150 lat ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia powszechne na ziemiach polskich zostały zatem wprowadzone dopiero przez zaborców,- którzy pragnęli w ten s

336 28 4MB

Polish Pages [256] Year 1958

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

150 lat ubezpieczeń w Polsce

Table of contents :
SŁOWO WSTĘPNE 7
LUCJAN POKORZYNSKI Powstanie i rozwój ubezpieczeń na ziemiach polskich w latach
1803—1914 15
ZDZISŁAW SZYMAŃSKI Stan publiczno-prawnych ubezpieczeń w okresie międzywojennym 65
KAZIMIERZ SECOMSKI PZUW w latach wojny i okupacji 105
MARIAN DOMAGAŁA Rozwój ubezpieczeń państwowych w Polsce Ludowej . 133
JÓZEF RZÓZKA Fryderyk Skarbek — Kierotunik Dyrekcji Ubezpieczeń w latach 1842—1855 171
BOLESŁAW CHOMICZ Ze wspomnień działacza ubezpieczeniowego 179
JAN DĘBSKI Z historii walk o społeczny charakter instytucji ubezpieczeń . . 195
LUDWIK CZERWIŃSKI Władysław Strzelecki - 1926—1935 Naczelny Dyrektor PZUW w latach 209
JERZY SAWASZYŃSKI O działalności prewencyjnej PZUW 221
KAZIMIERZ SECOMSKI Bronisław Ziemięcki — 1935—-1944 Naczelny Dyrektor PZUW w latach 239
HENRYK SUNIEWSKI W walce z okupantem. 249
Pracownicy PZUW polegli w walce z okupantem w latach 1939—1945 255

Polecaj historie