Epica Omnia Ultima Geometrica 4.2 Üçgende Alan

Citation preview

19

9. Sınıf Matematik

Üçgenin Alanı 1.

A

4.

A

10

B

D

E

C

6

B

C

D

Şekildeki ABC üçgeninde [AD] ⊥ [BC], |AD| = |BD|’tir.

Şekildeki ABC üçgeninde D ∈ [BC], E ∈ [AC],

|AC| = 10 cm ve |DC| = 6 cm olduğuna göre A(A¿BC) kaç santimetrekaredir?

|AE| = 5|EC|, 3|BD| = 2|DC|’tir.

D) 84

E) 112

A

6

E

B

C

4

D

Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ⊥ [BC], [DE] ⊥ [AC] ve D ∈ [BC]’dır. |AB| = 6 cm, |AC| = 8 cm ve |DC| = 4 cm olduğuna göre |DE| kaç santimetredir? 5 7 A) 1 B) 2 C) D) 3 E) 2 2

3.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) 70

A) 3

B) 4

5.

B

C

Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ⊥ [BC], m(BéAD) = m(DéAC)’tir. |BD| = 4 cm ve |AC| = 9 cm olduğuna göre A(A¿DC) kaç santimetrekaredir? A) 6

B) 9

6.

C) 12

D) 18

E) 36

A D

2

5 8

E

30°

C

A(D¿BE) kaç santimetrekaredir?

|AC| = 10 cm, |BD| = 4 cm olduğuna göre A(A¿DB) kaç santimetrekaredir?

A) 5

A) 20ñ3C) 10ñ3

D

|AD| = 2 cm, |BD| = 5 cm ve |EC| = 8 cm olduğuna göre

C

D

Şekildeki ABC üçgeninde m(BéCA) = 60° ve D ∈ [BC]’dır.

B) 20

E) 7

Şekildeki ABC üçgeninde m(AéCB) = 30° ve [AB] ⊥ [AC]’tir. 60°

4

4

B

10

D) 6

A

A

B

C) 5

92.

B) 56

MEB 2018 - 2019

A) 32

A(A¿DB) = 12 cm² olduğuna göre A(D¿EC) kaç santimetrekaredir?

D) 10

E) 5ñ3

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

B) D)

15 2

5 3 3 E)

C) 5ñ3 15 3 2

19

9. Sınıf Matematik

Üçgenin Alanı 7.

10.

A

A

13

B

30°

D

B

C

Buna göre A(DÿAC) kaç santimetrekaredir?

& A (ABD) m(BéCA) = 30° olduğuna göre kaçtır? & A (ADC)

A 30°

E 6

4

B

G

C

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC|, [GD] ⊥ [BA] ve [GE] ⊥ [AC]’tir. % m (BAC) = 30°, DG = 4 cm ve GE = 6 cm olduğuna & kaç santimetrekaredir? göre A (ABC ) A) 80

B) 96

9.

C) 100

D) 116

E) 124

A

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8.

E) 2

B) 12

C) 8

11.

D) 6

E) 4

A E

F

K

L

B

C

Şekildeki ABC üçgeninde [EF] // [KL] // [BC], |AE| = |EK| = |KB| ve |AF| = |FL| = |LC|'tir. Buna göreD) 2 3

C) 1

A) 20

MEB 2018 - 2019

3 2

D

D 2 C

|BD| = 10 cm ve |DC| = 2 cm’dir.

m(BéAD) = m(DéAC)’tir.

B)

10

Şekildeki ABC üçgeninde D ∈ [BC], |AB| = |AD| = 13 cm,

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] ⊥ [BC] ve

A) 1 2

13

A)

2 3

A (EKLF) kaçtır? & A (ABC) B)

3 5

C)

12.

1 2

D)

4 9

E)

1 3

A

D

E

H 7 B

C

6

D

B

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |BC|, [CH] ^ [AB] ve B, C, D noktaları doğrusaldır.

A)

21 2

B) 13

C) 18

Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [BC]’dir. AE

|CH| = 7 cm ve |CD| = 6 cm olduğuna göre A(A¿CD) kaç santimetrekaredir? D) 21

E) 42

C

EC

=

3 ve A(DBCE) = 110 cm2 olduğuna göre 5

A(A¿BC) kaç santimetrekaredir? A) 128

B) 150

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) 156

D) 192

E) 219

9

12. Sınıf (B) Matematik

Üçgenin Alanı 1.

4.

A

A

4 D F

4

4

D

G

E

3 B

2

E

C

B

C

H

ABC üçgeninde [DE] // [BC] ve [DH] ⊥ [BC]’tir.

|AD| = |BD| = 4 cm ve |BC| = 2 cm’dir. & & A (DBE) = 2· A (ABC)

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi,

B) 5

C) 4

2.

D) 3

E) 2

A 3

D 2

E B

C

ABC ve ADC dik üçgenlerinde [AB] ⊥ [BC] ve [AD] ⊥ [AC]’tir. % % m (BCD) = m (ACD) , |AE| = 3 cm ve |DE| = 2 cm & olduğuna göre A (ADE) kaç santimetrekaredir? A) ñ2

B) 2

C) ñ6

3.

D) 2ñ2

E) 3ñ2

A

A) 54

B) 48

C) 42

5.

D) 36

60°

8 F

D

E

2 C

B

% ABC üçgeninde [DE] // [BC], m (BAC) = 60°, F ∈ [DE]’dir. |AD| = 4 cm, |BD| = 2 cm ve |AE| = 8 cm & olduğuna göre A (BFC) kaç santimetrekaredir? B) 4 3

A) 6 D) 6 36.

C) 8 E) 8 3

A 27

B

10

C1

B

|BC| = 10 cm ve |CD| = 1cm & olduğuna göre A (ABD) kaç santimetrekaredir? B) 16,5

C) 22

15

D

ABC dik üçgeninde [AB] ⊥ [AC] ve % % 2· m (ABC) = m (ADB) ’tir.

A) 11

D) 27,5

E) 30

A 4A) 6

|DH| = 3 cm ve |DG| = 4 cm & olduğuna göre A (ABC) kaç santimetrekaredir?

MEB 2018 - 2019

olduğuna göre |CE| kaç santimetredir?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ABC ve BDE üçgenlerinde

E) 33

C

D

ABC üçgeninde [AB] ⊥ [AD], |BC| = 4|DC|, |AB| = 27 cm ve |AC| = 15 cm & olduğuna göre A (ABC) kaç santimetrekaredir? A) 135

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

B) 144

C)150

D) 156

E) 162

9

12. Sınıf B Matematik

Üçgenin Alanı 7.

10.

A

A

D F

10

4

E C

D

B

C

K E

B

ABC üçgeninde |AD| = |DE| = |EC|, |BD| = 3|FD| ve & |BE| = 3|BK|’tir. A (ABC) = 54° cm2 & olduğuna göre A (EFK) kaç santimetrekaredir?

ABC dik üçgeninde [AB] ⊥ [AC], |AE| = 3|DE|,

A) 4

A) 20

C) 8

D) 10

E) 12

8. Bir ABC üçgende % % 2·m(ABC) + m (ACB) = 90°, |AC| = 8 cm ve |BC| = 16 cm & olduğuna göre A (ABC) kaç santimetrekaredir? B) 38,4

C) 39,6

D) 42,8

E) 43,2

11.

B) 18

C) 16

D) 15

E) 10

A

D

45° C

B

ABC üçgeninde |AB| = |BC| = |CD|, & % m (ABD) = 45° ve A (BDC) = 16 cm2 olduğuna göre |AB| kaç santimetredir? A) 4ñ2

B) 8

C) 6ñ2

D) 9

E) 10

9.

MEB 2018 - 2019A) 38,2

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) 6

|AB| = 4 cm ve |AC| = 10 cm & olduğuna göre A (BEC) kaç santimetrekaredir?

A

12. C D

a

D H

E

4 5

% ABC üçgeninde m (ABC) = 120°, |AB| = |AE|, |BC| = |CD|, |BD| = 4 cm ve |BE| = 5 cm & olduğuna göre A (BED) kaç santimetrekaredir? A) 2ñ2

B) 5

C) 6

D) 5ñ2

A

& Şekildeki [CH] çaplı çember ADC ’nin çevrel çemberidir. 1 % % m (CDA) = a, m (HAD) = θ, cota = ve 3|HA| = 2|HD| 3 olduğuna göre cscθ nedir?

C

B

i

E) 10

A)

10 2

B) D)

3 10 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

10 3 E)

C) 3 10 4

2 10 3

TRIAL MODE − Click here for more information

TRIAL MODE − Click here for more information

TRIAL MODE − Click here for more information

TRIAL MODE − Click here for more information