Dr. Bruno Kiesewetter - Die wirtschaftlichen Erfolge des ersten Vierjahresplans (1938, 32 S., Scan, Fraktur)

Citation preview

ed)rffttn 6n fjod)fd)u(e fOr po(ftff !;tfIluegtgt&tn oon PAUL MEIER.BENNECKENSTEIN Rcglmmgerat, l'r4ß6tnt 6tr ljod)1d)ult fOr ))011111

I>it in btr ~fd>ule für politi! . uon fü\lrtnbtn politiltrn unt> n>iff.nfd>aftl.rn 0.11011.... Sonbtruortrafts., 8in4113' unb So3i4lpolirit, rot"r. polirit, 'lIuitnpolitil unb btfonbt« rift.. rd\)t foul4uftnb wrörr..t1id>t 1X>trbcn. I>it 9d>riftcn 1X>trbcn bcm Wifftnfd>aftlrr, bcm polltlfd>tn 8il\)ter Im ntUtn l)rutfd>l4nb fowit ftbcm politifd> lntt«ffitrtm oit 1X>Iffaio fd>aftlld>t 411 btr I:>odJfd>ult für politi:l ßtl1alkn U>t\'bm. tltbtn btn 9onbcruortrigtn, oit ,,)bce uno trbm. )ebts l:Jtft oitftr tltanfd>.wlid>m unb politifd>tn 'lIufß4btn, oit tr3itlttn Erfolßt uno btn ulIICrtn 'lIufbau einer btr groBtn «)rßanilationm btr partri uno bce S144tts btrid>Im "rcla /... 2\pf. ~ 'lIbnabmc ~on &0 etll{lnnboupt thrlog / Bulin

e5c1)rlften 6er f)ocl)fcl)ult ,Or politif I. J6u un6

~eJlQlt

6t8 nQtionQlfo3iQ!i8mu8

1. I)er Safd)18mu8 unö ftlne praftffd)rn ~rgebnffTt

15. l)lr polftifd)r 1\ufgobt öre

1\rbrit8öirn/lr8

Ilon 0,"eralarb.ltofü~'" pr'F· Dr. WIR 0..,..

Oon n.ld)omlniR" Dr. ,.r.p~ eorbbrl.

2. l)ir sahrtrperfönlid)fdt In

öer öeutfd)en erfd)id)te

16. 60löohntum unö

rrtQd)tigung

Ilon Prof./Tor Dr. WIUV !jopp.

Ilon Dr. lidmut el.Or.