Elementy prakseologicznej teorii walki : z zagadnień kooperacji negatywnej 8301047704

122 111 128MB

Polish Pages 192 Year 1983

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Elementy prakseologicznej teorii walki : z zagadnień kooperacji negatywnej
 8301047704

Table of contents :
Wstęp - 5
I. O pojęciu walki - 9
II. Ogólne zagadnienia walki w gęstym otoczeniu społecznym - 18
III. Metody bezpośrednie walki niezbrojnej - 38
IV. Reguła kontrolowanego otoczenia w walce niezbrojnej - 59
V. Między sprawnością a etyką: metody kontrolowania otoczenia w niezbrojnej walce pośredniej - 93
VI. Ogólne zagadnienia działania antropotechnicznego w dziedzinie walki - 119
VII. Zagadnienie sprawności walki niezbrojnej z silniejszym przeciwnikiem - 138
VIII. Prakseologiczne i etyczne aspekty wykorzystywania nauki w kooperacji negatywnej - 160
Zakończenie - 182
Najważniejsze pozycje bibliograficzne - 186

Polecaj historie