Catalunya central (Romanesque art of Central Catalonia) 8441224323, 9788441224322

Les guies definitives per descobrir tots els secrets de l'art que va veure néixer Catalunya: Guies del Romànic Cata

275 4 66MB

Catalan Pages 192 [98] Year 2016

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Catalunya central (Romanesque art of Central Catalonia)
 8441224323, 9788441224322

  • Categories
  • Art

Citation preview

ISBN 978-84-412-2432-2

g

llfülfü!llllll

Catalunyacentral '

ROMANIC