AutoCAD 2012-2D grundbog [1. udgave ed.] 9788792713063, 8792713068

488 91 34MB

Danish Pages 582 sider illustrations [584] Year 2011

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

AutoCAD 2012-2D grundbog [1. udgave ed.]
 9788792713063, 8792713068

Table of contents :
Forord......Page 3
Indhold......Page 4
Læs dette først......Page 18
Installation......Page 19
Aktivering......Page 25
Start af AutoCAD 2012......Page 28
Brugerfladen......Page 30
Menuelementer......Page 31
Save......Page 32
Export......Page 33
Print......Page 34
Close......Page 35
Søgelinje......Page 36
New......Page 37
Qnew......Page 39
Open......Page 40
Save......Page 42
Save As......Page 43
DWF eller DWFx......Page 45
DWFx......Page 46
PDF......Page 47
Other Formats......Page 48
Plot......Page 49
Batch Plot......Page 50
Page Setup......Page 52
Manage Plotters......Page 53
Publish......Page 54
Archive......Page 55
Email......Page 57
Drawing Properties......Page 58
Autdit......Page 59
Recover......Page 60
/Open the Drawing Recovery Manager......Page 61
All Drawings......Page 62
Anvendte dokumenter......Page 63
Show Menu Bar......Page 64
Show Below the Ribbon......Page 65
InfoCenter......Page 66
Bånd (Ribbon)......Page 67
Minimize tol Panel Buttons......Page 68
Status Bar......Page 69
Kommandolinjen......Page 73
Quick Properties......Page 74
Quick View Layouts......Page 78
Quick View Drawings......Page 79
Tooltips......Page 82
Kommandosekvens:......Page 84
Rette i ACAD.PGP......Page 86
Kommandoafgivelse......Page 87
Kommandoforkortelserne......Page 88
Intelligent kommandoindtastning......Page 89
Tidligere anvendte kommandoer......Page 90
Kommandolinjen......Page 91
Tool Palettes......Page 92
Dialogbokse:......Page 93
Lidt ergonomi......Page 94
New - Åbne en ny tegning......Page 95
Open - Åbne eksisterende tegninger......Page 98
Open as read-only......Page 100
Select Initial View......Page 101
Øvelse 1: Open......Page 102
EXIT - Afslut......Page 103
Close - Lukke en tegning......Page 105
SAVE - Gem......Page 106
AUTOSAVE......Page 107
SAVEAS......Page 108
Password......Page 109
Digital Signature......Page 110
Relative Koordinater......Page 111
Polære Koordinater......Page 112
CAD-koordinatsystem......Page 113
Polar......Page 114
Temporær POLAR......Page 115
Tracking......Page 116
LAYER - Lag......Page 117
Hente linjetyper......Page 119
Valg af lag......Page 120
Øvelse 2:......Page 121
LAYERSTATE - Gemme lagopsætning......Page 123
LAYWALK - Visning af objekter på valgte lag......Page 125
Øvelse:......Page 126
LAYMATCH - Tilpasse objekters lag......Page 127
LAYCUR - Flytte objekt til aktivt lag......Page 128
COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag......Page 129
LAYISO - Isolere et objekts lag......Page 131
LAYUNISO - Frigiv isolerede lag......Page 133
LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport......Page 134
LAYOFF - Sluk lag ved udpegning......Page 137
LAYON - Tænder alle lag......Page 138
LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt......Page 139
LAYTHW - Tø alle lag......Page 140
LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt......Page 141
LAYULK - Låser lag for valgt objekt op......Page 142
LAYMRG - Sammensmeltning af lag......Page 143
LAYDEL - Slette objekters lag......Page 144
LOCKED LAYER FADING......Page 145
LINETYPE - Linjetype......Page 146
PSLTSCALE......Page 149
PSLTSCALE - Papirlinjetypeskala......Page 150
CELTSCALE - Linjetypeskala i forhold til LTS......Page 151
SCALELIST - Skaleringsliste......Page 152
ID - Identifikationspunkt......Page 153
LINE - Linje......Page 154
Øvelse 1:......Page 157
Redigering af LINE......Page 160
Kommandosekvens:......Page 161
Eksempel:......Page 164
REVCLOUD - Revisionssky......Page 165
Underkommandoer:......Page 166
Kommandosekvens:......Page 167
2P - to punkter......Page 168
TanTanTan......Page 169
Øvelse 2: Cen, Dia......Page 170
Øvelse 4: 3P......Page 171
Øvelse 6: TTT......Page 172
Kommandosekvens:......Page 174
Øvelse 3: ARC Start, Center, Angle......Page 175
Øvelse 6: ARC Start, End, Radius......Page 176
Øvelse 7: ARC Center, Start, End......Page 177
Kommandosekvens:......Page 178
Kommandosekvens:......Page 179
Kommandosekvens:......Page 180
Area......Page 181
Rotation......Page 182
Redigering af rektangel......Page 183
Kommandosekvens:......Page 185
A (Arc)......Page 186
Redigering af PLINE......Page 188
Tastatur......Page 190
POINT Style - Opsætning af punkter......Page 191
Øvelse 2: Point......Page 192
STYLE - Skriftopsætning......Page 193
Øvelse 1:......Page 195
Underkommandoen Justify:......Page 196
Øvelse 2: DTEXT:......Page 199
MTEXT - Multilinje tekst......Page 200
Tabulatorlinjen......Page 201
Symbol......Page 202
Backgound Mask.........Page 204
Automatisk skrivning af matematiske begreber......Page 205
SPELL - Stavekontrol......Page 206
OSNAP - Objektsnap......Page 208
Magnet......Page 210
Display AutoSnap Aperture Box......Page 211
Øvelse 1 OSNAP:......Page 214
Øvelse 2:......Page 215
Eksempel:......Page 216
Øvelse 1:......Page 217
Øvelse 2:......Page 218
SNAP - DDRMODES......Page 219
Isometrisk tegning:......Page 220
Isometriske cirkler......Page 221
UNITS - Måleenheder......Page 222
/Direction......Page 223
LIMITS - Tegningsgrænser......Page 224
HATCH - Skravering......Page 225
Pattern......Page 226
Pattern:......Page 227
Hatch Transparency......Page 228
Annotative......Page 229
Match Properties......Page 230
Draw Order i skravering......Page 231
Træk og slip skravering......Page 232
Undlad OSNAP ved skravering......Page 233
Eksempel:......Page 234
Skravering af ikke lukkede emner......Page 235
Kontrol af skraveringens udgangspunkt......Page 237
Definering af skraveringsafgrænsning......Page 239
Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter......Page 241
Arealet af skraveringer......Page 242
Definering af skraveringsområdet......Page 243
Øvelse 1: BHATCH:......Page 244
Øvelse 2: BHATCH......Page 245
Øvelse 3: BHATCH......Page 246
Øvelse 4: HATCH......Page 247
Gradient......Page 249
REGION - Sammenhængende område......Page 251
Øvelse 3:......Page 255
Region/Massprop - Masseegenskaber......Page 256
Tyngdepunkt......Page 258
MEASUREGEOM......Page 259
Øvelse 1......Page 260
MEASUREGEOM......Page 261
MEASUREGEOM......Page 262
MEASUREGEOM......Page 263
Øvelse 1:......Page 264
Add:......Page 265
Subtract:......Page 266
Øvelse 3:......Page 267
MEASUREGEOM......Page 269
TABLESTYLE - Tabelopsætning......Page 270
TABLE - Tabel......Page 273
Ændring af tabellen......Page 275
Opdeling af en tabel......Page 276
En tabel fra excel......Page 277
AutoCAD Design Center™......Page 281
Opsætning......Page 282
History......Page 284
Autodesk Seek......Page 285
Øvelse 3:......Page 286
Explore......Page 287
Upload......Page 288
Manage Uploads......Page 289
Upload Multiple Files......Page 290
Content......Page 291
Online Drawings......Page 293
Timeline......Page 294
Share......Page 295
Get Link......Page 296
Messages......Page 297
Tool Palettes - Værktøjs palette......Page 298
Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold......Page 300
Kommandoer i tool palettes......Page 301
Redigering af Tool Palettes......Page 302
ZOOM - Zoom......Page 304
Underkomandoerne......Page 306
Øvelse 4:......Page 307
Øvelse 9:......Page 308
PAN - Panorere......Page 309
REDRAW - Gentegning......Page 310
REGEN - Regenerering......Page 311
Objektudvælgelse......Page 312
Øvelse 1: Objektudvælgelse: All - Remove - Add......Page 314
WINDOW:......Page 315
Last - Previous......Page 316
Øvelse 4: Objektudvælgelse:......Page 317
/Fence:......Page 318
GRIPS - Gribepunkter......Page 319
Brug af SHIFT sammen med GRIPS......Page 320
Ændring af en linje med GRIPS......Page 321
ERASE - Slet......Page 322
Øvelse 1: Move......Page 323
Kommandosekvens:......Page 324
Øvelse 2: Copy Multiple......Page 325
Kommandosekvens:......Page 326
Øvelse 1:......Page 327
Kommandosekvens:......Page 328
Øvelse 1:......Page 329
COPYBASE - Basispunkt ved kopiering......Page 330
Øvelse 1:......Page 331
PASTECLIP - Indsæt fra udklipsholder......Page 332
PASTEBLOCK - Indsæt som blok......Page 333
PASTEASHYPERLINK - Indsætte hyperlink......Page 334
PASTEORIG - Indsætte på oprindelige koordinater......Page 335
PASTESPEC - Indsætte specielt......Page 336
Kommandosekvens:......Page 337
Kommandosekvens:......Page 338
Øvelse 2: Mirror......Page 339
Eksempel:......Page 340
Eksempel:......Page 342
ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering......Page 345
Anvendelsen af Ctrl......Page 349
ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering......Page 350
ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering......Page 352
Kommandosekvens:......Page 354
Øvelse 2: Scale......Page 355
Øvelse 3: Scale......Page 356
Kommandosekvens:......Page 357
Øvelse 1: Break......Page 358
Øvelse 4: Break at point......Page 359
JOIN - Sammensætning af ens objekter......Page 360
Kommandosekvens:......Page 362
Øvelse 1: Trim......Page 363
Øvelse 3: Trim og Extend......Page 364
Kommandosekvens:......Page 365
Øvelse 3: Extend:......Page 366
Underkommandoernes muligheder er:......Page 368
Øvelse 2:......Page 369
Øvelse 1: Stretch......Page 370
Øvelse 2: Stretch......Page 371
Afrunding af parallelle linjer:......Page 372
Øvelse 2: Fillet......Page 373
Øvelse 4: Fillet......Page 374
Øvelse 6: Fillet......Page 375
Kommandosekvens:......Page 376
Øvelse 1: Chamfer......Page 377
Øvelse 3: Chamfer:......Page 378
Øvelse 5: CHAMFER Polyline:......Page 379
Øvelse 5: CHAMFER No trim......Page 380
Layer source......Page 381
Øvelse 1: Offset:......Page 382
Øvelse 3: Offset:......Page 383
Øvelse 4: Offset Through:......Page 384
Kommandosekvens:......Page 385
De enkelte underkommandoer er beskrevet herunder:......Page 386
Øvelse 1: PEDIT:......Page 387
Øvelse 2: PEDIT - ændre linjer til polylinjer......Page 388
Udvidet redigering af polylinjer......Page 389
Øvelse 2: Explode......Page 390
REVERSE - Flippe......Page 391
Kommandosekvens:......Page 392
Kommandosekvens:......Page 393
Øvelse 2: Divide Blok:......Page 394
Kommandosekvens:......Page 395
Øvelse 2: Measure Blok......Page 396
Øvelse 4......Page 397
Properties vinduet......Page 398
Øvelse 1:......Page 401
Åbning af Properties med dobbeltklik......Page 402
Quick udvælgelse......Page 403
Select Similar......Page 404
Øvelse 3:......Page 405
Øvelse 1:......Page 406
Kommandosekvens:......Page 407
Kommandosekvens:......Page 408
Kommandosekvens:......Page 409
SPACETRANS - Overførsel af tekststørrelse......Page 410
Kommandosekvens:......Page 411
U - ophæv (1 gang)......Page 412
Ophævelse af mange kommandoer på en gang......Page 413
Kommandosekvens:......Page 414
HATCHEDIT - Redigér skravering......Page 415
PURGE - Rens......Page 417
WBLOCK - Filblok......Page 420
Base point......Page 421
Delete from drawing......Page 422
Øvelse 1: Wblock......Page 423
BLOCK - Fremstil blok......Page 424
Objects......Page 425
Preview icon......Page 426
Øvelse 1......Page 427
Dynamiske Blokke......Page 428
Tilpasning til eksisterende geometri......Page 429
Flippe en blok......Page 432
Forskellige afbildninger......Page 436
Forskellige størrelser......Page 437
GROUP - Grupper......Page 438
XATTACH - Eksterne referencer......Page 439
/Øvelse 1: XREF......Page 441
INSERT - Indsætte blok......Page 442
Explode......Page 443
MINSERT - multiindsætning......Page 444
INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt......Page 445
/Øvelse 1:......Page 446
Geometric Constrains......Page 448
Geometriske sammenhænge......Page 449
Auto Constrain......Page 452
Coincident......Page 453
Colinear......Page 455
Concentric......Page 456
Fix......Page 457
Parallel......Page 458
Perpendicular......Page 459
Horizontal......Page 460
Vertical......Page 461
Tangent......Page 462
Smooth......Page 463
Symmetric......Page 464
Equal......Page 465
Hideall......Page 466
Infer Constraints......Page 467
Dimensional Constrains......Page 468
Udtryk......Page 473
Målsætning......Page 474
DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet......Page 476
DIMSTYLE - Målsætningsvariable......Page 478
Ny dimstyle......Page 479
Lines......Page 481
Extension Lines......Page 482
/Eksempel:......Page 483
Fast længde på måludførende linjer......Page 484
Forskellig linjetype på måludførende linjer......Page 485
Symbols and Arrows......Page 486
Målsætning af buelængde......Page 487
Målsætning af buer med store radier......Page 488
Text style......Page 489
Fill color......Page 490
Horizontal......Page 491
ISO Standard......Page 492
Suppress arrows if they don't fit inside the extension lines......Page 493
Always Keep Text Between Ext Lines......Page 494
Use Overall Scale Of......Page 495
Linear dimension......Page 496
Measurement Scale......Page 497
/Alternate Units......Page 498
/Deviation......Page 499
Basic......Page 500
DIMLINEAR......Page 501
Underkommandoerne:......Page 502
Øvelse 1: DIMLINEAR:......Page 504
Kommandosekvens:......Page 505
Øvelse 1:......Page 506
Kommandosekvens:......Page 507
Vend målsætningspile......Page 508
DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning......Page 509
Kommandosekvens:......Page 510
Kommandosekvens:......Page 511
Kommandosekvens:......Page 512
DIMARC - Buemålsætning......Page 513
DIMJOGGED - Målsætning af store buer og cirkler......Page 514
/......Page 516
Kommandosekvensen hvis der udpeges en cirkel er:......Page 517
Øvelse 2: DIMANGULAR:......Page 518
Kommandosekvens:......Page 519
Øvelse 1: DIMBASELINE......Page 520
Øvelse 1: DIMCONTINUE......Page 521
DIMSPACE - Målsætningsafstand......Page 522
DIMBREAK - Målsætningsbrud......Page 524
DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning......Page 525
TOLERANCE - Geometriske tolerancer......Page 527
Øvelse 2:......Page 529
DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer......Page 530
Kommandosekvens:......Page 532
DIMTEDIT - Ændre hældning af målsætningstekst......Page 534
Kommandosekvens:......Page 535
Kommandosekvens:......Page 536
DIMSTYLE Apply - Opdatering......Page 537
Annotativ målsætning......Page 538
Multileaderstyle - Opsætning af Mleader......Page 539
Multileader - Ledelinjer......Page 545
AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader......Page 547
AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader......Page 548
MLEADERALIGN - Tilpasse leader......Page 549
MLEADERCOLLECT - Samle leader......Page 550
Model og layout......Page 552
Oprette view......Page 557
Annotative funktioner......Page 559
Objectscale......Page 560
Brugertilpasning af skaleringslisten......Page 563
Målsætning......Page 564
PLOT - Udskrivning......Page 565
Øvelse 1......Page 567
Øvelse 3:......Page 569
Shaded viewport options......Page 570
Bygningstegning......Page 572
Byggetemplate......Page 573
Genvejskommandoer......Page 574

Citation preview

AutoCAD 2012 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

Frede Uhrskov

AutoCAD 2012 Indledning AutoCAD 2012 - 2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-06-3 Copyright© 2011 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Exam. Scient fra Odense Universitet 1973 Idrætslærer på Sydjysk Ungdomskostskole 1972 - 1974 Lærer på Esbjerg Tekniske Skole (EUC Vest) 1974 - 2005 Undervist i IT siden 1975 Selvstændig IT virksomhed siden 1986 Autoriseret AutoCAD forhandler 1991- 2003 Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) 1998 Autoriseret Autodesk Publisher 1998 Autoriseret Autodesk Author 1998 Forfatter til ca. 200 bøger om IT 3D Studio® AutoCAD® Autodesk® Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc. ©1995 Autodesk, Inc. All rights reserved

Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag:

Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov

Forlaget Uhrskov v/Frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevj 28, 8660 Skanderborg DENMARK Mobil: +45 20223395 - 20243395 E-mail: [email protected] http://www.uhrskov.com

Side 2

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning

Forord AutoCAD 2012 2D Grundbog er den eneste danske bog om AutoCAD 2012. Bogen har været udgivet til alle versioner siden 1991 (version 12). Den er nu solgt i mere end 45.000 eksemplarer og er desuden sikkert en af de mest kopierede bøger i Danmark. Jeg håber, du vil respektere mine rettigheder til bogens materiale. Hvis du ønsker at kopiere dele af bogen, skal du huske at anmelde det til COPYDAN. Bogen fås også som ebog og kan købes i alle internetboghandler. Bogen er opbygget i sammenhængende afsnit, der gør den velegnet både som undervisningsbog og som opslagsværk. Bogen bygger på samme princip som de tidligere versioner, der i de forskellige udgaver er blevet de fleste danske AutoCAD brugeres bibel. Bogen er grundlæggende indføring i programmet AutoCAD 2012. Man vil derfor altid kunne argumentere for og imod hvilke kommandoer, der skal medtages. Jeg har forsøgt at medtage de kommandoer, som jeg mener, er nødvendige for at kunne konstruere på et rimeligt niveau. Jeg håber, at du vil få glæde af bogen. Frede Uhrskov Holsted - 2011

Besøg os på Internettet: På http://www.uhrskov.com kan du finde samtlige bøger og hæfter. På www.ebog.dk kan du købe alle bøgerne som elektroniske bøger. AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 3

AutoCAD 2012 Indledning

Indhold

Forord ............................................................................................................................... 3 Indhold .............................................................................................................................. 4 Læs dette først ................................................................................................................ 18 Installation ...................................................................................................................... 19 Aktivering ....................................................................................................................... 25 Start af AutoCAD 2012 .................................................................................................. 28 Brugerfladen ................................................................................................................... 30 Menu Browser ................................................................................................................ 31 Menuelementer ........................................................................................................... 31 New............................................................................................................................. 32 Open ........................................................................................................................... 32 Save ............................................................................................................................ 32 Save As ....................................................................................................................... 33 Export ......................................................................................................................... 33 Publish ........................................................................................................................ 34 Print ................................................................................................................................ 34 Drawing Utilities ........................................................................................................ 35 Close ........................................................................................................................... 35 Søgelinje ..................................................................................................................... 36 New............................................................................................................................. 37 Qnew....................................................................................................................... 39 Open ........................................................................................................................... 40 Save ............................................................................................................................ 42 Save As ....................................................................................................................... 43 Export ......................................................................................................................... 45 DWF eller DWFx ................................................................................................... 45 DWFx ..................................................................................................................... 46 3D DWF ................................................................................................................. 47 PDF ......................................................................................................................... 47 DGN ....................................................................................................................... 48 Other Formats ......................................................................................................... 48 Print ............................................................................................................................ 49 Plot .......................................................................................................................... 49 Batch Plot ............................................................................................................... 50 Plot Preview............................................................................................................ 52 View Plot and Publish Details ................................................................................ 52 Page Setup .............................................................................................................. 52 Manage Plotters ...................................................................................................... 53 Publish ........................................................................................................................ 54 Archive ................................................................................................................... 55 Email....................................................................................................................... 57 Drawing Utilities ........................................................................................................ 58 Drawing Properties ................................................................................................. 58 Units ....................................................................................................................... 59 Autdit ...................................................................................................................... 59 Purge ....................................................................................................................... 60 Recover ................................................................................................................... 60 Open the Drawing Recovery Manager ................................................................... 61 Close ........................................................................................................................... 62 Current Drawing ..................................................................................................... 62 Side 4

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning All Drawings .......................................................................................................... 62 Anvendte dokumenter................................................................................................. 63 Hurtigvalgs menuen................................................................................................ 64 More Commands .................................................................................................... 64 Show Menu Bar ...................................................................................................... 64 Show Below the Ribbon ......................................................................................... 65 InfoCenter ................................................................................................................... 66 Bånd (Ribbon) ............................................................................................................ 67 Minimize to Tabs .................................................................................................... 68 Minimize to Panel Titles ........................................................................................ 68 Minimize tol Panel Buttons .................................................................................... 68 Status Bar.................................................................................................................... 69 Kommandolinjen ............................................................................................................ 73 Quick Properties ............................................................................................................. 74 Quick View Layouts ....................................................................................................... 78 Quick View Drawings .................................................................................................... 79 Tooltips ........................................................................................................................... 82 UCS ikonet ..................................................................................................................... 84 Kommandosekvens: ............................................................................................... 84 Rette i ACAD.PGP ......................................................................................................... 86 Kommandoafgivelse ....................................................................................................... 87 Tastatur: ...................................................................................................................... 88 Kommandoforkortelserne ........................................................................................... 88 Intelligent kommandoindtastning ................................................................................... 89 Tidligere anvendte kommandoer .................................................................................... 90 Kommandolinjen ............................................................................................................ 91 Tool Palettes ................................................................................................................... 92 Dialogbokse: ............................................................................................................... 93 Shortcut menu:............................................................................................................ 94 Shortcut menu til LINE .......................................................................................... 94 Lidt ergonomi ......................................................................................................... 94 New - Åbne en ny tegning .............................................................................................. 95 Open - Åbne eksisterende tegninger ............................................................................... 98 Open as read-only ................................................................................................. 100 Select Initial View ................................................................................................ 101 Finde filer ............................................................................................................. 102 Øvelse 1: Open ..................................................................................................... 102 EXIT - Afslut ................................................................................................................ 103 Close - Lukke en tegning .............................................................................................. 105 SAVE - Gem ................................................................................................................. 106 QSAVE quick-save .................................................................................................. 107 AUTOSAVE............................................................................................................. 107 Always create backups ............................................................................................. 108 SAVETIME .............................................................................................................. 108 SAVEAS................................................................................................................... 108 Security Options ....................................................................................................... 109 Password ................................................................................................................... 109 Digital Signature ....................................................................................................... 110 Indlæse koordinater ...................................................................................................... 111 Pege .......................................................................................................................... 111 Absolutte Koordinater .............................................................................................. 111 Relative Koordinater................................................................................................. 111 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 5

AutoCAD 2012 Indledning Polære Koordinater ................................................................................................... 112 CAD-koordinatsystem .................................................................................................. 113 Polar .......................................................................................................................... 114 Temporær POLAR ................................................................................................... 115 Tracking .................................................................................................................... 116 LAYER - Lag ............................................................................................................... 117 Hente linjetyper ........................................................................................................ 119 Valg af lag ................................................................................................................ 120 Øvelse 1: ............................................................................................................... 121 Øvelse 2: ............................................................................................................... 121 LAYERSTATE - Gemme lagopsætning ...................................................................... 123 LAYWALK - Visning af objekter på valgte lag .......................................................... 125 Øvelse: .................................................................................................................. 126 LAYMATCH - Tilpasse objekters lag ......................................................................... 127 LAYCUR - Flytte objekt til aktivt lag .......................................................................... 128 COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag ..................................................................... 129 LAYISO - Isolere et objekts lag ................................................................................... 131 LAYUNISO - Frigiv isolerede lag ............................................................................... 133 LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport ....................................................... 134 LAYOFF - Sluk lag ved udpegning ............................................................................. 137 LAYON - Tænder alle lag ............................................................................................ 138 LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt ......................................................................... 139 LAYTHW - Tø alle lag ................................................................................................ 140 LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt ...................................................................... 141 LAYULK - Låser lag for valgt objekt op ..................................................................... 142 LAYMRG - Sammensmeltning af lag .......................................................................... 143 LAYDEL - Slette objekters lag .................................................................................... 144 LOCKED LAYER FADING........................................................................................ 145 LINETYPE - Linjetype ................................................................................................ 146 LTSCALE - Linjetypeskala .......................................................................................... 149 PSLTSCALE ....................................................................................................... 149 PSLTSCALE - Papirlinjetypeskala .............................................................................. 150 CELTSCALE - Linjetypeskala i forhold til LTS ......................................................... 151 SCALELIST - Skaleringsliste ...................................................................................... 152 ID - Identifikationspunkt .............................................................................................. 153 LINE - Linje ................................................................................................................. 154 U - fjern sidst tegnede linjestykke ............................................................................ 157 Shortcut menuen ....................................................................................................... 157 Øvelse 1: ............................................................................................................... 157 Redigering af LINE .................................................................................................. 160 XLINE - Konstruktionslinje ......................................................................................... 161 Kommandosekvens: ........................................................................................... 161 RAY - Strålelinje .......................................................................................................... 164 Eksempel: ............................................................................................................. 164 REVCLOUD - Revisionssky ........................................................................................ 165 Underkommandoer: .................................................................................................. 166 CIRCLE - Cirkel ........................................................................................................... 167 Kommandosekvens: ........................................................................................... 167 CENTRUM, RADIUS:............................................................................................. 168 CENTRUM, DIAMETER: ....................................................................................... 168 3P - tre punkter ......................................................................................................... 168 2P - to punkter .......................................................................................................... 168 Side 6

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning TTR - tangent, tangent og radius .............................................................................. 169 TanTanTan................................................................................................................ 169 Øvelser med CIRCLE........................................................................................... 170 Øvelse 2: Cen, Dia ................................................................................................ 170 Øvelse 3: 3P .......................................................................................................... 171 Øvelse 4: 3P .......................................................................................................... 171 Øvelse 5: TTR ...................................................................................................... 172 Øvelse 6: TTT ..................................................................................................... 172 ARC - Cirkelbuer ......................................................................................................... 174 Kommandosekvens: ........................................................................................... 174 Øvelse 1: ARC 3 point ......................................................................................... 175 Øvelse 2: ARC Start, Center, End ........................................................................ 175 Øvelse 3: ARC Start, Center, Angle ..................................................................... 175 Øvelse 4: ARC Start, Center, Length ................................................................... 176 Øvelse 5: ARC Start, End, Angle ...................................................................... 176 Øvelse 6: ARC Start, End, Radius........................................................................ 176 Øvelse 7: ARC Center, Start, End ........................................................................ 177 RECTANG - Rektangel ................................................................................................ 178 Underkommandoerne: .......................................................................................... 178 Kommandosekvens: ............................................................................................. 178 Elevation ............................................................................................................... 179 Kommandosekvens: ............................................................................................. 179 Fillet ...................................................................................................................... 179 Kommandosekvens: ............................................................................................. 179 Thickness .............................................................................................................. 179 Kommandosekvens: ............................................................................................. 179 Width .................................................................................................................... 180 Kommandosekvens: ............................................................................................. 180 Area ...................................................................................................................... 181 Rotation ................................................................................................................ 182 Redigering af rektangel ............................................................................................ 183 PLINE - Polylinje ......................................................................................................... 185 Kommandosekvens: ........................................................................................... 185 A (Arc)...................................................................................................................... 186 Redigering af PLINE ................................................................................................ 188 POINT - Punkt .............................................................................................................. 190 Tastatur ................................................................................................................. 190 POINT Style - Opsætning af punkter ........................................................................... 191 Øvelse 1: Point ..................................................................................................... 192 Øvelse 2: Point ..................................................................................................... 192 STYLE - Skriftopsætning ............................................................................................. 193 Annotativ tekst.............................................................................................................. 195 Øvelse 1: ............................................................................................................... 195 DTEXT - Tekst ............................................................................................................. 196 Underkommandoen Justify: .................................................................................. 196 Middle-Right ........................................................................................................ 197 Øvelse 1: DTEXT: ................................................................................................ 199 Øvelse 2: DTEXT: ................................................................................................ 199 MTEXT - Multilinje tekst ............................................................................................ 200 Tabulatorlinjen ......................................................................................................... 201 Tabuleringer.............................................................................................................. 202 Symbol ...................................................................................................................... 202 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 7

AutoCAD 2012 Indledning Backgound Mask... ................................................................................................... 204 Automatisk skrivning af matematiske begreber ....................................................... 205 SPELL - Stavekontrol ................................................................................................... 206 OSNAP - Objektsnap ................................................................................................... 208 Drafting..................................................................................................................... 210 AutoSnap Settings .................................................................................................... 210 Marker .................................................................................................................. 210 Magnet .................................................................................................................. 210 Display AutoSnap Tooltip .................................................................................... 211 Display AutoSnap Aperture Box ....................................................................... 211 Øvelser med OSNAP ............................................................................................ 214 Øvelse 1 OSNAP: ................................................................................................. 214 Øvelse 2: ............................................................................................................... 215 Midtpunkt mellem 2 punkter .................................................................................... 216 Eksempel: ............................................................................................................. 216 Polar Tracking .............................................................................................................. 217 DSETTINGS / DS .................................................................................................... 217 Øvelse 1: ............................................................................................................... 217 Indtastning af polære vinkler ................................................................................ 218 Kommandosekvens: ............................................................................................. 218 Polar Angle measurement..................................................................................... 218 Øvelse 2: ............................................................................................................... 218 SNAP - DDRMODES .................................................................................................. 219 Isometrisk tegning: ................................................................................................... 220 Isometriske cirkler .................................................................................................... 221 UNITS - Måleenheder .................................................................................................. 222 Length ................................................................................................................... 223 Angle .................................................................................................................... 223 Drawing units for DesignCenter blocks ............................................................... 223 Sample Output ...................................................................................................... 223 Direction ............................................................................................................... 223 LIMITS - Tegningsgrænser .......................................................................................... 224 HATCH - Skravering ................................................................................................... 225 Pattern ................................................................................................................... 226 Properties .............................................................................................................. 227 Pattern: .................................................................................................................. 227 Farver: ................................................................................................................... 228 Hatch Transparency .............................................................................................. 228 Angle .................................................................................................................... 229 Skalering ............................................................................................................... 229 Associative ........................................................................................................... 229 Annotative ............................................................................................................ 229 Match Properties ................................................................................................... 230 Draw Order i skravering ........................................................................................... 231 Træk og slip skravering ............................................................................................ 232 Undlad OSNAP ved skravering................................................................................ 233 Trimning af skravering ............................................................................................. 234 Eksempel: ............................................................................................................. 234 Skravering af ikke lukkede emner ............................................................................ 235 Kontrol af skraveringens udgangspunkt ................................................................... 237 Definering af skraveringsafgrænsning...................................................................... 239 Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter ................................................................ 241 Side 8

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning Arealet af skraveringer ............................................................................................. 242 Definering af skraveringsområdet ............................................................................ 243 Øvelse 1: BHATCH: ............................................................................................ 244 Øvelse 2: BHATCH ............................................................................................. 245 Øvelse 3: BHATCH ............................................................................................. 246 Øvelse 4: HATCH ................................................................................................ 247 Gradient .................................................................................................................... 249 REGION - Sammenhængende område ........................................................................ 251 Øvelse 3: ............................................................................................................... 255 Region/Massprop - Masseegenskaber .......................................................................... 256 Tyngdepunkt ............................................................................................................. 258 MEASUREGEOM ....................................................................................................... 259 Øvelse 1 ................................................................................................................ 260 MEASUREGEOM ....................................................................................................... 261 MEASUREGEOM ....................................................................................................... 262 MEASUREGEOM ....................................................................................................... 263 Øvelse 1: ............................................................................................................... 264 Add: ...................................................................................................................... 265 Øvelse 2: ............................................................................................................... 266 Subtract: ................................................................................................................ 266 Øvelse 3: ............................................................................................................... 267 MEASUREGEOM ....................................................................................................... 269 TABLESTYLE - Tabelopsætning ................................................................................ 270 TABLE - Tabel ............................................................................................................. 273 Ændring af tabellen .............................................................................................. 275 Opdeling af en tabel .................................................................................................. 276 En tabel fra excel ...................................................................................................... 277 AutoCAD Design Center™ .......................................................................................... 281 Opsætning ................................................................................................................. 282 Folders ...................................................................................................................... 284 Open Drawing .......................................................................................................... 284 History ...................................................................................................................... 284 Autodesk Seek .......................................................................................................... 285 Øvelse 1: ............................................................................................................... 286 Øvelse 2: .............................................................................................................. 286 Øvelse 2: ............................................................................................................... 286 Øvelse 3: .............................................................................................................. 286 Explore ......................................................................................................................... 287 Upload .......................................................................................................................... 288 Manage Uploads ....................................................................................................... 289 Upload Multiple Files ............................................................................................... 290 Content ......................................................................................................................... 291 Online Drawings ....................................................................................................... 293 Timeline .................................................................................................................... 294 Share ............................................................................................................................. 295 Get Link .................................................................................................................... 296 Messages ................................................................................................................... 297 Tool Palettes - Værktøjs palette ................................................................................... 298 Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold ................................... 300 Brugen af Tool Palettes ........................................................................................ 301 Kommandoer i tool palettes.................................................................................. 301 Redigering af Tool Palettes .................................................................................. 302 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 9

AutoCAD 2012 Indledning ZOOM - Zoom ............................................................................................................. 304 Underkomandoerne .................................................................................................. 306 Øvelse 1: ............................................................................................................... 307 Øvelse 2: ............................................................................................................... 307 Øvelse 3: ............................................................................................................... 307 Øvelse 4: ............................................................................................................... 307 Øvelse 5: ............................................................................................................... 308 Øvelse 6: .............................................................................................................. 308 Øvelse 7: ............................................................................................................... 308 Øvelse 8: .............................................................................................................. 308 Øvelse 9: .............................................................................................................. 308 PAN - Panorere............................................................................................................. 309 REDRAW - Gentegning ............................................................................................... 310 REGEN - Regenerering ................................................................................................ 311 Objektudvælgelse ......................................................................................................... 312 Tips og tricks om objektudvælgelse: ........................................................................ 314 Øvelser med objektudvælgelse: ............................................................................ 314 Øvelse 1: Objektudvælgelse: All - Remove - Add ............................................... 314 Window - Crossing: .............................................................................................. 315 WINDOW: ........................................................................................................... 315 CROSSING: ......................................................................................................... 316 Øvelse 2: Objektudvælgelse: ................................................................................ 316 Øvelse 3: Objektudvælgelse: ................................................................................ 316 Last - Previous ...................................................................................................... 316 Øvelse 4: Objektudvælgelse: ................................................................................ 317 Øvelse 5: Objektudvælgelse: ................................................................................ 318 Fence: ................................................................................................................... 318 GRIPS - Gribepunkter .................................................................................................. 319 Brug af SHIFT sammen med GRIPS ................................................................... 320 Ændring af en linje med GRIPS ............................................................................... 321 ERASE - Slet ................................................................................................................ 322 MOVE - Flytte .............................................................................................................. 323 Kommandosekvens: ........................................................................................... 323 Øvelse 1: Move..................................................................................................... 323 COPY - Kopiering ........................................................................................................ 324 Kommandosekvens: ............................................................................................. 324 Øvelse 1: Copy ..................................................................................................... 325 Multiple ................................................................................................................ 325 Øvelse 2: Copy Multiple ...................................................................................... 325 CUTCLIP - Klip til udklipsholder ................................................................................ 326 Kommandosekvens: ........................................................................................... 326 Øvelse 1: ............................................................................................................... 327 COPYCLIP - Kopier til udklipsholder ......................................................................... 328 Kommandosekvens: ........................................................................................... 328 Øvelse 1: ............................................................................................................... 329 COPYBASE - Basispunkt ved kopiering ..................................................................... 330 COPYLINK - Lænket kopiering .................................................................................. 331 Øvelse 1: ............................................................................................................... 331 PASTECLIP - Indsæt fra udklipsholder ....................................................................... 332 PASTEBLOCK - Indsæt som blok............................................................................... 333 PASTEASHYPERLINK - Indsætte hyperlink ............................................................. 334 PASTEORIG - Indsætte på oprindelige koordinater .................................................... 335 Side 10

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning PASTESPEC - Indsætte specielt .................................................................................. 336 MIRROR - Spejling ...................................................................................................... 337 Kommandosekvens: ........................................................................................... 337 Øvelse 1: Mirror ................................................................................................... 338 Kommandosekvens: ............................................................................................. 338 Øvelse 2: Mirror ................................................................................................... 339 ROTATE - Rotere ........................................................................................................ 340 Kommandosekvens: ........................................................................................... 340 Eksempel: ............................................................................................................. 340 Reference .............................................................................................................. 342 Eksempel: ............................................................................................................. 342 ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering......................................................... 345 Anvendelsen af Ctrl .................................................................................................. 349 ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering ............................................................ 350 ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering ............................................................ 352 SCALE - Skalering ....................................................................................................... 354 Kommandosekvens: ............................................................................................. 354 Reference .............................................................................................................. 355 Øvelse 1: Scale ..................................................................................................... 355 Øvelse 2: Scale ..................................................................................................... 355 Øvelse 3: Scale ..................................................................................................... 356 BREAK - Bryde ........................................................................................................... 357 Kommandosekvens: ........................................................................................... 357 Break at point - Bryde i 1 punkt ................................................................................... 358 BREAK @ ............................................................................................................ 358 Øvelse 1: Break .................................................................................................... 358 Øvelse 3: Break .................................................................................................... 359 Øvelse 4: Break at point ....................................................................................... 359 JOIN - Sammensætning af ens objekter ....................................................................... 360 TRIM - Beskæring ........................................................................................................ 362 Kommandosekvens: ........................................................................................... 362 Øvelse 1: Trim ...................................................................................................... 363 Øvelse 3: Trim og Extend..................................................................................... 364 Kommandosekvens: ........................................................................................... 365 Øvelse 1: Extend: ................................................................................................. 366 Øvelse 2: Extend: ................................................................................................. 366 Øvelse 3: Extend: ................................................................................................. 366 LENGTHEN - Ændring af længde ............................................................................... 368 Kommandosekvens: ........................................................................................... 368 Underkommandoernes muligheder er: ................................................................. 368 Øvelse 1: ............................................................................................................... 369 Øvelse 2: ............................................................................................................... 369 STRETCH - Stræk ........................................................................................................ 370 Kommandosekvens: ........................................................................................... 370 Øvelse 1: Stretch................................................................................................... 370 Øvelse 2: Stretch................................................................................................... 371 FILLET - Afrunding ..................................................................................................... 372 Afrunding af parallelle linjer: ............................................................................... 372 Fillet 0 ................................................................................................................... 373 Øvelse 1: Fillet: .................................................................................................... 373 Øvelse 2: Fillet ..................................................................................................... 373 Øvelse 3: Fillet ..................................................................................................... 374 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 11

AutoCAD 2012 Indledning Øvelse 4: Fillet ..................................................................................................... 374 Øvelse 5: Fillet..................................................................................................... 375 Øvelse 6: Fillet ..................................................................................................... 375 CHAMFER - Affase ..................................................................................................... 376 Kommandosekvens: ........................................................................................... 376 Underkommandoer: .............................................................................................. 377 Øvelse 1: Chamfer ................................................................................................ 377 Øvelse 2: Chamfer ................................................................................................ 378 Øvelse 3: Chamfer: ............................................................................................... 378 Øvelse 4: Chamfer: ............................................................................................... 379 Alternativ 1: CHAMFER Polyline ....................................................................... 379 Øvelse 5: CHAMFER Polyline: ........................................................................... 379 Alternativ 2: CHAMFER Distance ...................................................................... 380 Alternativ 3: CHAMFER Angle ........................................................................... 380 Alternativ 4: CHAMFER Trim ............................................................................ 380 Øvelse 5: CHAMFER No trim ............................................................................. 380 OFFSET - Parallelforskydning ..................................................................................... 381 Kommandosekvens: ........................................................................................... 381 Erase source .......................................................................................................... 381 Layer source ......................................................................................................... 381 OFFSETGAPTYPE .............................................................................................. 382 Eksempel: ............................................................................................................. 382 Øvelse 1: Offset: ................................................................................................... 382 Øvelse 2: Offset: ................................................................................................... 383 Øvelse 3: Offset: ................................................................................................... 383 Alternativ: ............................................................................................................. 384 Øvelse 4: Offset Through:.................................................................................. 384 PEDIT - Redigering af polylinjer ................................................................................. 385 Kommandosekvens: ........................................................................................... 385 De enkelte underkommandoer er beskrevet herunder: .................................. 386 Øvelse 1: PEDIT: ................................................................................................. 387 Øvelse 2: PEDIT - ændre linjer til polylinjer ....................................................... 388 Udvidet redigering af polylinjer ............................................................................... 389 EXPLODE - Eksplodere............................................................................................... 390 Kommandosekvens: ........................................................................................... 390 Øvelse 1: Explode: ............................................................................................... 390 Øvelse 2: Explode................................................................................................. 390 REVERSE - Flippe ....................................................................................................... 391 DIVIDE - Opdel ........................................................................................................... 392 Kommandosekvens: ........................................................................................... 392 Øvelse 1: Divide: .................................................................................................. 393 Kommandosekvens: ............................................................................................. 393 Øvelse 2: Divide Blok: ......................................................................................... 394 MEASURE - Opmål ..................................................................................................... 395 Kommandosekvens: ........................................................................................... 395 Øvelse 1: Measure ................................................................................................ 396 Alternativ .............................................................................................................. 396 Øvelse 2: Measure Blok...................................................................................... 396 Øvelse 3 ................................................................................................................ 397 Øvelse 4 ................................................................................................................ 397 Properties vinduet ......................................................................................................... 398 Øvelse 1: ............................................................................................................... 401 Side 12

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning Åbning af Properties med dobbeltklik ...................................................................... 402 Quick udvælgelse ..................................................................................................... 403 Select Similar............................................................................................................ 404 Øvelse 3: ............................................................................................................... 405 MATCHPROP - Overfør egenskaber ........................................................................... 406 Kommandosekvens: ........................................................................................... 406 Øvelse 1: .............................................................................................................. 406 DDEDIT - Rette tekst ................................................................................................... 407 Kommandosekvens: ............................................................................................. 407 SCALETEXT - Ændre teksthøjde ................................................................................ 408 Kommandosekvens: ............................................................................................. 408 JUSTIFYTEXT - Ændre indsættelsespunkt for tekst ................................................... 409 Kommandosekvens: ........................................................................................... 409 SPACETRANS - Overførsel af tekststørrelse .............................................................. 410 UNDO - Fortryd ........................................................................................................... 411 UNDO - ophæv ..................................................................................................... 411 Kommandosekvens: ............................................................................................. 411 Undo Mark............................................................................................................ 412 UNDO Back ......................................................................................................... 412 Godt råd! ............................................................................................................... 412 U - ophæv (1 gang) ............................................................................................... 412 Ophævelse af mange kommandoer på en gang .................................................... 413 REDO - Genskab .......................................................................................................... 414 Kommandosekvens: ........................................................................................... 414 HATCHEDIT - Redigér skravering ............................................................................. 415 PURGE - Rens .............................................................................................................. 417 WBLOCK - Filblok ...................................................................................................... 420 Source .................................................................................................................. 421 Base point ............................................................................................................. 421 Objects .................................................................................................................. 422 Convert to block ................................................................................................... 422 Delete from drawing ............................................................................................. 422 Destination ............................................................................................................ 423 Øvelse 1: Wblock ................................................................................................. 423 BLOCK - Fremstil blok ................................................................................................ 424 Name .................................................................................................................... 425 Basepoint ............................................................................................................. 425 Objects ................................................................................................................. 425 Retain .................................................................................................................... 426 Convert to block ................................................................................................... 426 Delete from drawing ............................................................................................. 426 Preview icon ......................................................................................................... 426 Annotative ............................................................................................................ 427 Insert Units ........................................................................................................... 427 Øvelse 1 ................................................................................................................ 427 Dynamiske Blokke ....................................................................................................... 428 Tilpasning til eksisterende geometri ......................................................................... 429 Flippe en blok ........................................................................................................... 432 Forskellige afbildninger............................................................................................ 436 Forskellige størrelser ................................................................................................ 437 GROUP - Grupper ........................................................................................................ 438 XATTACH - Eksterne referencer................................................................................. 439 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 13

AutoCAD 2012 Indledning Øvelse 1: XREF .................................................................................................... 441 INSERT - Indsætte blok ............................................................................................... 442 Insertion point Scale Rotation............................................................................ 443 Explode ................................................................................................................. 443 Øvelserne: ............................................................................................................. 444 Øvelse 1: Insert: .................................................................................................. 444 Øvelse 2: Insert: .................................................................................................. 444 MINSERT - multiindsætning ................................................................................... 444 INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt......................................................................... 445 Øvelse 1: ............................................................................................................... 446 Parametric ..................................................................................................................... 448 Geometric Constrains ............................................................................................... 448 Geometriske sammenhænge ......................................................................................... 449 Auto Constrain.............................................................................................................. 452 Coincident..................................................................................................................... 453 Colinear ........................................................................................................................ 455 Concentric..................................................................................................................... 456 Fix ................................................................................................................................. 457 Parallel .......................................................................................................................... 458 Perpendicular ................................................................................................................ 459 Horizontal ..................................................................................................................... 460 Vertical ......................................................................................................................... 461 Tangent ......................................................................................................................... 462 Smooth .......................................................................................................................... 463 Symmetric..................................................................................................................... 464 Equal ............................................................................................................................. 465 Show ............................................................................................................................. 466 Showall ......................................................................................................................... 466 Hideall .......................................................................................................................... 466 Infer Constraints ........................................................................................................... 467 Dimensional Constrains............................................................................................ 468 Udtryk ....................................................................................................................... 473 Målsætning ................................................................................................................... 474 DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet ........................................................ 476 DIMSTYLE - Målsætningsvariable ............................................................................. 478 Dimension Style ....................................................................................................... 479 Ny dimstyle .............................................................................................................. 479 Lines ......................................................................................................................... 481 Eksempel: ............................................................................................................. 482 Eksempel: ............................................................................................................. 482 Extension Lines ........................................................................................................ 482 Eksempel: ............................................................................................................. 483 Fast længde på måludførende linjer ......................................................................... 484 Forskellig linjetype på måludførende linjer ............................................................. 485 Symbols and Arrows ................................................................................................ 486 Center Marks ............................................................................................................ 487 Målsætning af buelængde ......................................................................................... 487 Målsætning af buer med store radier ........................................................................ 488 Text ........................................................................................................................... 489 Text Appearance ................................................................................................... 489 Text style .............................................................................................................. 489 Text color ............................................................................................................. 490 Side 14

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning Text height ........................................................................................................... 490 Fraction height scale........................................................................................... 490 Draw frame around text..................................................................................... 490 Fill color ............................................................................................................... 490 Text Placement ..................................................................................................... 491 Vertical ................................................................................................................. 491 Horizontal ............................................................................................................. 491 Offset from dim line ........................................................................................... 492 Text Alignment ..................................................................................................... 492 Horizontal ............................................................................................................ 492 Aligned With Dimension Line ........................................................................... 492 ISO Standard ...................................................................................................... 492 FIT ............................................................................................................................ 493 Fit Options ............................................................................................................ 493 Either the Text or the Arrows, Whichever Fits Best ............................................ 493 Both text and arrows ............................................................................................. 493 Suppress arrows if they don't fit inside the extension lines .................................. 493 Arrows .................................................................................................................. 493 Text ...................................................................................................................... 494 Both Text and Arrows ........................................................................................ 494 Always Keep Text Between Ext Lines .............................................................. 494 Text Placement ..................................................................................................... 495 Beside the Dimension Line................................................................................... 495 Over the Dimension Line, with a Leader ............................................................. 495 Over the Dimension, Without a Leader ................................................................ 495 Scale for Dimension Features ............................................................................... 495 Use Overall Scale Of ............................................................................................ 495 Scale Dimension to Layout (Paper Space) ........................................................... 496 Fine Tuning .......................................................................................................... 496 Place Text Manually When Dimensioning ....................................................... 496 Always Draw Dim Line Between Ext Lines ..................................................... 496 Primary Units ................................................................................................................ 496 Linear dimension .................................................................................................. 496 Unit format: .......................................................................................................... 497 Precision: ............................................................................................................. 497 Fraction format: ................................................................................................. 497 Decimal separator: ............................................................................................. 497 Round off .............................................................................................................. 497 Prefix: .................................................................................................................. 497 Suffix:................................................................................................................... 497 Measurement Scale ............................................................................................. 497 Zero suppression ................................................................................................... 498 Angular Dimensions ........................................................................................... 498 Alternate Units .......................................................................................................... 498 Tolerance .................................................................................................................. 499 Symmetrical ........................................................................................................ 499 Deviation .............................................................................................................. 499 Limits .................................................................................................................... 500 Basic ..................................................................................................................... 500 DIMLINEAR ................................................................................................................ 501 Underkommandoerne: .......................................................................................... 502 Øvelse 1: DIMLINEAR: .................................................................................... 504 AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 15

AutoCAD 2012 Indledning Quick dimension ........................................................................................................... 505 Kommandosekvens: ........................................................................................... 505 Øvelse 1: ............................................................................................................... 506 DIMALIGNED............................................................................................................. 507 Kommandosekvens: ............................................................................................. 507 Vend målsætningspile .............................................................................................. 508 DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning ................................................................... 509 Øvelse 1: ............................................................................................................... 510 Kommandosekvens: ........................................................................................... 510 DIMRADIUS - Radiusmålsætning............................................................................... 511 Kommandosekvens: ............................................................................................. 511 DIMDIAMETER - Diametermålsætning ..................................................................... 512 Kommandosekvens: ............................................................................................. 512 DIMARC - Buemålsætning .......................................................................................... 513 DIMJOGGED - Målsætning af store buer og cirkler ................................................... 514 DIMANGULAR - Målsætning af vinkler .................................................................... 516 Kommandosekvensen hvis der udpeges en linje er: ............................................. 516 Kommandosekvensen hvis der udpeges en bue er: .............................................. 517 Kommandosekvensen hvis der udpeges en cirkel er: ...................................... 517 Kommandosekvensen hvis der tastes ENTER: .................................................... 518 Øvelse 1: DIMANGULAR: ................................................................................ 518 Øvelse 2: DIMANGULAR: ................................................................................ 518 DIMBASELINE - Parallelmålsætning ......................................................................... 519 Kommandosekvens: ............................................................................................. 519 Øvelse 1: DIMBASELINE ................................................................................. 520 DIMCONTINUE - Kædemålsætning ........................................................................... 521 Øvelse 1: DIMCONTINUE ................................................................................ 521 DIMSPACE - Målsætningsafstand............................................................................... 522 DIMBREAK - Målsætningsbrud .................................................................................. 524 DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning ................................................................... 525 TOLERANCE - Geometriske tolerancer ...................................................................... 527 Øvelse 1: ............................................................................................................... 529 Øvelse 2: .............................................................................................................. 529 DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer ............................................................... 530 DIMEDIT - Rette placering af tekst ............................................................................. 532 Kommandosekvens: ............................................................................................. 532 DIMTEDIT - Ændre hældning af målsætningstekst .................................................... 534 Kommandosekvens: ............................................................................................. 535 DIMOVERRIDE - Overskriv ....................................................................................... 536 Kommandosekvens: ............................................................................................. 536 DIMSTYLE Apply - Opdatering.................................................................................. 537 Annotativ målsætning ................................................................................................... 538 Multileaderstyle - Opsætning af Mleader ..................................................................... 539 Multileader - Ledelinjer ................................................................................................ 545 AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader...................................................................... 547 AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader .............................................................. 548 MLEADERALIGN - Tilpasse leader ........................................................................... 549 MLEADERCOLLECT - Samle leader ......................................................................... 550 Model og layout ............................................................................................................ 552 Oprette view ............................................................................................................. 557 Annotative funktioner ................................................................................................... 559 Objectscale.................................................................................................................... 560 Side 16

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indledning Brugertilpasning af skaleringslisten ............................................................................. 563 Målsætning ............................................................................................................... 564 PLOT - Udskrivning ..................................................................................................... 565 Øvelser i udplotning ................................................................................................. 567 Øvelse 1 ................................................................................................................ 567 Øvelse 2: ............................................................................................................... 569 Øvelse 3: .............................................................................................................. 569 Shaded viewport options .............................................................................................. 570 Forslag til en template .................................................................................................. 572 Bygningstegning .................................................................................................. 572 Andre forhold vedrørende templatetegning:......................................................... 573 Skala for linjetyper: ........................................................................................... 573 Dimensioneringsvariable: .................................................................................. 573 Forskellige templatetegninger: .......................................................................... 573 Byggetemplate .............................................................................................................. 573 Genvejskommandoer .................................................................................................... 574

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 17

AutoCAD 2012 Indledning

Læs dette først For at få det største udbytte af bogen er det vigtigt at være opmærksom på nogle forudsætninger og forhold. 1)

AutoCAD 2012 er installeret korrekt b- se installationsvejledning. Det forudsættes, at der er installeret i de biblioteker, der foreslås af installationsprogrammet.

2)

Du er rimelig fortrolig med brugen af Windows. Der er ikke i bogen nogen vejledning i brugen af Windows. Der er heller ikke gjort opmærksom på genvejstaster i Windows. Det anses for at være kendt.

3)

Da AutoCAD 2012 overholder Microsoft Windows standarden, vil alle menuer svare til de menuer, der findes i Windows.

4)

Hvis man arbejder med den danske version af Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista - Windows 7 vil det betyde, at der i visse dialogbokse kan forekomme en sammenblanding af amerikansk og dansk på nogle af knapperne. Bogen er skrevet ud fra en 32 bit version installeret på Windows Vista og en 64 bit version installeret på en Windows 7.

5)

Nogle steder, hvor der vises kommandoer, vil denne starte med en understregning (_LINE). Det er helt afhængigt af, hvordan kommandoen vælges, om denne understregning kommer frem på skærmen eller ej. Det har ingen betydning for kommandoen, og man kan se bort fra det. Stregen bruges ved oversættelser af AutoCAD til andre sprog.

Side 18

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Installation

Installation Når disken starter vil der efter kort tid fremkomme denne dialogboks. Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du åbne DVD’en og dobbeltklikke på dette ikon.

Dette ikon vil installere AutoCAD 2012 på den aktuelle computer.

Med dette ikon kan man lave en installation på en server. Denne installation kan så kopieres ned på forskellige arbejdsstationer i virksomheden. Den kan man bruge, hvis man har flere licenser og ønsker den samme installation på alle maskinerne.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 19

AutoCAD 2012 Installation

Med dette ikon kan man installere nogle værktøjer på det lokale netværk - det må ikke forveksles med en netværkslicens. Klik på Install Installationsprocessen starter. Det er meget vigtigt at man lukker ALLE programmer under installationen. Det gælder særlig antivirus. Tag dit netstik ud før du starter installationen - så er du sikker på ikke at få virus under processen. Her skal du acceptere licensbetingelserne. Det kan være en god ide at gennemlæse betingelserne - mange bliver således overraskede over at man faktisk ikke ejer softwaren. Man kan derfor ikke videresælge en licens!

Klik Next

Side 20

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Installation I næste skærmbillede skal du vælgeinstallationsformen og du skal indtaste dit serienummer og produkt key. Hvis du ikke gør det, så bliver programmet installeret som en prøveversion, der holder i 30 dage.

Klik Next

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 21

AutoCAD 2012 Installation Her skal du vælge, hvilke elementer, som du ønsker at installere - lav opsætning som vist:

Desuden skal du vælge, hvor på din harddisk du ønsker programmet installeret.

Klik Install

Side 22

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Installation Nu går installationen i gang - det tager lidt tid.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 23

AutoCAD 2012 Installation

Nu er installationen færdig. Afslut med at klikke på Finish. Der vil nu være skabt et ikon på dit skrivebord.

Side 24

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Installation

Aktivering Første gang du starter programmet, bliver du spurgt om du vil anvende programmet eller aktivere det. Du kan frit bruge programmet i 30 dage. Hvis du har en tidligere version liggende på maskinen får du først lejlighed til at overføre dine brugertilpasninger fra denne version til den nye.

Vælg OK eller slet de uønskede markeringer.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 25

AutoCAD 2012 Installation

Klik Activate

Sæt mærke i feltet omkring Autodesk Privacy Policy Klik Continue

Side 26

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Installation Via internettet kobles der nu op til en Autodesk server og hvis alt er OK, så tildeles du automatisk en licens til din AutoCAD.

Derefter fremkommer der et nyt skærmbillede, der ud over det indtastede serienummer også indeholder en unik kode for din computer (Request koden).

Klik Next Nu burde alt gå normalt og programmet blive aktiveret. Hvis noget går galt, skal du henvende dig til din forhandler.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 27

AutoCAD 2012 Opstart

Start af AutoCAD 2012 AutoCAD 2012 kan aktiveres på flere forskellige måder, men her tages der udgangspunkt i, at programmet er standardinstalleret, og at der er dannet et ikon på Windows skrivebordet.

Exchange vinduet giver dig mulighed for blandt andet at se de nye faciliteter i programmet.

Hvis du ikke ønsker at se denne dialogboks hver gang du starter AutoCAD fjerner du mærket i nederste venstre hjørne:

Luk boksen med Close I boksen kan du se hvilke nyheder, der er i version 2012 og du kan hente Apps, så du kan se tegninger på din smartphone.

Side 28

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Opstart Du står nu inde i selve programmet og er klar til at begynde arbejdet. Opsætningen er hentet i en skabelonfil, der hedder ACADISO.DWT. Hvis du senere får lyst til at se velkomstbilledet igen eller du ønsker at se de nye faciliteter, kan du altid genkalde dette ved at aktivere de viste menupunkter i denne pull down menu.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 29

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Brugerfladen Brugerfladen giver mulighed for en let adgang til de mest anvendte faciliteter og dette gør arbejdsområdet større. Standardbrugerfladen omfatter Menu Browser, Hurtigmenu, InfoCenter, Båndet (ribbon), Statusbaren, Tool Palette og Navigationsmenu/Wheel. Baggrundsfarven i modellen er blevet ændret fra sort til off-white, hvilket gør det lettere at tegne med mørke farver, som derefter vil fremstå på same måde i papirmiljø. Mange af de forbedrede muligheder på brugerfladen bliver endnu bedre ved anvendelse af 2 skærme.

Side 30

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Menu Browser Menu Browser gør det muligt at få hurtig tilgang til en række faciliteter som kommandoer og dokumenter - alt dette fra en enkelt knap i øverste venstre hjørne af skærmen.

Menuelementer Menu Browseren indeholder en lodret liste af menuelementer. Ved valg af et menupunkt fra Menu Browseren, udvides menuen, så du kan vælge en kommando.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 31

AutoCAD 2012 Brugerfladen New

Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon).

Open

Med Open åbnes en eksisterende AutoCAD tegning eller der importeres en DGN tegning - fra Microstation.

Save

Save gemmer tegningen i det navn, som tegningen tidligere har fået.

Side 32

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Save As

Save As giver mulighed for at gemme i et andet filnavn eller gemme i andre filformater. Nærmere beskrivelse findes senere i bogen.

Export

Export gør det muligt at gemme i filformater, der er brugbare i forskellige sammenhænge.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 33

AutoCAD 2012 Brugerfladen Publish

Herfra kan sende 3D tegninger til et 3D printfirma eller arkivere sideopsætninger. eTransmit gør det muligt at sende en hel pakke med tegningsfiler og alt tilhørende. Desuden kan sendes en mail med en fil.

Print

Som det fremgår af skærmbilledet, er der mange muligheder for print i AutoCAD 2012 - de enkelte muligheder gennemgås senere.

Side 34

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Drawing Utilities

I Drawing Utilities er der mulighed for at administrere forskellige oplysninger og enheder i tegningen. Desuden anvendes feltet til at rense tegningen for unødvendige oplysninger og hente tegninger efter PC nedbrud.

Close

Med Close lukker man den aktive eller alle tegninger.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 35

AutoCAD 2012 Brugerfladen Søgelinje En søgelinje i toppen af Menu Browseren gør det muligt at søge i menufilen efter forekomster af det indtastede. Læg mærke til at hjælpefilen nu er en del af Exchange.

Side 36

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen New

Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Når funktionen vælges fremkommer der en dialogboks hvorfra man kan vælge den ønskede template. En template er en skabelonfil, hvori man opsætter de standardting, som man gerne vil have skal være faste ved hver ny tegning. Typiske opsætninger, der er faste i en template er: Lag Tekstopsætning Målsætningsopsætning Udskrifter - layout Den typiske dialogboks, der fremkommer, er:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 37

AutoCAD 2012 Brugerfladen I henhold til standardopsætningen vælges mappen Template, der ligger i denne lange sti - afhængig installation:

Stien kan selvfølgelig vælges frit - se senere. Som det fremgår at dialogboksen, så findes der en lang række templates. Den vigtigste og den som de fleste vil tage udgangspunkt i er: acadiso.dwt Den vil være uden opsætninger af nogen art og derfor "ren". Skærmen vil være defineret ca. som et stykke A3. Hvis du selv laver din template (og det gør du selvfølgelig), så kan du placere den i samme mappe, men du kan også placere den i din egen mappe, så den ikke forsvinder, når du opdaterer AutoCAD eller laver en ominstallation. Du skal så ændre AutoCAD søgestien - det gør du således:

Side 38

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen I options vælges fanebladet Files og Template Settings

Vælg Drawing Template File Location og klik på stien

Vælg derefter Browse og vælg den mappe, hvori du har gemt din template. Næste gang du vælger New, vil AutoCAD søge templaten i din egen mappe. Qnew Hvis du vælger at starte en ny tegning fra dette ikon vælges en kommando, der hedder Qnew. Den er næsten magen til New, men Qnew vælger en bestemt template i stedet for at vælge en mappe. Som standard vælger Qnew at søge i samme mappe som New, men Qnew kan sættes op til at vælge en bestemt fil. Det opsættes på samme måde som ved New

Herfra browses til den ønskede fil. Når du fremover vælger ikonet Qnew vil AutoCAD starte en ny tegning på baggrund af den valgte template.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 39

AutoCAD 2012 Brugerfladen Open

Med Open åbnes en eksisterende AutoCAD tegning eller der importeres en DGN tegning - fra Microstation. Desuden kan åbnes en fil til Sheet Set Manager, så der hurtig kan udskrives. Med Open Drawing, vil AutoCAD søge i den sidst anvendte mappe.

Hvis du ønsker at din standardtegningsmappe skal være let at browse til, kan du lægge den ind i den lodrette linje i venstre side - se næste side.

Side 40

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Højreklik i feltet:

Klik på Add Current Folder - derefter vil man for fremtiden let komme til den ønskede mappe.

Slet eventuelt øvrige unødvendige ikoner - for eksempel Buzz...

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 41

AutoCAD 2012 Brugerfladen Save

Save gemmer tegningen i det navn, som tegningen tidligere har fået. Når du starter en ny tegning, vil den altid få et "dummy" navn, der vil se ud som dette format:

Når du vælger Save, vil AutoCAD vælge sidst anvendte mappe og foreslå filnavnet. Vælg nu selv mappe og filnavn:

Når du selv har navngivet filen, vil AutoCAD næste gang du anvender funktionen gemme oveni samme navn. Samtidig gemmes en kopi med samme navn, men med efternavnet BAK.

Side 42

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Save As

Save As giver mulighed for at gemme i et andet filnavn eller gemme i andre filformater. Save As åbner sidst anvendte mappe og foreslår det filnavn, som er det aktuelle. Du kan nu vælge et andet filnavn, en anden filtype eller en anden version af AutoCAD:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 43

AutoCAD 2012 Brugerfladen Det er Save As du skal anvende, når du opretter templates eller skal gemme tegninger i ældre formater. Hvis du får brug for at du altid skal gemme i et bestemt ældre filformat kan du sætte dette op i Options:

AutoCAD vil nu fremover gemme i det valgte format.

Side 44

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Export

Export gør det muligt at gemme i filformater, der er brugbare i forskellige sammenhænge. DWF eller DWFx DWF eller DWFx er et filformat til enkel og hurtig distribution af tegninger til samarbejdspartnere eller andre, der ikke skal have selve tegningen. For at se og udskrive tegningen kan man anvende Autodesk Design Review, der ligger på DVDen sammen med programmet. Programmet er gratis og kan også downloades fra www.autodesk.dk. Det mest enkle er dog at åbne tegningen direkte i Internet Explorer virker bedst i version 8. Valg af menupunktet åbner dette vindue:

Der er en række forskellige muligheder for udskrift, men det er forholdsvis enkelt og vil ikke nærmere blive gennemgået.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 45

AutoCAD 2012 Brugerfladen DWFx Forskellen mellem de 2 DWF formater, er at DWFx ikke kræver installation af Autodesk Design Review, hvis filen åbnes på en computer med Windows Vista eller Windows 7. Filformatet er at sammenligne med filformatet i Officeprogrammerne, der også i udgave 2007 forsynes med et x efter filtypenavnet - for eksempel DOCx. Her ses en del af en tegning åbnet i Windows Explorer:

Jeg havde problemer med at åbne explorer ved at klikke på filnavnet, men ved at åbne DWFx filen direkte i explorer var der ingen problemer. DWFx formatet kan således bruges til at fremsende filer til andre. Filerne er ganske små og derfor velegnede til at sende via mail. Det viste udsnit fylder kun 32 Kb. Menneskene er fra AutoBYG 2011

Side 46

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen 3D DWF Med 3D DWF dannes et 3D udskrift af din 3D tegning. PDF Export til PDF er helt identisk med export til DWFx og her vises blot dialogboks og udskrift. En PDF fil åbnes i Acrobat Reader, der frit kan downloades.

Menneskene er fra AutoBYG 2012

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 47

AutoCAD 2012 Brugerfladen DGN Export til DGN vil sige at man gemmer i filformatet til Microstation. Dialogboksen ser således ud:

Other Formats Denne mulighed gør det muligt at gemme i alternative formater - deriblandt BMP formatet, der er et almindeligt billedformat. Dialogboksen ser således ud:

Side 48

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Print

Som det fremgår af skærmbilledet, er der mange muligheder for print i AutoCAD 2012. Plot Plot er her det samme som at vælge udskrivning fra tegningen - udskrivning er gennemgået særskilt sidst i bogen, så her vises kun den almindelige dialogboks.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 49

AutoCAD 2012 Brugerfladen Batch Plot Batch Plot er en fremragende facilitet, der gør det muligt at sætte en lang række tegninger til plotning på en gang. Man kan derefter blot lade processen køre og lave andre ting imens. Dialogboksen ser således ud:

Sheet List. Her kan du hente en eksisterende liste over tegninger, der skal plottes. De kan være gemt fra en tidligere plotning. Du kan også gemme den eksisterende liste listerne gemmes i.

Hvis du svarer ja, til spørgsmålet fremkommer dialogboksen på næste side:

Side 50

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Filformatet er DSD. Andre medarbejdere i firmaet kan således let hente en eksisterende udskrift, der for eksempel skal sendes til en bestemt faggruppe.

Publish to: Her vælges hvilken plotter, der skal udskrives på. Standard er den plotter, som er defineret i Page Setup. Desuden kan her vinges af om man programmet automatisk skal hente alle åbne tegninger. Når du klikker på Publish, vil der fremkomme et lille plotterikon i nederste højre hjørne o denne dialogboks vil vises på skærmen.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 51

AutoCAD 2012 Brugerfladen Plot Preview Viser blot et plot af enten modellen eller det layout, som man står i. View Plot and Publish Details Viser detaljer af sidste plotning - den kunne man også få frem ved at højreklikke på plotterikonet i nederste højre hjørne.

Page Setup Sideopsætning definerer opsætning af papir til plot af enten modellen eller layout. Denne funktion kan vælges flere steder og den er nøje gennemgået under afsnittet Model og Layout.

Side 52

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Manage Plotters Dette menupunkt fremkalder en dialogboks, hvori man kan administrere de plottere, der er specielt knyttet til AutoCAD. De har alle efternavne (filtypen) PC3, der står for PlotterConfiguration - version 3. Det er almindelige filer, der kan slettes og flyttes. I billedet nedenunder, ses også den sti, som filerne ligger i efter en standardinstallation. Disse filer kan med fordel placeret centralt i firmaet (på en filserver), så alle i firmaet har de samme plotteropsætninger og dermed også de papirformater, der er de gængse i firmaet.

Hvis man ønsker at placerer dem centralt, skal man også rette søgestien for disse filer:

PC3 filerne må ikke forveksles med driverne til plotterne. Det er min opfattelse at driverne altid bør placeres decentral - altså på den enkelte computer. Dette dog kun såfremt man ønsker at den enkelte bruger skal have mulighed for selvstændigt at oprette papirstørrelser og lignende. Hvis man placerer drivere på en server, fratager man brugerne disse muligheder.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 53

AutoCAD 2012 Brugerfladen Publish

Send to 3D Print Service vil sige at man sender tegningen til et firma, som kan plotte tegningen på en 3D printer. En 3D printer kan for eksempel lave prototyper af maskindele. Det har altså ikke noget med en printer i traditionel forstand at gøre, men det er en maskine der laver fysiske emner. Man kan kun printe 3D solider og overflader, der er vandfaste - altså sammenhængende. Når du har valgt kommandoen og valgt det emne, som du vil have printet, fremkommer der en dialogboks:

Her kan man sætte forskellige parametre - for eksempel skalering.

Side 54

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Derefter gemmes filen i formatet STL, der står for Lithography, der er det filformat de fleste 3D printere kan tolke.

Archive Med denne funktion kan du sende dine sideopsætninger - layouts - som ZIP filer. Det vil sige, at du kan pakke dine store tegninger i en enkelt ZIP fil og sende den til en samarbejdspartner. Funktionen forudsætter, at du har oprettet et Sheet Set

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 55

AutoCAD 2012 Brugerfladen

eTransmit Dette gør det muligt at sende alle nødvendige filer til en samarbejdspartner.

Læg her blandt andet mærke til at både plotstyle og plotterconfigurationsfilerne kommer med. Det er en meget enkel måde at sende filerne på.

Side 56

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Når alle forhold er i orden, klikkes OK og man kommer ind i denne dialogboks:

Filerne bliver nu automatisk pakket i en ZIP fil, der let kan sendes til en partner. Email Med dette menupunkt sender man den aktuelle tegning med en email til en anden bruger.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 57

AutoCAD 2012 Brugerfladen Drawing Utilities

I Drawing Utilities er der mulighed for at administrere forskellige oplysninger og enheder i tegningen. Desuden anvendes feltet til at rense tegningen for unødvendige oplysninger og hente tegninger efter PC nedbrud. Drawing Properties

Drawing Properties er en dialogboks, hvori man kan skrive forskellige oplysninger om den aktuelle tegning.

Side 58

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Units I unitsdialogboksen bestemmes enhederne for tegningen.

Autdit

Audit gennemlæser tegningsfilen for fejl og retter nogle af den. Kommandoen er en kommandolinjekommando, hvor man blot svarer Y eller N til spørgsmålet.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 59

AutoCAD 2012 Brugerfladen Purge

Med purge kan man rense tegningen for de elementer, der ikke er brugt i tegningen. Det kan være lag eller blokke, der fylder op i tegningen og derfor ønskes fjernet. Kommandoen åbner en dialogboks, hvori man kan vælge, hvilke elementer man ønsker fjernet.

Recover

Recover prøver at rette en tegning, der af en eller anden grund ikke er læsbar for AutoCAD. I de fleste tilfælde går det godt og tegningen åbnes uden problemer. Den kan derefter gemmes påny. Der er 2 underkommandoer til kommandoen

Side 60

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Den øverste åbner en dialogboks på samme måde som OPEN:

Herfra kan man vælge den fil, som er et problem. Ved det nederste valg åbnes endnu en dialogboks, hvori man skal tage stilling til om alle XREF i tegningen også skal gennemarbejdes.

Derefter åbnes dialogbokse OPEN som ovenfor. Open the Drawing Recovery Manager

Denne kommando åbner en dialogboks, hvori du kan se og udvælge de tegninger, der behøver en genoprettelse (RECOVER) efter et systemnedbrud.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 61

AutoCAD 2012 Brugerfladen Close

Med Close lukker man den aktive eller alle tegninger. Current Drawing Denne funktion lukker den aktive tegning All Drawings Denne funktion lukker alle åbne tegninger.

Side 62

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Anvendte dokumenter Mens du ser tidligere anvendte dokumenter i Menu Browseren, kan du få dem vist i forskellig orden eller du kan gruppere dem efter dato eller filtype. Ved at føre markøren hen over et dokumentnavn, vil browseren automatisk vise filinformationer og et billede af filens indhold.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 63

AutoCAD 2012 Brugerfladen Hurtigvalgs menuen Hurtigvalgs menuen er placeret øverst I AutoCAD vinduet, ved siden af Menu Browseren. Den indeholder nogle af de mest anvendte værktøjer som New, Open, Save, Plot, Undo og Redo. Man kan let tilføje og fjerne kommandoer fra toolbaren, ved at anvende nedpilen i højre side af menuen

Øverste del af denne pull downmenu er kommandoer, der kan tilføjes og fjernes fra menuen. More Commands Dette punkt kalder CUI menuen, så man kan hente alle de kommandoer, som man måtte ønske til Hurtigvejsmenuen. Show Menu Bar Dette er interessant, da det henter den fra de tidligere versioner kendte pull down menu:

Side 64

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

På denne måde kan du bruge både den nye brugerflade med Ribbon og den gamle med pull down menuer. Show Below the Ribbon

Dette placerer hurtigvalgsmenuen nedenunder ribbon:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 65

AutoCAD 2012 Brugerfladen InfoCenter InfoCentret er blevet videreudviklet i AutoCAD 2012.

Hvis du søger i hjælpesystemet efter et emne, åbnes Exchange med den internetbaserede hjælpemenu. Læg mærke til, at jeg personlig er logget ind og derfor også har adgang til on-line funktionerne.

Med X-et går du direkte til Exchange:

Side 66

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Bånd (Ribbon) Båndet er placeret i toppen af AutoCAD 2012 vinduet. Båndet gør det muligt at vælge en lang række værktøjer gennem et udvalg af faneblade og paneler. Hvert faneblad indeholder flere paneler og hvert panel indeholder en række værktøjer. Nogle af panelerne kan udvides, da de indeholder flere værktøjer end der umiddelbart vises.

Som standard er båndet låst fast i toppen af AutoCAD vinduet, men den kan ændres til en Tool Palette, der kan flyttes rundt på skærmen. Højreklik i ribbonkanten og vælg Undock

Båndet ændres nu til en Tool Palette

Den flyttes tilbage igen ved at trække i den kant, hvor der står Ribbon.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 67

AutoCAD 2012 Brugerfladen Man kan få båndet vist på forskellig måde ved at klikke i den lille pil, der er i båndet.

Minimize to Tabs

Båndet forsvinder og erstattes af menupunkter, der svarer til de visuelle menuer fra tidligere. Når man holder markøren stille på et af menupunkterne, fremkommer de visuelle kommandoer. Minimize to Panel Titles

Båndet reduceres yderligere og man fremkalder menuerne ved at klikke på de enkelte menupunkter.

Når du flytter markøren væk fra menuen lukkes den sammen. Dette sparer en del plads, men kræver nok også et godt overblik overmenuerne. Minimize tol Panel Buttons Båndet reduceres til panelnavnene, men samtidig vises et ikon for menuerne - hold markøren stille over et ikon og hele menuen kommer frem.

Side 68

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Status Bar Venstre side af statusbaren indeholder stadig koordinatoplysninger - som standard med 4 decimaler. Standardvisningen af funktionerne i Statusbaren er ikoner. Ved at højreklikke i Statusbaren kan du skifte mellem visning af ikoner og tekst.

Højreklikmenuen for nogle af knapperne i Statusbaren indeholder specielle funktioner for den pågældende knap. Det gør det hurtigere og lettere at ændre vigtige funktioner for knappen og samtidig nedsætter det behovet for at brug Settings dialogboksen.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 69

AutoCAD 2012 Brugerfladen Skifter til model Skifter til layout

Viser de oprettede layouts i tegningen

Viser alle de tegninger, der er åbne.

Side 70

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Maksimerer det aktive viewport så det fylder hele skærmen - er kun synlig i layout.

Viser alle anvendte annotative skaleringer i tegningen.

Skalerer alle annotative objekter til den aktive skalering

Workspace

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 71

AutoCAD 2012 Brugerfladen Låser toolbarer og winduer.

Aktiverer hardware accelerator der gør AutoCAD hurtigere – kræver et godt grafikkort.

Isolerer et eller flere objekter i tegningen.

Menu til styring af komponenter på statusmenuen.

Side 72

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Kommandolinjen Kommandolinjen kan slukkes og man kan derved frigøre mere skærmplads. Der vil sikkert være mange tidligere brugere af AutoCAD, der vil blive helt forvirret af at mangle kommandolinjen, og der vil helt sikkert gå lang tid inden de fleste brugere forlader den, men muligheden er nu til stede. For at slukke og tænde kommandolinjen tastes Ctrl+9

Du kan undgå at få denne advarsel frem ved at sætte mærke i feltet "Do not show me this again" Dynamisk indtastning: Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der er erstatningen for kommandolinjen.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 73

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Quick Properties Panelet Quick Properties gør det muligt at se og ændre et objects egenskaber når der er behov for det, uden at indskrænke skærmarealet. Du kan slå Quick Properties til og fra med knappen QP på Statusbaren.

Når Quick Properties er slået til, vil dets vindue altid komme frem på skærmen, når du aktiverer et objekt.

Du bestemmer selv hvilke egenskaber, du vil have vist for hver objekttype. Det gør du i Options

Dette fremkalder en dialogboks, hvori du kan bestemme hvor QP vinduet skal vises og en del andre forhold for QP boksen. Side 74

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Desuden kan QP tilrettes gennem Customize User Interface dialog box, som man meget let aktiverer fra Quick Properties vinduet.

Customize User Interface (CUI) dialogboksen indeholder en ny Quick Properties funktion, som automatisk er valgt, når du aktiverer CUI fra Quick Properties vinduet. Listen til venstre viser de objekttyper, der er defineret til Quick Properties og listen til højre viser de muligheder for egenskaber som kan vælges for hver objekttype.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 75

AutoCAD 2012 Brugerfladen Du kan tilføje og fjerne objektyper fra Quick Properties listen ved at aktivere Btn knappen øverst til højre i listen. Derved fremkommer dialogboksen Edit Objekt Type List, som viser alle AutoCAD objekter. Kun de objekter, der er valgt i listen understøtter QP funktionen, når objektet vælges på skærmen.

De definerede egenskaber for de understøttede objekter vil viser I Quick Properties vinduet, når dette vælges i tegningen. Hvis listen er for stor til at vises i QP vinduet, kan man scrolle med glideren i højre side. Man kan også udvide eller sammenfolde vinduet ved at bruge Auto-collapse funktionen i nederste venstre hjørne.

Højreklikmenuen gør det muligt at kontrollere QP vinduet. Hvis Auto-collapse muligheden bliver vist, kan vinduet ikke udvides udover den definerede størrelse. Location Mode gør det muligt at bestemme, hvor QP vinduet skal vises på skærmen. Hvis du vælger Cursor, vil vinduet vises der hvor markøren var, da du udpegede objektet. Float er et flydende vindue på det sted, hvor du sidst placerede det. Docked muligheden placerede QP vinduet i båndet (Ribbon).

Side 76

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Settings muligheden fra højreklikmenuen giver yderligere muligheder for Quick Properties vinduet. Et nyt Quick Properties faneblad er tilføjet i højre side af dialogboksen. I dette faneblad kan du definere om QP er aktiveret og om den skal vises når alle objekter aktiveres eller kun aktiveres når de definerede objekter aktiveres. Dialogboksen giver også alternative muligheder for placeringen af QP vinduet - relativt til markøren når Cursor tilstanden er aktiveret. Desuden kan du definere hvor mange rækker, der skal vises, når Auto-collapse er valgt.

Hvis flere objekter vælges vil Quick Properties vinduet virke som det almindelige Properties vindue, ved kun at vise de egenskaber, der fælles for alle objekterne. En drop-down liste muliggør valg af en bestemt type objekter, så alle egenskaberne for netop den type objekter kan vises.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 77

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Quick View Layouts Quick View Layouts knappen på Statusbaren tænder for Quick View bar med små layout billeder på tværs af tegningen. Denne nye funktion er hurtigere og mere visuel end den traditionelle metode til at skifte mellem de forskellige layouts. Bevæg markøren og du vil se hele layoutet på skærmen. Du kan lave preview billedet større eller mindre ved at trykke Ctrl tasten ned og rulle med musehjulet.

Når du fører markøren hen over billederne vises der Plot og Publish knapper i øverste hjørne af billedet. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Layout.

Publish Layout Publish Plot Pin Quick View New Layout Close Quick View

Side 78

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Quick View Drawings Quick View Drawing knappen på Status baren tænder og slukker Quick View baren, der viser billeder af alle åbne tegninger på tværs af skærmen. Denne funktion er hurtigere og mere visuel end at bruge Ctrl+TAB eller Window menuen for at skifte mellem de åbne tegninger. På samme måde som ved Quick View Layout kan du bevæge musen henover billederne og få menuen med ekstra muligheder frem. Du kan tilpasse størrelsen af billederne ved at holde Ctrl tasten nede og rulle med musehjulet.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 79

AutoCAD 2012 Brugerfladen Når du fører markøren hen over billederne vises der Save og Close knapper i de øverste hjørner af billedet. Det gør det muligt både at gemme og lukke alle tegningerne på en gang. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Layout.

Save Close

Pin Quick View New Drawing Open Drawing Close Quick View

Side 80

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Når du holder markøren over et af billederne I Quick View Drawing, vil alle de layouts, der er knyttet til tegningen vises i en selvstændig billedrække. Du kan let se og aktivere et hvilket som helst layout i alle åbne tegninger. For at se et større billede af layoutet, skal du blot flytte markøren til selv layoutet. AutoCAD vil derefter automatisk forstørre layout billedet og formindske billedet af tegningen. Ved at flytte markøren tilbage til billedet af tegningen returneres til Quick View Drawing og layoutbilledet formindskes.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 81

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Tooltips Tooltips i AutoCAD 2012 giver information og en visuel forklaring på kommandoens anvendelse. Tooltippet fremkommer automatisk, når man bevæger markøren hen over kommandoerne.

I lighed med kommandoværktøjerne, kan du også kontrollere indholdet af Tooltips for External Reference og Sheet Set Manager. Når du højreklikker på kanten af disse paletter, kan du vælge Tooltip Style og derefter vælge hvorledes man vil have oversigtsbillederne vist og om man både vil have billederne og informationerne vist.

Når du fører markøren hen over indholdet I Sheet Set eller Reference Manager kan du hurtigt se tegningens geometri og detaljerede informationer om tegningen.

Side 82

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Oversigtsbilleder vises som Tool tips ved layout fanebladene så du let kan finde det rigtige layout før du vælger det.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 83

AutoCAD 2012 Brugerfladen

UCS ikonet UCSICON

UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linjetykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : P Hvis kommandolinjen er slukket vil indtastning af kommandoen resultere i en menu som vist herunder - menuen vil fremkomme hvor markøren er placeret.

Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne.

Side 84

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Brugerfladen Hvis man vælger tidligere versioner.

2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra

Hvis man vælger 3D, vil det se således ud:

Man kan også både bestemme størrelse og farve på ikonet

Bemærk her, at der kan angives forskellig farve på ikonet i henholdsvis Modelspace og Layout, hvorimod størrelsen af ikonet vil være den samme i de 2 miljøer. Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 85

AutoCAD 2012 Brugerfladen

Rette i ACAD.PGP Man kan hente næsten alle kommandoer i AutoCAD 2012 ved hjælp af genveje på tastaturet Det er ret enkelt at rette i genvejskommandofilen, så du kan tilpasse den netop til dine behov. Du åbner filen på denne måde:

Når du har valgt kommandoen, åbnes filen i programmet Notesblok:

Genvejskombinationen er vist til venstre og den kommando, der skal udføres er vist til højre. Man kan nu selv ændre eller tilføje kommandoer - man skal blot overholde den skrivemåde, der er vist. Filen gemmes på sædvanlig vis og næste gang du starter din AutoCAD, vil den ændrede kommando være aktiv.

Side 86

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse

Kommandoafgivelse Den primære måde at hente de nødvendige kommandoer på, er ikonerne, som er placeret i båndet øverst på skærmen:

Andre måder at aktivere kommandoer på, gennemgås på de næste sider.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 87

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse Tastatur:

Indtast navnet på den ønskede kommando, tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Alle de almindelige kommandoer i AutoCAD 2012 kan forkortes til et enkelt eller få bogstaver. Ved gennemgang af de enkelte kommandoer er forkortelsen vist efter det fulde kommandonavn. Forkortelserne styres af filen ACAD.PGP, og de kan frit tilpasses.

Kommandoforkortelserne Næsten alle kommandoer er tildelt en forkortelse på 1 - 3 bogstaver, der fra kommandolinjen kan bruges som genveje til kommandoerne. Det vil være fornuftigt at lære disse genveje at kende, da det oftest er langt den hurtigste vej til en kommando. Genvejskommandoerne er defineret i en fil, der hedder ACAD.PGP. Denne kan du selv tilrette, hvis du har specielle ønsker for dine genveje. Standardgenvejene er vist i skemaform bagest i bogen, og det kan være en god ide at tage en kopi af siden. Redigering af filen foretages gennem:

Side 88

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse

Intelligent kommandoindtastning Hvis du er vant til at indtaste kommandoer, er der sædvanligvis ikke noget problem i at huske de mest almindelige kommandoer, men der kan vist for alle være problemer med at huske forskellige stavemåder på de mere sjældent anvendte kommandoer.. Nu får man alle kommandoer frem, når man starter indtastningen. Bare du taster et L, så kommer alle kommandoer, der starter med L frem:

En smart og elegant forbedring.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 89

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse

Tidligere anvendte kommandoer AutoCAD 2012 kan hente kommandoer frem ved hjælp af piltasterne. Hvis du står i tegneområdet og aktiverer op/nedpilene på tastaturet, så kommer de sidst anvendte kommandoer:

Du kan man også højreklikke i tegneområdet og hente kommandoerne der.

Denne funktion styres af INPUTHISTORYMODE systemvariablen. Denne kan indeholde forskellige værdier og kan for eksempel også sættes til at indeholde tidligere data.

Hvis du anvender Recent Input under ROTATE kommandoen, fremkommer tidligere indtastede rotationsvinkler.

Side 90

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse

Kommandolinjen Kommandolinjen kan slukkes og man kan derved frigøre mere skærmplads. Der vil sikkert være mange tidligere brugere af AutoCAD, der vil blive helt forvirret af at mangle kommandolinjen, og der vil helt sikkert gå lang tid inden de fleste brugere forlader den, men muligheden er til stede. For at slukke og tænde kommandolinjen tastes Ctrl+9

Dynamisk indtastning: Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der er erstatningen for kommandolinjen.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 91

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse

Tool Palettes Tool paletterne hentes for eksempel således CTRL+3 eller:

Eller ved at højreklikke i skærmens øverste linje:

Tool Paletten kan indeholde mange faneblade - paletter - og man kan selv tilføje og fjerne efter behov. Her vises en tool palette fra min applikation AutoBYG. www.autobyg.dk

Side 92

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse Dialogbokse: En dialogboks er et "vindue", der fremkommer midt på skærmen. Et eksempel på en dialogboks er vist herunder:

Dialogboksen består af forskellige indtastningsfelter og afkrydsningsfelter. Man kan springe mellem de enkelte felter med TABULATOR tasten. Hvis man ønsker at springe "baglæns" anvender man SHIFT+TABULATOR. Genvejstaster I et dialogfelt vil der altid være nogle bogstaver, der er understreget. Disse bogstaver er genvejstaster. Man vælger den pågældende funktion med ALT+bogstavet. Gentagelse af kommandoer Man kan gentage sidste kommando ved blot at trykke på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Afbrydelse af kommandoer Ved at trykke på ESC kan man på et hvilket som helst tidspunkt afbryde en kommando.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 93

AutoCAD 2012 Kommandoafgivelse Shortcut menu: En Shortcut menu er en menu, der fremkommer på skærmen, når man aktiverer højre musetast og trådkorset på skærmen IKKE berører nogen af objekterne. Shortcut menuen giver mulighed for at gentage den sidste kommando (på samme måde som mellemrumstasten og ENTER tasten). Samtidig er der en række andre muligheder i Shortcut menuen. Herunder vises shortcutmenuen for LINE kommandoen. Shortcut menu til LINE

Lidt ergonomi Shortcutmenuen virker umiddelbart lidt smart, men hvis den skal bruges til at gentage en kommando, vil det betyde et ekstra klik med musen, hvilket i længden bliver belastende. Det må anbefales, at anvende mellemrumstasten med den frie hånd til at afbryde og gentage kommandoer. I andre sammenhænge kan shortcut menuen være udmærket.

Side 94

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion

New - Åbne en ny tegning NEW Ctrl+N

Når man er færdig med en tegning, og har gemt denne, eller man ønsker at starte på en ny tegning, anvendes NEW kommandoen. Derved åbnes dialogboksen med de tilgængelige templates (skabelonfiler). Dette gælder dog kun hvis standardskabelonfilen for QNEW i Options er sat til None:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 95

AutoCAD 2012 Konstruktion

Som det ses, er ACADISO.DWT valgt som standard, men du kan frit vælge mellem de foruddefinerede templates. Hvis du angiver en bestemt template i Options, vil der være forskel på om du anvender New fra Files menuen eller du anvender Qnew fra knappen. Hvis du som vist i billedet til venstre har angivet en templatefil for Qnew, vil du automatisk starte med denne fil når du anvender knappen Qnew

Side 96

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion Du vil hurtigt få brug for en template, der lige præcist passer til dit arbejde og den vil du selvfølgelig gerne have vist i oversigten. Se i øvrigt mit kursus i tegningsopsætning på www.uhrskov.com Opret et bibliotek et sted på din harddisk som du selv bestemmer - det kan være samme sted som du gemmer dine tegninger. Gå til Tools -> Options og tilføj den valgte sti på dette sted:

Næste gang du skal åbne en ny tegning, vil du komme ind i det viste bibliotek.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 97

AutoCAD 2012 Konstruktion

Open - Åbne eksisterende tegninger OPEN Ctrl+O

Hvis man ønsker at redigere en eksisterende tegning, anvendes kommandoen OPEN, der indlæser en tegning fra harddisken eller netværket. Kommandoen fremkalder denne dialogboks:

Side 98

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion Når man peger på et af filnavnene vises et lille billede af tegningen i feltet Preview.

Previewbilledet kan slås fra i pulldown menuen Views:

Hvis man ofte bruger det samme bibliotek, kan man tilføje dette bibliotek til listen i venstre side af dialogboksen. Ved at højreklikke i feltet ved siden af ikonerne, fremkommer en menu, hvorfra man kan tilføje og slette biblioteker: Man kan tilføje det aktuelle bibliotek til listen. Det er meget praktisk, at anvende denne metode, ved arbejdet med forskellige projekter i virksomheden.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 99

AutoCAD 2012 Konstruktion Open vindue er ellers magen til vinduet i de øvrige Windowsprogrammer såsom Word. De enkelte menupunkter vil derfor ikke blive gjort til genstand for gennemgang her. Vi vil til gengæld se på de forskelle, der er fra et standardvindue i Officeprogrammerne.

FTP: Buzzsaw:

Giver mulighed for at hente filer direkte fra en FTP server. Giver adgang til projekter fra Buzzsaw.com, som er en business-to-business markedsplads indenfor bygnings industrien.

Ved at højreklikke på listen fremkommer en shortcutmenu:

Hvis du tilføjer Current Folder kan det kommer til at se således ud:

Open as read-only Hvis man ikke ønsker at ændre filens indhold, kan den åbnes som skrivebeskyttet ved at aktivere dette felt i drop-down menuen:

Side 100

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion Select Initial View Hvis tegningen er gemt med forskellige VIEWs kan man åbne tegningen i et bestemt VIEW ved at sætte mærke i dette felt Under indlæsningen fremkommer denne oversigt over de eksisterende views i tegningen:

Man kan nu markere det view, som man ønsker at se når indlæsningen af tegningen er færdig.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 101

AutoCAD 2012 Konstruktion Finde filer Hvis man ikke umiddelbart kan huske navnet på filen er der flere muligheder for at finde den. Vælg Find i drop-down menuen:

Dette vil åbne denne dialogboks:

Find dialogboksen følger den almindelige Windows standard, og vil derfor ikke blive gennemgået her. Øvelse 1: Open Du skal åbne en tegning fra biblioteket SAMPLE. Tegningen følger med ved levering af AutoCAD 2012 og installeres automatisk, såfremt man laver en standard installation. Vælg OPEN Vælg biblioteket, hvor AutoCAD 2012 er placeret. Vælg biblioteket SAMPLE Vælg filen Architectural - Annotation Scaling and Multileaders.dwg Vælg Open Nu bliver tegningsfilen indlæst, og den skulle gerne se således ud (kun en del af tegningen er vist):

Side 102

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion

EXIT - Afslut EXIT Ctrl+Q

Afslutning af AutoCAD 2012 vil være afhængig af om tegningen er navngivet tidligere i tegneprocessen. Hvis tegningen ikke er navngivet - har navnet DRAWING1 - vil valg af EXIT fremkalde en dialogboks, der spørger om man ønsker at gemme tegningen:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 103

AutoCAD 2012 Konstruktion Hvis man svarer Ja til spørgsmålet, kommer man ind i Save Drawing As dialogboksen

Her kan tegningen nu navngives på normal vis. Hvis tegningen er navngivet, men de sidste ændringer ikke gemt, vil tegningen blive gemt i samme navn med kommandoen QSAVE. Hvis man inden anvendelsen af EXIT har gemt tegningen forlades tegneeditoren direkte.

Side 104

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion

Close - Lukke en tegning CLOSE Ctrl+F4

Læg mærke til, at det også er muligt at lukke alle tegninger på en gang - du bliver så spurgt om du vil gemme hver enkelt tegning. Hvis man ønsker at lukke en tegning uden at afslutte AutoCAD 2012, så gør man det med kommandoen Close, der på mange måder minder om EXIT. Hvis tegningen ikke er navngivet, vil man få samme mulighed for at gemme tegningen som ved EXIT.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 105

AutoCAD 2012 Konstruktion

SAVE - Gem SAVE Ctrl+S

SAVE - kommandoen gemmer tegningen på harddisk eller et andet medie. Hvis man anvender kommandoen SAVE, og tegningen ikke tidligere er gemt, vil kommandoen være den samme som SAVE AS, og man vil blive bedt om et navn og placering af tegningen.

Side 106

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion Som standard tildeles tegningen navnet DrawingX - afhængig af navnet i tegneeditoren. Det ønskede filnavn indtastes, og man klikker på Når tegningen efter navngivning atter skal gemmes i det samme navn, klikkes på ikonet med disketten eller der tastes Ctrl+S.

QSAVE quick-save Når man gemmer en navngiven tegning, returneres kommandoen QSAVE på kommandolinjen. QSAVE er som navnet siger en hurtig måde at gemme tegningen på.

AUTOSAVE Autosave er en facilitet, der kan have stor betydning, hvis computeren eller programmet "går ned". Parametre om AutoSAVE sættes i Tools - Options - fanebladet Open and Save

Her kan man sætte tidsintervallet mellem gemninger: Tidsintervallet er standard sat til 10 minutter. I denne dialogboks kan man også passende sætte mærke i feltet Create backup copy with each save

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 107

AutoCAD 2012 Konstruktion Tegningen gemmes som standard i brugerens bibliotek: C:\Documents and Settings\Frede Uhrskov\Lokale indstillinger\Temp\ Som standard får filer, der gemmes automatisk, midlertidigt tildelt navnet filnavn_a_b_nnnn Filnavnet er det aktuelle tegningsnavn, a, er antallet af åbne ens tegningsfiler i samme AutoCAD 2012-arbejdsperiode, b er antallet af åbne ens tegninger i forskellige AutoCAD 2012-arbejdsperioder, og nnnn er et tilfældigt tal, der genereres af AutoCAD 2012. Nummeret sidst i filnavnet er forskelligt for hver tegning. Efternavnet SV$ kan ikke ændres. Placering af filen kan bestemmes i Options - File. Hvis systemet bryder ned, skal man omdøbe denne fil, så den får efternavnet DWG.

Always create backups AutoCAD 2012 gemmer så en kopi af tegningen med efternavnet BAK. Kopien er den næstsidste udgave af tegningen - altså den tegning der blev gemt med forrige SAVE.

SAVETIME Man kan også sætte tidsintervallet for AUTOSAVE med systemvariablen SAVETIME fra AutoCAD 2012’s kommandolinje. Hvis man gør det, har det samme betydning som at ændre i opsætningen.

SAVEAS

Med kommandoen SAVEAS kan man gemme en tegning i et andet navn end det tegningen har i forvejen. Princippet er det samme, som første gang man gemmer en tegning med SAVE.

Side 108

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion Security Options

Med denne facilitet er det muligt at knytte password eller digital signatur til tegningen. Dette kan være en sikkerhed for at tegningen ikke misbruges. Funktionen åbner denne dialogboks:

Password Her kan du indtaste et password. Samtidig kan tegningens egenskaber krypteres, hvis du sætter mærke i Encrypt drawing properties Advanced Options… giver mulighed for at vælge forskellige krypteringsmetoder.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 109

AutoCAD 2012 Konstruktion Digital Signature Når du vælger denne funktion, så undersøges din computer for digitale signaturer og hvis der ikke findes en sådan på din computer, så får du denne dialogboks frem:

Hvis du vælger Obtain ID, så kobles du op på internettet og Veri Sign, hvor du kan oprette en digital signatur - MOD BETALING. Hvis du svarer Nej til ovenstående, så kan funktionen ikke bruges.

Side 110

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Konstruktion

Indlæse koordinater Når AutoCAD 2012 spørger om et "point", vil den have angivet koordinaterne for et sted på tegningen. Dette punkt kan angives på følgende måder: Indlæsning af koordinater volder traditionelt visse problemer, og det kan være nyttigt at se øvelserne på side 50-52.

Pege 1)

Flyt pegeudstyret indtil trådkorset på skærmen er hvor punktet ønskes - tryk på pegeudstyret (venstre museknap).

2)

En anden metode er at pege i den ønskede retning (uden at trykke på pegeknappen), og taste den ønskede afstand ind og taste ENTER.

Denne metode er meget effektiv - især ved indtastning af afstande, der kan udpeges med POLAR slået til.

Absolutte Koordinater Man kan angive et punkt ved at indtaste de faktiske X- og Y-koordinatværdier på tastaturet - adskilt af et komma. X,Y

eks. 27.8,54.1

Bemærk: Du kan ikke indtaste absoluttet koordinater, når DYN er slået til

Relative Koordinater For at angive et punkt, som er placeret i en bestemt afstand fra det sidst angivne punkt, skal man indtaste tegnet @ foran X- og Y koordinatværdierne. @deltaX,deltaY

eks. @3,5

Bemærk: Når DYN er slået til, sættes der automatisk @ foran alle indtastninger - det vil sige at man arbejder relativt.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 111

AutoCAD 2012 Konstruktion Polære Koordinater Man kan også angive relative koordinater som værende i en bestemt afstand og vinkel fra sidst angivne punkt. @afstand Symbols and Arrows afmærkes feltet for centerlinjer:

Center Mark Center Mark er en centermarkering, hvis størrelse angive i feltet Size

Line Line tegner centerlinjer til markering af eksempelvis huller i et emne. I billedet herunder er angivet, hvad size vil sige i denne sammenhæng, men det kan være lidt vanskeligt at ramme den ønskede størrelse, da det er en absolut størrelse, der ikke tager hensyn til cirklens størrelse. En allerede indsat centerlinje kan IKKE opdateres, men skal slettes og genindsættes med en ny værdi.

Side 530

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Målsætning Det anbefales, at man finder en lisprutine på nettet til at udføre denne funktion, hvis det er en man bruger ofte.

Size

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 531

AutoCAD 2012 Målsætning

DIMEDIT - Rette placering af tekst DIMEDIT DED

Med DIMEDIT kan man ændre målsætningstekstens placering. Kommandosekvens: Command: DIMEDIT Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] : Vælg kommando Select objects: Vælg målsætning Bemærk:

Ved valg fra pull down menuen, vælges underkommandoen Oblique automatisk.

Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:

Underkommandoerne har følgende betydning: Home

Bringer målsætningsteksten tilbage til dets oprindelige placering.

New

Åbner MTEXT dialogboksen og giver mulighed for at indtaste en ny målsætningstekst.

Rotate Roterer målsætningsteksten.

Side 532

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Målsætning

97

Eksempel 1 - Roteret målsætningstekst: Målsætningsteksten er roteret 45 grader

Oblique

Roterer alle elementer i målsætningen - undtagen teksten.

Eksempel 2 - Oblique målsætningstekst: Målsætningen er roteret 30 grader

97

Bemærk, at der er flere muligheder i pull-down menuerne end fra knapmenuerne. Man kan blandt andet placere målsætningsteksten til venstre og højre i målsætningen.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 533

AutoCAD 2012 Målsætning

DIMTEDIT - Ændre hældning af målsætningstekst DIMTEDIT

DIMTEDIT ændrer målsætningsteksten hældning i forhold til X-aksen. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:

Side 534

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Målsætning DIMTEDIT er på mange måder magen til kommandoen DIMEDIT, men der er lidt forskel på, hvordan man kan rette målsætningsteksten. Kommandosekvens: Command: DIMTEDIT Select Dimension: Udpeg målsætning Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: Vælg kommando Man kan nu placere målsætningteksten det ønskede sted på tegningen eller anvende en af underkommandoerne. Bemærk:

Ved valg fra pull down menuen, vælges underkommandoen direkte.

Underkommandoernes betydning er: Left

Placerer målsætningsteksten til venstre på mållinjen

Right

Placerer målsætningsteksten til højre på mållinjen

Home

Placerer målsætningsteksten i dets oprindelige placering

Angle

Drejer målsætningsteksten i en bestemt vinkel

Bemærk: Placering af målsætningsteksten er afhængig af opsætning i DIMSTYLE Format - Fit (se dette afsnit). Hvis Leader er valgt, kan målsætningsteksten for eksempel placeres således:

97

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 535

AutoCAD 2012 Målsætning

DIMOVERRIDE - Overskriv DIMOVERRIDE

Med DIMOVERRIDE kan man undertrykke en enkelt eller flere målsætningsvariable, så en bestemt målsætning får et andet udseende. Kommandosekvens: Command: DIMOVERRIDE Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]: Indtast navnet på den variabel, der ønskes ændret Enter dimension variable name to override: Tast ENTER Select objects: Vælg den målsætning, der ønskes ændret Eksempel: I målsætningen til højre er DIMFIT ændret til 4

Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:

Side 536

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Målsætning

DIMSTYLE Apply - Opdatering -DIMSTYLE Apply

Med denne kommando kan man ændre eksisterende målsætninger, hvis de er dynamiske (sammenhængende). Der er tale om valg af en underkommando til -DIMSTYLE, der er kommandolinjeversionen af DIMSTYLE. Målsætningsobjekterne opdateres, så de benytter den aktuelle opsætning af målsætningsvariable, teksttype og units. Eksempel 1: Kommandoen kan blandt andet anvendes, hvis man ønsker ændring af alle målsætninger i en tegning. For eksempel kunne man ønske at ændre antallet af decimaler i målsætningen. Den relevante opsætning af UNITS vælges i DIMSTYLE, og man vælger DIM UPDATE. Ved objektudpegning kan man taste ALL og derefter ENTER. Alle dynamiske målsætninger ændres nu til det ønskede format.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 537

AutoCAD 2012 Målsætning

Annotativ målsætning En rigtig god mulighed er at lave målsætningen Annotative. Det betyder, at man både i model og layout kan få målsætningen til at tilpasse sig udskrivningsforholdet. Hvis man tidligere målsatte en plantegning, som man senere ønskede at udskrive i målforholdet 1:50, kunne målsætningen i model se således ud:

Værelse

Værelse

Værelse

Stue

WC

Vindfang

Bad

Køkken

Bryggers

Hvis man laver målsætningen Annotative og ændrer skaleringsforholdet til 1:50, vil det se således ud:

1188

1788

1788

2412

3312

4188

Stue

Bad

Køkken

1212

1212

WC

Vindfang

Bryggers

1488

1488

Værelse

8088

Værelse

1212

Værelse

2688

5388

1488

2412

3588

912

1512

912

1788

1488

2412

888

1512

1488

588 17088

Side 538

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders

Multileaderstyle - Opsætning af Mleader MLEADERSTYLE MLS

Med MLEADERstyle kan du selv bestemme hvordan dine leaders skal se ud. Det er samme princip som andre styles opsætninger.. Kommandoen fremkalder en dialogboks

De oprettede styles ses i venstre side, og som du kan se er der allerede oprettet 2 - den ene er den style som altid vil være i alle styles - Standard. Den Annotative er den type, der tilpasser sig udplotningsskalaen. I Preview billedet ses et billede af de opsætninger som du har lavet. Set Current New

gør den markerede style til den aktive i tegningen. opretter en ny style.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 539

AutoCAD 2012 Leaders Der fremkommer en dialogboks, hvori du navngiver den nye style:

Bemærk, at du allerede i denne dialogboks kan bestemme om din style skal være Annotative. Modify

redigerer den markerede style.

I dialogboksen er der 3 faneblade, der egentlig er ret indlysende og som minder meget om opsætning af målsætning. Leadertypen kan være en lige linje, en spline eller none.

Side 540

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders Farve, linjetype og linjetykkelse giver sig selv. Starten af leaderen (Arrowhead) kan sættes til alle de former, som også er tilgængelige i dimension.

Leader Break bestemmer størrelsen af det brud, der kan oprettes med funktionen DIMENSION BREAK - se dette afsnit.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 541

AutoCAD 2012 Leaders Fanebladet Leader Structure indeholder opsætninger af leaderens udseende.

Constraints - her bestemmes, hvor mange punkter leaderen skal indeholde. Ved at sætte den til 2, afsættes et startpunkt og et slutpunkt - derefter afsluttes leaderen med det indhold, som man vælger under fanebladet Content.

First segment angle bestemmer vinklen på første linjes hældning. Ved ikke at afmærke den, kan du trække i alle vinkler. Second segment angle - samme som ovenfor.

Side 542

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders Landing settings

Automatically include landing betyder om der skal være en lille vandret linje ved afslutningen af leaderen:

Set landing distance bestemmer længden af den vandrette linje. Scale bestemmer skaleringen af leaderen. Ved at sætte den til Annotative, vil leaderen tilpasse sig udplotningsskaleringen.

Fanebladet Content bestemmer indholdet, der skal beskrive det leaderen henviser til.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 543

AutoCAD 2012 Leaders Multileader type: Det er muligt at vælge følgende:

Hvis du vælger Mtext så har du mulighed for at vælge mellem Mtext mulighederne for placering og alle de muligheder, der nu findes i forbindelse med Textstyle

Hvis du vælger Block får du følgende muligheder:

Det smarte her, er at alle de viste blokke indeholder en eller flere attributter, så man kan nummerere henvisningslinjerne.

Hvis du vælger User Block... fremkommer en ny dialogboks, hvor du kan angive hvilken blok du vil have indsat i enden af linjen.

None betyder, at der ikke knyttes noget til slutningen af leaderen - du får altså bare en pil.

Side 544

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders

Multileader - Ledelinjer MLEADER MLD

Multileader kommandoen er ikke en egentlig målsætning, men en alternativ mulighed for selv at tegne måludførende og linjer til andre beskrivelser. Leaderen har de egenskaber, som den aktuelle dimstyle har - med mindre man har lavet en speciel opsætning af dimensionering for leader. Hvis man ikke ændrer på Settings, vil kommandoen virke som den tidligere leader kommando. Det smarte ved kommandoen er de opsætninger, som opsættes i MLEADERSTYLE I de følgende eksempler er der ikke ændret på opsætningen efter en standardinstallation. Det vil sige, at der kun tegnes en enkelt leader. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: Eksempel 1: Hvis du ikke laver ændringer i MLEADERSTYLE, så vil MLEADER kommandoen tegne en enkel streg og derefter bede om tekstindtastning som en MTEXT.

Læg mærke til tekstens placering - det vender vi tilbage til.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 545

AutoCAD 2012 Leaders Du kan redigere leaderen med GRIPS ved at klikke på leaderen:

Side 546

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders

AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader AIMLEADEREDITADD

Med denne kommando kan man tilføje en leader til en allerede eksisterende. Kommandoen er en underkommando til MLEADEREDIT. Eksempel: Efter valg af kommandoen, skal du udpege en eksisterende leader:

Derefter kan du trække en eller flere nye leaderlinjer.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 547

AutoCAD 2012 Leaders

AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader AIMLEADEREDITMOVE

Med denne kommando kan man fjerne en leader fra en leadersamling. Kommandoen er en underkommando til MLEADEREDIT. Eksempel: Efter valg af kommandoen, skal du udpege en eksisterende leader:

Derefter markeres leaderen og du kan fortsætte med at udpege andre leadere, der skal fjernes. Afslut med ENTER.

Side 548

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders

MLEADERALIGN - Tilpasse leader MLEADERALIGN MLA

Med denne kommando kan man tilpasse flere leadere, så de står pænt under hinanden. Eksempel: Første vælges de leadere, som skal tilpasses:

Derefter vælges den leader, som de andre skal tilpasses til.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 549

AutoCAD 2012 Leaders

MLEADERCOLLECT - Samle leader MLEADERCOLLECT MLC

Med denne kommando kan man samle flere leadere, der har vedhæftet en blok til en enkelt leader. Bemærk, at man ikke kan samle leadere, der har påhæftet tekst. Eksempel: Man udpeger først de leadere, der skal samles.

Derefter placeres den samlede leader:

Side 550

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Leaders

Resultatet

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 551

AutoCAD 2012 Model og layout

Model og layout Tidligere arbejdede man udelukkende i Model space, der er det miljø, hvor man konstruerer modellen. Man udskrev også altid modellen fra dette miljø, men i de senere år har denne tendens ændret sig til, at man kun konstruerer i model space og udskriver fra layout. Begge muligheder eksisterer og det er helt op til den enkelte, selv at vælge den metode, som man får det bedste resultat med. Efter en standardinstallation og opstart med AutoCAD 2D Drafting & Annotation, vil der være defineret et vindue til model space og to vinduer til layout. Skærmbilledet til højre vises kun, hvis man aktiverer det i statuslinjen.

Når man skifter fra modellen til layout, får man et billede af modellen i et foruddefineret view, der ikke indeholder tegningsramme eller målforhold. Det skal man først definere. Her vises et eksempel med en tegning af nogle simple emner:

Side 552

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout For at lave en opsætning af udplotningsenhed og papirstørrelse, højreklikkes nu på fanebladet Layout1 - vælg derefter Page Setup Manager:

Nu skiftes til dialogboksen Page Setup Manager:

Vælg Modify

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 553

AutoCAD 2012 Model og layout

Page Setup Manager dialogboksen er opdelt i en række felter med hver deres betydning. I dette felt vises navnet på den aktuelle sideopsætning. Ikonet længst til højre viser, at funktionen Page Setup Manager er valgt fra Layout.

I det viste tilfælde, har sideopsætningen ikke noget navn.

Side 554

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout Nu vælges fra drop-down menuen den printer, som man ønsker at udskrive sin tegning på.

Derefter vælges papirstørrelsen til udprintningen. I næste felt tages stilling til, hvad der skal printes standard er at printe det pågældende layout. I Plot offset kan man flytte lidt på placeringen af det ønskede plot.

I Plot scale kan man sætte plotscaleringen for papiret - læg godt mærke til at dette intet har med at gøre, hvilken skala selve modellen skal udprintes med. Det kan være lidt svært at forstå, men denne skala bruges til at udprinte for eksempel et layout, der er defineret til A3 på et stykke A4 papir. Plot style table bestemmer hvilken farvetabel, der skal anvendes ved udprintningen. Der findes en række foruddefinerede tabeller og de er i langt de fleste tilfælde brugbare. Hvis man ønsker sort/hvid udskrift, vælges tabellen Monochrome.ctb Hvis man ønsker farveudskrift vælger man tabellen ACAD.ctb De farvetabeller, der hedder Screening anvendes ved farvenedtoninger, hvor det viste procenttal bestemmer hvor meget farvestof, der kommer på udskriften. Se senere i bogen, hvordan man stiller pentykkelser i forhold til farverne. Hvis man ønsker at vise en 3D model af konstruktionen, kan man i denne firkant bestemme, hvilken kvalitet modellen skal vises med i skyggelagt tilstand.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 555

AutoCAD 2012 Model og layout Plot Options styrer blandt andet om der skal anvendes plot styles eller de enkelte objekters linjebredde ved udprintningen. Desuden giver boksen mulighed for at printe objekter på paperspace sidst samt gemme objekter, der er indsat på paperspace. Disse muligheder er dog ikke særlig brugte.

Sidste felt bestemmer papirretningen.

Nu er sideopsætningen færdig og man kan vende tilbage til layout I layout vil der være en firkantet ramme, som indeholder modellens objekter. Denne ramme er i de fleste tilfælde ikke særlig interessant, så den kan vi slette ved at klikke på den og trykke på Delete. Nu har vi et blankt stykke papir, hvor printerens maksimale udprintningsområde er vist med en stiplet linje. Vi kan nu indsætte en af firmaets tegningsrammer på papiret. Et eksempel er vist herunder. Modellens objekter ses ikke, men det vil vi hurtigt ændre.







 





  



Side 556



Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout Oprette view Det vindue, hvorigennem tegningen skal ses, oprettes med kommandoen MView, der også kan hentes via båndet således:

Du kan nu enten trække et rektangel indenfor den stiplede linje. Du kan også vælge en af underkommandoerne:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 557

AutoCAD 2012 Model og layout I elsemplet herunder er der trukket et rektangel et lille stykke indenfor den stiplede linje.







 





  





Tegningens målforhold, kan nu sættes ved at klikke på rammen af viewporten - den markeres nu med de fire blå firkanter. Målforholdet sættes ved at klikke i feltet nederst til højre på skærmen:

Side 558

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout

Annotative funktioner Du kan sætte målforholdet i statuslinjen og hvis du har lavet dine tekster, skraveringer og målsætninger Annotative, så er det meget enkelt at ændre målforhold. Ændringen sker ved at vælge i listen her:

Du skal imidlertid være opmærksom på, at de Annotative elementer kun kan antage det målforhold, som du angav i Model. Hvis du vil have de Annotative elementer til at kunne vises i flere målforhold, skal du sætte det op i Objectscale. Se næste side.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 559

AutoCAD 2012 Model og layout

Objectscale OBJECTSCALE

Ved at vælge et object, som er Annotative, kan man ændre de målforhold, som det enkelte objekt skal vises i. Hvis man ikke sætter dette op, vil det Annotative objekt forsvinde i Layout, hvis du vælger et "forkert" målforhold. Ovenstående valg vil fremkalde denne dialogboks:

Side 560

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout Du kan nu tilføje de ønskede målforhold. Eksempel: Vi har målsat en plantegning og tildelt den Annotative målsætning et forventet plotforhold på 1:50 - I layout ser det således ud:

Hvis jeg ændrer skaleringen til 1:100, vil det se således ud:

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 561

AutoCAD 2012 Model og layout Som du kan se, forsvinder målsætningen. Du henter målsætningen frem ved at gå til modellen og vælge kommandoen Objectscale - vælge alle Annotative objecter og tilføje de ønskede målforhold. En anden metode er at vælge de ønskede målforhold i modellen. Hver gang du vælger et målforhold, tilføjes dette til listen over mulige målforhold. Hvis du tilføjer målforholdet 1:100, så vil tegningen i layout nu se således ud:

Side 562

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Model og layout

Brugertilpasning af skaleringslisten Det har gennem de seneste versioner, været til stor irritation, at man ikke kunne brugertilpasse skaleringslisten i Viewports. Det kan givet mange "sjove" målforhold i tegningerne, men dette er nu udbedret, så man både elegant og effektivt selv kan styre dette. Skaleringslisten tilrettes ved hjælp af kommandoen SCALELISTEDIT

Ved aktivering af Edit Scale List fremkommer en dialogboks, hvori du kan rette, tilføje, slette og omorganisere dine målforhold.

Ovenfor ses standardlisten. Anvendelsen er ret indlysende og vil ikke blive gennemgået nærmere. Med et enkelt knaptryk kan man maksimere Layout vinduet. Du minimerer igen med denne knap Hvis du har oprettet flere vinduer kan du skifte mellem disse med piltasterne eller med Ctrl+R.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 563

AutoCAD 2012 Model og layout







 





  





Målsætning Det er muligt både at målsætte i model space og på layout. Om man ønsker den ene eller anden form for målsætning, vil være en lokal afvejning af fordele og ulemper i den enkelte virksomhed. Hvis man målsætter i layout (ikke inde på modellen), vil målsætningen ikke kunne ses i model space. Der er den store fordel ved målsætning i layout, at man altid er sikker på at tekststørrelse og pilestørrelser har den rigtige størrelse - de ændres ikke ved en ændring af målforholdet. I byggebranchen er man stort set enige om at målsætte modellen.

Side 564

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Udskrivning

PLOT - Udskrivning PLOT P - Ctrl+P

Kommandoen fremkalder denne dialogboks. Dialogboksen er meget lig den vi gennemgik ved Page Setup. Hvis du har lavet et Layout, vil alle relevante indstillinger være i orden og du kan umiddelbart skrive tegningen ud. Hvis du derimod ønsker udskrivning fra modellen, vil det være meget nyttigt at gennemgå øvelserne på de næste sider. I disse øvelser vises desuden hvorledes man sætter skærmfarverne op til bestemte linjetykkelser.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 565

AutoCAD 2012 Udskrivning For at få alle indstillingsmuligheder skal man vælge pilen i dialogboksens nederste højre hjørne.

Derved åbnes de sidste indstillingsmuligheder:

Side 566

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Udskrivning Øvelser i udplotning Øvelse 1 I den første øvelse, vil vi se på de mest basale udplotningsmuligheder. Vi fremstiller en simpel tegning med nogle af de basale farver. Vi vil derefter udplotte den på en laserprinter i sort/hvid, men med forskellige stregtykkelser. Det forudsættes, at der ikke er foretaget ændringer i opsætning efter en standardinstallation. 1)

Fremstil en tegning i stil med den viste:

Rød Gul Grøn Cyan Blå Magenta Sort 2)

Vælg Plot

3)

Vælg en udplotningsenhed - Her en HP LaserJet

4)

Vælg plot stylen Monochrome

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 567

AutoCAD 2012 Udskrivning 5)

Vælg feltet Edit

Dialogboksen til Plot Style Editor fremkommer

6)

Tildel farver følgende stregtykkelser - Brug drop down menuen Lineweight

Rød Gul Grøn Cyan Blå Magenta Sort

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

7)

Klik på fanebladet Plot Settings - det er her forudsat, at du plotter fra modellen.

8)

Vælg Extents i Plot area

9)

Vælg skala 1:1 i Plot scale

10)

Vælg Plot with plot styles i feltet Plot options

11)

Vælg Full Preview for at se om tegningen er placeret rigtigt på papiret. Man skulle nu gerne kunne se forskellen i stregtykkelserne. Det vil afhænge af skærmens opløsning, hvorvidt man kan skelne de enkelte linjers tykkelse.

Side 568

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Udskrivning Dette var den første lille udplotning i AutoCAD 2012. Øvelse 2: •

Gentag samme øvelse som øvelse 1, men erstat plot style Monochrome.ctb med Acad.ctb

Hvis du plotter på en farveplotter, skulle tegningen gerne komme ud i farver, men med ens stregtykkelser. Hvis du plotter på en monochrome printer, vil farverne fremstå som gråtoner. Øvelse 3: •

Anvend tegningen fra øvelse 1, men tilføj en polylinje med bredde til tegningen.

Polylinjen tegnes på det magentafarvede lag:

Rød Gul Grøn Cyan Blå Magenta Sort

• • • • • • • •

Vælg plot style acad.ctb og derefter Edit Vælg farven magenta Vælg feltet Fill Style og vælg mønstret Diamonds Vælg feltet Edit Lineweights... og ret en af linjebredderne til 2 mm. Knyt linjebredden 2 mm. til linjen, der er sort. Sæt Line end Style til Round for farven sort. Klik på feltet Save and Close Sæt Linetype til Dashed for farven rød

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 569

AutoCAD 2012 Udskrivning

Shaded viewport options I AutoCAD 2012 er det muligt at udskrive skyggelagte modeller direkte på printeren. Til at styre kvaliteten af de shadede modeller er der tilføjet et lille område i udskrivningsdialogboksen:

I dette område, kan du sætte forskellige kvaliteter for udskrivningen. Det øverste felt kan ikke direkte indstilles fra plotmenuen - dette ses af at feltet er gråt:

For at ændre dette felt, skal du gå til layout og højreklikke på det viewport, som du ønsker at ændre indstilling for.

Side 570

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Udskrivning Vælg derefter Properties - følgende palette fremkommer nu:

Her kan du nu vælge mellem de viste indstillinger: Hvis du ikke vælger samme indstilling for alle viewports, vil der komme til at stå Varies i plotdialogboksen. Ellers kan du vælge mellem de viste kvaliteter til udskriften. Shadede udskrifter er kun relevant ved udskrivning af 3D objekter og derfor ikke så interessant i forhold til denne 2D Grundbog.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 571

AutoCAD 2012 Template

Forslag til en template I det følgende beskrives et forslag til standard for lagnavne, linjetyper og farver til teknisk tegning i AutoCAD 2012. Hvis du opsætter din tegning med de anførte lag, kan tegningen passende gemmes i navnet ACADISO.DWT (en template-fil), som er den tegning man starter med. Forslaget er særlig rettet mod maskintegning, men kan udmærket bruges i mange andre sammenhænge. Ved bygningstegning kan det anbefales at kontakte BIPS - Der er en interesseorganisation indenfor byggebranchen, men da man der arbejder med flere hundrede lagdefinitioner, vil det være for komplekst at gennemgå det i denne bog. Brugere med interesse for denne lagstruktur henvises til Teknologisk Institut, hvor BIPS har kontor. I forslaget er farverne valgt med den forudsætning, at man har konfigureret AutoCAD 2012 med en grafisk farveskærm, der har sort baggrund. Der er desuden forudsat, at der kun anvendes de 7 standardfarver i AutoCAD 2012. Farverne er: AutoCAD farvenummer 1 2 3 4 5 6 7

Farve Rød (red) Gul (yellow) Grøn (green) Turkis (cyan) Blå (blue) Lille (magenta) Hvid (white)

Bygningstegning Opsætning af lag til bygningstegning kan være meget komplekst og ligger udenfor bogens rammer. Foreningen BIPS udgiver publikationer om lagstruktur. BIPS - Lautrupvang 1 B, DK-2750 Ballerup, Tlf. 70 23 22 37, Fax 7023 4237 [email protected] Du kan også se i hæftet AutoCAD 2012 - 2D øvelser til bygningstegning, hvor de vigtigste lag er gennemgået.

Side 572

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Template Andre forhold vedrørende templatetegning: I det foregående er forholdene omkring farver, linjetype og lagnavne gennemgået, men der er flere forhold, som er afgørende for en smidig anvendelse af prototypetegninger. Skala for linjetyper: Hvis man tegner i målforhold (plotskala) 1:1 kan det anbefales at anvende en LTSCALE-faktor på 1. Ved andre skalaforhold justeres LTSCALE-faktoren tilsvarende. Hvis man arbejder i skalaforhold 1:10 skal LTSCALE være 10 og visa versa. Dimensioneringsvariable: Det kan anbefales at oprette DIMSTYLES, så de passer til virksomhedens ønsker og de farvevalg, der er beskrevet på de forrige sider. Målsætningningsteksten og pilstørrelser skal som LTSCALE justeres i forhold til skalaforholdet. HUSK muligheden for Annotative målsætninger. Forskellige templatetegninger: Det kan anbefales, at man tidligt i arbejdet med AutoCAD 2012 definerer de prototypetegninger, man anvender i arbejdet. Man kan således fremstille prototypetegninger, der modsvarer alle de skalaforhold, som man tegner i. Dette vil betyde en stor lettelse i det daglige arbejde. Til de enkelte prototypetegninger kan der efter ønske fremstilles og knyttes tegningshoved, papirramme foldemærker og lignende.

Byggetemplate I byggeriet kan man med fordel benytte den lagstruktur, som er definere af BIPS. Nogle få af lagene er vist her.

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 573

AutoCAD 2012 Genveje

Genvejskommandoer Ved alle kommandoer, der er gennemgået i bogen, er der angivet, hvilken tastkombination, der giver en hurtiggenvej til kommandoen. Disse kommandoer er defineret i en fil, der hedder ACADLT.PGP. Filen kan redigeres i en teksteditor - for eksempel NOTEPAD. 3P

3DPOLY

BVS

BVSTATE

A

ARC

C

CIRCLE

AA

AREA

CE

ADCENTER

AC

BACTION

CH

PROPERTIES

AD

ATTDISP

-CH

CHANGE

AECTOACAD

-AECTOACAD

CHA

CHAMFER

AE

ATTEDIT

CL

COPYLINK

AR

CLI

COMMANDLINE

-ARRAY

ARRAY -ARRAY

CO

COPY

ATI

ATTIPEDIT

COL

COLOR

AT

ATTDEF

COLOUR

COLOR

-AT

-ATTDEF

CP

COPY

ATE

ATTEDIT

CT

CTABLESTYLE

-ATE

-ATTEDIT

D

DIMSTYLE

ATT

ATTDEF

D1

DIM1

-ATT

-ATTDEF

DAD

ATTDEF

ATTE

-ATTEDIT

DAL

DIMALIGNED

AV

DSVIEWER

DAN

DIMANGULAR

AX

ATTEXT

DAR

DIMARC

B

BLOCK

JOG

DIMJOGGED

-B

-BLOCK

DBA

DIMBASELINE

BA

BASE

DC

ADCENTER

BC

BCLOSE

DCE

DIMCENTER

BE

BEDIT

DCENTER

ADCENTER

BH

HATCH

DCO

DIMCONTINUE

BM

BLIPMODE

DDA

DIMDISASSOCIATE

BO

BOUNDARY

DDI

DIMDIAMETER

-BO

-BOUNDARY

DED

DIMEDIT

BR

BREAK

DI

DIST

BS

BSAVE

DIV

DIVIDE

Side 574

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Genveje DJL

DIMJOGLINE

IMP

IMPORT

DJO

DIMJOGGED

IN

INTERSECT

DL

DATALINK

IO

INSERTOBJ

DLI

DIMLINEAR

IS

ISOPLANE

DLU

DATALINKUPDATE

J

JOIN

DM

DIMSTYLE

L

LINE

DN

OPEN

LA

LAYER

DO

DONUT

-LA

-LAYER

DOR

DIMORDINATE

LAS

LAYERSTATE

DOV

DIMOVERRIDE

LE

QLEADER

DR

DRAWORDER

LEN

LENGTHEN

DRA

DIMRADIUS

LI

LIST

DRE

DIMREASSOCIATE

LINEWEIGHT

LWEIGHT

DRM

DRAWINGRECOVERY

LM

LIMITS

DS

DSETTINGS

LO

-LAYOUT

DST

DIMSTYLE

LS

LIST

DT

TEXT

LT

LINETYPE

DX

SAVEAS

-LT

-LINETYPE

E

ERASE

LTYPE

LINETYPE

ED

DDEDIT

-LTYPE

-LINETYPE

EL

ELLIPSE

LTS

LTSCALE

ER

EXTERNALREFERENCES

LW

LWEIGHT

EX

EXTEND

M

MOVE

EXIT

QUIT

MA

MATCHPROP

EXP

EXPORT

ME

MEASURE

F

FILLET

MI

MIRROR

G

PKFSTGROUP

MLA

MLEADERALIGN

-G

-PKFSTGROUP

MLC

MLEADERCOLLECT

GR

OPTIONS

MLD

MLEADER

GROUP

PKFSTGROUP

MLE

MLEADEREDIT

-GROUP

-PKFSTGROUP

MLS

MLEADERSTYLE

H

HATCH

MO

PROPERTIES

-H

-HATCH

MR

MREDO

HE

HATCHEDIT

MS

MSPACE

HI

HIDE

MSM

MARKUP

I

INSERT

MT

MTEXT

-I

-INSERT

-MT

-MTEXT

IM

IMAGE

MV

MVIEW

-IM

-IMAGE

N

NEW

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Side 575

AutoCAD 2012 Genveje N

NEW

RI

REINIT

-W

-WBLOCK

O

OFFSET

RO

ROTATE

WI

WMFIN

OF

OFFSET

S

STRETCH

WO

WMFOUT

OO

OOPS

SA

SAVE

X

EXPLODE

OP

OPTIONS

SC

SCALE

XA

XATTACH

OR

ORTHO

SCR

SCRIPT

XB

XBIND

OS

OSNAP

SE

DSETTINGS

-XB

-XBIND

-OS

-OSNAP

SET

SETVAR

XL

XLINE

P

PAN

SH

SHADEMODE

XR

XREF

-P

-PAN

SN

SNAP

-XR

-XREF

PA

PASTESPEC

SO

SOLID

Z

ZOOM

PARAM

BPARAMETER

SP

SPELL

PE

PEDIT

SPL

SPLINE

PL

PLINE

SPE

SPLINEDIT

PO

POINT

ST

STYLE

POL

POLYGON

SU

SUBTRACT

PP

PLOT

T

MTEXT

PR

PROPERTIES

-T

-MTEXT

PRCLOSE

PROPERTIESCLOSE

TA

TABLET

PROPS

PROPERTIES

TB

TABLE

PRE

PREVIEW

TH

THICKNESS

PRINT

PLOT

TI

TILEMODE

PS

PSPACE

TM

TILEMODE

PT

POINT

TO

TOOLBAR

PTW

PUBLISHTOWEB

TOL

TOLERANCE

PU

PURGE

TP

TOOLPALETTES

-PU

-PURGE

TR

TRIM

QC

QUICKCALC

TX

TEXT

QT

QTEXT

TS

TABLESTYLE

R

REDRAW

UC

UCSMAN

RC

REVCLOUD

UN

UNITS

RD

REVDATE

-UN

-UNITS

RE

REGEN

UNI

UNION

REA

REGENALL

V

VIEW

REC

RECTANG

-V

-VIEW

REG

REGION

VL

VPLAYER

REN

RENAME

VP

DDVPOINT

-REN REV

-RENAME REVDATE

-VP W

VPOINT WBLOCK

Side 576

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indeks Indeks 3 3D DWF;47

A A;174 Absolutte Koordinater;111 ACAD ISO.DWT;96 ADC;281 ADCENTER;281 Afrunding af parallelle linjer;372 AIMLEADEREDITADD;547 AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader;547 AIMLEADEREDITMOVE;548 AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader;548 Aktivering;25 AL;343 ALIGN;343 Alt+N;117 Alternate Units;498 Always create backups;108 Angle;262 Annotativ målsætning;538 Annotativ tekst;195 Annotative funktioner;559 AR;345;350;352 ARC;174 ARC - Cirkelbuer;174 Archive;55 ARea;263 Arealet af skraveringer;242 ARRAYPATH;350 ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering;350 ARRAYPOLAR;352 ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering;352 ARRAYRECT;345 ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering;345 ATTACH;439 Autdit;59 AutoCAD Design Center;281 AutoConstrain;452 AUTOSAVE;107 AutoSnap Settings;210

B B;424 Backgound Mask...;204 Batch Plot;50 BE;428 BEDIT;428 BLOCK;424 BLOCK - Fremstil blok;424 BMAKE;424 BR;357;358 BREAK;357;358 BREAK - Bryde;357 BREAK @;358 Break at point - Bryde i 1 punkt;358 Brugerfladen;30

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Brugertilpasning af skaleringslisten;563 Buzzsaw;100 Bånd (Ribbon);67

C C;167 CAD-koordinatsystem;113 CELTSCALE;151 Center Marks;487 CH;398 CHA;376 CHAMFER;376 CHAMFER - Affase;376 CIRCLE;167 CIRCLE - Cirkel;167 Close;35;62 Close - Lukke en tegning;105 CO;324 Coincident;453 Colinear;455 Concentric;456 Constrains;448;468 ConstraintBar;466 CONTENTEXPLORER;287 COPY;324 COPY - Kopiering;324 COPYBASE;330 COPYBASE - Basispunkt ved kopiering;330 COPYCLIP;328 COPYCLIP - Kopier til udklipsholder;328 COPYLINK;331 COPYLINK - Lænket kopiering;331 COPYTOLAYER;129 COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag;129 Ctrl+1;398 Ctrl+2;281 Ctrl+3;298 Ctrl+9;91 Ctrl+C;328 Ctrl+F4;105 Ctrl+N;95 Ctrl+O;98 Ctrl+P;565 Ctrl+Q;103 Ctrl+S;106 Ctrl+V;329;332 Ctrl+X;326 Ctrl+Y;414 Ctrl+Z;411 CUTCLIP;326 CUTCLIP - Klip til udklipsholder;326

D D;478 DAL;507 DAN;516 DAR;513 DBA;519 DCE;530 DCO;521

Side 577

AutoCAD 2012 Indeks DDEDIT;407 DDEDIT - Rette tekst;407 DDI;512 DDIM;478 DDTYPE;191 DED;532 Definering af skraveringsafgrænsning;239 Definering af skraveringsområdet;243 DGN;48 DI;259 Dialogbokse;93 DIMALIGNED;507 DIMANGULAR;516 DIMANGULAR - Målsætning af vinkler;516 DIMARC;487;513 DIMARC - Buemålsætning;513 DIMBASELINE;519 DIMBASELINE - Parallelmålsætning;519 DIMBREAK;524 DIMBREAK - Målsætningsbrud;524 DIMCENTER;530 DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer;530 DIMCONTINUE;521 DIMCONTINUE - Kædemålsætning;521 DIMDIAMETER;512 DIMDIAMETER - Diametermålsætning;512 DIMEDIT;532 DIMEDIT - Rette placering af tekst;532 Dimension Style;479 DIMJOGGED;514 DIMJOGGED - Målsætning af store buer og cirkler;514 DIMJOGLINE;525 DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning;525 DIMLINEAR;501 DIMORDINATE;509 DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning;509 DIMOVERRIDE;536 DIMOVERRIDE - Overskriv;536 DIMRADIUS;511 DIMRADIUS - Radiusmålsætning;511 DIMREASSOCIATE;476 DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet;476 DIMSPACE;522 DIMSPACE - Målsætningsafstand;522 DIMSTYLE - Målsætningsvariable;478 -DIMSTYLE Apply;537 DIMSTYLE Apply - Opdatering;537 DIMTEDIT;534 DIMTEDIT - Ændre hældning af målsætningstekst;534 Display AutoSnap Aperture Box;211 Display AutoSnap Tooltip;211 DIV;392 DIVIDE;392 DIVIDE - Opdel;392 DJO;525 DOR;509 DRA;511 Drafting;210 Draw Order i skravering;231 Drawing Properties;58 Drawing Units;113 Drawing Utilities;35;58 DRE;476

Side 578

DS;217 DSETTINGS;217 DT;196 DTEXT;196;410 DTEXT - Tekst;196 DWF;45 DWFx;45;46 DYN;91 Dynamisk indtastning;91 Dynamiske Blokke;428

E E;322 ED;407 ELLIPSE;221 Email;57 En tabel fra excel;277 Equal;465 ERASE;322 ERASE - Slet;322 eTransmit;56 EX;365 EXCEL;257 EXIT;103;104 EXIT - Afslut;103 EXPLODE;390 EXPLODE - Eksplodere;390 Explore;287 Export;33;45 EXTEND;365 EXTEND - Forlæng;365 Extension Lines;482

F F;372 Fast længde på måludførende linjer;484 FILLET;372 FILLET - Afrunding;372 FILLETRAD;372 Finde filer;102 FIT;493 Fit Options;493 Fix;457 Flippe;391 Flippe en blok;432 Forord;3 Forskellig linjetype på måludførende linjer;485 Forskellige afbildninger;436 Forskellige størrelser;437 Forslag til en template;572 FTP;100

G G;438 Gem;106 Gemme lagopsætning;123 Genvejskommandoer;574 GEOMCONSTRAINT;449 GR;319 GRIPS;319 GRIPS - Gribepunkter;319

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indeks GROUP;438 GROUP - Grupper;438

H H;225 HATCEDIT;415 HATCH;225 HATCH - Skravering;225 HATCHEDIT - Redigér skravering;415 HE;415 Hente linjetyper;119 Hideall;466 Horizontal;460 Hurtigvalgs menuen;64 højre musetast;94

I I;442 ID;153 ID - Identifikationspunkt;153 Indlæse koordinater;111 Indsætte på oprindelige koordinater;335 Indsætte specielt;336 InfoCenter;66 INPUTHISTORYMODE;90 INSERT;442 INSERT - Indsætte blok;442 INSERTOBJ;445 INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt;445 Intelligent kommandoindtastning;89 IO;445 ISOCIRCLE;221 Isometrisk tegning;220 Isometriske cirkler;221

J J;360 JOG;514 Jog angle;488;515 JOIN;360 JOIN - Sammensætning af ens objekter;360 JUSTFYTEXT;409 JUSTIFYTEXT - Ændre indsættelsespunkt for tekst;409

K Kommandoafgivelse;87 Kommandoer i tool palettes;301 Kommandolinjen;73;91 Kontrol af skraveringens udgangspunkt;237

L L;154 LAS;123 LAYCUR;128 LAYCUR - Flytte objekt til aktivt lag;128 LAYDEL;144 LAYDEL - Slette objekters lag;144 LAYER;117 LAYER - Lag;117

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

LAYERSTATE;123 LAYERSTATE - Gemme lagopsætning;123 LAYFRZ;139;140 LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt;139 LAYISO;131 LAYISO - Isolere et objekts lag;131 LAYLCK;141 LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt;141 LAYMATCH - Tilpasse objekters lag;127 LAYMCH;127 LAYMRG;143 LAYMRG - Sammensmeltning af lag;143 LAYOFF;137;138 LAYOFF - Sluk lag ved udpegning;137 LAYON;138 LAYON - Tænder alle lag;138 LAYTHW;140 LAYTHW - Tø alle lag;140 LAYULK;142 LAYULK - Låser lag for valgt objekt op;142 LAYUNISO;133 LAYUNISO - Frigiv isolerede lag;133 LAYVPI;134 LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport;134 LAYWALK;125 LAYWALK - Visning af objekter på valgte lag;125 LEN;368 LENGTHEN;368 LENGTHEN - Ændring af længde;368 LIMITS;224 LIMITS - Tegningsgrænser;224 LINE;154 LINE - Linje;154 Lines;481 LINETYPE;146 LINETYPE - Linjetype;146 Linjetypeskala i forhold til LTS;151 LOCKED LAYER FADING;145 LT;146 LTS;149 LTSCALE;149 LTSCALE - Linjetypeskala;149 Lukke en tegning;105 Læs dette først;18

M M;323 MA;406 Magnet;210 Marker;210 MASSPROP;256 MATCHPROP;406 MATCHPROP - Overfør egenskaber;406 MBUTTONPAN;309 ME;395 MEASURE;395 MEASURE - Opmål;395 MEASUREGEOM;259 MELLEMRUMSTASTEN;93 Menu Browser;31 Menuelementer;31 MI;337 Mid Between 2 Points;213 Midtpunkt mellem 2 punkter;216

Side 579

AutoCAD 2012 Indeks MINSERT - multiindsætning;444 MIRROR;337 MIRROR - Spejling;337 MIRRTEXT;199 MLA;549 MLC;550 MLD;545 MLEADER;545 MLEADERALIGN;549 MLEADERALIGN - Tilpasse leader;549 MLEADERCOLLECT;550 MLEADERCOLLECT - Samle leader;550 MLEADERSTYLE;539 MLS;539 Model og layout;552 MOVE;323 MOVE - Flytte;323 MPR;257 MT;200 MTEXT;200 MTEXT - Multilinje tekst;200 MTP;216 Multileader - Ledelinjer;545 Multileaderstyle - Opsætning af Mleader;539 Målsætning;474;564 Målsætning af buelængde;487 Målsætning af buer med store radier;488

N New;32;37;117 NEW;95 New - Åbne en ny tegning;95 Ny dimstyle;479

O O;381 Object Linked Embedded;445 Object Snap Settings;213 Objectscale;560 OBJECTSCALE;560 Objektudvælgelse;312 OFFSET;381 OFFSET - Parallelforskydning;381 OLE;445 Opdeling af en tabel;276 Open;32;40 OPEN;98 Open - Åbne eksisterende tegninger;98 Open as read-only;100 Open the Drawing Recovery Manager;61 OpenOnline;291 Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter;241 OS;208 OSNAP;208 OSNAP - Objektsnap;208

P P;309;565 PAN;309 PAN - Panorere;309 Papirlinjetypeskala;150

Side 580

Parallel;458 Parametric;448 Paste;329 PASTEASHYPERLINK;334 PASTEASHYPERLINK - Indsætte hyperlink;334 PASTEBLOCK;333 PASTEBLOCK - Indsæt som blok;333 PASTECLIP;332 PASTECLIP - Indsæt fra udklipsholder;332 PASTEORIG;335 PASTESPEC;336 PDF;47 PDMODE;191 PDSIZE;191 PE;385 PEDIT;385 PEDIT - Redigering af polylinjer;385 Pege;111 Perpendicular;459 PL;185 PLINE;185 PLINE - Polylinje;185 Plot;49 PLOT;565 PLOT - Udskrivning;565 Plot / Plot ikke layer;122 PO;190 POINT;190 POINT - Punkt;190 POINT Style - Opsætning af punkter;191 Polar;114 Polar Tracking;217 Polære Koordinater;112 Preview;99 Primary Units;496 Print;34;49 PROPERTIES;398 Properties vinduet;398 PSLTSCALE;149;150 PU;417 Publish;34;54 Purge;60 PURGE;417 PURGE - Rens;417

Q QNEW;95 QSAVE;104 QSAVE quick-save;107 Quick Properties;74 Quick udvælgelse;403 Quick View Drawings;79 Quick View Layouts;78

R R;310 Radius;261 RAY;164 RAY - Strålelinje;164 RC;165 RE;311 REC;178 Recover;60

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoCAD 2012 Indeks RECTANG;178 RECTANG - Rektangel;178 REDO;414 REDO - Genskab;414 REDRAW;310 REDRAW - Gentegning;310 REG;251 REGEN;311 REGEN - Regenerering;311 REGION;251 REGION - Sammenhængende område;251 Region/Massprop - Masseegenskaber;256 Relative Koordinater;111 Rette i ACAD.PGP;86 REVCLOUD;165 REVCLOUD - Revisionssky;165 REVERSE;391 RO;340 ROTATE;340 ROTATE - Rotere;340

S S;370 Save;32;42 SAVE;106 SAVE - Gem;106 Save As;33;43 Save Drawing As;104 SAVEAS;108 SAVETIME;108 SC;354 SCALE;354 SCALE - Skalering;354 SCALELIST - Skaleringsliste;152 SCALELISTEDIT;152 SCALETEXT;408 SCALETEXT - Ændre teksthøjde;408 Security Options;109 Select Initial View;101 Shaded viewport options;570 Share;295 SHIFT+TABULATOR;93 Shortcut menu:;94 Show;466 Show all used layers;122 Showall;466 Skravering af ikke lukkede emner;235 Smooth;463 SN;219 SNAP;219 SNAP - DDRMODES;219 Snap From Offsets;213 Snap til Apparent Intersect;213 Snap til Center;213 Snap til Endpoint;213 Snap til Extension;213 Snap til Insert;213 Snap til Intersection;213 Snap til Intersection.;213 Snap til Midpoint;213 Snap til Nearest;213 Snap til Node;213 Snap til None;213 Snap til Parallel;213

AutoCAD 2012 - 2D Grundbog

Snap til Perpendicular;213 Snap til Quadrant;213 Snap til Tangent;213 SP;206 SPACETRANS;410 SPACETRANS - Overførsel af tekststørrelse;410 SPELL;206 SPELL - Stavekontrol;206 ST;193 Start af AutoCAD 2012;28 Status Bar;69 STRETCH;370 STRETCH - Stræk;370 STYLE;193 STYLE - Skriftopsætning;193 Symbols and Arrows;486 Symmetric;464 Søgelinje;36 Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold;300

T TABLE;273 Table - Tabel;273 TABLESTYLE;270 Tablestyle - Tabelopsætning;270 TABULATOR;93 Tabulatorlinjen;201 Tangent;462 TB;273 Temporary track point;213 Temporær POLAR;115 Text;489 Text Appearance;489 Text Placement;491;495 Tidligere anvendte kommandoer;90 Tilpasning til eksisterende geometri;429 Tips og tricks om objektudvælgelse;314 TOL;527 Tolerance;499 TOLERANCE;527 TOLERANCE - Geometriske tolerancer;527 Tool Palettes;92 Tool Palettes - Værktøjs palette;298 TOOLPALETTES;298 Tooltips;82 TR;362 Tracking;116 TRIM;362 TRIM - Beskæring;362 Trimning af skravering;234 Træk og slip skravering;232 TS;270 Tyngdepunkt;258

U U;157;411 U - fjern sidst tegnede linjestykke;157 UCS ikonet;84 UCSICON;84 Udvidet redigering af polylinjer;389 UN;222 Undlad OSNAP ved skravering;233

Side 581

AutoCAD 2012 Indeks UNDO;411 UNDO - Fortryd;411 Units;59 UNITS;113;222 UNITS - Måleenheder;222 Upload;288

V Valg af lag;120 Vend målsætningspile;508 Vertical;461 Volume;269

W W;420 WBLOCK;420 WBLOCK - Filblok;420

X XA;439 XATTACH - Eksterne referencer;439 XL;161 XLINE;161 XLINE - Konstruktionslinje;161

Z Z;304 ZOOM;304 ZOOM - Zoom;304

Ø Øvelser i udplotning;567

Å AA;263 Åbning af Properties med dobbeltklik;402

Side 582

Copyright © Frede Uhrskov 2011

AutoBYG 2012 AutoBYG 2012 er det nye unikke danske tillægsprogram til AutoCAD 2012 og AutoCAD LT 2012. Flere tusinde blokke, hvoraf mange er dynamiske og derfor kan tilrettes til den aktuelle opgave. 32 grupper, der opfylder langt de fleste behov. Alle blokke indsættes automatisk i det rigtige BIPS lag. Se beskrivelser og eksempler på: www.uhrskov.com www.autobyg.dk

Oversigt over Autodesk bøger fra Forlaget Uhrskov www.uhrskov.com