Bekenntnis zu Deutschland

Citation preview

1'�ur �e S!�g�r�e

JJefenntnis 3U t)eutfd)lanö

!fugen i)ieberid)s \)erlag in Jena

�eutf�e �ei�e nr. l

JJ, bis 20. iCaufenb 2Uie �ec{)te vos:be�alten. �opvdg�t l933 bv !fugen ltliebedc{)s 'l)edag in Jena. ltls:ucr bes: Spames: 21.•