Bezpečnosť ako kategória 9788022412841

Snahou autorov bolo spracovať a priblížiť čitateľom najmä koncept bezpečnosti, zdôrazniť šírku problematiky a nutnosť, p

121 4 98MB

Slovak Pages 264 [124] Year 2013

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Bezpečnosť ako kategória
 9788022412841