Bilim Tarihi
 9711605106

Citation preview

2587 1 AlFA 1 BİLİM 1 65

BİLİM TARİHİ

JOHN GRIBBIN

Tam zamanlı bir bilim yazarı olmadan önce Cambridge Üniversitesinde astrofizik bölümünde eğitim görmüştür. Nature ve New Scientist için çalışmalar yapan Gribbin The Times, The Guardian ve The lndependent'a bilim dalında yazdığı makalelerle katkıda bulunmuştur. Ayrıca BBC

Radyo 4 için de pek çok bilim dizisi hazırl:ınuştır.John Gribbin yazıları

nedeniyle İngiltere ve Amerika'da birçok ödül alnuşur. Şu anda Sussex Üniversitesinde Astronomi bölümünde misafir araştırmacı olarak görev

of Schrödin�er�

yapmaktadır. Yayımlanan pek çok kitabı arasından şunlar sıralanabilir: in Search

Ufe in Science (Stephen Hawkin�: Bilim Dünyasında

Cat (Schrödinger'in Kedisinin Peşinde, Metis Yayınla­

rı], Stephen Hawking:A

Bir Hayat, İnkılap Kitapevi], in Scarch of Multiverse [Çoklu Evrenler, Alfa

Bilim], First Chimpanzee [İlk Şempanze, Alfa Bilim] ve Schrödinger [Envin Schrödinger ve Kuantum Devrimi, Alfa Bilim).John Gribbin ayrıca lnnervi­

siotıS (İçgörü) dahil olmak üzere pek çok bilirnkurgu eserinin de yazarıdır.

Doğu Sussex'te yaşayan Gribbin evli ve iki çocuk babasıdır.

BARIŞ GÖNÜLŞEN 1974 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca

bölümü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Serbest yazarlık ve çevirmenlik yapmaktadır. Çevirdiği eserlerin

başlıcaları arasında 101 Soruda Kuantum (K. Ford), Uranyum Sııvaşlan (A.

Aczel), Son Moda Saçmalar (A. Soka) & J. Brichınont) ve Zamanın Kısa Tarihi (S. Hawking) sayılabilir.

Bilim Tıırllıl © 2013, ALFA

Ba.mo "*' =.= mo bela tuna tıtutde los aftrologoe en bt';e Q• tes r.gıı ales:r: a eıtas .--��--.

1 •

ı

!

ı

1

ı

l

ı

·

�a_! !!

ı•

'

Qtce ilama tıedos.-o pii

ros. Y fegii fos punros bel tıtamerro tıe la lana

..

quecubıe la fombıa tıe la tie1Ta.-olas parres tH bfametro tıel fol qu e cu­ bıe la hına :tantos oe.. dos...-o piitosfctıtra cdtp far.St few.... medfo . si rres quarro, O quarro....

tıı ı.111, 0

�"!.'

...,... cıcı ı11a1a

r1

·

):,.� �

��....

tercto,finuaıe rresqr­ ros.Rocbo oosrcrctos. tı°"a fe rambten 6 notar que aunq elfol