صید قزل‌آلا در آمریکا [6 ed.] 9789643622152

برای مجموعه داستانهای دیگر دنبالِ تَگ یا برچسبِ داستان کوتاه بگردید

158 75 5MB

Persian Pages 197 Year 1390

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

صید قزل‌آلا در آمریکا [6 ed.]
 9789643622152

Table of contents :
فهرست
جلد صید قزل‌آلا در آمریکا
به چوب زدن (قسمت اوّل)
به چوب زدن (قسمت دوّم)
لب سرخ
الکلی آس و پاس کول-اید خور
روش دیگری برای درست کردن کچاپ گردو
درآمد نهر خردگر
نهر خردگر
باله برای صید قزل‌آلا در آمریکا
آبگیری در والدن برای الکلی‌های آس و پاس
نهر تام مارتین
صید قزل‌آلا بین دو بلندی
دریا، دریاران
آخرین سالی که قزل‌آلاها به نهر هیمن آمدند
مرگ قزل‌آلا بر اثر شراب پورت
کالبدشکافی صید قزل‌آلا در آمریکا
پیام
تروریست‌های صید قزل‌آلا در آمریکا
صید قزل‌آلا در آمریکا همراه اف‌بی‌آی
وورسویک
ارسال کوتولۀ صید قزل‌آلا در آمریکا برای نلسون آلگرن
شهردار قرن بیستم
در باب بهشت
کابینۀ دکتر کالیگاری
کایوت‌های نهر نمک
قزل‌آلای گوژپشت
آشغال‌کاری تدی روزولت
فصل پی‌نوشت «ارسال کوتولۀ صید قزل‌آلا در آمریکا برای نلسون آلگرن»
مرشد پودینگی آبریز استنلی
اتاق 208، هتل صید قزل‌آلا در آمریکا
جرّاح
یادداشتی دربارۀ تب چادرزنی که در حال حاضر آمریکا را فرا گرفته
برگشتی به جلد این کتاب
روزهای دریاچۀ جوزفوس
صید قزل‌آلا در خیابان ابدیت
حوله
محوطۀ ماسه‌بازی منهای جان دیلینجر می‌شود چند؟
آخرین باری که صید قزل‌آلا در آمریکا را دیدم
در بوته‌زاران کالیفرنیا
آخرین اشاره به کوتولۀ صید قزل‌آلا در آمریکا
شاهدان صلح صید قزل‌آلا در آمریکا
فصل پی‌نوشت «لب سرخ»
اوراق‌فروشی کلیولند
تعظیم ظهر یکشنبه‌ای به یک لئوناردو داوینچی تمام عیار
سرقلم صید قزل‌آلا در آمریکا
درآمد فصل مایونز
فصل مایونز
پی‌نوشت مترجم صید قزل‌آلا در آمریکا

Citation preview

8

9

14

15

17

19

20

22

23

25

26

27

29

30

32

35

37

38

40

42

43

45

46

47

48

49

50

52

53

55

56

57

58

59

60

62

64

65

66

68

69

70

71

72

74

75

77

78

80

81

82

83

84

86

88

90

91

93

94

96

97

98

99

101

102

103

104

105

106

107

109

111

112

114

115

116

117

118

119

121

122

124

125

126

127

129

130

132

133

135

136

137

138

139

140

141

142

143

145

147

148

150

151

152

153

155

156

157

158

159

161

163

164

166

168

169

170

171

172

173

174

175

177

179

180

182

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195