OILoi.YI«

.iLtxa

.v^wpo

is./

.

J ^ ö a

u

5 G

S

. ..m-ifiio ^/o

o.o,Yi\

^.j JJó . J í u x

J^jÖ».)

»O-J

NSl^V ^Vßlsccj

. o ^ W oiloo/

V J i ^ c ^ o

OJJQ^O J i j o J J Q ^ B J j o o V s ^ WotLoik-»

y ^ i j ).Ns J J q ^ o o . Q)»°i.i 0)X. j f i n a r e . ^ A j o)öt\

i jdjj

. j^)

JOAD

JjO) J ^O O ¿ \ 0 ^ 0 Ó

O ^ Q ^ D ^jQ^Vo

yO-e.

JJó

jxssj

i fco vò^V/j ^ j Jfcajo .> t » l o 3 ; n Y t \

^.oy» J.^s W ?

• JV-ÎS-

jov^o

. h os

'tali

«oioW

Ì-ÌJDIìooj - ò j ^ . 5

^.J wC^

o . ° ) - , y i \ j d j j . Jx>;dj

[?]

^ot

JO)) JJj l o - /

. ^üuuajL

~äJJ ïs-/j ¡ ¿ i l

. v o ü / J k i ^ io

J ^ i L L j }2>y . J k ü ^LVL [oj o/] ^ o t o . ^ x J j J J j N ^ c u o . JD*J) . Q>.°>\r. N Î S Û X X O ^ f H W I .

^ j t w JíOO . ÓifcCSji

Jk.ja2> J o i o / 0 * 0 j o o p o . joo) JJj . ^-J^

—¿00

Jj¿

. jts°)\o

W

. sÇOp> J * ¿ k » o JkcA

í o o j . ° ) \ Z Joopj ,-.) W

J001 JJo . I s a 0 /

Joo) JJo . JtSftA j l \ ¿

j u ,

,~S\Q iOyo\ ^

JJÓ . ^ u i t tSJL Lí2> loo») J » J k . l Y l \ « Y >

J-Scu. J í s j o j l " V ^ O

. JfcvûDj J L -

. v i o V / 0 / J k S È o 1&.J.

J^W^)/ 0 / . C&.0 C*1X> ^»OM» J*~ ~ JJÓ

)O,JO .>.\oiii j d i j v

n B

/

. ^O^Vj^

oom/

.

.

«CÜJ 2•20

| bo'J

. ^.oQt-CI o V

o)jiLa. c u s o

OpQi.O . J J c ^ ß } (OD^O

. |ílÍJJ Jv¿. J k ^ o

fc^/wK.

0/

JJcj^D -2)/ ^fco Jka.S«,)

^.VÊOO ^ O I A ^ P O . ^ f - l / U^QXSU ^ j / j OO) Ji.>..\q°> . »Q)r>. . . \ ° > t

Jj^o) . j ï j ^ L a - ^ ^ s A .

^qzAL ^.JJ

V - ^ OpQX .

hj-^h^o

JDJ) Jjo) 25

J&CI. J00)0 . J ^ c ó ^ J v | 3 v O ^ q j l i j )OjjO ^ÍJLJ

a v > \ , JDJ) JiOO) .

J ^ j . lis.Qi-itiob

J^OO) p

JJo (otVOfcOOO I S l ^ í S m o ^-,¿!¡OOJ ^.J

JJj jüó

v

j

-»¿^v

. O f u Ä ^ Q J O 30

:¡:í

S

Iv-fcv- ^ O i J S ) J S O ^ J «ZíOlj

. . jts«S>o

JJÓ J i O O ) " ^ O

5 j3 .

jJÓ JjO)

JkL^O

. ^Ofb

Jj2>

^ Ä t

V j a -oö)j

^ J J

JJó

.

po

^S'^O

V

0)Lov-vo

. J L ^ ö

^a

Joj^j

10

Joopj ^J

^L'il

W ?

^ ^ o

j K u o

oi-so

là ó | J ^ ¡ i J . o o j - \ • nò)

.

JJ¿ . j a o o a l L oò)

•.>0 » O

JkcA

JïJs

ípj

»ks

. Ji-aij J j ^ V ^ O

. ^Isasiío Ji-ôtM^

Jio¿j

JJÓ . j a o m S u

J ^ o

Jioot

. ^ V /

J j ^ .

)-joL y o j

JJO . J i & A f f l

Vs^ J ^

Jj-JOJ

]2>;j

. ^ O -

ooLj

J-CÛOJ -o»

OO)

^

. Jfcjo«.

.

v ^ X

JJ; ^ p

• oi-'^Q*J^JÛJ». ^ X o )

0/ & J . Jfcoü. ^

. )V}-2>

J í o £ j JvOlíOCJ

Jüó . J i ^ a m o L ^ j j d o ^ V J

. oifc^Èo JfcsCD ^ X o t j

JjO)

Jfckjûfc)

Jjo)Xo . jorY>°m\o o . o ^ S

. ,m v i

JJó J & s ^ n o j l i o - "

A

J A i

0/

l^voüjoy

J f c j ö j L N i ^ J t 0 / Î^Jt . •

^

^LVà.

^010°i\..

Jiji-»? jLo i ° > \ »

2,-) v ^ V / Jia2Q2i 0 . ° ) ; ^

»

. JfisJ-X^

. » i V Lo\. ^.oioW

)>DO^O

. jtscviN

U a v o

y^-oi^-


^ O O j - J —

jju^o

*f2>o)

)l VT»\ ; . ( Y | . .

w.oö»o

. J i c ^ j Jvûksoj J W

. ¡isJL^m.

opoï]/

.

. jkocX

J-2>;J

)jot

00L

JJ/ . j L v ^ o J»

JDJ) JiaO)

" i «• -ó»

^O

S >

y A . yJ

r^fOJJj-^o

. Jjüqjl í m . . « o J A ^

. v.\y.O)/

^0¿|J Jbâ^OOD

^o

r,

^-oISjùoj

J5J) ^JW

s 3 —6

32 ^Xot . ^JLLkco/} ^p - f j J i ^ i L . ^otLcL k./j v j a « a / Jl/ .

51 A

.«Ti..; o/ ^ V / j j b o j o J i s j ö i t j [vo/ifco?]yo/fcooj >9» oot wv^o . ^.fLhSDi 5

^Xo)

•:•

. JJ^J»-/ ^.j

. ^om'Js

J x A o S o J j a ^k^o . Î&-1.J o/ ^ I V I j J î ^ t i v j o 5

q^O JQAzs

cv>,xa\ JJô . j È O j J J ^ i t Y i y ^ ^ a ^o JojJÈOOJ ^y alo

J x o ...»\OIYI\ J J j ; a s

^Xo) (.) , p i o V j ^ O )

. Jk.*OXJ

J s J a « 3 / JJ/ .

.

^.J

JJ/ .

. ^ O jokCYTI ^ o l o . J k S j J } J^OX 10

JäJo ^^o)

J J L a o n X i i ^b

• °>¿

vrooàs

JJo .

.

Y>

Jaaa-j V s ^

JisAy j x V Joo)b ^ô ^

. JfcJO.

. loo« Jx'JJ ...V>i>o\

^a/o . Ji.i/j o ï L o V A l . ^o JJLojl )>.~i.i -ot V s ^ jioo) . j k à x -2^1*? ^.j JJo . Jjüqjli otjox ^o J ~ l i j^joio j & X L i -6) 15 IxASj

J20 . Jts.cinnyiN o j a J S y JJo . Jbovo Jojuj Y>; JVAX y A o )

. I k û o l j JJLcw. V s ^ Jaoy o» J » ^.j JokÄ\o

(.;.)

0

jnYic^V J^ui. ^.Lïi. fcä^i Jkob ^.oc>)j 20

I^jVojj OO) ^ 20j-tno

y0*^"

.^ j ï

"

(Iseo ^ O ) »oo . r ^ V o V-S^ ^ o A . ^.jiiv. . ^ f c j

JtSfTlX j t \ . / Í J O

^00 .

J^jo

.

. v . . . tri-i

¡ i l / Joop j M y S J S J ^

JlSOÏ&L -2)/o . JiSÛD

^Otfc^il. «Ä/O ^iv^JDO . ^ f c w

21 B

JJ/ . v . ~ . r m L / i J » ^A^JI

JX^o.21 . vÇ-i/ .900

v i.fifYi°iYi J i \ . / ? J¿Os\o Jfcvä^o) Jisòn\o . &.L

J^ioVo dÒj] JjO) ^ è

J N j j l Î Î Î O ^O

•:• J^fcwL J l l a a  . o>V ^ ¿ c s i o

. ^LVL

sçjot p

. Jfc^yO ^o .

^OJ

K j 25

ItvJLÜjtJ Jlfì » ^

. 1 A ¿ J ^.jJL J/J/ÎÎO? ^

o\o

. }J/

JLOJJ JJj ^.OI^ÖQJL JJLÏÛJD JOyOO JJ/ . s f Ü O » Êw/v-!^ .

«AQX> LOmJ J ^ X ^ j O

jvjs

^2)/ Jjo»

• |oO)J JjtÎCLOJ ï j / ^

^0)/o 30

Jool Jla/o . ^.oi^juï ^ a . ^ a ooo) JKlxa. vi^V/j J;y>¿ ifco

^

.

^o

Jfcjûsi. l&J. o/ ^LVi. ^o

. p i J 0)A» ^.ÖOM ^LVLj J S /

20

Jfcvjujo o ^ W JèwQjlîoj cxLoa/ ^ 5 ^.LVL ^ . o ^ W } .

.

^

^ISl

^.LVL ^o 'iKi ^.j j o , » . ^.LVLj JÍSJO«.j JJo . Jv^xo JJj ^p ^

. Jisiä-Ü^.

oiuo j a . , »

" Jk « "1*. J s i J.OO)

o^jajú^V JJô . ^.isio

a ^ j u Jíscdj J^ai^. ^¿»¿kîoj Jts«S«.

o/ ^LVl JfcaiA.

^ ò ^ -òj k i o j

. yp\ jdjjj ^ O ) Ji^L o/ Jfcoxi. yi\ ^

^.o^W

jojjj W

.

»dj .

o/ jon-i«. o/ . j»j/ s^coxu J j o j j -ok&xo

.

[?] JJb ^¿hi

15

jrsioj n .

)oO JJo . J«iO

„6)J

JJô J k m s v-oo/j

—wJL&JOO ^20^0020 Joo) . JJo .

JjO) i l o » V v ^

jfcojo . JslV

)Q-qd Jooi OOL JJjo

. J20JJ J b o o » W.O) .°> »^TPl JJj . jakCO ^O JtSJL^LJL

20 Jho... ojA.

|Jo . JN>

JJo ». loot JJo . .0 tn

JOO)

l*±02> OO) OpiJO dOjj j j O ) " ^ » . jy^O o^

. j-OÏ ^ ¿ » J JûcqS&JDJ J » ^LVLJ

JJj

wO) . -"-t^

Jfcooij

(^Jy ^ p o ^ jlo..T> J ^ . Jîsjoyo LNcol JJj

JOjJÖ . J o m

op

^

. Ix>/ ¿o o)Ao

JJ/ .

. ji^tooj Jfcoitj OM^i Jí¡\Isjl; Jos) Joopj

W? J » . ^ • ¿ j ^opJLVÄ.

25 . ^LÍSJÚO? JNaÜjl W w l ^ O • Jfc^fc^o Jfcojj

fc-Zw^O

^ V l i J J ^O) J . . T Y I ^ O ) . JliOO^ JfcOOJ ^O ^jZÜ. V s ^ V ^ i ' o JJj

. ^Nco»

V ^ - o • i » / JJ?

^O

Jt~jQ . J.ILI^DÖÄJ Jl^jÖ». .;. ^u/ J ^ j Ö * . ^OJ ^ L ü x o i j X^-l'o ho

Jyojj . ^»..y °> J j o o • ^xi.rollsioo ^nmafcco JIs¿o ^oj

ç 1—2 FCV,/;

^ . o t JjO)

ííNju J î m x ^ . Î S j l ^ ^

,°>/o .

. ¿ - i ^ w - s ^ o j J.)Jioo Jfcoi-xj j L o â . f i rLVJLj

Jfcjo*. . V - i

^p J»~ .

.

v ^

^oj

v ^

ÍSjl .

JjO»

- o ) [ f . ] jk.Nnrvo J s ; j l j o \.

J-^k. )Ncb 5 tv

!-ooi

Jk.Vn«v» ^.j ^.LVl. . Ixijzi ) p a ¿ í ¿ o j

j.-l.^OOl ^O wO)OÍS./j OÒj JJkJxi». • \°>vh ^ . . \-2bOO OOO) J K J l ^ )

Vio SLC

JFCOJJ ^ 0 ) 0 » J H . . N » •¿J

JJjO .

p

^rQO) .

JJö

^.j

J^ßj-^O .¿¿Ï-A.J

O O O O ) J J J . JVOI^J J O O C ^ O 1 0

Wj 1

J

0'0)0 . J a i o / J j - J N . J 0 3 ^o ^pioV - o ö ) JJj ^

w s ^ o Jyr>\

JJ ^ L k k j o ^ ¿ î s j u i ^ U i f c ' " ' 1 ^LVL ^ JNjculi

J;onv

. ^ c p a ü Joe»; . ^.ojj^d

J

Ó

j^Xk

^ o o p . ^xj/ . Jwk. w o i j )o«»

. ^ s ^ V ^ s - o A J Jkocik W s ^ ^ o - ^ i i . JJjv2ns cîl^O ^ J / JfcajiA ^ L V l o . o» Jo^o

JJó ^p) ¡Sjl . ^ - L i l j Jfcajto l o o ) id

. J^o«js oòf

p v o \ Jüó Jj«xo • o«°>;yi\. JJö

.Jïfcjijo

ov^jjds. JJö V s ^ J j o o ) . JiOO)

J i S j ) ^ , Jfc^jJ .

< 0 ¿ i . JiiO^J

Jfcjjo

o l k c n >o\ . ^ U s j o s

J j .

¿äjiLLl fOSl JfcoJL U s JfcOjio .

JJj oo)

JocxLj joo) JJö

. JoO) J ^ t s i i o j OÒ) o

v i \ j d j ) (jooi

JJILA. . I L L ^ R O JLQSL.J. ^O

ojoV

^Ltscoii

. J A ^ A A °>J O^^QJL

¿ 5

-OtOÍS-Zj . J J > o \ > 3 3 (xi^D ^O . JoÓ)

^Ut ^OJ .J^ODJ

ÍLOÍDO . .(OjM^D .

^LVLo ^pj J ^ Jfco»o¥ (Isûdj J>o

^sAo K V

fcaïj

«$Jil |l30)J ^ ¿ J D 20

. ^ q j o o J&fcûik >2>f

v ^ A . jDj) :

&.L

jj

JBJ)0J ^O ^ ^ J Ü J Ü B —

|Isj¿jl

i o S - I 0 0 1 0 . jü-ja2> j ^ A . |»A.o

.oj-W

Jxia ^ JJÖ

R

\ O I

J s i o / . I020QX l&.L JI^jqÖ) .VOV/

\OJSLI

JFCS00\ 30

29

è 6 — g 1

JJW?

. Èsjl J» > Y» W w k *

W

•J W

Vs^x^0»^

K'jpo?

iv&v.

• J'J2»

rH?

JyJa

^pöu

\oo

.;. O ) — i )O.CTV-i )0Ò|0 . -^¡ÉL 5

JiSAJ KV V a

. JLvJSbJo JU^ÌSJL

^.mltoo

) > Yl 10

^.oöij Jfcojjo J l ^ i í .

^jdìSjlij

W?

J ^ V jxVjpo ) a \ J ^ J l —JJJ

jyoi»

. J ü ö o j j i

. JLioÈcs=>

J—-»—^

. ji-V

-f/o ^p

JÄÖOX . j 0 3 D 0 i . " v ^ 3 0 ^ - J Jja-/ . j L k ^ » Jjo) v ^ j

Wwk-

^oLod/o c^j

. jLv»/

(loop

^goovj/ CXJ2 is^/o Joojj

. ^.Vfl j6-jo2>

JJÔ . ^ ^ Q X N j o j - ^ j s Ç o j â d Jy n \ -2>/i

. i-oVj ^oiloo/o

.

oiLoa/j .

. jfeooj - o ) o j - W j Jx>

15 J b o ¿ JfcOjJ J f c o ¿ I ^ V

Vs^OO) ^

)LtuJJ . r s o ^ ì u j-'i ¿

) „ J x l d i

. J ï ^ j l ~ot JootL . Jfcojj

JLÈsj/ ^ o j J; ^ • ? l i ^ . / . ^ J o b J D .

^DoiJ/j

18 B

^¡.kiuj

KHJ ; " \ s i o

J - i N . . oiA. W o

ra'i

.

OILQJjZIVCÛ ^ ^ d o ) JJ . IS-]2s¿ J o o ) I - c o i o L JJO . V s ^ ^ p . j ü o ^

OpOjSJ j x u a o o j z i JJo . i - O ï ^ i JJo .

20 ^ . o ^ o a s j .

^

JJò . J . . . t y >

^0 JJLÏ-

.o>i»

JJo

JJ/ . j i - i j j K ' / ^P

. vioiV J f c ^ j

25 ^ o v ^ .

^o

c^l;

. . ^o ^.j J l i c i j j .

jdjj ^./j

y ci-(°iy> o o o i j

Jaxì*.

^ a . ..Vi OO) ^ JjMQ^L JootL

JJ^jolO)

JÜsjÖJL JJ .

^Jis. ooot

.;. . ^LmI«. -OO) ^ p j N ' t ^ o

0 / .«VI.. J » - ^O

. Jlsooj [ « j ótvox] o^vo^. r^Uj'?

Jovial

JJ/ . j L a n m x JJ; ^ a ^ & o o

jir^./ . J j ^ A

JJò . o j ^ S o

so » - o j J j n . /

J ^ j

OOO) . ^ o / ^OjJD? J i o V . K ' J J i v V J^ojL

^ L V b J J û - p jHîOjj Vss^ i»30) . J f c - j o S j [jjò] JJo .

Jw/

J-OO) . JH^^lLl .

JloSu^o «AsUo

l

v v>.tY)l.)Sioi

. ^.OlfcaA.

J b - j o à ^o . Jfco^j ò j k 3 » o J J . JIsjojl yj W?

e t » W O « vi\ (Jji^oco^;

28

s 3— 6 .JfcOjjj ( « D p JfcOjJ JS^IJ o o i x J x i / j

-2>/ o . c r ? f > \

^po . J 3 Q ~ ä j o Jifcoj JJô . K * J a jLo...\y>

oot ^ o

Jfcoo; ^p . o f c o o S ^ . o-jdKjl/ JIo.,.\xm J l o » o - j 001 . W.Ò) K ' J J o ^ A - J o J v »

JL

0/

v

n..o;i

JÄXoo

^o

J b - j Jk.îo>j J x V ^p j L v - /

. Jfco^ji ofcox ^ o V o ^ . b u » j L i o - J a J o j J v a l 18 R

ilo

.

. .^»ax

5

Jxi/ Jrujajj ^

^.j

. J t s a ^ A ^O'OM ^.y>rcüci W s u o J l - Q ^ j -p/a v-Eû- wfc- • .Opl

Jk»/

J

^xoi

^

JîjJd

JfcuouD» J?oi?

. ;.m..

o

.^.otfco^, ^ a ^ i

.

^-a^^tsi ^.J.? J0om°>

.

o

ojA. i s A o

yoi

Jkxja»

. JSJI JjO) " ^ O

. U.O) J;0û~0

oot

.¡. Ja^jbooj N. ^jiboL/j

Jov»-jo . y a i

jts.\Y) « v> JfcsjLajL ^pj

.

^j'-'

^o)

JfcoxA. o A

Jl^ci « fin

. J v - o x ^0

15

. Iv»/

-io .

y.,«,..

. Jfco

•:• J ô i o Jv*nx) J ^ * ~ J a JJlisjooo Jtooi ^o JJLoísjüoj 20

jt¡>\fi°)? J \ ö o j a Jiaoi .NiaV/

-,

vJ(^j

JJò

>:.

Jköoja

. J « y > » ; o t L o x ^ j t Jliwjj JtisXaS!) J x V j oot ^

^p J^ova

oot

.JsiOQia? J l o X A L o J°i9i«.

Jjo^aj Jisa^ij J a i o o x o . .nonno

J b - j c i s Ü&.L

. )cw3dLL Jrvy>o\^ ( I s a ^

J ^ a j

oo» ^

^ - Q - Ì l JJ; ^ ^ o L o \ JLojoi

o î L v a - ^p JI^qd

JisaXo)? ^ . j jNób . J^jl Jfc-jCLS j j ^ l l!) A

KV?

Í.CU.I JJj . ^ o / i / j {20

JJ . a O j L p o ( / ) l / j ) O j » ^p

^.j Jiao)

^

. J l ^ p > r ^ - j o 10

. J^ax j-j W ?

JJ; ^p

. KV

s/j ^.j-o

Jfcoxi.

^ c o

. Jaoj- JaiaiJioo) J o . a »

.;.

ÈJOyój.

JJÔ

. via*, j.cn..

o( ) y a . . ^ ¿ j o

^

Jb,—0»J J j l / j

O

v

oot ^ o

'tis, ^

ji^JBÎ JJ} ^ . J J r V t

C

o j i » J A Q O J OÒ> J i ^ c o

J)0) . oj \ yi

J J

O

^

. oja W25

^tajo

i s A j Jxs^s «0-^0 J^vuaa Jfip

>:.

«0/

N-JJLxoo

^p J l ä -

J y o n v o . . Jx>/ J j ^ l ^o J J a - ^ j a ^ V 0001

ooo) . ^

30

e 2— 3 K V ? ^J Dò •

.-merito .

LiS-L/j J»j Jooto J ^ ^

^ ^ D J A fss

»

fojo

J^òot lï^o 0001J j.20J . Ov.*0OJO JjOûJL. JJó JJ Jfcoa^oi

«A.

. oi'3-^ûXo )Q, ti Yl\

^o . Jísx^jl JfcJiop ^A^V/

r pO)

c ù J l W J j ^ . ^J^D/J

^ol ^o . )a.jO

^ïLo ^¿caà. J»«xo [P]

J k Ö o p . O j I >ft\ JDJ] ^JDO^ JjúO-O

jtS-l.V

10 Vb» y/ >

--JjJ .

K V • ) o . j>-°> )-oo) Jfco^iXo . j ..>d«..°i

5 JJ/ . IJLXul; OMfjQu

OpaXa*.

^P

^.J

. J^j

^ÎO O .

. JokODJ

Yl JJ . JfcOjJfed/¿Zjl JJ jj.

JJ^^OjX fD ^ [-s^.

A

.Jbx-^tÈo

v ^ o i)/

^LVlj )ts\jL ^o

jo;) JfcoJl*. Jkxoop "^¿oo . JlZsmx) . Jfto^ ojA.

. LîsûoLJ ys^o . J-OJL JAX ojju' ^p

iñ .^oöt JfcaxjA |~oV . jxixij )»a, Jv*»j Vs^J» . V^oA |.Otj JLOO) JJ ^S/o . Jl»¿ ojü J^/j o/ . Jls-Üop WV'k-O .

^ojAs

.

JíiOJJ(* ^Ojj Jlia-Zj s^

^jsjj

^p^J ^¡.VLo . jLv-vo

^ s2>/ . 20

• W

JJ

j t ^ l*oo»

yo¿(?) Jíd? ^.j JJó - J

^

^

fy> Ja-J2> 1

-J ^ ?

. ^LVL Jt^joä Joyici^.

\ nn-, Oí i . jo-Ars J» Joot ^p^ij ^

|xi«cdLNxi b-/ Jootj . J-^fc-

Jí^.jo.2)

(Jso) . N./wN-O . v"lS\ V - ^ .

1

. Jyi . nr>Lfcoo; J^s Jísjojlo .

Jjv—/ . U-^J^s io—jj ); n \\ JiL/

JJó

. ^lœo

)QA )O>QDL jLy« Jbo^ . JliOjj

Loçxo .. ^JjXÙ. Jv— Iooí 25

^

)?ot • JfcooA. o¿\ ) n 60

i^/^K Vs^Jjaoio . )ooi

I.001 ^.J JJ

Jj-^-/^o'cn jU¿

. ^LLNóaJo . )> ií». ^.o^a . Jk.J02>;

nu . ^OÍSJÚOJ I» ^^..ts-jofeu)o«fc°>o. JJÛÛJLJ

yli^jj JW^/J Jìììa

•26

ò li — f 2 . U^JO

JvJOïû

17 A

loop? J ¿ P )vo!ìooj Jvûi-

^JOQu ^VL ifco ^ o o o l o ^OvAA

jj*-/

J»Vo^O

^ . c v i l m ^ i i / ja2>? . ^j/ ^ ¡ ¡ o

)Qaûdo

i ? Jr* J j * - ' 0 3

^ O • YIO

cpttßoL

)O»o «V .

.^cucoo i

^ Û Û O . j^ÛJL

•nmf

• ^p

^'OJJ JJj .. Jj'l.

jfcoo

^^JtLtSJO

. JJL¿ ^ . o j A ^

JJÓ J x r W ?

Jkaop

. ,-0)23 ^ S ü J^ODV

)QuflDO

. J k * . JboÖQ>

J j j i j -SjJJJ

. ^.VqjlSJJ Jfctfj' I--JÜO

¿SOL )Q^QDO

^ûû? -oö»

^ . o o n ^ o JjJ¿

LO~JO

. )j|¿2> l ^ / o

. J i ^ ü

i^ÖO

YIQ

^Ao) K ¿

v-1

v-s^ KÛ

..

. K x ä o

I W ¡U

JJS^ÔOJJ

' ° p

W

la^ja

K>o .°i\..»y>

i t o ^o

JJò ^ ö ^ A

J-J*} V - ^

Ji-CUtCL^KV

n x i

j S l ^ O ÍÍS2S ^OJ

KsjA

. ^JVJ

JONÛO J y û 3 J KV

.KV?

JUo

JfcöjJ?

»bei ^o ^ > > - ¿ 0

JJó J-2>-¿J3 i f c o 6)\

KV

^'.fYl N

. «jJ

o ^s^oJX

O^D

JW»2I>D

. ^sojj

N.Jxjoi' .

Wv ^ u a r i J&.1.0 JtAÖS

.

jmao^i

. Jfcjoao/

J f c o j i ? JJÖ)

. K s v ^ î CH2)'«¿ ' V ? •

jNöojo

. o»X

^O JJ/

• yoJj Jfcoa-ooScsj .

Jj°l J « - ^

W

Jji'lio ^ J

JJo .

. J.Q03&ÍO jLoVOfJ ^ 0 0 JU? JfcJQOo/ K V ^

wò) J ^ J

joV>Q\->(?)o .

K'JJ ci-j^J ^oo

KV

.- s ^ o

K /

W

^.KwJ 171:

¿solo .

.)l3on\?

K>V

KV

J j « ^ fcoo JJ/ . 0 ) \ J i j J ú D - s ^ o

^o

^i^ßj

••

«iicuL^s

K V ^2)/? • v r »

• vj-oa J ^ J L I ^ J

. J t o V o g j JÜ. j ' i ' N . / ; 20

K

''

J-^a^. J W

S 7-11

25

Ja»/ •:• jkjci— "^¿JD .^OJLO JûQOO . .

JJL v ç o ^ . ^ ¿ i o . jijjj JV^no

JyCL- [rOOt'] ^.OjA^ jioi/o

.jfc^Ö.«..

J^oìl JjJìdj ^oioLo-i. [f )cv£do] )o.rpo

J o j ^00^30 [^jloi] ^...BYlJ JlJio2 5 J i W j Jvjaj [bï*]

YXSD

^pOJÚOJ ^p ^ 0 ) 0

o/ J j . ^ . ^ ^ J Í S J J l ^ / j

4,

fe^/w^o • JajQSo K p t î o JKS^UO? J» ^töfcoo J j ^ i . * ^yjo

o/

10 D

J o i b u o JJ r j ^

J*rJ=>?

JJo J f ^ i - V-v^JJ • 5tt.P0i.fedO . Jä2Qä3 ^jC^kjO . . ^OpD i-AîO JÜO sÇOv^X o-so»l./j io s ^

-¿CS

. j V\./l Jj'¿~/ J*}2>

^v&^fccoo Jofco v \ ° i ) . vjqjJ. JJ )k°>\n Vs^ W ? )o,xa\oo JynnN./o J^soi . ^.g^nhooo

^.J JJÓ .

vj&Jk» JjI

J.îfcjD} Jjl/o . JLjO JJj

Jj'L vJ^feîD Jxo^/j •:• V¿JÍSS> -

. v.CY>Yl1 ^Xo)

^O AO'tSUl

>( • y è ^ ^pifcoo ^ » I ^ Û O s^JO^JÜO . 15 ^ y o

Jf*/o

. JkiCTiwi d o J a ^ J^-^iûdJ^ . nVISJJ ^ o j ^-j/

^pifioo .

. Jxi- ¿ÚD

JäXjj J o . / . U ^ d j Jkco/ ,¿otJLa\ bo/ Jooto . Juq^LXoxdqX JjJios ^Su .

^J J20 . ÜS.JIX0 ^joJJO ^ o ^ vÇ^J

)OJ3o .

x/

.w¿l2> JJj J i ^ s ^ j / w.a*.o .

20 Jootj ^.j J» . JJ¿

Lû-jj JjJ»

. J«iajL fcwJ. JLiio

^Lîioco

. Jviyi./

^XJL ^pjliOO jüd Jjv—/o . ^ . L ï » J..«»

J-^20 -x» ^.j Jjï~/ .

. JjJ¿3 ^ O ^ . ^O'O . ^O^. ^«"VYIO JJLJ JJV~/ JOQJ^J^ -25 .

0

V ^ÛAÛDO

JJj ^ j / ^opi^oò)

.

fco/ ^j/ l^s^î-

J o oto

^ÛO» ^¡.Vj . Jxi. . JI¿ ^.OtAi.fcwJOI-

^DJJ 0/ 330ÏOCD ^ÏJObODJ ^ O ) JjL

. - S ^ » ^ J Û O vVfcüJ ^ O ) . ^ûôo/ ^O . Jirev^ )o^eo .

Jjj

^J ^ ^ JA-Í* ^O ^CD

5PMÖ JJ p b-Jao» ^ j / ^o^ooo . JyJDïô ^

)Q-aoo

X ^ ^ J ]»o . JJL¿ ^ o A ^ Lo-J

30 )QaCoo jLy- Jjjro jx>v J i ^ A J O ^ji^-J Jaso .

24

ó 5— 7 o o ) * ° > / o . v ^ I S j ^ - ^ c d q ä s J1 < 5 ^2od( ; . J;¿L

. ^ i & i k o s^JOIO . v j s o ^ i o [ f . J

^ ò » )% o - i

^-^ûdq»

Jjï—/ . y Y i on " i XX) [ f . ] ^v^-J ^poio

jpa-j .

^ L o >®>/o r>

^oo)

y Y l . f Y l l ^ O ? h a J I ^ X X O O O . j ^ l A J JjO)

KV

í p - o t o b x / j ); y

.

Jjtsoio

. P X l -0) &

^p

WW w ^

-Ç»

v°>/j

^

Jja0)0 . Jjj¿ v^olsjj

.

J¿}j . vÇO^W

JJj . - j l o o I . o ï L - p A . Jlo . Jj^-JJ o o ^ o L

^i^oo .

J ^ o L ^ J i¡'i~t • k ^ ' • fjOJ

^O y - X C ^ Q ^ i O^X

. i t í O O ' A x ^ i jj3C»0 . ^ o L

^ » j l o OMt>i i t o Jb)aa\ ^ î S o i .^a«»

^-JL^O

j^V \ii~t

Ï5

• K ' J J JJo J j ^ l X

o - ^ o Ä J V o v 2 > / J j 3 0 ) 0 . b)t ^ s - o x l JJi J a ^ t o j í o q S . 1^20

Ot .

(XL. W X O v Ç O ^ ^ V

)OyC [ s f ^ m b l ] ^ o / b o j ^ . L / j ^ J J » .

yOaxc

. ^i&jfcJO

. tsit ItYl "> Y»0 "¡O

Wi-O)) y C Y l ^ i Q ^ Nj/

J ¿ Í J )Jj

ÍJ

JlO./?

N JaJDO» "^OO . sQ-^ÍSJI

^ . . . a j i » Jisoio . p U

. Ulo

j ï Z ^ o n X io

ot . ^^cdcúdo

j . g O ) . \ \ . ) 2 > ^ J O ) J-O JjûOOÏ .. JjSîOÏ JJj kit

, Ifù.

Jrts¿3

J s V o . Jfcop ^oits*.t

Jv—2>? J j J ^ i

kat ó

. . . a « i Y i o . Ji«¿

^p? jLov-ot)

— a * . » . j¥6eoo i a ¿ L j hit

¡If*

^¿oikCC»

kit

W? J ^ a i ^

sÇojA^. j » i / o .

«ö?J . ^ ' « ^ » I w o

kjt J^j} ¡X3 .

••• o p a j o i i / j J j a - f t

••

^o o / JIs-Jia-

^UD'fD t P 0 ^ - J U ^ U J JJ£J kit " i A )ojoo A i a o i o .J«yi«- > > id

.^O.O.TlV

b^tj

o

^O J ^

^O)

ji'o^A.

ro

) O « 0 & . -jO'^5 ^ . J U ^ j â O o J J • Ji—25? t o / „fc-l.'ö ^ p i t o o

f

Jv*^

[r)Ji]

. o t — i )q_cq_2s jio^

J^ï^ûo/

• J A » j-JVo

11/

|lD0)0 . j » X U O

^ o ^ . ^Vboo

K

i l o/

t»cu

ô 2—5 .

vÇOi-OÎSJ )Jj ^.VjXo ^'Vßß J J q ^ d

. J l i i ^ j o / . IUO-^LJ Jvûo

))>v3djo Jfccs) y ^ j ü o J x u a o o o X ^

J j ; - / . ^'o.-cn Jj.ooto

^.VLo .

k^L o/ . I ^ q î c j o/

v î o d - o » o W ? sO • en;

^ j o » o / . ^.ojX

JjUVo . JUL- o J j o a Í Ó d o / JJ/ . JyQ-

kXj .

o / . ^.Lfcjúo; J - » ^ Of* . ) . . ^J'*

210

Jkcbj Jxaßjo o / . JJLJ

J o f c o ^oolooo

• kOfO )jli/ o p s

AL

..»'Cl »fco

~-itT> ^ p i t o o . I t o

JfcvCE?

I T' I y ^ t y

lio/ )oJoD p

. JjJ¿> ^Vyi&OOI i l i o ^OO . "N

. Jïû^Z) vCü/

fc-Jn^O»

«ÇO^

^.oot

^o o o L

i ß ) ^oo) JUrsoiy ^.j JjLx> .JjjL ojv * J'0>~j

^ » . f n o . Jul

J j W (.) J s ^ s j o/ .

)L;cyii

l~XlO

J J o v-voj

yWlt

^ J v JJjo [f.] M .

o/ . K V ^

^o^

• ^ . . . » y JJ? . Jv~2> wüj¿z> . Ji-o;«.j o / . ^ Q j a o j

^ a ^ s - J JIQ^? Js>¿¿

. Jvaûdj

Ijsoio .. v Ç O ^ ^ o p j o y-

jjo) .

jQQOSiOO }

^ ' ¿ j O j J i s i ^ i . j¥o|~

L^CCuQ-3

.

I:,l!

W

JO-.COO . ^QA-O Jfcvcisj J3¿¿ )Q-CD JiOO)

^V^jk» OOl

JW

? J^o—Zi

«.V i fco JJÖ^QO *j02>0) .

[f.] ^ Q Ä - o . •

[v^po?] v ^ )

. I^VJO/!) ^ . ' ^ û / j JjSîiO v^

^-J ^

..

20

^ i f i j , JJç^rr>\o ^ w - L i »

JÍSJL2>/O

JÜjX . l o o t

j.vi-i

\ii~l •

^-ti-cd Jjooio .

^oi^.

o/ .

^.Vfcoó . J.Vì

^OO) J l W j

jlo;.2>¡.

^

Jli^j

l'o^o^o . >50^ Joò) 1yi.cyi~~i

o . ^^ilSso jjaoïo

^.^LC JJ; Jv~2>? ) j ) » . C^JÄCD Ja-»

. J-Uj ^A-eûj V s ^

.

^d . ^emo JJo

oj\nz> . Jiru/j

Ji^-b -oíanlo sûj/

Jj^./ • o p

JVoj«. A20 . Otts*./ ^o .~i.fi 10 JjJ»j o)»q2> i o ^ œ o isj/ ^ntùOO . JoiSûD O)

ó 1 -

2

22

O Q J ^P

. ^OOtlV-riO sgO) ..Yl

. )—ÄXI wJQO

v

.°l\

sÇO^Q^S

^.J ^ O O ^ N ß O

x^ísuo? Ijióo . J k ^ V

^QQIOO

.

Jj'Lo JjJßoVo J S - L X O JïfcOODO , - j J V o j -

. J j - )k0.1Y> . J f c C i ^ Jfco)

).,. •>Y> JOj

JûOX)

v^oa-o i a ¿ L j j v j s W

[ ï ] JxsVo .

. ^

|2>VO . J ^ i o c k o J&wQJO

^o

^ o )—«lioj

^p

Jii^ao

. ja¿Lj

r-! J j W ^.nim^^ao O ^ J J5üí.

• l^o Jic^o

Joopo

Jl^oc H W

xoóto

JJj JJo . J i b o , - o j ^ j J J c ^ o 0 ^ 0

JÜoJl

>^0)0

.

. ^.laSo) /o

^poio J20A

.

JJ/

( - L i ? J f c o j [xpo»"] ^ . o ^ A ^ IJÖ^O

. JfcjoyjS

. ^omxì

^äßjbfcjoj

J b ^ O A . J»~2>; OO) v /

^s3o)bü

fcv/^is.;

W v ^ o

J-ls^L ^-OMui

^ p ^ . o ^ J ä i x ^Vfca JJj 15 A

. ^J^JKJ J j ö o i j .

. J&C50Ï-. JJo

^.j ^ . 0 ) 0 » (.) ^¿¿J&a ^ o j j j J f c - ä o p

. UQ^COJ

. ilö^oo

III

. - o ö i j JJö v ^ f c o o ;

. v 2 ^ » O Y > \ JSJJ ^ j - J ^ 0 1 0

. s$00»J

OO) ^ 0

. J x ì o j jj-A.

. J*»

JJo . J*co=>

Jj00)0

J»).® o ò j J20V0

jrxiii. v ^ & j f c j J b u / j * J i L /

. JvJi* ^

fcü/

J»~ JL'1] Jj^i.

o j — d o d o :>

v

^ A o

Jx» ^¿oï j ^ o o n oop

JÜ1A0

.

/

. ^.L&oo

^

^ o o i j >n

J i j û 3 JÊJ/

^ O f J Ä O . ^CnàJSXlO ^ ^ J c L k i O J t w j L j Jx=>jXo

^jlO» u ^ B O

.

^OJDO

\i~JLO

V.\«"1Y)0

.

.

^XLUÖ? J^OjA

^D ^ . o ^

.

OÒ) . J J ^ M / j J y L

fj-^z

Jfcoäcoj ^ o ^ a j u V Vi.

. Jls^s

. [oo.»VoIj IsA . Jïi-CDJ o / l ^ l j

JJV--/ •

^

^ Y l . CT> ^ 0 ) 0 ^ o (.)

JÙ3 U j . M

25

^O J j -

^

^oio .

Jfcoj^

. jmiDïoLj k J - ^ K ^00

. JoL .

p IßJJ

o/

JxV

21

y 15 — ó 1

. ( Y i s ^ i jxsa.

.. I v o o i . » - j f c o ^ o o V ^ l j

v u k b J i s i J L ^o v m x ï l i .

J î s a j l ^o

[f.]

y - ^O

J»a.

. •.nnv&J.i

.

^o

jo

oi\

oi\

oi\

JlM^ûo

ÎSJL ^o

]»-o

ÎSJL ^O

J^O

Jfcx^oo "

. >,0)02>yvvn\

oji\ p

o i X |X>Ac^X

jîoa.

. ^nxlVnLi

p

. IV^QXIS*./

j^oa.

. v^jtl Jfca-^öo

J&lLo

vs^iVj

•:• I s j l

. ^.ViL J i s i - ^ ö o xxxe.? ) N i J t ^o . J b a V / o ^ y a o x ; Jx>a. Jîoa.

..

.

• J à a ^ ô o ^ o j l j JÎSAJL ^O |JCQ~o ^ V O Û ^ J

l^ocl. . ( ^ ^ â o

îsjl

lx>a> ..

J x j d L j JÉSAJC ^o JNJLO

JÍ¡OX¿J3O

1< ^o

^oou

..

evi \ ?

\CCi\J j f c u c ^O .. j.JY>Lo

Jfca—^¿o

j; en v

j

^o

. •:• i ^ V / j . -.»Ji W ? 25 W ?

J ^ ^ è »

x^/ SÇO^O ^OJ

j j ' ^ d » 0)CS ^ a j J v

.

'

o

p

•:• W f J ^ i ^ '

Uj J v - 3 ?

4

. ^ i f c o j JÒJJ

" joLlJO

jxiitOCI ^.J O Í O . ^ o j j

I 9 / ^01 ^ J ) Q , Y l \ - l \

s

jjüOJLl

J'^o^o

-o» f-^30

J»cu (Ti \ ;

^O .

20 . ^ J l L o ^ . Ï Û D X J JsDO. . . J i C Q ^ y - J i S i ^ O O ci

. J^-j

.. h e n s I S j l / ( î s x ^ j b o Jxaxx./? Ü ^ L j

» xi..? jts^A. ^p ^.VLo ^ . y r a \ j tsjLi J i s v « . ^o

JxaW}

ioo^kouLlj J » a .

^o ^.vcqx? j s c L . . J v i Y i . / ;

jó))

Jlsx^Do

J > o a JJÛÎO./} ^.JLVJLj J Î ^ j l ^o

J b A * . ^o y - o

A

.-iSY^N N s . - T P

^.LVJLj Jfc^jt ^o

15 J f c a ^ d ë o

. Jîsx^oj

..

^O [ " t o ' ] • . r o v k ' o « ; J » a . .. . J ^ j

JLODLJ JÍX^ul. ^O

(îsâ'cl. « ç o p W ?

c ^ ^ s ^o ; c a ^ ( l ) k j L < ' j

J»cu

.

^o y o n s t s « ^ . , ; J s o o . .

Jîûîq^j

^oj J ^ n x ?

. JJ¿L (fca^oo

VODANXZiV}

5 jx>A V s u l i

jx>a.

j^ji

^mDÈJoo ^.^¿¡Snj )'i\./

. OlJLOs^ ..Uzsj ÎS«/v-.N-0

/

20

y 13 — 15 JJÖ

».} J k o ö p j

. J ° > - '

J

J

i

o

y

.

J^P'4,/

^

yO».

Jjo)

JJ/ JJO)OO

. y o o »

^ ¿ J Q X ^ O J

^o-coLfcoo;

o p o

(.)

^.j OO)

. JílVj JJo

)cu*o

¿ s o l o

r

^ÎVÎSaj

^O Jio^flDJ );cy>\

^ J

["jsuj]

. j j o ^ D

^O

J j - o

àwlj

î ^ l j

JbAJL

j

h ~ A . h ^ l

Jfc^JL

^O

U x l - J

.

Jascu

. J x i J t j

J » a .

.. J 2 0 W ?

J>Oa.

wOi^L

jiDOU

. . C & p o j S . jO

JXJA

p

fc^i/

li

l a ~ J

Jioot;

.

Q ^

. J Î O M »

o^ c i V

JLV-V*.

^.J

oi-^-

2

»

Jsoa*

c i X

jO

^O

. -^OjJ?

^00

JO?)?

. . JfTY.-tl

^.VLj

'20

^o»^. Kjl

J^-0

^ o « ^

JfcOu^jOJ

. is*. Jbo«v

J » Q O

. JYIVI./I

^ O ^

lx>,A.

fS>

J>OA

.

^O . J J \ L ; j x o ,

. j>OYl./l

. o j X

Jiojúas

Joomj JfcsiJL

^ L Ï L

JOjJD

¿^fcco;

Jfcù^

^p

O K ^ S O

J^O

VCCL^IMXJ^,

Jlcil°)\x)

J'OJÛOJ

/

—j??

J » a

Jx> J »

v

1 3 1 5

JJ/

v ç o ^

ras\

JJ

v ó p a ^ .

J-2>OSOJ

y^iXvi

£

^ o ^ .

;nri\

^ p o i o

.

j ^ V / j

joj) JjOJJS

« - s ^ » *

v > \ o

. . L i -

. Jio^QDZi

^p .Jfc>jLj |x>o^ ..ofi. ^o

L a ~ j

2 0

JJ/

. i ^ o ^O

) n f n

[-.oav^v]

JÏOJÛO

J ^ j

^ V j

.,

. ^ j O ^ S s o o »

w 0 ) 0 W î

JÈ^LJ

JÍSA-¿J¿O

^ Û Ï

. J ^ o o

j o V

J ^ O

JiOjA

v o V /

J

JJ j

^

j i o a ^

o o l

^ O p i

^.j

K V

^ o t M ;

.

I ^ V p s O

J^O

0)Í0)QJ

o /

o j - ^ S o Jx>A.

^ o ' ^ A .

J l ; m o

•:• J ' O t f û ^ ê

. y ^ l s A X i

JOOtYl°l> ( o » . ) •:• J x i J

J m u 3 i

.

(is^L

. Jl.WMO

. j i'N • /

. JU^j^vaœ/o

^.J

JjV—/

Jíojooj

N^ipdi.

)Oji3

J^OjJS ^ o o

.JJo

V n ^ ) « a j o o ) j

J J W

.

V ^ J J O )

ì

^ p J ^ j o o

JJj n.CYii

vooyoo

fco^-o

j o - j

JJÔ

Jts-'i

ip?

. Jv^jo

. J ï J s Jx5J

• JLIûj

. ^ V - « - »

Jftoi

J J A o

J V o ^ o

JJó

^

. ^ - l i o j

.

vOOÍ

^OJ

J j o p o

i \ . / o

- s ^ o

.

i&O

U w

:

Jfca-^öo

. vsjlI

j î s x ^ ô o

.«-TI..1

VUtLj

J&ÒJt

VÄ^SJLJ

JtS^JL

^O

JÎSUL

JiJuLj

:

19

y

JjOI

A ^ o W^

^.J-^OJ

JbOjl

Ç

.

Jv»~j

Jjv—/ (•) J i ^

[-;*]

.jxioo/ J^mzj ^ ^

Jiaoïo .

^oj^

v

^

^

.

jLVÛÛJ

^ O p

^ i - J o X

^

JLû^ 15 JJ- ¿ s o l o

jLïa-o

^O . JJ^SUVm

^ Z Jl^io

^ L » * I Ü l i - 5 - ^ . O ) j i c i ü o o J ^ O J o j ^ J s V ô k » JJ JJ/ . ^ j /

. 0)J>D

^i'Lj

JJo J & o j o

13 A

OÒ) [ f . J

J x m ^ / L o - c u t ^o

).i..fioJxX J J O ^

[-Pr0]

. Jfco^ Jvo^^kAo

•^»-O

^

JJÓ . )Qu«JD

jjoi

«Zìi

J j o p . J & X i oò» ) o . ( t p > o 2 0

'[^j1]

- c V

^ f

0/ .

^ J

[LusjûjJJ]

>0*00

Jy-jo

. J - ^ Q - J J ^ L 0 / . J i L k i . Jkal. O / . U - ^

.¿ipxfc. JiSL 0/

ito J«~» y.oVó J

j

. ^ a t n ai;

3 /

Ji30) J2>¿¿jd ^O Jio^ v ^ o o )

25 o n p f i ° ) L / ; ^ó

Joij .

. JaQovjo 0 / J

»0 . - » » . n o w / I ^ X l

Q\Yl\o

JÍ2) o p

Ja^JS

Ji,jeoo JJcso»

>2l0l . c i ^ u - I / o

JUL .

Jjo^

t^jLL/j VgJO

. Jiü>Jj J A ^ / s g o » \ n o

JJ/ . J J L O I Q X

. Uw

J ï û ^ . ¿2>/ JJ/ . [ t ^ i ü ? ]

i j / ^o .

J S ^ û ^ J - ^ f c X i JflCuJvSCi

1

^ ^ j l L J J ^ J - O O O J J ^O

• ¿ x Jjnj V s ^ J J O I •

.JJó

.

^ . J JJ- ( . )

J-v-

Jf

Jí*

J'.vtrn

Jbï~/ . ^ . o j - k . / ?

w â ^ J D Ê J O ? ( . ) JVJO) . ° > f r t Y n \

Jj'Lo

Jkcó

j ; \ cy> - i ^ . j .

• J Q - y 3 - v « - l - —i-J^S • - \ s Y l . . V l \ o

Jï^JoX

^k^ÎB?

Jii;

. ^o»!

JJ?

JUó

JVo-o

. OJ-VjS

. a n a i l

^ ( V f ) . . » JJÒ l o i . »2>/ JJ/ .

-2>Z

20

Z

^.oji. ^ . - ^ o o

orn°>

. ^ . o W

JJo . ^cjjlUD ^sosJLj

v-^Jkaöo/

^

. .^a^uCLi

Jfcojo

i? ^^-«-i-k^o

20

^J^O-O

l^l^O

^.Voi-jj , A o > . \ o

)a¿X5JJ JJÓ

)oojtio •

10 P

l

^Ol?

JbOjXS ^ i û i ^ J «çomJS

5

â

11—13

i.

I A v ^ ^p

. I ^ x r s v - O Q J ^ ^ l o Jts^¡ JJ-ovjlo

^

. J)¥/o

JjLCy) . - O )

^ . J JJ- . ^ . « " I f l

J)\./

y 10—11

is

-j^oío ^ . .

- s o l JJ? jN^ua o ^ W j . JO?) a c x ^ a ^ ^o

jLj

K V ^qSom; );•->? JJô

. y - y o / j o j ^ S o . ^¿ocl. ^VL ^ O O Jl^.0 J f c ^ V ^ o f c k . J O O ) .

^o

^ .

JjOO .

- o i o k , / j i*2Qjk

ojAa^.

J'OJOO w0)0 W ?

J20J -O) Ji-.,- . U^o |caj3 5

Jj-joo . j o ^ - j jJïa~o J j o x i o j JJô J - ; -

j JJô . J~v> Jjo»-=> ^ î jjtO) q Y o î s j l / j

. j l ^ / L ? (Oys v ^ j l j (Jó J^V

^ o ) . Jiod;

)a¿nLfcoo

' ' 11

JJL [^Oj^]

JJÔ .

v ^ ^ o JÜL

Jjop

^.j - o \ m

JlS-oöp m

. I ^ a o a a ^ v a x A . 0/

JfcwVo/ y - ^ v M ^Xo) J j o ) ^ ^ » . ^ o j ^ X s ^ - o .JJL i o - A D s ç o ^ ^ .

ro?

J i ^

.

jîoïa

JW/o

J3JJ JJ

jaJSo

i/o - K V ? o)Loo. o'i

jJo ^ » J J ^ J JIÔ . j o Y l Q A ^ I j L c O ^ ^ i JJô JV . h^as. JJj • ^ - ^ t o v a

jVjSk. Hoto V ^ w w ^ O

JJo Jv|2> ^p **

i P P 'V

7

^ ¿ n v

. Jtoo/

)oyo\

^o . --s^XS ^ . ¿Vi

JJj . jisxuCD dQsa^.1.1.

[ V ] j - ^ a j JJo

^o

. JJo Q ^ ^ C L X Q S Y t \

. ^oo^Vjo» ^ L ^ o i

•*

i

-.>11

jL^i i

^.oo) jis«»~i>,o . J J < ^ » ^aoVLko JJ . Joo)!. JJ Jjojj v - ^ OOI «SOL .

^.OO) JJ ~0)0ïj2>0 . Jx>*3? O ^ ™

Cp^àL JJÔ J^ÖSlQoJ^

j j o j . ^lOÍSJÜ J j o p ^.J

->r,

. j p / J-V Jjop) OO

^ O l . . JJÜQJLJ JlciYl.Vi.. ^¿JO . IjOQJL ^S'Ä?

.

^

fco

Jx.»

JÜi^. JLv JjOO . JKix-aJL

)JL Ä / J

JN-Ï ^ . ö o o ^ i á i . ^k Jooi W ? J ^VOQi. )0,£> , JÄOJ ,...o?QHS\0

- A ^ J ? JJÔ

JLIö > 3 / JJ/

y 8—10

17

.

^

.^^^

qa^j Jaao . ^xV) jcoJoVoL . j k y V ^

^piboo . «çoœofcoj ^ X o Jîsaop o£s o j ^ l V j J» JJo JJJ¿O

~S>/ . J - v jiopi o p

. Jfcs^poo J^aio Jjjio ^

^ccu. Joogo . V i - / J j j ¿ 2 -jOSopi

5 . Ki.rm WV'k'O •

oj^ W o Jvxu.

. Jûqxo s^j/ .

JJô (.)

JJ Vs^ Jj^oi

voopi Jbo^Ltsjo? JjJ»

Joót Ji¿L JJo • ¡U Joó) jjT50)0 . Jts«°l) j00)Lj Ct»Q?tt\o

J~V> ^J

V vj-)- - v b V JïûuX

^

(•.) J o o í v / Jls/o 4,

. &J.o ^LVLo )~io/

io

Jjop op>

JJô

-ó» JJj ^ó y . / . V .

^LVbo

KVil

jvj3 ^ p o ^ j

p-fl

jÔj)

. J^öL vOcvW? M V ô • Jn*

s ^

.

ato) [4UD0] jo»L

LL/j bo . o^j/J o ^ W

Jxia . jJô .Aftxik Jk2>ï\. I s - ^ o (-AÖ k ^ k o

JjÍ? i i ï - è ^

Ji/ . Jsaa.

^

JUA. ^o J j A

JJô ci.°i.-l/o

Jjch^ o p .

.

^'«cox ^p jsVcuo .

Jjop> ^.j jsoL . jxoL

. l i ¿ / ) Jja./ . 15 ^Xoiv. ^ j ï j

Jtsrs

['] JjA. *2>/o . v cyi.o

• f>fo°ii; ^ dòjjo . vçajfcj [j^] J1.J-.

20

^»Syoo ¿sol . v...,.\°)

JJj jVj°i\ ,~ay>\ ¿¡ol JJô . jüooVjo jcoSv^J

•• :

' ' A JJô . J i ^ p o

Y*~a>LL J k a ^ j

ooL

aïoi J?£¿\ó . Ivo*. -

o \ ...\o>t>V jojj j&^a . )Q2dIj Jjot

. jj^s'^. ) » A ^ j i . VULL ^O ^SOJ.O . ^ j i . OO) ^ Wv-^-o J ^ •

t»/

J-3 JJ/ • i^lQ -^QA Joo) JJ

-J-^I J3JJ ^ 0 ) 0 .

JlûS

25 wOl Jv>°l». ^oLo . JiSCßJ Jvm. ^JQJO —JjJ Jlsiioo/ ^ol

. JsioV

KVo • 30

^OpXíJ V ^ J i - .

w.o)oW? )»o . J t s / I JJa. o ^ o . u

JJj

joioV j^QÛ^J [?] -oj^J

JJq^mXo . ^oj^ ^ J Ô Â v^S. >0*0 .

KVj

1^0023 I^QD . JJo .^aopdi. . Itx. »XOA. LÎSJLJD JÎCH.000

• r^jjop w? IJÛÛ*.

y 8

IG

. . - ^ f t t V i N JJó v Y ) A 1 ' . O ^ X J J J k ü o j ^ p I È C O X ^ V

.IÍSjlÜ^L

1^4,] JkJ.} ^ o ^ ^.ojSD ^ > 0 ) ^ . j ^ » O I S J Ü O

juts ^o

vn°xr>

. Jkcoj

.J&JÖä. .

^o ^ o i b o A (.) [ U o i b i ]

11 A

y L N c o » ^.oöjo

^O Jj». ^ J UU • J w ^ V O V / 0 / M J è u l S ^ ,~i\/i . )'3¿ k ö ^vobco; ^ o t ^o

w ä J J j . Jfcax*. ^ J O J t i l i o ^ o j JfesCO

oò) ^ û o J L 5

^o) .

^JOÎSJCOJ )»~X> ^ J d ^ .

^SL ^ o JJ J ^ O C Q I i J

Jm.»

0/ Jlo] .

. >0*0010 { c o m i JJô j y c x > a \ . JUó 1 0 JO-LO J ~ 0 > ^ . Q X l Q > \ " l \ o JJj . K V Q ^ s JJ J k ß D J v C O l k » J J«OJ . J o k o o u . O | O t . / ^J . J j A ^ V ^ O O ^ W ? • J 1 - C U l Q X ¿ 0 (¡.CUTA. JJ/ . J L O W V O JJo

J - ^o ^ I V L J f c i O j . c^oioJJ [Jjij^] J o o i b JJo >jlq2>LJ JJó o i a ^ o o i ^ 0 0 . JÎSJL^JCJ ofco O j i ^ ^ D J ^ i j J j A . / . O f c i ^ 15 .y°l\\f> v

^.jsj

i

.

.

^.j o ó )

otq^Jj-fco} . o ^ .

|l2>

J'^LL

CH-Ü^ «çojuil

(ojaolîsj

^o

ojAa

JjojA^d Jjo>

IA^?

^ O ) . JofcsßDJ J k S k j O } Joop JfcsSlXO „ g o ^ V L ^ o JJ/ . o i q ^ v o A - ^ i JJJ . ) u m o>A JrJ^ JrJ^j lia./ . t ^ o * .

20

. j - i j ^ . » - w i x i J i . ° i m / i )Iû2D»Ci o j A . K^w JJ/ . ^ ¿ J JJo [ V ' t ^ o ] JJ p JfcvDDJ jtN.°l\r> L o A X;? ' ^ Î ^ J ^ 0 0 ^ ^2Q«ÛDltv20J sOOOM ^ V l j V s ^ o ' o ) X . o A ^ Q O j J O JJÏ«./O . LQX. J i 3 J ^ j ^ J ^Ö ^V^jIiOO oes) ^ " o . j a i j ^ 3 0 ) 0 CHA^

)Q^dL&JO ,

Jfi^osj

25

LcA.

j i a O ) . )Q«EDl.bJOJ OÒ) J o o j j JA.J

V ß ( / ) 1 . / ? JjO) Jjj Ì U

J«m. o o W ? ^p

11 ü

• Vs-^Sm W w f c - o

. JNûoj

. J ^ ' a ^ i*oot J l o - , - J I s j l o j l j J x i x ^ a o so

y

15 JBO)

JL;O

o¿

.

. JLÜD^VO

— • : •

. JL.V»OO

)-A-20OJÙ. J » A O |x>A

'}

Jjo»

^P J W

J'6^20

^A/v

. J-V-

.-O)

J-S^»

FC^/VJSL

JJ/O

. ^ O I ^ W «

JxV .r í ^ ^

TJVOJ JV

• YOX^LL/I OJ^ JJÓ . J,..y>o ^PIIOO

Jootlj

jLcuoiJ^.1011

. ^ITNYIFCJO

. J U ~ / JFCSDOJ^

. JJÔ D O P C I ^ O

*JY°>>OY

. SÇOM'JA.

JLI/

.(VO^J

. ^JIL/O JFCOOP

JïO^.

. ^AI'L JCDȴOL

^OJ

J » A O JûQioVoIi j L o v » y o ? ^ è » JJOOIJ )OA>

J

JIOI^JD

JIYB

«^JÂJ

Vv^

O ^ ^ S X

. ^JCU^O

JJ ¿S3 «QCÜBOO

o a U ^ p

fc^

.

,.¥1.0»

• K V

JJ^CO JOE»

)JCOÌ W ?

VO^-ÌSJ

SÇA^^? JJO»

JJJ J > D - ^ O

.JÛÛ»¥OLJ J L O ^ A > F I

)0J»0

JA.

. JCCUOVOL.

o^.

Jfcooj Jt^tSJL

-Ò)

^PIKRIO

JXS^OO

. J»vs o j ^ w

J ^ V - JJOICS ^ O L O

. JCOÎDÏOJL o p

25 J V J S

30

W

)LO' ( .CYI..

Ko)

^O

JJÖÄS

¿SOLO J ^ O SÇOJAI. - W . G P O P W ?

. NGN^.TSJ

JD^»

W v k *

jaa-^oj

YÇOJ^OO

-SOJLO . IH») J J W

JS.J

. sgoyAoco

• JI¿?

^O^S

^P J"T\./ O

.

. Jootl

Jlsi0)JL>0 llOÌ^OJ

J ^ » O ¥ JBCIJ^J J 3 J J V - O )

JWK-

^ o x s ^ o

J k ö o j •£>/ ^.LVI

^CO

ILIO

JUÓ

w0|0 ^ i j .

0

JJ1ÍSJÜOO . ^ j i .

•20

. JLL ^O

JJ

. Jfco•tra..Lo

j^oióo

JHTVO

^ o )

OJ;

[UsoaiJi]

. V S ^ S L J JFCO^J

JJj ^ b wj./ [ f

. O»\.

W

^^JÜJ (•) s j - M

OOL

.Xi\¿Lfcooo

Ji-Vo°> o j X

15 o ^ W

^J

. . OO^JJ •

. ISAI^JLFCJO V^V2>LY JOJJO ^OJ J N ^ J

o>3 . V/

. I^O J-^y

^2>/O

\ii~t

JFC^OJJA

[l^]

JJÏ_/

DÛSJ J J ^ O C Ù Ì J io o /• KVSCOJ ^ . J ) R ¿ O . O ^ I L B ^ O )

J» -OI

)LS-ÖLSßD

^ . J I L I . JJO) U V * O J ^ O

Jfco^i

5 OJJFCIO? ) ° < » T ^ U / J

R J C A NV,°IYII

7 — 8

^p

|cœoi'ob

Jïû^

^SJJLLI C^S L ^ / I .

^ J « ^ » ? . ^OOÌ,

JI30)0

K V M B

~

Y 5— 7

14

. JíOJCO J a © » } V s ^ J »

. Jíoji

JJÒ Jä.O) J-. I O l JÈOj-1 v Ä / O jjo

jjOJ-3

[f.]

o .J2icu¿v J f c ö ' o p \ V . ^ ¿ Î M J vk^o?

loot} . JtìOjJ

^.ÏOXJ

B

(•:•)

^OÍX)

Jfccö^?

. JA-/jVfcJQûo J * o j ~ j

. jJò

^ . O ) .sg&JSksJL) J j o j ^ t û

JJÓ ^ J OOL

iotjp

aio)

[soa^a^ocuo]

J»ao

. J o o j j j JJo

Jjop

.Joojlj J J ö ^ ö o j ^ ö p

OLD¡SX5\o O i â ^ c L JJÒ J l ^ A

. . . ^ . O ) . o»A.ijjj ^

W }

15

^ofc»

. ^ L f c j u j -o)

Jw^

>0*0

w s ^ o J-vn\

(.)

.fea2>0)jl/j J » 20 jn°xTi

JJ V i a

^

. ^-po/L/

Jlüooj ^o

10 A

m

^.Vlj J j S x ^ o . J . i ^ f n o o J^o-^oo [)iio/] JLJL 25 J-«-Ot? - W

0 / ) o p j JJÒ JJ

vÇj/ ) o | j J

JJo J250J1 Jx>V30 . JÜ2DÄOJ

J20A J j ö ^ o

Jlö^o .

JJò J b J j J S / J o j .

JJl

v ^ i O j J l i v ö o p . v ctv,t U . J j o p ^ J

I m o )o^¿Límo Jssva ,9>°)fcsio

JJo Jjo) J-v-3

p * ^

^.ViLo JJ/ . J j o j p v r ì v ^p)

. v o n . t -v-Jr» ^o)

J^O

M J J jJò ^ » o v a j j o [ ? ] v ^ j J ? - ¿ J J JÜ/.

JJ .J-oo) J t v U . . . I p x

^.j 0 0 L

Joai^

J » | o o ) l ^.j Jjo» . ^ ç o i j a J-oo) J L s ^ o û d J J j o

Jjops o p

JJ- Joò)

oxa^cù.

JÏ)2> d v . joó)

fcvi-o/j J » . ^ o ö ) JjO^OOD jJjO . ^ O O t ^ Q X )

.

Vs^

• J»*3

.

Vs^-o» j ^ i

op

^cvioj

. s O O j X y ^ Q - ^ Y I 10

JJ/ . ] ¡ L »

Jjop

JJò . K V

. JjWj

.^OfkSkuO J J O J O Í w v ^ D

( . ) y - ^ O j j Ö K ^ V l "1 J o o ) J J o

vÇO^&J-? j i . . \ o ° >

JÍ-

J i o ^ . o t p . ^J^dObjÚO

I j o ^ j V s ^ i i S Q ^ • J13) J J O ^ .

.^-¿Ï^JDJ 5

.JÜ/

Jliv^O

VÇOJ.jjI^ J K ^ D ^ j o i ^ Î D

^oö)

jo^colb

—vJ^ ( V J ^ I m ^ .

. ^L^JUJ ^ ¿ C í V j ^ i s o n vi; J »

*2>/o .

Jt> I > 0 >,o J j i ó

J j o p op> ; i

. J'OfßO J ^ í j

J J ^ ^ o J'|2> ^».•(Yi'i&ooj

JJÓ [^oc^ 8 ] ^ . o p . o v ^ JliL

.>ÇO)»ÎO) Jjop ^ o )

. . jco/o

.\b.OÌpO A ^ - L I J JJÓ JfcvS'A? M ' j o 30

13

/3 2 9 —

^ ¿ J O ^

^

Q2>ijJ200

^ x » )

cfes ^ C C t i O b C O

. JlSDOp

y^jgoo 5

^O

OJ^OO

-OIOKXJ

s^oi^.

^O

10

.. |OO),X¡Q»O J;ju;

JJÓ

J x ^ j

J°>

J i ^ o

JJó )Oj»

JJj . J I W

ojiX)

V s ^

JJ^YÍti jiX.í' ^

^

O

. Jvv Jo)J

^ o p i

)a>ODj.kjJ ^O

JJÓ

JJo

^

^

^

J

L

O

JUJ^ 25

^ufloLIsioo

ViL

x

Jj».

fcaü

30

JSD

. ^ 0 / 1 ^ ( v W

v

j^QD'^OO

- ¿ d » .

Ja. v

Yl - 0^1.^000

. -^LfcvJU»

JjOA

.

- w - /

[?] ^ ¡ " ¿ L k i

p \ V > ? J k o o j W

JJO)

fc^-i

^ o l .

v^OJ-ÍS-Í'J

j - v o

^^xuooLi./;

.J

Jl^¿¿ W

J i s o o p

s/

)OjXí ^O

^O

JjUDVoj

J » •

-tioo/o

v^ASJ

J t ^ a — O

- o o W )

/

JSaü

L c o ^ o .

JJó

o v i o

Jx>A. J k ¿ j > 0 j A i V s^OÍSw

JJÓ J j 3 0 )

JJOJCVO

^ u v - j e»;

JXUCO

. J

Joot

A

• -V-V

. —

^O

Jíiooa.:i

. J a y A

Jx>;3

[jJLJDQlll]

.•Jfc^UVJt J k o ó p

^ l

^o

. I.

J3Q2Ü \s-JL J \ ¿ o

J » a \ .

JV*->?J~OÍ

)—

000)J ^O

k . /

w>ot

^ot

Jx>

20 JiO-/}

vgLiaj

fcsXo

Jjot

I-2D

v ^ .

J M j l

• y C ^ o ;

.«.cmkap?

Joi/cíj

^ s ^ O f l a X x O

^ o l o

^VLj

^ ^ D Q J O . J-oV

^ . . . J

JÍOJOO? JJó

j^OjVo

*

_2>/j

.

0001?

] x > a o « s

. vOojy

Jj¿ J»0>-CD

feu;

^ - o o )

oj^.

.

^ « . ¿ O

wQ

5

¡i¿~/

|cuVoA

yflO^X

^

x;?

15

^

0 ) \

. A . & J J.^-j-v-oil

I a ^ ' j

^

>Ao)J

. JcOxO

jrÓ.C

J»0|QJ

^ O -TL.I¡OJ

t o o

y 0 2 ) 0

JíojA.

D

JcmoVoLj

OVOl/jL/j

.;. ) Í O M 2 0

s

. j « m

Í^íq-O

yjilo

JxjO

y

^jO^LJOJIsX

. ^

»

JíSJJL

J^CÓ v 0 0 ) A 3 0

Jü/

ß 27 — 29

12

—o vçuacoj J Í ^ j n ^ o l-iJD JJÍWj

^scucûjo

Ji^acb

vOOft.Yi\ ^JJLO . v^j/ j O j - orsij (sao jûûioVoL V\oi) Jfcoocu ^',00 vÇO)^ Jo>*/o . JkaoA

71

o) • - \ °> î j / W ? J200 .

. vÇLi/ j q j l / (i^jVs^? Jvo^ .

K V ÍP

o/ JkyV^ojjS W j Jfcoop

• r*

\ J^a vi..

JQO2D¥OJ.j jv^Qi.

Joykyìv . j j o a - j J r s p (o^ccLj W

J'^ÛÛ.^

Jsj-p

[ t . ] J»0)CDO Jj¿»Cú=5 K¡OJt u , 0 ) 0 W j J »

^ A o t ^ . >juloU J k - j V ^

J200 .

30*020

8A

[ f . j j j ] ^arivij O»j¿O )Oj» lesivo JJ . J k y V ^ J s A - k » } Jx> Ji^oooJJb)

JvcdLj . Jfcsjy

JjJU J ^ v ^ o j X ? ^J J^ •

W? J^yV^ vs^jvai •

o>\ j i ^ o ^ W j o Vs^dS. . OÓ)

j x j ^ r s Joo)t JJj : i a m l j W

o v W j -ojA. Vx^v/ - J » ' » ^

^ j / ) a - / o . ^gooiSao ^oj ^ p o jLxi^ JJj;2>

^o JlSSsisoo/

.

Jo^ . J ^ j

Jxa./

fco/

JJo 1

^

»axa¿o

. jjL—j? )ts.°|-fiQp|^ ÎSj/

-wJJJ (x> .;. ÏQÛXl l ^ ä o VOODOO | ° l \ o ..O ILLÙDO ^ÍO2>CL2>O ^ g s j o j Jjv-/ oo) ^

.

•.

0 / w ^ o j -^-xSj voiV K ' t i ^vSiQ^o (o^)

o

V s ^ vÇOjA.

:

Ä^öo

Vs^j^J :

^ o ) o oo) |«IÛO

J j x ^ sQjò)

JjJsa^ JJ ^01 V s ^

JJo . K i J ^ yOO)-VOS ^ S i y o o

J>oa2£^ [j^ooa] J v S o s o .

: jJO)

oò) J j J x s j o)Lo

^

sop^isju?

. ^OJ^O ^¡^¿jDfcòsj Jyp\
L a - J - ^ l -oio'^jCi^.

JJj . J^iioV JàlV/ \ o j p JjO) . sQO}.\\

^.^w^co . Jaiâ I » wOMOVÛAJJ

3 /

JjDoio .

v

2

fi f n

Jfcoj .. v ç o p ï û i . ^o ^ j a a o j j

J» .

fcoí' ^.J

I^JAÄJÜOO JJO) . JjO*\ JjO) JJOÜ. 31

P

11 . ^ C D JJ . ^-JOVlfcj ^po»} Uj

^.J

. OCX^;

• « ¿ J JJ J-JQJO JíoV

V s ^ J ^ s

.,30) W w0)0 W j

>^CDo/o . ^

.Si

jO Q)Q\

i ^ A i

\jsIO

J-?o» . n \ r r > ^

• [f

i - j o » ^ o. o?;

.;. ^ O p l A

jioj^o ^

. ^ ¿ J . ^po) JjqA. .

io j o ^ o ó .

jj J L a o

J^MaX . j l o ^ c o

. hofi [f.]

J a b ^ - o / )Jj

. ^ V / jp

J-OOIJ V s ^

0)^2)

JJLofcooo .

J j x i o í j j2>v¿o . ^.nri ^císoooj

23 — 27

W

^aODQ»

. >£0£>

.

ÜOlSJO

j^o

. ^.ycYis j o J ^ o

. ^30)

jo

. ;on\ jo

o^o&oo

. j - J O O V i a U ^ 0 ) L 0 0 / ^ V ^ . ^ A ^ V / J J.JQJD fcx/ ^ J ^ . oyjtX

JLofcjo Jjoi opt .

.

j o j ^ x i o ;oa~}

.Vs^

Jjv—7

B

^ 0 1

.

v ^ ^ o k »

) m vA'n) ^ ¿ J O J» ^ . t j o]oo2o¥ol

Jj^0)0 .

^ V i . O V ) ^OO) ^ 0 ^ 0

25 . v ^ ^ w N j I o L )QA ) ; . \ " l \ o

)o¿)j J x i A ^ ¿ s o 0/

.

^.VLÍíoo?

^ a^.fco . VOCHÍ-» J^CUA

J'^qd . . l - ^ o o J-^QD

J'^CD; (-«¿OJ ^ ^ O

J i . v i »• ^ . j f j o o p /

.

-s^oo

Í A » 0 Jjoioa

Jw-SCL- Q2

^cvi'Nfcoo;

. Jü.

)n-.-\ JACO; J..vtf>

30 ^ , - i M O ^ O O j J j ^ . a - 5

,-v»¡!u?

V^P*

-JOI?

j » . J&.L Jliooa. Jiop

\k2uo

.

^-S'ísoo j i o - A . ^O^X

•• :

jo

.;. V^jfcoj OJO . J v J O - JJj

. j ; n n ~ A ,»>/ jioo)

|x>a.j o ) v S ^ \ o

20 h ^ - - < < S \ . . ^ O p t t .Cl°l't? ) 0 j » 0 JJJJ 1 ¿ A

«2SJJ JJo W / j

• Jifcü 0JJS [^SÓj]

jo»o j ^ - i i - S / ^.j

jo

oÍ^joh

^pas? ^ . O ) j O O ^ O J J ^ X o )

(.;.) K l . f Y l ^ l 1*0 A

|oÓ)J 0¿S> f á i . V s ^ J ' ^ J jao*

^2aaoo/o

- S i / • « r a » 1? l i ó

15 JJÓ J I O Í s » OO) j 3 OO) . JjoA

S^OJL-O

SQ\^ÍS)J

.;. ^ O O M

Hj

)cua»

• J~saflú)

P

ß

10

22 — 23

jas ^ â ^ c o j o ^ A - o V s ^ Jb./ . ^ X o

. jy\

«a

«O

[jlJLjo "] k.JjOyO

joj)

OO)JJo .^s^tsouo j^fco

6B

'»-Q>oj

. OjA. OOIV200 J..O} )L/ . V-QJOJ ^ J

Joe» JJo )o>oû2 Joo)o . J v A . V j o Joò) .

V s ^ J o o t (.) ^ ¿ i

JJj (.) J o o j j [ f . ] Jooaßo

,Ko 5

jjüo«. îs-j j_o JjSb J ^ j o a o j

^ j j j j )OyOj joj]o . ^juloI^JO

^ J j j ^.j

r_Ma^-£x>lbu

j i u j ^ s JLOOIO

Jis-^o • ^.o^ïjo) vÇ^v^iio V'VO V ì a )QÛÛXÎX jo)\

^ÏCQ) Jjjo

JoÒfO

w

. [^syv] K ^ J l J j o V . - c d o j \ [t.]

W

^00 . J ; s r r o ^

J0010 . ^ 0 1

• J ° ° M Jln»«-* 15

^00 Q^- ^O JÎO- J i j » JvOfcOOJ OÒ) .

sÇj/ ^ C O ^

.

vÇj/ ]il/ J2>í¿0 . J i ^ j

Q ^ . ^00 . N j A ^ . (.) jsL^X) JOO xÇO^Î^/j ^Ô - f l •

0/ . j o , » Jla.;oo

^oicùoo/

^00 . ^

J v ^ S ? Ji-afc^o

^ J JjV-/ . —JLÎDkJ

JjoL/j o)V2>Q3o 0)Îsjl/o . Jîs—jv—/ ]LÖ~-J JiVv.k» 20 . Jj^ÊO ^íbOD J.O

j S ^jvacoSi'j J-^SL Oi . J ï o i o 0/

Wv-k' •

JL'Ó— ^ o A n S jiOjX

Jvûi.

QJO) . JJCUO ^vokso?

Jîjjj Jx3¿JD 0/ . Jk « -I • y Vl.tYl

W

Joo) JJo . j L o ^ J J ^ o J l a o j a - Jjû2>j

}o~o;\o (.) ji'ol; 0/ JadVj K / ^ K ^

. J i j á i s 10

ip -OIQJOjJD J iL/

w^/v j ^ o A o : J j ^ a J ^ iJ^O . Loo)

jjL^jL

I S - n ^ O Û .;. JÍQTA

JÖO

0/

j o j

JJS—J Jtx^

Vi-OJ J'»»o V s ^

^ J JjO) . JJL 7A

¿sol

—jjiOA ^jS-^DO . Jcö(' ^ . o j l a

J^Ils Jfcy'/j J-JQ3

-¿0)0 v^V«^ooio .

'25

^

)o,-o . jvjs» ySYi.. . . . c»o ^ • -s.?

yjo.CDLL/j )x>o . y j i u o j o r p ^ ? . ]»o) Ibo w.oioW? • t o . j ^ I ^ O ) ^»Vo . M / ^

y JJ-

j2>v¿o . ^oj^

io^i

W ? J j j ^ o ^ x i . J^JI J»

^ J W w ^ 30

ß

9 JJSPO

*=>°

.J^

^

19-22

^

. ^ a i l / J j l O J ) 0 y i ü ^ 3 0 . ( H a S J ; c o j o p . Joo» W ? .

Jyov?

î^/

Jh>)1 J a j O O ^ ^ O

ìaj

, j u 2 ) o JJ.jo

JJy

JVs^

JJo JJ Jiojco J J » j

.;.

[vÇVo]

Jx>

. n ° X Y » J t o o j j L v - J J o -,

Jh>j ojto ^ o l o . Jri.yy>

JK^d

. sÇu». ^ o j JJbj o j S ^ o . |ju£x>o J i a i L ^oi

. ojl

i^/v-i^o . ^ P j J ^ S L » L a »

oò) J j L L o n ; v ç o ^ o ^ o o

JK^ß

. ^ O V O J A Ü O j ^O > A CT I Q

)O«JO [sqjch\] vÇO)A. ^ ¿ i

I V S L O ssoL ^ o j l o

. ^so» J « l .

. Jjj—

. ['j^mij] sçVKoai

^yrayo

^p JUÊJLJ ^ o

J b l o JJ/

JXIJQX

. J i a o ^o ^ò ^ j u j l s i j j j A .

. J « i ö vÇjoîj L ^ o f Í!00»¿J oò) JJb) . ^ o )

. j a u s ^OO . J S O O ^ 0 0 Jj2>L ^ O O . JuOD ^OJ J l c u ' ^ X l X o . ^ » i O)300D

JjlLj )0jX>0 . ^ p L Of\. ^ « A . Jj0)0 ( . ) J j - o L j J x s ß ^ O

^JVXs/j n£JÒ|

^v-tüO . i^JtlJSJ

0)A.

^oo . JV^ÛJ

jä) ^VLq» Vs^^o)

J ^ N - o (.) »^xbjöo

0 A

.JJbj ^Sîdj

i ^ ]

JJ.JO

JA*.

J.YPI

)O,YI\OI . J A -

J.¿2>

0)\0j JioA

^ . N I j j . j ^ - V o / ^oj J ^ 2 * . o ^ s y o o Jhs^.

^jûûVîwo ^ V ^ - j

^ i ) j j - NidDifcü} JJÖ . 0 ) 0 \ Y > \ JJÒ J o ^ / j o J»j(* .

.;. 0>A. Ja

. JK-'Í wjo w . o t a \ x ^ x »

«=>oL . )O ? >O\D

J200 . J | Y > > Ö «

¡U • J ^ î .

íp

^O ^ ^ Í S C ú X J

JJ ^ p o t o ^ p o y ? JJo

Jóo)o

. | a j Joo) J i j J i

) U L o o i j . Jxsij J ü o o p ^ o ^ p ^ - o .

. •N.I-Q^Si j - o i j ^o

JAvy» O)^

y-Vilo

.

)auûolÈô3i ^ p o . J^cük. ^o j s i J S s o . J ts—T ^oo

k »

. Jcû.jv2> ^o Jij/

Joomo . j o l

^o

cm.- ( °i\

. vCLl/ J 2 S ^ 3 0 J 0 . J i ' J O ) ^ J l ° l . I Y l \ „ 0 ) 0 — ^ 0 J-.0» J 3 0 2 u Ja^i.0 Jaoo) . JJD'A JLqícuúA IjOj-

J l s j j ^.j Ww^-

• . voo>\

j j ü a ^ O Jjj^ ^ ¿ J O

K / ^

. J a ^ o

^

^.j J ^ ä o a V

. Jc»a2)v¿ ^ o . ¿ X * OÛJÈ0DJ

. J-^aA .

J^-JDJ

(3 1 7 - 1 9 .;. ^

8

J&A.

V s ^ j» N V> •

Joo) J j a - O ^OJ J.J. ^ » j j / j J W j»

. )VoL o j A -

OÌW^-

JjA-O

JoooV ^ ¿ ¿ O

°>« J o o t o J a L f c o o Jootj . v x k o m o

. vglOJiSJ J-^Èv. J;£Ek.J S^JÌÌÌOO Joot . ^.J JiO . Joò) (¿co J k ^ s

^pV « s ^ E o

JJ? x ?

.

.Kvo

V s ^ lamSfcJo

>=>è ) ° o i M^J J M > . Jjb) w ^ C ^ i A

\ùl(ÌJ)j

. ^ A c ^ j x s

ooi\

. s o l o . ) J b | Jaay

.Jvo

.

) o o * a i JJ/ .

. Lvay.fr J a » j J\~v2>o

. Jb ^ - j l - N j

)0lX

JJ . Jv-^—?

Jj-JO v ^ ^ v o

^ - f c o o . J j o j - ^ j o Jiac»

JJj . |jvij ^

JJó J50)

25

QUO» J J j c L x j . JIoyi.Ti..

.

JOjJcAo j o j o .

. j S ^ j o x j o jj/ . )0j20 i L o » JJ V s ^ Jjo) . Jbajt

J U b p 30

ß 14 — 17 ^o Jio^QD JUbofcooj i »

^.V) J j .

)0¿0 Jwfc» ^p? -yt

. .

J ^ J

JoioV JVJ_2io . o j ojccj^.

^ ö j JlSMjo ^-VLj JJ/ . OÍ*.

(oNcoj Jfci.«* l a v a c r o

i L ^ o ^ - i ) ojAoo

(•:•)

i?

5 )oyax> jl.)/ Joe»? J i l o »-«-.o» o ( JOjû»

^

[* Jto*»»]

J i W ? VMOÎSjl» V s ^ Jj^O) • (Jokflo) V-O» o / JOjÛJD Jokco ^J V-0L2D »fco ^ ^

. v-ûl) o / JOyOJ} o /

. W.O) JjO)

> y> Jfew-^t . Jfco*. w.O)j JjIJ^ Joò)

. JoKco ) o l o Joo} ( . ) J x l o jo

. Jofcsûo Joo)

10

JjJx ^O JûkûD ^ / j JaV)J

Joom

JOJJD .

i^OO',21 0>X ^.VÛJ I^OOVj OÒ) O. Mjtt

. J L O . ¿ j j J)°iN

• Ü

^poi jV) ° i ^ V K j û ooo)} K*)

. O i ^ f t w JjOXV)} ^ÇOMJC^.

JJj O ^ J L / J

« ç o i f c ^ â » J', °> «i

o o L ^jVo : [ky>] J^V? J l a A s y yxs.n

. jfcooj - o i j J»lJ=s [ f I j ^ j ]

.rsr^ iv\

^.j

JÔOiJ jâcOJJ J3J) . ^'¿o/ JjOO) ^ O J ^ Q S / O

In Yl, n Y>

K'I

joo) J a ^ o

(•) Joop Jyi • ni O).^',' VP i l i o

^^JO 15 ^

ySfO

);£»

. JolSflO 4 B

. vkoHJI O^X J 3 JJ

. ^Ol

20 O)—J? . yO-1» Ojú-^J ^ 0 J i \ 0

.

«-Jj? JfcoocL —J1J ^.J ]x> . ^ . V )

>.Y>.CV» jLWt«. \Ù° J?0)0 . il . ^XVj

. j^OJ

[ t •:•] 'V ' t ^ o Jjsot d^j •• : Jorobo ^ t w » W « - « * Jóot v/

3POÍ]?

sÇj/

. ^ o p )vV? ^50)

J'"|2£s. JLOJ^QQ^ . K V ? Jtoo)

. ^ p

K'h .

• Jw^ 'Jh

JVJ2> j o o ) . - ^ ¡ o J-» t » /

T

à . . JÏJsj

• t^»

s

/

J..TVI

»ji^o ^ - J t ; ij/ w ? I »

•25 j / o

^

Vs^K'b

[ f-

^pp

[ ^ ' J ^ m u i [](=ä>.;o] ^ ^

^¿K

jj . JjO) ^O J w p JJ Jfca—A o U W ? ^ O S J J x V o [goo¿;ioo)] Jd»Lo 30

^J Q-1Ö) . vjM-O} Jfc-oöj JJo ^ O ) ^O

j\-»'v»o>\>r» KVU

J j ó x j J»A. Jfc^-J

Vs^ipJ- . j j o l ^ o o

ß

11 — 14

a

A- J o j oJSa

l^Ojij

J - A a JJ?

.fcoQ^^O Í&CD ^ i j p JkjuTu J2uû .

[Ma] M l ^

lo?

/jfcoo J2UjOO

UÒ J l ^ A L o jNri^y JkxïJs joAzs

v^jç»

- 0 | 0 W ? (JxlOJ) OJ-JJ ^o V^jpo [f.] jÄOü.0 )tso.v>\ K ' b ^OfoWj . j ^ - o )xVO./ LclqA. J » A ^VÄ-bO J ^ i / o ^VOÛ^. ^O .) o>. ^o -çlvïP vÇ^u )»^ìt>; Jjtl./ . om^Z 20

^.j JJô . )CAjl ^CQAs^O/ Jjo)XO . ^ c i N . l o ^.•»cyixa . ^

|>D . joNûD J^^io

¡Xi . )li) ^O ^ p ^ o o ^ j

ojV N./ JloA^ÛX) )OjiO J^Vj C^LÔ )i^Q0Û2>J

11/ .

J^CD .ops VV.ÍJPJ oJSw

JJo . ^ i

.

j—o

^A»

2.")

^.QXIJ

|Ü^Lo ^-.fnv^ .

JJAJ

^ ^ ( J ) ^ / j - ^ ^ v ç o p I^UIJJ JJLVOOJ J-JLÛ JlioocLs . W .

^iipoj

jJri n ' o il jLv»? f S

^.ij^oj )Oj» JKOY> J , - » .

o(

x- l^V • ^oiiLj jlfo/î ^.j Iboocio

oooiy ^ o t

fcj/

^

. Jdoya ^ o o i o

.

JJsjo

^Jo^olfcoo

. - v - / ^ J L - S O JíSJk_r> ^ V j p o 5 ^ p i J J ^AUJ^J

V

. )Q->«jO

JiOV/o

JüOOp

.

. ° ) \ . . Y > 0/ ^ Q O V & k X )

¡W

[^o]

^

.

^

J » JtSJu2^

) O f O ^ o (001) [ í q o V J ] jo -0)0Ü»/; op

J-^jui o ) > . ) ? \

• J'^J

W j • ov^ojj?

V s ^ «goj.k.i'

. o>A.

.

JfcoJ)

J s a^ j ) » s^adj j l u a o o j J }

^ - . j f n . ) - o i o í s ^ / i ^ p o a i . ) ^2>/o ( . ) ^

20 K i j

\sAj3

ií¡o

^ D

«.o

JÍIJLS

JJó . J í s - A - o

[i] jaísjo .J ^ o

ÍS-3

J u » j j Ji.íJ=> M j p O J l 3 p

. Jl^ju ) o a \ r > j

-^.ijpo .

.

25 ; ° i o o J c o o V o L ^ ^ o .

K V

. t > -> Y> JJo ^ J f>*D

o&>

JO'Á

j-coifcoo

.

JcYlYlVol

. .lolscc

[oojj] OO) S/

JJ J i o j ^o v * ^ » V s ^ [ l ' ^ O ]

o » » Jlo^jo

< § o p ^ c T o y » ? Jaaoo . J A Í / J

JA2>J M J ^

.j>iÍM . U ¿

J'cvo./ l a . o j o « 0 1 0 1 0 2 1 x 0

JUó . ^ ¿ A

-

Jfco«¿$o J ^ o j l j

. ^ ^ t s (Yl Y> J J L » J0010 J L J ^ J

[ ^ / m ; ] ja^fcjj

J&J.

J-xjooJj

0

K ' b ^oij Js^S

31!

UU

opoia§j2i/i Jxuaj

0

^

00c»;

. Ji«»am J&^VLo

VN^

bo/ J ^ j j

V s ^ ^V^o/

^.j

JJ ^ o k . ^ o / j j »

O^

. ^ f j j ^.j

jo»o .

. }JOOI y ^ i \ Y >

^xuaoLfcooj J »

10 .

OÓjS».

J o j Jjoij

JJ? JLua ^ o L ^ j L / j - ó )

. JyA..

^.CYlS^O

. J ^ O j O >£Í/

v^Vlfcj ^ A - M p o j J » a . IV

^JDVO-J ^ijpoo

. Jfcvjuj jjvl=) J s i j J20 1 0 « . V i 10

^ y

Jjsp

\ l i ~ t . yfYlsNfcOO . [JA^J

W

3 V

Op>

JJÓ . vOO)X^3

. jja.

. . g o f o x \xoij J a c o ^ i j p o i

. ] A V | J JJ_=)J (OjjO

MJ^

sgo) i . n - S

J»ljjl2) Jls_¿ JmoVo&iL ^O ^ ^

U . . Jj&oo

^ . i j M ? ^.j •

• 0)A.Í/

30 . ^ c f c - J s J v s i / o ^ v c y i n ^ . J ^ o J x m . / I . O . O J O . [ p s ] J Q - j O

ß 5-8

4

Jj«£

. ^ I ^ A J I J¿J]

.

W o

^O ^ J

W o • JLQ—.

o t i f c o j o . jNi*.

^ODVO ^Vfcoo

J.J. ^

M) . ^ V

(.) j o

0/ M

^O . ^.OO) )jQ)ÍO-|-1

o/

. Ji.Vp

^QOÏ J j 0 0 | 0

-»i - o i o W ? W

jfeoao

. i¡Ó/ ^.J

-S>/?

jjVj

. fcj/ »Loo

H . . f e a o JlK^p

•. fcj/ J \ -¿i oo» ^

Jlcu-j

"^¿o

[ f jfcL ^ A o ÄOD

J i o / j JfcwvS ^ D O . M )

2n

.

JJK ^ o t

JOj» ^p 0 /

0/ ^ ü )

. Jmoo/

vWoj ^ X o A o

-¿oí J-ii>

/ JxVj ); o > >0

|

^pito

JbJ>Q2 J a l o . ^ i j p j )OjJD ^O Vk^JJOO)

. N^oi) J j ^ . /

JJ/

.•

. yOÍoV ^ 0 0 ) 0 [ f . ] ^ i V . >ço)l\ ^ A r j / j X ^ ¡ S v

^o . ["o^aV]

x

j o o j ;y>..

loAa

I y i ^ . ; JVoío^

. Jkjo

JJo . J~oV

3 P 0 Í 0 . r \ o ) Jiio ^ c o

^O

V ^ ^ O

JLOJ—O

^

..)!SJ 2S

cjn . i r i V o - S /

w o i o ^ / j . Jío-rsj

. ^ J O J ^.Vio ^ y f o v ^ - J— JOfO . ^ o i o v j J j i J J L o ö o p ^.J ^ ' « T O

CYl J i ^ j 15

JJ? W

^j/

JxSoXo . »» [pjq-/] )QiO./ A i .

jxijj

iojio

J-¿QJOO ^o

)o n . / J s A

^LVL ji,Vj

^.J ^ o / j

. Jsuk» Jlâ—

]

Jjo

J . t tñ» ^ j u / s A L o â ^ s

^00 . J.yi

\U2jl .

)J j l o s V o s ^o 0 / J-^uao^

JjJS_2>ÍO»3

•J W

10

p ^«alfcooj

^O JJo . í j / ^O ilo . J l o ~ - J ÒJJUÙJ [/O . OOO) > ç o » . W j ^ o j o o j l j oo) ^

vsa¿j |x>

J;m.

N - v ^ o «Â^j^OÎI j y - i o a x 5

JfcoocL J j r j J X ^ s J â J i d j ^ i j ojia W

W

. JL/i

. )o\.\\ — j

^coïfcoo Juo~O? j^Vj

3DOÍI ^

poi ^ .

. J L S j JJOV^?

^O ^•gükJOO Ji>Vj

^o JJ Jjo» ^ o j . j^V)

^o

^ J jfcs^DOJ ^O . ^ V j JlOOlO

.

- o i IMJ"] j I L o o o j o J^itL jOyO W J i l / JVojl2>

00Sil . ^ V j j j j Jjoo, 30

ß

3 1

.»V ^O JA~0

"

3—5

K V JjLSOfcs» ,AO)J

o i ^ i L o . K V ? ciLcuAx) J ö l ^ o i i ^ o i L d ^ A . ! uamL; J j o i j o JVoJLj jyb) . o j A n j L Jäojlj o j ü A o j L j

J^o

. Jüojl o&>

^0)Vf>\ I v J j j j iß? O/ . JïAOD CH^ijl. ^pifcoo . ft JVQ¿J

:)Vq¿Cj ^ O ^ W j V s ^ x ^ W • - s ^ O | V ]

. (¡SjOJQÌ. K V O ^O) . |2DO-5 J-è» Jj

vi* •

^ASlSJ ^ O ) . j o ^

[¡•••xti]

fcooyo?

-ASLL

QfStyja

. c j L O s ^ D 0 > . . . \ 2 ) J Jk.°n{YiJa; : - \ 2 > j oÓ)J - o t o ^ J a jj^Qjt - J j j | s a o io

^o Ni/ J^úo «o .

^yK

v^jl.

J.oot o ^ l o t . y f o [ f . ] oiLd^VLj (.) Ju\

. ^0)?0&i00 JaB*.? 0)|Q\ ^o ^.tO. jVol >çjot Jl2>/o . [ o ^ ' j o ^ & o o i K V laoibòD [ p .v>x>] NÜA.O p VJ

ilíso

w

«»wtOiK.ir>

^Sxxhi

15 ¿AiJjS

Joo» Ji2>iV Ji^jÈJoj

.;.

K'K^IJO) J¿}

.Jk-Xj» K K|A¥J ^ / J

..

^o ;&oo [ V ] .sçot^ax »C3Ü.JJ ^p K'K

T

/ (o»)

•:• >$0)Lq«cd\

JÍQ-¿ ^p ,-D . ^pO)

[.£>] ^00 . jísji-^u Jfc^aöj^ JtiO-¿V ^J p a

.

^«ái.

Jjo» . ^ c ü

2A

^o

JK^O . ^om» T ^ r ^

^ i ' l vSwijiLj oj^w W ? K V o ^ - y ^ ó »V ^oj

.

JlWi. .JxijJ sS/ ÍJQ^VK

K-)-? Ifc-^oj ^o

^ocijo . x ^ j - í

)V|2» ^ O ) ^oo - K i K

3Ü (.) j¥|2 LOI-^JD ^¿JO .

ol

Jíooio ^ja^fcoo Jio..->?

K i j p o j Jfcsooj opolJ. JU;

^ V o j o Jfc^io* [ f . ] JiliL

^ J j j

^00 . JíQ^V JtS\û2> KiS>

Jfcs^V

, ^ ' P Í J ^.OM» ^ J . ^ J&ä» Jís-ooj

JWo .

o j ^ A Ö - O (?)

J'AQoo (jfcoo .JÈAJCSQO J ^ o . m

^oj J» . ,ço»>'J-2> ^ c ^ c q j ; Jíaío

2ô .

^o

JjUOO ífcO ^OJ ^ J jJÓ . JfesUXKLO JfcUUO»

20 JhaoA?

^

JJ/

C^OQjt jjÛO)J . K » l o o t JjjS bûCOO !\ÍMO Jbùjtf

.

j^c^^JO

(.) ^ A á J ^ o

l_ic» ^o Jpv

^»¿JO (.)

jjQ-j K / ' ^ K . JK-VS; Jl^)

.OM»

^J JDJJ 1 A . . .

o^ . Jï»L ^»jlfcj

^.j J^V . ^ v - / )Oj» o/ Jisjj Jojœo » - o [¡^ûQjjij oj-coJjj o/ J o j jj-J^J JjO OO) Op>

J^O

opt

. o p » JLl/ JDOAJ o j ^ ) Jk.;00 ^O^o

^^JO

: Ò^^jQXZ) Jm^ÛOO

JJjïSo

K'/ -o)

.JOOUj JJÒ b j j K V

jfe>2P.2Q¿ ^.J K V • Jva~fcoo

.opäroL

^ïoksoj

U^L./ . ^ j X L )«Yi». ^O JvAXO . JiÊ^.

|m>oy )~iûo Jw«»-?

)•*£»

KVo • J \ V . sQ^ai JJ ^>oLj

. J^x. Jjüojl ^o JííjoÍ} ^.j ]•!/ . .boa-rs Jao;2>fcoo} J » JjO)\^>D .|*Xutj ds. .

^o . ÒÌ^ [J,X>CCD] J«2¡o»

Jîs-'^jlLj J yiyi./o J-Ss. L a - o j o j . ¿^'«¿j; ^ JJò

. Jhsj )>oy Jy-joo . Jba.oa J11/ . ^ j o a i JLÖdJ^ 0 / JLqoidodJZS JiSJXUDÌ | í l V ^O ^.J j«r>Q.o

.

. il.Q2ß

. [JÄCD] JpjSD o > \ ^ A ï j ÈwVk.

JVJ®>

^J Jjo^.

001 i a x j j " ^ ¿ j o . oj-io • jOfJS .

^o Jí^fcoo

Í2Q20 . JiOjiQ^JvûNXJJ J o ^ l S

. Jîs-A~o •. jtscTfiorco Jísjo-oí K ' / o ^J U^oi • •r

JJi o j î »

JoNûcci JJ1Ö [

jLiou.0 . Jfcooso/o

Jofco JAttfcCO «2 . Jfc»»ÏOXJ ßcD2s Jv^JÍWDO .

)OjJ3J J »

. J'Aûofo J^ilj ^.J [?] OfibO (.) J » « ^ ? M' -ç? i o î . .Jv^jfc» ^50

GEOPONICA.