افسانه‌های عصر ما [1 ed.]

برای مجموعه داستانهای دیگر دنبالِ تَگ یا برچسبِ داستان کوتاه بگردید

181 48 3MB

Persian Pages 193 Year 1345

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

افسانه‌های عصر ما [1 ed.]

Table of contents :
فهرست
مقدّمه
دریا و ساحل
پدر تعمیدی و فرزند تعمیدی
شکارچی و فیل
عاشق و معشوقه‌اش
گرگ پشت در
سوری و گیاه هرز
پدر و دخترش
جغدی که خدا بود
ببر مردم‌شناس
دو بوقلمون
پرندۀ آبی و برادرش
پروانه و ستاره
مگس نیمه‌دانا
شیر و روباه‌ها
پنگوئن مجرّد و زوجۀ پارسا
لک‌لکی که زن چشم و گوش بسته گرفت
مرغ و آسمان
فیلسوف و صدف
نمس هندی صلح‌دوست
سگ آبی مشهور
بید و پروانه
گربه در قایق نجات
لاف‌زن و فضول
ببر ماده و جفتش
شیر و مارمولک
سنجاب و جفتش
باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند
دختر کوچولو و گرگ
جولا و کرم ابریشم
گوسفند در پوست گرگ
ببری که می‌بایست سلطان شود
گل سرخ و فوّاره و کبوتر
خرس‌ها و میمون‌ها
پروانه و پنبه‌دوز و مرغ حشره‌خوار
خفاشی که فرار را بر قرار ترجیح داد
واقعیّتی دربارۀ غوک‌ها
موش جسور و گربۀ محتاط
روباه و کلاغ
شیوه‌های دیگر این داستان
غازی که تخم طلایی گذاشت
بشر و دینوسر
محاکمۀ سگ پیر پاسبان
حادثه‌ای که برای چارلز روی داد
پرنده‌ها و روباه‌ها
جانور تک‌شاخی در باغ
شیشه در مرغزار
شیری که می‌خواست پرواز کند
ساحل و دریا